Страници

Естествена Психотерапия на Обсесивно компулсивно разстройство, Хипохондрия, Конверзионно р-во

 Обсесивно компулсивно разстройство (натраплива невроза) и здравна тревожност (хипохондрия)
(Кликни на заглавието по-горе за отваряне на целия текст)

Размисли, породени от 11-та годишна конференция по когнитивно поведенческа терапия, София-България

Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство и хипохондрия. Практически насоки за работа на Пол Салковскис, кралски колеж, Лондон. 

Ето някои присъстващи в здравната тревожност логически сривове:

- Селективно внимание, филтриране – свръхфокусирано внимание в телесните функции, наситено с катастрофизиращи очаквания. 
- Катастрофизация – негативистичното фиксиране в преувеличено катастрофичния изход от всеки най-малък телесен ефект, приеман погрешно за симптом.
- Скачане към заключения – приемане на безобидни телесни усещания за болестни прояви.
- Негативно доказателство – тъй като не мога да си докажа, че съм абсолютно здрав (а кой е?), следователно съм летално болен.
- Фалшива дилема – дадено безобидно всъщност телесно усещане се приема или за тази или за онази смъртоносна болест.
- Чиста увереност - условията на даден довод, в случая субективната убеденост в болестно състояние, са допускани да бъдат верни просто на базата на твърдението, че са такива.
- Позоваване на вероятността – понеже има някакъв процент вероятност да се разболея, то следователно няма начин да не се разболея. Черногледство.
- Позовававане на удобен авторитет – дериват на селективното внимание. Пациентът охотно търси медицински авторитети, които да потвърдят убедеността му, че е болен. 
- Субективно потвърждение – убедеността на пациента, че е болен, защото вярванията му изискват това да бъде вярно. Пациентът „вижда” съществуването на връзки между случващите се нормални телесни промени и очакваната от него болест.
- Непозволено обръщане – „Всички, които имат тумор в мозъка, имат главоболие. Аз имам главоболие, следователно имам тумор в мозъка!”
- Вторична полза – постоянното очакване на болест всъщност представлява амплифицирана защитна функция на несъзнаваното и задоволява нагона за оцеляване. Здравно тревожният човек освен това получава вниманието и грижите на лекарите и близките си. 
- Ятрогения – здравно тревожният пациент с пълна разтвореност на ума си приема и най-малките намеци на лекарите си за това, че е болен. 
- Доказателство чрез селективен пример – вид свръхгенерализация – понеже даден човек е болен от това или онова, следователно и аз няма начин да не се разболея от същото...

Какво работи и какво не, при справянето с ОКР?
(Кликни на заглавието за прочитане на целия текст)


Какво не работи и дори влошава клиничната картина при ОКР?!
- Психоаналитично и психодинамично ориентираната психотерапия! Добре е терапевтът да познава добре психодинамиката, но при окр, ако се работи твърде аналитично, самото анализиране бързо се превръща в част от натрапливото, предъвкващо мислене, а такава работа се превръща в част от проблема, нежели от решението му. Смея да твърдя, че огромна част от колегите, водени от разбиранията на обучители, нямащи си представа за що иде реч, не схващат това послание...

- Твърде силното залагане на чисто когнитивните методи. Те са подходящи при старта на терапията, но ако се разчита на тях основно, току що споменатото превръщане на терапията в част от проблема, се случва отново.
Пътят по освобождаване от ОКР
(Кликни на заглавието за целия текст)

Човек трудно може веднага да се оттегли в медитативното, спокойно наблюдение. Затова в психотерапията съществува пътечка, влизаща в резонанс с борбата на човека, но постепенно освобождаваща го от нея. Преминава се през едно заземяващо, адекватно претълкуване. Продължава се, като борбата на човека с мислите, парадоксално се преобразува в мисленото им реализиране, до дъно, до изпиване на тази чаша смирено. Тогава, в даден момент, все повече или още повече във всеки следващ момент, човекът вече е все по-готов, все по-напатило смиреномъдър е, опарен е в огъня на това си взаимодействие. Тогава подходът се фокусира изцяло във въпросното молитвено оттегляне в скришната сърдечна, трансово хипнотична, медитативна стаичка, което нормализира състоянието. Мислите идват и вече си отиват.


