Страници

петък, 17 март 2017 г.

Любов и сексуалност 1

Забележка: Книгата е преведена от английски на български от мен, през периода 2003-2005-та год., по време на живота ми в ашрама (център) на бялото братство I.D.E.A.L. в скалистите планини, Канада. По това време граматическите ми познания търпяха пропуски, такива като членуването, запетаите и др. Въпреки това, книгата успява да предаде смисъла, вложен от автора ѝ, Учителя Омраам Микаел Айванхов (Михаил Иванов). Приятно четене! 

....................................................................

В мой превод също:

- Любов и сексуалност, част 2
- Хармония
...........................................................................................................

Любов и сексуалност
Първа част
Михаил Иванов
                                             
 Предисловие

   Читателят трябва да знае, че тази книга е предназначена за тези, които търсят средства за духовен напредък. Изглежда, че всичко вече е било написано по темата за любовта и секса. Поетите и писателите са описали радостите и мъките на любовниците, философите векове наред са дискутирали произхода на силата, която неустоимо тласка хората един към друг, биолозите и физиолозите са изучавали половите функции, докторите и психиатрите са изучавали симптомите на половите разстройства. Моралистите, както миряните, така и духовниците, са се опитвали да удържат бликащите потоци от инстинкти и емоции с всякакви табута, докато други не са търсели нищо друго, освен радостта да им се отдадат напълно, изпитвайки всяко усещане и пробвайки всяка техника.

   Изглежда, че всичко вече е казано, с изключение на това: всеки човек притежава тази сила, за да еволюира с нея, за да достигне нови висоти. Мъжете и жените наистина не знаят какво е това, което ги притегля един към друг. Но те постоянно търсят това привличане, тъй като са открили, че един от най-големите източници на удоволствие лежи в задоволяването на сексуалния инстинкт. Дори ако повечето от техните опитности се провалят, те никога не допускат, че причината за тези неуспехи може да лежи в невярното им разбиране на любовта и сексуалността. Като че ли човешкият вид винаги е приемал факта, че любовта е фатална, че винаги започва като красива мечта на съвършено щастие, но винаги завършва с разочарования и разруха. Както и да е, те не грешат, когато продължават да се надяват, защото само любовта може да донесе истинско щастие. Разочарованието им се основава на незнанието им как да изживяват любовта си съобразно със съкровената наука.

   Посветените учат, че и двата пола са отражения на висшите принципи, които са създали Вселената, Вечния мъжки и Вечния женски принципи и че мъжът и жената притежават същите съзидателни сили. Обединението на мъжа и жената, както и обединението на духа и материята, може да твори светове. Но за да бъде съюзът им силен, те трябва да приемат нова форма на любов, ново разбиране за любовта. Трябва да се научат на правилата и методите, които въпреки цялата литература по тантризъм и даоизъм, никога досега не са били разкривани. Идеите, заложени в това издание могат да изненадат и шокират читателя, тъй като могат да бъдат противоположни на настоящите му идеи и вярвания. Но ако наистина търси духовен напредък, той ще се научи как любовта ще го направи способен да изпълни Божественото си предопределение.

                                                                               Глава  1
 Мъжкият и Женски принципи – Божията Любов, Любовта на хората, Любовта към себе си.

 В природата съществуват два ocнoвни принципа, които са отразени във всяка проява на живота и Природата. Цялото творение е резултат от тези два принципа, които за удобство са наречени мъжки и женски. Те са отражения, повторения на двата велики Божествени принципа, които са създатели на всичко, Небесният Баща и Божествената Майка, които от своя страна са полярности на непроявения, уникален принцип, Абсолюта, който Кабала нарича Айн Соф Аур. Казано е, че човек е създаден по образ и подобие Божие, тоест по подобие на тези два принципа- мъжкият и женският, единият от които е видим, а другият- скрит , също веществен, но неуловим от нашите сетива. Всяка жена е проява на женския принцип външно и на мъжкия принцип вътрешно и всеки мъж – на мъжкия принцип външно и на женския принцип вътрешно. Ако знаете този закон на полярността и как да използвате двата принципа- мъжкият и женският, даващият и получаващият, положителният и oтрuцaтeлният, тогава колко много проблеми ще разрешите!

 Двата принципа са във всеки един от нас и могат да бъдат наблюдавани навсякъде –  по лицето, по тялото, по ръцете, в Природата, в плодовете и цветята, в планините и реките, в пещерите и звездите. Където и да погледнете, на земята, под и  над нея, от дъното на океана до най-високите небеса, ще намерите единия или другия принцип, под една или друга форма.

 Съзнателно или не, всички създания имат еднакво отношение към двата принципа; за всякo същество той е от решаващо значение, нищо друго не е толкова важно, както тези два принципа. Когато един мъж си търси съпруга, той е готов да остави всичко, кралят да изостави кралство си, богатства, армия и отговорности в името на жена… Каква е тази магия в жената, която кара цялата мъжка клауза да избледнее? Всъщност, мъжът търси принципът, не самата жена, тъй като няма нищо по-високо от него. Както виждате, мъжът е верен, той търси принципа и изоставя всичко различнo от него. Същото прави и жената. Тя се изправя против цялото си семейство, против целия свят за мъжа, когото обича. Защо? Може би греши? Ни най-малко. Сам Бог и Майката Природа са вписали в човешкото сърце: “И ще напусне майка си и баща си и ще следва жена си ( или съпруга си ).” В сърцето на всяко същество е изписано, че първият принцип трябва да търси втория, а вторият , да търси първия. Хората не винаги са запознати с това, защото този стремеж приема различни форми в зависимост от това дали касае областта на науката, философията, изкуството или религията.

 Мистиците твърдят, че търсят Бога. Всъщност, това което те приемат за Господ, е другата част от тях самите, с която те се стремят да се обединят, за да станат цялостни и съвършени. Дотогава те се чувстват разкъсани, осакатени същества. Всички търсят своя допълващ принцип, който в науката на Посветените се нарича душа близнак, за да намерят изобилие, мир, всезнание, всесилност и за да станат едно с Господа. Само формата на търсенето е различна.

 Помислете по този въпрос. Любовта е всичко и извън Любовта има само празнота и безкрайно нищо. Религиозните, пуританите и лицемерите отричат, но всъщност, те също търсят Любовта. Те не го показват, защото се подчиняват на стария закон за безбрачие, но Природата не се съобразява с подобни човешки изобретения, тя работи във всяко същество, карайки всичко да кипи, да разпространява топлина и да гори. Въпроса е да знаем как да намерим Любовта точно както Бог я разбира, да я изразим в съгласие с Божествените закони и накрая да се обединим с Висшата си Душа.
 
 Двата принципа се проявяват навсякъде: когато се храните и пиете, когато гледате или слушате някого и дори когато пеете в хор … Но вие не знаете какво става, когато пеете. Високите ноти на гласовете на сестрите, дълбоките и тържествени тонове на братята, мислите ли, че те изчезват, че се губят в пространството? Не, въпреки, че те не знаят, гласовете им се сливат някъде над главите им и се връщат обратно, носейки нещо скъпоценно и божествено. Гласът ви е пропит с вашия магнетизъм, с вашата жизненост, с вашия парфюм. Той е свързан с вас, както хвърчило на края на дълга връзка. Вашият глас излита над вас , където се обединява с другите гласове. В резултат на пеенето, произтича деликатна и Божествена обмяна между братята и сестрите, като по този начин те приемат етерни елементи, които не биха получили в противен случай, освен по-много примитивни начини. В този деликатен обмен на гласовете, нашите дух и душа се подхранват с полученото и в същото време изпращат няколко трохи на физическото тяло, така че то да не гладува до смърт.

 Ние не пеем истински, докато двата принципа не извършат тяхната съзидателна работа горе, така че еманациите им ни достигат през ушите и ние се облагодетелстваме от този целомъдрен и Божествен обмен. По този начин няма нарушаване на законите на чистотата, а всички са доволни и подсилени. Ето защо дружното пеене съществува от самото начало на  света. Сега, когато ние нямаме знанието и светлината на посветените и не знаем защо пеем заедно, не остава нищо друго, освен гимнастиката. Въпреки това, обаче мъжете и жените продължават да пеят заедно в хорове и народни състави, защото без да го съзнават, техните души и духове общуват чрез музиката и песните и така те получават нещо, което за известно време ги кара да се чувстват спокойни и изпълнени с радост.

 Има стотици и хиляди методи, които Природата е изобретила така ,че хората да могат да се  обменят не само физически. Съществуват басейни, плажове, дискотеки и даже църкви! Разбира се, Природата не ни е казала дали тези обмени са православни или не, без значение дали църквата е католическа, протестантска или православна! Момче вижда привлекателно момиче на улицата и я следва…в църквата…”О, ако това беше дискотека, щеше да е по-добре…”, мисли той, но въпреки това продължава да я следва в църквата. Чувствайки, че той я следва, тя почва да позира и маниерничи, докато той, вместо да гледа свещеника и следва службата, се взира в нея колкото смее. Както виждате, тези деликатни обмени стават даже и в църквата, но какво имат тези двамата в главите си, никой не може да каже, без значение православен ли е или не!

 Да се върнем на пеенето. Ако нямате уста, вие сте неспособни както да говорите, така и да пеете. Думата, песента, зависят от мъжкия и женския принципи, които са езика и устните. Казвате, че говоря скандално и правя неделикатни намеци. Не, просто твърдя, че Природата, а не аз, е тази, която е изобретила устата. За да бъде произнесена дума, езика и устните трябва да работят заедно , в противен случай нито дума, нито реч, ни песен може да бъде възпроизведена. Песента, думата са резултат от нещо: те са деца на баща и майка, които са по-развити и духовни, тъй като Бог ги е разположил в главата. Езикът и устните имат същите функции като половите органи, защото те също са в състояние да създават, но в духовната област. “ В начало бе Словото” … ако наистина искаме да намерим тези два принципа, трябва да търсим горе, не долу; органите на мъжа и жената долу са само повторение, грубо отражение на двата принципа горе, които също са създатели и които също могат да дават живот, както и двата долни принципа.

  Тези няколко думи, скъпи братя и сестри, целят да ви покажат значението на песните, особено на духовните –  мистичните песни, които вие пеете тук. Досега пеенето беше за вас само развлечение или разнообразие. Но сега трябва да осъзнаете, че това е хранене, необходимост, духовна нужда. Ако не знаете как да се подхранвате с музика и песен, малкото тънки и деликатни обмени, които правите не ще ви донесат нищо друго, освен съжаление и горчивина.

  Това е въпрос, който никой не разбира. Мистиците, отшелниците и аскетите, които са толкова ужасно невежи и тесногръди, че разрушават тяхното равновесие, здраве и щастие чрез отказ от всички обмени, се превръщат в изсушени трупове, неспособни да родят плодове, нищо. И разбира се, според тях, те изпълняват волята Бoжия. Сякаш Господ желае смърт и трупове! Бoг е за живота, за съзидателността, защото това, което Той върши непрекъснато- е да създава. Хората са прoмeнили нещата чрез представата си за Бог, кoйтo e против Любовта, против женитбата, против децата. Te вярват че това трябва да бъде благочестивият живот на истинските религиозни. Каква странна религия!

  Вие ще кажете: “Повечето от великите Учители и Посветени не са били женени. Като тези фанатици ли са били?”. Не, Великите Учители и Посветени са били свободни, те са разбирали Божественото творение, виждали са нещата ясно. Те са водили чист и целомъдрен живот, защото обмените, които са правили с по-висшите планове, са били толкова богати и възхитителни, че не са имали нужда да се натоварват с груба материя. Те водят живот на целомъдрие и въздържание не защото са против Любовта. Напротив, те се хранят и пият от източници и области, непознати на остатъка от света, където обмените се осъществяват в най-ярка светлина и най-велика чистота … Те живеят всред ангели и Архангели, Слънцето и всички звезди им се усмихват и хората им дават любовта и доверието си. Те преливат от Любов отвсякъде! От какво друго биха се нуждали? Защо да се отказват от всички тези чудеса за тъжните разочарования на тресавищата долу? Може би сега не ме разбирате, но за в бъдеще понятията ще ви се изяснят.

 Казано е в Евангелията: « Той ще възлюби Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялото си съзнание и с целият си дух, и ближния като себе си.” Както виждате: Обичай Господа и Обичай ближния си. Никъде не се казва да възлюбиш себе си. Но какво се получава? Хората обичат преди всичко себе си, и каквото остане, дават на другарите си. А за Бог да прости, веднъж на годината те ходят на църква и палят свещ. Защо се получава така? Никъде не е казано да любиш себе си, но това е всичко, което хората правят и не им остава никакво време за другите две споменати заповеди. Посветените никога не са казвали, че трябва да обичаме себе си, защото те знаят, че това е най-естествената тенденция. Най-крепкият и непроменим от всички импулси е да обичаш себе си, да задоволяваш себе си, да ядеш и пиеш и вземаш всичко, даже и да принадлежи на някой друг… Любов към себе си, това е всичко, което виждаме, ден и нощ. И все пак, казвайки ни да Обичаме Господа и да Обичаме ближните си, Посветените всъщност ни казват: “Обичай себе си.” Те знаят, че никога няма да бъдат разбрани, ако го кажат направо, но всъщност това имат предвид.

  Любов към себе си, Любов към ближните и Любов към Бога: Тези три форми съответствуват на три етапа в живота на човека. Детето мисли само за себе си, то не може да мисли за никой друг. По-късно то започва да обича майка си и баща си, братята и сестрите си, приятелите си, а след това съпругата и децата си … И накрая, измамен и предаден от хората, той се обръща към Бога, Обича само Него, търси само Него. Всъщност, аз мога да ви покажа, че по-високите степени на Любовта се съдържат в Любовта към себе си, тъй като в Любовта към другите и Бога, на практика Азът е, който обича, с Любов по-фина, светла и духовна, но винаги Азът е този, който обича. Защо обичате само една жена, а не всички? Защото тази жена отразява нещо, което е във вас, и то е вашата друга част, друга половина. Човешкото същество е поляризирано и тя го подтиква да търси другата си част в жените, мъжете и дори в Бога. Човек винаги търси себе си, обича себе си, но не както се вижда в огледалото, не. Той търси другия принцип, другия полюс. Ако сте мъж, другият полюс е женският принцип, ако сте жена, това е мъжкият принцип.

  Човекът, както е разбиран от посветените, е цялостно същество. Двата полюса, положителен и отрицателен, са двете половини от един съюз, който е бил разделен в процеса на еволюцията. Първоначално, човешкото същество е било двуполово, мъж и жена в едно. Когато това разделение е станало, всеки принцип се е поляризирал, но всеки един от тях е продължил да носи дълбоко  в себе си гравиран отпечатък, образ на другия в душата си. Затова, когато мъжът види дадено женско лице между стотици и хиляди жени наоколо, той подскача от радост и прави всичко възможно, за да потърси и намери тази жена. За съжаление, след известно време установява, че двата образа не съвпадат и я напуска,  за да търси друга, надявайки се, че този път ще намери другата си част, душата – половинка. Това се отнася и за мъжете,  и за жените, без изключение. Но един ден тази среща между двата принципа трябва да се състои, защото любовта между тях е по-силна от всичко. 

   Всъщност, нашата душа- половинка, това сме самите ние, това е нашият друг полюс. Ние сме долу, а другият полюс е горе, свързвайки ни с небето, с ангелите, със Самия Господ, в съвършенство и пълнота. Затова, при всички посвещения, на учениците им се  разкрива как да намерят другия си полюс. В Индия, Джнана Йога преподава метод, чрез който йогинът може да се обедини с висшето си Аз и по този начин, да се слее със Самия Бог. В Гърция същата формула е написана над храма в Делфи: “Познай Себе си”. Това не означава да познаваме само нашия характер, добър или лош, нашите качества и недостатъци, не, това би било прекалено лесно. В книгата Генезис се казва: “И Адам позна Ева”, … “Абрахам позна Сара”… Да познае тук, значи свързване на двата принципа. “Познай себе си” означава: намери другия полюс в себе си и се слей с Божествеността. Ако сте мъж, другият полюс е жена и вие ще я познаете, както любовник познава своята възлюбена… Не точно по същия начин, разбира се, защото това сливане, това познаване става в по-високите светли сфери. Когато проникнете в тази светлина, тогава ще се слеете със себе си.

   Същото предписание, изразено малко по- различно, намираме в Евангелията: “ Възлюби Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си сила”, което означава, че само посредствомoм висшето си Аз можем да общуваме с Бога. Христос има в предвид същото, когато казва: “Никой не отива при Баща ми, освен чрез Мен”. Христос е символ на Божествеността, на словото, той е Божи син, Божествена искра, заровена дълбоко във всяка човешка душа. Чрез присъединяването си към висшата душа, човек се обединява с Христовия принцип, който е навсякъде, във всяка душа, а чрез Христос, той се слива с Бога. Само чрез висшето си Его можете да се приближите до Бога, тъй като то представлява всичко най-добро и най-истинско във вас. Ето защо медитираме, за да оставим временно физическия материален свят далеч зад нас и за да се издигнем до светлия свят горе и по този начин да достигнем Божествения принцип на по-висшата си душа. Поради съществуващата полярност се образува сходство и симпатия, връзка с допълващия принцип, мъжкият се притегля към женския и женският към мъжкия.

   Всеки притежава този допълващ принцип в себе си и може да достигне Бога единствено чрез него. Жената намира Бога чрез мъжа, защото той представя липсващият й принцип, който я свързва с Небесния баща. А мъжа намира Бога чрез женския принцип, чрез жената, чрез Природата, или чрез Божествената Майка. Без женския принцип той не може да постигне нищо. Няма тласкащ импулс, няма вдъхновение, няма свършена работа, няма нищо. Както и без присъствието на мъжкия принцип, женският принцип остава безформен, инертен и безплоден. Идете и се учете как работи природата и ще видите, че Слънцето, което е мъжки принцип, излъчва светлина, топлина и живот. В нашия вътрешен живот ние също трябва да бъдем обогатени, раздвижени и оживени от Божествения принцип на Слънцето. За жените това е по-лесно, тъй като те са възприемащи като даденост, докато мъжете, които са поляризирани положително и предаващи, трябва да променят полярността си и да станат приемащи.

  Нека се върнем към трите степени на Любов, за които говорихме. Като размислим, виждаме, че хората наистина не знаят как да се обичат, a са по-склонни към саморазрушение. Много любящо ли е да се яде и пие каквото и да е, да се пуши и да се забъркваме във всички видове неприятности? Дали е мило гнева и омразата да ни превземат? Не, това е самоотравяне. Вие казвате: “Но аз искам да отровя този и този”. Много добре, но тази отрова първо трябва да премине през вас, преди да достигне и отрови другия. Така вие ще бъдете отровени преди него! Виждате какво невежество и липса на разбиране. Ние не знаем да обичаме себе си и сега трябва правилно да се научим как да се обичаме. Да предположим, че вие не искате нищо нечисто да проникне във вас. Така вие ставате Божествени, защото вашата чистота подготвя прекрасни условия на ангелите да дойдат и да се вселят във вас. Когато сте внимателни да не навредите на никого с вашите мисли, чувства и думи, тогава освобождавате място за самия Господ Бог, за да дойде и да се всели във вас. Това е Божествена Любов и това е начинът да се обичаме. Който не знае как правилно да обича себе си, не може да има Любов към другите и към Бога. Любовта към Бога започва с Любов към себе си, защото Любовта трябва първо да премине през нас и след това да се присъедини към висшето Аз, горе. Трябва да се стремите да останете чисти и светещи, за да задоволите по-висшата част от себе си, която ви наблюдава отгоре. Toвa e начинът да се обичаме - като запазим всичко в нас чисто и непокътнато.

   Нормално е да изпитваме Любов към самите себе си. Природата е дала на всички свои деца инстинкта да се обичат. Те само трябва да се научат как да обичат, как да поддържат велико уважение към Природния ред и Хармония, как да бъдат съзнателни относно тяхната величественост и Божественост. Повечето хора разбират Любовта към себе си като задоволяване на всички техни желания в търсенето на удоволствия, докато всъщност това трябва да бъде разбирано като жертва, чистота и  интелигентност. Нашето щастие и цъфтеж зависят от интелигентното ни разбиране на Любовта. Човешкото разбиране на Любовта поставя този въпрос извън пределите на тяхното ясно възприятие. Например, когато даден мъж обича жена, вместо разбирането, че това е Божествен дар, който ще ги направи способни да постигнат нещо необикновено и прекрасно, той търси едно единствено нещо: незабавно задоволяване на страстта си, което разрушава всичко. Не би ли могъл да почака, да се възползува от това привличане, от тази Любов? Ако обичате някого, не го показвайте, не казвайте нищо, изпълнете се с благословение и благодарност към Небето за това, че ви е дало тази Любов. Да, това е подарък, съдържащ чудесни условия, които ще ви направят способни да се издигнете, да имате смелост, насока и вдъхновение, които ще ви донесат велики победи. Не разрушавайте тези условия с желанието си да целувате и спите с тази жена, защото след това всичко е свършено, ще има само усложнения, безкрайни трудности и спорове: “Ти каза това…, ти направи това…” И всичко е свършено, цялата радост, щастие и вдъхновение са си отишли.

   Да обичаш е благословение и затова трябва да пазите Любовта си, колкото е възможно по-дълго, защото деня, в който я освободите, създавате условия за катастрофи и бедствия. Любовта е самият Бог, тя носи всичко: радост, щастие, вдъхновение, съкровища и Самия Живот. Защо да бързаме да разваляме всичко, като оставим Любовта да изтече, щом вместо това чрез нея можем да намерим повече живот, вечен живот, Божествен живот? Ден и нощ можете да живеете с Любовта, да сте приятели и да обменяте с най-възвишени създания в най-славни области, а не да губите всичко в прозаичност и вулгарност, така че от вас да остава само купчина пепел. Затова, обичайте себе си, но с вашата Божествена част и правете всичко за благуването й. Никоя жертва не трябва да изглежда голяма, когато става въпрос за спечелване на тази любима, за нейната прегръдка и нека цялата природа  пее

   Нашият успех, нашето щастие, зависят от центъра,  от точката, която ние наричаме Бог. Вижте този химикал, на него е гравиран символа на знанието на Посветените: кръг с точка в центъра. Как да разбираме този символ? Виждали ли сте класна стая, когато учителят отсъствува – учениците ритат каквото им попадне, пищят, викат, играят и се боричкат … това е в реда на нещата – учителят не е там и е време за игра. Но веднага щом той дойде: “Бързо”, учениците бързат по местата си и мълчат. На фронта, ако генерала липсва, войниците се суетят наоколо без посока, настъпва паника и разгромът е близо, те ще отстъпят и битката ще бъде загубена. Но когато генералът се върне, всеки следва командите му и се стреми към победа!

   Бих могъл да ви дам много други примери, но главното е да разберете, че същите закони действуват вътре в нас. Божеството е главата, шефа, центърът и когато не е на мястото си, знаете каква е думата … Когато котката я няма, мишките танцуват и …  цялото сирене е изядено. Когато някой казва: “На мене Господ не ми трябва, и без него се оправям добре” , аз мога да му кажа какъв ще бъде резултата, той може  да се справи с живота привидно добре, но вътрешно всички плъхове и мишки ще танцуват, защото главата, ръководният център липсва. Главата, Бог, изпраща заповедите си до нашите клетки. Когато Той присъствува, всички те работят в хармония, в мир, и живота може свободно да тече. Ако главата липсва, човек ще се справи за известно време, ще тича след работите си, но вътрешно всичко се превръща в касапница и рано или късно човек се проваля. Хората не разбират защо е толкова важно да поставят Бог в центъра на живота си и затова аз ви казвам: ако искате във вас да цари ред и хармония, търсете Ръководителя, Центъра на кръга, защото тази Сърцевина, този Център организира всичко. Няма по-велика истина от тази.

   Трябва да обичаме Бога не заради Него, а заради нас самите. Той не се нуждае от нашата Любов, Той е безкрайно богат! Вероятно всички сте гледали филма: “ Бог се нуждае от хората “ . Да, разбира се, има някаква истина в това, но трябва да знаете, че Бог може прекрасно да се справи и без хората. Какво можем да му дадем, за да задоволим това, от което Той се нуждае? Нашата гордост? Нашата суета? Нашата проклетия? Нашата посредственост? Да, сигурно тези качества са особено необходими на Господа! Всъщност, не Той, а ние се нуждаем от Него. Казват, че откъсването от Бога е показател за висша интелигентност и еволюция. Добре, но защо тогава тези толкова интелигентни и високо развити хора са вечно незадоволени и неуравновесени? Защото те живеят без ръководител. Ако учите Кабала, ще видите, че всичко е основано на изучаването на една почетна Глава, на бялата като сняг коса, на брадата, на ушите, очите и т. н. Цялата Кабала започва с уважаваната Глава на Бога, а сега ние  да следваме  някакви идиоти, които ни учи да отстраним тази глава!

   Разберете ме веднъж завинаги: Аз говоря от личен опит, за мен това не е чиста теория, целият ми живот е основан върху този символ на кръга и Централната точка. Този Център който е в нас, ние трябва да го търсим. Той е там някъде, но не в средата, за това ние трябва да го намерим и фиксираме в центъра. Няма съществуващо създание, което да не притежава този център, но той е някъде на периферията като незначително нещо, а на първо място поставяме работата, приятелите, връзките и колите си … Започнете с търсенето на Бога, поставете го в центъра на живота си и тогава всичко ще се подобри: здравето, разбирането ви, всичко, и даже другите ще започнат да ви обичат, защото те ще чувствуват във вас жив център, преливащ извор. Ако вие не сте извор, ако нищо не произтича от вас, как можете да очаквате да бъдете обичани? Хората не обичат трупове, гробове, нито бездни. Те обичат това, което е пълно с живот.
   Сега вървете напред по този светъл и блестящ път, с огромна вяра и той ще ви доведе до пълнотата на езотеричното познание, до всичко писано в Свещените Книги. Ще минат години и животът ще покаже истинността на думите ми. Човек не може да обича Бога, ако не обича себе си, защото любовта трябва да премине през нашата висша същност, за да се отправи към Бога. Да, какъв маршрут. За да разпространите съобщение чрез радиото, вие отивате в отдела, оборудван за тази цел и го предавате. Вие не започвате да викате, така че да бъдете чути на разстояние от стотици и хиляди километри … това от което се нуждаете е предавателен апарат. Ние също така имаме в себе си  нужния предавателен механизъм: нашето висше Аз, Вселенската душа, която живее в нас… За жените това е мъжкия принцип, а за мъжете женския. Докато съобщението не бъде изпратено към другия полюс, то не може да бъде получено. Когато посветеният или мистика се моли, той забравя себе си до такава степен, че вече не той се моли, а неговият Дух, душа, които предават молитвата и тя е получена от Небето. Докато молитвата ви не е достатъчно силна , за да бъде предадена от висшата част на вашето същество, тя няма да бъде удовлетворена. И тогава няма никакво значение дали ще наречете този друг полюс, Христос, Духа, душата или вашата възлюбена.

   В науката на посветените се казва, че докато не намерим нещо първо вътре в себе си, не можем да го намерим вън от нас. Защото това, което срещнем отвън, няма да е разпознато, ако  не е намерено отвътре и ние ще го отминем без да го забележим. Колкото повече красота намирате в себе си, толкова повече я намирате и във физическия план. Може би ще си помислите, че преди не сте я видели, защото тя не е съществувала … Разбира се, че е съществувала, но просто нещо във вас все още не е било достатъчно развито, за да я забележи. А когато бъдете способни да видите красотата вътре в себе си, също така ще сте способни да я видите и извън себе си, защото външният свят е сгъстено отражение на вътрешния. Никога не търсете извън себе си каквото и да е, ако първо не сте направили усилия да го намерите в себе си.  Когато намерите висшето си Аз, душата си половинка, през вашите медитации и съзерцания, тогава ще я намерите навсякъде в света, в лицата на хората, в езерата и планините, в растенията и птиците, ще сте способни да слушате гласа и. Това е най-важната истина за тези, които се обичат, в противен случай техният брак, тяхната връзка ще бъдат катастрофа. Ако мъжът е намерил в себе си женския принцип, а жената мъжкия, и те желаят да работят за този принцип, да му служат, тогава нека се обичат, нека се женят, защото в такъв случай тяхната женитба ще бъде източник на безброй благословии! Ето защо аз казвам, че жената трябва да търси Небесния Баща в съпруга си, който е Божи пратеник на земята, а съпругът трябва да вижда в неговата възлюбена съпруга Божията Майка, която трябва да обича, съзерцава и служи. Веднага след това всички небесни съкровища ще бъдат на тяхно разположение и ден и нощ те ще живеят в красота, екстаз и възторг. Ако ли не, те ще страдат, ще се разочароват и ще говорят с отвращение срещу всички жени или мъже … просто защото това, което те познават, не е тяхната висша душа или дух, а само техните износени дрехи и вехти парцали. Това се случва с хората, които не желаят да научат Истината, които отказват да слушат Посветените, които не искат да чуят нищо: те предават самите себе си. Човек наказва самия себе си, когато бяга от светлината, която може да му отвори очите и да му покаже пътя.
   Свещените книги са широко отворени пред вас тази вечер с целия им скрит смисъл … Защо се колебаете? Вървете напред, не разрешавайте на нищо да ви спре и нека Бог винаги бъде с вас!
                                                           Виделината, Швейцария, 08 Април, 1962
   

Глава II
Хващане на Бика за рогата – Кадуцеят на Хермес
 1

   Третирайки темата за алхимичното състояние, което трябва да придобием, за да получим Философския камък, символизиран от Меркурий, работата трябва да бъде започната в момента, когато Слънцето навлиза в съзвездие Овен, а Луната в Телец, защото при знакът Овен Слънцето е най-интензивно, а Луната е най- интензивна при Телец. Следващият знак, Близнаци, е дом на Меркурий. И така: Овен(Слънцето), Телец(Луната) и Близнаци(Меркурий) … Тези три знака следват един след друг, показвайки ни, че от обединението на Слънцето и Луната, идва детето, Меркурий. Същата група, Слънцето, Луната и Меркурий са заедно навсякъде в Зодиака, но днес ще вземем само трите най-значителни знака: Овен, Телец и Близнаци.

   Символът на Меркурий е формиран от Слънчевия диск, над който е разположен полумесецът на Луната , за да бъде показан техния съюз, знакът “+” е символ на събиране. Символът на Меркурий илюстрира обединението на Слънцето и Луната.

   Слънцето и Луната раждат дете, Меркурий, Философския камък. Но Философският камък, представен от алхимиците, е символ на трансформацията в мъжа. Те работят със Слънцето и Луната, които са двата принципа, въображението и волята и благодарение работата на тези два принципа, те са способни да трансформират тяхната собствена материя и да станат като Слънцето  и Луната, лъчисти и чисти. Не е случайност това, че Овен е дом на Марс, докато Телец е дом на Венера ... Чрез работа със Слънцето и Луната, с други думи, с двата принципа, мъжки и женски, чрез изфиняването на половия нагон (Венера), и активната, динамична сила на волята (Марс), алхимикът може да достигне всички алхимични сили, символизирани от Меркурий, магическият агент. Храмовниците представят магическия посредник (агент), а чудовищната фигура на Бафомет ги обвинява в дяволопоклонничество. Други наричат магичния посредник Азот, дума, образувана от буквите: А, на латински; алфа, на гръцки; алеф, на хибру; И последната буква от трите азбуки: З на латински; О, на гръцки; и Т на хибру. Думата означава, че магическият елемент е Алфата и Омегата, началото и края.

   За да получат магическия елемент, алхимиците са се трудили много, често без успех, защото не са знаели, че работата на волята и въображението трябва да бъде извършена не само на физическия план, но и на духовния. Тази работа е символизирана чрез израза: “ Да хванеш Бика за рогата”. Да хване бика за рогата, означава, че ученикът трябва да предприеме, да започне вътрешната работа, която ще му донесе контрол над всичко вулгарно, насилническо и бунтовно в него. За съжаление в тези дни хората не хващат бика за рогата, а му дават пълна свобода да тъпче всичко. Ще видите колко разрушителен е този бик, особено когато става дума за млади хора.

   Хващането на бика за рогата представлява работата, която трябва да извърши нашата воля над въображението ни. Тази работа е свързана с чувствеността и похотта. Тези, които имат необуздано въображение притежават тенденция към мързел и чувственост. Луната и Венера винаги вървят заедно. Но ако Слънцето се намеси с неговата светлина и насочи силите в правилна посока, Луната може да стане необикновено полезна поради способността си да материализира нещата. Говорил съм ви за различните периоди, през които е преминавала земята, - период на Сатурн, период на Слънцето, Лунен период и съм ви обяснявал, че периода на Слънцето е бил период на цъфтеж и растеж, докато Периода на Луната, напротив, е било време на материализация, конкретизация. Слънцето и Луната също са символи на двата процеса, наречени в алхимията: “ Solve at Coagula “: разтваряне и уплътняване, одухотворяване и материализиране.

   В символа на Меркурий слънцето е представено чрез кръг, а луната като част от кръга, част от слънцето, което обяснява казаното в генезис, че Бог взел едно ребро на Адам  и сътворил  Ева. И за да покажа че съчетаването, съзнателното обединяване на двата принципа е произвело Меркурий, Посветените го представят като Слънцето и Луната, обединени от символа на земята, който още е символ на събирането в аритметиката. Символа на Меркурий изразява науката на Посветените, които са я създали. Един от многото му варианти е Кадуцея на Хермес, който още е използуван в медицината.
   Днес, същият символ е използуван от учените под формата на лазер.

                             картина : кадуцеят на Меркурий

                             картина: Рубинов Лазер.

   Рубиновия кристал е обградена искрова тръба, която ще достави необходимата енергия, за да бъде произведен “лазерния ефект”. Когато устройството работи, наситен сноп от червена светлина изтича от края му. Този лъч представя Меркурий, роден от дата принципа. Но сега въпросът е да намерим лазера в нас. Той  ще произведе най-съзидателните си резултати вътре в нас.

   От най-отдалечена древност окултните учени са осъзнали всички тези неща, които науката сега разкрива в себе си: Радиото, телефона, телевизията. Учените пренасят на физическия план законите които съществуват на духовния план. Всичко трябва да бъде осъзнато на физическо ниво и поради тази причина всички учени са предишни Посветени, алхимици, магове, мистици и кабалисти, дошли да осъществят в материята това, което вече е реализирано на духовен план. Без духовния план не би съществувала никаква възможност за изобретяването на каквото и да било на физически план. Всичко долу е подобно на това горе: Всичко, което е горе в психическия свят, трябва да бъде материализирано на физическо равнище.

   В създаването символа на Меркурий посветените от миналото са възнамерявали да учат бъдещите поколения как да работят със сексуалната сила чрез  волята и въображението, така че да достигнат магическата сила. “ Най-могъщата сила от всички сили “, за която говори Хермес Трисмегист, е силата на Любовта. Само Любовта дава живот и нищо не е над Любовта. От нея произлиза всичко. Господ ни е дал силата на Любовта, за да се научим да я сублимираме чрез интензивен живот и по този начин да придобием духовна сила, да станем силни като Бога. Както казах, символа на Меркурий е комбинация от Слънцето, Луната и Земята. Но ако отстраним Луната, остава символа на Венера, Любовта. Символът на Меркурий още е магическия жезъл на Хермес, кадуцеят, символ на притежаваните от него сили на всички нива.

   В знака на Меркурий, Луната, която представя въображението, е изобразена катo съд, пълен с вода, тъй като Луната, женският принцип, е тясно свързана с водата. Под Луната е Слънцето, или Огънят, който осветява въображението и още по-долу е Земята, символ на реализацията на физическия план. Когато Посветен разбере този символ, той е способен да създава, да помага на другите, да ги освещава, съживява и ги защитава, тъй като той е безкрайно силен. Ако са му дадени подходящите условия, той може да обърне земята с главата надолу, тъй като е разбрал основното: работата на волята върху въображението. Точно както жената е способна да кондензира живот в гърдите си, Луната има силата да конкретизира, да материализира нещата, да ги уплътнява на Земята, тоест да ги реализира на физическия план. Както виждате, за да накарате символите да говорят, трябва да ги хванете за гърлото и да викнете: “ Парите или Живота!” Тогава те ще разбулят тайните си. Трябва да ги изтръгнете от тях! Ученика трябва да се защити от бика, което значи да доминира, да подчини тази брутална, животинска сила, дивата сила на чувствеността и да погълне нейната мощ. Да се преодолее бика не означава да се убие. Ако го убиете, вие убивате вашия източник  на енергия. Трябва да хванете бика за рогата и да се справите с Луната, въображението, което е неразделно от чувствеността, освен за онези, които вече са хванали техния бик за рогата. Посветените, философите, хората на изкуството са дали друга насока на въображението си, като творят, създават, правят открития и осветяват остатъка от света. Тези, които не успяват да хванат бика за рогата, позволяват на въображението си да галопира навсякъде, точно като проститутка, която спи с всеки, всичко и навсякъде и после дава на света чудовища и уроди. Ние трябва винаги да сме сигурни, че въображението ни има определена работа, така че да произведе само най-добрите, най-светлите и красиви идеи. Ученикът не трябва да позволява на жена си да ходи наляво, надясно и да спи с никой друг, той трябва да я пази само за себе си. Да, мили братя и сестри, нашето въображение е нашата жена, тя ражда нашите деца в света.

   Ако потърсим обяснение на кадуцея на Хермес, ще осъзнаем, че той е обобщение на човешкото същество. Преплетените змии, навити около жезъла, представляват двете течения, които се спускат от мозъка. Започвайки от дясното или ляво полукълбо, те се пресичат в основата на врата, преминават през левия и десен бели дробове, пресичат слънчевия сплит, преминават през черния дроб и далака, пресичат се в пъпа, преминават през бъбреците, пресичат се в центъра Хара и накрая преминават през половите жлези на мъжа и яйчниците на жената. Жезълът изобразява гръбначния канал. Посветените от Индия твърдят, че в основата му спи силата кундалини, чакайки да бъде събудена.         

                                              Глава Втора

Започвайки от Муладхара чакра, Кундалини се издига през централния канал Сушумна. Тласкана нагоре от Ида и Пингала, двата потока от двете страни на Сушумна и подпомогната от дишането, Кундалини се издига през целия път до върха, до Хилядолистния Лотус, наречен Сахасрара чакра.

                         Картинка с чакрите!!!
  
   Йогите и Посветените, които са способни да работят със Слънцето (Позитивното течение Пингала) и Луната (Негативното течение Ида), събуждат силата Кундалини и я карат да се издигне до върха. Ето го още веднъж феномена на лазера. Човешкото същество е жив лазер. За да достигнем силата на всички сили, магическия агент на Вселената, трябва да бъдем способни да приведем лазера в действие.

   От тези няколко думи запомнете, че трябва да се научите да работите с Луната, с въображението, но пазейки го неопетнено. Луната, в истинското си духовно разбиране е свързана с чистотата на въображението. За да сте в състояние да достигнете съвършените резултати, които търсите,  трябва също да можете да работите със Светлината, с огъня на Слънцето, с безпристрастната Любов на Венера и най-накрая със справедливостта на кръста, на Земята. Меркурий е символ на съвършеното човешко същество, чиито две течения текат в такова равновесие, толкова хармонично, че той плува в мир и се превръща в радииращ център, способен да устремява всички същества нагоре към доброто.

Картинка с ида, пингала и сушумна и органите в чов. тяло през които преминават ида и пингала…

   Когато Луната е извън контрола на Слънцето и Марс, тя подтиква хората да намерят начини да бездействат, да разчитат на машините и устройствата, които ги освобождават от всякаква работа. Точно обратното, символа на Меркурий ни учи, че активността и усилията са абсолютно незаменими. Няма нищо лошо в използването на машини и съоръжения, но при условие, че те освобождават човека от материални задачи, като по този начин той може да се посвети на нов вид дейност, духовна, на огромна работа с волята и въображението, за създаване на Божествени творения. За съжаление, засега не това е целта, за която човек работи. Хората предпочитат да отстранят Слънцето и Марс, всички дейности и усилия и да останат под влиянието на Луната и Венера. Те не разбират, че това е най-добрият начин за упадъка им.
  
   Имам чувството, че още нищо не съм ви казал, но всъщност всичко съм ви казал. Вие сте пред океана, пред вас e Небето, дадено ви е да пиете и  ако останете същите като преди, това означава, че сте получили толкова, колкото можете да приемете в зависимост от вашето развитие, не повече; това е тъжното.  Но като живеете в тази атмосфера, в тази Светлина, Любов, Хармония и Знание, вие ще еволюирате и един ден ще бъдете способни да предприемете и най-необикновените задачи. Даже и да не разбирате, продължете, защото въпреки това винаги ще има нещо блестящо, което ще се отпечата във вас.
                                                                      Севр, 27 Декември, 1970.

                                             II

   Много малко са хората, които знаят как, какво и защо да работят, когато става въпрос до духовния, психичния или вътрешния живот. Дават се на хората всички видове познания, така че те да могат да усвоят всеки земен занаят или професия, ходят на училище, учат се на занаят… но вътрешно са слаби и безсилни и при най-малката трудност са  поразени.

   Аз знам, че най различни източни методи са представени днес на западния свят: Йога, Зен и прочее и хората се нахвърлят върху тези практики, защото чувстват, че трябва да направят нещо с волята си. Те желаят да се научат на концентрация и медитация, да развият психични сили. Аз нямам нищо против всичко това, дори понякога това може да доведе до чудесни резултати, но относно болшинството, аз се съмнявам, тъй като това са древни методи, които са били добри в миналото и са били предназначени за ориенталци. За западната психика има други, по-добре приспособени методи и това са точно методите на Великото Всемирно Бяло Братство. Хората, които се хвърлят в източни практики без водач, се подлагат на голям риск. Ориенталците никога не са без ръководство. Те имат Учител, който ги наблюдава, както доктора наблюдава пациентите, които лекува, за да може да се намеси, ако е необходимо. Хората, които предприемат тези практики по тяхно собствено усмотрение, с незадоволително познание и тренировка, застрашават здравето си. Сега все повече и повече хората ще осъзнават, че трябва да изследват вътрешния си свят, но те трябва да бъдат запознати с наличните методи, много от които са опасни.

   Вътрешната работа със Слънцето и Луната, т.e. с волята и въображението, които Посветените познават, са вечно в сила , защото волята и въображението са два основни принципа в човека. Затова и книгите по алхимия са пълни с изображения на Слънцето и Луната, на Краля и Кралицата … Под най различни форми срещаме само това: Слънцето и Луната, мъжът и жената, които създават  царско дете: философският камък, еликсирът на безсмъртието, универсалното лекарство, магическият жезъл, кадуцеят на Хермес …

   Мисията на човека е да реализира Небето на земята, да се уподоби на Небесния си Баща, Създателят. Тази величествена мисия не може да бъде постигната наведнъж. Човек трябва да познава необходимите фактори за тази работа: двата принципа, активния и пасивния, мъжкия и женския, Слънцето и Луната, волята и въображението, като по този начин  Луната ще придобие всичко благородно и светло съдържащо се в Слънцето, и ще  отрази  и разпространи качествата му.

   Луната е под всяко влияние, всеки може да се прояви чрез нея, тя няма избор, както  водата, която приема формата на съда, в който е излята. Водата, Луната и въображението са твърде сходни. Ако Слънцето не се погрижи да въздейства на Луната (въображението), тя също така  ще отразява и Ада. Посветеният се уверява че Луната, неговата жена, не е свободна да шета наоколо и благодарение на Слънцето тя получава едновременно светлина и вечен живот. Тогава Луната се превръща в необикновена и възхитителна съпруга и Божествените закони се реализират на физически план, който се формира от въображението. Това е и значението на кръста в основата на знака на Меркурий. Кръстът е квадратният камък, който обозначава земята. За алхимиците квадратният камък е девствената земя, на която те трябва да построят зданието.

   Ученикът трябва всеки ден да прави благородни и грандиозни планове в съзнанието си, за да ги осъществи впоследствие на земята. Преди всичко, той трябва да работи с въображението си и след това да впрегне волята и сърцето си на работа, за да постигне това, което си е представял. Не е достатъчно само да строим въздушни кули, без да правим нищо, за да ги материализираме. Проектите на Ученика трябва да бъдат отразени в неговото поведение и действия на физически план, така че целият свят да види, че това, което е създал горе, го е вкоренил долу, на земята.

   Дали духът работи върху нашата душа или волята върху въображението ни, дали Слънцето опложда жената или мъжът жената, резултатът винаги ще бъде създаването на дете. И какво е това дете? Когато сложите съд с вода на огъня (тук съда е Луната!), водата се превръща в пара. Най-силната от всички сили е тази пара, тази разширена вода. Поради това, че волята работи върху въображението, защото Духът работи върху душата, Слънцето върху Луната, мъжа върху жената, се ражда сила, дете, Меркурий, който притежава силата да изпълнява и най-фантастичните проекти. Разделени един от друг, Слънцето  и Луната не могат да постигнат много. Веднъж отделен, огънят изгаря всичко, а водата наводнява всичко. Но когато са обединени, те произвеждат сила, философския камък, който има способността да превръща всеки метал в злато. В “Трапезата на Емералда” за тази сила се казва: “Слънцето е бащата, Луната е майката, то беше носено в утробата (на Луната) от вятъра, и земята е негова бавачка.” Земята е кръста, кубическия камък.

   Библията казва: “ Плодете се и се множете”. Хората са приложили тази заповед само на физическо ниво, където това създава много усложнения: сега на земята повече няма нито място, нито храна и тази заповед вече дава отрицателни резултати. Не казвам това защото искам да я  поправя, но просто защото тя е вече невалидна за настоящата епоха ; хората са искали да увековечат тази заповед, но сега тя не дава добри резултати. Тя трябва да бъде разбирана в символичното й значение, което винаги ще бъде валидно. Ученикът трябва да мисли за работата, която трябва да върши с неговите воля и въображение, и тази работа засяга мъжете и жените. Ученикът трябва да оплоди собствената си жена на духовен план и да създаде деца, хиляди ангелски деца, които да излетят в пространството и работят за него. Знаете как винаги завършва историята: “ И те заживели щастливо и имали много деца” . Имай много деца, добре, но не само на физически план. Какво е посветеният? Той е баща на голямо семейство с много деца около него, които вървят след него, дърпат му дрехите и бъркат в джобовете му, но го обичат, те го обичат толкова много, че никога не го смущават и никога не са му в тежест. Когато желае, той вика децата си и им казва: “ Ето вземи  занеси тези подаръци на този и този, … а ти иди и издърпай ушите на онзи … “ и те се подчиняват. Те са деца от неговата собствена плът и кръв. Обикновения човек е самотен и без деца, няма кой да му помогне. Повечето от вас не знаят това, но то е факт, познаван и живян от Посветените.

   На бъдни вечер говорих за раждането на детето Христос. Младенецът Христос е Меркурий. Всички знаем, че Исус е роден в Палестина преди 2000 години, но трябва да разберем идеята зад това събитие. То има космични измерения и е от Вселенско значение. Това раждане трябва да се състои и във всеки един от нас. Младенецът Христос е силата, която спи в нас и която ние трябва да пробудим.

   Преди да дойде на земята, мъжът работи върху физическото си тяло и както обясних вече, физическото тяло е кадуцеят на Хермес с двете течения, спускащи се от двете страни на тялото, като започват от мозъка и се пресичат на равнището на органите. Човекът е продукт от работата на волята и въображението, на Духа и душата, въплътени на физическо ниво. Той е кадуцеят на Хермес и може да създава в трите свята. Засега той създава само на физически план и трябва да се учи как да твори и в другите светове.  

