За мен

Моята снимка
Моят сайт: http://orlin.bravehost.com Казвам се Орлин Баев. Професионално се занимавам с психотерапия. Това е моята професия и тя съвпада с моето призвание! Обичам природата, планината, морето, безкрая. Мечтая за един свят населен с осъзнати хора, вибриращи в ритъма на любовта, мъдростта и истината!

сряда, 2 октомври 2019 г.

Да се изповядвам ли?


Въпрос: Орли, искам да те питам какво ти е мнението за Светото Причастие и Изповедта пред свещеник? Ти правил ли това? Днес ходих на църква рано сутринта преди работа да запаля свещ и да ми прочетат Кипрянова молитва. И след това свещеникът ми сподели, че това е хубаво да се прави. Може да е грях, но аз имам голяма съпротива към изповедта пред свещеник. И исках да знам твоето мнение ...


Отговор: В случая не искам да конструирам теории, да сглобявам аргументи и доказвам теза. Мога го, но тук ще отговоря през себе си. лично.

По средата на тийн годините в мен се появи силна тяга към Бога, към по-голямото, към света на любовта, мъдростта, истината. Тази мощна вътрешна тяга постепенно се избистри в ясното желание: „Искам да бъда свещеник!“. Тогава нямаше интернет, а брошури с кратка информация за учебните специалности. В изискванията на богословските училища ясно пишеше: „Не се приемат лица с говорни дефекти. Изисква се добър музикален слух и певчески умения.“ – от сорта. Да, но аз заеквах кошмарно – не можех и малкото си име да кажа... А музиката – чувах я, обичах я, но когато пеех, магаретата наоколо почваха да ми пригласят. Явно им звучах някак родно... Та, явно не душевният устрем беше важен за тази институция, а продажбените гласови умения. Прерязоха крилцата ми – не бях подходящ кандидат. Слава Богу, че така се случи. Тогава още не бях запознат с мъртвите догми на имащия общо с Бога катехизис, колкото порно каналът с любовта. Слава Богу!

Свето причастие и изповед? Думата причастие е чудесна – изразява процес на пречистване и ставане на част от величието на Бога. Единение с благодатта на величайшото божествено присъствие. А изповедта – в същността си именно тя, а не посредствената символика на нафората, е същинското причастие. Би трябвало да води към преработка на възпиращите лъчите на Бога душевни съдържания. На страховете, унинието (депресивността), завистта, перфекционистичната гордост, тщеславното своеволие, страстните зависимости... Към смирена трансформация на малко човешкото, така че доверило се на мисията си единствено на проводник на божествената природа, да ѝ служи като съсъд. Причастието е метафоричен израз на т.н. евхаристия – едно с плътта и кръвта, а всъщност с „тялото“ на Бога. Това е реалната евхаристия („яжте плътта ми и пийте кръвта ми...“) – единението с вътрешната божественост при следването на психодуховна пътека, част от която се явява и психотерапията, развързваща психични „възли“.

Прекрасни символи има в църквата, велики тайни. Всяка рисунка в храма означава много. Змеят на адските страсти, порок, малката човешка природа над него, разпвана в диалектичното надмогване на двойнствените противоречия в синтеза на духа, на христовата природа. Ангелската йерархия на съзнателността при възлизането и слизането по лествицата на Якоб. Самите църкви са подобни на космически совалки, а помещенето на скришния олтар, е като командна зала... Само загатвам. Символиката е огромна и богато наситена, запазена през вековете, въпреки властовите манипулативни и изкривено догматични илюзии, в които се е заровила църквата, въпреки финансово-имуществените ѝ попълзновения, въпреки честата загуба на съдържание именно поради споменатото, но наблягане на формално ритуалното. Въпреки бъркането на примирения мазохизъм на вината с красотата на смирението... Въпреки...

Една качествена изповед по нищо не се различава от една добра психотерапия. Защото цялостната, интегрална психотерапия, е душелечение, ресвързващо малкия човешки процес с божествения. Писал съм много за това. Добрата психотерапия стъпва на научната база на когнитивната наука, ползва се от достигнатото в психоанализата, хуманистичните и фокусирани в решения направления, но надхвърля всички тях в едно здраво духовно възприятие на лекуваното като част от учебен процес, неслучайно преживяван, така че да заведе обратно към ... Себе си, към вечната душевност, неотделима част от Бога. Това е причастие и то има общо с ритаулите, колкото баба Марийка с квантова физика.

Има качествени свещеници. Има искрени такива, които въпреки цялата изкривена идеология, следват себереализиращия си устрем и преданоотдадено се стремят към Бога. Въпреки! Умишлено ползвам тази думичка многократно. Защото църквата е просто институция и има общо с Бога, колкото кръчмарското опиване с екстазното единение с Всевишния.

