Страници

сряда, 9 март 2016 г.

Възрастова разлика в партньорството

Връзки с разлика във възрастта

В линка: два тридесет минутни клипа от участието ми в Bulgaria on Air Tv. Предаването е "На твое място" - психологически фокусирано ток шоу с водеща Елена Пенчукова, психолог. Темата: "възрастова разлика в партньорството". Събеседничката Патриция Кирилова усилено проектира декомпенсираните си характерови травми ... :)

Идеално положение: Душите нямат възраст, а когато любовта присъства, телата са просто дреха.

Причини и мотивация:

Здрава: обич между двама зрели партньори.

Несъзнавани психични: менторска връзка, несъзнавано търсене на татко/ мама в партньора. Когато се случи съзряване, или връзката се разпада, или преминава в съзнателна и здрава.

Културални:

-          Принудителен, договорен брак между възрастен мъж и млада жена. Дори понастоящем, в някои традиционалистични култури, договореният брак е нерядко явление.

-          В много култури, връзката на възрастен мъж с млада жена изразява статус и добро обществено положение.

-          В съвремието все повече същото важи и за зрялата жена – млад мъж.

Икономически и социални: финансова полза и статус, достъп до известност, кариерни преимущества, имидж.

Трудности при връзките с разлика във възрастта:

-          Социална стигматизация – не е редно; извън нормата сте; социално неприемане и изключване; обвинително отношение, критика, погледи, подмятания.

-          Родителското неодобрение при по-младия партньор.

-          Приятелски кръг? Има ли обща приятелска среда? По-младите приятели на единия приемат ли по-възрастния партньор? По-възрастните приятели приемат ли интересите и поведението на по-младия партньор?

-          Сексуален живот? Виаграта помага, но надали задълго. По-младият, с времето и съзряването си, как би се отнесъл към многото изкушения от връстнички/ ци и по-млади възможности наоколо?

-          Разминаване в темпото на живот и интересите. Единият търси интензивен живот, забавления, докато другият често е по-улегнал…

-          Неудобни въпроси – Когато ти си на 40, а другият на 60, как ще се чувстваш? Как е самолетът, за последно през втората световна ли го правихте? Хей, как се чувстваш с дядо си/ баба си? Тя/ той носи ли си старческите памперси? Ти си с него заради парите му, нали?

-          Приписване на неизбежните проблеми във връзката винаги на възрастовата разлика – нагаждане на хипотеза към предубеждения.

-          Деца? При по-възрастна жена – трудности или невъзможност за зачеване, износване на здрав плод. При наличие на деца от предходна връзка при по-възрастния партньор, често съществува нежелание за повторно родителстване.

-          Болестта и смъртта на по-възрастния.

Някои въпроси и отговори:

1.       Коя възрастова разлика е естествена и коя се счита за твърде голяма – има ли някакви параметри?

- Разбира се, отговорът тук няма нищо общо с каквато и да е наука, а произлиза по-скоро от социално – културални тенденции и съглашенски консенсуси. Според мен десет години са една демаркационна линия, разделяща условната норма за възрастова разлика и надхвърлянето ѝ. Ако десет години са началото на такова надхвърляне, то 15, 20 и повече, вече са далеч по-видимо фрапантни разлики.

2. Защо много мъже и жени възприемат наборите си за „незрели” и „малки”?

Като проекция от една страна на собствената си незрялост и от друга, като формиране на реакция против собственото си усещане за незрялост и желание за съзряване.

3.       Как възприемаме по-големия партньор, когато сме на 20, 30, 40г. ...?

С течение на времето разликите стават все по-големи. Различия в стила на живот, темпото, предпочитаните развлечения или уседналост, хормонално обусловени различия, сексуални щения, разлики в мъдростта и житейската визия…

4.       Какви най-често са причините някои от хората да желаят и да имат връзки с много по-големи или много по-малки по възраст партньори?

- В известна степен е напълно нормално началната връзка да бъде с по-зрял партньор. Така се случва обучителна приемственост в междуполовите взаимоотношения, сексуалността, оформяне на концепции и базисни вярвания за партньорските и социални взаимоотношения.

- Т.н. менторски партньорства, в които по-възрастният се явява ментор, помощник в психичното израстване на по-младия партньор. Когато това израстване се случи, връзката или се разпада, или преминава в зряла такава.