   Кадуцеят на Хермес е силата на всички сили, той е живота в най-високата му степен на проява. Когато човек развива кадуцеят на Хермес в себе си, тази сила ще премине във всички създания във Вселената и ще се издигне високо до звездите. Това е по-висша степен на живот, истинска сила, живот, който блика и е над жизнеността. Жизнеността е бикът … всички хора притежават живот, това е ясно, но в повечето случаи той се изразява като разрушителна сила. Когато хората имат прекалено много сила, те не могат да се контролират, те я използват да поглъщат, насилват и избиват другите. Жизнеността трябва да бъде насочвана, концентрирана и одухотворявана, така че да бъде превърната в Божествен живот.

   Ето защо вие трябва ден и нощ да желаете да одухотворите своя живот, за да го дадете, така че навсякъде  във Вселената да оживи и освети всички създания. Това е идеята която стои зад древния символ на Хермес, показан с крила на стъпалата си. Стъпалата имат особени важни центрове и ако ги развиете, ще можете да се движите в пространството духовно и дори физически.

   Кадуцеят на Хермес е висш живот. Когато излъчвате този живот, вие имате необикновена сила. Ако жизнеността ви не стига по-далеч от няколко сантиметра извън тялото ви, вие сте слаб и хилав, неспособен да действате. Но ако вашето излъчване се разпространи на километри наоколо, тогава можете да действате над всички създания. Колкото това, което излъчвате е по-наситено и се разпространява надалеч, толкова повече способности щe притежавате.

   Обяснявам значимостта на тази работа, за да я приемете сериозно и оставите многото други безполезни занятия, тъй като те не могат да ви донесат нищо друго, освен страдание. Работете над себе си, докато най-великата сила на всички сили започне да се проявява във вас.
                                                             Севр, 3 януари, 1971   


                                             Глава III
                               Змията – Разбулената Изида

Учителят чете от мислите на Учителя Петър Дънов:

   “Има легенда за Буда, който се влюбил в красиво младо момиче. В нея той видял божествения принцип. Но един ден, докато я гледал, той бил толкова очарован от красотата й, че заспал. Тъй като имала работа за вършене, младото момиче си отишло. С други думи, Божественият принцип я напуснал и останала само човешката, астрална природа, която се увила около Буда като змия и не му позволявала да мръдне. Буда бил пълен с велико познание и единственият начин които му позволил да се освободи е самоунижението, способността да се смали. Дотогава той знаел как да расте  и как да  увеличава размера си, но за да се освободи от змията, той бил принуден да се научи да се смалява – или да умре. Малко по малко той се свил, ставайки все по-малък и по-малък, докато най-накрая не останало почти нищо от него и така той се измъкнал от хватката на змията.”

   Змията все още е почитана в определени региони на Индия. Това е цяла религия с нейните свещеници и свещенички. Змията  има слуги, които й служат като божество … На определени дни й са принасяни жертви, жрицата се намазва с масло и пудра от специален камък, и след това танцува пред змията. Змията надига главата и тялото си и тогава започва необикновена борба между тях, докато танцьорката не я омагьоса ; и накрая, това е наистина прекрасно, сякаш те искат да се целунат. Много свещенослужителки са умирали, изпълнявайки този ритуал, но традицията продължава.

   Всички нации по света имат почти същия символ на змията или дракона. В Европа това са истории за Дракона, който хваща красива, невинна и чиста принцеса и я затваря в замък. Бедната принцеса чезне в своя затвор и проливайки сълзи се моли за своя рицар спасител. Един след друг много рицари се опитват да я освободят, но драконът, който трупа своите съкровища в подземията на замъка, ги изяжда. Но най-накрая се появява млад рицар, принц, по-красив и по-чист от другите, на който магьосниците са разкрили тайната как да победи дракона, знаейки слабото му място и точния момент, в който той е уязвим и може да бъде наранен и вързан. И така, този привилегирован принц, добре въоръжен и дисциплиниран, спечелва победата и освобождава принцесата. А какви нежни целувки те си разменят веднага след това! Всички съкровища, които са се натрупали в замъка през вековете, принадлежат на красивия принц, който е триумфирал над змеят благодарение на познанията и необикновената си чистота. След което двамата – принцесата и принца, стъпили на дракона, пътешестват по целия свят.

   В историята, разказана от Учителя, Буда почти отстъпил, защото всъщност тази змия не се намира извън, а в човека. Тя е символ на половата сила, която носим в себе си и която трябва да подчиним. Дракона, или змията, са сексуалната сила, замъкът е физическото и астрално тяло на човека. Принцесата е душата, която рицарят, тоест егото на ученика, трябва да освободи. Неговите ръце, меч, оръжията, които използва, са средствата, които той има на разположение, неговата воля и знания за това как да победи тази сила и я използва. Змеят става слуга на Ученика, той му служи като кон, като сила, която го носи в пространството. Виждате колко ясен и опростен е вечният език на символите.

   Намираме друга версия на това приключение в историята за Theseus, който с помощта на нишката, дадена му от Ариадна, бил способен да намери пътя си през лабиринта и убие Минотавъра. Минотавърът е друг символ на половата сила, този мощен и плодовит бик който всъщност е нашата низша природа, и който ние трябва да обуздаем и впрегнем на работа на полето, като вол. Лабиринта означава замъкът, физическото тяло, а Ариадна Висшата Душа, която води човека към победа.

   Змията е неизтощима тема. Но влечугото, което ние знаем като змия е само бледо отражение на друга сила, която съществува в Природата. В древната астрология Зодиакът е показан като змия, върху която са разположени дванадесетте знака, всеки един от тях отговарящ на всяка част от човешкото тяло, започвайки от Овена-главата и стигайки до опашката-Риби.

   Интересното в историята с Буда, която току що ви четох, е, че дори този велик и прекрасен Учител е трябвало да се бори със змията. Ако самият Буда не е бил предпазен от това, колко по малко са другите! Всички посветени трябва да преминат този тест. Младото момиче, което той обича има двойствена природа: Божествена и човешка (астрална).Като всички жени, тя притежава и двете природи и проявява едната от тях според случая. В приказката е казано че Буда обичал Божественият принцип в момичето. Да, и докато е можел да устои на физическото привличане, което нейната красота упражнявала върху него, Той пребивавал в надличните региони, където няма нито страст, нито похот, а само удивление, Той бил извън опасност. Но без да забележи, Буда бил пленен от чара на младото момиче, допуснал низшата му природа да се събуди и “заспал”. Защото, когато низшата природа е будна, тогава другата, висшата природа заспива. Тогава човек забравя неговите добри и мъдри намерения и се подчинява на съветите на низшата си природа. Впоследствие самият той се чуди как е можал да забрави искрено дадените от него обещания.

   Тъй като Буда заспал, младото момиче отишло да си гледа работата. Това значи, че Божественият принцип бил затъмнен и поради това не можел да го предпазва със светлината си, змията го обвила в извивките си. Буда се борил, но въпреки цялото му познание и ученост, Той бил неспособен да се измъкне. Накрая  разбрал че не е той който може да победи, в неговата ограничена природа, и вместо да се противопоставя на невероятната космическа сила, която е натрупвана поколения след поколения в подсъзнанието, вместо да се бори сам, той се смалил, смирил се и дал всички възможности на Божествения принцип в него да се прояви. Божествената сила, всъщност е спечелила битката, докато самият той, личността, станала толкова малка, че могла да се освободи. Какво значи всичко това? Ще ви дам пример, така че да разберете.

   Да предположим, че ученикът е  спечелил няколко победи. Срещал е красиви момичета и не се е подал на изкушения и затова се гордее със себе си. Казва си: “ Аз съм силен, аз победих изкушенията”. Това е опасен момент, защото точно тогава му се подготвят капани, толкова тънки, че той без съмнение ще попадне в тях, защото не е  смирен. Той е горд и разчита на себе си, заблуден от малките си победи. Той не се е опарил все още от мъдростта на змията. В Генезис се казва: “ Змията бе по-изтънчена от всеки един звяр, който Господ Бог сътвори”. Когато човек е най-сигурен в себе си, тогава змията го изненадва. Истинският ученик знае това и след спечелването на няколко победи той започва да се страхува и мисли: “ Какво ме чака сега? Не трябва да ликувам, твърде рано е! “. И той не само остава бдителен, но знае, че не може да се справи сам с проблема и моли Господ да дойде и да му помогне. Можем да забележим, че в приключенските книги рицарят никога не е в състояние да спечели сам. Винаги някой го съветва,  разкрива му тайни или дава оръжия.

   Най- интересният момент в тази история е, че Буда  успял да се справи със змията не със сила, но със смирение. Защото когато се отнася до човешки сили, змията е по-силна, защото нейните корени са дълбоко потънали в цялата природа. Трябва да разберете, че ако сте се проваляли в битката си против змията, това е, защото се борите сами, уголемявате се, докато всъщност трябва да се смалите. Това е изключително важен момент, но много малко хора го знаят. Никой дори не си е и помислял да се свие, да се умали, само някои малки насекоми са разбрали, че могат да надхитрят врага и се измъкнат, като се престорят на мъртви. Разбира се, това не винаги върви, защото всички знаят, че те само се преструват и не са мъртви наистина …

   Нека се върнем към другата интересна част от историята, в която се казва, че Буда обичал Божествения принцип в младото момиче. Колко пъти съм повтарял: Мъжете и жените трябва да виждат един в друг Божествения принцип, тъй като тогава те са извън опасност, имат криле, надминават себе си, откриват света и стават създатели. Видяно по този начин, всичко се променя. Трябва да знаем как да наблюдаваме творението, за да стигнем до Създателя, това е стълба, стълбата на Якоб, ако искате. Всяко нещо, всяко същество представлява степен, стъпало за изкачване  нагоре по пътя към Бога.

   Ако цялата Природа ви се представя като неописуемо богатство: камъни, цветя, дървета, пеперуди, птици, риби и ако чрез тях можем да разберем плановете на Създателя, защо тогава въпросът за мъжа и жената е толкова сложен? Само вижте съветите, давани от поколения и поколения християни: да заобикаляме жените, да избягаме дори да ги поглеждаме и като връх на всичко, никога да не ги гледаме голи, дори и ако само искаме да им се възхитим. Разбира се, тези правила съществуват поради слабостта на мъжете и в това е целият въпрос: степента на човешката еволюция. За високо еволюиралия човек, дали жената е облечена или не, няма значение, той винаги ще бъде спокоен и навсякъде ще вижда Господа.

   В мистериите се казва, че човек трябва да е в състояние да съзерцава Изида разбулена. Тъй като е чист и мъдър, Посветеният знае как да съзерцава Изида, Божествената Майка, Майката Природа, която се проявява навсякъде. Самата Изида желае той да се радва на знанието на всичките й тайни и най-накрая да я прегърне в цялата й чистота, красота и брилянтност. Символично, идеалистично, голата жена пред възлюбения си представя разбулената Изида пред очите на Посветения. Но хората не са разбрали този факт. През целия си живот те не правят нищо друго, освен да повтарят мистериите на Посвещението, само че без да го осъзнават. Защо съществува обичая булката да бъде забулена във воал, който тя трябва да разбули в първата си брачна нощ и да се отдаде в прегръдките на възлюбения си? Почти никой не знае истинската причина за този обичай и всички се позовават на по-ниската, най-вулгарна и материална страна, вместо да се подготвят да разберат една от най-великите мистерии. Те са неподготвени и затова по-късно има толкова много анормалности. Младоженците отиват на техния меден месец и в тяхното разбиране това е период, в който  могат да се отдадат на полови удоволствия до отвращение. Ето как  играят те ролята на Божествения символ: Посветеният, представен на неговата обручена, Изида.

   Съществуват също така Брачните церемонии на Агнето, които идват от същите езотерични тайни, но от по-високо равнище на познание и нямат нищо общо с церемониите, практикувани сега, в които хората не намират нито радост, нито мир, нито освобождение, знание или просвещаване в каквато и да било форма. Напротив, случва се точно обратното и те губят своя мир. Ако хората продължават да виждат нещата по този погрешен начин, не трябва да се надяват да намерят това,  което търсят! Питат някоя майка: “Къде е дъщеря ви? – Тя отиде на меден месец със съпруга си във Венеция.” Да, меден месец. И какво тези двамата идиоти правят там, без никакво познание за нищо? Ще прекалят с удоволствията, докато и двамата се отвратят. Тъй като са слепи, те няма да видят нито красотата на другия, нито неговия Дух или душа, нито величието, което те притежават в тях. Те ще видят само кожа, крака, физика, това е всичко. Бедното човечество! Посветеният не мисли да ходи на гуляй, той е твърде зает с подготовката за сватбеното тържество на невинността, за срещата с неговата годеница, за екстазите отвъд всякакво разбиране.

   Когато тези истини са разбрани, всичко останало избледнява. Всички грешни идеи, които пълнят главите на религиозните, ще бъдат пометени от мощната светлина на знанието. Накрая човечеството ще бъде способно да диша по-чист въздух и да вкуси радостта от Съюза с невинността. Всички сме предопределени да живеем в тази радост. Вие ще кажете: “ Дори старите?”. Разбира се, те са дори по-подготвени да живеят като младоженци, тъй като тяхната Любов е от друг вид, техните мисли и идеали са по-издигнати. Те са по-подготвени да вкусят радостта на Божествената любов.

   Когато мъжете се научат как да съзерцават Божествения принцип в жената, била тя гола или облечена, тогава те няма да искат повече да се нахвърлят върху нея, да се побъркват по нея, а ще кажат: “ О, Божествена Майко, колко си красива! Сега разбирам защо целият свят се нуждае от теб и те търси, ти си извор на живот!”

   Всички сте запознати със силата на  двата принципа. Можем ли да кажем, че когато жена види мъжко лице на улицата, във влака, във филм или книга, тя е напълно безразлична? А кой мъж никога не е бил развълнуван, съзерцавайки лицето на младо момиче? Ясно е, няма съмнение, че двата принципа са мощни, активни и въздействат един на друг, с целта да създават. Никой не може да го отрече. Но това, което не е знайно е мярката, пропорцията, разстоянието, начинът на възприемане на нещата, така че да бъдат създадени хармонични състояния, Божествени условия, вместо винаги да бъдем разкъсвани на части и пълни с дълбоки съжаления. Може ли някой да отрече, че и двата, женския и мъжкия принципи, са много могъщи? Целият свят се движи благодарение на силата, отделяна при съединението на двата принципа. Те са възпламенени и това възпламеняване е силата на лазера, която споменахме по-рано.

   Посветените винаги са знаели и използвали тези две сили и са били способни да ги използват като източник на енергия, с която да реализират целите си. Този източник на сила са мъжът и жената, обединени съзнателно и хармонично. Мъжете и жените все още нямат представа каква огромна сила им е дадена. Приложени правилно, тези сили са способни да създадат феномен от космично значение. Но за да бъде осъществено това, трябва да съществува чистота, светлина и пълнота на познанието, в противен случай няма да се получи нищо друго освен катастрофа.

   Мъдро и внимателно, ние ще работим, за да изясним начина, да разширим съзнателно и разпространим повече от всякога идеята за чистотата. Хората си въбразяват, че младите момичета и момчета са чисти, защото още не знаят нищо за връзките между мъжете и жените. Но ако видите какво става в главите и сърцата на някои от тях, ще бъдете поразени да откриете, че те са по-покварени и по-развратени от възрастните. Въображението е по силно при юношите. Някои, разбира се, са чисти, но те са толкова невежи и уязвими, че всеки може да дойде и да ги излъже. Сляпата чистота не може да продължи много дълго. Чистотата е много повече от това да не целуваш или да не бъдеш целуван. Преди всичко, ние трябва да бъдем просветлени, защото всичко e пречистено от светлината и нищо не е чисто без светлината. И едва след това можем да добавим чувства. И ако съществува просветление, чувствата ще бъдат чисти.

   Нека се върнем на предмета за голотата. Посветените говорят за познаване на голата истина. Голата истина е Изида, съзерцавана от посветените, разбулена. Булата на Изида съответстват на седемте плана: физически, етерен, астрален, умствен, причинен, будичен и атмичен. Когато и седмото було е свалено, те съзерцават Божията Майка, Майката Природа, гола, в нейната най-чиста  и тънка субстанция, когато тя е напълно слята с Духа. В живота, опитайте се да познавате хората не по тяхната външна проява, но по вътрешната им същност. За да познавате Учителя си, няма да бъде достатъчно да го наблюдавате само докато се храни или пие. Вие никога няма да го опознаете ако гледате само външната му обвивка. Но, ако проникнете зад външната черупка, тогава ще проникнете в областта, в която той наистина живее, и там ще го познаете. Той не е Изида, но забуленият Озирис, и ако вземете неговата проява, едно от покривалата му, за него самия, бързо ще се отегчите, но ако продължите и откриете какво стои зад покривалата, никога няма да се изморите и ще разкриете източник на безкрайна радост.

   Това е начинът по който аз ви виждам. Ако не ви виждах по този начин, отдавна щеше да ми е дошло до гуша от вас! Аз бих казал: “Те са толкова безинтересни, все същите скучни лица”. За щастие, това не е начина, по който аз мисля. Много отдавна аз съм ви разсъблякъл, по същия начин, по който мъжът разсъблича жената. Не ме разбирайте грешно. Тенденцията, която мъжа има да разсъблича жената, за да я съзерцава, никога не е била разбирана правилно. Този инстинкт му е даден от Природата, така че да може да отиде по-надалеч от външната проява, отвъд и по-високо, където тя е наистина гола, в пълното си величие, чистота и светлина. Горе няма срам, тя не е съзерцавана заради нейното физическо тяло, а заради нейната душа, нейната Божественост. Хората не знаят как да интерпретират езика на Природата, те чувстват определени инстинкти и спират до тяхната най-груба проява, те се предават прекалено лесно и всичко свършва дотам.

   Така че, като казвам, че ви събличам, не ме разбирайте погрешно. Имам в предвид, че не искам да ви познавам единствено на физически план, а по-нататък, на Божествен и когато ви погледна, виждам, че сте синове и дъщери на Бога. Това е необикновено, аз живея в радост и живота тече. В противен случай отдавна щях да си взема шапката и да си замина. Не трябва ли и вие да се отнасяте към мен по този начин, вместо винаги да гледате на външното? Това е добре като начало, но не спирайте дотам, защото така няма да придобиете много. Казвам това за ваше добро, така че да можете да намерите безкрайна радост, която носи живот.

   Вие трябва винаги да сте концентрирани в Духа, който носи живот, който разпространява Светлина, който вибрира и създава светове … Тогава никога няма да бъдете разочаровани. Само формата никога не може да ви задоволи, освен ако не е раздвижена, оживена и дори тогава, всъщност живота е, който утолява жаждата, а не формата. Когато съзерцаваме картина, живота в нея е който ни интересува. Да, в картината може да бъде намерен живот, живота на нейния създател, художникът, който е вложил нещо от себе си в нея. Можете да мислите за мъжете и жените като за рисунки, в които Създателят е заложил живот, Неговият собствен живот и това е, което трябва да търсим един в друг. Ако това не е нашата цел, можем да очакваме само караници, разводи, трагедии от всякакъв вид … това е ненормално.


   Сега, ако ме питате защо Посветените толкова много се възхищават на красотата, проявена в създанията, ще ви отговоря. Истинските Посветени винаги търсят хармонията и съвършенството, които са горе и  знаят, че тези качества са отразени в камъните и животните, растенията, планините, реките, езерата, океаните, звездите, навсякъде, и  също така знаят, че хармонията, красотата и съвършенството, никъде не са така добре изявени, както в човешкото тяло. Навсякъде другаде те са разпръснати – океаните са само част от Космическото тяло, реките са друга част, небето и планините са трета част. Само мъжете и жените отразяват космическото тяло в неговата пълнота. Господ е възпроизвел цялата Вселена в мъжа и жената. Ето защо, когато Посветените срещнат същество, което по-добре от другите отразява великолепието на Вселената, те го съзерцават с удивление, и така  се свързват с Божествената красота. Те разсъждават така: “ Ето същество, което ми разкрива добродетелите на Бога” и докато го гледат, те преоткриват Божествената красота. Обикновените мъже и жени вместо  да приемат че хората отразяват Небето, те се нахвърлят върху тях и ги развалят. Както стадо коне галопиращо през поле, пълно с цветя и ги стъпква. Ако бяха посветени щяха да бъдат десет пъти по възхитени от величието на Небесата. Тогава какво вдъхновение, каква сила, каква енергия,  каква воля ще извличат за да продължат работата си. Докато сме на тази тема, ще ви кажа нещо друго много интересно. Знаете, че всички части, всички органи на човешкото тялото съответстват на определени сили, които се движат в Космоса. И във връзка с тях са образувани различните органи на физическото тяло. Преди няколко години аз споменах пред някои от вас на кои космически региони съответстват женските гърди, и вие бяхте изненадани. Хората мислят, че единствената им роля е да хранят децата, но това е само една от техните задачи. Има и други, които хората игнорират. Аз съм ви казвал, че лявата гърда е във връзка с теченията на Луната, а дясната - с Млечния Път, и ако жените осъзнават тази връзка, това би било от огромна полза в духовната им еволюция. Най-често жената е в неведение относно това, че по този начин тя е в общение с Природата и човечеството. Даже и когато тя не знае този факт, енергетичният й магнитен обмен все пак протича. Тя дава и получава през двете си гърди. Скоро след разкриването на това, аз посетих музей в Испания и видях картина от неизвестен художник, представяща гола жена с Луната на лявата й гърда и Млечният Път, излизащ от дясната й гърда. Бях изненадан и щастлив да видя това потвърждение на истината. Художникът със сигурност беше Посветен.

   Тялото на мъжа и на жената е сума на Вселената. Ученикът трябва да знае как да гледа на тези факти, да им се възхищава и ги уважава и особено да ги използва като отправна точка, за да се издигне до сублимните светове, да се превърне в част от тях и славейки Бога, да напредва по пътя на еволюцията. Тогава той ще открие тайните на Природата и тъй като вече не злоупотребява с тялото на Изида, тя ще му се разкрие. Тя ще каже: “ Това е човешко същество, което ме обича, уважава, възхищава ми се и се грижи за мен. Аз ще му се покажа.” Истината ще бъде разбулена, защото истината, това е Изида. Истината е над всичко и не е заровена долу под воалите на илюзията, Мая. Истината се разбулва на този, който знае как правилно да третира мистериите на Любовта.

                                                            Бонфен, 24 юли, 1962

Допълнителни бележки


   Някои хора имат странни идеи за състоянието на човека на Небето. Те мислят, че той трябва да бъде там само с главата си и нищо друго. Неговият черен дроб, стомах, черва и най-вече полови органи според тях не са достатъчно благородни да бъдат с него. Но ще ви кажа, че той отива в Рая непокътнат и така чист, красив и величествен, както Господ го е създал първоначално! Той има бели дробове, мозък, очи, уши, но под друга форма или по-скоро с друга същност , защото там горе няма форми, но само сили, течения и светлини. Всичко в него е организирано и действа така, сякаш  все още има ръце, крака, стомах, нищо не липсва, всичко е на мястото си, но под формата на добродетели, качества и способности. Нашите физически органи всъщност са  отражение, кондензация на нашите качества и добродетели. И ако бихте могли да видите човека в това състояние, с всички светлини и цветове, които струят от него, няма никога да се наситите от гледане. Официалната наука все още е много далеч от познанието за това какво всъщност е човешкото същество и как е било формирано в Божията работилница във висшите сфери. Само големи ясновидци и Велики Учители са били способни да стигнат толкова далече и да видят това и впоследствие да разкрият, че там човешкото същество няма форма, но е изградено от сили, течения, енергии, светлини и еманации, които в кондензирано състояние се превръщат във физически органи, такива, каквито ги знаем. Така стомахът, черният дроб, далакът, мозъкът, очите, ушите, краката и ръцете са сили от Висшия свят. И когато човек е неразумен, неговите светлини започват да изгасват  една след друга, той губи всичките си добродетели и органите, които им съответстват, започват да отслабват. Това е обяснението за всички наши физически безпорядъци и заболявания.

Бонфен, 1 Август, 1975.     
    
                                                   Глава IV
                                           Силата на Дракона

   В Християнството Дявола е уподобен на дракон и както казват, мирише на сяра. Всички запалими продукти като динамита, петрола, горивните смеси, които произвеждат пламъци и ужасни миризми, представят дракона. Дракона също така съществува в човека – той е лесно запалим огън, който може да изведе човека в Космоса. Но ако не знае как да го използва, вместо да бъде тласнат към височините, към Небесата, ще бъде прострян на земята и погълнат.

   Дракона е в нас. Всеки от нас има дракон, но също така има и общ дракон, който свети Йоан споменава в Апокалипсиса, казвайки че за хиляда години ще бъде вързан и обездвижен, след което ще бъде хвърлен в бездната. Това означава, че колективната човешка сила, която тласка човечеството в посоки, далеч от Божествените и причинява борби и убийства, един ден ще бъде дисциплинирана, насочена и сублимирана. Какво друго те биха могли да правят с него в бездната? Да го зарежат просто ей така? Не, той ще бъде дисциплиниран и опитомен, ще му бъдат назначени прекрасни учители, които ще го заставят да премине през обучение, и ще му направят маникюр, педикюр и зъболечение, за да го превърнат в безвреден, приличен и смислен.

   Дракона не трябва да се убива, той трябва да бъде трениран … или изяден! Вие се смеете? … Прочетете какво ни казват евреите в Талмуда. Казват ни, че на дъното на океана живее чудовище, наречено Левиатан, което представя злото – и в края на времето то ще бъде хванато, нарязано на парчета осолено и складирано за разкошния празник на Праведните. Да, това е написано в Талмуда! Само вижте какъв празник чака хората, скъпи братя и сестри, разбира се, при условие, че те са измежду праведните. Аз не знам какво ще ядат другите, но ние, Праведните (да, по-добре сами да  го кажем, защото ако чакаме другите да го кажат, има дълго да чакаме), трябва да се подготвим за фиестата с плътта на това чудовище. Без съмнение то ще причини някои проблеми, тъй като се предполага че то е твърдо като подметка, а ние сме беззъби. Какво да правим тогава? Може би ще имаме на разположение сосове и всякаква подготовка, за да бъде омекчено. И много важно е какво парче ви се падне, цяла география на месоядството е въвлечена тук. И разбира се, след празника бихме могли да затворим останалото в консерви … Каква чудесна перспектива! Стотици заводи, заети с пълненето на Левитянина в консерви, за хилядите хора, които ще участват в празника. Нека Праведните се възрадват и потрият ръце – бъдещето им е осигурено!

   Има няколко начина за използване на злото, мили братя и сестри. Трябва да знаете, че вие имате в себе си тези прекрасни енергии, тези възпламеними материали, способни да ви въздигнат във височините. Докато пренебрегвате факта, че те са сили, които вие трябва да използвате, ще бъдете изгорени, изпепелявани или изхвърлени дълбоко в земята. Отсега нататък мислете за половата сила като за дракон, като за най-прекрасната сила, която е в състояние да задейства хората. При всички положения именно това е силата, която движи хората, която ги кара да работят. Винаги Любовта, доброто или злото са движещата сила, а не парите, както мислят хората. Хората използват парите, за да спечелят жената, която обичат или вещите, които желаят.

   Трябва да се учим как да използваме тази необикновена движеща сила, навсякъде около нас е пълно с примери. Какво прави готвачката, когато иска да стопли вода? Тя излива водата в съд и го слага на огъня. Ако излее водата направо върху огъня, тя ще го загаси и ще се изпари. Значи, между двата елемента трябва да съществува известен екран. В самолетите, корабите, автомобилите, горивото винаги е така разположено, че да не влиза в контакт с пътниците и да не ги изгори. По същият начин ученикът трябва да контролира Любовта си, така че да не изгори сърцето и душата на обичания от него човек. Младите момичета често имат прекрасни мисли за Любовта, но след първия им опит те не мислят така поетично, така Божествено, те са разочаровани и отвратени,  защото по всяка вероятност, мъжът е използвал методи, които не е трябвало да използва.

   Ако хората губят всичко прекрасно, което е в душата им, това е, защото любовта е разрушителен огън, който гори това, което никога не трябва да се изгори, вместо да бъде сила, която извисява, задвижва, оживява, за да могат всички същества да продължат пътя си към Небесата. Защо Любовта винаги руши всичко добро, когато всъщност нейната роля е, напротив, да го увеличава и усилва?

   Първо трябва да разберем, че има два вида Любов: първата е само чувствена, в която няма нежност, интелигентност и деликатност. Тя е същият този глад, който кара звяра да се хвърли върху жертвата си и после спокойно да гризе мъртвото й тяло.  И факта, че някой друг е бил унищожен, не е от значение, докато той е задоволен. При другия вид Любов вие забравяте себе си и дори да умирате от глад или жажда, първо мислите за другия, как да го защитите, стоплите и му отдадете всичко, което имате, така че да подпомогнете неговия мир и щастие. Няма граници в развитието на двама души, които се обичат по този начин, тяхната Любов  е като слънчев огън, тя им носи живот и безсмъртие. Небесата се отварят пред такава двойка, която е разкрила значението на живота. Те излъчват нещо толкова тънко и лъчисто, че когато минават, всеки се спира да им се любува.
  
   Докато сте в това училище на Великото Всемирно Бяло Братство, трябва да се научите поне на по-добър начин да се обичате: представям ви дракона, драги братя и сестри. Той е най-мощната, най-всеобхватната енергия. Ако можете да го подчините и опитомите, той ще ви носи през Вселената.
                                                            Севр, 4 април, 1968.


                                                   Глава V
                                          Духът и Материята:  Половите Органи
                                                        I 

   Идва една нова култура, всемирна и братска. Щом хората се научат да се разбират и обичат, цялото човечество ще стане едно семейство. Нямам предвид, че всички ще спите заедно в една спалня, в едно легло, но че хората ще работят, пеят, медитират заедно. Тогава ще е чудесно да се обединим.

   Природата е заложила в нас инстинкта да бягаме от самотата като от най-страшна тежест, което е нормално, но трябва да намерим най-добрия начин, за да излезем от самотата. Колко момичета и момчета са се справили с този проблем? Те са нещастни, защото искат да имат партньор, с който да пеят дует, но не го намират и затова вехнат и се отчайват. Но защо този дует трябва да бъде физически? Няма ли друг начин? Да, има много начини да се избегне самотата. Защо трябва винаги да се движим по старите закони? Защо винаги трябва да обсебваме някого?

   Особено жената има силна тенденция да обсебва, тя трябва да си има някой само за нея, поне дете. Тя вижда, че мъжът винаги й се изплъзва, че не може да го задържи и се хваща за детето. Докато то е мъничко и се нуждае от нея, тя е щастлива да се грижи за него. Но когато порасне, то също я напуска и тя отново остава самотна, защото тогава няма никой, за който да се хване. Нейната нужда да обсебва, усложнява всичко. Вие казвате: “ А мъжа не иска ли да си има някой?” Не, всичко, което го интересува, е наслаждението – нека го кажем направо – физическо удоволствие. За него да има, означава да се възползва и да избяга. А жената иска първо да е сигурна, че ще задържи мъжа, и след това благоволява да му даде всичко останало. Мъжът я уверява: “Не се тревожи, после всичко ще е наред, но нека сега да го направим”. Но ако не е глупава, жената знае, че ако му разреши, след това той ще избяга и затова му отговаря: “ Не, първо разпиши тук”. И тя го кара да и обещае, да и се посвети.

   Всички прояви на мъжете и жените, всички тайни на техният физически, емоционален, морален и интелектуален живот се крият в техните така наречени “интимни части”. Тези органи са резюме на мъжа и жената и макар че те не знаят това, всичко може да бъде дешифрирано чрез тях. В тези органи, в тяхната геометрична структура, в техните функции, лежат отговорите на всички философски въпроси. Ние носим в нас самите всички ключове, всички богатства, и не забелязваме, че сме богати, че имаме всички знания, всички критерии, всичко. Това не е за вярване!

   В природата на жената е да трупа и задържа, докато мъжа по природа е прахосник, пилеещ. Всеки е забелязал това, но никой не знае защо това е така. Това е добре известно, но хората не са си извадили заключения. Мъжкият и женският характер могат да бъдат обяснени чрез структурата на техните полови органи. Жената е задържаща, защото ако не беше такава, не би имало творение. Нейната роля е да взема и събира, да приковава и задържа, да съхранява и поддържа.

   В България казваме: “ Къща без жена, празна къща.” Разбира се, има и жени прахоснички, но това е, защото, всъщност, те не са жени, а дегизирани мъже. Космическата интелигентност не случайно е дала на жената нуждата да привлича и задържа, защото ако не беше така, нямаше да има деца. Ако мъжете са прахосници, това не е толкова страшно, все ще остане достатъчно. Нужни са голямо количество зърна и семена, за да бъде произведена дори и малка реколта. Природата е осъзнала, че трябва да разреши на мъжа да бъде щедър, така че да създаде поне едно дете, в противен случай всичко ще бъде разпръснато, или ще попадне на безплодна почва. Но ако жената беше толкова щедра като мъжа, резултата щеше да бъде безплодие. По този начин тя пази повереното й.

   Физическата нужда да взема и задържа нещата е причина и за нейния най-лош недостатък – ревността. Какво е било единственото желание на всяка жена от харемите на султаните и кралете? Да монополизира краля или султана, да стане негова любимка, първа и най-обичана. И за да постигнат целта си, те не са жалили сили и подбирали средства, включително лъжи и конспирации. Да притежават господаря си е било битка на живот и смърт между жените. Защо са искали да го притежават? Защото това давало определени предимства. Тя била предпочитана и царското внимание и ласки се спирали на нея, а с това всички нейни най-съкровени желания се сбъдвали. Ето защо, за да бъде над другите, тя не би се спряла пред нищо. Вие казвате: “Но, това  било едно време, при турците”. А не е ли било същото и във Франция? Историята е пълна с примери – Френските Крале Луи 14, Луи 15 … колко жени са искали да ги пленят!

   Естествено  е жената да желае да бъде украшение за мъж, който си заслужава. Но ужасното е, че жената не би допуснала друга жена да се ползва от същите привилегии и предимства, която тя има. И вместо да победят тази своя слабост, те правят всичко, за да я утвърдят. Жените не могат да живеят без ревност, тя ги тормози, но те не могат да живеят без нея. Сякаш без нея те не са стимулирани, отегчават се. Докато ревността ги подтиква към тайни афери и с това живота става интересен!

   Жените имат тенденцията да завиждат на жените, на които се обръща по-голямо внимание и възхищение от тях самите … те ще простят на мъжа, ако той не е достатъчно внимателен и добър към другите, но съвсем по друг начин ще реагират, ако той се отнесе така с тях. Те ще беснеят и няма да се спрат докато не намерят някакъв начин да го накажат. Но ако им покажете Любов и нежност, това е друга работа, това е нормално, това е честно, това им се полага. Когато жената е ядосана на мъжа, обикновено това е, защото той не й е дал това, което тя е очаквала, а го е дал на друга. Когато момиче мрази момче, това е защото той целува някоя друга вместо нея. Може да кажете, че това е жесток анализ, но няма да сте прави – просто е верен. Нещастна ли е жената, когато е обичана? Това е всичко, което тя очаква, всичко, което иска. И ако мъжът предпочете някоя друга, тя ще преувеличава, ще извърта, без значение какви са фактите, ще го изкара грешен, ще го осъди и може би дори убие. Ето защо жените трябва да се учат да бъдат щедри и да се радват на щастието на другите.

   Сега ще разгледаме въпроса за мъжките и женските полови органи от по-философски аспект.

   Ако Невидимият свят ограничава някои хора, давайки им трудности и мъки, това е, за да пробуди в тях желанието и волята да победят, да се освободят. Ако затворите и компресирате барут и го запалите, всичко ще избухне, но ако го разпръснете наоколо, даже и да го запалите, той само ще каже шшш! Ако човек живее прекалено лесен живот, неговото съществуване ще бъде същото - Шшшт. Но ако той е затруднен, ако страда, духът му ще се възрадва, защото ще трябва да положи усилия, за да се освободи. Човекът е скръбен и нещастен, той страда, но Духът се възрадва. Същото става между мъжете и жените. Защо мъжа иска да бъде обхванат силно, да бъде притиснат и ограничен по време на Любовта? Защото нещо в него се радва. Ако жената му даде неограничено пространство, той не ще чувства нищо.

   Това са неща, над които никога не сте разсъждавали, но въпреки това вие си мислите, че знаете всичко по въпроса за Любовта. За мен са интересни не физическите аспекти, но това, което лежи зад тях, философските аспекти, Божествените и дълбоки страни, скрити зад тези прояви. Жената трябва да обгърне мъжа, тя го обкръжава и той се губи някъде в Космоса, като Духът, заровен дълбоко в материята. Защо материята винаги обгръща Духа? Хората не знаят нищо за това. Цялата философия на Творението, връзката между Духът и материята могат да бъдат намерени в тези органи, които всеки притежава и използва ден и нощ, без да разбира нищо. Вие трябва да се опитате да разберете!

   Хората са потънали до шия във физическата любов, без да разбират великите истини, скрити в това действие, тъй като нито отделят време, нито имат ум да разберат. Те са прекалено в чувствеността. Докато тези, които не правят подобни неща, имат времето и силата да разберат действията на другите. Защо аз имах времето да разбера най-великите тайни на Битието?

Бонфен, 8 август, 1963.

                                                     II

   Защо мъжете и жените се търсят един друг? Заради физическите си тела? Не за това, а за да получат нещо друго, нещо по-тънко и живо, наречено Любов. И когато я намерят, те са щастливи и доволни. Ако те търсеха само физическото тяло, те можеха да отрежат парче от него и да го изядат. Но тъй като физическото тяло остава непокътнато, следователно чрез него те намират нещо друго, някакъв флуид или еманация. Виждате колко малко знаят хората, те дори не знаят какво търсят … Ако наистина ставаше въпрос за физическото тяло, какво е тогава това, което ги насища, щом като то остава непокътнато?

   Всъщност, физическите тела на мъжете и жените са само посредници, предаватели на Небето или Ада, в зависимост от това какво те имат в главите и сърцата си. Със същите органи те могат да служат или на Небето или на Ада, но органите сами по себе си не са решаващи. Например, със същият нож, с който може някой да бъде наранен или убит, може да бъде освободен затворник или да се направи операция, спасяваща живота. По същия начин, половите органи не са нито добри, нито лоши. Това зависи от вас. Когато влезете в контакт с някого и го докосвате, вие можете или да го омърсите, или да спасите. Всичко зависи от това какво имате в сърцето и душата си. Със същата личност в ръцете ви, вие можете да достигнете както Небето, така и Ада. Можете да се забъркате с всички дяволи, които никога няма да ви оставят, ще ви мъчат и провалят, но също така можете да достигнете и ангелите, небесните същества. Това са неща, за които никой не мисли, ние правим всичко сляпо и автоматично. Ние чувстваме нужда и се впускаме в удовлетворяването и без да се спрем и осъзнаем, че зад този акт може да има цяла наука, дълбока наука. Небето ни е дало тези органи с определена цел, те са предопределени да изпълняват фантастични планове, но за момента те са използвани, за да си причиняваме вреда един на друг и да се забъркваме в астралните области.

   Колко още неща могат да се кажат по този въпрос! Тази тема е необятно богата, обширна и важна.  Важна, защото това е мястото, откъдето идва живота. И вместо да го съхраняваме , ние го губим. препоръчвам ви да медитирaте нaд тaзи темa и може би ще нaпрaвите някои открития. Аз не трябвa дa ви дaвaм всичко, не ми е рaзрешено. Товa сa толковa свещени истини, че aко ви се дaдaт просто ей тaкa сякaш не сa нищо вaжно, последствиятa бихa били кaтaстрофaлни. Ако не сте достaтъчно еволюирали, aко нямaте висок идеaл, дори истинaтa може дa бъде пaгубнa. Когато знаем истината прекалено рано, но нямаме подходящата подготовка, ние не можем да мислим за нищо друго и това може да бъде много опасно. Но аз ще добавя няколко думи, които могат да ви бъдат от полза. Един ден младо момиче дойде да ме пита относно проблем, който я тревожеше. Тя беше нещастна, защото където и да погледнеше, навсякъде виждаше образа на мъжки полов орган и колкото повече се бореше с това; толкова повече този образ я обсебваше. Тя не знаеше как да се освободи от него.

   Аз и казах: “ Слушай, това не е толкова лошо, колкото си мислиш. Откакто свят светува, в определено време от живота си, жените са били в твоето положение. Мъжете също често виждат женската форма. Това не е катастрофа, няма причина да се плашиш. Проблема е, че никой не ти е казал, че това е естествено и не си била научена да го разбираш. Затова си в такова състояние. Природата е дала въображение на момчетата и момичетата, така че да ходят и да се  търсят, иначе това ще бъде края на човечеството. Но поради липсата на правилно образование, много от тях губят здравето си. Аз ще ти дам един съвет и ти ще се оправиш и не само ще се оправиш, но и ще направиш голяма крачка към духовността. Виж сега, това е просто.

   Какъв е този образ, който ти виждаш навсякъде? Нищо друго освен вечният принцип, активният, динамичен духовен принцип на Небесния баща, който е създал света. Това е образ, който ти е даден, за да те стимулира, така че да направиш чудно откритие. Всеки път, когато образа се появи, незабавно се свържи с Небесния Баща. Няколко минути след това вече ще си забравила как е започнало всичко и ще плуваш в Божествените райони. Тогава, вместо да се тревожиш, всичко ще бъде използвано. Лошо ще е, ако останеш фиксирана върху образа и си загубиш главата, вместо да го използваш, за да се изкатериш много високо и много надалече. Това е истинската опасност.” Аз повтарям това на всички: в Природата всичко е просто, хората са тези, които усложняват всичко и с това се разболяват. Какво лошо има в половите органи? Знаете ли колко време е отнело на Природата, за да ги създаде? Те съдържат най-дълбоко знание и красота. Целият живот е изразен в тях! Защо разкъсвате Божията работа и заменяте това величие с вашите собствени произведения? “Но”, казвате вие, “ако искаме да бъдем чисти, ние не трябва да мислим за тези неща.” Какво чисто има във вървенето против Природата? Винаги ви е било казвано да се борите против сексуалната сила, но тук ние ви даваме други методи, които се съдържат чисто и просто в това, да знаете как да намерите красотата и интелигентността, които съществуват във всичко.

   Днес хората отхвърлят всички закони, всички правила, но покажете ми някой който се е освободил по този начин. Новият метод, мои скъпи братя и сестри, е прост и интелигентен. Той не създава конфликти, напрежения или осъждане и в прилагането му ще бъдем удивени от Природната интелигентност при създаването на органите на мъжа и жената, защото когато се обърнем към тези неща, стигаме до произхода на нещата. Благодарение на този метод ние чувстваме хармония, мир и просветление, които ни карат да горим от желание да дадем всичката тази радост на целия свят. Ето начина да еволюираме, вместо да се огорчаваме, както правят хората, които са неспособни да решат сексуалните си проблеми. Веднъж разбрали това, Цялото Творение и създания ще ви носят радост и вие ще виждате славата на Бога във всичко, навсякъде. Тогава ще живеете в чистота, защото няма да искате нищо друго, освен да разпространите тази радост, която прелива във вас.
                                                    Виделината, 22 Март, 1975.   


                                               Глава VI
                       Прояви на Мъжкият и Женският Принципи
                                                    I

   В присъствието на мъжкия принцип женският принцип ще реагира и започне да работи, дори и да са на разстояние. Същото става с мъжкият принцип в присъствието на женския. И двата принципа са сили, които, противопоставени, незабавно реагират един на друг. Мъжете и жените не осъзнават това, но то работи у тях инстинктивно. Те хукват да се търсят и прегръщат, без дори да се опитат да разберат защо Природата им е дала тези механизми и как те биха могли да бъдат приложени в други области.

   Мъжкият и женският принципи въздействат един на друг директно и дори ако мъжа и жената не забележат нищо, това взаимодействие произтича: Мъжкият принцип става решителен, активен и динамичен, а женският принцип рецептивен. Това става автоматично при всички нормални същества. Посветените, които са се спуснали по-надълбоко в причините за този феномен, знаят как да използват същия закон на духовен план, за да пробудят определени качества. Повече не става дума за мъже и жени, но за Божествени принципи. Когато той се опитва да разкрие в себе си женските качества възприемчивост, човечност, мекота, милосърдие и послушание, Посветеният, ако е мъж, привлича женският принцип като се отъждествява с небесния Баща. За да развие силата и волевата си устойчивост, той привлича мъжкия принцип, като се отъждествява с Небесната Майка. По този начин, развивайки едновременно мъжки и женски качества, той става перфектно човешко същество.

   Колко пъти виждаме това в ежедневния живот! Женският принцип прави момчето дръзко и смело. В присъствието на момиче и най-големият страхливец се превръща в рицар и се изпълва с решимост. Вие казвате че това е преструвка, и вероятно е, но откъде идва нуждата от този блъф? Какво го превръща в герой? Това е момичето. Съпруг се прибира в къщи и казва на жена си как е срещнал еди  кой си и как този някой му е казал еди какво си. “Какво?”, казва съпругата, “Ти трябва да отидеш и го пребиеш, той е идиот!” “Много хубаво”, казва съпругът, за да покаже, че не е страхливец, “Ще види той как ще го сгази бързият влак”. Той пийва нещо за смелост и излиза … но по пътя куража му се изпарява, той се връща в къщи и казва на жена си: “ Аз отидох, но него го нямаше вече” И жена му вярва и се възхищава от героизма му.

   Защо му трябва на мъжа да се показва на жената? Защото инстинктивно той знае, че това е начина да я спечели … Защото жената, която е физически слаба, се възхищава на силата, иска да разчита на някой по-силен от нея. В средновековието, когато е имало турнири, жена е давала наградата на победителя: усмивка, може би роза. По това време жените са се възхищавали на героизма и на героите, победоносно завърнали се от сражение. Както при хората, така и при животните. Мъжките се борят за женската и тя бива спечелена от победителя, по-силния и по-смелия. Жените не харесват слабаците. Разбира се, има изключения: някои жени са толкова милосърдни, че предпочитат да бъдат със слабоволен мъж, за да го протектират.

   Нека видим по какъв начин Космичната Интелигентност е разделила двата принципа. Те са различни във всичко: в поведението си, в начина, по който работят, говорят и гледат.

   Всичко вдлъбнато и дълбоко в Природата представя женския принцип и всичко издигащо се представя мъжкия принцип. Но когато пеят, мъжете имат ниски, а жените високи гласове. Защо? Защото ниското се стреми към високото, а високото към ниското. Ако вече сте на върха, вие няма накъде повече да вървите и гледате надолу, а ако сте в низината, се стремите към върха. Това е валидно винаги. Бедният желае богатство, невежият иска знания, слабият сила и т.н. Така жената, която представя празнотата, бездната, се стреми към изобилието, към височината, тя се стреми към своя любим на небесата, а той се спуска надолу към нея. Затова мъжкият глас е по-дълбок, в него са показани естествените му тенденции.

   Забелязали ли сте например, че когато мъж и жена се прегръщат, жената обвива ръцете си около врата на мъжа, а той по-надолу? Аз не споменавам тези детайли, за да възбудя във вас скандални мисли. Интересува ме философската страна на тези жестове, които хората вършат инстинктивно. Аз мога да видя важни насоки в тях. Жената е отражение на материята, тя иска да еволюира, да се издигне нагоре, докато мъжа отразява склонността на Духа да се спуска, за да изследва дълбочините.

   Също можем да видим разлика в действията на мъжа и жената. Мъжа е по-съзидателен, а жената е по-стилизираща, тя е тази, която оформя. При създаването на детето, например, бащата е създателят, който дава зърното, Духа, а майката дава материала, който го формира. Мъжът създава, а жената оформя. Създателят на къщата е този, който чертае плановете, архитекта. Къщата все още не е видима или осезаема, не може да се живее в нея, но тя вече съществува в главата на някого. Остава само да бъде оформена с помощта на всякакъв вид материя. Създанието винаги предшества формацията и винаги произтича първо горе, в главата, в менталния свят.