Би трябвало да е различно. Не само идеологично, като приемане на причинно-следствения закон и превъплътяването, даващо шанс за учене. Не само. Различно като приемане на различието, вместо влизане в нарцистична гордост и отричането му. Аз лично не мога да уважавам институция, която отрича другите, но гордо въздига себе си като единствено вярната. Местната „православна‘ секта дори с наименованието си вече отхвърля и казва „Ние славим право, а другите не!“... Та според нея дори католиците отиват право в казана на някакъв изфантазиран ад. А протестантите, мюсюлманите, будистите, даосите, зороастрийците, учените, хората на изкуството – не искаш и да чуеш какво се говори за тях, когато паднат задръжките и псевдологичната догматика се превърне в емоционално говорене... Чувал съм. Повече не желая! 

Отвъд психичните процеси на гордостта, обявявани като единствената правилност на „Ние сме правоверните, православещите!“, изкуството е обявявано за заблуждаващо прелъстяване, науката за пряко отклонение... Относно различните теологии (или будологии и т.н.) – там отношението е смешно трагично. Трагикомедия. Липсва правенето на каквито и да е дълбинни аналогии при външно различаващите се, но в основата си идентични системи. В България не се учи сравнително богословие, не. Учи се местно сектознание. Защото правокривието се самоопределя като секта не със собствената си визия за себе си, а с делата си на инфантилно, ментално предизвикано (ползвам заместващи по-тежки думи термини) отричане.

Не би трябвало да е така. Църквата действително би трябвало да е един вид земно тяло на Бога. А практически, опора на изнурените и загубени в плътски страсти и заблуди души. Като цяло, не е! Поради процеси, които намеквам бегло по-горе, е изгубила тези си функции. Въпреки това, въпреки невежата догматика, въпреки ригидната липса на стигане до хората, въпреки всичко, отделни църковни чиновници следват тягата си към Бога и действително могат да бъдат полезни. Не са много. А дори и те, бидейки верни на закрилящата ги институция, споделят изкривяванията ѝ.

Какво е свещеник? То е проводник на светлината, свещник, светилник горящ с пламъка на Бога. Според мен, поради настоящия дисонанс на църквата не с друго, а с това, което би трябвало да изразява, с Бога, един дълбоко искрен свещеник би имал смелостта да я напусне и открито да заяви надхвърлящите я собствени позиции. Така е направил Петър Дънов.

Дали съм ходил на изповед при църковен служител, който да ми помрънка нещо? Не съм. Ходя редовно на изповед при Бога, в сърцето си. Пак ще кажа – има чудесни свещеници и монаси. Въпреки кривата теология, в практиката си смирени и истински богоотдадени. Често чета книги от Света Гора – пресявайки изопачения, промъкващ се катехизис. Въпреки него, се долавя преданоотдадеността, чистият смирен живот по Бога и ради Бога, а молитвеното безмълвие (исихия) пряко резонира със свещения огън в душата ми. Пресявайки, въпреки...!

Няма лошо да ходим по църкви. Сградите са прекрасни, наситени с духа на прекланяне пред безкрая. Няма лошо и свещичка да запалим. Правя го понякога. Още по-добре е обаче да осъзнаем, че тялото, чувствата и ума ни са храм и по-рядко да загасяме огъня на преклонението пред Бога, в пътя си към него. А когато все пак малката ни човешка и животинска природа го загаси, бързичко да го палим отново, докато огънят обхване и свещенодействено освети целия човешки процес в път към Бога.

Благодаря ти за добрия въпрос!
понеделник, 9 септември 2019 г.

СМИСЛОВИ ПИТАНКИ-          Какво реално ще си мислят за теб хората, когато смъртта каже, че часът е настъпил?


-          Харесваш ли това, което показва огледалото, когато застанеш пред него?

-          Малко преди края, когато смъртта е почукала на прага ти и погледнеш живота си в ретроспекция, за какво съжаляваш, че не си направил, станал, бил, живял? Как сега би живял живота си, виждайки го през призмата на крайността му?

-          Харесваш ли това, в което сам се превърна с възприятието, отношението и поведението си?

-          Ако сега разбереш, че имаш останали само няколко месеца живот, а вече си обикалял планетата многократно и преживявал до втръсване всички сетивни удоволствия, какво би правил?

-          С какво правиш живота на другите по-смислен, а планетата по-любящо място за живеене?

-          Можеш ли да бъдеш благодарен и да обичаш ей така, просто да извира от теб?


-          Колко често се реализират най-големите ти кошмари, ако сърдечно знаеш, че всичко в живота е синхронично неслучайно и мъдро водено, така че да извлечеш непреходен смисъл от опита си тук?

-          Ако все пак се реализират страховете ти, какво би извлякал като опит?

-          Познаваш ли се и знаеш ли за какво всъщност си тук?

-          Можеш ли смирено да се поучиш от добрата градивна критика?

-          Вместо да се обиждаш, би ли видял от какво в теб самия те пази обидата? Би ли го преобразувал до спокойна, удовлеворена сила?
-          Ако съдбата те постави в рискова ситуация, в която от теб зависи животът на друг, би ли поел риска, без да знаеш какъв ще е изходът?

-          Ако те няма, би ли липсвал на света и доброто в хората?

