четвъртък, 20 юни 2019 г.

Обучение в Естествена Психотерапия - някои параметри


Уговаряне интервю за записване:

0887114646: Орлин Баев, mail: orlinbaev@gmail.com

Информация относно финансовите въпроси:  v.demirova@terra-fidei.com (за данни за фактура: егн и три имена)


От Октомври 2020-та година (10-11-tи), е планирано начало на обучение на втора група в Естествена Психотерапия. Четири годишно обучение, съобразено с най-високите международни стандарти. Предстои оповестяването на точните времеви параметри на обучителните модули за всяка от 4-те години, както и на основната им съдържателна структура. Предвиждат се и гост-лектори, обучаващи в: когнитивна наука, психиатрия и психопатология, психофармация,  невронаучна база на психопатологиите, ендокринология и психопатология, детска психопатология, хранителен и спортен режим, закаляване и психично здраве, сравнително религиоведение и митология, авангардни нлп и краткосрочно терапевтични технологии, партньорска терапия и др.

Кои са основните обучителни модули в Естествена Психотерапия (ЕП)?


 •         Структурни принципи в Естествената Психотерапия: 2 модула 
 •          Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул
 •         Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси: 1 модул
 •         Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 4 модула
 •          Естествена Хипнотерапия: 9 модула
 •         Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 4 модула
 •         Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул
 •         Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул
 •         Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 2 модула
 •           Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул
 •      Психотерапевтични симулации (практика), като част от обучението.


Гост лектори:


 •          Психиатрия и психопатология - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •      Психофармация - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •          Неврология, ендокринология и психопатология - д-р Димитър Пашкулев: 1 модул
 •          Детска психопатология - д-р Албена Игнатова: 1 модул
 •          Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве - Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог.: 1 модул
 •       Неврология, ендокринология, психопатология и психично здраве: доц. д-р Стоян Везенков, невроучен.
 •       Психоанализа - доцент д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
 •          Сравнително религиоведение и митология - Александра Найденова: сравнителна религия, психолог - юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •       Архетипен анализ и тълкуване на сънища - Александра Найденова, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •           Партньорска психотерапия - Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
 •       Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии - Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул
k............

Модулите се реализират  ежемесечно, по един или повече уикенда всеки. В съботите между 17 и 20ч., се провежда група за личен опит. Два пъти годишно, се предвиждат 3 или повече дневни работилници.

Кои са препоръчителните качества за обучение в и практика на Естествена Психотерапия?

-          Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие
-          Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет
-          Способност за извършване на ядрени аналогии между отдалечени домейни и синтезиращо съвместяване на привидни противоречия
-          Вътрешно първенство на духовността като източник на всичко смислено в приключението на живота
-          Здраво стъпване на научната логика
-          Вдъхновена любознателност
-          Автентична спонтанност (забележи - не импулсивност, а спонтанност)
-          Изстрадана, смирена мъдрост, идваща от богат и нелек личен опит в житейския път
-          Способност за трансферно удържане в терапевтичния процес, самообладание
-          Преживяване на психотерапията като призвание
-          Постоянно себеусъвършенстване, преживелищно учене и равитие
-          Следване на пронизващ цялото същество себеактуализиращ вътрешен заряд
-          Висока мотивираност
-          Здрава дисциплина
-          Любящо търпение при систематична и неотклонна упоритост
-          Преливащо творчество, проявявано индивидуално като писане, ораторство, танц, рисуване, визуални изкуства и др.
-          Известен вкус към психотеатъра и актьорското майсторство


Подробности за обучението

Четири годишният курс представлява следдипломна специализация и включва: теоретична рамка, практика насочена към конкретна проблематика и реална ефективност, групова работа и периодични тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж (400 часа), дипломна работа и финализиращи изпити.

Школата обучава в професията Естествен Психотерапевт, като подготвя специализантите си в стратегически качествена теоретична панорама, преливаща се в прагматично ефективна психотерапевтична практика.