   Когато Бог сътворил света, създанието е било мигновено. Градежът е този, който е отнел време. Затова се говори за шестте дни на творението. Разбира се, тези шест дни са символични, те всъщност представят времето, което е отнело за градеж. Творението е мигновено, то е вечно.

   И защо естествен инстинкт на жената е да подаде езика си в устата на мъжа, когато те се целуват? Защото каквото става долу, на физически план, е обратното на това, което става на астрален план. На физически план мъжът е даващ, а жената получаваща, а на астрален, обратното, мъжът е, който получава, а жената дава. На астрален план мъжът получава, защото там той е най-слаб. В емоционалната сфера жената е много по-силна от мъжа. Жената дава отгоре, а получава отдолу. А мъжа дава долу и получава горе. Обръщането на полярността на различни равнища е дълбока мистерия и мнозина са се заплитали в интерпретацията на невидимия свят: те не знаят как да преобърнат нещата и объркват всички планове. Ясновидците казват, че на астрален план всички фигури, форми и числа са преобърнати. Също така, добре известно е, че всички хора, които са били спасени от удавяне в последния момент, повтарят същото – всички те виждат целия си живот като на лента, но отзад напред, превъртяно. Това е знак, че  са навлизали в другия свят и в този свят всичко е наопаки.

   Каквото е долу, такова е и горе. Горе, главата,  устата и устните, са подобни на органите долу, на половите органи. Думите горе и долу, които използва Хермес Трисмегист, ни дават само неясна представа. При всеки случай ние трябва да знаем към кое горе и долу те се отнасят. Небето и земята (или Небето и Ада), мозъка и полът (или мозъка и стомаха), … Всичко което е долу е като това, което е горе, но преобърнато. Намираме тази инверсия дори и в анатомията на мъжа и жената: в мъжа всичко е отвън, видимо, а при жената всичко е отвътре, скрито и мистериозно.

   Нека вземем младо момиче, предполагаемо чисто и невинно, което примамва млад мъж да спи с нея, уж без тя да иска … Как ще се държи тя впоследствие? Ридаейки и кършейки се, тя ще му заяви, че той се е възползвал от нея и че тя силно съжалява за станалото. А бедното момче, ако е честно, се опитва да оправи нещата, като и се обяснява, обещава и да се ожени за нея и всичко останало. Тайно в себе си момичето триумфира, защото точно това тя е искала през цялото време. Разбира се, често момчето избягва и оставя момичето бременно, но не това е, което ни интересува днес.

   Всъщност, ако изучим устройството на женския полов орган, ще видим, че всичко в нея е така устроено, че да задържи мъжа и да го направи неин затворник. Мъжът си мисли, че той е победителят, а бедната жена – жертва. Ни най-малко. Тя е тази, която го задържа, която го ограничава и прави неин роб, така че всъщност той е жертвата, а не тя. Само външно жената се подчинява и предава. Всъщност тя иска да го задържи, така че цял живот той ще работи за нея и ще й служи. И още нещо: той е обеднял, той е оставил нещо след себе си, смалил се е, докато тя е обогатена, тя е получила зърно живот и работата сега започва в нея. Да, външност и реалност … мъжът се гордее, а жената не. Всъщност, обаче, тя се гордее повече от него. Просто той е наивен, това е всичко.

   Така е със всичко в Природата. Ако се опитате да хванете птица или насекомо, пеперуда, трябва да я обгърнете, да я увиете в нещо. Трябва да я сграбчите и задържите. Човек живее всред природата и е доминиран от нея, природата е около него като къща и когато влезете в къщата, вратите могат да се затворят и да се окажете затворени, да се превърнете в жертва. Който е господар на положението, винаги държи другия в шах. Това става между мъжа и жената. Тя е по-силната от двамата, тя го доминира и се разпорежда с него. Жената се нуждае от присъствието на мъж и за да го привлече, тя играе ролята на жертва, беззащитна, слаба, нежна, деликатна и плашлива, защото  инстинктивно знае, че мъжът обича да се чувства силен, герой, победител и тя прави всички тези номера, за да го спечели, за да получи чрез него каквото иска.

   Всъщност и двамата са част от Едно Цяло, и двамата си имат техните заложби. Обикновено Любовта е битка, всеки се опитва да надмогне над другия. Външно има само усмивки, целувки и приятелство, но всъщност това е непрекъсната неумолима война между двата пола. Разбира се, добре прикрита война, защото, за да надвият противника, те трябва да бъдат дипломатични и трябва да минат години такава борба, за да стане ясно кой от двамата е бил по-умен. Вие възкликвате: “ Но това е плашещо!” Отношенията между двата пола са истински и безопасни само, когато двамата имат философия, идеал и искат да работят за Божието Царство. Тогава те се превръщат от преоблечени врагове в сътрудници и съзнателно използват различните качества, които природата им е дала.

    Външно мъжът се проявява като агресор, а жената е негова жертва, тъй като мъжът е активен и волеви, в него нищо не е скрито, всичко е на показ и той не е в състояние да скрие чувствата си, докато жената е така конструирана, че е в състояние да скрие всичко и никой да не е в състояние да каже какво наистина става в нея. Ето защо жената управлява мъжа с хитрост. Те са в състояние да мамят, симулират и крият с лекота и за тях в това няма нищо нечестно. Тя очаква мъжа и когато той дойде, тя се преструва на изненадана или че не иска да го види. Жената никога не показва какво чувства и мисли, защото тя просто се държи по начина, по който е устроена – всичко е обърнато навътре. Напротив, това което жената има отвътре, у мъжът е отвън и когато жената е прикрита и хитра, тя просто следва природата си. А когато мъжа следва Природата си, той е прям, без преструвки и често дори груб и нетактичен.
   Тези малки детайли са анатомични, физиологични и психологични, даже дипломатични и те са от първостепенно значение при разбирането на характера на мъжа и жената.

   Ще завърша с това, че мъжът и жената трябва да работят, за да развият в себе си техният допълващ принцип. Жената трябва да развие мъжкия принцип, а мъжът- женския. Когато бях в Индия, аз посетих много храмове и във всеки един от тях, дори и в най-малкия, имаше изображение на Лингам и Йони, символ на единението на двата принципа. Понякога, когато говорех с йогите, аз ги питах: “Знаете ли какво наистина е значението на този символ?” Те ме гледаха с възмущение, как един европеец смее да ги пита за нещо, което е било част от тяхната традиция в продължение на хиляди години? “Много хубаво”, отговарях аз, “Но тогава защо правите противното на това, което знаете? Вие сте женени и разбира се, няма нищо лошо в това, но това означава, че въпреки всичко, вие търсите другия принцип, женския принцип извън вас, в някой, който е отделен от вас, чужденец, докато това е принцип, който показва, че двата принципа не трябва да бъдат разделяни никога. Символа на Лингам и Йони представя същество, което притежава и двата принципа, което е андрогинно, перфектно. А щом вие имате нужда да търсите извън вас това, което ви липсва, това внушава, че не сте разбрали символа.” Те ме гледаха, сякаш чуваха тези неща за пръв път. Някои от тях започваха да обмислят, други се дразнеха.

   Ученикът трябва да работи, за да прояви в себе си качествата и на двата принципа: силата, волята, стабилността, устойчивостта, активността, динамизма и амбицията на мъжкия принцип, винаги опитващ се да доминира, да командва и се налага, с гъвкавостта и нежното обаяние на женския принцип, който отдава и жертва себе си. Когато ученикът притежава в себе си тази двойствена природа, той става съвършено същество, наречено в науката на Посветените андрогин. Андрогинът е идеал на всички Посветени, без значение дали са кабалисти, алхимици и прочее. Да притежаваш двата принципа е Богатство, Божественост. В Божеството двата принципа са обединени, ето защо той може да обича всички свои творения, да им се отдава и да отвръща на молитвите им. Той е бил представен като ужасен баща, всичко пояждащ Огън, но това не е напълно вярно. Той е едновременно и Баща и Майка.
                                                        
                                                         Бонфен, 27 август, 1967.

                                                   II


   Бих искал да добавя няколко думи към това, което ви казах тази сутрин.

   Споменах, че мъжът трябва да знае как да стане жена и жената трябва да знае как да стане мъж. Разбира се, не външно, а в мислите и чувствата, в поведението и отношението към нещата. Ако знаем как, според обстоятелствата да ставаме позитивни или негативни, отдаващи или получаващи, активни или пасивни, ще разрешим много проблеми. Да вземем например дадено семейство. Мъжът се връща в къщи бесен, той е ядосан, защото шефът му е постъпил нечестно с него и при най-малкия повод, той избухва. Ако жена му е мъдра и разумна, тя ще остане пасивна и отзивчива, няма да му отвръща, но ще запази спокойствие и ще мълчи. Тогава той ще се успокои, защото се е осъществил величествен обмен между пасивното и негативното. Ако жената знае как да се поляризира, тя може да абсорбира тези енергии, да ги трансформира и да ги върне обратно на съпруга си по такъв начин, че да му помогне да вижда по-ясно и да се превъзмогне. И обратното, когато жената се гневи, мъжът трябва да знае как да остане негативен. За съжаление, обаче, те са в неведение относно тези възможности и когато единият избухне, другият му приглася и така се стига до караници, до боища, до разводи ...

   Без значение дали е мъж или жена, ученикът трябва да знае как да бъде и двете едновременно.

   Например: отивате да видите Учител. Вие говорите, обяснявате му всичко, сякаш той е глупак и трябва да ви слуша. Тоест вие сте емисивни … а трябва да бъде точно обратното! Когато сте с Учител или с някоя изключителна личност, трябва да сте възприемчиви, да утихнете, да го слушате и да се учите. По-късно, когато сте в присъствието на покварени и нечестни хора, не само за да не получите нищо от тях, но и да ги освободите от техният негативизъм и да им дадете нещо позитивно. Когато сте близко до извора, до Учителя, бъдете възприемащи. Много хора, когато идват при мен не им спира устата, така че аз не мога да кажа и дума, а после си отиват, доволни, че са се освободили пред някой. Аз не съм способен да им помогна, нямам възможност, те са препълнени със самите себе си. Посветеният знае, че не може да направи нищо с тези хора, той нито може да ги използва, нито да ги просветли. Двата принципа трябва да бъдат изучавани: кога да бъдем позитивни и кога негативни.

   Кажете си, че ако нямате успех и сте нещастни, то е защото не знаете как да работите с двата принципа. Ако имате неприятности, това е, защото вие сте ги привлекли, така сте се поляризирали, че да ги привлечете. Трябва да смените полярността си и да ги отпратите. Трябва да се научите как да се освобождавате от злото, което сте привлекли и да привличате доброто, което сте отблъснали, без да разбирате, че това е добро.

   Бог ни е дал разрешението на всички наши проблеми, но тъй като не знаем да четем и тълкуваме знаците, ние не можем да съзрем решенията, които са пред очите ни, навсякъде около нас, в самата Природа.
                                                         Бонфен, 27 август, 1967.


Допълнителни бележки


   Много музиканти, включително тези, които учат теория на музиката, не са се спрели да разберат каква е разликата между острите(sharp) ноти и полегатите(равни, плоски)(flat) ноти. Равната нота намалява половин тон, а острата, напротив, усилва половин тон. Острите и равни ноти са като двата принципа, които са създали всичко във Вселената: Духът и Материята. Духът се спуска, върви надолу и мъжкият принцип винаги гледа надолу. Женският принцип, който е долу, гледа нагоре и трябва да се издигне нагоре, за да се прояви. Женският принцип е свързан с процеса на еволюцията, а мъжкият - с инволюцията.   Острите и равни ноти символизират двата принципа не само поради тяхната форма, която внушава полови органи, но най-вече поради ролята, която те играят в усилването и намаляването на нотите с половин тон.

   Духът се спуска в материята, за да я докосне леко, да я напои и съживи, давайки й нов живот. Това е същото, което прави мъжа по време на Любовта. Той се спуска към жената и в това спускане той губи нещо, отслабва се, чувства се изпразнен, докато в същото време жената получава нещо, тя се възрадва, разцъфтява и се възвисява както острата нота в музиката.
                                                             Севр, 30 май, 1965. 


                                                   Глава VII
                                                Ревност

 Между любовниците често се среща ревността. Състоятелните хора също така са ревниви за техните собствености, опитват се да ги задържат до края и се мъчат че трябва да ги оставят на наследниците си. След смъртта си, те понякога се връщат в домовете и земите си, към които са прилепени и които е трябвало да изоставят, продължават да се опитват да ги защитават и да се тревожат за тях. Тъй като те не могат да скъсат връзките със света, не могат да се издигнат до по-високи области и продължават да кръжат около техните имущества, негодувайки срещу настоящите собственици.

   Ревността между любовниците е дори по-странна. Тя е причина за множество недоразумения и тревоги и прави живота им мизерен. Колко много двойки идват да ме видят, мъжът обвинява жена си, а тя обвинява мъжа си – в изневяра! И когато проверя как стоят нещата, аз виждам че всичко е чисто въображение. И за какво е цялата тази суетня? Те се страхуват да не изгубят любимия си, и в същото време с каква само наслада и упоритост мъчат другия! “ Изтезавам те защото те обичам, скъпи!…” Каква логика! Често съпругата е нещастна и недоволна, защото мъжът и не я ревнува. Тя може да вижда, че той я обича, не я лишава от нищо, дава и пълна свобода, но вместо да бъде щастлива, тя се тревожи и го подозира, че има любовница. Значи за да я направи щастлива, той трябва да я държи в окови и да се държи като дракон? Човешката природа няма никога да бъде задоволена, повярвайте ми. Ако той и даде свобода, тя ще плаче: “ Защо не се безпокои за мен?” Сигурно си има друга.” А ако той е тиранин и деспот, тя тръгва да си търси някой, който да я освободи.

   Ревността се появява тогава, когато се страхуваме да не загубим нещо, искаме да го задържим само за себе си, да не го даваме на никой друг. Но къде е казано че вашата жена или мъж ви принадлежат? Вие ги познавате от две или десет години, но те са били създадени дълго преди това. Те си имат родители, имат Създател и вече са съществували хиляди години. Те не ви принадлежат. Съпругът може да каже: “Тя ми е жена. Ако искам, мога да я убия.” Да, тя ти е жена, но докога ще бъде? Бог знае. Вие сте свързани, това е всичко. Ако искаш да избегнеш сериозни недоразумения и дори нещастия, мисли за вас като за другари – доброволни или не, кой знае? Вие имате приятели, които да ви помогнат да свършите определена работа, например, да построите къща. Да създадете дете е като да построите къща. То е дух, който идва отдалече и вие трябва да му построите къща, тухла по тухла.

   Страхът да не загубим притежанията си е причина за всички наши недоразумения. Страх ви е да не загубите някой, когото обичате и си мислите че той е ваша собственост, но всъщност той не ви принадлежи. Вие използвате всяко възможно средство, за да го задържите, тормозите го и го тероризирате, опитвате се да му наложите волята си, но всичко, което постигате е безпорядък. И какво всъщност постигате като се държите по този начин? Да речем че имате красива жена. Можете ли да спрете погледите на другите мъже, тяхното възхищение и дори тяхното ухажване? Възможности съществуват навсякъде, на улицата, в театъра, измежду приятели, в обществото, навсякъде. Целият свят ще се взира във вашата жена и ако не сте разумен, ще пострадате. Вие сте като градинар, който има красиви уханни цветя в градината си: Той не може да спре хората да не вдишват парфюма им и да им се наслаждават. Всъщност, това което вие толкова ревниво пазите, е само обвивката, черупката, тялото на вашата любима … Това което съставлява истинското, реално богатство на човешкото същество, неговата есенция, тоест неговите мисли и чувства никога не може да бъде приковано. Огромна илюзия е да си мислим, че някой може да окове човешката душа. Това е като да се опитаме да вържем пясъка или вятъра. Не можете да командвате душата. Може и да успеете да контролирате физическото тяло, но не и мистериозното същество, което живее в тялото.

   Имало е хора, които са успявали да задържат мъж или жена с магия, което е възможно. Има всякакви видове формули и магически процеси, проклятия и какво ли не, но аз не съветвам никого да се възползва от тях. Защо? Да кажем че с помощта на магията бъдете способни да накарате жена да ви обича. Тя дори би могла да се влюби във вас до полуда, всичко под слънцето е възможно. Но когато тази жена ви целува и ви дава това, което искате, вие не знаете какво още тя би могла да ви даде. Вие не знаете какво още има вътре в нея, не знаете какви сили и същности сте провокирали. Трябва да знаете, че посредством вашите формули вие сте призовали духове, които са се заселили в нея. Не е тя тази, която ви обича, но ниските същности, които, ако можехте да видите, щяха да ви се изправят косите и бихте се молили на Небето да ви освободи. Използването на магия върху хората не е добър способ. разбира се, вие може и да сте способни да придобиете каквото искате, но докато си мислите че пиете Любов от нейните устни, вие всъщност пиете отрова, която ще ви унищожи. Вие можете да призовете духове от низшия астрал и да ги накарате да вършат каквото искате, но Духът е свободен и никога не може да бъде вързан и задържан.

   Така, че какво е страха от загубата на черупката, на тялото, на къщата на човека, пред радостта от спечелването Духа на някого на ваша страна? Ще кажете, че по-добре е да имаме и двете, и Духа, и тялото. Да, така е, но начините за постигане на това трябва да бъдат други. Нито гневът, нито насилието ще ви помогнат, напротив, чрез тези средства вие ще загубите и двете. Вие трябва да възприемете различен подход, така че този свободен Дух да бъде така прикрепен към вас, че нищо да не може да ви раздели. Знанието за Любовта започва оттук. Има само един начин да накарате някого да ви обича по негово собствено желание, без да го насилвате и това е никога да не мислите нищо лошо за него, да не му изпращате нищо друго, но само най-чистите, възвишени и светли мисли. Даже ако той е инат и опак, допуснете всичко, бъдете много търпеливи и продължавайте да му помагате и го обичате. Ако наистина го искате, рано или късно той също ще започне да ви обича и тази Любов също ще бъде чиста и Божествена.

   Много е трудно да бъде победена ревността и това не може да бъде постигнато само чрез усилие. Както ви казах вчера, нищо не може да бъде направено срещу сила, която вече е била освободена, тя ще продължи да следва програмата си и ще преобръща всичко по пътя си. Не се опитвайте да променяте течението на реката, когато шлюзовете са отворени, това е прекалено опасно, реката носи всичко по пътя си. Единственото, което можете да направите е да не отваряте шлюзовете. Тогава вие сте господар на положението. Единственото, което може да победи ревността, е интелигентността, тъй като ключът към всичко лежи в начина на мислене.

   Някой може да възрази: “Да, но ако не си ревнив и не я държиш изкъсо, тя ще затъне в прегрешения.” Не го вярвайте. Точно когато я следиш прекалено внимателно, когато я ревнуваш постоянно, тя ще направи най-много грешки. Можете ли да кажете какво става в сърцето и главата й? Жената е толкова умела в лъжите, че може да надхитри и самия Господ Бог, а някакъв идиот съпруг мисли, че може да я задържи! Ако има нещо, което не вярвам, то е, че какъвто и да е мъжът, не може да задържи жена против волята й. Тя може да контролира самата себе си, но съпругът й не може да я спре. Ако той я заключи в кула както в приказките, тя ще призове самия дявол и ще се развлича с него, за да накаже съпруга си.

   Ревността винаги носи катастрофа като резултат. По силата на това, че постоянно слуша: “Ти си невярна, ти си невярна … “, накрая тя си казва: “ Нека опитам, може би е интересно!” Дотогава тя е била вярна и е нямала намерение да мами съпруга си, но подозрението на съпруга й е създало подходящи условия на астрален план, които я подтикват към изневяра и веднъж решила да го направи, тя не само че го мами, но и се превръща в експерт по разсейване на съмненията му: “Мили, можеш да разчиташ на мен, аз никога няма да те излъжа … “ И сега той, който не й е вярвал, когато тя е казвала истината, сега й вярва.

   Ревността означава липса на интелигентност. Ние пазим толкова строго нашият партньор, тъй като не виждаме, че освен тяло, което така ревнуваме, той има още има душа и Дух, които са абсолютно свободни. Ако видим, че има нещо по-тънко и фино в хората, които обичаме, тогава ще израснем и отношението ни към хората, които обичаме, ще стане по-интелигентно и чувствително. Тогава човекът ще бъде много по-привързан към вас, тъй като ще види че сте разумни, не му се налагате и може да ви има доверие. Когато страха си отиде, вие преставате да сте напрегнати, вулгарни, лицемерни и отмъстителни. Ставате по-тихи и спокойни и се учите да се справяте с проблемите, които възникват.

   Да речем, че жена ви вече не ви обича. Кажете си, че това е свободна душа, че тя не ви е дадена вечно, че преди вас тя е обичала хиляди съпрузи и за в бъдеще ще обича хиляди други. Защо да се безпокоите, ако тя не ви обича повече? А вие винаги ли ще я обичате? Винаги ли сте я обичали, от самото начало на Творението? Не. Добре, тогава се успокойте и знайте че не е честно да искате от нея нещо което не можете да очаквате от себе си.

   Ревността е ужасно чувство, което помрачава Духа. Тя е зъл съветник и тласка Духа към адски действия, за които те по-късно съжаляват, но тогава вече е прекалено късно. Вие може да убиете вашата любима в пристъп на ярост, после да плачете над нея и да свършите и със себе си.

   Сега ще добавя нещо което вие вероятно никога не сте забелязвали. Ревността влачи хората надолу към ниските области на чувствеността. След сцена на ревност винаги следва експлозия на чувственост, много по-силна от преди. Ако не искате да попадате под влиянието на подобна чувственост, не се поддавайте на ревността, защото ще бъдете въвлечени в страсти, без дори да го забележите. Колко мъже след чудовищна сцена на ревност с тяхната съпруга или любовница, след клетви и заплахи че ще ги напуснат, се предават на неустоимото сексуално желание, което се появява вследствие на ревността, и се унижават, за да получат една единствена милувка!

   Ученикът трябва да изостави ревността зад себе си, той не трябва да влачи със себе си същите тревоги и грижи както преди. Ако съпругата му го напусне, той трябва да си каже: “Много ми е мъчно за жена ми, знам, че без нея ще страдам и ще ми е тежко, но освен нея аз имам цялото Небе, Бога, светлината на Учението, Учителят … та аз съм богат!” Ако имате само един самун хляб, не можете да бъдете много щедри, но ако имате няколко, можете спокойно да ги раздадете и за вас ще остане. Ревността е признак на бедност. Ако сте вътрешно богати, няма да ви е страх от самотата и даже всички да ви напуснат, и даже ако всички ви напуснат, вие знаете че стотици и хиляди духове ще си идват на гости.

   Един от най-ефикасните начини за освобождаване от ревността е издигане на Любовта до по-високо равнище. Защо жената, която обича мъжа заради неговия характер, познания, Дух и нежност, иска целият свят да знае за него? Защо тя е толкова щастлива, когато всички се тълпят около него? Защото тя го обича с друг вид любов, далеч по издигнат от обикновената, физическата любов, която кара жената да обича мъжа заради изящния му мустак или големите му мускули. Каквото наистина има значение, е как да трансформираме нашата любов. Ако тя е чувствена, трябва да знаете, че ревността е неразделна част от нея. Да, ако обичате някого чисто физически, ако искате той да бъде само ваш, ревността не е далече. И колкото по-духовна е вашата Любов, толкова по себеотречена е тя.

   Жените никога не трябва да се омъжват за по-млад от тях мъж, освен ако не си търсят белята. Много по-нормално е младо момиче да се омъжи за по-възрастен мъж, тъй като мъжете не се променят така бързо физически. Ако жената не е достатъчно мъдра и се залюби с по-млад мъж, един ден той ще я напусне и ще тръгне да търси нещо по-младичко, и така тя ще страда. Ние не трябва да попадаме в такава ситуация.

   Нека не ви учудва това, че аз често говоря на същите теми. Те трябва да бъдат разбрани не само теоретично, но и да бъдат приложени на практика. Седем години говоря с вас за същите неща, осветлявам ги от различни страни, особено предмета за Любовта, защото виждам, че винаги страдате от същите трудности. Когато видя, че сте разрешили проблемите си, ще обърна страницата и ако видя, че колективното съзнание е повдигнало нивото си, ще разбуля нови неща, но дотогава повече знание не ви е нужно. Вземете дори една само беседа, в която са заложени принципите на Учението и дори ако през целия си живот не работите върху нищо друго, той ще стане по-ясен и по-светъл. Докато търсите само факти и теория, винаги ще имате същите проблеми. Сега трябва да се опитате да приложите всичко което сте научили на теория, и един нов свят ще се отвори пред вас.

                                                            Севр, 24 Март, 1945.        

  
                                                    Глава VIII
                               Дванайсетте Врати на Човека

   Вече съм ви говорил за дванайсетте врати на Новият Йерусалим и съм ви казвал, че те представят дванайсетте врати на човешкото тяло. Къде са тези врати? Първо, имаме седем врати в главата: двете очи, двете уши, двете ноздри, и устата. Всички те са отворени и работят, но за повечето хора, само на физически план. Сега ни предстои да развием очите, ушите, носа и устата на духовен план. Когато станем ясновиждащи, ясночуващи, когато започнем съзнателно да вдишваме аромата на Божествения свят и да усещаме вкуса му, когато започнем да използваме речта си съзидателно, това значи че разтваряме първите седем врати.

   Нека сега вземем петте други врати. Имаме две при гърдите, отворени при жената за хранене на детето с мляко и затворени при мъжа. Имаме трета врата на нивото на слънчевият сплит, на пъпа, която обикновено е затворена, но когато е духовно отворена, това значи достъп до по-висшите планове. А къде са последните две врати, дори не е необходимо да споменаваме. Засега те функционират само физически и ни предстои да ги отворим духовно. Мъжът например използва една от тези двете врати едновременно за създаване и разрушаване, но от езотерична гледна точка тази врата има пет други функции, чрез които трябва да постигнем определени неща и разрешим определени проблеми, които функции засега не са познати и с които общо стават седем. Вие питате: “Пет други непознати функции? О, кажете ни ги, моля ви се, това е много интересно!” Прекалено трудно е да се говори по този въпрос, тъй като повечето хора са задръстени с грешни идеи от самото им детство и би било опасно сега да разбулим тези истини.

   Както и да е, сега аз ви казвам, че с тези дванайсет врати ние можем да свършим огромна работа, тъй като не случайно Природата ги е дала на мъжа и жената. Сега тя изчаква подходящото време за да им разкрие новите начини за съзидание. Мъжете и жените не знаят че притежават ключовете за всички мистерии на живота, инструментите, които ще им позволят да осъзнаят най-необикновените светове. Все още те не знаят как да процедират, но когато са готови, всички разкрития ще им бъдат предоставени. Човечеството е предопределено да разследва и опознае тези дванадесет врати, и да намери богатството скрито зад тях.

   Когато използваме думата врата, това винаги внушава преминаване, път за достигането на нещо, на някъде. С изключение на театъра, вратите са направени с причина. По принцип, вратата ни позволява да влезем в нова област, храм, палат, град, за да открием нови богатства или понякога дори ужасни за гледане неща. В приказките винаги има врати, които трябва да се отворят, или напротив, да не се отварят, поради страха от чудовища зад тях, които заплашват живота на героя. Истина е, че някои врати трябва да бъдат оставени затворени, да не бъдат отваряни, докато не сме узрели за тях.


   Кабала говори за петдесет врати. Дванайсетте врати на Новият Йерусалим, за които съм ви споменавал много отдавна, кореспондират с дванайсетте знака на Зодиака, но в Кабала те са врати на интелигентността, разположени в Бина, във връзка с Дървото на Сефиротите, Дървото на Живота, и те са петдесет, защото зад всяка една стоят пет области на всеки сефирот. Има десет сефирота, което прави петдесет врати. Перфектният Посветен може да отвори всичките петдесет врати и да достигне до съкровищата на Вселената, които се трупат зад тях от началото на времената. Но за да отвори петдесетте врати, той трябва първо да е пропътувал тридесет и двете пътеки на мъдростта, а това изисква сила, време, духовни качества и ръководител. Двадесет и две пътеки са връзки между Сефиротите, например първата пътека, която се отнася към буквата от хибру, свързва Кетер с Хокма. Ако добавите десетте сефирота към двадесет и двете пътеки, се получават тридесет и две. Вървенето по определена пътека съдържа преминаването през определени опитности, такива като разбирането на нейното име и характеристики. Някой може да ги премине една по една, или едновременно, но, както е казано, тридесет и втората пътека е най-трудна от всички.

   Нека се върнем към дванадесетте врати, в частност към половите органи. Както казах, ако някой знае другите пет функции на тези органи, може да реализира най-невероятни неща. Но засега не ми е разрешено да говоря по този въпрос. Нещо повече, от началото на света хората са прикривали тези истини и ако те също така са съветвали хората да прикриват тези части от тялото си, това не е било по причини на скромност или хигиена, но за да покажат, че те трябва да бъдат оставени в сянка, тъй като съдържат прекалено много значение, прекалено много енергия. Аз бих могъл да ви разкрия много неща, но няма да го направя, не ми е разрешено. Ще ви разкрия само един малък факт, който може да ви изведе на пътеката. Определени Посветени, кото знаят как да използват тези Божествени сили, ги използват не за тяхно собствено удоволствие, но за да творят добрини, и особено да произвеждат добра реколта, така че цялото човечество да живее в изобилие и просперитет, без дори да знае откъде е дошло всичко това. Виждате колко чужда е тази идея за болшинството хора, които не знаят как да използват тези органи за нищо друго, освен да се изтощят, изчерпят и дебалансират – безполезно пилеейки цялото си богатство, за да се домогнат до малко удоволствие!

   Вие се чудите: “Какво? Духовната работа може да бъде извършена с част от тялото?” – Да, точно с тези определени части от тялото се върши най-великата духовна работа! “Но тези части са срамни, мръсни, те са зло … “ О, така ли –защо тогава децата идват от там? Защо Бог е предопределил точно тези органи да творят живот? Нито мозъка, нито белите дробове, очите, ръцете, краката могат да създават живот. Това доказва, че в тях е скрита велика мистерия. Може ли да има по-велика мистерия от живота? Защо тогава Бог, с неговата безкрайна Мъдрост и Интелигентност е избрал най-лошото място за най-скъпоценното от всичко? Дошло е време да променим и коригираме тези погрешни представи, които са причина за всички ненормалности и тревоги, от които страда човечеството.

   Живота, вдъхновението и енергията идват от половите ни органи. Физическият и психически баланс на човека зависят от тях, те съдържат есенцията, от която хората се нуждаят най-много и в същото време те са най-презираните и осмивани органи – защото мъжете и жените губят главите си по тях и изпадат в неприятности. Вместо това ние сме длъжни да им се възхищаваме и да благоговеем пред тях, като мислим по този начин: “ Господи, Боже мой, какъв склад на богатства си ми дал, как мога да ги използвам за благото на целия свят?” За да осъществите това, трябва да замените старите думи удоволствие, похот, сласт и задоволяване с думата “Работа” и тогава всичко ще се промени. Ще възразите: “ Но ако само работя, какво удоволствие ще ми остане?” Много повече. Вашата радост и удоволствие ще станат двукратно, трикратно, стократно по-големи.

   Още не ми е разрешено да разкрия тези свещени истини. Няма нищо по-свещено от тях. Това е била същността на мистериите в Индия, Египет, Гърция, Тракия. Няма по-велики Мистерии от тях. Те дават достъпа до знанието на всички останали Мистерии. те са Алфата и Омегата на езотеричната наука. И когато дискутираме великите тайни на алхимията, еликсирът на безсмъртния живот, магическата пръчка и философския камък, повечето хора, дори и някои алхимици не знаят за какво говорят. Когато научат, че тези три символа стоят зад определени истини, тясно свързани със секса, те ще бъдат тотално поразени.


Картина с Дървото на Живота – Сефиротите


Имало е автори, които са знаели какво значат тези символи и са намеквали за това, без да казват нищо по-ясно. Арабите са били велики алхимици, особено онези, които са живели в Испания и са разкрили училища, чрез които тяхното изкуство е станало известно на европейците. Те имат много изразителна дума за философския камък в езика си – “ташак”, която дума значи още мъжки тестис и скала. Това са двете скали, които са в основата на всичко. Ако бях сигурен, че няма да бъда разбран погрешно, щях да ви кажа какво е имал в предвид Исус, казвайки: “Ето как Петре, на тази скала ще изградя моята Църква.” …

   Жените си нямат и понятие за значимостта на някои части от тяхното тяло, нито пък знаят с какво те са свързани. Например, има невидими енергийни течения, които излизат от гърдите, едно от които е свързано с Млечния Път, а другото с Луната(някои художници са били вдъхновено от тази тема). Изненадани ли сте? Това са добре познати факти за Древните. При някои жени тези течения са толкова светли, чисти и интензивни, че могат да въздигнат някого, дори ако само ги съзерцава. Други жени могат да имат много красиви, закръглени и изящни гърди, но без никаква еманация, без нищо. Ако това се отнася към гърдите, защо не и към останалите органи? Така някои хора излъчват нещо наистина отблъскващо, докато други могат да бъдат чист извор.

   И преди съм говорил, че жените трябва да знаят за теченията, които  могат да получат от мъжете през техните полови органи, дори без никакъв физически контакт и че те трябва да знаят как да се предпазят от това енергетично, защото тези течения могат да бъдат както добри, така и лоши, както чисти, така и нечисти. Енергиите, които мъжа излъчва от тези свои части, често са далеч от чистотата и жените трябва да се научат да бъдат внимателни и бдителни, за да се предпазят. Ще добавя също така, че жената може да използува тези дадени й от Бога органи като радар, като чувствителен и интуитивен център, който да ги предупреждава и информира за природата на приближаващите се хора или събития. Някои жени са достатъчно еволюирали, за да забележат, че през тези специфични органи те са предупреждавани за приближаваща се опасност, така че могат да вземат мерки и я избегнат. Други, бедничките, чувстват нещо, само когато са с някого в леглото.

   Бих искал сега да се завърна към вратата на слънчевия сплит. Това е най-важната врата, която трябва да отворим, за да влезем в контакт с Майката Природа, която ни храни. Ние живеем в утробата на Природата, както дете в утробата на майка си и също като него, получаваме храната, от която се нуждаем чрез пъпната връв. Може да кажете: “Да, но ние вече сме родени, пъпната връв е срязана.” Но, аз твърдя, че ние сме все още в утробата на Природата и има друга връв, която не е прекъсната. Съгласен съм, че вече сме родени на физически план, но на другите планове все още не сме родени, все още се храним през пъпната връв и сме все още несъзнателни. За да се родим, трябва да придобием друго съзнание, и тогава ще се родим повторно, ще се преродим. Първото ни раждане е отрязало пъпната ни връв, свързваща ни с нашата физическа майка и докато чакаме второто си раждане, сме свързани с Майката Природа чрез слънчевия си сплит. Колко много съм научил чрез слънчевия си плексус! Години наред аз работих над слънчевия си сплит и колко много откровения ми донесе това!

   Всеки знае, че за да създадат дете, мъжът и жената имат взаимодопълващи се роли: Мъжът дава семето на живота, а жената дава нужната материя, с която да обгърне семето, да го накара да расте и да му придаде форма. Всеки знае това, но никой не знае че жената също така играе и духовна роля. На духовен план жените също дават нещо материално, флуидна материя, която спомага създаването на божествени творения. С техните флуиди и еманации, те подпомагат материализацията на идеите, правейки ги осезаеми, като деца. Ето как аскетите и отшелниците, които избягват жените, показват незнанието си за тяхната истинска значимост. Жената е ключа към конкретизацията на идеите на материален план. Всяка жена е способна да излъчи квинтесенция, с която да обгърне сюблимните и Божествени идеи.        
    
   Ролята на жената е грандиозна. Ето защо аз мога да оценя сестрите, докато ги държа на разстояние. С техните погледи и усмивки те ми дават тази квинтесенция, и тогава с материята, която те излъчват, аз мога да отида да работя и изпълня света с хиляди ангелски деца! Аз не се страхувам от жените, не ги смятам за дяволска работа, напротив, смятам ги за Божествени. Само жените могат да ми дадат материала, нужен за моята работа, Божествената работа. Мъжете са различни, те не могат да ми дадат същия материал, но те могат да ми дадат други неща, които жените не могат. Ако всички, които са се подложили на целомъдрие имат това познание, те биха постигнали чудни неща. Те ще се върнат, ще се преродят и ще се научат на този начин на мислене. Защо да бягаме от жените? Можем или да бягаме или да ги разберем. Аз се опитвам да ги разбера.

   Ще завърша с нещо, което не трябва никога да забравяте. Няма нищо под слънцето, под никаква форма, по никакъв начин, което да не се съдържа и синтезира в мъжкия и женския принципи. Те са резюме на всичко съществуващо. Каквото и да виждате, каквото и да чувате, мислите, казвате, ядете, пиете или правите, където и да отидете, няма никой и нищо, нито наука, нито дейност, които да не съответстват на начина на функциониране или структурата на половите органи на мъжа и жената. Вие ще кажете: "Трябва да си покварен, за да отнасяш всичко до това.” Не аз, а Творецът е, който е решил, че всяка проява на живота, навсякъде, във всички реалности, да бъде подобна на тези две функции. Бог ги е взел за модел, по който е създал всички Негови творения. Приближете се до Него, ако не сте съгласни! Кажете му че това ви шокира или ви засяга. Господ не го е грижа за това какво ви засяга. Той е направил нещата по този начин и ако това не се връзва с принципите,на които сте учени, на Него му е все тая, повярвайте ми.

   Може да разберете защо Посветените приемат тези два символа за най-сюблимни, най-дълбоки, най-значими: цялото творение е кондензирано в тях и всички други символи са произлезли от тях. За мен те също са свещени и аз постоянно се удивявам на интелигентността, която е създала Дървото на Творението от тези две мънички зрънца. Аз ви каня да се изкачите високо горе, да съзерцавате това величие и да научите как и с каква цел Господ е създал тези чудеса.

   Когато Хермес Трисмегист казвал: “ Каквото долу, такова и горе”, Той имал предвид или земята или ада, което не е напълно погрешно, но също така имал в предвид нещо друго, което сега вие можете да разберете. “Това което е долу” е толкова интелигентно, толкова величествено, толкова Божествено, колкото “Това което е горе”, в Небесата … Тази първа фраза от Трапезата на Емералда има чудно значение, но само тези, които притежават знанието на Посветените, могат да го дешифрират.

                                                          Севр, 3 януари, 1965. 


                                               Глава IX
             От Хесод до Кетер: Пътят на Сексуалната Сублимация

   В Дървото на Живота чистотата е представена от Хесод, който представлява ангелския свят, такива като Херувимите, отговорни за Живота. Картините на Космическия Човек, Адам Кадмон, показват гениталиите, свързани с Хесод, чистотата, защото живота е създаден от тези органи. Понастоящем, поне докато говорим за хората, чистотата и половите органи нямат нищо общо, но при един свят живот, те трябва да вървят заедно. Светостта е свързана с директното разбиране на половите проблеми и докато не се научи да контролира половата си енергия, човек не може да стане светец. Няма смисъл да се търси другаде, това е единственият път към светостта.

   На другия край на централния стълб на Дървото на Сефиротите е сефиротът Кетер, управляван от ордена на Серафимите, същества с такава чистота и святост, че им е възложена задачата да възхваляват Бога. В Книгата на Откровенията се казва, че ден и нощ Бог е възхваляван от устата на Серафимите, които непрестанно повтарят: “ Свят, Свят, Свят, Господ Бог Всесилен, който е бил, е и ще бъде.” Светостта, въпреки че е разположена много високо, всъщност зависи от това, което е долу. Кетер, короната, представя разцъфтяването, пълния цъфтеж на сублимираната полова енергия. Половата енергия, която Посветения е бил способен да сублимира чрез неговата чистота, се превръща в святост и се проявява в златната светлина над главата му. Каквото и да е станало свято, не принадлежи на това, което е долу, то се издига и заема място високо горе, но то идва отдолу.

   Сефиротите представят космическите органи, а Хесод е половият орган на Вселената. Ето защо, когато всичко функционира хармонично в Дървото на Сефиротите, което е символ на човека, когато той е пречистен долу чрез чистотата на Хесод, половата енергия се изкачва до главата, до Кетер, и се превръща в светлинна аура. Кетер не е главата, но короната над главата, халото, този признак на святост, който може да бъде видян на иконите в църквите, светещ над главите на светците, апостолите и пророците.
   Истински Посветени са онези, които са реализирали в себе си чистотата на Хесод. Те имат същите органи като всички хора, те могат да произвеждат същото вещество, но това вещество е било сублимирано, накарано да се изкачи така, че да нахрани техните духовни центрове и да се прояви около главите им като светещи лъчи светлина.

                                                      Севр, 2 февруари, 1969.   

   
                                            Глава X
                                     Духовният Екран

   Чувствате ли колко чист е въздухът тази сутрин, скъпи братя и сестри? Чувствате ли тази необикновена чистота, в която сме окъпани тази сутрин. Вие си мислите: “Защо той винаги говори за времето?” Може би, защото вие не го забелязвате. Погледнете какви цветове, каква светлина, яснота и прозрачност. Аз никога не спирам да се удивлявам на чистотата на небето …

   А погледнете този хеликоптер. Колко привилегирован е той да бъде там горе. Без да го знае, той се ползва от нашата аура, от този светлинен конус който ни заобикаля, той получава нещо много хубаво и го отнася със себе си. Ако пилотът е в състояние на хармония, той ще отвори вратата за всичко добро да влезе вътре и после ще отиде да посее семената, които е получил. Сякаш сме му дали пълна чанта с писма, които той ще разнесе, без дори да знае за това. Да, така стоят нещата.

   Понякога на улицата преминавате през места, където са се случили ужасни неща. Ако в този момент сте в съзвучие с вибрациите, които се излъчват от това място, ще бъдете повлияни от тях, те ще ви вдъхновят към зли дела, също без да знаете откъде и как е дошло всичко това, а всъщност сте получили етерните еманации на това място докато сте преминавали през него. Трябва да знаем как да се затворим за всичко негативно и как да се отворим за всичко позитивно, хармонично и пълно със светлина. Как да постигнем това? Сега, когато ви кажа, ще бъдете изненадани.

   Аз винаги ви говоря за двата принципа, мъжкия и женския, защото те са ключа, с който могат да бъдат отворени не една врати. Вие знаете, че в Природата на мъжкия принцип е да бъде излъчващ, а в природата на женския принцип е да бъде възприемащ, което обяснява защо жената е уязвима, уязвима за всяко нечиста и нехармонична вибрация, която се опитва да проникне в нея, без нейно знание, през половите й органи. Тя трябва да инсталира в съзнанието си екран, който да я пази и филтрира всички, освен най-ползващите я вибрации, които се опитват да проникнат в нея. Но жените не мислят по този проблем, а и никой не им е казвал, че определена част от тялото им е като гъба, която попива всички флуиди. Жените трябва да станат по-осъзнати, за да спрат мръсотията, която мъжете пускат след тях. Колко често на улицата мъжете се взират в някоя жена и си представят какво биха правили с нея, а жената, ако ги види, е поласкана и се гордее, защото не знае каква гадост допуска в себе си.

   Жените не могат да задържат своята чистота, освен ако не я защитават. Те трябва да станат по-осъзнати относно ролята на инструмента, който Природата им е дала и относно тяхната роля в света. Те трябва да мислят, да се молят и медитират, за да не допуснат през тези свои инструменти всички ларви, елементали и нечистотии, които един ден ще ги съборят както психически, така и физически. Ако много жени имат проблеми с тези органи, то е защото не са знаели че имат нужда от духовен екран, за да ги защитят. Вместо това те се обръщат към докторите, които също и представа си нямат, че лековете трябва да бъдат намерени на духовен план.

   За мъжете е различно, защото в тяхната природа е да излъчват, а не да получават. И най-често, вместо да излъчват само най-съживяващите, хармонични и брилянтни сили, те излъчват най-лошите течения и после се гордеят и смятат за големи мъжкари. Те излъчват мръсотия в астралният план, жените я абсорбират и също се гордеят.

   Природата е дала шест други функции на тези органи в женското тяло, също както и в мъжкото. Засега тя може да вибрира само на една струна, най-грубата, другите още не са събудени. Един ден тя ще бъде способна да накара и другите струни да завибрират в съзвучие с най-тънките течения във Вселената. Тя ще стане Еоловата арфа, която вибрира с най-лекия полъх на вятъра. Когато жената е по-еволюирала духовно, тя ще бъде способна да реагира със своите полови органи на всяко събитие, на всяка личност. Тя ще открие, че разполага с инструмент с най-висока прецизност, който я съветва за добрата или лошата природа на хората около нея, така че тя може да вземе мерки. Понастоящем, извинете ме, но женският орган реагира само по време на връзките й с противоположния пол. По-еволюиралите жени знаят, че имат инструмент, който ги информира за всичко около тях. Тогава си струва труда да бъде сложен флуиден екран, който да спира всички вредни флуиди.

   Днес се докосвам до нещо практически неизвестно. Докторите учат анатомията или физиологията на човешкото същество, но те не знаят нищо за другата, флуидна част, която е по-важна. Рано или късно те ще трябва да разследват тази друга част от човешкото същество, тъй като няма да бъдат способни да отидат по-нататък, техният път ще бъде затрупан. Единственият възможен път е изучаването на по-тънките, по-фини тела на човека. В наше време структурата и функцията на гениталиите на мъжа и жената е добре позната, но това е само черупката, а енергиите, теченията, които циркулират през тях са пренебрегнати, въпреки че точно те са есенциални. Посветените са много добре информирани относно тези сили, но никой не се интересува от знанието на Посветените.

   Както казах, духовно мъжът е много по-защитен, тъй като е излъчващ и предаващ. По този начин теченията, които циркулират през него отхвърлят нечистотиите и той не ги привлича така, както жената. Той привлича отгоре, през главата си, а жената отдолу и това е мястото, където тя трябва да постави екран, за да се защити. Аз чувствам, че сестрите ме питат: “Но как да направя този екран или филтър, за който говорите?” С помощта на мислите си. Трябва да се молите, да медитирате, да просите Божественият свят да ви изпрати Покровител, Който да парира всички нечисти течения, формирани от човешките страсти, похоти и желания. Ако успеете да привлечете бляскава същност от Божественият свят да ви защитава, ще почувствате радост, чистота, невинност, каквито никога преди не сте познавали. Така, малко по малко, ще приемете Божият Дух и ще станете храм на Живия Бог.

   И така, напрегнете се, мислете и медитирайте … Тогава вашето здраве и равновесие ще се подобрят и ще осъзнаете какво е чистотата. Ще разберете, че всичко между мъжа и жената е въпрос на взаимообмен на вибрации и взаимопрониквания на всички планове, но тези обмени трябва да бъдат не само на ниските планове, но и на високите, от най-чист вид. По този начин вие ще се доближите до живота на ангелите, които непрестанно се съюзяват и обединяват и в тези взаимообмени няма нищо нечисто. Те живеят непрестанно в Любовта, там горе, където съществува само Любовта. Животът на ангелите е вечно сливане, взаимообмен на Любов в абсолютна чистота. Когато хората са способни да вибрират на всичките си седем струни, те ще станат като ангелите. Това е Небесна музика. Благословени са тези, които разберат това.

   Медитирайте върху този предмет в най-голяма чистота, светлина и се опитайте да се освободите от старите идеи, които пречат на разбиранията ви и спъват прогреса ви. Така ще станете истински синове и дъщери на Бога.