-          Ако ти си книга, какъв би бил сюжетът, къде би стояла, ще бъде ли четена и обогатяваща хората?

-          Какви съвети би дал сегашният ти на себе си от преди години?


-          Какво би посъветвал ти, старецът, изживял живота си силно и красиво, своето сегашно аз?

-          Представи си, че животът ти е филм и го гледаш. Харесва ли ти?

-          Ако знаеш, че ти си режисьорът на житейския си филм, какво би променил?

-          Как Би живял, ако се събудиш и установиш, че имаш всички нужни ти ресурси, а проблемите ти са разрешени?

-          Как би живял, ако знаеш, че всичко което преживяваш сега, вече ти дава всички ресурси, от които реално имаш нужда, а проблеми нямаш, а само най-подходящите за теб житейски казуси?

-          Когато слушаш хората, чуваш ли ги наистина?

-          Кое те спъва и как реално би го променил? Искаш ли истински тази промяна?-          Ти си един от най-влиятелните хора в света! Какво би променил?

-          Какво би променил сега в живота си, знаейки че си най-влиятелният човек в своята житейска история?

-          Ако не се оправдаваш и не влизаш в позицията на жертва в неловка ситуация, за какво би поел отговорност и какво би променил в себе си?

-          Ако не се налага да работиш за пари, какво би правил?

-          Ако си мислиш, че не харесваш това, което правиш, можеш ли да обичаш това, което работиш, така придавайки му качество и смисъл?


-          Какъв беше ти, преди светът да стане теб?

-          Можеш ли да живееш истинския себе си?

-          Какво би променил, за да станеш от дървен социално сугестиран Пинокио, истински човек?

-          Ако поснаваш реалната си цел, какво ти пречи да се устремиш към нея?

-          Не е ли това, което уж пречи, част от пътя на постигането, а процесът на преодоляване, самият път?


-          Можеш ли да даваш, без да очакваш да получиш в замяна, като самото даване вече те изпълва с радостен смисъл?


- Кой беше ти, преди да се родят майка ти и баща ти?

неделя, 1 септември 2019 г.

Етичен кодекс на естествения психотерапевт


Етичен Кодекс на Естествения Психотерапевт

Естествената Психотерапия (ЕП) се основава на познанието на когнитивната наука. В ядрото ѝ присъстват хуманистичните и хипнотични принципи и подходи. В разбиранията си за устройството на света и човека, ЕП е висинна (трансперсонална, духовно ориентирана). По естеството на холистичната си структура, е интегрално трансформативна, преобразуваща отделните си елементи до гещалт, надхвърлящ сумата от частите си до нова, прагматично функционална и ефективна цялост.

За резултатността си, ЕП разчита на научните достижения, а по отношение на етичните си принципи, резонира с хуманистичните разбирания за човешката същност и взаимоотношения:

Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки индивид твори своя собствен живот и колективно, ние творим обществото.

Всички човешки същества са с еднаква ценност, независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.

Индивидите имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.

Индивидите са отговорни за своето личностно и професионално развитие и за темповете на това развитие.

Водещ в съзнателния човешки живот е смисълът.

В съзнателния индивид главният мотиватор е себеактуализиращата тенденция, тласкаща човека към себепознание и смисъл.

В същностното си ядро, човешките индивиди са автентично любящи, смислено градивни, съзидателни, общностно единни.

...

Терапевтични етични принципи и насоки

Отговорност

Естествените психотерапевти и консултанти поемат съзнателната отговорност за практиката си, отговаряща на най-високите професионални стандарти.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за своите действия в психотерапевтичния процес.

 Поради факта, че естествената психотерапия е провеждана през характеровия интегритет и личностова автентичност на водещия, от естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за личния си живот и постъпки извън психотерапевтичния кабинет.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за доживотното си постоянно образоване, повишаване на квалификацията, интегрално обогатяване със знания, както и за вътрешния си учебен процес на неспирно себеразбиране, себепознание и себеактуализация.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за синтетичната си, диалектична житейска панорама, поставяща ги в позицията на смирени ученици не само в школата по естествена психотерапия, а в университета на живота.

От естествените психотерапевти и консултанти се очаква да поемат здрава отговорност за високото им приоритизиране на и ангажираност в учебния процес в школата по естествена психотерапия, като разбират че от собствените им качества зависи доброто приложение и ефективността им.

Компететнтност

Психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.Те осъзнават своите професионални, познанийни и характерови ограничения и при необходимост апелират към други професионалисти за консултация, препращане, екипна работа.

В тези видове практическа дейност, където още няма твърдо установени стандарти, психотерапевтите взимат всички мерки, за да осигурят благополучието на клиентите си.

Естествените психотерапевти и консултанти се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в сферата на своята дейност.

Ако естествените психотерапевти и консултанти имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, че да влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат към професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

Естествените психотерапевти и консултанти познават собствените си характерови лимити, силни и слаби страни и съответно се стараят да поемат случаи, в които помощта им може да бъде ефективна.