Обучението е подходящо за специалисти или студенти психолози, лекари, когнитивни учени, дентисти, здравни специалисти, социални работници, специални педагози, логопеди, за завършили хуманитарно насочени дисциплини, педагози, театрали, изкуствоведи, религиоведи и сравнителни теолози, както и за всеки, проявяващ сериозен интерес към психотерапията. Сертификат в професията Естествен Психотерапевт се издава след успешно завършване на обучението, представяне на качествена дипломна работа, преминаване през финалните теоретичен и практични изпити, клиничен стаж и покриване необходимите часове работа под супервизия. Когато обучителният бекграунд на специализантите е различен от психология или медицина, квалификацията в професията Естествен Психотерапевт е възможна след завършване магистратура по психология. Допуска се успоредно университетско и в школата по Естествена Психотерапия обучение.

Изучаването, а още повече практиката на професията Естествен Психотерапевт са подходящи за личностово зрели, характерово интегрирани, емоционално стабилни и адекватно социално присъстващи индивиди. Обучението не е препоръчително за преживяващи психоза или маладаптивни характерови акцентуации (личностови разстройства, характеропатии). По време на четирите учебни години специализантите периодично се явяват на интервю, удостоверяващо характеровата годност за продължаване на обучението.


Личен опит

За личен психотерапевтичен опит се приема участието в индивидуалната психотерапия, груповата психотерапия и работилници. В Естествена Психотерапия, изискваните часове личен опит, са 250. Часовете лична психотерапия и супервизия варират индивидуално, при задължителен минимум от 150 часа.  По преценка на обучаващите, могат да бъдат препоръчани допълнителни часове лична психотерапия и работа под супервизия.

Обучителен хорариум

Международните стандарти за обучение в така изискващата психотерапевтична професия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от предходното университетско образование по психология, медицина или друг специализиран курс по психотерапия, а останалите 

Финансови параметри

Годишната обучителна такса в Естествена Психотерапия е 1800 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса. 

Банкова сметка:

IBAN: BG09STSA93000027180492 , BGN (лева), дск

BIC: STSABGSF

Естествена Академия ЕООД

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОД: ОБУЧЕНИЕ В еСТЕСТВЕНА ПСИХОТЕРАПИЯ

..........................................................


Горният текст вероятно ще бъде допълнително разширяван и детайлно специфициран.


…..

Орлин Баев, естествен психотерапевт


понеделник, 17 юни 2019 г.

Работилница "Сила и Слабост" - някои обратни връзки


„Сила и слабост – привлече ме името на работилницата – на теория знам, че
големите неща са прости, но съдържат безкрайността. Дълго време се
противях – дали това е за мен, ще издържа ли? Контролът на ума и
страховете дълго ме държаха като в Хамлетовска дилема. Добре, че има по-
велика сила, която навреме ни изтласква в правилната посока (случва ми се,
слава Богу) и ни поставя на места, където трябва да бъдем, прекарва ни през
опитности, които ни е съдено да преживеем за добро. Велико е да усетиш
чрез други, сродни и търсещи души, значимостта на оголената човешка
болка и мъка, чистата радост и техния неизмерим заряд на сила, която
разтопява леда на страховете и ги превръща във весел, тананикащ си
пролетен ручей. Разбрах чрез трепета на тялото, че слабостта човешка е
другият знак на силата, която погрешно прикриваме, а всъщност, ако бъде
осъзната и проведена изцяло през „работно“ преживяване, се трансформира
в ядрена реакция. Усетих силата на безрезервното даване, на любовта към
другия/другата, дори и непознат/а, които имат нужда от твоята подкрепа
сега, в този миг, когато са паднали. Срещата с универсалната любов - нещо,
на което животът държи да ме научи, а аз го правех по трудния начин и ми
отне години в учене чрез раздяла. Струва си да преминеш през силата на
любовта интензивно, в „учебна“ среда, за да проумееш тези принципи до
мозъка на костите. Дора и Орлин са от онези редки лъчисти хора, създатели
на мига, докрай раздават от своя вътрешен огън, впрягат сърце и душа, за
да докоснат и пробудят приглушения или приспан душевен заряд. Безкрайно
съм щастлива, че бях част от група българи, с които заедно (ах, тази
заедност, колко ни е ежедневно трудна) търсихме своята цялостност и смело
правехме своите лунни стъпки по неведомата повърхност, която ще ни даде
ново измерение на живота.“

И.