   Разбира се, може много да бъде говорено по въпроса за филтрите. Не само органа в женското тяло се нуждае от защита. Ученикът знае, че е потопен в космическия океан и сам той формира своите физическо и фини тела, с помощта на добрите и лошите материали, които абсорбира. Проблема, който той среща, е как да привлече само доброто, с главата и сърцето си, и да отблъсне лошото. Всъщност най-ефективният от всички филтри, сумата от всички филтри, е Аурата. Ако наистина искате да сте защитени, медитирайте върху Аурата. Представете си, че сте обкръжени от цветове – виолетов, син, зелен, жълт, златен и т.н. и че тези цветове изграждат вашата аура, огромна, интензивна, вибрираща, излъчваща и мощна. Това е най-добрият филтър. Не само, че всичко нечисто, зловредно, тъмно или зло ще е неспособно да я проникне, но благодарение на Аурата ще сте способни да видите величието на Божествения свят, да пиете, дишате и плувате в Космическия океан от Любов и Блаженство.

   За да съградим тази Аура около нас, не е достатъчно само да си представим цветовете около нас. Тя ще се задържи само, ако бива подхранвана с добродетелите и качествата, които стоят зад тези цветове. Тъй като всеки цвят е проява на определена добродетел, цветовете на Аурата могат да се установят само, ако биват подхранвани от съответните добродетели. Поради тази причина, Посветените предписват методи, които карат ученика да развие съответните добродетели, които по-късно се превръщат в цветове и светлини. И когато същностите, които наблюдават земята, видят измежду сенките Посветен, ученик, който свети, който излъчва снопове от светлина, те идват при него, грижат се за него, поливат го като цвете, хранят го и го освещават.

   И така, скъпи братя и сестри, помнете, че най-добрата защита е нашата Аура.

                                                          Бонфен, 16 август, 1962 

                                                 Глава XI
                                          Хранене и Любов

                                                      I  


   Векове наред християнската църква повтаря, че човек е заченат в грях. Това е то, нищо не може да бъде направено, човек е заченат в грях и е роден в грях. Добре, но аз не съм съгласен. Аз мисля, че чрез наблягането на тази идея и разпръскването й, човешкият вид е задържан от изправяне, надеждите му са принизени и желанието да се развива увяхва. Всички са грешни, това е то, въпросът е уреден. Разбира се, истината съществува, но къде? Човек е заченат в грях, защото родителите му предават наследство, което вече е грешно. Чрез техните мисли и чувства, които не са нито чисти, нито светли, те на практика са заченали децата си в грях. Но това, че от времето на Адам и Ева първородният грях е преминавал от поколение на поколение не е вярно. Когато хората прозрат светлината, когато станат добри, мъдри, интелигентни и чисти, това дали Адам и Ева са сгрешили, няма никакво значение. Те ще бъдат променени и трансформирани.

   Не трябва да бъдат втълпявани идеи, които карат хората да се чувстват виновни, несъвършени, които ги оставят без надеждата че са способни един ден да се променят. Ние сме грешници, това е ясно, но не трябва да продължаваме така през цялата вечност, трябва да напредваме. Освен това, Небесата имат по-голямо доверие в някой, който се разкайва за греховете си, отколкото в такъв, който никога не е грешил, защото този, който никога не е правил нищо погрешно, е готов да падне, той е нестабилен, още не знае какво е да пострада, той може да тръгне сляпо, в която и да е посока и един ден неминуемо ще падне. Но човек който е бил в хватката на дявола и е оцелял, преминавайки през ужасни страдания и след това е решил да изпълнява Волята Божия, ако успее, Господ ще му се довери и ще му възложи работа. Той ще каже: “ Най-накрая има някой, на когото можем да разчитаме, не и на другите, обаче.” Очевидно това не означава, че трябва да се държите като идиоти, за да можете да се изправите по-късно! Никой не знае колко векове може да отнеме това. Във всеки случай, хората вече са се държали достатъчно лошо и вече е време да се спрат и да почнат да работят за Бога.

   Да вземем например въпроса за Любовта. С течение на времето представата за Любовта е еволюирала.  Диваците от миналото са се държали с огромно насилие, с невероятна животинска чувственост и начина, по който те са изразявали Любовта си, без да мислят, без внимание, грижа и съзнателност, е бил подобен на бурно море или изригващ вулкан. Със събуждането на съзнанието и живота на Духа, в човека са се появили нови елементи като нежност, деликатност … Но дори сега, Любовта все още си остава примитивна проява. Инстинктивната страстна Любов е била правило толкова дълго време, че хората вече не знаят как да направят Любовта изфинена и благородна. Всъщност, няма нищо по-трудно от това, но в същото време и нищо по-лесно, ако вече знаете как да приложите правилата на различни равнища, не само как да държите някого в прегръдките си, но също да приложите Любовта на всеки един план.

   Любовта е Божествен живот, който е дошъл долу, в по-ниските области, за да се изяви, да се разпръсне наоколо, да събуди всичко за живот. Тя се проявява навсякъде и хората не забелязват, че това е все същата сила, същата космическа енергия, проявена в различни аспекти. Хората не вършат нищо друго, освен да пропиляват тази енергия, мислейки, че тя е само инстинкт, моментно удоволствие, и средство за възпроизвеждане на човешкия вид. Посветените, които са се издигнали високо за да изучават Божествената Мощ на Любовта, ни казват че това е същата сила която идва от Слънцето, същата светлина, топлина и живот, но по целият този път надолу към нас, тя, като река, приема замърсеностите на областите, през които преминава. Но това не означава, че тя не извира бистра и кристално чиста от върха на планината. Енергията, която ние наричаме Любов, идва от Небесните области, точно както лъчите и топлината на Слънцето, но при спускането си в по-ниските слоеве между хората, тя става неразпознаваема.

   Сега въпросът е: Ако тази енергия е Божествена, изключително мощна и най-есенциална, как може да бъде върната към първоначалната й чистота? Преди всичко трябва да осъзнаем, че има хиляди степени Любов, след това трябва да придобием контрол върху себе си, като бъдем смислени, внимателни и интелигентни, за да трансформираме тази Енергия до първоначалната й чистота, до степен да бъде ясна като Слънчев лъч, носейки добро, вместо разруха. Има правила, които трябва да знаем и следваме, но за да ги приложим, не трябва да чакаме да прегърнем любимия в ръцете си, те трябва да бъдат приложени във всекидневния живот, дълго преди Любовта да започне да се изявява.
  
   Всеки ден вие приготвяте храна и после я консумирате … вие избирате това, което е ядивно, не ядете всичко. Било то риба, сирене, зеленчуци или плодове, винаги има нещо нечисто и несмилаемо, което трябва да бъде изчистено, измито или изхвърлено. Човек избира храната си, той е по-еволюирал от животните, които не селекционират храната си. Но когато става дума за мисли и чувства, човек не избира, той гълта всичко. Защо? Защо той трябва да допуска вредни елементи да проникват в сърцето и съзнанието му, елементи които не са били измити и изчистени? Мислят ли любовниците преди да се целунат и се обменят, първо да премахнат замърсеностите? Ако не, бактериите на болестта и смъртта се прикрепят към техните чувства, към техните целувки, те не ги виждат и не могат да ги спрат, но те са там. Да, смъртта прониква заедно с проявите на чувствената Любов, животинската форма на Любов, която е безсъзнателна, неконтролирана и невежа. Този вид Любов сега всеки възприема, възхвалява и възвеличава. Никой не знае за другата Любов, и ако споменете за нея, хората ще ви гледат като побъркан.

   Храната е първата стъпка. Преди да седнат на масата, хората измиват ръцете си и преди, в миналото, те са казвали молитва и канели Господ да участва в храненето им. Може би някои селяни все още го правят, но образованите хора са приключили с подобни традиции. Ето до какво е довела културата на хората и интелигентността им! Обичаят за измиване на ръцете и поканване на Бога на трапезата има дълбоко значение и Посветените, които са го дали, са учели учениците си: “Преди да обичате някого, преди да го прегърнете, поканете ангелите на празника, първо измийте ръцете си, тоест пречистете себе си. Дръжте в съзнанието си мисълта, че не искате да дадете на другия нищо замърсено, нищо обезкуражаващо или тъжно, никаква болест.” Това не е начина, по който това обикновено се случва. Момчето обикновено е окаяно и нещастно, то иска да се задоволи, така че прилъгва момичето, взема я в ръцете си и я използва. Какво дава той на неговата възлюбена? Той взема всичко от нея, нейната сила и вдъхновение и в замяна й дава това, което иска да изхвърли от себе си, да се освободи от него. Той не би трябвало да я целува, би трябвало да изчака и да си каже: “ Аз съм беден, окаян и мръсен, първо ще отида да се измия и приготвя и когато съм в по-добро състояние, ще и донеса цялото си богатство.” Никой не мисли по този начин. За в бъдеще, когато тези неща бъдат разбрани, ние ще бъдем засрамени и отвратени да видим каква грозна и отвратителна е била нашата Любов. Вие ще кажете: “Но всеки го прави точно така – когато е тъжен и има нужда от комфорт.” Поради това, че света е глупав и егоистичен, не е задължително това да бъде правилно. За в бъдеще ще се научите да обичате както обича Слънцето, както обичат ангелите, както обичат Великите Учители, без кражба, без вземане, а само чрез даване.

   Има дни, когато ви е лошо. В тези дни стойте настрана от вашата любима, иначе законът ще дойде и ще ви накара да обясните защо сте откраднали от нея. Хората са невероятни. Когато се чувстват добре, те даряват това богатство на който и да е около тях, но когато се чувстват мизерни и отчаяни, те се спускат към хората, които обичат. Те са крадци, абсолютни крадци.

   В Любовта, както и при храненето, първото правило е да внимаваме какво ядем. Затова трясва да знаем разликата между различните видове чувства, между себичното и лишеното от себичност, чувството, което ни освобождава и което ни ограничава, което ни разбалансира и което ни хармонизира. Трябва да сте нащрек за да сортирате чувствата си. Ако се отвлечете и вниманието ви се разсее, никой няма да охранява вашата граница и враговете ви ще се възползват да се промъкнат и да отслабят държавата ви. За да не се случи това, трябва да имаме бдителност, внимание, контрол – но когато хората се обичат, всичко което те искат, е да загубят контрола, да забравят, да се отпуснат. Когато те въобще не мислят, когато са безсъзнателни или пияни, ето кога за тях Любовта е най-добра. Както те казват, когато са трезви не чувстват много! Но как могат да са сигурни? Опитали ли са някога да бъдат нащрек и наблюдателни, да селектират емоциите си и да се свържат с по-висшите течения, за да знаят какво биха чувствали и какви открития биха направили? Ако никога не са пробвали, как могат въобще да имат някакво мнение по въпроса?

   Както казах, по-ниската форма на Любовта, чувствената Любов носи смърт. За да ви стане това по-ясно, ще ви го обясня с някои идеи от астрологията. Знаете, че Зодиака на астролозите е жива книга, в която Посветените четат великите истини на живота и света, и че тази книга е отразена във всичко, което съществува на земята. Дванадесетте съзвездия са отговорни за всички съществуващи форми на земята. Ако искате да разрешите философски проблем, първо трябва да погледнете в книгата на Природата горе, в Зодиака. Аз съм го правил няколко пъти пред вас. Нека сега да вземем въпроса за живота и смъртта и да попитаме Зодиака кои знаци могат да ни кажат за Любовта? Всъщност, много от знаците говорят за Любовта, но особено много Телец и Везни, тъй като те са дом на Венера. Ако ги анализираме, ще видим че Телецът представя примитивната и чувствена Любов, плодородието на Природата. Бикът Апис, който е символ на плодородието, бил обожаван от Египтяните, тъй като според тях той привличал силите на съзвездие Телец и земята имала изобилни реколти. Чрез магически церемонии, свещениците действително били способни да установят такова изобилие. Другият дом на Венера – Везни, представя по-висшата, чиста форма на Любовта. Това не означава че всички които имат Венера във Везни манифестират само духовна и божествена Любов, тъй като има много други негативни елементи, които трябва да бъдат взети под внимание, но общо взето, Везни са знак на духовната Любов, чувствителни към красотата, поезията и музиката. Любовта на Телец има нужда да пипне и вкуси, докато Любовта на Везни е доволна само да чуе и види.

   Знаците трябва да бъдат изучавани във връзка с техните противоположни знаци, които са за Телец – Скорпион и за Везни – Овен. Скорпион също е свързан с половите органи и както и Телец, с чувствената Любов. Скорпион представя осмия дом, домът на смъртта в Астрологията, което показва, че в примитивната Любов, когато човек поглъща всичко без разлика, се процеждат бактериите на смъртта. Първо в разговорите възникват различни становища, а после се стига до войни и революции. Докато Везните са свързани с Овен, който представя главата, смелостта, куража, желанието за напредък, изследване, катерене на височините, надхвърляне на себе си, саможертва. Ето защо Христос е представен от Агнето, Овена. Овена е главата и символично, вместо да действа със страст и гняв, оперира с мъдрост, спокойствие и интелект. Овена е началото на развитието и растежа, на цъфтежа на всичко, което расте и живее. Ако растението расте, то е, защото се чувства осветлено, това показва, че то разграничава нещата, отхвърля лошите елементи и позволява на живота да блика и циркулира.

   Така, Овенът, който е свързан с Везните, представя духовната Любов, в която замърсеностите са държани настрана чрез зорката и внимателна мисъл. Ето защо Овенът е първият знак от Зодиака, знака на пролетта, времето за обновяване. Любовта, Любовта на Слънцето, духовната Любов на Посветения струи във формата на Светлина, Топлина и Живот. Това е чиста Любов, защото е пълна със смисъл, със съзнание. На пограничния пункт има поставени митничари и никакви зловредни елементи не могат да проникнат. Когато целувате възлюбения си, съзнанието ви е будно, вие виждате точно какво произтича с двама ви. Вие се свързвате с висшата интелигентност, откривате удивителни неща, ставате силни. Наистина ли си струва да загубим тези придобивки, за да бъдем пияни или малко по-отпуснати?

   Но всеки иска точно това – да забрави за всичко и да изчезне в пространството, тъй като по този начин намира щастие. Дори се казва: “Ако не загубиш главата си, нищо не си усетил!” Това е подпис под смъртната присъда на духа, но това е приетият начин. Ако мъжа е буден и бдителен, ако се контролира, за да направи Любовта светла, красива и благодатна за любимата си, без съмнение тя ще възкликне с отвращение: “ Това не е никакъв мъж, той е прекалено разумен и нищо не прави.” Но ако тя види, че му се премрежват очите, че диша тежко като животно и ако всичките му убеждения, решения и планове се разпилеят на пух и прах, тя си казва: “ Ето, това е мъж, наистина е супер, струва си труда.” Тя реагира така не защото е много удивена, но защото се гордее със силата на контрола, който има върху него. Тя си мисли, че може да го върти на пръста си. Когато види че мъжа е обърнат с главата надолу и напълно загубен, тя се радва, триумфира над него и си мисли: “ Нали беше много силен … свършен е, сега ще правя с него каквото си искам.” Низшата и природа триумфира, защото тя ще бъде способна да доминира над него, да го води за носа, така че той да прави каквото тя иска. Всъщност, този вид триумф не е нищо велико, а е само маскирана жестокост. Жената не би трябвало да бъде щастлива, виждайки съпруга си или любовника си капитулирал до такова жалко положение. Напротив, тогава тя би трябвало да се обезпокои. Никой не е подсигурен срещу силни чувства, но трябва да бъде сигурен в качеството им и да не губи контрол върху тях. Трябва да сме господари на положението. Например, има някои много мощни инструменти, като ракетите, които веднъж заредени, трябва да бъдат контролирани. Също така при хората Любовта може да бъде фантастична ракета, но трябва постоянно да бъде направлявана, насочвана, чиста и балансирана, така че Божествената й мисия да бъде реализирана. И ако в такъв момент те имат дете, то ще бъде ангел, гений. В отвъдното има толкова много еволюирали духове, които чакат подходящи условия, за да се превъплътят.

   Трябва да бъдете бдителни, което означава да запалите светлините, за да виждате ясно и да се освободите от нежеланото. Ще отнеме цяла лекция, за да ви обясня ефекта, който светлината има на астрален и ментален планове, колко ефективна е в освобождаването от нежелателностите. Когато те се опитват да се промъкнат във вас и да се възползват от вашите енергии докато се обичате, да изядат и изпият силата ви, вие трябва само да прожектирате светлината и те няма да смеят да се покажат, защото ще бъдат разкрити и атакувани. Неприятностите предпочитат да се плъзгат тихо в сенките и затова трябва да бъдете бдителни, информирани и просветлени, за да бъдете защитени от тях.

   Ако преди да прегърнете любимия си, призовете светлината, точно както призовавате Бога да се присъедини към вашата вечеря, ще дадете на любимия си Божествени елементи, които той преди никога не е получавал и неговата душа ще ви бъде вечно благодарна, защото Любовта ви е неегоистична и безкористна, тя просветлява и съживява и обединява любимия с Христа и Божията Майка. Това е единствената конструктивна Любов. Вие ще кажете: “Как можем да бъдем щастливи, ако намесваме Христос и Божествената Майка в нашата Любов? Това е невъзможно!” Напротив, само при тези условия можете да бъдете щастливи, защото Любовта ви ще бъде постоянна, без горчивина, съжаления, отслабване и умора. Само безкористната Любов не носи неприятности и грижи, в противен случай вие сте като крадец на пари. За момента той е доволен, но след това постоянно се пита: “ Видяха ли ме, дали ще ме хванат?” и това не му дава мира. В низшата и егоистична Любов също няма мир. Вие ще възразите: “ Има мир, има мир … “ Тогава вие сте животни. Животните са винаги в мир. Само вижте котката, която току що е погълнала лакомо мишка, само как спокойно се облизва! Но ако някой е малко по-еволюирал, той не може да бъде толкова спокоен.

   Ще кажете, че искам от вас невъзможни неща. Да, знам, но когато някой знае истината, идеалното разрешение на проблема, той вече е направил известен прогрес, дори ако не прави нищо по въпроса. От момента, в който узнаем истината за нещо, тя започва да работи в нас и ние се приближаваме все по-близо и по-близо до осъществяването и. Ако не знаете кое е вярно, тогава никога няма да реализирате истината, но от момента, в който поне я узнаете, половината работа е свършена, защото имате перфектна визия, идеал за следване. Има нещо към което да се стремите, въпреки че все още има много ъгли за изглаждане. Въпросът за Любовта ще бъде големият въпрос, който предстои да бъде решен от следващите поколения. Всички други въпроси ще избледнеят и целият свят ще се ангажира с жизнено важния въпрос за Любовта, как да обичаме и как да станем Божествени чрез Любовта. Защото Любовта е Бог, Бог е Любов. Ако взаимоотношенията на човека с Любовта са правилни, това значи, че той има правилни взаимоотношения със Самия Бог.

   Когато Исус е казал на учениците си: “Имам още много неща да ви казвам, но засега не мога да ги разкрия”, какво е имал в предвид? Говорел е за Любовта. Не е можел да разкрие тайните й, защото учениците му са бил пълни с предразсъдъци, наследени от религията на Мойсей. Вземете например какво казва свети Павел за това, как трябва да се облича жената и да се подчинява на мъжа си. Сега това звучи глупаво, но един ден ще ви обясня кабалистическите причини за даването на тези правила и ще видите, че за онзи период те не са били толкова глупави. Това е само един от интересните предмети, който ви очаква. Вие искате още днес да ви разкрия този въпрос, но дори по тази тема аз не знам с какво да започна. Има маси неща които изникват в съзнанието ми и ще се наложи да направя селекция. Те са като птици, които влитат от всички страни и аз трябва да ги сортирам.

   Христос е говорил на учениците си по много теми, но не им е разкрил всичко. Той им е дал виното и хляба, което вече е било посвещаване в знанието за мъжкия и женския принципи, относно което църквата тъне в мрак. Той рекъл: "Който пие кръвта ми и яде плътта ми, ще има вечен живот … “ Къде можем да намерим плътта му и кръвта му? Това са велики мистерии, които един ден ще бъдат разбулени на Божиите чада.

                                                         Бонфен, 14 август, 1961. 

                                                        II


   Когато мъж и жена се обичат, те не трябва да се чувстват отделени от Вселената, от Космоса, от Бога. Те трябва да се привържат към Цялото, да мислят за Бога и да Му изпращат техните сили. Ако те мислят само за себе си, техните сили ще отидат надолу и ще бъдат погълнати от персоналността, дори и ако те си мислят, че са се заредили с Любов. Защо мъжете и жените се търсят един друг? Глада ги подтиква, те са гладни и искат да ядат. Любовта е храна и питие, сравнима с хляба, който ядем и водата, която пием. Да обичаме е същото, както и да ядем: същите закони, същите правила, същите процеси биват приложени.

   Глада се проявява не само физически. Например, някои хора пълнят стомасите си до пръсване, но стават от масата все още гладни, те биха искали да продължат да ядат, но не могат, защото тяхното физическо тяло е задоволено. Астралното тяло обаче е все още гладно. Обикновено двете тела са в съгласие, когато физическото тяло е задоволено, астралното също е задоволено, но когато има дисбаланс между тях, тогава или физическото тяло ще се нуждае от още храна, докато астралното тяло е задоволено, или физическото тяло е задоволено, но астралното иска още и създава аномалии.

   Същите аномалии могат да се случат и в сферата на Любовта, когато човек е физически задоволен, наситен, но на астрален план е все още гладен. Това може да бъде ужасно, ако физическото тяло не може повече, но астралното продължава да е гладно и да иска още. Някои хора страдат от тази несъгласуваност и неравномерност между физическото и астралното тела и това ги прави нещастни. Този дисбаланс може да стигне по-далече, до менталния план …

   Може би сте изненадани, че сравнявам Любовта с храната и питието и правя паралел между Любовта, глада и жаждата, храненето и пиенето, но това е, защото те са движени от същите закони. Докато се храним, както съм ви казвал много пъти, трябва да оставим всичко друго настрана и да се съсредоточим в свързването на процеса на хранене с Космоса, така че всички енергии да нахранят не само физическото тяло, но да се насочат нагоре. Тогава ще ядете истинска храна, тя ще бъде Божествена и ще ви донесе Божествени резултати, вашите мисли ще станат различни, ще имате други чувства и подбуди за действията си. Ако не разберете процеса на храненето, не ще разберете и процеса на обичта, както и взаимоотношенията и връзките между мъжете и жените. Докато консумирате храната си автоматично, само за удоволствие, без да работите духовно в същото време, няма да можете да обичате както трябва, винаги ще бъдете ограничени и спъвани. Започнете с храненето, научете се да ядете по различен начин и ще бъдете способни да се подхранвате на Божествен план, с еманациите и диханията, които извират от Божествения източник. Това е цяла една наука, страхотна наука, която хората ще бъдат длъжни да изучават за в бъдеще.

   Ако години наред настоявам на едно нещо, едно мъничко нещо, как да ядем, то е, защото имам причина за това … Колко пъти съм го повтарял! Но никой не разбира за какво говоря. Вие продължавате да се храните без мислене и медитиране, без да се свързвате с Бога и дори без да си спомните да му благодарите. Сега аз бих желал този процес на хранене да произтича по наистина Езотеричен начин, защото това ще ви даде възможност да абсорбирате друга, по-фина храна, храната на звездите, планините, реките, растенията, дърветата … храната, която идва от аромата на парфюма, звуците на музиката, светлината на Слънцето. Всичко това е хранене, вид храна, със същите кореспондиращи закони.

   Но за хората няма никакво значение начина на приемане на храната, те имат толкова много по-важни неща за вършене! Те пренебрегват безценните богатства, които природата им е приготвила през милионите години. Те знаят само, че за да оцелеят, трябва да ядат, но те пропускат всичко друго и се хранят автоматично, механично, безсъзнателно и пропускат всичко. Те не разбират важността на този процес. Ние трябва да се нахраним, да, това е така, но целта ни трябва да е да изпратим енергиите, които абсорбираме обратно към Бога, вместо да ги държим за себе си. Така ние развиваме качества като щедрост и безкористност. Отсега нататък вземете цялата енергия и сила, която абсорбирате по време на храненето и кажете: “Господи, ела и сподели това ястие с мен, нахрани се с мен”, поканете също така ангелите и Архангелите да споделят вашата храна. Това е отношението, което ще ви трансформира. Когато разберете това – защото аз виждам че не сте разбрали, тогава ще имате нужната ви основа, на която да стъпите, за да напредвате в областта на Любовта и емоциите. Вие ще чувствате светлината в себе си, ще можете да вървите все по-напред и по-напред, следвайки все същите божествени правила. Вместо да искате да абсорбирате всичко за себе си, вместо да бъдете егоистични, жестоки и брутални, ще можете да правите нещо истински важно.

   За да бъдат правилно нахранени, човешките същества трябва да се научат да питаят Божествените принципи в тях, а не само животинските и низшите принципи. Засега, независимо дали се прегръщат, говорят, вървят или създават деца, хората неизменно пренебрегват и отхвърлят Божественият принцип. Това е най-последната им грижа и затова техните взаимовръзки не само че не могат да ги ползват, но напротив, носят им единствено грижи, тревоги, скръб, гняв, спорове, болести, емоционален безпорядък, дори самоубийства, и естествено, че с това те не могат да бъдат от полза за обществото. Всичко е свързано и взаимозависимо, от най-незначителната подробност до цялото величие на Небесата.

   Първо се научете как да се храните и тогава ще се научите как да растете и на другите планове. Когато мъжете и жените започнат да подхранват Божествената си същност, да приемат Любовта за Божествена храна, всичко ще стане красиво и изрядно, самото Небе ще им се радва и участва в любовта им, Боговете ще слязат на земята и ще вървят между хората … Мислите ли, че можете да привлечете Величествените Същности и Интелигенции, ако сте вулгарни, невежи, себични, затворени, неспособни да съзрете нищо? Това, което казвам е ужасно, но е истина. Аз съм тук за да изпълнявам волята на Небесата и ако не кажа нищо, те няма да бъдат доволни от мен и ще ме изоставят. Вие казвате: “ Но това не ни е много приятно.” По-добре е да допуснете малката неприятност, за да избегнете много по-голямата.

   Храненето разбулва всички тайни на Вселената. За мен то представя цял един свят, безкраен свят … Докато сте толкова заети, докато не можете да отделите дори един час, за да се нахраните правилно, за да медитирате, ще бъдете лишени от по-добро разбиране за живота и особено, от трансформирането на половите ви енергии в светлина, интелигентност и величие. Вместо това вечно ще се лутате слепешката в по-низшите райони. Докато не свържете вашите дейности с Космоса, вашето хранене ще е неправилно, ще обичате неправилно и затова ще имате лоши резултати. Ако обаче сте свързани с Висшия Свят, с Вселенската Душа, когато целувате вашия съпруг или съпруга, ще сеете семената и искрите на Светлината, които дори двадесет или тридесет години по-късно ще продължават да работят и да дават плодове. Просто защото не сте оковали вашия възлюбен към егоистичната си личност, отнемайки всичката му жизненост и след това изхвърляйки го като изцедена лимонена кора, а сте се свързали с Цялото. Силата на Любовта е вечна, тя продължава безкрайно, когато е разбирана Божествено, заедно с Цялото и за Цялото.

                                                         Бонфен, 12 август, 1962.    

                                               Глава XII
                          Ролята на Жената в Новата Култура

   В Библията се казва, че цар Соломон е имал 700 съпруги и 300 наложници. Не се казва за какво са му били необходими толкова много жени, нито какво всъщност е правил с тях. Някой може да си представя, че той ги е ползвал за собствено удоволствие и е прекарал живота си в разврат. Всъщност Соломон е бил велик Мъдрец, Маг, който е знаел как да накара духовете от невидимия свят да му се покорят. Как би могъл да притежава такава сила, ако е живял в разврат? Неговите взаимоотношения с жените са били от съвсем друго естество. Нямате си представа от важната роля, която жената може да играе в живота на просветления мъж, който практикува висша магия. По-късно той отстъпил, защото не успял да задържи контрола над силите, които освободил, но в разцвета на управлението си той е притежавал всички сили, и духовни и материални. Той построил най-удивителния храм, отсъждал най-мъдрите присъди, славата му се разпространила по целия свят и царството му достигнало невиждани дотогава висоти и величие.

   Разбира се, великолепието на Соломон не е било същото духовно величие, постигнато от великите Посветени. В очите на посветените Соломон е използвал магията си за свои лични цели, за своя лична слава и затова той не принадлежи към най-високата категория магове. Соломон е мъничък като Луи XIV, ако щете, неговата магия не е била Теургия, Божествена магия. Има няколко степени на магия, и няколко магове са постигнали най-високата степен, което изисква отказ от възможността за използване на магията за лични цели и освобождаване на духовете и елементалите, на които е било възложено носенето на личните им амбиции. Истинските магове се отказват от всичко това и мислят само за Божието царство. Те влагат всичките си способности, енергия и знания, за да работят за идването на Божието Царство. Това са Теурзите, които практикуват висша магия за Божествени цели. Те са свободни от амбиция и не търсят нито слава, нито удоволствия. Тяхното единствено желание е да трансформират Земята така, че Господ да дойде и да живее между човеците.

   Соломон не се е издигнал до такива висоти, но той имал велики познания и умения и особено добре е знаел, че жената отделя субстанцията, необходима на Божествения дух, за да твори. Божественият принцип може да произведе семето, искрата, огъня, силата, но тези есенции са толкова деликатни, че те не приемат форма, не могат да бъдат задържани, те отлитат и се губят в пространството. За да се постигне реална, осезаема и устойчива форма на физически план, е нужно присъствието на женския принцип. Само жената, поради етерните й еманации, е в състояние да даде толкова есенциалната за Теурзите първична субстанция, необходима им за реализиране на техните Божествени планове, идеи и проекти. Теургът използва всички природни еманации, но също се нуждае и от еманациите, несъзнателно отделяни от жената в пространството. Благодарение на нея, той може да реализира Божествената си магия. Царството Божие не може да бъде построено без жената.

   Жените притежават тази незаменима енергия, която те неосъзнато излъчват в пространството, но ако няма Дух, Божествен принцип да я използва, те ще си останат напълно стерилни, безполезни, сухи и увехнали, неспособни да създадат каквото и да е. За да създадат деца, Божествени деца, невидими, ангелски деца, деца мисли, деца духовни, душевни и сърдечни, които ще донесат благословение на цялата земя, те се нуждаят от Божествения принцип. Ето какво представлява магичният процес, тази магическа работа, която Соломон е можел да върши благодарение на многобройните жени, които го заобикаляли. Божествената магия е Мъдрост. Магията и Мъдростта са идентични: Божествена Светлина. Много малко същества са се издигнали толкова високо, почти всички са използвали свещеното познание, за да практикуват вещерство, да придобият пари, слава, жени или притежания. Каквато и да е практиката, ако тя задоволява личността и низшите желания, това е черна магия. На това стъпало има много окултисти, които, макар и да са известни, са далеч от Теургията.

   Най-сюблимната магия се състои в това да се използва всичко, абсолютно всичко за Царството Божие: водата, земята, въздуха, растенията, скалите, реките и всичко, което еманира от мъжете и жените, невероятните енергии, които извират от тях и се излъчват в Космоса, без никой дори да знае как да ги използва, а ако знае, то ги използва за лично облагодетелстване, както е правил Соломон. Както често съм ви казвал, личността в човека е много близо до силите на Ада. Соломон бил завладян от диаболични духове, които търсели само как да грабят, той не можел да се освободи от тях, те нападали и нападали и накрая той се предал.

   Сега нека да оставим Соломон на мира и да се върнем към основното. И то е, че жените трябва да разберат, че трябва да посветят тази деликатна субстанция, която излъчват, цялото си същество, дори съществуването си, на Висшия Божествен Принцип, така че ангелите и Архангелите могат да ползват тази уникална и скъпоценна материя, за да подготвят формите за новия живот. Вместо винаги да бъдат на разположение на мъжките капризи, жените трябва да се научат да чакат на Бога. Аз им представям този идеал, а колко ще го осъществят, аз не знам. Аз съм тук, за да доставя поканата.

   Векове наред мъжа се е възползвал от властта си над жените. Той е бил егоистичен, нечестен, груб и жесток към жените. Сега те се пробуждат и, разбира се, търсят не просветление, а по-скоро мъст, което е зле за всички, както и за тях самите. Точно обратното, те трябва да простят на мъжете. Жената, която по Природа е по-добра, щедра, отдадена и склонна към саможертва, трябва да прости на мъжете и да не търси отмъщение. Жената трябва да се пробуди за по-велики идеи и да се издигне над личните си интереси. Всички жени по света трябва да се обединят за съзидателна работа, работа която трябва да бъде извършена върху мъжете и децата, които те въвеждат в света. Вместо да прелъстяват мъжете и си мислят: “Аз съм толкова хубава и привлекателна, трябва да се възползвам от това … “ Вместо да задоволяват суетата си, те трябва да привлекат мъжете към съвместна работа за пресъздаването на човешкия вид. За щастие или нещастие, няма съмнение, че Природата е надарила жената с всички видове сили и въпросът е само как ги използва, тъй като тя може да ги употреби и за да тормози мъжа и да го прави нещастен.

   Господ е дал сили и на мъжа, и на жената, но всеки има различен тип сила. Каквото може жената, мъжа не може, и каквото може мъжа, не е по силите на жената. Жената доставя материята, веществото, а мъжа Духа, Същността, Живота. Всеки знае, че това е истина на физически план, но на духовен план никой не знае за тези велики мистерии. Сега жените трябва да се обединят, за да създадат всички заедно колективната Жена, която ще донесе нов живот на човечеството. Без тяхната субстанция, божественият Дух не може да се въплъти. Това се случва на спиритическите сеанси, когато жената-медиум трябва да отдаде от своята субстанция, за да съдейства на елементарият да се въплъти. Тогава ларвата се обвива с тази субстанция и става по-осезаема и видима, способна да действа с по-значителна сила, да мести предмети, да руши и т.н. Ако медиума бъде претеглена, ще се установи, че тя губи няколко килограма по време на сеанса и после ги възстановява. Зависи колко вещество е трябвало да отдели.

   Скъпи братя и сестри, сега когато знаете колко важни са тези закони, трябва да разберете колко важно е да посветите живота си на Божествените сили, така че те да могат да си служат с вас. Ако е казано, че човек трябва да се пожертва за Бога, това е защото Бог трябва да бъде нахранен. Разбира се, това е символично. В някои религии се правят жертви на животни, така че те да могат да служат като храна на определени същности от невидимия свят. В наши дни ние палим ароматни свещички, слагаме цветя на олтара, горим тамян, тъй като ароматите, парфюмите и светлината служат като храна за светлите духове. Човек може да отиде по-далеч, като предложи себе си като жертва, така че Бог може да бъде задоволен с нашите енергии, с нашите мисли и чувства.

   Бог не може да приеме нашата жертва, освен ако растенията и дърветата, които растат в нас, не дават вкусни плодове. Господ, разбира се, няма да изяде дървото, той ще изяде плодовете, а дървото ще остане непокътнато. нашите мисли и чувства са плодове и той няма да дойде и да ги откъсне, освен ако те не са прекрасни. Ето как Посветените служат на Божествения свят – те са плодните дръвчета на Бога, с плодовете на които той се храни. Докато дърветата, които не произвеждат нищо, могат да бъдат сравнени с безплодното смокиново дърво, цитирано в Евангелията. Спомняте си тази случка … Един ден Исус и учениците му, чувствайки се гладни, се спрели пред едно смокиново дърво, но по него нямало никакви плодове. Тогава Исус го прокълнал и дървото изсъхнало буквално начаса. Очевидно е че не става дума за реално смокиново дърво, тъй като Исус не би бил толкова жесток към едно бедно дръвче. Смокиновото дърво е символ на синедриона. И когато Исус, великият Градинар, дошъл да обере плодовете, които очаквал от хората на Израел, те нямали нищо да му предложат и той ги прокълнал. Ето защо той възридал над Йерусалим: “Йерусалиме, Йерусалиме, ти който погубваш пророците си и убиваш с камъни изпратените да ти служат, колко често съм събирал децата ти, както квачка събира пиленцата под крилете си, но твърде много им се събра вече! Виж, къщата ти е оставена пуста.” Ето какво се случило. Същото може да стане и сега, ако хората нямат добри плодове да предложат на Бога. Но тях това дори не ги интересува.

   Жените трябва да започнат да осъзнават гигантската задача, която са в състояние да реализират. Те са резервоари на необикновената материя, която е нужна за реализирането на Небесните проекти. Но за момента те са твърде заети с осъществяването на проектите на всеки имбецил и престъпник, който съществува на планетата и нямат време да мислят за Божествения свят. Това е положението на жените в наши дни. Но ако те решат да се посветят на Небесата, тази Божествена субстанция би могла да бъде използвана за реализирането на Божествените цели. Тогава всички домове по земята ще бъдат пълни със светлина, целият свят ще говори езика на новата култура, езика на новия живот, езика на Любовта. Какво чакат тогава жените?  Те вечно допускат съдба, която е под тяхното ниво, която е прекалено обикновена за тях. Единственият им идеал от самото им детство е да създадат дом някъде с някой и да отгледат деца. Те самите създават посредствената си съдба, а после се оплакват: “Какъв живот!” Лично тяхна грешка е че нямат по-висш идеал в живота, който да промени съдбата им.

   Днес ви давам една от най-великите тайни на Езотеричното познание. Посветените, пророците, аскетите, които са се отказвали от всякакво общуване с жените, които са пропуснали да осъзнаят значимостта на тяхната роля и стойността на работата с тях, не са постигнали нищо. Само посредством жените идеите могат да се въплътят, да приемат форма.

   Ето защо аз моля поне сестрите от Братството да се посветят съзнателно на Небето … Не на мен, на Небето. И чрез мене, Небето ще бъде в състояние да осъществи нещо. Това, което си струва, е висшата осъзнатост, не физическата страна. Аз не ги моля за нищо повече, освен тяхното присъствие, техните усмивки, погледи, техните еманации, добри мисли и чувства и тогава аз, имайки това скъпоценно вещество, мога да отида и да работя. За да бъдат създадени красиви форми в Божествения свят е нужен Божествения Принцип. Само Той е способен на това. Жената не може да бъде велик Маг, нейната Природа не й го позволява. Тя е приемаща, проводник, пророчица, ясновидка, вероятно мъничко магьосница или вещица. Но за да бъде Маг, човек трябва да бъде изключително динамичен и активен, трябва да притежава мъжкия принцип в идеално състояние и под пълен контрол. Може ли магическата пръчица да бъде използвана, ако е счупена на две или три? Магическата пръчица означава активност, достатъчно силна волева мощ, така че да може да се покатери до върха, да премине по целия път до Вселенската Душа и да се слее с нея. Би ли могъл безпомощният, слабият и импотентният да стигне до висотите на Вселенската Душа, да стане едно цяло с нея, така че да може да твори? Точно както някой импотентен се опитва да има дете. Навсякъде действат същите закони и ако това ви шокира, отидете и се скрийте някъде, заровете си главата в пясъка!

                                                  Бонфен, 11 септември, 1962.


                                                  Глава XIII
                                Езотеричното Значение на Голотата
                                                          I

   Преди две години група хора, които бяха създали нудистки лагер, ме поканиха да ги посетя, така че аз можех да видя що за чудо е това. Единственият който беше облечен измежду тях, бях аз, и поради това изглеждах необикновено. Малко по малко те се събраха наоколо, млади момичета, жени, мъже, и най-странното нещо беше, че тяхната голота не ми правеше никакво впечатление. Бях изненадан. Гледах ги и си мислех: “Наистина няма нищо шокиращо в голотата!” Всичко изглеждаше естествено и просто, хората, техните изражения, всичко. Ние седнахме и започнахме да разговаряме. Някои от тях задаваха въпроси и слушаха с голямо внимание. Изненадващо, някои от тях казаха: “ По начина по който ни гледате и ни говорите, се разбира, че сте Учител. Ако само можехте да останете и да ни учите!” Аз бях изненадан да чуя подобно нещо от нудисти. Аз им благодарих, но не можех да остана.

   Сега ще ме попитате дали съм за или против нудистките лагери. Не съм нито за, нито против, но забелязах, че много неща не са твърде наред. Беше ми казано, че нудистите са по-напреднали от другите хора, защото са свободни от някои комплекси и затова са по-здрави, по-балансирани и по-чисти. Беше ми любопитно да видя дали това е вярно, но от това което видях, разбрах че не е. Преди всичко, те бяха отегчени, защото нямаха кой знае какво да правят, но особено, тъй като нямаха познания в езотеричната наука относно силата на елементите, те не можеха да получат много полза от голотата си. Също така видях, че те са пълни с желания и страсти и тъй като бяха голи, те можеха свободно да ги задоволяват. Ето защо голотата им по никакъв начин не ги приближаваше към чистотата. Чистотата е повече от това да се съблечеш, без да изпитваш срам.

   Миналата година дадох цикъл лекции за чистотата и обясних какво е истинската чистота, как да бъде достигната, предимствата и силите, които тя генерира. Повечето хора мислят, че чистотата се ограничава до сексуалната сфера. Не, чистотата включва всички планове, всички области на нашето същество. Когато човек мисли чисто, той разбира. Когато неговата воля е чиста, той става силен. Когато физическото му тяло е чисто, той е здрав, а когато сърцето и душата му са чисти, той става ясновидец. “Благословени са чистите по сърце, защото те ще видят Бога.”, казва Исус. Чистотата не е въпрос само на сексуалност.

   Нудизмът се разпространява навсякъде по света: има нудистки списания и статии за нудизма, но знанието, което хората имат за същността му, не е задоволително. Ето защо нудизма няма да им донесе каквото те очакват, това е опит, който няма да стигне много далеч. Доброто, относно нудистите е, че те са разбрали колко важно е общуването със силите на Природата, със Слънцето и въздуха. Но ако те не притежават повече знания за структурата на човека, всичко ще се изроди. Знаят ли как да се излагат на слънцето? Не, не знаят. Техните физически пори може да са отворени, но духовните им пори са затворени, те не знаят какво значи да бъдат изложени на силите на Природата. Ето защо, от това не могат да произтекат големи облаги, даже и ако те живеят свободно и отворено и в средата на Природата. Езотеричното учение осветлява всеки план от съществото ни, позволява ни да разцъфтим, да получим баланса и съдържанието, от които се нуждаем. Ако нямат Учител, наследник на тази наука, на това знание, би отнело твърде дълго време на хората да проникнат във великите мистерии на Природата, учейки се от собствените си грешки, падения и опитности.

   Няма нищо лошо в голотата. Насаме всеки може да бъде гол толкова дълго, колкото пожелае, но пред другите това не се разрешава. Докато хората не са ужасно добри в контрола над себе си и не са нито чисти, нито интелигентни, те трябва да спазват известни правила, които да ги защитават. Всъщност, няма нищо погрешно в голотата. Попитайте какво мисли за това някоя красива жена. Тя толкова се възхищава от самата себе си, че прекарва часове, съзерцавайки се в банята. Само когато жената не е красива и не иска да се види, тя се превръща в морална, скромна и целомъдрена. Да, само ако е грозна, но ако е красива, тя въобще и не помисля за морал, всичко което иска е да се показва, всички да се взират в нея и да й се възхищават.

   Нуждата и желанието да се показват голи съществува в почти всички жени. Докато мъжете имат тенденцията да се срамуват да бъдат голи пред хората. Но те обичат да гледат голи жени и жените обичат да се показват. Природата ги е създала по този начин. Истината се опитва да се покаже гола. Ако жената и Природата са идентични, ако тя е чиста като Истината, не би имало нищо лошо в това, да се показва гола. Но тъй като жената не е едно цяло с Истината, по-добре е да бъде облечена пред другите.

   Жените имат естествената тенденция да се разсъбличат, това въобще не ги притеснява. Когато посетих нудисткия лагер, аз видях съвсем млади момичета, които се показваха толкова откровено, че бях удивен. Те представляваха картина на невинност! Векове наред жената е била учена, че голотата е противоположна на скромността и чистотата, но тя никога не е била способна да възприеме тази идея. Тя се подчинява, но в дъното на сърцето си  не може да допусне тази идея, която не съответства на нейната най-дълбока Природа, която си остава честна и целомъдрена при цялата й голота. Жените обичат да се разсъбличат не поради това че са покварени и развратни, а защото се подчиняват на природата си и не виждат нищо лошо в това. Идеята, че това е нещо лошо, е била натрапена по-късно. Когато жените виждат колко слаби са мъжете, как тяхната голота им въздейства, те осъзнават, че биха могли да се възползват от това и да използват чара си, за да властват над мъжете, да ги експлоатират или да им отмъстят.

   Лоша е не естествената нужда на жената да се показва гола, а начина, по който тя използва голотата си. Сега е станало толкова повсеместно, че практически е невъзможно някъде на планетата да се намери жена, която да не използва съзнателно чара на физическото си тяло, за да води мъжа за носа. Ето защо една от задачите на нашето учение е да инструктира жените как да преоткрият истинската си невинност. Никой не може да отрече, че те са красиви и чаровни, но вместо да използва силите, дадени й от Природата, за да изкушава мъжа и да го кара да лази в калта, тя трябва да използва чара си, за да го вдъхновява и въздига. Силата на жената е необятна, както за добро, така и за лошо. Зависи от това как тя използва чара си, какви са целите и, какъв е нейният идеал.

   Нека се върнем към нудистите. Телата, както на мъжа, така и на жената имат етерни антени, чрез които те общуват с Природата. Когато са голи, те получават силите и съобщенията на Природата. Затова, ако могат да бъдат голиq докато са в гората или покрай морето и да работят духовно със земята, въздуха, водата и слънцето, те ще имат по-добри условия да приемат и предават теченията и по този начин да получат по-добри резултати. Магьосниците и особено вещиците, които са знаели много добре великата сила на голотата, са я използвали в магическите си практики. Ето защо в окултните книги намираме много случаи, в които вещиците се събличат преди изпълнението на техните заклинания, клетви и проклятия …

   Тъй като голотата привлича еднакво както доброто, така и лошото, ако човек няма задоволителен самоконтрол и самообладание, така че да се предпази от всичко лошо и негативно и да се разкрие само за това, което е изпълнено със светлина би било опасно да остава гол.

   Сега, благодарение на науката на вечните символи, аз ви разкривам истинското значение на голотата. Да бъдеш гол, значи да разсъблечеш всички грешни идеи, всички желания. Само Истината е гола, така че за да постигне истинска голота, човек трябва да се освободи от всичко тъмно, грубо и вулгарно, които са пречки към Божествения свят. Когато някой е постигнал този вид голота, той може да се издигне до най-големите висоти и да получава съобщения и съвети от Небесата – Мъдрост, Любов и Помощ.

   Ако хората не се ползват много от медитацията, то е, защото те се опитват да се издигнат до височините, без да са се освободили от старите си мръсни и парцаливи дрехи – говорейки символично, разбира се. Как техните антени биха могли да възприемат каквото и да е? Пред лицето на Небесата човек трябва да бъде гол, напълно гол, което означава свободен от желания, егоистични мотиви и погрешни идеи. Така разсъблечени, можем да се катерим и колкото повече се разсъбличаме, толкова по-нависоко можем да стигнем. И след това, ние се връщаме обратно долу, надяваме отново дрехите си, нашите способи и проекти, които са нужни на земята, но не и на Небето. Небето допуска само “голите”. Виждате каква изумителна представа са ни дали Посветените, когато говорят за голата истина, за разбулената Изида.