Взаимоотношения с клиентите

Психотерапевтите зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита правото на клиента на свободна воля, в това число и отказ от по-нататъшно участие в терапевтичния процес.

Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и самоопределение, като се избягват стилове на поведение, създаващи зависимост.

Психотерапевтите осъзнават всички взаимоотношения, които могат да увредят професионалната преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната ситуация.

Не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да било друг начин, който да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента.

Сексуалната интимност с клиента е неетична.

Сексуалните проекции на клиента, насочени към психотерапевта, се приемат за валидна част от трансферния процес и се работи върху тях, като съдържанието им, носещо информация, се утилизира за целите на психотерапията. Сексуалният трансфер се осъзнава и анализира в процеса на работа.

Ако условията за наемане на психотерапевта или консултанта водят до невъзможност за осъществяване на терапевтичната цел или спазване на интересите на клиента, психотерапевтът има право на отказ от влизане в терапевтична ситуация.

Взаимоотношения с колегите

Психотерапевтите уважават професионалната компетентност, задълженията и отговорността на колегите си и представителите на другите професии.

Естествените психотерапевти и консултанти се въздържат от необективни окачествявания и неградивна критика за колегите и тяхната работа, когато те не присъстват, но могат да излагат обоснована, добронамерена и градивна критика в тяхно присъствие. Доброжелателната и съзидателна критика и обратна връзка, е предлагана добросърцато, дипломатично, в духа на приятелската, подкрепяща взаимоомощ.

Психотерапевтите разбрали, че техен колега е нарушил етичните принципи, постъпват съгласно утвърдените процедури.

Взаимоотношения между обучители и обучаващи се специализанти

Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно развитие на обучаващите се.

Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на приложение на знанията изискват годности и умения извън подготовката на обучителя.

Психотерапевтите, които обучават или се занимават с подобна аналогична дейност заедно с непсихолози, внимателно следят дали участието им няма да доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на професионалната общност.

Взаимоотношенията между обучаващите психотерапевти и обучаваните специализанти, са открити, прозрачни, емпатийни, хоризонтални.

Публични изяви

Публичните изяви, изказвания, тв или интернет изявления, правени от естествените психотерапевти и консултанти, имат за цел да информират и помагат на хората.

Когато правят изказвания като специалисти, те се стремят към обективност и точност.

Естествените Психотерапевти информират за спецификата на професионалната си дейност по такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на своята дейност или професия.

Публичните изказвания не бива да изглеждат като и бъдат директна и самоцелна самореклама.

В обявите за провеждани курсове, обучения и тренинги, може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите на курса. Избягват се субективни и саморекламиращи сравнения с други методи и колеги, етикетиранията, идеализираните свръхобобщения и суперлативи.

Професионалните обяви не трябва да изглеждат като жълтопресно-нарцистична реклама или да съдържат пожелателно-инфлирани обещания за категорични резултати.

Психотерапевтите и консултантите, изявяващи се в публичното пространство в духа на психотерапевтичното консулиране (в печата, участващи в специални предавания на радиото и телевизията, интернет форуми, социални мрежи или където и да е), дават такива насоки в достатъчно обща форма, съответстваща на параметрите и спецификите на публичната комуникация.

Психотерапевтите и консултантите публикуват от свое име само тази работа, която е извършена напълно от тях или за която имат съществен принос, изрично заявявайки съавторството си.

Естествените психотерапевти и консултанти спокойно приемат и се учат от градивна критика по отношение на работата и социалното им присъствие.


Договореност

Естествените психотерапевти и консултанти сключват ясни вербални договори със своите клиенти относно честотата на посещенията, заплащането, методите на работа, нивото на намеса, целите, ориентировъчната продължителност на сесиите и терапията и относителността на тази продължителност.

Ако е в интерес на терапията на клиента, ако е необходимо, се прави пре-договаряне и/или допълнително договаряне, спазвайки принципите на договаряне.

В случай, че клиентът не се води на психиатричен диспансерен отчет, му се предлага като част от договарянето на условията в терапевтичния процес, да подпише стандартна форма за декларирано съгласие, чието съдържание произтича от Хелзингската харта за правата на човека и българското законодателство.

При работа с непълнолетни и малолетни, неотменна част от договарянето на терапевтичния процес, е подписването на стандартна форма на декларация от законните настойници на клиента за информирано съгласие, чието съдържание е съобразено с законодателството на Република България.

Конфиденциалност

Естествените психотерапевти и консултанти имат задължението да запазят в тайна информацията, получена от клиентите си в хода на работата с тях.

Споделянето на подобна информация с други лица е възможно само със съгласието на клиента или на друг законен негов представител.

Изключения от това правило може да се допускат само в случаите, когато задържането на информацията може да нанесе вреда на клиента, предполага явна опасност за клиента или за други хора или в случаите, когато е постъпило писмено оплакване от страна на клиента или негов настойник за нарушаване на етичните норми. В този случай информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация, при спазване на законовите разпоредби.