...........................


За мен работилницата “Сила и слабост” беше разтърсващо преживяване. Да се потопиш до дъното и да изплуваш.
Орлин и Дора са невероятен тандем! Наистина им се получава :)

А. С.

........................................... 

За мен това беше първия уъркшоп от такова естество и аз влязох в него без очаквания, бях отворила сърцето и душата си за това, което ми предстои. Успях да нявлязя дълбоко в себе си и да видя и усетя повечето хора около мен. Това за мен е голямо богатство и съм благодарна, че успях да се докосна до него! Знам че имам да работя още много, но някак си съм по-спокойна и смирена, защото знам че не съм сама. 

Към водещите Орлин и Дора развих топли чувства и дълбок респект, което за мен означава, че са прекарасни хора, които разбират от професията си и са автентични, в това което правят.
Бъдете благословени и споделени!  

А. Х.

................................. 

БлагоДаря от цялото ми същество на всички, с които преминахме през този процес! Орлин и Дора, обичам ви и благодаря за светлината и професионализма, трудно е да го предам с думи! Толкова силно преживяване, от тези дето се помнят за цял живот! Беше съдбовна среща със самата мен и с вас! Когато сме готови за промяната, Бог ни води! Друга съм сега, уж същата, но друга.
Любов, любов, любов и благодарност️ 

Н. М.

....................................  

Да облека с думи всичко изживяно през тези три дни е почти невъзможно. Имаше дълбоко чистене, отговори, потвърждения, дълбоко осъзнаване и всичко това все още продължава. Благодаря от цялото си сърце и душа на Орлин и Дора за всичко, което дадоха от себе си, почувствах ви като съсъди и проводници на Божията любов и мъдрост. Бъдете благословени!!!
Прегръщам ви отново силно, защото тиха прегръдка с искрена любов и благодарност говори повече от множество думи. 

П. К.

....................................

През тези 3 дни преживях с цялото си същество как страха и слабостта се превръщат в творческо гориво, сила, любящо смирение и мъдрост.
Потопих се в дълбоки, катарзисни, творчески и свързващи преживявания. Истинско душелечение, водено с любов от Орлин и Дора!

Н.

понеделник, 3 юни 2019 г.

Вината е излишна


Вината е излишна. Тя е паразитна част от поддържането на неадаптивното поведение. Да нямаш вина не означава да не забелязваш отклоненията си от любящата мъдрост, а активно да ги коригираш с помощта на здравия разум и мъдрото усилие, подчинени на любовта.

Отношението е важно! Японците казват: Седем пъти падаш, осем пъти ставаш. Понякога, за да научиш ключов урок, 999000 пъти падаш. Важното е да продължиш да ставаш - не с вина, а с осъзнаването, че си на пътя, без никога да спираш да опитваш. След дълбоко изстрадване, идва една естествена воля, свобода, резонантна с любящата мъдрост. Тогава се задържаш в чистотата спокойно.

Падението е корени. Въпросът е от земно гниене, да се превърне в свързано с безкрая, със ствола, клоните, листата, цветовете и плодовете на великото дърво на живота. Тогава всичко идва на мястото си, в целостта. Няма велик светец, който да не е бил велик грешник. А мъдрият е и над двете. Не съди, за да не бъдеш съден - нито знаеш миналото на светеца, нито бъдещето на грешника. А е казано: Бъди горещ или студен, нежели хладък. Хладкия нормиран сивушко и дяволът не го иска...

...

Орлин Баев

събота, 1 юни 2019 г.

Елеазар Хараш - потънкости в духовното учение
Елеазар Хараш: потънкости в духовното учение

Забележка: мислите по-долу представляват извадки от думите на Елеазар Хараш. Умишлено се въздържам от коментари и разяснения, за да ги оставя да въздействат с проницателната си мощ самостоятелно. Определено не са за всеки - силни насоки, изискващи стабилна работа са. Ако такава липсва, досегът до словото на любящата мъдрост изгаря... Така че, ползвай словото на фона на отдаден устрем към Бога, предан на безкрая, чист и силен живот, молитва, медитация, благодарно добротворчество.

..............................................................

В дълбокия смисъл няма път.