   Понастоящем, поради безпорядъка и анархията във всички сфери на живота и културата, цели легиони същности и сили от подземните царства, които са били държани заключени столетия наред, са освободени. Само вижте какво става с морала и изкуството … Хората са отворили вратите на подземния свят и са завладени. За да се защитим, ние трябва да се свържем със силите на Светлината, с Бога, с Небесните сили. Ние трябва да се анализираме, да се контролираме, да не допускаме нежелани елементи, защото иначе се превръщаме в крайпътен хан, в който могат да влязат и вилнеят всякакви натрапници. Ако не ми вярвате, самият живот ще се наеме да ви покаже, че винаги съм ви говорил истината и че враждебните и разрушителни сили наистина съществуват. Вашите души и сърца трябва да са отворени само за това, което е пълно със светлина, интелигентно и разумно. Вие не трябва да си позволявате да вървите по течението, като следвате целия бяс, който идва от света около вас, в противен случай с вас е свършено, скъпи мои братя и сестри.

   Това Учение е истински стойностно! Ако не го приложите, то пак ще си остане великолепно, но не и вие. Ако вземете Учението и го инсталирате във вас, то ще ви защитава от всички немилости, от всички злополучни избори, които бихте направили и вместо да пребивавате в сенките, винаги просмуквайки се с всичко лошо и опасно за вас, вие ще изберете най-доброто и ще получите всички благословии на Небесата.

                                                  Бонфен, 12 септември, 1967.

                                                    II

   Ако днес нудизмът се разпространява все повече и повече, предизвиквайки негодувание в света, това ни дава храна за размисъл. Как можете да възпрете хората да не се излагат голи на слънцето всред Природата и да ги накарате да не искат да се освободят от техните стари и ограничаващи традиции? Изглежда, че дори в малката и достопочтена България са се появили нудистки лагери! Даже България иска да бъде модерна. И ако младите все повече и повече симпатизират на нудизма, защо трябва да недоволстваме и да си скубем косите? Младите не биха могли да бъдат по-малко загрижени дали хората негодуват или не. Вие си мислите: “О, той проповядва нудизъм и ни подготвя за това!” Ни най малко, поне не засега. След няколко века, когато майките знаят как да работят с техните деца, докато са бременни, така че те да се родят ангелчета, тогава, да, хората ще могат спокойно да покажат красотата си. Защо да крием нещо красиво и чисто? Сега голотата не издига хората нагоре към Небето, а по-скоро обратното. Така че, не бързайте толкова, почакайте мъничко и междувременно, работете! Нека майките се научат да износват чисти деца, толкова чисти и красиви, без значение облечени или съблечени, че човечеството винаги да бъде абсолютно чисто. Ако можехме да попитаме Природата: “Ядосана ли си затова че хората ходят голи по плажовете и в горите?”, Природата би отговорила: “Не давам и пет пари. Те могат да ходят голи толкова голи колкото им харесва. Нещо повече, когато аз ги изпратих долу на земята, те не бяха облечени. Те решиха, че за да се защитят от студа, за да не се нараняват и за да служат на глупавите си идеи, те трябва да се обличат, но аз възнамерявах те да бъдат голи.”

   Така, че ако майките работят над подобряването на бъдещите генерации, един ден хората ще са способни да бъдат голи през цялото време. Градовете ще бъдат топлени със слънчева енергия, която ще бъде използвана навсякъде и те ще се движат наоколо голи свободно, без срам, но пълни с удивление. Също така мога да ви кажа, че съобразно с Мъдростта на Небето, Гръцките Посветени са открили, че ако знаят как да сублимират половата енергия, тя може да стане източник на вдъхновение. Ето защо Гърците са дали на света едни от най-великите архитекти, скулптори, философи, нямащи равни на себе си, просто защото те са умеели да сублимират половата енергия. Посветените започвали обичая на фестивалите, през който най-красивите, най-младите и чисти момичета танцували по улиците, покрити само с прозрачни воали и мъжете, които ги гледали, били изпълвани с удивление от тяхната красота и грация, от изящните им жестове и движения и това удивление, възхищение и енергия, които се натрупвали в тях, се издигали до техните мозъци и по-късно били изразявани в необикновени творения. Ето как в миналото някои са знаели законите на новото Небе, но хората са изгубили всичко, отдалечили са много разбирането си за такива обичаи. Ако си мислите, че ви съветвам да се върнете към традициите на древна Гърция, се заблуждавате. Не, защото хората са толкова изостанали, че резултатите няма да са добри. За да придобие резултати по този начин, човек трябва да е високо еволюирал, иначе ще бъде разкъсан на части.

   Това е ,всъщност, произхода на традицията на Девиците-  Весталки. Весталките са били най-красивите и най-чисти девици, които танцували голи пред Посветените. Те ги съзерцавали и се вдъхновявали, но дори не ги докосвали. За да скрият тези мистерии от тълпите, които не биха ги разбрали, била измислена постановката, че Весталките поддържат храмовият огън. Имало ли е някакъв смисъл те да бъдат държани за такава елементарна причина? Огънят, който девиците поддържали, бил Свещеният огън на Великите Учители. Вие питате: “Толкова ли е бил нужен този огън?” Толкова, че без него дори Посветените не биха постигнали нищо. Посветените били възрастни, те никога не докосвали Весталките, но използвали техните енергии за работа в най-висшите степени на Бялата Магия.

   Силата, дадена на жените от Природата, особено когато те са млади и чисти, е толкова изключително ефективна, че дори Посветените не са могли да я заменят. Те я използвали, за да запалят огъня отвътре и с този огън те приготвяли фина субстанция, която изпращали нагоре, а в резултат дъжд от благословии валял над техните държави. Те не са правили това за тяхно собствено удоволствие, а за да вършат определена работа. Вероятно  са получавали удоволствие, тъй като е невъзможно да се раздели работата от удоволствието, но не това е била тяхната цел. Когато търсите само удоволствие, вашите сили биват поглъщани от земята, докато ако работите, вие чувствате радост и щастие, чувство за разкриване, вашите енергии се насочват към Небесата и ви носят в замяна много по-силна радост, отколкото ако бихте работили само за себе си, за свое собствено удоволствие. Това не е сетивното разрушително и изтощително удоволствие, но е въздигаща радост. Но за да разберете тези истини, трябва да имате знание за психическия свят.

   Идеята за сублимация на половата сила идва от много древни времена. За съжаление, впоследствие много от практикуващите този метод не успели да задържат нужното равнище на чистота и изпаднали в сексуална магия. Те не са знаели, че трябва да вземат само хомеопатични дози, да се контролират непрестанно. Те взели алопатични дози, които работят само на физическия план, докато хомеопатичните дози влияят първо на психическия план, и като резултат, и на физическия. Те отишли твърде далеч. За в бъдеще хората ще бъдат учени да вземат Любов в хомеопатични дози и тази сума Любов никога няма да ги умори, използва или лиши от основи. Такава Любов ще ги заведе право към Небесата. Всички, които са следвали съветите ми, са се издигнали много високо, защото са използвали изключителната мощ на тази Любов. Аз мога да ви уча как да се подхранвате с хомеопатични дози, но не съм сигурен, че ще ме разберете. Аз съм сигурен че някои от вас ще се шокират ако например научат, че аз съм ходил на плажа да гледам жените! Вие си мислите: “ Този не може да бъде Посветен. Ние не правим такива неща, ние не ходим по плажовете да зяпаме момичетата.” Е, добре, аз ходя, но съзнателно, с причина и не ме е срам от това. Дори вземам някои от братята с мен и им казвам: “ Опитайте се да разберете как ги гледам, защо и кои от тях!”, и те разбраха, че цялото изкуство се състои в начина, по който човек гледа. Защо всички тези създания са там? За да бъдат гледани! Но хората не знаят как да гледат и как да възприемат нещата.

   Аз ще науча братята и сестрите как да гледат на нещата, защото те са били хранени с грешни идеи, които са ги блокирали завинаги и въпреки това те си мислят, че бракът ще ги спаси! Много жени са блокирани, те страдат поради това и докато не се научат как да мислят и гледат, как да правят всичко за славата на Бога, те ще бъдат отмъстителни и сърдити, ревниви и истерични, вечно заети с чуждите работи, вечно критикуващи. Жените и мъжете трябва да бъдат спасени, но те няма да бъдат спасени от старите идеи. Старите идеи са добри само с това, че носят доходи на докторите и психиатрите, но те никога няма да оправят нещата. А всъщност е много лесно, трябва само да промените начина си на възприемане, погледа си за нещата и всичко друго си идва само на мястото.

   Трябва да знаете как да гледате и оценявате, без да разрушавате красотата, защото красотата не е създадена, за да бъде ядена, а за да бъде съзерцавана. Когато съзерцавате красотата, вие се изстрелвате в Космоса и всичко останало идва само – чистотата, добротата, търпението, разбирането … катерите се все по-високо и по-високо и вие самите ставате извор, бликащ извор.

   Винаги търсете съвършената красота, защото така ще може да изберете само това което е най-светло и чисто. Ако случайно погледнете снимка на гола жена, ще забележите, че ако тялото и е перфектно, въпреки че я съзерцавате, не чувствате желание. Художниците са запознати с това. Те знаят че едно дори и леко имперфектно тяло е много по-вероятно да възбуди желание. Казано е че голотата е целомъдрие. Не, красотата е целомъдрена, без значение дали е облечена или съблечена. Но голотата … хората се събличат не защото са много чисти.

   И така, скъпи мои братя и сестри, трябва ли да продължавам? Започнахте ли да разбирате и чувствате какво е истинската чистота? Чистотата лежи в красотата. Трябва да търсите красотата, за да постигнете чистотата, защото любовта към красотата ще ви пази настрана от съмнителни места.

           
                                                          Севр, 1 януари, 1967.


                                               Глава XIV
                                 Взаимообмени и Взаимовръзки
                                                     I

   Цял свят знае че обикновено мъжът е този, който поема инициативата в приближаването към жената. Казвам, обикновено, защото от това което се наблюдава днес, по-често момичето прави стъпката. Но нормалното положение е когато жената очаква, а мъжът, като ловец, трябва да отиде и я намери. Вие казвате: “Но той се стреми към нея, защото тя го привлича!” Това е така, тя хвърля мрежите си около него и го придърпва … той е притеглян към нея, защото вече е заловен! Момичето е като въдичар, който стои на брега и спокойно придърпва рибата, заловена на края на кордата. Това е поведението на жената: тя не се и помръдва, рибата сама идва при нея. Вие казвате: “Но мъжа също може да привлече момиче, жените постоянно говорят колко са привлечени от мъжете!” Да, защото мъжът също излъчва нещо невидимо, но той действа като катерач, като планинар: той закача куката високо горе в скалата и после се катери. Разликата е, че той излъчва нещо, което ще му помогне да се приближи към момичето, а момичето еманира нещо, което го приканва да се приближи към нея. И двамата се привличат, това е един вид война, всеки си има неговите тактики, но целта е една – да бъдат заедно и да осъществят известни обмени.

   Например, на парти, на купон, където младежите са заедно, те разменят няколко думи, гледат се, чувстват се добре … ( нека сега не говорим за тези, които имат някаква причина да не се чувстват добре или са разочаровани) … между тях съществува напрежение, което ги кара да се чувстват светли и ясни. Нищо не се случва, те дори не се докосват все още, но на тънък план произтичат енергетични взаимообмени. Когато мъжете и жените потънат в по-плътните, по-тежки сфери на сексуалността, това което те правят физически е просто конкретизация на това, което те вече са направили на етерен план, въпреки че не са знаели за съществуването на тези процеси. Мъжете и жените са съзнателни само за физически изразената Любов, те могат да видят, че нещо става, но до този момент тяхното съзнание не е събудено, те не виждат нищо.

   Нещо друго: когато някой говори, той е излъчващ и затова позитивно поляризиран, а тези, които го слушат, жени или мъже, са възприемащи, тоест, негативно поляризирани. Те попиват думите и те им оказват въздействие, или божествено, или диаболично, съобразно това дали думите са добри или лоши. Природата работи със същите закони на всички планове, но хората възприемат като реални само тези, които са най-сгъстени, най-плътни. Те не възприемат и не съзнават всичко невидимо, тънко и произхода на всички плътни прояви. Те не виждат, те не разбират. Те трябва да се просветлят, да разширят хоризонтите си, за да могат да зърнат славните хоризонти, които Природата е приготвила за децата си, когато те пораснат и пробудят съзнанието си.

   Мъжа е излъчващ през цялото си тяло, през очите си, през мозъка си, през устата си, ръцете и разбира се, през органа, специално приготвен за даване. А жената е възприемаща през цялото си тяло, но най-вече през мястото, специално приготвено да получава. Никой не може да ги спре да осъществяват етерни взаимообмени. Защо хората обичат да се облекат добре и да излязат на разходка? Не само, за да гледат магазините и да се взират в минувачите. Те не го осъзнават, но този навик идва от дълбока необходимост. Желанието да вървят по улиците и парковете идва от нуждата да се взаимообменят с Природата и хората. Това са абсолютно незаменими обмени.

   “Но тогава”, питате вие, “какво ще кажете за аскетите и отшелниците, които живеят по пещерите и никога не виждат нито мъж, нито жена?” Те потискат определени обмени, така че да имат други, да разкрият душите си за други, по-малко плътни влияния, по-малко осезаеми и физически. Ако сте закрити за едно въздействие, автоматично се отваря друго. Предпочитате да не виждате и не чувате? Тогава други очи и уши ще се отворят в Духа и душата ви, за да продължат да излъчват или предават. Ако определени Посветени съветват някого да живее сам в гората или планината, това не е за да спрат учениците си от това да бъдат възприемащи или излъчващи, а за да ги накарат да сменят плана на възприятие и да продължат да бъдат излъчващи или възприемащи в други, по-тънки сфери. Човек е винаги или излъчващ, или предаващ, а ако не е, той не е вече измежду живите, като в този случай вече не са му необходими никакви обмени. Обменът е в основата на живота и ако знаем как и с кого да се обменяме идеално, значи сме намерили истинската тайна на битието.

   Говорил съм ви за взаимообмените които правим с плътната материя, докато се храним, с течната материя докато пием, с въздуха и газообразната материя, докато дишаме и най-после, със светлината и топлината: кожата абсорбира топлината и очите абсорбират светлината. Но това не е всичко относно взаимообмените. Възможни са много повече на другите планове …

   За съжаление, мъжете и жените са се спрели на първото стъпало от стълбата и извършват взаимообмени само на физическия план. На това ниво обмените не са Божествени, по Природа те са най-грубите от всички възможни. Науката за всички тези взаимообмени се съдържа в символа на Еоловата арфа, чиито седем струни вибрират с вятъра. Тази седемструнна арфа представя човешкото същество, мъж или жена и те трябва да знаят как да я накарат да вибрира. Ако човек свири само на едната струна, не е възможно да се научи как да бъде щастлив, силен и сияен. Мъжете и жените не са предвидени да бъдат монотонни инструменти със една единствена струна. Те трябва да се научат да вибрират с другите шест струни, които притежават и които ще им дадат други усещания, други радости, изобилна висота на чувствата, безкрайно по-силна от чисто физическия контакт. Но това е наистина необяснимо. Не можете да обясните Слънцето, светлината или цветовете на слепите. Ако те самит не са видели или почувствали тези неща, няма полза да им се обяснява.


   Когато мъжете и жените са заедно, напрежението в тях се покачва. Това е нормално, Природата е планирала нещата по този начин, но въпросът е да се знае дали това малко напрежение трябва да ги накара да изхвърлят и пропилеят силите си. Тук започва Мъдростта … или глупостта! Ако те загубят тази скъпоценна енергия за безсмислици, това означава, че те не са разбрали нищо. Целта на Природата не е да ги накара незабавно и без значение по какъв начин да се освободят от това напрежение, а да ги подтикне да се замислят за причината за съществуването му, така че да намерят неговият смисъл и да го използват за велики цели, да го изпратят по-високо нагоре, навсякъде през цялото си тяло, така че клетките да бъдат напоени, просмукани с тази сила и оплодени. И ако човек усеща няколко емоции, това не значи ,че трябва да се концентрира върху тях. Не, надхвърлете чувствеността, мислено се извисете над нея, изпратете енергията навсякъде, до най-високата точка, до мозъка.

   Ако Природата създава известно напрежение, целта й не е то да бъде унищожено. Без него човек може да се чувства по-спокоен, по-тих, но не му остава и никакъв стремеж, никакъв импулс, той е практически мъртъв, оглупял, защото е загубил това напрежение. От ваша гледна точка това може би е вярно, но всъщност трябва да знаете определени методи как да избегнете лошите ефекти върху вашата еволюция. На практика напрежението е нужно, за да докара водата до най-високите етажи на небостъргача. Но за да разреши тези неимоверно важни въпроси, човек трябва да се възприема като нещо повече от физическо тяло, което трябва да задоволи. Да получим животинска радост и чувство на успокоение явно е необходимо, иначе Природата нямаше да го планира, но не до такава степен, че да жертваме всичко останало за чисто биологични усещания. Напрежението съществува, за да доведе силата до върха, но повечето не го осъзнават и правят всичко възможно да се освободят от него, защото то ги безпокои, тревожи ги, докато Посветените правят всичко, за да го консервират колкото е възможно по-дълго … петдесет, двеста години! Точно това напрежение е най-важно за тях, не отпускането, не разхлабването. Отпускането може да бъде изключително нараняващо. Ако не знаете как да контролирате тази енергия, така че тя да свърши цялата работа, да задвижи всички колела, тя ще се измъкне по всички възможни направления и ще причини катастрофа.

   Но нека се върнем към въпроса за обмените. В живата книга на Природата е написано, че не е възможно да бъдем чисти , ако не правим нищо друго, но само вземаме. Чистотата идва с нуждата да даваме, да споделяме … в това бликане и извиране ние се чистим, това е изобилие. Тогава никакъв закон не може да ви укори. Може да бъдете обвинен ако само вземате, защото тогава се превръщате в крадец. Хората го наричат Любов, но не – то е кражба! Мъжът е гладен и се нахвърля на жената, плачейки: “Обичам те, обичам те!” и света смята това за нормално: “Той я обича.” Но невидимия свят казва: “Той е крадец, той я ограбва” Ако вземете нещо, само защото се подчинявате на нуждите си, това показва, че сте крадец. Не трябва да имаме нуждата да вземаме, но да даваме.

   Всъщност, винаги има един излъчващ и един възприемащ полюс и между тях винаги има циркулация. Когато мъжът и жената са преплетени, жената получава енергия отдолу, тя се качва по гръбначния й стълб към главата и където тя излъчва тази енергия през устата си към мозъка на мъжа, който на свой ред става приемащ. Мъжът получава горе и отдава долу, а жената получава долу, а отдава горе. Жената, толкова нежна, слаба и деликатна, дава горе, на по-висшите планове. Ако жената знаеше това, тя би могла да трансформира мъжа чрез мислите си. По време на Любовта жената е много по-силна в мислите си, много повече от мъжа, който лесно губи главата си. Например, когато момчето и момичето са хванати насред прегръдките си, бедното момче заеква и пелтечи, докато момичето е под пълен контрол и е способна да измисли всякакъв вид добри обяснения, като дори и за секунда не губи главата си.

   Сами по себе си взаимоотношенията между мъжа и жената не са нито лоши, нито криминални. Ако беше така, защо тогава Природата не е показала друг начин за разпространение на видовете от самото начало на Творението? Ако актът сам по себе си беше осъдителен, защо тогава Природата го е толерирала и защо Небесата не са изпепелили всеки, който го е направил? Самият акт не е нито лош, нито добър. Намерението е това, което го превръща или в свещен, или в криминален. Да сравним: кое е по-важно, чешмата или водата, която тече през нея? Чешмата може да бъде златна, но каква е ползата от нея, ако водата която тя носи, е мръсна? Което има значение, е чистотата на водата. Злото намерение може да бъде сравнено с мръсна вода, а чистото намерение с кристално бистра, жива вода. В Любовта нито органите, нито похватите са виновни. Което има значение, е качеството на енергията, еманациите и квинтесенцията, които присъстват, качеството на психичните сили, които мъжът и жената излъчват, докато правят Любов.

   Ако човек не е работил върху себе си, за да стане по-чист и по-фин, ако намеренията му са егоистични и нечестни, ако той се жени само с една едничка цел, това може да бъде аплодирано и одобрено от всички, неговото семейство може да даде тържество в негова чест, държавата може да му предостави легални права и църквата да му даде благословиите си, но Природата ще го осъди. Какво може да даде той на съпругата си? Само болест и поквара, най-гибелните влияния. Целият свят може да одобри неговото действие, но законите на Живата Природа ще са срещу него, защото той няма да свърши нищо друго, но само ще развали жена си и ще и предаде болестите си. И обратното, всички могат да ви отбягват защото не сте се оженили, но ако вие сте дали на жената, която обичате Небесата, и ако благодарение на вас тя е станала Божествена, всички ангели ще бъдат изпълнени с благоговение и възхищение.

   Трябва да знаете, скъпи братя и сестри, че доброто и злото не зависят от човешките закони, а от природните, от качествата на това, което си предавате един на друг. Посветените не се интересуват дали съюза на мъжа и жената е легален или не, те се интересуват само какво добро те могат да си донесат в техния взаимен градеж, в общата си еволюция. Те базират действията си на този критерий, защото той е есенциален. Посветените знаят колко много хората трябва да работят над себе си преди женитбата, да се пречистят и хармонизират така ,че ако имат дете, то да бъде проява на Небесата. Дори и без планове за съпружески живот Посветените непрестанно работят да се пречистят и просветлят за да станат Божествени, без да ги е грижа относно критиката срещу старите моми и ергени! Всъщност, те не са сами, по-късно ще се върна на тази тема, но сега ще кажа само, че много Посветени се обменят с духовете на Природата, със същества, които са невероятно чисти, такива като саламандрите, ундините, силфите или девите … тънки взаимообмени които им носят неописуемо щастие.

   Ще ви разкажа какво ми се случи. Няколко пъти през нощта бях събуждан от фини същества, прозрачни и необикновено красиви. Те ме обкръжиха и наблюдаваха с такива очи, че аз се разтопих от Любов. Те не ме докоснаха, а само стояха около мене и ме гледаха, цялата им сила бе проявена в очите им. Никога не съм виждал подобен поглед измежду хората. Беше много висок, идваше от много далече и продължи часове … По-късно разбрах, че тези създания са деви и че те са дошли, за да ми покажат, че в Природата съществува красота по-велика от всичко, което някой може да си представи. Аз бях накаран да живея в тези състояния, за да разбера, че са възможни. Девите разкриха вътре в мен един нов свят. Не бих могъл да ви обясня тяхната абсолютна чистота, брилянтната им светлина, сияйните им цветове … Божествената Майка, която знаеше на какво са отдадени моите сърце, душа и идеали, ги изпрати за да ме учат за Любовта. Те ми разкриха много неща за истинската Любов, която не се нуждае от физически прояви.

   Може да кажете: “ Но това са илюзорни светове!” Откъде знаете? И ако това е илюзия, аз предпочитам такава илюзия пред така наречената реалност, която много често е твърде грозна. За предпочитане е да се живее в свят на красота, където това, което човек учи и чувства, надхвърля въображението. Няма нищо по-чудно от това да се живее в чистота и възхищение от цялото това великолепие, без нуждата от никаква физическа страст. Един единствен поглед може да ви даде повече щастие от всичко останало. Който може да се задоволи само от поглед, е близо до съвършенството.

   Един ден, когато бях млад, Учителят Петър Дънов ми каза: “За теб един поглед е достатъчен.” Отначало аз бях изненадан и не разбрах думите на Учителя, но след като се наблюдавах, разбрах, че той казва истината. Той беше проникнал в най-големите дълбини, в структурата, в корена на съществото ми и сумира всичко в едно изречение: всичко, което ми трябва, е един поглед. По-късно, аз се научих как да работя с поглед и открих няколко важни закона. По-точно, открих как да гледам за да бъда осветен, въздигнат и възрадван, изцяло щастлив само с един поглед. Дълги години аз работих върху това и досега не съм ви говорил за това.

   Аз имам една абсолютна необходимост – да съзерцавам красотата и не искам никой да ме лишава от това. Без значение кой и какво ми говори, аз ще му отговоря: “ Прави каквото искаш, но ме остави на мира, моят път е различен. Може традицията да ви приема за голям светец и велик човек, аз съм съгласен, но ме остави на мира. Аз вървя по пътека, която ти не познаваш … аз съм открил пътя си.” И без да се интересувам повече от нищо друго, ще продължа да съзерцавам. Има толкова много красота на земята. Твърде зле ще е да не я видим.

   Ние не трябва да се нахвърляме на красотата, за да я изядем, но ще бъде престъпление да не я намерим и да не я видим. Ако хората използват красотата за да се докарат до ръба на пропастта, то вината за това не е в красотата. Който не е достатъчно подготвен, пали в себе си мъждив и пълен с дим огън, който пуши и дими поради тяхната нечистота. Любовта не присъства, за да накара хората да паднат, а за да ги доведе близо до Бога, да осветли целия им път до Небесата. Аз бих искал да се храня с Любов и затова ви казвам: “Ако Господ не беше Красив, а само Мъдър, безкрайно Мъдър и Силен, аз не бих Го обичал. Аз съм теглен от красотата, но от Чистата Красота, Духовната Красота, не всеки вид красота. Аз имам друга представа за красотата. Често, когато другите виждат нещо величествено, аз виждам само грозота и когато другите не виждат нищо, аз съзирам скритото великолепие.

   В началото на тази беседа споменах, че при събиранията на момчетата и момичетата, момчетата несъзнателно излъчват в пространството лъчи, етерни частици, които момичетата получават, също несъзнателно. Обмените, които те правят на етерен план стават дълго преди тези на физическия и това е, което ги подтиква към такива събирания. Сега, когато мъжете знаят какво става всъщност, трябва да бъдат съзнателни за този феномен и да излъчват в пространството само най-чистите частици, способни да оживяват и лекуват хората. Относно жените, те трябва да са внимателни , за да могат да се защитят от мръсните отпадъци на психичен план. Някои от тях са като гъби, които абсорбират всичко. Има много правила, които трябва да се знаят и ако жените често се разболяват в тези специални техни части, то е, защото са получили прекалено много вредни влияния, от които не са се предпазили.

   Щом тези етерни обмени са реални, защо да не ги превърнем в Божествени? Нито светците, нито пророците, нито великите Учители могат да спрат Природата в реализирането на нейните планове. Дори при много чисти, свети хора има определени реакции, но те са съзнателни и излъчват само висши енергии. Единственият дълг на Посветения е да излъчва Божественост за доброто на целия свят. Не можем да спрем потока да не извира, нито реката да не тече, но можем да бъдем сигурни, че водите са чисти.
                                          
                                                          Севр, 2 януари, 1967.


                                                      II

   Малко по малко ще разберете, че когато изброявам различните степени на Любовта, винаги работи същата сила, но в различни прояви и усещания. Ако прегърнете момиче, вие чувствате определени усещания, а ако вместо да я прегръщате, я гледате с нежност, имате други усещания, може би по-слаби на физически план, но по-интензивни и пълни на по-тънките планове, които ви носят истинска и неописуема радост. Да, една усмивка, един поглед могат да ви изпълнят с радост.

   Един ден аз вървях по парижките булеварди за отмора, тъй като бях доста поработил и медитирал. Улиците бяха оживени и аз подминавах стотици хора, с които обменях погледи, разминавайки се. Тогава видях една двойка да върви срещу мен, много младо момче и много младо момиче. Когато минаваше покрай мен, младото момиче ме погледна с толкова неизразим, с толкова неописуем поглед, сякаш Небето беше в очите и. Този поглед за един миг преобърна всичко в мен, заслепи ме със светлина, горяща с Любов и Красота. Кой говореше чрез това девойче? Това не беше тя която ме гледаше по този начин, тя беше само инструмент. Често някой от невидимият свят иска да ви покаже Любовта си: може би душата ви половинка, която не е въплътена, но която понякога гледа през очите на някой друг. Дни наред аз не можех да забравя погледа на това момиче. Ще попитате: “Но не се ли опита да я намериш и да я заговориш?” Не, аз знам за някои неща, които вие не знаете и тъй като това не беше тя която ме погледна по този начин, ако се бях опитал да я намеря за да търся същият този поглед, щях да се разочаровам. Нейният поглед никога не би могъл да изрази същото което небесното същество ми беше изпратило чрез нея.

   Повярвайте ми, мили братя и сестри, ако ви се случи някой да ви дари с такъв поглед, запазете впечатлението си, но не се впускайте след нея да търсите същия поглед. Тя няма да бъде способна да го пресъздаде. В моя случай аз получих поглед, който нито едно земно момиче не би било способно да ми даде, той беше толкова Висш и Божествен. Разбира се, аз бих искал този поглед да продължи завинаги, но това беше прекалено хубаво, за да се случва твърде често.

   Няма човек, нито мъж, нито жена, който може да остане безчувствен към подобен поглед. Ако има някой, който е способен да му устои, то е, защото е направен от камък, дори и ако той се представя за Посветен, всъщност той е мъртъв. Истинския Посветен е жив, той разбира и чувства красотата, не губи ума си по нея, но я усеща. Да бъдеш чист, не значи да си направен от камък. Много теории и мистични практики са изкривени и деформирани. Един ден тези теории ще трябва да бъдат сортирани.
   Трябва да се научите как да се обменяте с поглед, но този поглед не трябва да съдържа покана, а трябва да бъде приятелски и без настоятелност.

                                                          Севр, 1 януари, 1970.


                                                Глава XV
                                        Богатство и Бедност

   Съществува закон, който трябва да спазваме, ако искаме да живеем интелигентно и ефективно. Това е Законът за полярността, който се основава на съществуването на двата полюса, мъжкият и женският, позитивният и негативният, предаващият и приемащият.

   Сигурен съм, че всички знаете древния обичай за носенето на подаръци при посещението на крал, принц или мъдрец – плод, животно или безценен предмет. В Индия, когато отивате при вашия Гуру, вие му носите някакъв плод, поне портокал или манго, но никога не сте с празни ръце. Спомнете си трите царе, които посетили младенеца Христос – те му донесли злато, тамян и миро. Самите те били царе и мъдреци, но следвали традицията и пристигнали пълни с подаръци.

   Мъжкият принцип представя движението, активността, а този, който остава неподвижен, очакващ другите да се приближат към него, например като младенеца Христос в кошарата или царят на трона му, представя женския принцип. Мъжкият принцип е този, който винаги действа, който се приближава към женския принцип и носи изобилие от подаръци. Мъжкият принцип представя изобилието, а женският- празнината, която мъжкият принцип пълни с подаръци. Това е значението на тази най-древна традиция, която произлиза от дълбокото познание на Законите на Живота.

   Платон се занимава с този въпрос в “Угощението”: “В деня, в който била родена Афродита”, казва Сократ, “боговете празнували, а между тях бил и Изобретателят, Синът на Откритието. След вечерята, като видяла, че празненството е в разгара си, Бедността дошла да проси и застанала на вратата. Изобретателят бил пиян с нектар, – виното още не било открито – излязъл навън в градината на Зевс и сънят го надвил. Бедността, решила да подобри мизерното си положение, като роди дете на Изобретателя, легнала с него и заченала Любовта.” Следователно Любовта е резултата, продукта, детето на двата принципа, изобилието(богатството) и празнотата(бедността). Изобилието носи богатството на празнината. Празнотата е пропаст, урва, чакаща да бъде напълнена и изобилието пристъпва към нея и задоволява желанията и.

   Да предположим че отивате на гости на някого. Тъй като приемате ролята на мъжкия принцип, вие не трябва да пристигате с празни ръце, трябва да занесете плод, цвете или сърдечен подарък, пълен с добри чувства и мисли. Не е толкова важно какво носите, но не трябва да бъдете с празни ръце. Женският принцип не може да бъде спечелен с празнота, от статични, пасивни и безплодни личности. Жената(материалната субстанция) се възхищава на тези, които имат всичко в изобилие. Вземете например мъж, който върви по улицата и се взира с глупав и безсмислен поглед в жените  около него, мислите ли, че те могат да бъдат омагьосани и привлечени от него? Възможно е, има достатъчно странни жениQ които да се влюбят в него заради празния му поглед. Но обикновено жените предпочитат мъж, чийто поглед е пълен с желание. Те си мислят: “Това е истински мъж!” Мъж означава някой, който е богат, състоятелен, енергичен, активен, динамичен, не е ли така? Така е! Това е написано в живата книга на Природата, но човек трябва да знае как да я чете, тя трябва да бъде изучавана.


   Ако винаги посещавате приятелите си с празни ръце, буквално или символично, те ще започнат да изпитват антипатия към вас и ще си мислят: “Какво е това, той винаги идва празен и ме кара и мен да се чувствам празен.” Тогава ще станете все по нежелан, те ще се чувстват неловко във ваше присъствие и един ден техните врати, души и сърца ще бъдат завинаги затворени за вас. По този начин глупавите хора губят приятелите си, искайки винаги да се възползват от тях. Не ходете на гости на приятелите си ако се чувствате празни, ако не можете да им дадете дори мил поглед, топла усмивка, няколко окуражаващи думи, тоест, подаръци изпълнени с живот. Ако съумеете да разберете дълбокото значение на обичая на даването на подаръци, ще постигнете огромен напредък в отношенията си.

   Нека отидем малко по-надалеч. Когато пълните кофа с вода от кладенеца или извора, какво правите? Вие играете ролята на мъжкия принцип, изпълнявате активната роля, вървите към кладенеца, докато той остава неподвижен, но когато го достигнете, ако не промените полярността си, няма да можете да напълните вашата кофа. Затова, за минута вие се отъждествявате с женският принцип, оставате пасивни и ето, кофата е пълна. Кладенецът или изворът е женски, тъй като е неподвижен, но относно течащата му вода той е мъжки, а вие, докато отначало представлявате мъжкия принцип, тъй като сте в движение, се превръщате в женски принцип, когато искате да напълните кофата си. Водата тече, пълни кофата ви и вие си отивате доволни. Вие ще кажете: “Това е прекалено просто, прекалено е очевидно!” Да, но почакайте да стигнем до заключението.

   Когато се стремите към Господа, как му се представяте? Той е там, в Неговите Небеса, представящ очакващият женски принцип, а вие се изкачвате към kего, вие правите първата крачка, за да Го търсите и така изразявате мъжкия принцип. Когато застанете пред Него, вие трябва да бъдете пълни с подаръци, които да поставите пред Него, дарове на вашето сърце и душа: “Боже, давам ти всичко, което имам … “ Когато отдадете всичко, вие се опразвате и се превръщате в женски принцип. Господ е бликащ извор, който пълни вашето сърце и душа, дава ви богатство и светлина, пълни ви със сила и мощ и вие се завръщате изцяло щастливи. Ето как трябва да се поляризирате. Отначало трябва да бъдете активни, динамични, предприемчиви, находчиви, трябва да мислите, да се концентрирате и медитирате. Тогава, когато се издигнете в Небесата като птица, вие спирате да движите крилата си и неподвижно се плъзгате в Небесата. В един момент трябва да спрете всички действия, да не правите абсолютно нищо и тогава ще бъдете окъпани в мир, светлина и тишина. В този миг ще почувствате, че във вас протичат сили и благословения и бивате преизпълнени до преливане с щастие.

   Активността и пасивността са двете състояния на съществуването, които човек трябва да знае как да използува. Личност, която знае само как да бъде активна е винаги напрегната и никога не ще може да достигне релаксираното състояние на еуфория и мир, плавайки в един нов свят. Не можете да достигнете второто състояние ако не сте преминали през първото, ако не сте раздвижили и задействали теченията. Но ако кажете: “ О, това не си струва труда, аз ще стоя само в пасивно, възприемчиво състояние”, тогава ще бъдете като медиумите, толкова слаби и чувствителни, че се разпадат на части … защото те не знаят как да развият мъжкия принцип, за да се защитят, за да се контролират съзнателно в невидимия свят, вместо да бъдат изложени на всякакви опасности и стават жертви на всякакви тъмни и разлагащи сили на Природата. За да избегнете да бъдете експлоатирани по този начин, първо трябва да се държите като мъж, трябва да бъдете активни, енергични, динамични и тогава, въоръжени със сила на волята, може да си разрешите да се отпуснете, да останете пасивни, защото еманациите и излъчванията, които сте освободили, са ви издигнали до Хармонията и Светлината, които ще ви защитават от вражеските сили, които иначе биха ви опустошили. Трябва да знаете как да бъдете и мъжествени, и женствени, мили мои братя и сестри. Това е най-важното упражнение, което ви дадох днес. Никога не забравяйте какво ви казах току що.

   Искам да кажа още нещо за празнотата и пълнотата. Трябва да осъзнаете, че всеки един от вашите жестове е магия. Следователно, когато отидете да видите някого сутринта, не казвайте добро утро с празни ръце, без нищо в ръцете си, с празна чаша или съд, защото без да искате, му желаете бедност, провал и мизерия през целия ден. Вие ще кажете: “Това няма значение, в света хората не се занимават с такива неща.” Ако хората са несъзнателни, това не значи, че трябва да им подражаваме. Нека да правят каквото искат, но тук ние учим Законите на Живота и трябва да се учим да бъдем съзнателни, да се наблюдаваме и да контролираме всичко, което вършим. Аз ви моля да заложите това в главите си, защото години наред повтарям същото, но сякаш никога не съм казал нищо. Когато сутринта отидете да видите приятелите си, оставете всички празни съдове и вземете със себе си нещо пълно, или изпълнете сърцата си с добри мисли и чувства и им пожелайте светъл ден. Ако се научите да работите с позитивните сили на Природата, хората ще ви обичат, ще ви уважават и ще ви се възхищават.

   В някои страни има вещици, запознати с магическото въздействие на съдовете, пълни или празни и когато искат да навредят на госта си, нарочно му дават празен съд, точно когато той напуска дома им. По този начин те провокират сериозни, понякога фатални инциденти. Вие никога не трябва да правите това, дори и несъзнателно, бъдете внимателни, тъй като наказанието за това е жестоко.

   Още нещо: приятелят, когото отивате да видите, има право да се заобиколи с празни предмети. Вие сте тези, които отивате при него и следователно вие трябва да ги напълните. Когато сте активен, когато вие отивате към другия, трябва да сте позитивно поляризирани, трябва да пристигнете пълни. Някой ще възрази: “ Но аз не съм празен, аз съм пълен с ярост и негодувание и искам да ги споделя с приятеля си!” Разбира се, че има богатство и богатство. Тук ние се стремим само към най-светлите и Божествени богатства. Вие може да сте изпълнени с тор и да ходите наоколо с нескончаемо вонящо богатство!

                                                       Бонфен, септември, 1963.


Допълнителни бележки:

   Празното търси пълното, за да бъде най-после изпълнено с щастие. Пълнотата се привлича от празнотата, за да и даде от своето изобилие. Човек се чуди как празнотата може да бъде някога напълнена, та нали тя е толкова обширна! Но пълнотата е също така обширна и те са се обменяли по този начин, откакто свят светува и точно това е, което кара света да съществува.

   Човешката душа, която е девствена, трябва да бъде бедна, възприемаща и смирена, за да привлече Духа на Бога и да бъде оплодена от Него. Изобилието отблъсква изобилието, но човечността е едновременно бедна и богата, тъй като ни разрешава да достигнем Бога. Пред Господа човек трябва да застане смирено и да бъде изпълнен с Неговото богатство. Ако вече сте пълни и натъпкани с гордост, това ще бъде невъзможно. Към хората около вас, обаче, трябва да имате друго отношение. Ако искате да им помогнете и да не бъдете смачкани от тях, трябва да сте изпълнени със сила. Тоест, пред хората трябва да сме богати, а пред Бога бедни.
                                    
                                                            Бонфен, 23 юли, 1963.


                                                 Глава XVI
                                  Работата на Ученика е да Обича

   Да, скъпи братя и сестри, трябва да се научим да обичаме. “Но това е всичко което правим. Никой не прави нищо друго, освен да се обича един с друг.” Знам, но може би не това е начина, по който трябва да бъде разбирана Любовта. Великите Езотерични Мистерии от миналото ни учат, че само Любовта може да подобри личността, да я доведе до съвършенството и крайното освобождение. Какво виждаме сега? Точно противоположното. Хората се унижават и ограничават с тяхното разбиране за Любовта и ако те научат нещо, то идва от ада: мъки, терзания и ревност. Вярно е, че така те се учат, но те се учат на всичко отрицателно. Трябва да се върнем към Мъдростта на Посветените, Учени в Светилищата на древността. Аз ги помня, тъй като съм бил там … не би било възможно да боравим с тези идеи, ако нямаме тези познания.

   Също така знам, че някои от присъстващите тук в предишни свои животи са започнали определено обучение, което обаче не са завършили. Те са напуснали Езотеричните Училища, за да водят друг начин на живот и това е причината за настоящите им трудности. За да стъпят отново на Пътя, те трябва отново да заживеят в хармония с правилата и законите, дадени в Храмовете. Знанието на Посветените ще изплува на повърхността само ако ние живеем съобразно техните Закони.

   В Светилищата учениците са учени как да обичат Твореца, неговото творение и всички създания. Същото тълкуване на Бога, света и човека ни дава Кабала. Това е същата мъдрост, предавана през времената, откакто Бог за пръв път я е дал на хората с посредничеството на Архангел Разиел. Такова безподобно великолепие никога не би могло да бъде заченато от хората без помощта на Великите Посветени, получили мъдростта си от Архангелите.

   В светилищата ученика бил учен как да обича. Преди всичко, как да обича Бога, Създателя, защото без тази Любов не може да има прогрес, контактът с Висшата Реалност е прекъснат. Ако кабелът е прекъснат по средата, вашите лампи няма да светят и съоръженията ви няма да работят. Така че, първото нещо, което Йерофантите са учели техните ученици, е било значимостта на съхраняването на тази връзка с Центъра, с Бога. Те са им казвали как да подготвят вътрешните си механизми, как да изчистят лампите си и после как да се свържат.

   Квинтесенцията на тези инструкции за Любовта е дадена в Евангелията: “ Възлюби Господа своя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целият си ум, с цялата си сила и възлюби ближния си като себе си.” Да, но помежду човека и Бога има цял един свят, който трябва да се обикне, с региони, пълни с жители. Има цяла една наука, която учи как да общуваме с духовете на този и този регион, какви думи да произнесем, какви жестове да направим, с какви аромати и символи да се обградим и какви дрехи да облечем. Християнството не ни дава много познания за Йерархията, която съществува между хората и Бога, но когато Исус казва: “ … никой не отива при Отец ми, освен чрез Мене”, той изразява учението на светилищата, като се представя за Посредник между Бога и хората, като Свръзка, Предавател.

   Между Небесата и земята има Йерархия, жива стълбица, описана в Библията в съня на Якоб. Господ казал на Якоб да напусне Месопотамия и през това пътешествие заспал на една скала. В съня си той видял стълбица, издигаща се през всички Небеса и на стълбата имало ангели, които се качвали и спускали. Стълбата представя ангелската Йерархия, както е описана в Кабала, обединението на Небето и земята от Христос. Думата стълба е далеч от величието и славата на тази Йерархия. Думите могат да предадат само смътна представа.

   В Посвещенията Йерофантът представя тази стълба, той е посредникът. Учениците, учещи за Любовта, го приемали като отправна точка, от която да се издигнат по целия път към Бога. Това е безлична Любов, която носи всички благословии. За съжаление хората са невежи и предпочитат да не обичат нито Бог, нито техния инструктор, а да обичат някоя жена или мъж, с цената на това, че всичко свършва с катастрофа. Това е всичко, което хората са научили, да отхвърлят всяка друга форма Любов и да се концентрират в някой мъж или жена, мислейки, че той или тя ще им дадат нещо, за което да се хванат, някакво удоволствие. Но когато дойде време за плащане, какво разочарование настъпва! Нека сега не си разрешаваме да говорим за това! Резултатът е пълна разруха, поради единствената причина, че сме се доверили на някой, който не си заслужава. Човек без афинитет към Бога е като лодка с дупка на дъното. Ако я напълним с ценна стока, тя разбира се потъва и ние губим всичко. Това се случва през цялото време.

   Но когато ученикът обича Бога над всичко, с цялото си сърце и с цялата си душа, когато той приема неговия наставник, неговия учител като представител на Бога, той е поддържан и просветляван от тези, които обича, тъй като е способен да обича неегоистично, безкористно, с по-висша форма на Любов и когато той  обича мъж или жена, това ще бъде напълно различно. Това няма да го въвлече в трагедии и опасности. Другите две по-високи форми на Любов ще присъстват, за да го защитават и ръководят, те ще му дадат интуицията, яснотата и мъдростта, ще му донесат също и изобилие, тъй като Любовта ще бъде проявена в трите свята. Без първите две, човешката Любов неизбежно приключва с разочарования, съжаления и прах.

   Да, но хората са толкова дебелоглави и слепи, че предпочитат да не се съгласяват с техния Учител и да се доверяват на идиоти. Само си помислете за това! Бог, който е Всесилен и Всезнаещ и техният Учител, който е непрестанно свързан с Господа и чиято единствена мисъл е да ги просветли и да им помогне … Ех! На тези двамата не може да им се има вяра, трябва да им се противопоставим! Но да вложите доверието си на пияница, на развратник, на крадец, е напълно в реда на нещата, напълно нормално е да му отдадете душата си, най-безценното си богатство. Но с Учителя си, внимателно, бъдете нащрек! Всъщност, той е единственият, който заслужава да бъде обичан, защото той никога не би заблудил или наранил някого. Дори когато го обичате и казвате: “ Давам ви всичко, вземете всичко мое”, той ще ви отговори: “Задръж го за себе си, на мен това не ми е нужно.” Ако трябва да обичате даден Учител, това не е заради него, а заради вас самите, вие ще бъдете способни да напреднете посредством тази Любов. Тази Любов е полезна за вас, не за него, той има други притежания … ето как трябва да разсъждавате. Когато казвам, че трябва да имате Учител и да го обичате, говоря в най-широкия възможен смисъл – Учител или от физическия план, или от Невидимия свят, Учител, който да ни просветли и помогне, мъдър, издигнат и несебичен Учител, истински служител на Бога.

   Всички се нуждаете от Любов. Но защо, ако можете да дадете Любовта си на Бога и на вашия Учител, без да се излагате на опасност, защо отивате и давате всичко на някой малък идиот? Обичайте когото си пожелаете, но нека това бъде на трето място и тогава Любовта към Бога и Учителя ви ще ви води и пази. А сега вие не сте защитени и ден и нощ си скубете косите, плачейки: “ Но аз не знаех, че той(или тя) ще бъдат такива!” И никога няма да знаете, ако не питате единствените хора, които са способни да ви просветлят … учудени ли сте? Хубаво, аз също съм учуден, учуден съм от начина, по който хората мислят и действат.

                                                         Бонфен, 16 август, 1970.   


                                                 Глава XVII
                                       Любовта във Вселената

 Хората търсят Любов, не мъж или жена. Доказателство за това е, че когато мъжът или жената мислят, че са намерили Любовта някъде другаде извън семейството им, те напускат половинката си. Не жената е била това, което той е търсил, а Любовта. И ако той не намери Любовта в новата си връзка,  ще продължи да търси трета, четвърта … Любовта е това, което си струва, не мъжът или жената, иначе те не биха се изоставяли така лесно. Нека предположим, че някой е намерил Любовта на по-висш план. В такъв случай той няма да има нужда вече да търси, тъй като вече я е намерил. Мъжете и жените търсят Любовта един в друг, тъй като още не са я открили.

   Всъщност Любовта съществува навсякъде във Вселената, тя е елемент, енергия, която присъства навсякъде в целия Космос, но хората засега още не са готови да я абсорбират с техните очи, уши, кожа и мозък. Те я приковават към определени малки области от техните тела, където тя бива съхранявана и се задоволяват с няколкото трохи, които получават, без да осъзнават, че Тя, Любовта, е преизобилно разпръсната из цялата Вселена.