Личен опит по справяне с ОКР
(Клик за целия текст)

За да успеете успешно да се избавите от ОКР ви трябват само няколко основни неща:

- Мотивация – добрата новина тук е, че неприятното, понякога ужасно усещане, не ви оставя голям избор, и вече сте доста мотивирани да успеете.

- Добър психотерапевт – имах късмет да попадна от първия път на човек, който успя да ми помогне. Пожелавам този късмет и на вас.

- Доверие в процеса на психотерапията, и доверие като цяло! Дори и на моменти да ви се струва странно, или да усещате голяма трудност в това, което правите – вярвайте, че ще стане. А то ще стане, бавно или бързо (абе няма да е чак толкова бързо, колкото вероятно ви се иска :) )

- Групите на терапевта ви са чудесен инструмент – там можете да се срещнете с хора (между другото прекрасни :) )


Докога с това ОКР?
(Клик за текста)

Лирично (или не) отклонение: Неприятното е, че в България засега масата колеги работят само по характера, очаквайки окр да се повлияе. То е все едно да учиш някого как да пали камина, докато той самият гори. Добре е да бъде научен на това, но ако през това време гори човекът... Не, първо е нужно да се позагаси, да се понамаже изгореното с мехлема на доверието, известно освобождаване на болния контрол и смирено прегръщане на подлежащите страхове, заливането им с водата на любовта. Същата грешка се прави от масата колеги и при работата със зависимости. Работи се предимно по характера.Добре, чудесно - важен терапевтичен вектор. Но ако успоредно с тази по-цялостна и принципно добра работа, не се работи директно по механизмите на зависимостта, най-често всичките усилия изтичат "в канала" на обсебената зависимост,чисто невромозъчно и биохимично повличаща психична деградация... Има цялостна, успоредна по много линии психотерапевтичн аработа: по характера, системата, тялото, общата култура, мотивацията, дисциплината... Има и директна такава, насочена пряко към спецификите на даденото състояние. Специално при разстройствата, при които психотерапията е решаващият фактор за стратегическата, добра промяна, тази директна посока е от ключово значение.Защо чувствам обсесивните мисли като толкова истински?
(Клик за целия текст)

Представи си, че си се качила на висока планина. Застанала си на ръба на скалата и се наслаждаваш на изумителната гледка. Обаче, си на ръба на пропастта. За миг поглеждаш надолу и ... ужас. Сякаш те дръпва надолу. Сякаш цялото ти тяло се свлича по посока на бездната. Сякаш имаш импулс да го направиш - толкова е истинско. В ума за секунда проблесва как летиш безпомощно в неизбежната смърт, как се сгромолясваш долу върху ей онази скала и се размазваш в агония, изчезвайки в нищото... Всичко това става само за миг... Какво правиш тогава? Дърпаш се, защитаваш се, отстъпваш крачка назад, присядаш и се наслаждаваш на гледката вече безопасно.


Мога ли от натрапливостите да полудея?
(Клик за текста)

...Тук нещо много важно, което умът на хората с натрапливи преживявания, бърка. Понякога в динамиката на психозата, се наблюдават прояви на окр или на друго невротично р-во. Тук логиката на окр мисленето обаче се проваля. Защото споменатата възможност няма нищо общо с отключването на психоза. Грешката в мисленето се нарича непозволено обръщане. Всички котки са земляни, следователно всички земляни са котки. Косатките са бозайници и плуват в морето. Следователно всички морски създания са бозайници и всички бозайници са океански жители. Всички мъже са хора. Следователно всички хора са мъже. Всички планети произхождат от слънцето си. Следователно всички слънца са планети. Иван го боли главата, защото има мозъчен тумор. Сега, щом мен ме боли главата, значи имам мозъчен тумор. В психозите могат да се наблюдават обсесивни идеации. Следователно окр води до психоза... 