За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психотерапевтичния процес и изследвания естествените психотерапевти и консултанти са длъжни да се погрижат за ясна договореност с лицата, ползващи техните услуги.

В договореността се уточнява начинът на гарантиране на конфиденциалността: кой ще има достъп до тези материали, колко дълго те ще се съхраняват.

В случай на запис или на заснемане на сесия или част от сесия задължително се изисква съгласието на клиента.

За демонстрация, прослушване или друго използване на материала, е необходимо допълнително писмено разрешение, от което да е ясно къде, кога, пред кого и в каква форма може да бъде използван съответният материал.

Договаря се с клиента и колко време може да се пази този материал.

Ако клиент или участник в групата не потвърди съгласието си, материалът незабавно се унищожава.

Естествените психотерапевти и консултанти информират клиентите за правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия кодекс.

Етичните принципи в груповата терапия са същите, както тези в индивидуалната, но приложими към ситуация, в която естествените психотерапевти и консултанти балансират изискванията на групата и тези на индивидуалния член.


Личната и групова естествена психотерапия, се подчинява на следните ориентири:

Е – естественост, автентичност във взаимоотношенията.
С – спонтанност. Участниците в терапевтичния процес е желателно да бъдат спонтанно следващи поривите на творческата си същност, като обаче правят ясно разграничение между спонтанността и импулсивността.
Т – творчество. Психотерапията стъпва на научен фундамент, но самото ѝ реализиране е изкуство, дълбоко творчески процес е.
Е – емпатия. Здрава емпатия и естествено, братско човеколюбие.
С – съответност.
Т – тайна, конфиденциалност.
В – висинност. Висока визия, позволяваща ясно разбиране, планиране и препланиране на терапевтичния процес.
О – отговорност.
...................................................

Сензорика

Поради интегралния характер на естествената психотерапия и разбирането за отелесеността на психичните съдържания в тялото, докосването на клиента е приемливо – единствено обаче по начин и в степен, обслужващи терапевтичните цели.

Терапевтичният допир се осъществява само при условие на съгласие от страна на клиента и в съответствие с принципите на етичния кодекс.

Допирът в психотерапията е нужно да отговаря на настоящата отелесена психодинамика и да бъде целево ползван за терапевтичните цели.

Сензориката в естествената психотерапия е нужно да бъде ползвана съответно с разбиранията, морала и етичните стандарти на клиента така, че да катализира следването на целевата посока и единствено нея.
...

(Забележка: Етичният кодекс на естествения психотерапевт ще бъде допълнително обогатяван и специфициран)
вторник, 27 август 2019 г.

Даване и получаване

"Когато някой ти дава "твърде много" (толкова, че да не можеш да върнеш) за теб остава гневът. Даващият много разгневява този, който не може да върне.
Ако не влезеш в гнева от унижението, може да си благодарен, ако са ти дали потребното.
Бъдете съзнателни за обмена!" 
Аксиния Бешева

Гневен е, ако не може да получава или ако не може да постави границите си. Защо не може? Дава ми -> значи съм длъжен да върна, но не мога--> виновен съм, потискам се и докато външно се усмихвам, вътрешно вече агресирам болно към даващия. Не задължително поради обективната недвусмислена реалност и него, а поради собствената си динамика...

А всъщност, хубаво е човек да може да дава - от сърце, искрено, без да очаква нещо даже, а самото даване да му бъде провеждане на благодат, която вече награждава. Хубаво е и да може да получава човек. Според мен, доколкото естествено може да дава великодушно и безусловно, дотолкова може и да получава. Тоест, когато са от любовта, всичко е наред.

Когато са от егото, нищо не е наред. Даването може да бъде манипулация през грижа, задължаване и създаване на вина, ако приемащият не се идентифицира с проекцията на болни, психопатни или невротични очаквания.

Получаването също може да е болно - оралното "длъжен си да ми запълваш безлюбната празнина, докато ти представям закачената си паразитно смучеща прилепналост за обич". Може да е "аз съм нещастна жертва и си ми длъжен, докато изнасям мазохистично отговорността за живота си в теб. Ако не ми даваш, ще избухна садистично, вменявайки ти вината "ти си отговорен за моята злощастност". ...

Когато е от спонтанна автентичност, от пълнота от любов - тогава и даването и получаването са естествени процеси.

...

Орлин Баев

Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

Първа година - 2019-2020-та год.


Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - първи модул: 26-27-ми октомври 2019-та год.

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - втори модул: 9-10-ти ноември, 2019-та год. 

Еволютивни фази и характерови структури: 7-8-ми декември, 2019-та год.

Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси: 18-19-ти януари, 2020-та год. 

Психоанализа - гост лектор: 15-16-ти феврувари, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - първи модул: 21-22-ри март, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - втори модул: 11-12-ти април, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - трети модул: 16-17-ми май, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - четвърти модул: 13-14-ти юни, 2020-та год.Втора година

Естествена Хипнотерапия - първи модул.

Психиатрия и психопатология - гост лектор.

Естествена Хипнотерапия - втори модул. 

Психофармация - гост лектор. 