   Любовта е навсякъде, скъпи мои братя и сестри. Едно растение ми каза това. Както ви казах, аз получавам моята информация от камъните и растенията, насекомите и птиците. Един ден в Ница видях едно растение, което беше увиснало във въздуха, живееше във въздуха и не се нуждаеше да зарови корените си в земята. Аз го наблюдавах дълго време и ето какво ми каза то: “ Когато мога да черпя елемента от който се нуждая – Любовта -  от въздуха, защо да се закопавам в земята като другите? Аз открих тайната как да получавам всичко, от което се нуждая от въздуха.” Ето ви пример, който отваря пред вас нови хоризонти и доказва, че човек може да намери всичко, от което се нуждае на планове, различни от физическия, на който той винаги е търсил.

   Нека засега хората търсят където искат. За в бъдеще създанията ще са по-подготвени да събират Любовта от Атмосферата, където тя е щедро разпръсната подобно на росата. Хората са като растенията – някои черпят Любов, с която поддържат жизнеността си от Майката Земя, други от царството на мисълта, от въздуха, а трети от Слънцето, от Самият Бог, тъй като Бог е Любов. Нека се спрем на примера с росата. Росата е изпарена вода, която е разпространена навсякъде в атмосферата, но става видима само рано сутрин, когато кондензира върху растенията. Тъй като далеч не всички растения имат градинар, който да се грижи за тях, Природата им помага като призори ги напоява с малки капчици, които поддържат живота им. Работа на Природата е всяка сутрин да полива растенията по цялата земя, като ги пръска с капчици роса. Тогава какво е росата, ако не кондензирана Любов? Какво е слънчевият лъч, ако не прожектирана Любов? Какво се получава: Всичко в Природата е Любов.

   Сега нека вземем за пример дишането. Хората още не знаят как да дишат през порите на кожата си и затова тяхното дишане не е пълноценно и правилно. Има йоги, които са способни да дишат през кожата си и по този начин получават цялата енергия и витална субстанция, от която се нуждаят. Ето едно упражнение, което може да правите, докато съзерцавате изгрева: Концентрирайте се върху абсорбирането на слънчевите лъчи през кожата и ги съхранявайте в слънчевият си сплит. След няколко месеца или години ще усетите, че порите на кожата ви са като малки устички, като малки врати, които винаги са били там, но вие никога не сте си направили труда да ги използвате. По-късно, когато човек се научи как да диша през кожата си, ще бъде в състояние да намали количеството храна и питие, които приема, тъй като ще ги замени с по-тънки елементи.

   Защо винаги трябва да имаме жена или мъж, за да чувстваме Любовта? Ето откъде идват нашите ограничения, нещастия, трудности и зависимости. Любовта е живот, тя е абсолютно незаменима. Самите Посветени не могат да живеят без Любов, но те я търсят, събират и черпят от всичко около тях и тогава я раздават на всички около тях. Те са постоянно потопени в Любов – те дишат Любовта, ядат и съзерцават Любовта и непрестанно мислят за нея. Ето защо  нямат нужда от жени, тъй като  вече притежават Любовта, тя кипи в тях, препълва ги, експлодира, това е невероятно, те са напълно погълнати от Любовта. Така че защо им е да търсят някъде другаде? Защо да изоставят тези прекрасни чувства на изобилие в замяна на няколко димящи въглена? Аз не съм против Любовта, напротив, но просто казвам, че трябва да се научим да я откриваме навсякъде и да  я задържаме. Аз я намирам навсякъде, търся я във всичко и всеки. Знаете ли само колко много Любов ми изпращате, дори и без да го съзнавате!

   Вие търсите Любов, радост и щастие, но търсите винаги там където целия свят търси, в тези добре познати, унаследени места, които би трябвало да са толкова фантастични. Сега аз ви казвам, че това не са единствените места, където Любовта може да бъде открита, там присъства само ограничено количество, няколко частици, които всъщност не са достатъчни да утолят жаждата на някой който има нужда от целият океан. Така че трябва да я потърсите някъде другаде. Както росата преди да падне на дърветата, цветята и тревата, тя е присъствала в пространството. Всичко съществуващо на физически план, може да бъде намерено другаде в много по-чисто състояние. Всички елементи, които сега са в материализирано състояние, първоначално са съществували в етерно състояние и по-късно са били кондензирани, първо под формата на газ, после като вода и накрая като земя. Защо да не ги потърсим там, където те могат да бъдат намерени в най-финото им състояние, вместо винаги да търсим ниско долу, където те са примесени с всякакви видове замърсености? Така, търсейки, йогите от Индия открили че могат да използват процеса на дишането, за да изтеглят прана и всички елементи, нужни за здравето. Западната медицина най-накрая откри, че най-важните за здравето елементи са и най-фини, такива като хормоните и витамините.

   Трябва да се научите да търсите Любовта в етерните области, защото там е нейният източник, не само няколко капки, но цял океан, от който можете да пиете и изпълните сърцата си и никой няма да ви спре. Ако чуете, че е полезно да се ходи бос по тревата, но нямате собствена градина и отидете да се разхождате по моравата на вашия съсед, ще видите какъв ще бъде резултатът! Оставете малките капчици роса и вместо това идете до океана … няма нужда да плащате, той просто е там, огромен, просторен, безкраен и неизтощим. Единствената трудност е, че това е дълго пътешествие, но веднъж достигнали висотите, ще бъдете наводнени с изобилие.

   Разбира се, ще има и проблеми. някой ще попита: “ Трябва ли напълно да се откажа от всички взаимообмени със съпругата си, за да намеря тънката форма на Любов, за която говорите?” Аз му отговоря: “ Приятелю, аз не мога да отговоря на въпроса ти просто ей така, между другото, тъй като той е прекалено сложен. И двамата, и ти, и жена ти, трябва да сте съгласни с това, трябва да разрешите проблема заедно, иначе това ще се превърне в трагедия. И кой ще бъде виновен? Аз. Кой ще бъде обвинен в разбиването на семейства, в разрушаването на фамилии и връзки? Аз.” Тъй като хората не знаят как да се отнесат към проблема, аз неизбежно бивам разбиран погрешно. Преди всичко и двамата, и мъжа и жената трябва да са съгласни и тогава те трябва бавно, постепенно да намалят сексуалния си живот, но не и грубо и изведнъж да прекъснат взаимоотношенията си. Много малко хора са способни да променят живота си просто за един ден и тези, които не са готови, ще се разболеят. Трябва да правите като хората, които искат да спрат пушенето. Ако някой пуши три пакета цигари на ден и изведнъж спре, ще му бъде толкова трудно, че след два дни ще почне отново. Но ако започне постепенно, организма му ще се приспособи и един ден той ще бъде способен да спре напълно без никаква болка. Всичко трябва да бъде вършено по правилния начин.

   Не ме винете и не казвайте: “Откакто започнах с Учението, станах най-големия нещастник на света.” А преди това бил ли си щастлив? Не мисля. Може би външно, да, защото когато не правиш никакви усилия, изглеждаш спокоен, но през това време всички замърсености се трупат и идва ден, когато по един или друг начин неминуемо ще пострадаш. Докато, когато решиш да се чистиш, естествено е, че отначало ще бъдеш нещастен, тъй като си почнал революция вътре в теб, но впоследствие ще има решително подобрение. Трябва да разберете. В първия случай, под маската на щастие и спокойствие, вие всъщност подготвяте падението си. Ако не живеете праведен живот и кажете: “Много съм добре, никога не съм се чувствал по-добре”, вие се лъжете, защото всъщност сте като къща с хубава фасада, на която термитите постепенно изгризват гредите. Нищо не се вижда отвън, но един ден … така, че не се доверявайте на външната проява. Откакто сте започнали с Учението, вероятно сте изпитали няколко малки неудобства, но това не е причина да се предавате.

   Процесът е подобен на постенето. Веднага, щом човек усети малък дискомфорт, главоболие или сърцебиене, той се отказва от поста и се връща към стария си режим, мислейки си, че ще се чувства по-добре,ако продължава по стария начин. Хората не осъзнават, че всъщност поста поставя диагноза, показва слабите места в организма, където са се натрупали нечистотиите. Не трябва да изоставяте поста заради малко неудобства, но по същия начин не трябва и да се впускате в прекалено дълъг пост, ако не сте готови. Трябва да дадете възможност на организма да се адаптира – започнете с един ден, следващия път преминете на два, следващия на три дни. Трябва да се научите да бъдете последователни и трябва да знаете какви методи да използвате. Ако не проникнете зад външните прояви и не знаете как да се отнасяте към нещата, винаги ще си вадите грешни заключения.

   Истинската радост не може да бъде намерена във физическа връзка. Да вземем за пример млада двойка любовници. В началото те дори не се целуват, но животът им е изпълнен с прекрасна радост и вдъхновение! Те стават и лягат с една единствена мисъл, че ще видят другия, че ще говорят, те пишат поезия, разменят си розово листо, сякаш е талисман. Но щом започнат да се прегръщат, да спят заедно, всички фини чувства изчезват, те вече не са толкова щастливи, не мислят толкова много един за друг и всички неприятности започват, идва време за уреждане на сметките. Преди това те са били в Рая, защо не са удължили това състояние на щастие?

   Аз знам, че вие ще възразите, че не може винаги да се вземат хомеопатични дози, тук усмивка, там дума, нужно е нещо по-веществено. Хубаво, много хубаво, но тогава не се учудвайте и не корете хората в нищо: яжте скромния си пай, понасяйте си последствията тихичко, това е всичко. Ако не искате да живеете в поезия и светлина, ако искате да имате по-силни усещания, аз не ви казвам не, но бъдете запознати с последствията. Трябва да ви кажа и за другата, по-висока степен на Любов … няма думи, с които може да се опише … Всичко бледнее пред сюблимната Любов, която не зависи от хора и нищо друго, в която живеете постоянно и която обгръща всички създания. Да, дори с всички техни грешки и падения те ви изглеждат красиви и светли и вие ги обичате.

                                                         Севр, 11 януари, 1970.


                                               Глава XVIII
                                   По-широк Възглед за Брака
                                                       I

 Повечето хора са толкова ограничени в разбиранията си за Любовта, че освен супруга или съпругата си, те забравят целия свят, нищо друго не съществува за тях. Поради това те се губят някъде из пространството. Хората не са свикнали да разбират Любовта по-широко, на по-висш план. Вместо това те я принизяват, изопачават и отслабват. Това вече не е Божествената Любов, която тече и напоява всички създания. Истинската Любов обгръща всички, без да пренебрегва някой за сметка на друг, без да ограничава никого. Но какво ще каже мъжът или жената на половинката си, която реши да обича целия свят? Ще каже, че Учението окуражава всички ненормалности и вместо да се освободят, те ще останат приковани към овехтелите си идеи. Добре, нека продължават по този начин.

   Това Учение е за онези, които търсят новия живот, които виждат, че старият начин на живот не може нито да ги защити, нито да ги направи щастливи или да ги насочи към светлината. Новият живот вече е намерен, той отдавна очаква хората, но те не са били готови да го възприемат. Имало е времена, когато е било по-добре хората да бъдат оставени приковани към невежеството си, защото иначе биха направили твърде много щети с тези откровения. Докато хората са в тяхното примитивно, грубо състояние, не може да им бъде дадена свобода. Вместо това им е даден партньор, за да бъдат предпазени от причиняването на прекалено много щети. Това Учение не е за всички. То е за тези души и съзнания, които няма да злоупотребят със свободата си.

   Не ме разбирайте погрешно, никога не съм казал, че не трябва да се жените и да имате деца, а само, че мъжът и жената трябва да имат по-широко разбиране за Любовта, да се отнасят един към друг с по-малко чувство за собственост и по-малко ревност. Съпругът трябва да се радва като види, че целият свят обича жена му, а съпругата трябва да бъде щастлива, че мъжът й има такова широко сърце, отдадено на всички … но и двамата трябва да бъдат мъдри и чисти. Тогава бракът, с неговите прекрасни закони и традиции, ще бъде защитен, а мъжът и жената, с техните широки съзнания, ще разберат, че дотогава са били твърде ограничени, че трябва да разширят сърцата си и Любовта им да обхване всички създания, без престъпване закона на верността и мъдростта.

   Това е истинското решение. Ние не сме против брака, ние не проповядваме против брака в полза на свободното съвместно съжителство, както се практикува в някои страни. След известна опитност те разбраха, че новия начин не е по-добър от стария и се върнаха обратно към традиционния модел, вместо да намерят третото, вярно решение. Хората са смешни, те се люшкат от крайност в крайност, но никога не намират третото решение. За всеки проблем съществува трето решение, което аз винаги търся … същото важи и за Любовта, как да се отнасяме към нея, как да се държим. Докато хората не знаят за това решение, те винаги ще бъдат недоволни. Тези, които са решили да не създават семейство чувстват, че нещо липсва и съжаляват за това, че не са се оженили. Тези, които са семейни, обаче, също са нещастни и съжаляват, че са се оженили. Нито едните, нито другите са намерили вярното, третото решение. Когато хората намерят това трето решение, каквото и да правят, семейни или не, те винаги ще имат щастие и изобилие.

   Бракът не трябва да бъде премахван. Той е съществувал толкова милиони години, че е създал атавизъм и премахването му ще повлече всякакви неприятности. Да предположим че някой каже: “Семейството не струва нищо, мъжете и жените трябва да правят каквото пожелаят, да имат пълна свобода!” Много скоро нещата ще бъдат до такава степен извън контрол и извън установения ред на нещата от всякаква гледна точка: психическа, социална, икономическа и физическа, че хората ще се върнат към семейството както преди. И тогава отново ще им омръзне семейния живот и пороци, упадък и свободия от всякакъв вид ще вземат връх, докато отново за пореден път, изтощени и отвратени, хората ще кажат: “ Не, не, семейството беше по-добро” … и така нататък, непрестанно, от едната крайност в другата, докато не намерят третото решение. Третото решение не може да бъде намерено в семейството или в свободната Любов, то се съдържа в интелигентното разбиране, че съществуват други форми Любов, много по-чисти и чудни начини на нейната проява, когато съпругът и съпругата имат по-благородни и възвишени схващания един за друг, което ги води към взаимна свобода.

   Повечето хора не могат да приемат идеята за такава Любов, прекалено много техни стари склонности протестират и се борят против всяка промяна. Но в брака на двама наистина еволюирали личности присъства такава взаимна свобода. Всеки един от тях се радва на Любовта към всички същества, без да се впуска в чувственост. Жената разбира мъжа си и мъжа разбира жена си, те се издигат на по-висок план и съвместно крачат към небесата, като постепенно се просветляват все повече и излъчват все повече светлина, тъй като живеят истински живот, живот без ограничения. Това е най-доброто разрешение. Ако не можете да намерите съпруг или съпруга, които да ви позволяват такава свобода, но искат винаги да ви ограничат, по-добре въобще не се женете, бъдете свободни да обичате всеки, без прекалено приближаване. Ако някой е до такава степен тесногръд и себичен, че иска да ви превърне в негова собственост, не си струва да се привързвате към него за цял един живот, изпълнен с мъка.

                                                         Бонфен, 15 август, 1962.


Глава XIX
 Душата  - Половинка

   Всяко човешко същество има душа – половинка. Когато човек изскочил като искра, като жив пламък от гърдите на твореца, той бил две в едно и тези две части се допълвали една друга перфектно, всяка една била половинката на другата. По-късно тези две части се разделили, поели в различни посоки и еволюирали разделени. Ако в даден момент от тяхната еволюция те стигнат до там, че да се разпознаят отново, това е, защото всеки от тях в дълбините на съществото си носи образа на другия, всеки е сложил печата си в другия. Така, всеки човек носи в себе си образа на душата си половинка. Образът може да е зацапан, но е там. По тази причина всеки, който се въплъщава на земята носи в себе си смътната надежда, че ще срещне някъде душа, която ще бъде всичко, от което се нуждае и че с тази душа ще намери перфектна хармония и неописуемо сливане.

   Всички вие знаете това. Всеки един от вас очаква един ден да срещне възлюбената душа, чието лице вече познава. Но вие носите този образ толкова дълбоко заровен вътре във вас, че не можете да го видите много ясно. Понякога вие виждате някого на улицата и възкликвате: “Ето това е, ето това е!”, тъй като неочаквано образа във вас е реагирал на лицето, което току що сте видели. Тогава на мига целият ви живот се променя и вие правите всичко, за да намерите човека. Когато го намерите и говорите с него, всичко става прекрасно, вие можете да чувствате циркулацията на живота във вас, способни сте да прогресирате във всяка област. Но впоследствие, след известен период на интимност вие откривате, че не това е човека, когото сте търсили. Тогава се разочаровате и подновявате търсенето. След време отново срещате някой и за втори път си мислите, че сте намерили вашата душа половинка. Същата радост, същото вдъхновение се надига във вас и за пореден път се влюбвате. Но същата история се повтаря и вие разбирате, че не това е съществото, което сте търсили.

   “Но щом е така”, казвате вие, “той просто не е бил моята душа – половинка!” И да, и не. Това е била другата част от вашето същество, идваща от друг свят, за да ви посети чрез лика на друг човек. Обикновено се въплъщава само едната част, а другата чака реда си. Какво се е случило, когато сме мислили, че сме срещнали душата си половинка? Тя е мислила за нас от другия свят, желала ни е щастие и всичко най-добро и благодарение на мистериозната връзка, която съществува между нас, сме почувствали, че се устремяваме към по-висшия живот, към красотата. По този начин половинката ни прониква в другото същество и за известно време се проявява чрез него. Ето защо, например, жената неочаквано се влюбва в някой мъж, мислейки си, че е намерила Любовта в него. Причината е, че нейната душа – половинка е влязла в този човек, дошла е на земята за кратко време и изпраща чрез него любовни съобщения, без той дори да знае какво става в него. Но обикновено жената или мъжът, тъй като тези неща се отнасят и за двата пола, се нуждаят да изразят Любовта си физически, което автоматично означава, че душата – половинка си отива с дълбоко съжаление. Още щом мъжът се възползва от грешката на жената да го приеме за нейната душа – половинка, тя малко по малко осъзнава, че мъжът е лъжец, крадец и че нейният истински възлюбен си е отишъл. Може би той ще се върне чрез друг мъж …

   Тези нещастни опитности ще се повтарят, докато мъжът и жената не осъзнаят свещената страна на Любовта. В този момент двете половини действително ще се намерят отново, ще се обичат, ще се обгърнат в светлина, ще плуват в щастие, без да имат желанието да отидат по-далеч от фините и деликатни контакти, защото ще знаят, че това ще скъса връзките, които ги обединяват с изначалната светлина. Колко сърца му трябва на човек да разбие, колко грешки да направи, преди да достигне това състояние на съществуване? Вместо това той казва: “ Аз изядох и изпих, което ми се полага, преситих се, но още съм мизерен, никога не съм бил с някой, който да ми донесе истинско щастие!” Да опиташ всички жени на света и да не намериш истинско просветление, е криминално. Но хората са свикнали да се задоволяват с мимолетни искрици.

   Душата – половинка прави човека цялостен, така както никой друг на света не може да го направи. Така всички същества, които сте срещали през многобройните си въплъщения, всички съпрузи и съпруги, които сте имали, всички любовници и партньори, са ви напуснали, защото те не са били за вас. Вие сте прекарали известно време заедно, като съд с неподходящ похлупак. Докато двете души, които Бог е създал заедно, са направени изцяло един за друг и нищо не може да ги раздели, раздялата не ги плаши. Когато в брачната двойка има страх, че някой може да му открадне партньора(и това по никакъв начин не може да бъде спряно), това е, защото той всъщност не е истинският любим, не е душата – половинка. Жената обича мъжа, но той я напуска заради друга. Мъжа обича жената, но тя го напуска … но душите – половинки, напротив, се разпознават един друг с абсолютна увереност и никога няма да се изоставят.

   Човек среща душата си половинка дванадесет пъти през земните си въплъщения, но обикновено това става близо до смъртта, тъй като условията на нашето съществуване не позволяват реализирането на такава перфектна, абсолютна Любов. Пиесата на Шекспир “Ромео и Жулиета” се занимава с този сюжет, срещата на душите- половинки.

   Ще дойде ден, когато тези обединени души ще раждат деца по различен от сегашния начин. Те ще бъдат обгърнати в светлина, ще обменят тази светлина един с друг и от така образуваната атмосфера ще се родят силови потоци, които ще ги заобиколят. Тогава това, което мъжът предаде на съпругата си ще бъде абсорбирано от нея в най-голяма чистота и тази чистота ще привлече присъствието на трето същество, тяхното бъдещо дете. Естествено, това дете ще има идеален афинитет с неговите майка и баща. В момента, в който се появи Духа на тяхното бъдещо дете, майката ще получи в слънчевия си сплит флуид, който ще обгърне детето и няколко минути по-късно детето ще се появи пред родителите си, на вид точно като тях.

   Разбира се, засега хората не са в състояние да създават деца по този начин, но нещо подобно се случва на спиритичните сеанси. Ясновидец може да види, че докато медиумът е в транс, той отделя от слънчевия си плексус флуид, енергия, подобна на светъл облак, който дава възможност за кратко време на призрака да се прояви и дори да бъде фотографиран. Призракът, въплътен по този начин, не може да бъде видим много дълго, тъй като медиумът бързо реабсорбира флуидната материя, която е отделил. Но за в бъдеще, когато хората създават деца по този начин, тази материя няма да бъде вземана назаем, а ще бъде давана като подарък, завинаги. Очевидно е, че за да бъде това възможно един ден, хората трябва да работят, за да постигнат абсолютна чистота. Начина, по който ние сега създаваме деца, е животински. Защо зачатието се прави на тъмно, със загасени лампи, на скрито? Защото хората чувстват смътно, че не това е начина, определен за синовете на Бога. Господ не е нито толкова жесток, нито толкова скъперник, че да не даде на хората някакъв друг метод, но те са загубили тайната, потънали са твърде много в материята.

   Не ме разбирайте накриво. Тъй като със сигурност знаете, че вашият съпруг или съпруга не са вашите души- половинки, това не означава, че трябва да се освободите от тях. Напротив, трябва да знаете, че сте събрани заедно, за да вършите работа и трябва да се разбирате до определеното ви време, когато всеки трябва да тръгне по неговия си път.

                                                         Севр, 28 януари, 1942.   

  Глава XX 
 Всичко Зависи от Гледната Точка

   Цялата човешка драма идва от това, че хората не знаят как да се отнасят един към друг. Ако имате слабост към жените или мъжете и се борите и борите против това, без някога въобще да побеждавате, то е, защото не знаете как да се борите. Вие се разпадате на парчета, само защото си мислите, че сте достатъчно силни да се съпротивлявате на най-могъщата сила, която съществува. Каква гордост и какво самомнение! Какви сили притежавате, за да се борите с такива сили? Не мислете, че можете да се изправите срещу сили, за които не знаете нищо, без да бъдете хвърлени на врат и нокаутирани.

   В Езотеричната школа ученикът учи, че за да победи, трябва да има на своя страна помощта на висшата си природа, която да се сражава вместо него. Например, ако искате да устоите на съблазънта на сладко момиче, което седи пред вас в изкушаващо оскъдно облекло, ако разчитате на собствените си сили, колкото повече се борите против желанието, толкова повече ще искате да се нахвърлите върху нея. Докато, ако знаете как да гледате на нея като на аспект на Божията Майка, не само че няма да бъдете обзети от изкушение, но и така ще се въздигнете, че дни наред ще останете в поетически настроение на възхита. Мислете за всяко момиче, което се явява пред очите ви като за Божествената Майка, която ви прави честта да се покаже пред вас в една от нейните прояви, чрез лицето, погледа, усмивката на момичето … и й благодарете. Тогава вместо всяка девойка да бъде изкушение за вас, всички дъщери на Божията майка ще ви изпълват с неописуемо чувство на възхита и обогатяване. Където и да отидете, ще чувствате, че земята е пълна със създания, които радват сърцето ви и ви носят щастие …

   Понеже не знаят как да гледат на нещата, хората стават жертва на техните слабости и похоти, годни за нищо друго, освен за психиатриите. Винаги битка, борба … Не, трябва да знаете как да гледате, целият секрет е в това. Ако сте жена и се тормозите от това, че сте постоянно привличана от мъжете, спрете да се измъчвате. Погледнете на тях като на израз на Небесния Баща, с неговото Великолепие, Интелигентност, Неговата Сила, и тогава няма да има изкушение, опасност, няма да има зейнала пропаст. Какви ли не глупости са били писани по тази тема! Всичко е поради това, че хората нямат езотеричното знание, което би им дало верния поглед за нещата.

   Очевидно, могат да бъдат срещнати твърде тъжни аспекти на Божествения Баща, такива като пияниците, например, но това няма значение. Кажете си: “Това е леко деформиран аспект. Той се е подхлъзнал леко … аз ще го оставя до по-късно” Небесният Баща не е виновен за това – Той е искал да се прояви също и чрез този мъж, но бедничкият Го е мъкнал из всичките барове и Небесният Баща го е напуснал. Той е искал да му помогне, но … Някога в магазина срещате някоя стара вещица, която ви проклина до девето коляно, но тя също е аспект на Божията Майка. Разбира се, бедната старица е загубила грациозното си състояние, тя би отразявала по-добре величието на Божията Майка, но просто не е знаела как, не е попаднала в подходящите условия, трябва да я съжалим. Може би тя има добро и мило сърце и ако я помолите за услуга, тя би ви помогнала, докато някое младо и красиво момиче би отказало.

   Започнете да работите с идеята, че мъжете и жените са представители на Небесния Баща и Божията Майка и ще видите как вашият живот ще се издигне и обогати и колко далеч ще прогресирате! Дори и ако не знае, поради начина по който е устроен, поради еманациите които излъчва, всеки мъж има силите да ви приближи до Небесния баща. Чрез мъжа, както през врата, търсете Небесния Баща. Той е Единственият, Който притежава всичко, Който е съвършен. Всички други са само негови аспекти и дори ако комбинирате всички мъже по планетата, те не биха могли да изразят в пълнота Божествения Отец, това би било твърде бледо и неадекватно сравнение. Приемете всеки мъж, когото срещате като врата, като мост, който ви води по целия път до Небесния Баща и по този начин след пет минути почти ще сте забравили човека, а ще имате в съзнанието си само Небесния Отец. Повече няма да имате желание да се запознаете с тази личност, тя ще е само стъпало, което ще ви свърже с Отеца. Благодарете му мислено за това и спокойно си отидете.

   А ако това е възхитителна девойка, порадвайте й се и я оставете изпълнена с вашата признателност пред Божията Майка. От кого мислите на това момиче му е дадена такава красота? От самата ея? Ако беше така, тя щеше да се направи два пъти по-красива, но истината е ,че тя не може да добави и един косъм, нито да промени лицето си макар и с милиметър. Какво знае тя за висшата математика, която е дала на тялото й такава хармония и баланс? Тя притежава красота, за която най-вероятно не е направила нищо, за да я заслужи. Нещо извън нейната интелигентност я е надарила с тази хубост, така че защо да не се преклоним пред тази интелигентност? Виждате ли, ако поставите нещата правилно, сте принудени да търсите Автора, Твореца, и казвате: “Божия Майко, как си съумяла да създадеш нещо толкова съвършено? Каква ли Интелигентност притежаваш, за да създадеш такива лъчисти, невинни и изразителни форми? Колко ти се възхищавам!” Ето така постойте до момичето за малко и общувайте с Божията Майка. През това време девойката вероятно ще си отиде, но не съжалявайте, защото не тя е, която си струва труда. Тя си е свършила работата да ви свърже със Съществото, от което е получила толкова много удивителни богатства. Момичето само по себе си не си заслужава вашата Любов и доверие и определено не трябва да се притеснявате, да изпадате в депресии и да сте готови да разбиете живота си заради нея.

   Трябва да знаете, мили братя и сестри, че слабостите, аномалиите, съблазните и провалите идват от незнание как да се отнасяме към нещата. Ние се установяваме пред външната проява, пред физическото тяло на момчето или момичето и не стигаме по-далече. Как можете да очаквате да се изскубнете от низшата си природа по този начин? Ще бъдете сграбчени от мощни сили и с вас е свършено, това е, загубени сте.

   Никога не сте мислили по този начин, така ли е? А как тогава аз знам тези неща, тези истини? А ако знаехте само колко много други истини съм разкрил! Но защо да ги споделям с вас? Никой не е готов за тях и даже това, което току що казах няма да бъде нито разбрано, нито възприето, нито практикувано. Ако сте разбрали поне пет процента, значи се справяте добре. Хората, които идват тук, не знаят стойността на това, което чуват. Това знание ще им помогне да трансформират техните животи. Те си мислят, че това е прекалено далечно, прекалено невъзможно, неосъществимо.

   Аз знам, че е трудно, но просто се опитайте да разберете и оттам нататък ще държите ключа. Ако ли не, винаги ще газите в калта и ще се оплаквате: “Не мога да го направя, не мога … “ И никога няма да бъдете способни да се справите с живота си, ако не се опитате да разберете това, което сега ви разкривам. Научете се как да възприемате нещата. Аз виждам колко много семейства са в трагична ситуация. Първо изневерява мъжът, после и жената, и всичко свършва с лъжи. Но ако те знаеха как да се отнасят един към друг, всичко би било различно и двамата щяха да са щастливи и силни.

                                                            Бонфен, 31 юли, 1965. 


  Глава XXI
По-широк Възглед за Брака
 II

 Никога не съм укорявал хората за това, че искат да бъдат богати. Аз намирам този стремеж за нормален и му се прекланям. Съвсем правилно е да се търси богатство. Аз също търся богатство. Така че ние се разбираме, вие и аз, и двамата се стремим към богатство. Единственото нещо, в което аз се съмнявам, е дали когато го намерите, ще бъдете изцяло задоволени? Никога няма да имате достатъчно, докато не започнете да търсите другия вид богатство, това за което говорел Христос, казвайки: “Трупайте богатства …”. Самият Господ е дал на хората инстинкта да трупат съкровища. Единствената им грешка е, че вместо да търсят тези съкровища горе, те ги търсят долу.

   Така и вие, мили братя и сестри, ако търсите богатства отвътре(отвътре и горе има същото значение), веднага щом ги намерите, ще бъдете напълно задоволени, богати, щастливи и свободни. Докато относно другият вид богатства, това не е толкова сигурно. Затова на хората трябва да бъде казано: ако искате богатства, това е чудесно, прекрасно, но опитайте се да издигнете това желание на по-висш план. По-нататък, в половата Любов, … кой е заложил в хората тенденцията да търсят жена или мъж? Разбира се, че Бог. За съжаление, ние ги търсим само на физически план и дори като ги намерим, не сме щастливи.

   Всички хора искат да намерят Любовта, тяхното желание е нормално и естествено, но те трябва да се запитат дали е нормално да търсят Любовта само на едно място, на едно ниво, не би ли трябвало да потърсят и на по-високо място. Да, поставете въпроса по този начин и ще намерите разрешението на много ваши проблеми, ще избегнете неизказани мъки и злочестини. Няма нищо лошо да търсим Любовта на физически план, но само като отправна точка, по пътя си кум истинската Любов, която е високо горе, винаги по-високо и по-високо. Аз знам, че вие търсите вашата душа – половинка. Всеки търси неговата душа – половинка с изключение на мен. Защо? Защото аз вече съм я намерил. Сега вие се чудите кое от младите момичета тук … Не, не тук. Моята душа – половинка включва всичките жени на земята. Само с една жена няма нищо друго освен тревоги, но с всички жени човек е в безопасност! Ето защо, всички жени на земята са моята душа- половинка. Ето как аз виждам проблема. Над всички жени стои една Жена. На висшите планове има само една Жена и един Мъж, Адам Кадмон и неговата Възлюбена, които са отразени тук, на земята, в множеството от мъже и жени. Но всъщност има само една Жена и определено точно тя е моята душа- половинка. Някоя сестра ще попита: “И аз ли съм включена?” Разбира се, моята душа- половинка включва целия свят.

   Може би някой си мисли, че е намерил душата си половинка, но това е само нейното отражение, проявяващо се чрез мъжа или жената. Доказателство за това е факта, че всички жени навсякъде по земята отразяват само частица от космическата Жена, една отсянка, един нюанс. В някоя ще бъде косата, в друга кожата или очите … красотата, която наблюдаваме във всяка една от всички жени по земята е част от красотата на една единствена жена, космичната Жена, Божествената Майка, която е великолепна. Ако търсите идеалната красота, издигнете се до висотите, където ще намерите Божията майка в цялото й съвършенство, с всичките й качества. Всички мъже по земята също така отразяват нещо по-висше, красотата и силата на Небесния Баща, някой повече, някой по-малко. Ако обичате мъж или жена, никога няма да бъдете истински доволни и щастливи, тъй като те не притежават пълната красота и сила.

   Разбира се, думите ми не трябва да ви подтикват да отхвърлите всички хора заради обичта си към Небесната Майка и Баща. Например, в семейството бащата е символ на Небесния Баща и вие трябва да го обичате и уважавате като път, който ви води към Него. А ако имате Учител, Духовен Водач, той също така представя Небесния баща и когато се свържете с него, това улеснява пътя ви към Божеството. Само не си правете никакви илюзии: той може да ви заведе до Небесния Баща, но самият той не е Отеца. Така всичко от начина на възприемане на нещата. Същества като Будда и Исус могат да ни помогнат да достигнем по-бързо до Отеца, тъй като те играят тази роля, те изпълняват този сюжет много по-добре да речем от главата на семейството, тъй като колко бащи на този свят са наистина добри въплъщения на Отеца? От символична гледна точка няма какво да се каже – той може да е неграмотен, пияница, но докато е глава на семейството, той играе ролята на Небесния Баща. А майката, дори ако е безкрайно крива и опърничава, тя, макар и неадекватно, но представя Божията Майка.

   Не си мислете, че когато новата философия навлезе в света, няма да има повече Любов, няма да има бракове, напротив, тогава ще настане времето за истинска Любов между хората, тъй като те ще имат правилна преценка за нещата. Нормално ли е да вземем някой млад нещастник и да го отведем на Луната и Звездите, а да лишим от всичко това цялото човечество заради него? Нуждата от Любов е нормална и естествена, но трябва да се научим къде да центрираме тази Любов, на кого да я посветим и как. Омъжвайте се и имайте деца, бъдете верни на съпруга си, но знайте, че съпругът и децата ви ще ви дадат само това, което те трябва да ви дадат.

   Аз знам само един път, аз съм изучавал само един предмет: Силата на Любовта. Трябва да знаем как да обичаме, защото само Любовта ще ни изведе на билото, нищо друго. Истерията, нервите, депресиите винаги идват от погрешна идея за Любовта, Любов насочена погрешно, неправилно контролирана и тълкувана. Всеки път, винаги трябва да вземем Любовта и да я издигнем до по-високо поле, винаги по-високо и по-високо, докато стигнем полето на Небесния Баща и Божията Майка.
          
                                                     Севр, 31 декември, 1963.  


                                                      III

   Тази сутрин ви говорих за великата всемирна Душа, Божията Майка, от която всички жени не са нищо друго, но проява. Аз не казах, че мъжа трябва да обича само Божията Майка и да вижда само нея във всички жени, изключвайки брака. Не са много мъжете, които са наистина способни на това. Повечето мъже могат да обичат само една жена едновременно. Това не е лошо, но защо да не опитаме да обичаме всички жени чрез нея? Ще кажете, че ако кажете на жена си: “ Миличка, аз обичам всички жени на света чрез тебе”, това няма да бъде много добра идея. Да, но ако жените също бъдат научени да виждат всички мъже на света в съпруга си, всичко ще си дойде на мястото. Аз знам много добре, че с нашата ограничена култура това ще е трудно, но с промени в образованието и с правилни инструкции, с времето всичко ще се нареди. Мъжете и жените ще престанат да бъдат толкова ограничени, ревниви и егоистични. Защо мъжът е ревнив? Защото е невеж и сега ще ви го докажа. Когато мъж обича жена си, той й има доверие единствено поради невежеството си. Ако знаеше какво става в главата й, колко хора идват и си отиват с нейното пълно съгласие! Жената също така общува и със същностите на земята, водата, въздуха и когато например тя гледа Слънцето, колко ангели идват, за да я целуват и да й донесат подаръци? Но съпругът, бедният глупчо, не казва нищо, защото не вижда нищо. Само на физически план, когато някой я пипне, той грабва пистолета си. Същото се отнася и за него, вероятно в по-слаба степен, тъй като мъжът е по-малко активен на психическия план и невидимият свят му влияе по-малко.

   Аз знам, че тази философия няма да бъде внедрена лесно в човешкото съзнание, защото стотици и хиляди години хората са работили да утвърдят определен ред и ако ги помолите да го променят, да захвърлят овехтелите си традиции, можете да бъдете сигурни, че се излагате на смъртна опасност. Но, мили братя и сестри, ако искате да бъдете свободни, щастливи и полезни, ако желаете да живеете във вечността, опитайте се да намерите красотата, цялата красота на всички жени в Божествената Жена. Създайте в себе си образ на безкрайно красива жена, въплъщение на всичко най-красиво, изразително резюме пълно с цвят, музика, аромат , с мекота, доброта и живот … Разбира се, това няма да предпази учениците, мъже или жени, от притежението им към представителите на противоположния пол, но тъй като техните сърца и души ще са пълни с възхищение и преклонение към Перфектното Небесно Същество, те ще бъдат защитени от всички изкушения и техните последствия. И ако един ден въпреки всичко те решат да се оженят, когато притежават тази висша практика винаги в съзнанието си, аз съм напълно сигурен, че те ще бъдат много по-свободни, ще носят мир, светлина и радост.

   Ако сте посветени изключително и единствено на един мъж, разбира се, той ще бъде щастлив и горд да види, че вие сте негова робиня, че без него сте нищо, но съвсем не съм сигурен, че вие самите ще бъдете щастливи. А ако мъжът е напълно отдаден на една жена, ако е неин роб, нейната суета ще бъде задоволена, но дали това наистина ще бъде от полза за него? Хиляди години мъжете и жените са се опитвали да се оковат взаимно във вериги, за да задоволят суетата си. Колкото и нереалистично и противно на здравия разум да изглежда, въпреки всичко те все още се опитват да задоволят суетата си, личността си, въпреки доводите на здравия разум. Това превръща както мъжете, така и жените в безчувствени зверове. Но когато те видят нещата в нова светлина, реда на нещата ще се промени. Вие ще кажете: “Но това означава край на семейството, хаос, безпорядък и анархия!” Не, защото това е истинската Любов, по този начин Любовта никога не свършва, не се превръща в скръб, кара мъжа и жената да растат и процъфтяват, тласка ги по целия им път до Бога. Те се разбират и радват един на друг, работят и израстват заедно, те са партньори, ревността изчезва и те влияят положително на целия свят.

                                                     Севр, 31 декември, 1963.

 Глава XXII 
 Анализ и Синтез 

   Учителят чете мисълта на деня:

   “С анализите се спускате в материята, а чрез синтеза се издигате към Духа. като се издигаме нагоре, ние губим от поглед детайлите, цялото става неделимо и възприемаме по-голямо количество факти и обекти. Колкото по-високо вървим, толкова по-обединяващо започваме да разсъждаваме. Благодарение на синтеза, ние схващаме значението на единението, виждаме, че всичко е свързано, което значи, че сме на пътя на познанието.Знанието идва, когато гледаме всичко от най- високата възможна гледна точка , така че да имаме най- широкия поглед върху нещата и да можем да обхванем всичко. Заедно с това знание идва силата, здравето, радостта, които не могат да бъдат придобити ако няма единство и съсредоточаване на енергиите в една единствена Точка, Точка отвъд всички възможни различия.

   Това разбиране за анализа и синтеза без съмнение ще ви изненада, тъй като това не е начина по който обикновено те са определяни. Без значение, факт е, че анализа е спускане в материята, защото за да анализираме, трябва да видим нещата отблизо и за да ги изучим, да ги разделим. Това разделяне на елементите постепенно води до смъртта. Смъртта е чисто и просто пълен анализ, , докато раждането, напротив, е синтез. Елементите се съюзяват, за да формират едно цяло и се ражда дете! Раждането на дете е синтез на всички енергии и частици.

   Синтезът е живот, анализът е смърт. Ето защо съвременната тенденция към анализ е толкова опасна. Например, всички днешни специалисти са аналитици. Техните усилия са посветени само на един предмет, един орган, един компонент, те отхвърлят останалото – цялата ситуация, целият човек, Цялата Вселена. Те вървят към смъртта. Разбира се, някои форми на специализация са необходими, разбира се, че специалисти са необходими, но по силата на анализа човек губи от поглед цялата картина.

   Учените все повече и повече работят в областта на анализа, всяка минута, разкривайки нови частици материя, винаги разделяйки и разрушавайки, разчленявайки, дезинтегрирайки, мачкайки. Това е начинът, по който науката се опитва да опознае човешкото същество, разкъсвайки го на части за да изучи отделните членове. Склонността към разделяне е толкова подчертана и възвеличена от учените, че е донесла промени в нашия морален и духовен живот. Всеки сега иска да бъде изолиран, отделен от другите – враждебността, предразсъдъците и войните са резултат от анализите. Патриотизма, например, не е нищо друго освен манифестация на нацията на философията за цялостна изолация. Всеки е на страната на анализа, разделението, отделеността, всеки е изцяло обособен, откъснат. Дори семействата са станали такива аналитици, че вече не могат да се понасят, винаги си скубят косите, майката с бащата, родителите с децата … Те не разбират, че трябва да се научат да синтезират, защото синтезът е Любов, взаимно разбиране и съгласие.

   Всички те се впускат да анализират, наслаждават му се и се човъркат в различни микроби и заболявания … Ако бяха здрави, ако следваха философията на синтеза в техният живот, нямаше да има нужда от анализи. Защо е всичкият този анализ? Анализи на кръвта, анализи на урината и кой знае още какво … Толкова сме свикнали да анализираме, че без него не можем да се справим. Мислете за синтеза и няма да имате нужда от анализи! Може би няма да знаете много за състава на вашата урина, но въпреки това ще бъдете много по-здрави. Анализите сега са навсякъде. Дори Англия и Корсика сега са за анализа. Всеки сега е аналитик и преди да се усетим Франция ще бъде проанализирана на части! Тук ние служим на синтеза, искаме всички страни да се обединят, да станат една държава, така че живота да циркулира свободно. Синтезът означава Живот, Вечен Живот, Безсмъртие. Малцина ще ме разберат, знам това, тъй като представите им са били изкривени от фалшивите факти, преобладаващи във вестниците, книгите и филмите … Такава е модата сега – всичко да се изкоренява и разкъсва, да се насича на парчета и разчленява.

   Аз ще отида дори по-далеч и ще кажа, че тези, които избират един съпруг или съпруга, са аналитици. Те сами си просят белята и печал и скръб ще се стоварят върху им. Те се наслаждават само на един човек, те не искат да знаят никой друг и елиминират всички останали. Във Великото Всемирно Бяло Братство ние учим хората на синтез, защото целта ни е да обединим целия свят, да обичаме целия свят, а не само един човек, който ще обърне живота им в поредица от проблеми. Вие се гневите, разбира се, и казвате: “О, как смее да говори така за такива свещени неща като Любовта и брака? Той очерня свещени понятия!” Не, аз ви обяснявам как стоят нещата от философска гледна точка. Ако предпочитате нещо друго, това си е ваша работа, аз не ви се бъркам, аз просто обяснявам нещата честно и невинно и никой не може да възрази против това.

   Любовта е синтез. Когато обичате някого, вие искате да бъдете близо до него, да се слеете с него. Чрез анализа ние можем да с учим, но чрез синтеза ние чувстваме и живеем. При анализа няма много за чувстване, докато при синтеза може да не научим нищичко, но чувстваме, разширяваме се, преживяваме екстази и възхищения. Ако хората са все по-малко и по-малко способни на висши и небесни опитности, то е, защото са твърде затънали в анализи. Когато срещнете някого, вие на секундата почвате да го анализирате: носа му, устата му, жестовете му … неговите качества и грешки, професията му, парите които прави … Но ако го обичате, вас не ви е грижа за нищо такова, вие го обичате такъв какъвто е, запознати сте с цялото му същество, вибрирате в унисон с него – това е синтеза. Ако допуснете раздразнение спрямо него, незабавно анализите вземат надмощие и вие го насичате на парчета. По-късно, като преоткриете Любовта си към него, вие му прощавате, тъй като виждате цялата картина и забравяте детайлите. Синтеза не живее в малките неща, противоположно на анализа, който не само че живее в тях, но и до такава степен ги увеличава, че, както се казва, заради бълхата изгаря юргана. Някой ще бъде съсипан от една малка нищо и никаква слабост, която обаче бива увеличена до безкрайност. Той може да е Божи Син, но това няма значение, това не е важно, важна и търсена е точно слабостта.

   Накрая на абзаца се казва: “ Благодарение на синтеза разбираме значението на единението … Тогава сме на пътя на знанието. Знанието идва при погледа от най-високата възможна гледна точка, когато имаме най-широката перспектива …” Да, истинското знание може да бъде намерено в синтеза. Знанието до което се достига при анализа не е истинско знание, то е повърхностно и непълно. Не може много да се научи от изучаването на всеки елемент поотделно. За да бъде научено нещо наистина важно, елементите трябва така бъдат поставени, че да се образува нещо пълно с живот, което не е съществувало преди, когато те са били разделени. Истинското знание може да бъде намерено само в самия живот. Когато обедините елементите, нещо произтича и това нещо е живота. Може да знаете всичко за особеностите на всеки елемент, но докато нямате живот, нямате истинско познание. Истинското знание, което ви позволява да виждате цялата картина ясно, е знанието на съюза. Съюзът е най-важното нещо, защото ви позволява да концентрирате всички сили и енергии в една точка, в която те са в равновесно състояние и хармония. Те работят заедно и вие ставате могъщи. Такова сливане принадлежи на Духа.

   Ако хората не притежават тази философия, то е защото са поели пътя на материализма. Хубаво, нищо лошо, те ще осъществят всички открития и придобивки, но ако продължат, те ще стигнат толкова далеч от единението на Духа, което е единственото нещо, поддържащо хармонията между хората, ще станат толкова враждебни и себични, че ще се самоунищожат. Но ако от друга страна решат да се изкачват към Духа, към обединението, Любовта и синтеза, тогава ще бъде възможно Великото Всемирно Бяло Братство да се проявява чрез тях в света. Всички ще искат да бъдат заедно, да се радват заедно, да се учат заедно. Това е синтеза, не да бъдете слепени както са слепени елементите в предметите, но заедно да доведете Царството Божие на земята, Златната Епоха.

   Чрез избиране на материализма хората избират пътя на нихилизма. Те си мислят, че ще бъдат свободни, но вместо това те сами се погребват. Те не искат да слушат Посветените, защото си мислят, че знаят всичко, но ще дойде ден, когато  ще бъдат напълно смазани под собствения си товар, тази материя, която не освобождават и която толкова много обичат. Ако човек се научи да работи с материята като възприеме гледната точка на Духа, ще е в състояние да борави много по-качествено с нея, тъй като тя ще трябва да се подчини на по-висшата сила. В противен случай тя пет пари не дава и казва: “Аха, ей го на тук, прикован за ръцете и краката, каквото кажа, това става, всичките ми прищевки са задоволени. Не е ли върховно? Мисля завинаги да го държа поробен.” Както виждате, материята не се страхува от човека. Докато отказва да се свърже с духа, той ще трябва да приеме последиците, защото никой никога не е успял по този начин да се освободи от материята … вместо това той е все по-здраво и стегнато обездвижван, приковаван, поробван и спъван и всичко се очертава да завърши много неприятно за него.