- От позицията на по-възрастния мъж/ жена: при мъжа се задоволява желанието му да се почувства силен, опитен, да бъде доминиращ и знаещ, както и естетическата и сексуална наслада от по-младата партньорка. При по-зрялата жена – задоволява се нуждата и от получаване на обич, възхищение, интензивно внимание и грижа. Задоволява се и хормоналното ѝ отношение между тестостерона и естрогена, което при жената над 35 клони все повече към повишаване на тестостероновите нива спрямо тези на естрогена. Тоест, нуждата от секс при по-зрялата жена е по-голяма, докато способността на връстниците ѝ мъже става все по-малка.

5. Вследствие на какви проблеми между баща и дъщеря му, тя на по-късен етап осъществява връзки с мъже, които възрастово биха могли да й бъдат бащи?

- Студените бащи – когато бащата е бил студен и дистанциран, нуждата на младата жена от партньорство с любящ по-възрастен мъж, се явява опит за компенсаторна преработка на бащиния ѝ интроект/ образ в нея. Аналогично при младия мъж, възпитаван от студена майка.

- Като опит за откъсване от прекомерно дълбоката връзка с родителя от противоположния пол, тоест за преработка на едиповия/ електрин комплекс.

6. А при мъжете в Едиповия комлекс ли е причината да търсят във всяка жена майка си?

- Във въпроса присъства илюзорна взаимовръзка. Първо, естествено е както за мъжа, така и за жената, несъзнавано да търсят подобни на заложените в тях интроекти партньор. Това е нормално положение, което незадължително е свързано с едипова проблематика.
Често при силно едипово/ електрино отношение, човекът търси по-слаб от него партньор, когото да може да доминира и манипулира, тъй като несъзнавано основният партньор е родителят от противоположният пол (майката или бащата).
Едиповият/ електрин комплекс имат общо с инициирането на партньорство с възрастова разлика, само когато присъства съзнателното желание и стремеж за преодоляването им. 

Стремеж за откъсване от родителя, за заместването му с по-възрастен партньор и личностово израстване.

7. Какви са мотивите на партньорите, които са много по-възрастни, да влизат в такива връзки?

- Внимание, интензивна и качествена сексуалност, възхищение, получавано от младия партньор. Социален статус и одобрение.

8. Можем ли да говорим за любов или това са неосъзнати механизми, с които запълваме дефицити, идващи от детството.

- Би било добре да говорим за любов. В идеалния вариант можем и е чудесно да го правим, когато отговаря на реалността. В нея обаче, по-често разликата във възрастта запълва психични или финансови липси и интереси. Психичните дефицити – компенсация на травми от отхвърляне и изоставяне; преодоляване на едипова/ електрина проблематика.

9. Може ли една такава връзка да бъде здрава и щастлива?

- Абсолютно да. Човек е роден да се учи и случването на такава връзка се явява част от процеса по преодоляване на характерови травми, по откъсване от родителска фигура, по съзряване. Когато зрелостта вече е налична и партньорите изберат да продължат заедно, водеща вече е красотата на любовта, лишена от невротични механизми.

10. Какви са условно казано „минусите” и „плюсовете” да имаме взаимоотношения с партньор, който отстои много от нас във възрастта?

- Минуси: социална стигматизация, родителско неодобрение, трудно присъствие в адекватна приятелска среда, вербални и отношенчески атаки, разминавания в начина, темпото на живот и интересите, разлики в мисленето при различните поколения, разминавания в сексуалността, забременяване и раждане от по-възрастна жена, смъртта на по-възрастния партньор…

- Плюсове – израстване, преодоляване на характерови травми, преработка на маладаптивни интроекти, откъсване от родител, развиване на независимост спрямо „какво ще кажат хората“ и доверие в собствената обич.

11. Често околните определят, че в такива връзки комерсиалният интерес е водещ, така ли е в повечето случаи?

- При по-млада жена и по-възрастен мъж нерядко е така. В огромна степен това е еволюционно обусловено нормално поведение. Жената търси сигурност емоционална, социална, финансова, което поведние, погледнато през призмата на еволюционно обусловената женска психика, е по-скоро норма. Превръща се в пародия, когато естествената нужда от сигурност доминира грубо и меркантилно сърдечната любов.

12. И в крайна сметка има ли възраст за любовта?

- Любовта няма възраст – когато е любов обаче! 


Орлин Баев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!