За мен

Моята снимка
Моят сайт: http://orlin.bravehost.com Казвам се Орлин Баев. Професионално се занимавам с психотерапия. Това е моята професия и тя съвпада с моето призвание! Обичам природата, планината, морето, безкрая. Мечтая за един свят населен с осъзнати хора, вибриращи в ритъма на любовта, мъдростта и истината!

четвъртък, 20 юни 2019 г.

Обучение в Естествена Психотерапия - някои параметри


Уговаряне интервю за записване:

0879278234: Виолета Демирова, mail: v.demirova@terra-fidei.com (за данни за фактура: егн и три имена)


От Октомври 2019-та година (26-27-ми), е планирано начало на обучение в Естествена Психотерапия. Четири годишно обучение, съобразено с най-високите международни стандарти. Предстои оповестяването на точните времеви параметри на обучителните модули за всяка от 4-те години, както и на основната им съдържателна структура. Предвиждат се и гост-лектори, обучаващи в: когнитивна наука, психиатрия и психопатология, психофармация,  невронаучна база на психопатологиите, ендокринология и психопатология, детска психопатология, хранителен и спортен режим, закаляване и психично здраве, сравнително религиоведение и митология, авангардни нлп и краткосрочно терапевтични технологии, партньорска терапия и др.

Кои са основните обучителни модули в Естествена Психотерапия (ЕП)?


 •         Структурни принципи в Естествената Психотерапия: 2 модула 
 •          Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул
 •         Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси: 1 модул
 •         Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 4 модула
 •          Естествена Хипнотерапия: 4 модула
 •         Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 4 модула
 •         Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул
 •         Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул
 •         Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул
 •          Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 1 модул
 •           Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул
 •      Психотерапевтични симулации (практика): 2 модула (във всеки от останалите модули теорията се редува с практика)


Гост лектори:


 •          Психиатрия и психопатология - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •      Психофармация - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
 •          Неврология, ендокринология и психопатология - д-р Димитър Пашкулев: 1 модул
 •          Детска психопатология - д-р Албена Игнатова: 1 модул
 •          Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве - Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог.: 1 модул
 •       Интегрална (Холистична) Медицина и психично здраве - д-р Димитър Пашкулев: 1 модул
 •       Психоанализа - доцент д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
 •          Сравнително религиоведение и митология - Александра Найденова: сравнителна религия, психолог - юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •       Архетипен анализ и тълкуване на сънища - Александра Найденова, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
 •           Партньорска психотерапия - Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
 •       Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии - Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул
k............

Модулите се реализират  ежемесечно, по един или повече уикенда всеки. В съботите между 17 и 20ч., се провежда група за личен опит. Два пъти годишно, се предвиждат 3 или повече дневни работилници.

Кои са препоръчителните качества за обучение в и практика на Естествена Психотерапия?

-          Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие
-          Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет
-          Способност за извършване на ядрени аналогии между отдалечени домейни и синтезиращо съвместяване на привидни противоречия
-          Вътрешно първенство на духовността като източник на всичко смислено в приключението на живота
-          Здраво стъпване на научната логика
-          Вдъхновена любознателност
-          Автентична спонтанност (забележи - не импулсивност, а спонтанност)
-          Изстрадана, смирена мъдрост, идваща от богат и нелек личен опит в житейския път
-          Способност за трансферно удържане в терапевтичния процес, самообладание
-          Преживяване на психотерапията като призвание
-          Постоянно себеусъвършенстване, преживелищно учене и равитие
-          Следване на пронизващ цялото същество себеактуализиращ вътрешен заряд
-          Висока мотивираност
-          Здрава дисциплина
-          Любящо търпение при систематична и неотклонна упоритост
-          Преливащо творчество, проявявано индивидуално като писане, ораторство, танц, рисуване, визуални изкуства и др.
-          Известен вкус към психотеатъра и актьорското майсторство


Подробности за обучението

Четири годишният курс представлява следдипломна специализация и включва: теоретична рамка, практика насочена към конкретна проблематика и реална ефективност, групова работа и периодични тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж (400 часа), дипломна работа и финализиращи изпити.

Школата обучава в професията Естествен Психотерапевт, като подготвя специализантите си в стратегически качествена теоретична панорама, преливаща се в прагматично ефективна психотерапевтична практика.

Обучението е подходящо за специалисти или студенти психолози, лекари, когнитивни учени, дентисти, здравни специалисти, социални работници, специални педагози, логопеди, за завършили хуманитарно насочени дисциплини, педагози, театрали, изкуствоведи, религиоведи и сравнителни теолози, както и за всеки, проявяващ сериозен интерес към психотерапията. Сертификат в професията Естествен Психотерапевт се издава след успешно завършване на обучението, представяне на качествена дипломна работа, преминаване през финалните теоретичен и практични изпити, клиничен стаж и покриване необходимите часове работа под супервизия. Когато обучителният бекграунд на специализантите е различен от психология или медицина, квалификацията в професията Естествен Психотерапевт е възможна след завършване магистратура по психология. Допуска се успоредно университетско и в школата по Естествена Психотерапия обучение.

Изучаването, а още повече практиката на професията Естествен Психотерапевт са подходящи за личностово зрели, характерово интегрирани, емоционално стабилни и адекватно социално присъстващи индивиди. Обучението не е препоръчително за преживяващи психоза или маладаптивни характерови акцентуации (личностови разстройства, характеропатии). По време на четирите учебни години специализантите периодично се явяват на интервю, удостоверяващо характеровата годност за продължаване на обучението.


Личен опит

За личен психотерапевтичен опит се приема участието в индивидуалната психотерапия, груповата психотерапия и работилници. В Естествена Психотерапия, изискваните часове личен опит, са 250. От тях часовете лична психотерапия варират индивидуално, при задължителен минимум от 50 часа. Часовете супервизия и лична психотерапия, е възможно да се припокриват, като минимумът е 50 часа. По преценка на обучаващите, могат да бъдат препоръчани допълнителни часове лична психотерапия и работа под супервизия.

Обучителен хорариум

Международните стандарти за обучение в така изискващата психотерапевтична професия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от предходното университетско образование по психология, медицина или друг специализиран курс по психотерапия, а останалите 1400 часа са задължителният общ брой преподавани часове в специфична терапевтична методология. Терапевтичната модалност Естествена Психотерапия покрива и надхвърля минимума от изискваните 1400 обучителни часа. 

Финансови параметри

Годишната обучителна такса в Естествена Психотерапия е 1800 лв. (в тази сума е включен и ДДС), внесени на една или две вноски. Задължителните работилници не са включени в годишната обучителна такса. 

Банкова сметка:

BG22FINV91501016403366
BIC: FINVBGSF

..........................................................


Горният текст вероятно ще бъде допълнително разширяван и детайлно специфициран.


…..

Орлин Баев, естествен психотерапевт


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук: http://www.beinsadouno.com/board/forums/forum/157-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/