Естествена Хипнотерапия - трети модул. 

Неврология, ендокринология и психопатология - гост лектор.

Естествена Хипнотерапия - четвърти модул.

Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожни р-ва.

Хранене, спорт, йога, закаляване и психично здраве - гост лектор. Трета година

Естествена Висинна Психотерапия - първи модул.

Сравнително религиоведение и митология: гост лектор.

Естествена Висинна Психотерапия - втори модул. 

Анализ и архетипна интерпретация на сънища - гост лектор.

Естествена Висинна Психотерапия - трети модул: 

Интегрална (холистична) медицина и психично здраве - гост лектор.

Естествена Висинна Психотерапия - четвърти модул.

Детска психопатология - гост лектор.

Естествена Психотерапия на социално тревожно р-во.Четвърта година

Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно р-во.

Иновативни НЛП и фокусирани в решения технологии - гост лектор.

Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно р-во.

Партньорска психотерапия - гост лектор.

Естествена Психотерапия при личностови р-ва (характеропатии) и психози в ремисия.

Естествени психотерапевтични симулации - психотерапевтична практика.

Естествена Психотерапия при зависимости.

Естествени психотерапевтични симулации - психотерапевтична практика.

Естествената Психотерапия като професия, ситуирана в пазарна среда.

................................

Локация на провеждане: София, Коломан 1, до х-л Шампион, администрация на к-с Славия, ет. 3, кабинет 302. 

неделя, 25 август 2019 г.

Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия


Автор на картината: Венета Дочева
Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия: 2 модула 

Мотивация при избора на професия психотерапевт.
Качества на естествения психотерапевт.
Емпатия.
Любовта, Мъдростта, Истината като централни принципи/ движения в естествената психотерапия.
Интегралност и Холистика. Творчески процес. Норма, талант и гениалност.
Себеактуализираща тенденция. Качества на себеактуализирания индивид.
Естетика и Етика в естествената психотерапия.
Мандала на човека 1.
Качествен подход.
Психотерапия и психофармакология.
Предиктори за успешна психотерапия.
Целева група на Естествената Психотерапия.
Първично интервю – разкриващи наличности и психодинамика въпроси.


Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул

Еволютивни фази, травми, възпитателни стилове – до седем годишна възраст.
Еволютивни фази – от седем год. възраст до юношеството. Юношество – 13-21год.
Еволютивни фази – от 21г. възраст (пълнолетие) до края на жизнения цикъл.
Характерова таксономия: схема когнитивна психотерапия, психотелесна психотерапия, психоанализа, аналитична психология. Нива на съзнателността – висинна психология и психотерапия.
Понятие за астропсихологичната и човешки дизайн архетипна символика.
Мандала на човека 2.


Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси: 1 модул

Когнитивни изкривявания, логически сривове, когнитивни уклони, грешки в процесирането на информацията.
Психични защитни механизми.
Позитивен и негативен трансфер, контратрансфер, естествен трансфер, трансферно удържане.
Психоаналитичната дълбинност – мит и реалност.
Любов и его.
Аналитичната психология – някои ключови жалони.
Терапия на петте движения – общ поглед.
..................
Ролята на психоанализата и психодинамичния подход в Естествената Психотерапия.


Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 4 модула

Когнитивна наука.
Основни презумции на научния подход и метод.
Редукция на когнитивните процеси до биологични корелати (embodiment) и независимостта им – отвъд фалшивата дилема яйцето или кокошката.
Когнитивен модел. От когнитивен невротичен цикъл, към спиралата на разтварящата се за потенциалите си съзнателност.
Качествен подход. Интроспективно-феноменологична когнитивна наука.
Когнитивна наука на религията – приложение в естествената психотерапия.
Памет – основни понятия. Иконична памет. Работна памет. Работна памет и внимание. Паметов буфер. Дългосрочна памет: епизодична, семантична, процедурна (праксис), емоционална, генетична...
Конструктивната памет в психотерапевтичния процес.
Конструктивната памет в психотерапевтичната регресия.
Зависима от контекста памет – психотерапевтично приложение при паметовата преработка.
Аналогия –терапевтични метафори, притчи, приказки и алегории.
Дедукция и индукция – рационално реструктуриране на когнитивния процес и сугестивно ползване на естествените байъси и изкривявания за терапевтични цели.
Представяне на случаи: оценка, формулировка, психотерапевтична преработка.
Когнитивно научна формулировка и понятие за страха. Обуславяне – видове. Разобуславяне.
Невропластичност. Невронни пътища. Top down символен, когнитивно-дедуктивен подход and bottom up поведенческо-индуктивно сформиране на неврални мрежи (emergence). Неврогенезис, страх и любов.
Автоматични мисли, базисни вярвания и когнитивни схеми/ сценарии.

Майндфулнес когнитивно поведенческа терапия – когнитивно обяснение и приложение в Естествената Когнитивна Психотерапия.
Когнитивна методология – теория и практика.
Поведенческа методология – теория и практика.
Поведенчески експерименти – теория и теренна работа/ практика in vivo.