   Учението на Великото Всемирно Бяло Братство, което излагаме тук, може да ви донесе вечен живот, повярвайте ми, но трябва да промените начина си на мислене и живот. Вече години аз ви показвам как. Който е тук за пръв път, трябва да се упражнява и практикува, не може да си представяте, че всичко може да бъде научено за един ден и че всичко незабавно ще се нагоди от само себе си. Студент отишъл в Германия да види велик професор по Естествени Науки. Попитал го: “Господине, аз бих искал да науча Естествените Науки, но много по-бързо от другите студенти! Възможно ли е?” – “Да, възможно е”, отговорил професорът, “ако наблюдаваш Природата, ще видиш, че когато тя иска да създаде тиква, ще са й нужни няколко месеца, но когато създава дъб, й трябва едно столетие. Какво искаш да бъдеш? Тиква или дъб? …” Така и аз сега ви питам, какво искате да бъдете, тиква или дъб?

                                                         Бонфен, 25 август, 1975. 

 Глава XXIII
 Както Слънцето, Любовта Носи Ред   в Живота
                                                     I
   Да бъдеш организиран означава да бъдеш жив, защото самият живот организира нещата. Оставете водата да върви по пътя си и тя ще организира пясъка и камъните по течението си. Позволете на живота да циркулира, на течението на живота и то ще организира всичко. Когато живота прекъсне движението си, всичко спира. През зимата, когато Слънцето не грее, нищо не расте. Но щом дойде пролетта с нейната светлина и топлина, животът започва да циркулира и всички растения почват да растат и кълнат. Как се отнася това към човека? Докато духовното слънце в него не свети, божественият живот в него не може да протича и семената, заложени в него не могат да прораснат.

   Всички, дори децата знаят, че Слънцето кара семената да растат, но те не са разбрали  това истински, защото ако бяха го разбрали, биха търсили духовното слънце, което грее с лъчи от Любов и Мъдрост и опложда добродетелите, талантите и качествата, които Господ им е дал. Ние се нуждаем от духовното Слънце толкова колкото и от физическото и благодарение на това Слънце реките текат, птиците пеят и дърветата цъфтят и дават плодове.

   Може много да бъде говорено за думата “организация”. Хората винаги отнасят организацията към механичната сфера, но това не е всичко. Любовта е тази която организира. Когато Любовта между хората живее, не е нужна организация, тъй като всичко се организира само по себе си, всеки знае какво да прави и всичко работи отлично. Без Любов започват заплахи, ограничения, но дори тогава нищо не работи. Ако в семейството съществува Любов, всичко се нарежда естествено, но ако Любовта изчезне, дори и да заплашвате и заключите жена си, нищо няма да се получи. Когато истинската Любов навлезе в света, няма да има нужда от закони и правила, всеки ще знае къде точно му е мястото в света и ще върши всичко в хармония с другите. Любовта е единствената сила, която организира нещата и ги кара да се развиват и процъфтяват. Дайте на семейството или на обществото Любов и няма да има нужда да казвате на хората: “Правете това, правете онова, а ако ли не, мислете му …!” Всеки си върши работата с удоволствие, без никакви закони. Където живее Любовта, там няма нужда от закони.

   Законите са били изобретени в деня в който Любовта е изчезнала от човечеството. Съществувало е време, когато хората са можели да се обичат и да си бъдат верни и тогава институцията на брака не е съществувала. Бракът е бил измислен, защото хората са забравили как да се обичат: те се женят без да знаят защо, без никакво истинско разбиране и добри намерения и за да бъдат ограничени, трябвало да бъдат измислени законите, клетвите и т.н. Нужни ли са брачни договори, регистри и чиновници там където съществува Любовта? Дори всички документи, кмета и духовенството не могат да спрат двамата от развод. Когато има Любов, нищо не е нужно, такава връзка ще продължи вечно и не са нужни попове, защото самият Бог вече е дал благословията си. Бог живее в Любовта между хората които наистина се обичат и това е истинската благословия, тяхната Любов е благословията.

   Аз не съм против женитбата и духовенството, но просто обяснявам, че ако липсва Любовта, човешките институции не могат да направят много. Аз не казвам, че не трябва да се жените в църквите и да не се подписвате в Градския съвет. Не, просто обяснявам, че тези които се обичат са вече женени от Природата, дори и ако не го осъзнават. Докато, ако не се обичат, даже и ако са женени от свещеник и от държавен чиновник, за Природата те не са свързани.

                                                                 Севр, 8 май, 1966.  

                                                     II

   Човешкото разбиране е до такава степен ниско и принизено, че всичко в представите им е мъртво. За хората земята и Слънцето не са живи и интелигентни, но единствено те самите са интелигентните същества! Как тогава, ако не е съществувала никъде, интелигентността е възникнала в човешкият мозък? Ако самият човек е автор на своя собствен интелект, това води до въпроса: "Е, добре, старче, защо тогава си толкова ограничен и глупав? Защо тогава не се направиш по-добър, можеш ли да прибавиш  макар и нещо мъничко към разумността си?” По силата на логиката трябва да допуснем, че интелигентността, която се проявява в човешкият мозък, съществува също така и навсякъде другаде и самите хора със собственото си невежество спъват прогреса си, като отричат че животът е навсякъде и предпочитат да умъртвяват всичко.

   Истината е, че всичко е интелигентно и Божествено, дори камъните и металите, които са на най-ниската степен на живота в огромната стълбица на съзнателността, която се въздига по целият път към Бога. И това е и цялата работа на Посветените, да подтикнат хората да почувстват живота на Вселената и да общуват с нея в нейния най-чист и могъщ аспект. Това е причината за нашите сутрешни посещения на слънцето. Ако знаете как да го гледате, да мислите за него и да го обичате, ще се придвижите към по-висока степен живот, ще сте способни да създадете друго течение във вашите клетки и органи, което ще функционира различно, ще излъчва нещо толкова фино и тънко, че малко по малко ще привлече към вас Любовта на целия свят. Хората търсят живота. Това е прекрасно, но и ужасно. Вземете, например жена, която обожава съпруга си, той значи всичко за нея. Тя го обича и му се възхищава заради начина, по който той изглежда, заради силата и интелекта му, но един ден … той умира. Какво прави тогава жената? Дали следва мъжа си? Не, тя казва: “погребете го!” В момента в който живота го напусне, напуска го и тя, тъй като не иска да бъде свързана с нещо безжизнено. Никой не обича трупове.

   Хората все повече и повече заприличват на трупове. Ето ги, студени и без Любов, без нищо стойностно да дадат на света и те, горкичките, си мислят, че това е начина да успеят в живота! Хубаво, но това е погрешен път. За да успеят в живота, първо трябва да се научат да бъдат живи! А могат да бъдат живи само ако излъчват Любов. Това е толкова лесно и приложимо! Например, когато няма никой наоколо, вдигнете дясната си ръка и предайте Любовта си на Цялата Вселена, на звездите, на ангелите и архангелите, казвайки: “Обичам ви, обичам ви, искам да бъда в хармония с вас!” Така, като си създадете навика винаги да излъчвате нещо вибриращо и наситено, се превръщате в жив извор, извор на Любов. Хората се чувстват по-сигурни зад намусена безизразна гримаса, която не отразява нищо живо, нищо мило. Те въобще не предполагат колко опасно е това. Защото са видели някой идиот да се държи затворено и студено, те започват да го имитират. Сега всички искат да изглеждат по този начин, сякаш това е върха на еволюцията. Е добре, не, първо бедните глупачета трябва да се научат да еманират Любов, да се научат да бъдат живи, така че всичко в погледа и лицето им да бъде живо. Някога когато погледна в очите на хората, не срещам нищо вибриращо, няма отблясък, очите им са като камъни и тъй като не обичам да гледам подобни очи, се извръщам настрана. Те са мъртви, очите им са мъртви. Кога хората ще разберат, че ние обичаме живота, а не смъртта?

   Трябва да си създадем навика ден и нощ да вибрираме, така че да даряваме на всички създания от Небето и земята нещо от себе си, прониквайки ги с Любов, както Бога. Точно това е и което Бог прави. Той постоянно преминава през всички творения, за да им предаде Любовта си, да ги изпълни с качествата си. Да, това е, което Господ върши, това Му е работата: да прониква през всички създания с безкрайната си Любов, която хармонизира различните течения и части от цялото в един акорд. Например, ако някой има болка в слънчевия си сплит или главата, може да постави там ръката си и да излъчи цялата си любов. При това всички частици, които са се разпръснали наоколо ще побързат отново да заемат мястото си поради Любовта, която им давате, докато всички вредни елементи, които са се настанили там, ще напуснат. Ако имате достатъчно силна и мощна Любов, ще получите резултати, ако ли не, безсмислено е да опитвате.

   Ако искате да сте живи, обичайте! “О, ясно”, казвате, “ значи трябва да намерим някой мъж или жена когото да обичаме!”  Не, не по този начин. Така ще привлечете само смъртта, смъртта на Духа. Ако безсмислено и глупаво изхвърляте тази квинтесенция, която принадлежи на мозъка, вие ще се изтощите и огрубите. А онези, които се потискат, не са по-добре, те се разболяват. Единственото разрешение е да излъчим Любовта си към Небесата, където тя може да живее и циркулира, а не да бъде възпирана, така че да разруши всички бентове и да наводни и потопи всичко. Това е причината, поради която трябва да обичаме, да обичаме ден и нощ и да изпращаме Любовта си на всички същества които се нуждаят от нея. Когато дойда тук в залата, аз ви пращам моята Любов, цялата си Любов, и дори ако не го чувствате, аз съм щастлив и доволен поради това. Защо още не сте разбрали значимостта на приятелския поздрав с Любов? Трябва да се научим да се поздравяваме така, че ангелите и Архангелите, които ни гледат, да кажат: “Какво величие, каква бляскава светлина! Нека да отидем при тях и да се присъединим към тези хора, които се поздравяват с такава Любов!”

   Хората се срещат, поздравяват се и се разделят, но правят всичко без Любов. Брачните двойки се целуват и казват: “Довиждане, скъпи, довиждане мили … “, но целувката им е празна. Те се целуват по навик, защото така е прието, и това е много погрешно. Защо въобще да се целуваме в такъв случай? Трябва да вложим нещо в целувката, така че да надарим човека, когото целуваме с живот, да го оживим и подсилим. Хората нито знаят какво означава целувката, нито знаят как да се целуват. Сега мъжа целува жената когато е мизерен и нещастен, за да се утеши и успокои и неговите целувки предават на бедното момиче цялото му обезкуражаване и скръб, които тя поглъща и скоро се разболява. Мъжете и жените вечно се обменят, но какъв обмен е това? Един Господ знае, или по-скоро … само дяволите знаят. Не е забранено да се целувате, напротив, но трябва да знаете кога и как, така че вашите целувки да предават вечен живот.

   И така, драги братя и сестри, ако сега ви кажа, че дори не знаете как да се целувате, вие ще се ужасите, защото според вас правите всичко перфектно, идеално. Само Посветените могат да видят колко сте далеч.

   Най-важното нещо е Животът, Любовта, тъй като Животът и Любовта са едно и също нещо. Ето защо трябва да излезете извън рамките на вашите застинали, прозаични и обичайни животи и да се устремите към най-високия идеал: да излъчвате Божествения Живот, Божествената Любов. Никога не казвайте: “Не мога, това не е за мен, не съм готов, отказвам се.” Дори ако ви е трудно да реализирате и постигнете идеала си, дръжте се здраво за него. Тъкмо защото е трудно постижим, той е прекрасен. Лесно постижимите цели не са твърде ценни … целият свят се прилепя към лесни за постигане неща, но аз, изкривен по рождение, се впуснах в нещо, което предварително знаех, че не може да бъде постигнато, тъй като е прекалено велико, прекалено възвишено и идеалистично. Да, но точно този факт ме стимулира и пълни с ентусиазъм и поезия. Ако се насоча към по-лесни неща, ще загубя ентусиазма си. Психологията не се е спуснала достатъчно дълбоко в този въпрос. Вие ще възразите че това няма нищо общо с психологията, но не е така. Това е истинската психология. Никога не се подценявайте и не мислете, че сте неспособни, но станете проводници на Божествения Живот и Божествената Любов.

                                                              Бонфен, 14 юли, 1975.  

 ГлаваXXIV

 Майчината Любов  

 Преди девойката да се омъжи и има деца, може би тя поставя Любовта към Бога на първо място. Тя може би обича чистотата и мъдростта, може да мисли, медитира и се моли и наистина да иска да бъде пример за другите. Но веднъж омъжена, особено когато дойде детето, тя поставя съпружеският си живот, живота на детето и семейството на първо място и изоставя всичко останало. Бих искал да анализирам това поведение.

   Всички се съгласяват с майката и мислят, че е напълно естествено и правилно тя да зареже духовността в името на детето. Тя е майка, има дете и всички други майки и бащи ще потвърдят това. Но аз не съм съгласен с тази гледна точка. Когато майката отхвърли всичко заради детето, ако за нея няма нищо по-важно от детето, тя ще наруши всички Божествени закони и ще спори дори с Бога, ще го обвини в жестокост и нечестност, ако нещо стане с детето. Всички, с изключение на мен мислят, че такава Любов е изключителна. За мен е ясно, че ако тя обича детето си, но не и другите деца и може заради него да отхвърли Бога, то е защото тя го обича заради себе си и мисли за себе си, а не за него самото. Тя изоставя Божествеността и Светлината, за да се посвети изцяло на детето, но по този начин тя го изолира от Висшия Свят, от Източника на Живота, от Необятността, която детето вероятно никога няма да е в състояние да познае и да се ползва. Заради ограничената си Любов тя не го допуска до мястото, на което то принадлежи и което би го направило безсмъртен. Мислейки, че се грижи за него, тя всъщност го приближава до ада и го отдалечава от Небето, от Източника на Светлина и Хармония.

   Виждате че това е недоразумение което е било поддържано в течение на хиляди години. Ако майката наистина обича детето си, тя никога не трябва да го откъсва от Небето, където всички творения процъфтяват. Ако майката остави Бога зад себе си, за да мисли само за детето, нейната мисъл повече няма да съдържа Божествените елементи и храната, която тя му дава, ще бъде лишена от живот.

   Майката никога не трябва да се грижи за детето си без първо да се свърже с Бога, преди първо да намери източника на живота, който да му предаде. Но тя глупаво си мисли, че ако не е през цялото време около него, то ще умре. Напротив, то ще бъде съживено. Дори ако то загине, докато тя е с Бога, когато се върне, тя ще е в състояние да го съживи(имат се предвид вътрешни състояния, а не физически премествания – ред.)! Но ако тя е толкова привързана към детето, че прекъсне връзката си с Бога и ако се случи така, че то умре, тя никога не ще бъде в състояние да го върне към живот. Вие казвате, че е твърде трудно да си извадите поука от това, което казвам. Не, разберете, че ако всред задълженията си майката не търси Бога, не търси живота и светлината, тя няма да бъде способна да му предаде светлинните частици, които ще го направят изключително същество. Нейната Любов ще е обикновена и тя ще създаде обикновено дете. То ще живее, ще бъде облечено и нахранено, но ще бъде само един номер измежду другите, защото възпитанието му е било далеч от Божественото присъствие. Докато майката която е запозната с Езотеричната наука, ще отиде при Бога и ще каже: “Господи, идвам при теб, за да търся Любовта, светлината, здравето от които се нуждая за моето дете … “ И когато тя се върне, ще даде на детето си елементи,  за които другите майки  си нямат и понятие. Те нямат време! Разбира се,че имат време, но себичната им философия не ги допуска до такава философия. Ето защо земята ще бъде винаги пълна с обикновени деца, поради невежеството на майките им.

   Дотогава, докато майките и бащите са твърде привързани вътрешно към семействата си, те никога няма да могат да потърсят инструкции, никога няма да бъдат способни да трансформират семейството, нито да го направят по-щастливо, тъй като никога няма да можете да трансформирате членовете на семейството си, ако емоционално сте прекалено близо до тях. Аз нямам в предвид да ги напуснете физически, но мисловно, за да замените погрешният начин по който ги обичате и разбирате. Веднъж омъжени, когато се появят децата, всичко е свършено, жените стават покорни роби, “майки квачки”, както се казва и светът е пълен с квачки!

   Вие възкликвате: “Но това е кръстоносен поход срещу децата ни!” Съвсем не, може би аз обичам децата ви повече от вас самите, това е спорно. Ако има някой който обича децата ви, то това съм аз. Може би аз единственият измежду нас, който го обича. А вие, вие не ги обичате истински. Веднъж аз чух как момче иска пари от майка си, за да отиде и върши сума ти щури неща и  я заплаши, че ако тя не му даде пари, ще се самоубие. Майката му отговори: “Ами, действай, моето момче, иди се самоубий. На нас не ни трябват такива хора на земята. Аз исках да те превърна в нещо изключително и благородно, но ти предпочиташ да се държиш като престъпник, така иди и се самоубий, така ще е по-добре за всички. Аз ще благодаря на Небесата за смъртта ти. “ Тогава, благодарение на нейната дързост, за първи път през живота си синът се спря и послуша майка си, а впоследствие се превърна в удивителна личност. Години по-късно той каза: “Майка ми ме спаси.” Ако майка му си беше скубела косите и беше казала: “О, бедното ми момче, не прави това, ето ти парите.”, тя би го превърнала в животно и това е, което повечето родители правят: поради сляпата им доброта, поради тяхната безгръбначност и безхарактерност, те превръщат децата си в жалки отрепки. И после казват: “Но ние ги обичаме.”  Те оправдават глупостта си, неспособността си да учат децата си и неразбирането си на психологията като казват: "Ние ги обичаме."  Ето какво минава за Любов. Вместо да кажат: “Колко слаби и глупави сме”, те казват: “Ние ги обичаме.” Аз не им вярвам. Зад думите “Ние ги обичаме”, аз чувам нещо друго: “Ние сме идиоти.”

   Когато майката се посвещава на детето си, това не означава, че трябва да забрави за Небето. Тя трябва да го вземе и заведе в Небесата и още докато е в люлката и не разбира, да му каже: “Вземам те с мен в Небесата, право в светлината, където царува хармонията.” Детската душа ще я чуе и разбере. Ето как майката трябва да възпитава детето още от пелените, в противен случай то ще бъде обикновено дете, може би дори престъпник. “Какво? Престъпник? Моето дете е ангел!” След няколко години, когато порасне, ако сте глупави, ще видите дали е ангел! Но ако сте умни, да, то ще стане ангел, повече от ангел, божество. Това е ясна математическа закономерност. Сега, какво вие мислите по този въпрос, не е толкова важно, по-важно е аз какво мисля. Защо в името на Небесата, не се научите да мислите дръзко? Бъдете дръзки!
   Авраам обичал Исаак, но се съгласил да го принесе в жертва на Бога. Бог искал да види дали Авраам Го обича повече от неговият син. Ние винаги биваме питани този въпрос, дали обичаме децата си повече от Господа, но майките и бащите никога и не подозират, че подобен въпрос може да съществува. Бог искал да провери Авраам и затова го помолил да жертва сина си. Вие ще кажете: “Не е ли бил достатъчно прозорлив да види дали го обича или не, че е искал такова жестоко доказателство?” Разбира се, че Господ е знаел предварително, че Авраам ще го послуша, Той е познавал мислите и сърцето му, но самият Авраам не е знаел кого обича повече и е било необходимо да бъде изпитан. Авраам е бил накаран да премине през този тест заради него самия, не заради Бога. Затова Господ ни изпитва, за да ни накара да се опознаем. Ние не знаем дали сме слаби или глупави или силни и умни, добри и щедри. Ние си въобразяваме какво ли не: “Аз съм гений, аз съм това, аз съм онова”, но когато биваме поставени на малък изпит, ние се предаваме без да знаем защо. Така Авраам открил, че обича Бога повече от всичко друго. Той знаел, че след като Господ е дал сина му, Господ ще си го и вземе.
   Защо майките не мислят по този начин? Те искат да запазят детето си дори и след като са изоставили Бога и си мислят че детето ще бъде защитено под тяхната закрила. Но каква закрила могат да дадат на детето си, след като са обърнали гръб на Великият Закрилник? Каква гордост, каква суета! Но Абрахам, който е бил истински Посветен, не въстанал, а се покорил и се подготвил да жертва сина си. И тъй като Бог не е жаден за кръв и не е чудовище, в последната минута Исаак бил заменен с Овен. Тогава Абрахам разбрал до каква степен обича Бога, на каква жертва е готов и това било достатъчно. Майка, която не е готова да действа като Абрахам, преди всичко, не е интелигентна и второ, е прекалено горда. В гордостта си тя мисли че знае по-добре от Бога дали детето и трябва да живее или да умре. С тази нейна представа за Любовта, дори и ако детето живее, то ще й донесе само печал, защото вместо да го приближи към Светлината, тя го отдалечава от нея. Според нея нейната любов е по-важна. Тя си мисли, че нейната любов е всичко, но ще й се наложи по един или друг начин да плати за тази си грешка, тъй като не е изпълнила задълженията си. Нейният дълг е да намери Небето и да заведе детето си там.

   Човек никога и заради никого не трябва да напуска Небесата, нито заради дете, нито заради мъж, нито заради жена. Само като сте безусловно верни на Небесата, може да бъдете полезни на хората около вас. Ако изоставите Светлината, за да задоволите прищевките на някого, ще си навлечете само неприятности, защото така ще се откъснете както от Небесата, така и от земята, което значи, че ще загубите както Бога, така и хората, за които сте направили такава ужасна жертва и ще останете напълно сами. Ако сантименталността и сляпата привързаност във вас надделее, рано или късно ще се опарите. За да избегнете страданията, трябва да действате интелигентно, мъдро, да поставите на първо място Бога и тогава всичко, което обичате, ще е ваше. Всички деца, които обичате правилно, с чиста и божествена Любов, са ваши деца, но ако обичате неправилно вашите физически деца, те не са ваши деца. Вие казвате: “Но това не е възможно … кръвта вода не става!” Да, но повярвайте ми, има връзки и връзки и кръвните връзки не са най-силните. Само тези деца, мъже и жени, които знаете как да обичате, ви принадлежат. На пръв поглед кръвните връзки са най-силни, но често близки роднини от едно семейство са твърде различни и трудно се понасят, тъй като принадлежат на различни духовни семейства, имат различна честота на вибрациите. Например може физически да се родите в семейство на селяни, но духовно да принадлежите на царско семейство. Както и физически може да принадлежите на царско семейство, но духовно всъщност да принадлежите на семейство на просяци и отрепки.

   Нека видим сега как обикновено постъпва някой, който обича семейството си. Ако ги обича и е достатъчно смел, той ще ги остави за известно време и ще отиде в някоя друга страна, за да припечели малко пари. Някой друг, на когото му липсва този кураж, няма да може да се престраши да ги остави сами. В първият случай мъжа напуска семейството си външно, но всъщност се жертва за да им помогне. Той отива надалече, за да спечели богатство и когато се върне, всички са щастливи. А този, който външно остава със семейството си, държи в нищета както себе си, така и тях. За да поясня: истинският баща или майка ще остави временно семейството си и ще отиде в чужбина, тоест в Божествения свят, за да натрупа богатства и когато се върне, всички ще охолстват. А този, който не разбира това ще стои близо до семейството си, но какво ще е в състояние да им даде? Не много, няколко трохи и евтини дреболии. Истинските майки и бащи отиват в “чужбина”. За колко дълго? Зависи, половин или един час, един ден, три месеца и когато се върнат, те носят със себе си богатства. Както виждате, тези аргументи са силни и не могат да бъдат оборени от вашата човешка логика. Ако някоя майка не е съгласна, нека дойде да поспорим! Аз ще и кажа: “Ти се преструваш че обичаш детето си, но анализирай Любовта си. Ако наистина го обичаш, ще отидеш в “чужбина” поне за десетина минути и тогава твоето дете ще бъде отгледано в изобилие.” Тук, този център в Бонфен* символизира тази чужда страна, където трябва да дойдете за да спечелите богатства, тоест знания и просветленост, които по-късно ще въздадете на семействата си.

   Любовта е истинска, когато човек желае да заведе другите при Бога. Другите видове Любов са само средства и начини за удовлетворяване на егоистични мотиви. Някога вие се сприятелявате с някого, вие сте внимателни с него, давате му подаръци, но правите всичко това за да получите определена полза като неговата защита или да се възползвате от позицията му в обществото. Много рядко хората действат безкористно. Дори когато дават нещо, те си имат причина и кроят планове как да се възползват от това. Разбира се, винаги съществува причина, дори Любовта на Великите Учители на човечеството си има причина. Посветените също искат да получат определени облаги – те жадуват за Любовта и защитата на Бога. Да, но тук не става дума вече за материални натрупвания, за земни придобивки. Посветените търсят славата на Бога и това е единственият заслужаващ си труда мотив: да станат като Бога, да Блестят като Него, да творят като Него.

   Аз не мога да кажа, че моята Любов е напълно неегоистична и безкористна, аз мога само да кажа, че съм направил замяна – обекта и субекта са други. В наш интерес е да обичаме Бога, защото така придобиваме вечен Живот, Светлина и Свобода … Всъщност, това не е личен интерес, защото тези придобивки са Божествени. Както виждате, в същото време имате личен интерес, но се борите против себичността. Опитваме се да победим низшите амбиции, като ги заменяме с по-висши амбиции. Ако търсите само как да задоволите похотите и инстинктите на личността си, разбира се че това е низша форма на личен интерес, но ако се стремите към Светлината, Вечният Живот и Божествеността, това са висшите интереси на индивидуалността и тук е цялата разлика. Има низш и висш интерес, но винаги интереса е водещ. Учени сме, че не е правилно да бъдем егоцентрични. Всъщност трябва да сменим репертоара си и да говорим не за липса на егоцентризъм, но за висша форма на Егоцентризъм.


   И така, мили братя и сестри, ако все още има нещо неясно, не се безпокойте, не се безпокойте, всичко ще дойде с времето си. Тук сте на училище и всеки ден има програма с въпроси за разрешаване. Трябва да се учите прилежно, така че всички други проблеми, които ви безпокоят, също да бъдат разрешени. Но не се безпокойте. Засега мислете само по въпроса за Любовта: как да обичате семейството си, как да обичате децата си, съсредоточете се само върху това.

                                                         Бонфен, 10 август, 1963.

Глава XXV
 Значението на Отречението


   Учителят чете мисълта на деня:

   “Когато бутилката е пълна, възможно ли е да се добави повече течност? Не, първо трябва да бъде изпразнена. Същото е и с хората. Ако човек не се освободи от неговата поквара и порок, от вредните си навици, как тогава Божествените качества и добродетели ще могат да дойдат и се внедрят в него? Той вече е пълен! Това е смисъла на отречението: да се освободим, да се отречем от определени навици, например да спрем цигарите, или маменето и злословието, за да освободим пространство за нещо друго. Веднага след като се освободим от даден порок, дадено качество идва да го замести. Това е физичен закон. Как можем да се изпълним с добродетели ако вече сме пълни с пороци? Няма начин! Човек може да живее до най-великия Учител на човечеството през целия си живот, но ако не се е освободил от миналото си, така че да може да бъде отново напълнен, той ще си остане същия.”

   Тези които са разбрали значението на отречението, знаят че се отричат от самите себе си, от низшата си природа, за да създадат празнина, в която могат да бъдат излети Божествените качества. Докато човек не осъзнае това, той ще си мисли: “Ако не пия, не пуша, не ходя по жени, ако не мога, когато си искам да отида на бар или нощен клуб, какъв живот ще е това, по-добре да лягам и умирам.” Точно обратното, ако човек е в състояние да се откаже от тези малки удоволствия, те ще бъдат заменени от много по-големи удоволствия, принадлежащи на по-висш план.

   Толкова е просто. Не може да напълните бутилка, ако тя вече е пълна. Разбира се, ако тя е пълна с еликсира на Безсмъртния Живот, не трябва да я изпразвате, но ако съдържа само кал и плесен, защо да я пазите? За съжаление, хората знаят само как да се пълнят с гадост, но не знаят как да се освободят от нея. От самото им детство те са обкръжени от хора, които не са за подражание и които им предават техните навици, модели на мислене и действие, които са напълно грешни. И сега, за да се опразнят от всичко това, за да се обновят и подмладят, за да променят съзнанието си и да разкъсат веригите си, те трябва да потърсят други модели, трябва да намерят хора, които са като Слънцето, които са като малки Слънца. В света всеки се стреми към кариера, семейство, комфортна къща и тази суета им стига, те са задоволени от този посредствен живот. От време на време те ще прочетат няколко книги, ще прослушат няколко диска, ще се раздвижат малко или ще отидат на парти и толкова, това е техния живот. По този начин те не прогресират, не добавят нищо ново в техните животи, нищо важно и светло. Но те не знаят колко опасен за Духа е такъв спокоен живот на бавни обороти. Всички психически и физически болести само чакат удобния момент да се промъкнат и нахвърлят върху тях, да ги разкъсат и унищожат. Космическата интелигентност не си е правила труда да създаде такова чудно същество като човека, за да му позволи да проспи безгрижно живота си в приятни блянове. Природата му е отсъдила неспирен напредък по пътеката на еволюцията, предопределила му е един силен живот, който отхвърля всички нечистотии. В противен случай тинята се натрупва и той затъва в тресавището.

   Хората често ме питат за това, кога Любовта е чиста и кога не. Отговорът е лесен. Погледнете Природата: всичко нечисто, мръсно и тъмно има склонността да потъва надолу, а всичко чисто се издига нагоре, към височините. Същото се отнася и за човека. Всичко грубо се трупа в по-ниските части от тялото му, а всичко светло, чисто и блестящо се покачва до главата му. Ето защо неговият мозък, очи, уста, уши и нос са горе, а други части са ниско долу. На тези две части на човека, по-ниската и по-високата, отговарят двете му естества, низшата и висшата му същности, личността и индивидуалността. Любовта, така както бива проявявана от личността, не може да бъде чиста, тъй като е свързана с подземния свят, пълен с егоистични елементи, плътен и мрачен. Любовта на личността мисли само да доминира и взема и поради това тя не може да бъде чиста. За слепия всичко е чисто, но не и за Посветения, който вижда цветовете, излъчванията и еманациите на всяка една мисъл и чувство. Чувствената, примитивна и груба любов не може да бъде чиста. Докато Любовта на индивидуалността е чиста, тъй като съдържа други елементи: щедрост, безкористие, милосърдие и интелигентност.

   Чрез тяхната така наречена любов хората си предават всякакви видове мръсотия, които не им позволяват да виждат ясно и да преживеят небесните усещания. Те си създават прегради, направени от слоеве егоистична и чувствена любов. Хората са свободни да следват наклонностите си, но това не означава че са прави. Посветените, които са ни оставили правила и предписания, не са се опитвали да спрат хората да се обичат и да ги разболеят, но са се опитвали да ги защитят от спускане прекалено ниско в пъклените региони, където те биха загубили всичко. Когато човек си позволява да бъде доминиран от личността, кръгът на възприятието му се ограничава и не само че ослепява и оглупява, но вече не получава благословиите и чудесата на Божествения свят.

   Егоистичната любов винаги е нечиста. И така, както е разбирана и практикувана понастоящем от повечето хора, любовта е нечиста и обмените между мъжете и жените в правенето на любов са пълни с болест и поквара. Всички знаят как да живеят този общоприет вид любов, но хиляди години са нужни за да обясним другият вид, хората не разбират, нямат ясна идея за това и колкото повече им се обяснява, толкова по-неясно им става, тъй като нещо вътре в тях липсва, не са готови.

   В езотеричната наука се казва, че всъщност отричането не е отричане, а замяна, придвижване в друг свят. Същите дейности продължават, но с толкова чисти и светли материали, че няма никаква опасност. Например, някой се отказва от физическата любов, за да преживее Любовта на по-Висшите Планове. Кое е по-доброто? По-нататък, ако човек се откаже от нещо, но не го замени с друг източник, ще се получи потискане. Когато се говори, че трябва да се отречем и лишим от нещо, това е само начин на изразяване. Всъщност, човек не трябва да се лишава от нищо, а просто да се придвижи към по-висшите региони, където да продължи да върши същото като по-долу, но в по-фина форма. Вместо да пие блатна вода, пълна с болести, трябва да отиде до извора, откъдето да пие кристално чиста вода. Но да спре да пие напълно, означава да покани смъртта. Не, не трябва да спрем да пием въобще, но да заменим каналната вода с Небесна.

   Всъщност, Посветеният не се лишава от нищо. Той яде, пие и обича, но в царства и състояния на съзнанието неизвестни на обикновения човек. Когато чуят думата отречение, хората се плашат и си казват: “Ако се откажа от това и това, ще умра.” И те са прави, ще умрат. Ако не разберат, че трябва да се откажат от нещо, за да получат друго, много по-добро, те ще умрат. Трябва да пием, ядем, спим, дишаме и създаваме деца, но трябва да правим всички тези неща по по-добър начин. И за да се научим на това, съществува цяла съкровена наука. Виждате колко просто е всичко, не е нужно да потискате и задържате, но трябва да сублимирате.

   Всички низши тенденции трябва да бъдат заменени от други тенденции, други навици и нужди с по-висше качество. Начина по който повечето хора се опитват да се освободят от навиците си, такива като пиенето, пушенето, от нуждата си от жени, е като потискат желанието без да го заменят с нещо друго. Това е крайно опасно, тъй като те се спускат в празнотата и неминуемо губят равновесие. Тази празнина трябва да се компенсира, мястото на низшото желание да бъде заето от висше желание. Ето защо тези които се въздържат от любов, не са разбрали нещата. Вместо да се потискат, те трябва да заменят обекта си на любов с друг, по-светъл обект, в противен случай те зоват смъртта. Природата е организирала всичко по най-добър начин. Ние ядем, пием и дишаме и нищо не трябва да бъде потискано, но да бъде рафинирано и преобразувано в по-висша степен.

 Преди да решите да се откажете от нещо много силно във вас, мислете добре, защото това е сериозно решение. Нуждата трябва да бъде заменена и за да бъде осъществено това, вие трябва да продължавате да ядете, пиете, обичате и живеете, но на такива нива които вече не ви излагат на същата опасност. Ако не поставите нещо на мястото на обичайните си привички, няма да издържите.

 Например да вземем някой, който е пристрастен към жените. Как може да се справи с това си желание? Колкото и да е странно, чрез жените. Вместо да се ограничава само с една, той трябва да се влюби във всички жени едновременно – това ще го спаси. Вместо да се валя в прегръдките само на една жена, която ще го погуби, той трябва да реши: “Трябва да обичам всички жени на света!” И тъй като той не може да спи с всички жени на света, той ще се спаси, защото ще обича женствеността във всички жени и тази любов ще му донесе щастие и мир. Жените могат да използват същия метод. Вместо да обичат само един мъж, те трябва да се научат да обичат всички мъже и това ще ги изпълни с радост, щастие и вдъхновение. Докато не могат да реализират такова разширяване на съзнанията си, те ще бъдат нещастни, горчиви и ще съжаляват. Запомнете този метод. Ако не замените желанието, което ви мъчи или привличането, слабостта, страстта или порока с друго желание, друго привличане от по-високо качество, ще бъдете разкъсвани, винаги в конфликт със себе си, не го забравяйте. Дори ако сте загубили човека когото обичате, ако ви е напуснал или починал, трябва да го замените с друг … не с някой когото също може да загубите, но с великата любов към висшето и прекрасното. Тогава ще се успокоите и ще се изпълните с мир, защото празнината е била запълнена. Хората обичат да заменят един любовник, съпруг или съпруга с друг любовник, съпруг или съпруга, но това никога не е отговора. Без значение колко ви обяснявам тези неща, вие никога няма да ги разберете, ако не ги осъзнаете от личен опит, в медитация, и докато не осъществите вътрешни промени. Всичко, което за мен е явно, на вас още не ви е ясно, защото имате друга структура, друг поглед за нещата. От вас зависи да свършите необходимата работа, за да просветлите това, за което говоря. Когато разберете, ще имате всичко, което Природата ви е предопределила, ще можете да използвате заложеностите си с такава прецизност, сякаш сте в лаборатория или в електроцентрала. Вместо да бъдете побеждавани от силите и теченията, ще можете да ги манипулирате без никаква вреда за вас. В този момент природата ви разрешава да правите каквото искате с мъжете и жените, с целия свят. Но дотогава вие толкова ще сте се променили, че няма да имате никакво желание да се възползвате от това си право. Чувството ви за красота, стремежа ви към съвършенството, светлината и чистотата ще бъдат толкова високо развити във вас, че повече няма да искате да се спускате в определени области, които са твърде близко до Ада, а ще предпочитате да останете във висшите сфери, където ще се чувствате у дома си.

   Ще ви разкажа една приказка. Един ден докато се разхождал из царството си, царят видял на полето една крава. Тя му се сторила толкова красива, че той пожелал да я купи. Царят изпратил един от слугите си да говори със собственика на кравата. Собственика се оказал влъхва, мъдър старец и той отказал да я продаде, тъй като млякото което тя давала било единствената му храна. Слугата се върнал с отговора на мъдреца и тогава царят решил да постигне целта си със сила. Той изпратил няколко члена от свитата си да му доведат добичето, но светецът просто вдигнал ръката си и ги парализирал, след което ги пуснал да си вървят, като им заръчал: “Кажете на господаря си, че той няма нужда от моята крава, той е богат и влиятелен, така че нека остави мен и кравата ми на мира, тъй като тя е всичко, което имам.” Царят побеснял и пратил цяла армия да му отнеме кравата, но магът отново ги приковал на място и ги отпратил. Царят започнал да си мисли: “Този старец трябва да притежава необикновени познания, откъде иначе има тези сили? Ще отида и ще открадна тайните му.” Царят се дегизирал и се представил на мъдреца: “Уважаеми старецо”, казал той,”вие сте известен в цялата околност за вашата велика мъдрост и аз дойдох да се уча от вас. Моля ви, приемете ме за ваш ученик.” Разбира се, мъдрецът познал царя и прочел намеренията му, но не казал нищо и се съгласил да го приеме за ученик. Царят останал при него години, учил се да медитира, да се моли и диша, постил и се молил … и един ден, като си спомнил за кравата осъзнал, че повече няма никакво желание да я притежава! Самият той станал мъдрец.

   Кажете си: “Искам да имам всички жени на света”, и направете всички възможни усилия да станете привлекателни, силни и мъжествени, упражнявайки се в медитация и молитва и накрая ще осъзнаете, че всички ваши желания са се разтворили пред откритията, които сте направили. Ще живеете във великолепен свят, който няма да искате да напуснете. Това е, което трябва да правим. Има някои хора които напълно са преодолели чувствеността, но те са рядкост. Това са Великите Посветени. Те могат да правят каквото си поискат, всичко им е разрешено, но те нямат никакво желание да се спуснат долу от висотите, които са достигнали.

   И така, мили братя и сестри, мислете върху това което току що чухте и знайте, че съществува висша философия, чрез която можете да постигнете всичко. Просто трябва да я обикнете, приемете и подчините всеки ваш дъх на нея. Хората си мислят, че знаят всичко и не искат да чуят нищо, но малко по малко аз ще ви покажа истинското лице на вашето познание и докъде то ще ви доведе. Тогава вие ще се ужасите как сте се перчили наоколо като петли, гордеейки се с какво? С вашето невежество. Както казваме в България: “На гол тумбак, сребърни пищови.” Нищо друго, освен две дрънкулки срещу целия свят!

                                                         Бонфен, 18 август, 1975.


                                                Глава XXVI

                                         Връзките на Любовта 

   Учителят чете мисълта за деня:

   “Хората са прекъснали връзките си един с друг и това разлъчване, този пробив им е донесъл омраза, враждебност, неприязън, отмъстителност и анархия. Вижте Арабските страни, Израел, Виетнам и Съединените Щати. Вие може да кажете: “Щом си хвърлят бомби един на друг, значи връзките им не са прекъснати!” Вярно е, че те не са прекъснали връзките си на физически план, за да се убият те са по-близо от всякога, но аз говоря за духовния план, където връзките между хората са наистина прекъснати и това разединение се нарича война.

   Разбира се, във войната съществуват известни връзки. Вземете за пример двама души, които не се понасят, те никога не са били по-близо, с цел да се намушкат един друг! А други, които са разделени от хиляди километри, са по-свързани от всякога. Когато говоря за връзки, аз ги виждам като проводниците, използвани от механиците и електричарите. Механизмът няма да сработи, ако само няколко сантиметра кабел липсват. Но когато разбера причината и добавя малко проводник, всичко заработва, течението от енергия протича и механизмът функционира: всичко зависи от нещо мъничко: от свързващата връзка.”

   Това не е нова тема, мили братя и сестри, вече сте ме чували да говоря за връзките. Всичко във Вселената е свързано, нашето физически тяло не е нищо друго, освен система от съединени връзки с различни имена, съобразно функциите им: коса, влакна, вени, канали, кръвоносни съдове, артерии и тези сложни нишки тъкан … вие знаете всичко това. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите, че мъжете и жените са оплетени в нишки и връзки, които излизат от тях във всички посоки. А те си мислят, че могат да бъдат отделени един от друг, че могат да бъдат свободни и независими! Просто чрез мисълта си към някого вие създавате връзка, мислите не са нищо друго, освен връзки, свързващи нишки. Ако искате да нараните някого, вашата мисъл е като въже, като ласо, което вие хвърляте около него, за да го заловите и унищожите. Но ако сте пълни с Любов към него, вашата мисъл е канал, проток, през който вие го подхранвате. Това е връзка, която вие създавате между вас, за да му дадете всичко най-добро за него, да му помогнете и просветлите. Било то Любов или омраза, мислите и чувствата създават връзки.

   Хората говорят за връзките на Любовта, но съществуват също така и връзките на омразата. Когато постоянно мислите за някого, търсейки начин да му причините възможно повече вреда, вашата омраза ви привързва здраво към него кой знае за колко време, вероятно за няколко прераждания. Ако искате да се освободите от него, трябва да знаете, че сте създали изключително здрава връзка. Любовта е връзка, омразата е връзка. Вие отново и отново срещате човека, когото обичате или мразите. Когато нямате никакви връзки с някого, тогава не чувствате нито Любов, нито омраза, но безразличие. Така, ако искате да се освободите от някой враг, поне се опитайте да бъдете безразлични към него, в противен случай вашата омраза ще привлече към вас самите всякакви възможни неприятности. При Любовта действат същите закони. Ако тя не е чиста, духовна и безкористна, няма да ви донесе нищо друго, но само проблеми.

   Нека поговорим още малко за Любовта, тъй като няма нищо по-интригуващо, по-важно и интересно от това и няма човек, без значение млад или стар, който да не мисли за това. Когато говорим за омразата, всичко е ясно, няма какво да се каже, освен за катастрофалните последици, които може да повлече, - нещо, което никой не осъзнава. Но когато става въпрос за Любовта, никой не разбира. Това е толкова богато и сложно поле с толкова много различни аспекти, че никога не е било правилно обяснено … Само вижте колко време вече ви говоря по въпроса за Любовта! Днес ще се опитам отново да се спра на тази тема с надеждата че най-накрая ще бъда способен да я изясня.

   Целият свят счита за нормално да се обича, да се жени и създава деца. Нищо не изглежда по-нормално от това. Никой не се изненадва, когато някой се влюби, защото това е твърде разпространено заболяване. Ето защо хората приемат за странно и ненормално, когато някой иска да ги промени и заведе до по-висши нива. Те са враждебни към новостите и промяната ги плаши. Сега ще се опитам да хвърля малко светлина върху проблема. Както съм споменавал и преди, Космическата Интелигентност е тази, която е дала на хората инстинкта да обичат, същия като при животните. Но Космическата Интелигентност няма в предвид това състояние да продължи вечно, тя има други планове за хората, да достигнат по-еволюирали, по-духовни състояния. В човека има две тенденции, които са представени от неговата низша природа, или неговата личност, която мисли само как да взема, как да задоволява нуждите си, и от неговата висша природа, индивидуалността, която мисли за нуждите и щастието на другите. Някои подобни прояви могат да бъдат видени дори в животните и дивите зверове – майчински и родителски инстинкти, които карат родителите да мислят за децата си и да им търсят храна, да ги защитават и дори да се жертват за тях. Тези прояви са доказателство, че космическата интелигентност е заложила във всички създания тези качества. Както и да е, те все още не са развити, защото чрез протекцията на потомството си, животното всъщност защитава неговата собственост. Същото важи до някаква степен и за хората, но въпреки това, тяхната висша природа е по-високо развита и Мъдреците, Мъчениците и Великите Учители на Човечеството, например, са дали безспорно доказателство за жертва и самоотричане.

   Ако прочетете глава XI, която се занимава с въпроса за личността и индивидуалността, ще получите много ясна представа за това как тези две натури се проявяват постоянно чрез вашите мисли, чувства, действия и отношение. Ще видите колко често сте вдъхновявани от личността: винаги виждащи лошото в човека, винаги подозрителни и съмняващи се. И дори когато сте с Посветен, с Учител, който може да ви покаже грешките и пропуските в знанията ви, вие не допускате неговото отношение към нещата. Вместо да кажете: “О, Учителю, вероятно сте прав. Аз не знаех, че нещата стоят така както ги описвате, но ви вярвам, тъй като сте стигнали много по-далеч от мен …”, някои хора отказват да възприемат думите на Учителя си и се придържат към тяхната ограничена гледна точка. При тези условия, как биха могли да се развиват?

   Но особено в сферата на Любовта двете природи са много ясно различими – личността и индивидуалността. Момчето може да си мисли, че обича момичето, докато всъщност обича само себе си и мисли само как да се задоволи за сметка на нейната красота и чистота, нейната младост и свежест, и тогава, след като се засити, той я захвърля като изцеден лимон и тръгва да търси нещо по-свежо. Но, някой друг мисли само за момичето, как да я защити, как да и помогне, да я научи, как да я насочи правилно към бъдещето и. Тази Любов е рядка, но тя съществува и това е Любовта на индивидуалността. Сега ще се спра на най-важното, слушайте внимателно.

   Отсега нататък, когато обичате някого, наблюдавайте се за да видите какви са нуждите ви и ще откриете, че това което сте мислили за нормално и естествено, извън всякакво порицание, тъй като целият свят действа по същият начин, е вдъхновено от личността. В този момент вземете решение да спрете да живеете потопени в чувственост, суета и вулканични изригвания, и да използвате вашата енергия за вашата еволюция, за да работите върху себе си и се развивате. Накарайте индивидуалността да работи и тя ще ви възнесе по целия път към Небето с цялото му величие. Другият вид любов ви прави тежки, груби и животноподобни, без светлина, без вдъхновение, вредни за ближния ви. Ето, толкова е ясно и просто и ако не сте съгласни, това не го прави невярно.

   Разбира се, аз съм съгласен, че начина по който личността обича, е нормален и естествен, никога не съм казал нещо друго, но това, което е естествено за личността, е противно на индивидуалността, която стои в готовност и очаква да се изяви, да овладее живота. Докато не се освободите от примитивните си инстинкти, вие задържате индивидуалността, спирате проявите й. Аз не казвам че инстинктивната любов съществува без причина. Нека тези, които й се наслаждават да продължават, но аз винаги съм бил за прогреса. Аз поддържам растежа и развитието. Не трябва да спрем да обичаме, но трябва да доведем любовта една стъпка по-далече и по-високо. Често сравнявам човешкото същество с небостъргач със сто, сто и петдесет етажа: наемателите на първите етажи имат вода, но останалите умират от жажда, защото нито капка не достига до тях. За да бъде покачена до горните етажи, на водата й трябва налягане и точно тук започват неприятностите. Веднага щом се появи малко напрежение, и всеки се спуска да го освободи в някоя жена или мъж, така че нищо не остава за високите етажи. Виждате колко невеж е човекът! Това напрежение е нужно, за да доведе водата до високите етажи, но вие казвате, че не можете да го издържите и търсите как възможно най-бързо да се освободите от него … Напротив, трябва да се радвате че то съществува, трябва да го пазите ревниво, защото то ви позволява да подхраните неподвижните клетки в мозъка. Без тази вода човек се превръща в идиот, в животно. Клетките в мозъка трябва да бъдат оросявани с тази вода.

