За мен

Моята снимка
Моят сайт: http://orlin.bravehost.com Казвам се Орлин Баев. Професионално се занимавам с психотерапия. Това е моята професия и тя съвпада с моето призвание! Обичам природата, планината, морето, безкрая. Мечтая за един свят населен с осъзнати хора, вибриращи в ритъма на любовта, мъдростта и истината!

понеделник, 1 октомври 2018 г.

Когнитивна Наука


Когнитивната наука е мултидисциплинарна сплав от: психология, невронауки, философия, лингвистика, антропология и др. науки. Когнитивната наука е изключително експериментално насочена и развитието и се основава на обективната емпирия и статистически резултати от когнитивните експерименти.В превод на български когнивна наука означава познавателна или наука за познанието! В България когнитивна наука се преподава и развива единствено в централния и източноевропейски център по когнитивна наука, функциониращ в Нов Български Университет, като много от специалистите са международно утвърдени учени изследователи. Основните области на изследване са: 

- Когнитивни архитектури и когнитивно моделиране - символично, динамично и невронни мрежи.
- Мислене в контекст.
- Мислене и разсъждение - аналогия, дедукция и индукция.
- Вземане на решения - модели основаващи се на разсъждение и оценка, вземане на решения при неизвестност, в контекст. Експлицитно (съзнателно, рационално) и имплицитно (несъзнавано, интуитивно) вземане на решения.
- Памет - дългосрочна (епизодична, семантична и процедурна), работна (съзнателна); конструктивна памет; генетична памет. Паметови следи, смесване и застъпване на паметовите следи, прайминг (влияние на предходния паметов контекст върху познанието).
- Внимание - работната памет и вниманието като научен модел на съзнанието.
- Лингвистика - език и влиянието му върху мисленето, паметта и емоциите
- Емоции - изследване на същността и протичането на основните човешки емоции - страх, гняв, обич и удоволствие и др.
- Невронауки - изследване на мозъчните и на нервната система процеси - невронни мрежи, мозъчни структури, невромедиатори и др. като биологична основа на човешкия познавателен апарат.

Една изключително интересна изследователска област е "когнитивна наука на религията", в която се изследват основните психични структури, движения и уклони, които предпоставят религиозното вярване като нещо естествено и вродено за всеки човек. Изследването е стартирано от университета "Оксфорд", а понастоящем се осъществява от интернационална мрежа от изследователски центрове. Централният и източноевропейски център по когнитивна наука участва в проекта! 

- Философия - основните философски школи и фундаменталното им значение за развитието на съвременната наука за познанието.

- Приложна когнитивна наука - приложение на когнитивната наука в областите на ученето, системите за ускорено и качествено запаметяване, рекламата и икономиката, социалните и междуличностови отношения, компютърни модели на когнитивни архитектури и изкуствен интелект. Една от прагматично-приложните сфери на когнитивната наука, е психотерапията. Естествената когнитивно-поведенческа терапия стъпва на теоретичния фундамент на когнитивната наука, от която извлича практично-ефективна методология.

.....................

Орлин Баев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук: http://www.beinsadouno.com/board/forums/forum/157-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/