Едно от най-важните неща е очистването на словото.

Говориш ли истината, създаваш тишина, а не въпроси.

Човекът, който не прави грешки, става голям престъпник, защото грешките не са го научили. Има хора, които ригидно изнасилват себе си, въздържат се силово, което ги води към горда жестокост.

Любовта към Бога е извън науката и религията. Можеш да се забавляваш с наука или религия ако искаш, но те не са мярка.

Когато ти идват пречки, в безопасност си. Сполетят ли те нещастия, Господ ти е обърнал внимание. Страданието в света е забулената Изида.

Грехопадението трябваше да се случи, за да има път към Бога.

Всеки ден носи благословение. Няма ден без благословение. Понякога приятно, понякога не, но благодатта е давана.

Всичко, което може да се дефинира и докаже, е само сянка на реалното.

Който търси възможното, иска общение с хората. Който се стреми към невъзможното, търси Бога.

Бедност, страдание, мъчнотии с Бога, са добре дошли. Радост и щастие без Бога, са подхлъзване.

Бог е скрит от философа, от астронома, поета, но се открива за децата и чистите по сърце.
Да имаш усет за Бога, това зависи от Него, не от теб. (Мастер Екхарт)

Интуиция = Ин Тау – вътрешният човек.

Любовта е създадена преди света, преди историята, преди живота. Затова животът я търси.

Любовта има силата на един милиард слънца. Душата е създадена от нея и се равнява на сто милиона слънца.

В божествения свят религия не съществува.

Любовта не се учи. Прилага се. Тогава тя те учи.

Любов, която не люби враговете си, е слаба.

Противоречията са в ума. В духа няма противоречия.

Човек може да познае Бога само в големите противоречия и пертурбации в живота си.

Нещата се разбират само в дълбока преживелищност, не в цитати, богословие и поезия.

Страданията са велико благо за човека, понеже развиват. Радостта без Бога, е падение. Радостта, отдадена на Бога, е блаженство. Радост е, когато се усмихваш и на тегобите и се учиш в пътя си към Бога.

Най-дълбоките въздишки, създават най-дълбоката поезия.

………..

Въпрос: Да смятаме ли, че няма дефинирана и безусловна съдба, план?

Отговор: Няма! На дълбоко ниво, човек може да видоизмени всичко. Ако в предния си живот си убил сто човека (просто краен пример, бел. ред.), в този можеш да измениш съдбата си, чрез мощно отдаване на Бога, без да очакваш резултати. Очакваш ли резултати, ще бъдеш разочарован.
…………………………….

Има апокрифни, много силни евангелия от жени-ученички. Църквата ги е унищожила в невежеството си. Жените могат да бъдат изключително преданоотдадени и сърцати.

В живота и на най-големия грешник има по-добри условия за развитие от този на ангелите. Ангелите са чистота, но без дълбини – като заковани са. За да тръгне истински към Бога, ангелът трябва да слезе като човек и оттам да познае Бога.

Където Бог взема участие и най-мъчните неща се разрешават лесно.

За да разбере човек смисъла на живота, всичко в него трябва да се разруши. Това е голготата на егото и възкресението на духа.

Смисълът е Бог. Единството с Бога е смисълът.

Който може да управлява сиромашията, може да управлява и богатството. Бедността е красива, когато изработваш смирено доволство, вътрешно богатство и честност. Богатството е дадено, за да изработиш разумна щедрост, алтруизъм.

Каквото и да ви се случи, понасяйте го със съзнанието, че ви е от Бога изпратено. Има само една воля, няма друга воля.

Приемането на малкото зло с благодарност, те избавя от голямото.

Вярвай, че и при най-големите мъчнотии, ще излезеш на добър край. Учителят

Не знаещият, а благодарният се развива. Учителят

Религиите ще се загубят. Те не са важни. Бог е важният.

Всички учения, науки и религии ще си отидат. Вечни са само любовта, мъдростта и истината.

Само когато теб те няма, потича Бог.

Средният ученик търси други, обменя се, търси общуване и подкрепа. Истинският ученик е самотна птица. Той общува с Бога и Учителя. Говорим за голямата преданост – аз я наричам жестока преданост.

....