   Ако някои от вас все още не са убедени в думите ми, толкова по-зле за тях. За сметка на това други търсят прогрес, търсят знание и просветление. Аз говоря на тях и им давам начина да го постигнат. Какъв е начинът? Говорил съм ви за каналите, връзките и нишките в човека. Запознати ли сте с тази необикновена система, която космическата интелигентност е внедрила преди хиляди години в човека? Ако тази система не работи, то е защото хората не си правят труда да насочват и контролират енергиите си, да използват този фин, етерен механизъм. Кой от западните хора въобще е чувал за тази специална система, за тази мрежа от канали, която позволява на половата сила да циркулира до мозъка? Половата сила е необикновено могъща и когато стигне до мозъка и го подхрани, в същото време тя пълни личността с чувства за омраза и война. Половата мощ може да прави чудеса, може да бъде използвана за висши цели, но досега е била използвана предимно за по-силно разделение между хората и враждебност. Любовта на личността е близко до агресията. Човек, който е потънал в чувственост, също така е потопен в агресивност и насилие. По-висшата форма на любовта се концентрира върху духовното придвижване. Това ще бъде същата Венера, която вдъхновява Марс, но те имат два аспекта, висш и низш. Висшата любов, или Венера в нейният висш аспект събужда висшият аспект на Марс, който тогава отива да изследва Божествения Свят и се връща обратно на земята, за да донесе знанията си.

   И така, мили братя и сестри, какво мислите да правите със знанието, което току що чухте? Не много, знам. Вие си водите бележки, но после ги оставяте някъде и отивате да задоволявате низшата си природа, докато не остане нищо. Е, да, вие ще кажете: “О, Учителю, ние разбираме, чувстваме, че това, което говорите е истина, но вие не знаете колко трудно е за нас да го приложим на практика.” Аз много добре знам колко ви е трудно, но дори само факта, че знаете тези истини ще ви даде възможност да ги осъществите. Затова е по-добре да продължавам да ви говоря за тези неща и дори ако сега не сте способни да осъществите това величие, ще можете да продължавате да се опитвате, докато бъдете способни да преодолеете спънките, които възпрепятстват успеха ви.

   Една от тези спънки е страхът, страхът, основан на невежеството. Вие си мислите, че ще бъдете лишени от всичката си радост и удовлетворение. Разбира се, в началото ще има известно усилие, но ще замените слабостта за силата, абсурдността за интелигентността, ще се лишите от нещо, което ви носи само трагедии и тревоги, за да се придвижите напред към друго състояние, което ще ви донесе радост и мир. Мислите ли че аз съм лишен от каквото и да било? Аз не съм толкова глупав да бъда лишен от каквото и да е … аз не съм лишен от нищо, просто съм заменил едно нещо с друго. Вие ще кажете: “Но вие не пушите.” О, аз пуша, но пуша други, Божествени, чудни неща. А ако само знаехте какво вино пия! За да получим правото да вкусим много по-голямото удоволствие, ние трябва да се откажем от мъничкото удоволствие.

   Тук ще спра, но вие продължавайте да мислите по този предмет, както и върху въпроса за връзките. Всичко във Вселената, всичко е свързано: Слънцето, Звездите, планетите, дърветата, камъните и кристалите, атомите и електроните, които са формирани съобразно потоците енергия, геометричните фигури, лицата на хората, всичко е свързано. Вземете например физическото тяло. То не е нищо друго, но преплетени влакна, красиви или грозни, светли или тъмни, симетрични или не, но всичко е преплетено. Ето защо трябва да бъдете изключително внимателни, когато се свързвате с хората, тъй като си плетете дрехата за бъдещото си въплъщение. Това е цяла наука. И когато не знаете как да плетете, вие бивате въвлечени в глупави грешки и постъпки. Ако се свържете с престъпник, ще трябва да страдате заедно с него, да плащате цената на грешките му заедно с него, тъй като вие ще бъдете партньори, сътрудници и присъствате във всичките му действия. Но хората не мислят за тези неща, те могат да станат приятели с всеки, дори с Дявола. Помислете малко и се опитайте да се свързвате само с хора, които са еволюирали, лъчисти, посветени, с Ангелите и Архангелите, с Божествените същности, в противен случай никога не ще познаете никакъв мир, целият ви живот ще бъде изпълнен с тъмнина и страх.

   Въпроса за връзките между хората стига по-далеч, отколкото можете да си представите. Всяка мисъл и чувство, всяко обещание е връзка. Те не ви връзват с физически въжета, но въпреки това вие сте обвързани чрез договори, подписи и съглашения. Ако сте подписали, вие сте обвързани и никой съд не може да ви освободи. Тези връзки са дори по-ужасни на астрален и ментален план, където хората мислят само как да се излъжат и възползват един от друг. И въпреки, че не можем да ги видим, това са най-трудните за прекъсване връзки. Сега убедени ли сте? Медитирайте върху това, бъдете съзнателни за значението му и бъдете много внимателни, защото целият ви живот се крепи на косъм.

                                                         Бонфен, 17 август, 1975.   

                                              ГлаваXXVII    

                            Младите и Проблемът за Любовта –

                                           Новите Течения

 Света трябва да може да приеме, тълкува и приложи новата светлина, новото разбиране, което сега се появява в света. Доказателство за това, че нещо ново се появява е, че всичко сега е в движение. Никога досега не е било така напрегнато. Вземете например младежта, тази младеж, която отказва да върви по стъпките на възрастните. Те са доказателство, че Бог създава нова земя и ново Небе, тъй като революциите се проявяват чрез хората. Младият търси щастието чрез сексуална свобода. Те не могат да бъдат обвинявани за това, напротив, това е знак, че нови идеи биват създавани. Засега очевидно нещата не са по начина, по който трябва да бъдат. Не трябва да си мислим, разбира се, че всички нововъведения са прекрасни и че трябва да ги приемем. Не, една мъдра и просветена власт би трябвало да ги претегли, ревизира и санкционира.

   Засега има само бъркотия, надигания, кипящи сили, но нищо не е организирано. Това е работа, която трябва да бъде свършена за в бъдеще. Времето сега е подобно на формирането на земята, когато вулканични изригвания разкъсвали на части едва образуваната земна кора. Тогава физическият живот на земята бил невъзможен нито за растенията, нито за животните, какво да говорим за хората. Всички тези сили трябвало да бъдат успокоени и интелигенциите трябвало да дойдат и организират силите, така че земята да бъде обитаема за растенията, животните и хората. Сега има твърде много хора, чийто вътрешен живот е подобен на земята в нейното ранно примитивно състояние, пълни с гняв, избухвания и неконтролирани полови енергии, които изригват точно като вулканите от това време, и това са индикатори за зрелостта на човека: това показва, че човек все още живее в ерата, когато земята е била прекалено несигурна за да служи за обиталище на интелигентни същества. Докато в човека преобладават животинските и примитивни сили и той им позволява свободна изява, ангелите, Архангелите и Посветените смятат човека за същество несигурно и незаслужаващо доверие и го оставят да се учи от грешките си, дават му време да се успокои преди да му дадат Светлината и Мъдростта си. Когато същото това същество се превърне в разумно, когато се научи да се контролира, тогава то ще се хармонизира със земята в сегашното и състояние, и тогава висшите същества ще се погрижат за него. Почвата ще бъде обработена, семената посети, и тогава резултатите от това грижливо отношение ще бъдат една велика цивилизация, култура, цялото човечество ще се внедри в Космическия ред, Ангели и Велики Същности ще се проявяват чрез Него.

   Сегашното състояние на обществото показва, че силите, които се изявяват чрез него, не са нито ориентирани, нито организирани. Но новото време ще дойде. Ще се въплътят хора, които ще организират теченията, които сега се блъскат и трият едно в друго. Новото Небе вече е тук и неговата светлина започва да си проправя път, така че когато чуете че в света стават странни неща, не се тревожете.

   Вземете например младежта – тя никога не е била толкова бунтарска. В миналото младежта е била по-податлива и послушна. Не казвам че това е било по-добре, не, просто е било различно. Сега младежта отрича всичко. Във всяка област тя приема и показва свой независим начин на мислене, което трябва да накара възрастните да се замислят.

   Младите си мислят, че като отстояват сексуалната си свобода, живота им ще е пълен с успех, радост и щастие. Но това не е вярно! Те мислят по този начин, защото не са запознати със структурата на човешкото същество, и това невежество ще разруши тяхното равновесие, здраве и ум. Аз не казвам че те трябва да подтиснат всичките си желания, не, това би ги смазало, тъй като половата сила е най-древната наследена сила която е невъзможно да бъде победена. Затова аз не съветвам потискане, възпирането не е решение, както и не е решение пълната свобода, защото това ще доведе до други неприятности. При верен подход вие се научавате, че не може да се борите против тази сила, а трябва да я ръководите. Когато родителите се вбесяват на поведението на децата си, те грешат, защото на тези неща не можем да се противопоставим директно, но вместо това трябва да ги използваме, канализираме и отправим в друга посока. Но, тъй като родителите са невежи, децата въобще не си вземат поука от съветите им, те дори не ги слушат.

   Родителите не са си направили труда да инструктират дъщерите и синовете си по въпросите за секса, особено преди години, когато е било съвсем нормално децата да бъдат напълно незапознати с тази тема. През последните няколко години половото образование бе спряно, но това не значи непременно прогрес, защото всеки се юрва да говори по въпроси, за които нищо не знае.

   Една вечер аз гледах по телевизията дискусия между родители, лекари и учители, как най-добре да бъде обяснено на децата как  идват на света бебетата. Те показаха филм, в който майка обясняваше на девет годишния си син точно как стават нещата. Беше изумително как майката започна да обяснява на детето всичко, без никакъв такт. Тя изтърси пред него всякакъв вид техническа терминология за месечните периоди, за процеса на овулация и т.н., а бедното дете стоеше опулило очи и не разбираше нито дума … да го съжалиш горкото. Тя продължаваше най-безцеремонно да му изрежда действията на бащата, зачеването, бременността и най-подробни детайли за това как бебето идва на бял свят. Невинното момче втрещено продължаваше да слуша без да разбира и дума.

   Не е това начина да решим този проблем, аз бих постъпил различно. Първо бих показал на детето царството на растенията и цветята, как цветето се опложда от цветния прашец и как се формира плода. След това бих му показал насекомите, после животните, бих го завел на полето, в Природата. След това детето само би разбрало всичко останало, без да има нужда да се обяснява как мъжкият орган се втвърдява, за да проникне в женския. Майката от този филм имаше най-добри намерения, но въпреки това се провали. Има толкова други области, в които хората са несръчни, неспособни на добри резултати! Очевидно е, че противозачатъчните са допринесли за прогреса в света, особено в съединените щати и северните страни, и дори в Индия и Арабските страни. Отначало предлога беше пренаселеността, но впоследствие истинските причини излязоха наяве и те нямат нищо общо с пренаселеността. Истинската причина беше нуждата от наслаждение без никакви задръжки от двете страни. Наистина ли е необходимо петнадесетгодишните момичета да се нуждаят от тези хапчета? Но те ги ползват и в някои училища дори учителите ги раздават, да, учителите.

   Аз не съм поддръжник на аскетизма, но също така не съм и за разгула. Като допускаме младите в тази област, за която те не знаят нищо, ние отваряме пред тях вратата за всякакви видове физически и психически заболявания и умопомрачения. Те се впускат в тези опитности, без да осъзнават че след известно време те ще ги извадят от равновесие и разболеят. Всъщност, нито тези, които се застъпват за противозачатъчните, нито тези, които ги отхвърлят, разбират истинското значение на проблема. Поддръжниците на тези средства са за тях, защото знаят, че човешката природа е слаба и те така или иначе ще се предадат на тази си слабост, а другите, лицемерите, им се противопоставят, защото те се застъпват за старите традиции, въпреки че не ги уважават.

   Всяко усещане, всяка възбуда, всяко вулканично изригване представляват изгаряне на енергия. Хората се държат сякаш енергиите им са неизчерпаеми. Но не, всичко е планирано, на всяко същество на тази земя е даден определен запас от енергия при раждането му и ако създанието не я използва разумно, ако пропилее силите си, за съжаление през този живот няма да му бъде дадено повече. Доказателство за това е, че понякога даден човек се нуждае от една единствена мъничка капчица живот, за да довърши работата си, но тя не му се дава. Хората черпят от енергиите си като от неограничен океан, те си мислят че могат да правят каквото си искат. Не, всичко е изчислено. Под претекста че имат защитни мерки, хората губят всякакви спирачки и морал, те не знаят че всъщност изгарят ограничените си запаси от енергия, изгарят мозъчното си вещество и след немного години ще се съсипят и изгубят всичките си умствени сили. Сега, когато съществуват предпазни мерки, те мислят че вече няма нужда да мислят, да се контролират и владеят. Не, те сляпо се спускат по нанадолнището!

   Ако хората са така склонни да пилеят енергията на любовта, то е, защото целият свят е свикнал да мисли само за нуждите на личността. Те не си и помислят за величествените, възвишени планове за общото благо, но търсят само собствената си изгода, собственото си удоволствие и търсят как да го задоволят. Добре, но по този начин ние по нищо не се различаваме от животните. Ако имаме някакво желание да се издигнем над това, трябва да искаме да задоволим индивидуалността, божествената страна в нас и няма да се занимаваме толкова с личността, ще имаме някаква друга цел, различна от личното ни удоволствие. Удоволствието ограничава човешкият кръг на действие до такава степен, че самият той се смалява, опозорява се до такава степен, че стига до момента, когато се губи напълно. Ако човек иска да бъде в полза на другите, трябва да върши друг вид работа.

   Когато говоря тези неща на младите, които идват тук, когато им кажа какви усложнения ги чакат, ако продължат в същото направление, много от тях решават да се променят и не можете да си представите каква радост ми носи това. Каква радост е да знаеш, че младите търсят Доброто. Те просто не са знаели къде да го търсят. Това не е толкова тяхна грешка, никой не им е казал, но въпреки това те търсят Доброто, Великото и Прекрасното. Ето защо аз толкова обичам да работя с младите.


   За да приключа, сега ще им кажа: Ако сте влюбени, това е чудесно, но опитайте се да не поглъщате обекта на който сте се посветили, защото по средата на тези страхотни експлозии от емоции ще се уморите, ще се разочаровате, ще започнете да виждате лошите страни на партньора си и ще загубите вдъхновение. Защо трябва да се спускате толкова дълбоко в клоаката, да се свличате по целият път до Ада, за да се уверите в това от личен опит? Изпълнете се с Красота и Красотата никога няма да свърши. Но хората се подчиняват на слабостта си и разрушават всичко. Ето защо след известно време те губят вдъхновението си и дори не искат да чуят един за друг. Защото те са се виждали, вкусвали и яли прекалено много и сега са преситени. Това е краят на всичко, голямата любов е свършила. Любовта им е донесла всички благословения, самото Небе, но те са пожертвали всичко това за няколко минути наслаждение. Не биха ли могли да се въздържат колкото се може по-дълго, за да се възползват от това вдъхновение, от еликсира на безсмъртния живот, който пият? Но не, те бързат да стигнат до края. Само че този край няма да бъде добър. Дори ако се оженят, имат деца и живеят заедно, то ще е само по навик, заради хората, но вътрешно те отдавна са се разделили. Любовта се поддържа от фините чувства, които украсяват и удължават живота, които ни дават сила.

                                                          Севр, 1 януари, 1967.

 Защо е нужен самоконтрол

   Учителят чете мисълта за деня:
   “Ние си мислим, че всичко, което ни безпокои, е наш враг. Би трябвало да се спрем и да се запознаем с този враг. За първобитния човек огънят е бил враг, светкавиците, водата, вятърът, земята, животните са били врагове … всичко за него е било враг, той се борил против тях и умирал. С времето той се научил да опитомява тези сили и разбрал колко полезни могат да бъдат.

   Човек научил нещо за елементите, което може да бъде приложено и в други области на живота, например в психическата сфера. Вместо да избягваме дадени неща които ни притесняват, като гнева, чувствеността, суетата и ревността и т.н., изследвайте ги, опитайте се да ги изучите и да разберете какво означават. Куража и смелостта, които ще придобиете по този начин ще ви помогнат да разберете, че това което сте приемали за зъл враг, всъщност е било приятел, който ви е носил подаръци. Задава се нова ера, когато хората ще възприемат различно отношение към злото, хората ще усвоят педагогически методи, които ще ги освободят от всички вътрешни ограничения. “

   Вече съм говорил доста по този предмет: как човек е променил отношението си към силите на природата, към водата, въздуха и електричеството и се е научил да ги използва за необикновени цели. Няма спор, че външно хората са спечелили големи победи над силите на природата. Тъй като за тях винаги външният свят е бил по-важен, те са открили средства и методи, с които да се развиват в тази посока. Това е чудесно. Но същите катастрофи, същите бедствия ги заплашват и във вътрешния им живот, но те не знаят това и не се интересуват.

   Аз често говоря с млади момчета и момичета, които се интересуват от въпросите за любовта и виждам, че никой от тях не може да разбере защо физическата страна на любовта може да бъде вредна. Според тях, напротив, физическото удоволствие и наслаждение ще ги направи здрави и богати. Но това съвсем не е така и аз се опитвам да им обясня защо: всички прояви са форма на горене. Когато мислите, когато говорите, вие изгаряте материя … това се отнася в още по-голяма степен за вашите емоции. Когато неочаквано изпитате голяма радост или скръб, вие изгаряте вещество и този процес води до загуби, смаляване и пепел, след което организмът бавно се възстановява по време на съня. Всяка проява, всяка емоция и всяко чувство стават за сметката на изгорена материя и енергия. Как хората могат да си въобразяват, че в кипежа на любовта не губят нищо, не плащат нищо? Цената на тези процеси е изключително висока и възстановяването е най-трудно. Toва са квинтесенции с друга природа, с друго качество, и дългата злоупотреба с тях води до загуба на красотата, интелигентността и финеса.

   Това не значи, че всичко трябва да бъде подтиснато и вие трябва да живеете без любов и нежност. Аз се учудвам, когато виждам как хората се валят във физическите удоволствия, без дори да се опитват да включат по-духовни елементи. Това е шокиращо, защото откъдето и да погледнем, това е огромна, страхотна загуба. Хората никога не си мислят, че по този начин губят нещо. Те разсъждават по този начин: “тези органи никога не се изтощават.” Да, това е така, но в същото време нещо от мозъка се губи, нещо се изтощава. Любовта е добра, защото ви вдъхновява, стимулира и дава съзидателни импулси, но е глупаво, когато се получава обратното. Повечето хора правят любов по същия начин както се хранят. Те се чувстват задължени да се хранят редовно, автоматично, дори и ако не чувстват нищо.

   Ще повторя каквото казах на едно младо момиче, което се интересуваше кое е правилно и кое не по въпроса за секса: Тя питаше дали би трябвало да живее в целомъдрие или да има полови връзки? Аз и отговорих: “Всъщност, това не е начина, по който трябва да бъде зададен въпросът, но така или иначе винаги бива поставен така. Всеки си има неговото становище за това, кое е добро и кое лошо. Но това не е начинът, по който трябва да разсъждаваме. Прави ли са тези, които избират да живеят във въздържание и целомъдрие? Всичко зависи от целите им. Може да има много добри, както и много лоши резултати. Въздържанието прави някои хора невротични, истерични и ги разболява, а други превръща в силни, идеално балансирани и в цветущо здраве. Прави ли са тези, които дават свободна воля на всичките си инстинкти? Те трябва да имат причина за това. Може ли това да им е от полза? Със сигурност това може да има и добри, както и много вредни последици. Не можем да класифицираме нещата просто като кажем: “Това е добро, това е лошо.” Доброто и злото зависят от друг фактор, от това как използваме силите, как ги управляваме. Нищо не започва като добро или зло, то се превръща в такова.

   “Всичко е в това да знаем какъв е идеалът ни, какви искаме да бъдем. Ако искате да бъдете силни, да станете велики души и духове, ако искате да откриете духовният свят и да общувате с Небето, тогава ще трябва да намалите и дори да се откажете напълно от удоволствията и да се научите да изфинявате половата сила. Но ако не притежавате този висок идеал, тогава за вас ще бъде ненормално да се въздържате, да бъдете целомъдрени и девствени, това вероятно ще ви разболее, защото няма да има разумна причина за вашите усилия.” Разбира се, девойчето остана учудено от такава постановка на въпроса, защото никой не беше и го представял по този начин, но или като нещо положително, или като негативно. Дали е мъдро да даваме едни и същи съвети и закони на всички? Опитайте се да накарате свинята да бъде целомъдрена и девствена … Тя ще ви погледне учудено и ще каже: “Ти си луд! Каква е тази философия? Ти от Луната ли падаш?” Ето защо аз не давам същия съвет на всички.

   Някога някой идва и казва: “Учителю, аз мисля, че не трябва да се женя и имам деца, защото мисля, че съм много духовен.” Но когато го погледна и видя неговата конституция, структурата му, аз казвам: “Не, не, по-добре да се ожениш, иначе ще бъде ужасно, ще си нещастен и ще направиш всички около себе си нещастни.” Друг път аз отговарям на друг: “Разбира се, ако искаш, може да се ожениш, но трябва да знаеш, че не си създаден за това и ще бъдеш много нещастен.” Много младежи въобще не се познават и не знаят какво да правят. Всеки пристига на земята с мисия, с определена програма, която трябва да осъществи и не зависи от него да разполага с тенденциите и чувствата, които вече е заложил в себе си. Както съм ви казвал: “Дайте на котката най-добрия съвет, кажете й че трябва да се откаже от яденето на мишки и да стане вегетарианка … Тя ще се съгласи и ще каже “мяу” в уверение на това. Но ако, докато й говорите, тя чуе мъничък шум, леко проскърцване, тя ще ви зареже без никакво угризение и ще се нахвърли върху мишката. Тя го интересува много повече от вашите речи. Как да обясниш на хората котки, че не трябва да ядат мишки?

Ако поставим на везните какво получаваме когато вкусваме всички удоволствия, всички възбуди и чувства и от друга страна всичко, което губим като им се отдаваме, ще видим, че губим почти всичко, а на практика не печелим нищо. Наистина не си струва да жертваме всичко за нищо. Но хората никога не си мислят че чувствата са краткотрайни и бързо се забравят(вчерашната храна не може да ни насити днес) и сами си подготвят живот, пълен с нищета. Докато ако направите известно усилие и се откажете от някои навици, разбира се, известно време изпитвате известни затруднения, но си приготвяте прекрасно бъдеще. За сметка на отказа от няколко приключения, вие градите цялото си бъдеще. Хората, които не умеят да мислят, неразумните, могат да кажат: “Аз и така съм щастлив, толкова съм задоволен!” И може би наистина са, но бъдещето им е опропастено. Вземете например случаят с пияницата, неговото поведение обяснява всичко: неговата слабост е пиенето и понеже виното го прави щастлив, той не спира да пие. Добре, но ако продължава така, какво ще бъде отношението на началника му, на семейството му, на приятелите му? Чувствата, които той изпитва са много приятни, но не за дълго. Бъдещето му отива на вятъра.

   Чели сте библейската история за Исая, който продал рожденото си право за една паница леща. За едно малко усещане, едно мимолетно чувство, удоволствие, той предал рожденото си право и Якоб се възползвал от това. Тази история никога не е била тълкувана правилно. Повечето хора са много добри в отказа си от най-ценното, което притежават в името на едно нищожно удоволствие. Те са големи специалисти в тази наука, това е забележително. Но ученикът трябва да се научи как да се освободи от определени удоволствия, за да придобие нещо много по-велико. Разбира се, аз не казвам че той трябва веднага да се откаже от всичко, но от него зависи да знае как малко по малко да се освободи от всичко което го задържа по пътя на истинската еволюция.

   Мислите ли, че тези, които са станали Велики Учители на човечеството са прекарвали животите си всред удоволствия и пороци? Не, те са живели в отречение, самоотвержение и немилост. Но следствието от избора на пътеката на самолечението е бъдеще, което надхвърля живота и на най-славният принц. Повечето хора се ужасяват от такова самоотхвърляне, те не искат да се откажат от нищичко. Те отказват да се лишат от каквото и да е и упорстват в задоволяването на всяко желание, на всяка нужда. Хубаво, но така те сами си подготвят кошмарно бъдеще …

                                                            Бонфен, 31 юли, 1975.

                                  Нуждата от Водач 

  Младите винаги се страхуват, че ще бъдат лишени от нещо, което желаят. Ето защо те отбягват всякакви контакти с Мъдростта, с Учителите … Защото ги е страх да не им отнемат щастието. Те се придържат към техните собствени идеи, проекти, мнения, вкусове и желания и поради това по-късно много от тях се разочароват и биват нещастни, тъй като без да притежават личен опит, се впускат във всякакви приключения, които завършват твърде зле. Трябва да им се обясни, че страхът им е необоснован и няма от какво да се страхуват, че някой не иска да ги лиши от радост или удоволствие, напротив, ние искаме да им покажем как да притежават цялата радост и удоволствие на света, без да си навличат неприятности, скърби и болести. Да се опитваме да ги спрем да не вкусят естествените радости би било върха на глупостта. В миналото хора, които не са били нито психолози, нито преподаватели, са учели, че е по-добре да се живее отречен и въздържан живот в пълно целомъдрие, но това довело до катастрофални резултати.

   Не трябва да си мислите, че щом сте дошли в Братството, повече няма да ядете и пиете, нито да се жените и имате деца. Разликата е, че тук ние се храним по по-добър начин, спим по-добре, женим се по-мъдро и имаме по-добри деца. Това е чудесно, ние не губим нищо освен … всички безсмислици. Разбира се, ако искате безсмислици, можете да ги намерите и тук! Така, че ето какво ще кажа сега на младите: тъй като не притежавате познания за човешката природа и никога не сте преживявали неприятности, вие си мислите, че всичко е много лесно и когато почувствате желанията и инстинктите да се раздвижват във вас, няма да знаете как да се отнесете към тях, как да се държите и нещата ще се обърнат срещу вас. И за да избегнете всякакви катастрофи, трябва да си разясните някои положения. “Да, но ние сме млади и не искаме да чуем нищо, то не се отнася за нас.” Знам, знам, но не можете да научите всичко в последната минута. Ако не знаете нищо, ако не сте подготвени, преди да се усетите и ще се появи дете. Самата майка на бедното дете е все още дете, което ще си скубе косите и вместо едно дете ще имаме две. В този момент тя ще почне да търси съвети, но ще е късно, тя би трябвало да пита малко по-раничко. Но не, младежите не искат да се учат, морето им е до колене, те искат да се мотаят наоколо и да се подиграват на старите и предпочитат да избягат от семействата си, за да се чувстват свободни. И когато затънат в калта, се връщат обратно – едва тогава те имат нужда от родителите си.

   Младежта има нужда от добро ръководство, правилни насоки и просвещение. Какво биха загубили, ако ме послушат? Аз никога не съм лишил никой от радост и удоволствие, нито съм ги спрял да правят каквото искат. Аз само казвам, че има по-добър начин за всичко и тъй като не го знаят, те трябва да дойдат и да го научат. Защо трябва да ритаме ръжена, да бъдем такива магарета и бунтовници? Ще ви отговоря. Защото така им е писано. Кармата на тези момчета и момичета е да страдат и те трябва да страдат. Съдбата им ги тласка да се държат по този начин, така че да пострадат ужасно. Какво биха могли да загубят тук? Може би известно облекчение и комфорт, няколко плувни басейна, игрални зали и нощни клубове … но след няколко седмици или месеца те ще свикнат и ще преживеят и без това, този малък отказ няма да ги убие, но те ще научат много. В противен случай те вечно ще продължават да се забавляват, без да учат нищо, а когато животът им поднесе по-сериозни отговорности и задължения, за които те не са готови, тъй като са се разпилявали напразно, ще си скубят косите и ще плачат.

   Ето какво искам да кажа на младите: тук те няма да бъдат лишени от нищо, няма да им се отнеме нищо и определено не правото да обичат и да бъдат обичани, а само ще бъдат научени как да се обичат. Разбира се, всеки знае да обича с обикновената любов, любовта както е разбирана в света, но има по-високи степени на любовта и вие трябва да узнаете за тях. Не мога да обещая нищо друго освен печал на тези, които отхвърлят това знание и просветление. Аз не съм провидец, но мога да видя какво се е натрупало зад някого поради причините които той създава, поради действията му и следствията и бъдещето му са ми пределно ясни. Също така ще кажа, че когато момчетата и момичетата инатливо отхвърлят всеки съвет, това е защото са обсебени от същности, които възпират тяхното просвещение, така че да могат да се хранят от тях. Те може да си мислят, че са свободни да избират или харесват това или онова, но всъщност в тях живеят други същности, които изразяват желанията си чрез тях. Не те решават, а други същности говорят чрез техните усти, манифестират собствените си желания и се хранят с тях.

   Нека младите не се плашат, ние няма да ги лишим от нищо. Тук има някои красиви момиченца на по петнадесет години, които умират за някои опитности. Аз ще им кажа: “Това е естествено, няма нищо по-нормално от тези неща, това са свещени и чудни неща, но мисля че ви е малко раничко, мисля че първо трябва да завършите училище и да се подготвите … бракът е сериозно нещо. Няма да бъдете лишени от нищо, само трябва да бъдете по-търпеливи.” Другите, които не знаят достатъчно, за да заменят глупавите си идеи и животинските си желания, за които ще им се наложи жестоко да плащат, с по-добри идеи, желания и надежди от по-високо ниво, те са истински онеправданите и лишените. Те самите сеят семената на нещастието си. Всеки носи темперамента си и съобразно собствената си природа обича това или онова и ненавижда друго, това е нормално. Но ако отсъства интелигентността, която носи самоконтрол, волева сила, характер и Светлина, с които да се контролират, управляват и ориентират във вярната посока, тогава аз знам, че те вървят към пропастта. Всички тези инстинкти и похоти са предисторически тенденции, останали от незапомнени времена. Човечеството ги е притежавало милиони и милиони години и те не са му донесли нищо друго освен катастрофи, убийства и войни. Защо винаги даваме път на примитивната си природа, без да видим ясно, че има нещо друго, което ни ръководи и контролира?

   Ще ви нарисувам картина за ситуацията. Знаете как са се движили параходите в миналото. Най-долу, на дъното на кораба, е имало парно отделение, където машинистите са пълнели парния котел с въглища и благодарение на техните усилия корабът се е движел напред. Те не са знаели каква посока ще вземе кораба, това е било работа на капитана и командният състав да дава команди и държи руля, без да има директно отношение към работата по захранването с гориво. Същото е и с човека: чувствата, емоциите и инстинктите на човека представляват горивото, което той изгаря в котела си, за да се накара да се движи, но ако няма кой да управлява, корабът ще се разбие на парчета. По време на круиз в арктическия океан дама попитала капитана: “Какво ще се случи ако вашият кораб се сблъска с айсберг?” “О”, казал капитанът, “Айсберга ще продължи по пътя си, госпожо.” Той не споменал кораба, защото намека му бил твърде явен. Същото се случва и с хората. Ако, символично говорейки, те се сблъскат с айсберг, няма нужда да говорим за резултата. Капитана е в главата ни, а работниците и механиците са в стомаха, в корема, в половите ни органи.

 Казвам на младите: ако следвате капризите на вашите желания, страсти и предпочитания, със сигурност ще паднете на врат, защото тези импулси са слепи. Те може да направят живота по-розов и сладък за малко, но това не е начинът, по който можем да работим за бъдещето си, което ни предстои. Жизнено важно е да бъдем едновременно светли и различаващи, но тези качества идват само с възрастта, след много опитности. Затова аз твърдя, че имате нужда от водач, от някой, който да ви предпазва от потапяне. Вярвате или не, хиляди пъти съм бил свидетел на това. Това, че имате страсти и импулси е разбираемо, всеки от нас е подтикван от инстинктивните сили, които идват от стомаха, червата и половите органи, винаги има нещо, което ни тласка, но това не е причина да следваме командите му. Ако сте невежи, естествено ще се насладите на много неща, но радостта ви скоро ще се смени със страдания, горчивина и съжаления. Радостта на Посветения е направена от злато, чисто злато. Не трябва да се отказваме от радостите и удоволствията си, но да разпознаем същността им и да ги заменим с по-добри радости и удоволствия, по-чисти, по-благородни и възнаграждаващи.

   Аз не се опитвам да направя хората нещастни, както в миналото са постъпвали религиозните пуритани, които, непознавайки човешката природа, са причинили повече вреда отколкото полза, налагайки трудности и лишения на хора, които не са били готови да ги понесат. За да можете да ръководите хората, трябва да притежавате големи педагогически познания и да сте велик психолог. Тридесет и осем години аз ви давам гледна точка, която не може да ви причини никаква вреда, ако я разбирате правилно. Тук никога няма да бъдете лишени от нищо, напротив, ако обичате някого, ще се научите да му се радвате, как да го задържите, в противен случай никога няма да сте способни да го задържите. Необходими са големи познания и опитност, за да можете да защитите любовта си, да я поддържате, пречиствате, одухотворявате и да я направите свещена. Toчно затова съм тук, за да ви науча на всичко това. През целият си живот не съм правил нищо друго, освен да експериментирам тези неща върху себе си, да се наблюдавам, да заменям, да трансформирам и сублимирам, и благодарение на тези експерименти сега мога да съм ви от полза. Но ако ми нямате доверие, ако се опасявате, че тук ще сте нещастни, вие сте свободни. Нямам нищо против ако си отидете, но вие сте тези, които ще пострадат. Един ден ще видите колко глупави сте били да се държите така небрежно, тъй като сте били слепи за вашите собствени интереси.

   Мили братя и сестри, никъде няма да можете да намерите по-добър приятел от духовния си учител. Рано или късно всички ще ви напуснат или точно когато се нуждаете от тях най-много, ще ви откажат. Докато аз винаги ще бъда тук да ви помагам, да ви бъда полезен и да ви утешавам.

                                                    Бонфен, 3 септември, 1975. 


                                                    Бракът

Природата така е създала хората, че всички те имат нужда от внимание и нежност, от взаимообмен. Това е неизбежна необходимост, никой не може да я избегне или да й се противопостави.

   Вземете например някое младо момиче. Тя се нуждае от любов и бързо избира момче, което да обича, без да мисли какъв характер би предпочела. За да задоволи тази си нужда, тя трябва да приеме всичко останало, което представлява момчето, неговите мисли и чувства, може би вулгарни, характера му, с който тя може би не винаги е в хармония. Разбира се, той й дава нещо, но заради това тя трябва да преглътне и всичко друго. Така стоят нещата с всички момичета и момчета. Заради няколко усещания, заради няколко трошички радост те си навличат всички видове неудобства и трудности и през целия си живот се оплакват, че са нещастни и не знаят какво да правят. За да бъдат разрешени тези проблеми, много навици трябва да бъдат премахнати.

   Така че, мили братя и сестри, както виждате, това е тъжно, но е истина: в името на няколко задоволства всеки се закопава под безкрайни усложнения. Те чувстват нужда и за да получат няколко трохи те се задължават да допуснат всички видове замърсености, включително гнилото състояние на този, който им дава тези трохи. Трябва да търсите някой, който е чист, благороден, светъл, и ако не ви се дава такава личност, поне бъдете търпеливи, не се женете за никого, защото иначе ще има да плащате жестоко. За съжаление, съвсем не са много хората, които се стремят към чистотата, за да постигнат нещо велико. Всичко бива забравено и жертвано заради няколкото чувства по време на секса.

   Вие, младите, трябва поне да знаете какви критерии са дадени от Посветените, преди да се впускате лековато в първото любовно приключение, което изникне пред вас. По-добре почакайте, бъдете търпеливи, докато намерите същество, с което имате сходство, което може да ви допълни от всяка гледна точка, дори магически и тогава, да, впуснете се в тази опитност, оженете се, създайте деца! Ако не можете да намерите човека, който може да ви допълни, не си струва да имате авантюра след авантюра без значение с кой, тъй като цената, която ще трябва да платите, ще е твърде висока. Почакайте, потърсете и когато намерите този човек, когато цялото ви същество вибрира в унисон с Бога и присъства любов, която само поетите могат да опишат, тогава, да. Но да имате десет, двадесет, сто и повече опитности, които да ви изчерпят, да ви замърсят, да ви опорочат, това е истински срам и трябва да се откажете от това. Ако търсите любовта, търсете истинската любов или нищо!

   Ето съвета ми към младите: Не бързайте, не се хвърляйте да разрушите живота си с първия срещнат. Първо, изучете ситуацията, опитайте се да видите въпроса за любовта ясно и тогава продължете, потърсете любимия си. Но първо, погрижете се да установите дали този човек е наистина готов да работи и върви с вас в същата посока, в противен случай животът ви ще премине във взаимно разрушаване. Преценете внимателно ситуацията за да видите дали наистина сте в хармония на трите плана – физическия, емоционалния и интелектуалния, или сте привлечени само от удоволствието. Ако имате напълно различни мнения по важни въпроси, не си мислете: “О, това няма значение, с времето ще се разберем.” Точно обратното. Много скоро, когато се уморите от определени удоволствия, когато чувствата ви се притъпят, ще осъзнаете, че вкусовете и идеите ви са прекалено различни и това несъответствие води до спорове, сърдечни мъки и раздели. Съответствието в света на идеите и вкусовете е много важно. Физическото привличане, дори когато има някаква любов, не е достатъчно, тъй като човек прекалено бързо се засища и пресища. И ако отсъства интелигентността, ако няма допирни точки за интересен разговор, пълен със свежи идеи, любовниците бързо се отегчават взаимно.

   Има двойки, които не се привличат физически, но които се възхищават един на друг, тъй като винаги имат милиони неща да си кажат, да обяснят и истории да си разкажат, това е чудесно! Идеалът е да присъства съгласие на всичките три плана, да има взаимно физическо привличане, подобие във вкусовете и чувствата. Иначе, ако единият предпочита шума, а другият предпочита тишината, ако единият обича да чете, а другият да танцува, ако единият постоянно иска да излиза, а другият да стои у дома, ще възникнат борби! И накрая, последно, но най-важно от всичко, трябва да има изключително единство в света на идеите, обща цел, идеал. Ако такава хармония присъства на трите плана, няма нищо по-чудесно от съюза на такава двойка, защото те са неизчерпаем източник на радост, щастие и разбиране един за друг.

   За съжаление, младите мъже и жени нямат подобни критерии. Те приемат тези неща прекалено повърхностно, прекалено бързат и оставят избора на партньор прекалено много на късмета. Да речем, че имате чанта пълна със змии, гущери, гълъби, крокодили и мишки … Вие казвате: “Аз ще бръкна и със сигурност ще извадя гълъб.” И понеже разчитате на сляпата случайност, ръката ви е ухапана от змия. Наивно е да си мислите, че късметът ще ви даде гълъб или райска птица. Хората си въобразяват, че провидението винаги стои зад слепия, за да му помогне и за да го предпази. Обаче веднага щом провидението види, че някой е сляп, то си плюе на петите и го оставя на съдбата, а нейната работа е да го накаже. Но когато провидението види, че двама души използват очите си, то казва: “Аха, ето това исках да видя, сега ще им помогна.” най-странното е, че когато някой слепец бива ухапан от пепелянка, той сам отива да търси същата змия, за да бъде ухапан за втори път. Аз съм виждал такива инатливи жени, които казват: “Аз отново ще опитам с него, може би той ще се поправи.” Виждал ли е някой крокодил или змия да се поправят?

   Разбира се, че физическото привличане е важно, но то не е най-важното. Колко често хората се възхищават един на друг, а не след дълго се презират? През това време те не са се променили физически. Например, дадено момче се влюбва в красиво момиче, преследва я зад всеки ъгъл и се жени за нея. След известно време, обаче, той открива, че момичето е невярно, своеволно, капризно и глупаво, и той започва да я обича все по-малко и по-малко, тя започва толкова да го отвращава, че дори красотата й повече не го впечатлява. Обратното също е възможно. Млад мъж среща момиче, което не е много красиво, но след време той е толкова очарован от нейната мъдрост, нежност, търпение и безкористен дух, че малко по малко тя напълно го спечелва. Всички други момичета увяхват пред това момиче което първоначално не е изглеждало привлекателно, защото отвътре тя е толкова прекрасна, вярна, балансирана, честна, винаги навреме за да превърже раните му, да го предразположи и му даде добър съвет. Физическата страна вече не важи за него, той и се възхищава и когато я представи на приятелите си, които го съжаляват и критикуват за избора му, той си мисли: “Ех, бедничките, те не знаят какво богатство е жена ми!” Много мъже приемат жените си като украшение, и всички ги поздравяват, защото те не осъзнават, че жена им е усойница, която ден и нощ злоупотребява с доверието им. Тя им служи като декорация, с която парадират, така че да чувстват как целият свят им завижда. Те страдат през цялото време, но това няма значение, те ходят на парти и опера, за да покажат жена си. Те може би са искали само скъпоценно украшение, но това е твърде скъпо украшение.

   Аз съветвам момчетата и момичетата, които искат да сключат брак да не прибързват, но да дойдат и изучават законите на любовта. Когато се научат как да се обичат, как да се приготвят да имат деца и как да ги възпитават, тогава могат да решат. Но те бързат безразсъдно и впоследствие, когато се появят децата, когато пристигнат трудностите и болестите, те, бедничките, се плашат до смърт и хукват по доктори, изчитат всички книги, за да научат каквото им трябва, докато дотогава са си мислели: “О, има време, ще се оправим някакси!” Не, преди да се сблъскате с проблема, трябва да знаете какво да правите.

   Понякога някой брат се жени за красиво светско момиче. Но момичето не иска и да чуе за духовност, не иска да следва Учението, не иска нито да се усъвършенства, нито да научи нещо. И така, нещастникът се оказва в объркана ситуация и понякога напуска школата, за да угоди на малката глупачка. Това доказва, че той също не е много умен и трябва да си научи урока. Същото се получава, когато сестра се омъжи за мъж, който не иска да има нищо общо с идеите й. Тя трябва да пожертва всичко най-скъпо на душата и сърцето й, за да задоволи някой идиот и разбира се, това я прави нещастна. Не е това начина да се разреши проблема. Не трябва да се прибързва. Вие казвате: “Но скоро ще остареем!” По-добре е човек да се ожени по-късно, но да направи правилен избор. Защо да бързаме? За да се състарим преждевременно от грижи? Виждал съм жени, които след три четири години брак така се бяха състарили от грижи и тревоги, че не можех да ги позная. Дори и да не срещнете бленуваният Принц до стари години, изведнъж ще се подмладите … дори ако сте на деветдесет години, няма значение, ставате като младо момиче на двадесет.

   Всъщност дали чакате или не, дали сте способни на вярна преценка или не, ако вие самите не сте готови, винаги ще бъде зле. Трябва да бъдете готови, да сте подготвени за брака. Кой ще ви вземе, ако не сте готови? Вие ще кажете: “Да, но аз искам да се оженя за принцеса, за Кралицата на Небесата … “ Дали тя ще иска същото? Дали някой ще пожелае слаб и неспособен идиот, освен ако и той не е същият? Нека вземем :младо девойче, което е пленително, но не може дума да обели, почти не чете, не знае нищо, не може да разбере мъжа когото обича нито да го развесели по някакъв начин, да го успокои и окуражи. Тя разчита само на тялото си. Хубаво, но който и да е този мъж, той бързо ще се измори и отегчи от нея и ще я забрави. Защо? Защото тя е нямала нищо което да дари на духа и душата му. Дори и най-добрият мъж на света ще я направи нещастна, защото тя няма какво да му предложи. Може би мъжа ще има вкус към изкуството или духовността и понеже тя няма такава склонност, ще страда, защото ще се чувства низша и неспособна. Ако не сте поработили върху себе си по някакъв начин, по-добре да не се забърквате с принцове и принцеси!

   Първото, което трябва да свършите е, да се подготвите, така че когато изпаднете в подходяща ситуация, да можете да се справите с нея. Казвам ви, ако не сте готови, дори и да имате най-добрия партньор на света, нищо няма да сработи, той ще ви напусне, за да търси други създания, по-подготвени, по –интелигентни, и тогава няма да можете да направите нищо освен да подсмърчате. Подгответе се, превърнете се в хранилище на богатства, на скъпоценни камъни, тоест на качества и способности, така че никой да не може да ви се равнява. Тогава, да, човекът когото обичате ще остане с вас. Защо ще му трябва да ходи да търси някой друг? Но този въпрос никога не е разглеждан по този начин. Момиче иска дадено момче, добре, но как тя смята да го задържи? Ако не е способна на нищо, тя няма да го задържи много дълго. Човек трябва да е подготвен. Години и години трябва да се готвим. Ще кажете: “Но нали ще стана стар и грозен?” Това няма значение. Ще бъдете стар и грозен външно, може би, но отвътре ще бъдете толкова млад и красив, че ще задържите принца вечно. Работата трябва да бъде свършена, трябва да се подготвяте, без да мислите за време и възраст.

Въпросът за Любовта интересува всички и винаги ще бъде така. Отсега нататък човешкият вид все повече и повече ще мисли за любовта, как да живее с любов, как да излъчва любов и винаги ще търси любовта. Любовта ще бъде центърът на всичко, всичко ще се съсредоточи около любовта. Науката, изкуството, религията, всичко ще има една цел: да разпръсква любов, да дава любов, да внушава любов. Истинското щастие лежи в желанието да раздаваме любовта си навсякъде. Но в сегашното състояние на хората да им се дава любов е твърде опасно, освен ако не сте изключително мъдри. Колко много нещастни момичета, вдъхновени от щедростта, не са мислили за нищо друго, освен за щастието на мъжа, с който са, за да бъдат сдъвкани, изплюти и изоставени като костилки!

   Един ден аз казах на едно младо девойче: “Обичай момчето което харесваш, но преди да покажете любовта си, трябва да се научите да обичате, без да разрешавате да бъдете погълнати. Трябва да можете да кажете: “И вълкът сит, и агнето цяло!” Това означава, че трябва да можете да нахраните целия свят с вашата любов, без да се демагнетизирате, без да станете тъжни или изтощени … Напротив, ставате по-умни, по-силни и по-лъчисти. “Храните вълка” и вие оставате непокътнати. Без мъдрост всичко свършва, бивате използвани и захвърляни. Този малък съвет е най-важен за младите.

Един ден аз казах на едно младо девойче:”Обичай момчето,което харесваш,но не му го казвай. Защо не? Защото  твоята любов е това, което те прави щастлива, което те придвижва напред, което дава смисъл на живота ти и тъй като момчето, което обичаш е далеч от съвършенството, ако разбере за любовта ти, дори и без да иска, ще развали всичко … Може да му кажеш, но когато си готова и силна, както ти, така и той. Тогава няма да има никакъв риск. Ако не сте готови, продължавай да го обичаш, но крий любовта си. Ако той беше еволюирал, нямаше да има никаква опасност, но на нивото, на което се намира, той само би се възползвал от теб. Той ще си каже: “Ха, ето една отворена врата, веднага влизам!” и тогава от твоята младост и свежест няма да остане и следа. След което, разочарована, ти ще кажеш: “Той не ме разбира, аз не го искам повече … “  Дотук с любовта, както и с теб. Твоята собствена любов ти дава криле и ти не трябва да жертваш любовта си за момче, което не те разбира. Докато тази любов те окрилява, обичай го, но крий любовта си, крий я добре. Дали момчето заслужава тази любов или не, няма значение. Важното е, че тя ти дава тласкащ импулс, желание за живот, за преодоляване на всички препятствия. Не я губи. Винаги помни, че твоята любов е тази, която е важна, а не обекта, който обичаш, тъй като твоята любов е тази, която те подхранва.”

                                                          Севр, 13 април, 1968. 

........................................................................................................................................

В мой превод също:..............................................................................................................................................
  

Превод: Орлин Баев             Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!