Естествена Хипнотерапия: 4 модула

Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
Митове и заблуди за хипнотерапията.
Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
Естествена хипнотична лингвистика.
Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
Писане на хипнотични скриптове.
Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
Хипнотична прогресия.
Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
Прана (енергийна) хипнотерапия.
ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
Велики личности за хипнозата.
Практика!


Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 4 модула

Духовност и психотерапия.
Трансперсонална (висинна, духовно ориентирана) психотерапия
Псевдодуховността – духовният байпас през защитните механизми. Здрава духовност.
Холотропна, свещена сексуалност.
Заедност в различието.
Научна духовност и духовна наука.
Свободна воля
Единобожие (монотеизъм), безбожие (атеизъм), многобожие (политеизъм) и пътят на човека.Неврозата като стимул за Богопознание.
Реалност – социален консенсус за обективност. Реалност духовна. Реалност Божествена.
Духовност, вяра, гениалност, психоза – отношения.

...............

Модул Естествена Братска Психотерапия

Всемирно Бяло Братство – Естествена Братска Психотерапия.
Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия.
Психотерапия на Човека.
Когнитивно поведенчески и рационално емотивни принципи в учението на Бялото Братство.
Животът и смъртта, доброто и злото в Естествената Психотерапия – глобални принципи, отношенческо и целево приложение в психотерапевтичния процес.
Пътят на ученика (център И.Д.Е.А.Л.- психотерапевтични паралели).
................

Модул Естествена Медитативна (Йога) Психотерапия

Йога психотерапия.
Автентична йога и „йога“ за западняци.
Изток – запад – медитация.
За опасностите в практиката на йога.
Триединството на Йога.
Дзогчен и Махамудра – Естествена Медитация.
Естествена Йога на Любовта, Мъдростта и Истината.
Естественият порядък на Дао.
Мъдростта на упанишадите – Естествената Психотерапия като част от пътеката на йога.

................

Модул Естествена Диалектична Психотерапия

Естествена Психотерапия – диалектика.
Диалектичният и дидактичен процеси в Естествената Психотерапия.
Качественият, диалектичен скок в психотерапията.
Любов и его.
Добро – зло – цялостност.
Катха упанишад – естествена психотерапевтична диалектика.
Катха упанишад – пътят на йога.
Випашяна – събуждащата (будистка) диалектика в практиката на Естествена Психотерапия.
……………………

Модул: Естествена Християнска Психотерапия

Десетте Божи заповеди – интерпретация.
Отвъд оцеляването.
Оздравяване на душата.
Сърце и ум. Мъдростта на сърдечния разум.
Психотерапевтични принципи в Евангелията.
Светогорски размисли.
Психотерапията и пътят към Бога.
Вярата, надеждата и любовта в психотерапията.
Да живееш Бога.
Велик ден – възкресение. Величието на малките неща в психотерапията.
Същността на християнството. Християнството като Естествена Психотерапия.


Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул

Ключови отношения; Характерови структури и комбинации, подлежащи паническото р-во и г.т. р-во; Характерова диалектична работа; Дидактична, заложена в самото състояние посока; Истински работещи алгоритми за преобразуване; Прегръщане, приемане, обикване – какво и как?; Самопомощ при п.р. и г.т.р. – доколко, как и докога?; Терапевтични метафори; Психоанализа при п.р. и г.т.р.; Поведенчески, психотелесен, хипнотичен и медитативен трансформативни подходи при п.р. и г.т.р.; Добрият стрес – кога и как?!; Сприятеляване и учене; От „жертва съм“, към „уча се с благодарност!“; Отношение и настройка към симптомите; Дишане, спорт, общ стрес мениджмънт; Неврозата като Гуру!; Диагноза отличник; Искано и непоискано добро; Светлина и сянка – интегриране на сенките; Път със сърце; За степента на споделяне със социума при п.р. ; Практика!


Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул

Неврална база и невропластичност при окр; Какво работи и какво не при терапията на окр? Валидни алгоритми за справяне – вариации според типа окр и личните особености; Когнитивен подход; Поведенчески подход; Хипнотерапия при окр; Медитация базирана терапия при окр; Характерови структури и психодинамика при окр – диалектичен вектор; Има ли място психоанализата при справяне с окр? Самостоятелна практика на медитация при окр; Защо натрапливите мисли се чувстват като толкова истински?; „Мога ли от окр да полудея?“; Разликите между окр, психоза и психопатия; Качествата на терапевта, изисквани за успешното справяне с окр; Специфични особености на терапевтичния подход при окр; Практика!


Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул

Социофобия – обзорен поглед; Планиране преобразуването на социалната тревожност до социална самоувереност; Естествена Хипнотерапия при социофобия; Асертивни убеждения; Естествена когнитивно поведенческа терапия при социофобия; Трасиране главните стъпки при справянето със социофобията; Градация от лична, групова психотерапия, интензивни работилници; Предизвикващ подход; Поведенчески експерименти при социофобия; Медитативен подход при социофобия; За степента на социално споделяне при социофобия; Сигурността на справянето; Специфични особености на Естествената Психотерапия при социално тревожно р-во; Конкретни максимално ефективни алгоритми при социофобия; Практика!


Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул

Основни характерови структури, поддържащи здравна тревожност; Психодинамика; Защитният механизъм хипохондриаза; Характерови уроци – диалектичен подход; Ефективният алгоритъм при третиране на натраплива хипохондрия; Естествена когнитивно поведенческа психотерапия при хипохондрия; Психотеатър и психотелесна работа при хипохондрия; Фокусирани в решения и парадоксални подходи при здравна тревожност; Предизвикващ подход; Естествена хипнотерапия при хипохондрия; Естествена християнска, молитвена психотерапия при здравна тревожност; Медитативна Естествена Психотерапия при здравна тревожност;

Специфика на соматоформното конверзионно р-во; Психодинамика; От искам, но не може, към искам и си позволявам; Напускане комфортната невротична зона – зоната на възможностите; Социална изява на либидно-психичния заряд; Поведенческо-когнитивен подход; Изкуството на спонтанността; Творческа Естествена Психотерапия; Разширяване на ригидните интроекти в аз идеално до широка, творческа автентичност; Ролята на трансферния процес при Естествената Психотерапия на конверзионно р-во; Изисквания към личността на терапевта; Практика!


Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул

Системно разбиране и подход към зависимостите; Оралната компонента при зависимостите; Общности за зависимости; Групи за взаимопомощ при зависимости; Естествена когнитивна терапия при зависимости; Естествена Хипнотерапия при зависимости; Естествена Висинна Психотерапия при зависимости; Медитативна Естествена Психотерапия при зависимости; Воински дух, освобождаваща воля, воински боен спорт като комплементарна практика при третиране на зависимости; Нуждата от здраво усилие; Свободната воля при освобождаване от зависимостта; Коморбидност и комплексен подход; Практика!


Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 1 модул

Кога повече е по-малко!; Естествен психотерапевтичен подход при работата с личностови р-ва и психози в ремисия – специфики; Психотерапевтично поведение и присъствие на Естествения Психотерапевт; Нуждата от характерова стабилност и трансферно удържане в терапията на характеропатии и психози в ремисия; Трансферно ориентирана Естествена Психотерапия; Диалектична Естествена Психотерапия; Продължителност на терапевтичния процес; Практика!


Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул

Пари, духовност и психотерапия; За таксата на естествения психотерапевт; Непринудената и сърцато-постоянна благотворителност в умерени граници, като част от автентичното социално ситуиране на естествения психотерапевт;  Психотерапията като пазарен продукт и призвание – балансът; Предварителна и по време на терапията способност за мотивиране и вдъхновяване; Целевата група на психотерапията – макимално широка при ниско предлагано качество, резониращо с тълпата, или оптимална, специфицирана спрямо ситуирането на Естествената Психотерапия като помощно средство, преобразуващо неврозата в част от индивидуацията, от оцялостяващия път на героя; Реклама и P.R. – защо, доколко, как, къде, по какъв начин?; Майсторски послания; Съобразяване с пазрната среда, но следване пътя със сърце!; За правото на психотерапевта да дава отказ; Етичният кодекс като здрави психотерапевтични граници в добрата практика; Правни, законови, счетоводни въпроси; Високо ниво P.R.; Безкористностната искреност като най-добрата реклама в Естествената Психотерапия; Реалната максимална успеваемост като оптимална реклама; Алтруистичният егоизъм и егоистичният алтруизъм в социалното присъствие;


Психотерапевтични симулации: 2 модула

Във всеки от горните модули, теорията се редува от практика. Психотерапевтичните симулации обаче, са посветени изцяло на преживелищната практика на Естествена Психотерапия. В защитената среда на терапевтичния кабинет, специализантите в Естествена Психотерапия имат възможността да се вживеят в симулиран или реален психотерапевтичен процес. Важна част от такава опитност, са доброжелателните, но изцяло искрени и откровени обратни връзки от участниците в симулациите. Практикува се водене на сесии лична и групова Естествена Психотерапия.

..........................


Гостуващи лектори:

 •   Психиатрия и психопатология - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •      Психофармация - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •          Неврология, ендокринология и психопатология: 1 модул
 •          Детска психопатология и психотерапия - д-р Албена Игнатова: 1 модул
 •          Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве - Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог.: 1 модул
 •       Интегрална (Холистична) Медицина и психично здраве - д-р Димитър Пашкулев: 1 модул
 •       Психоанализа - доцент д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
 •          Сравнително религиоведение и митология - Александра Найденова: сравнителна религия, психолог - юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •       Архетипен анализ и тълкуване на сънища - Александра Найденова, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •           Партньорска психотерапия - Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
 •       Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии - Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул

По-широко описание на съдържимото във водените от гост лекторите модули, ще бъде допълнително публикувано. По-детайлно описание на всеки от модулите, ще бъде обнародвано в бъдеще. 

...

Орлин Баев, естествен психотерапевт