 Обсесивно компулсивно разстройство, фокусирано в нараняване
(кликни на заглавието, за да прочетеш цялата статия)

...Човекът с такива мисли обича хората, които го е страх, че може да нарани. Обича дълбоко и себе си и му се живее силно - когато мислите са насочени към самия него. Любовта му обаче, примесена със страха, с неувереността му, с добавената битка на ригидната морална цензура, стоят в основата на етиопатогенезата и увековечаването на състоянието. Както видяхме, човекът с окр не е луд, няма и шанс да бъде такъв. Това потвърждават и изследванията на когнитивната невропсихиатрия - окр и психозите се случват в различни мозъчни зони и се процесират по коренно различни неврални пътища...


Обсесивни мисли. Механизми на пораждане. Генерални насоки по справяне.
(Кликни на линка за целия текст)


...Имаш съзнание, имаш и подсъзнание. Съзнанието ти знае нещата рационално, има си неговите механизми. Подсъзнанието съдържа спомени, както и древни механизми, целящи оцеляването. Един такъв еволюционно обусловен механизъм, е защитното обратно пораждане на мисли, образи и представи, целящо здраве, живот, оцеляване, продължаване на живота. В миналото, преди милиони години, когато в ума на човека се е зараждала мисъл, че ще го изяде големият звяр, ще го нападне врагът от съседното племе, ще го помете природната стихия, ще падне в пропастта, ще го завлече реката, изпапка акулата и т.н., човекът е вземал мерки, бягал е, спасявал се е, отдръпвал се е от пропастта, защитавал се е.


Същият механизъм работи и сега в нас хората - но мозъчната ни кора, тоест съзнателното ни мислене, се опитва в много по-голяма степен да контролира нещата, отколкото тогава. Този факт, в комбинация с известна страхливост, неразбираща погрешна интерпретация на поначало нормалните и добри, защитни мисли и невротичният свръхконтрол и нащрек, пораждат натрапливостите. 


 Хистерия и хипохондрия
(Кликни за целия текст)

Размишлявам върху психичните механизми, съдържания и процеси при три типа здравна тревожност (хипохондрия): хипохондрия и хистерия със сексуална етиология, натраплива хипохондрия, хистерична хипохондрия. Таксономията извличам на база опита от психотерапевтичната си практика. Текстът не е насочен към широка публика.  Ориентиран е към колеги психотерапевти, психиатри и психолози, както към пациенти, желаещи вникване в психичната им динамика, съдържания и процеси.Два вида хипохондрия

(Клик за текста)

Image may contain: textПри хистеричната хипохондрия, самата тя представлява защитен механизъм, чрез който се заобикалят изтласкани, его отчуждени собствени конфликти, дълбоки характерови страхове, избягва се регресията в тях, но същевременно и осъзнаването и поемането на отговорност за решаването им.Хистеричната хипохондрия е изключително "хлъзгава" за работа, като проблясъците от осъзнаване автоматично са погасявани обратно от хипохондриастичния механизъм, който измества вниманието нагоре, към съзнателна рационализация и болестна фиксация, докато дисоциира несъзнаваните, но и нежелани като обект за озъзнаване съдържания и противоречия. Сирените и Русалките на ОКР
(Клик за целия текст)

Психотерапията при окр прилича на помощта на човек, давещ се в океана на собствения си ум, постоянно заливан от вълните на натрапливите си невронни пътечки. Като старт, нужно е да стъпи на островчето на здравия разум. Той е малък, хлъзгав, вълните постоянно го помитат обратно в бурното и плашещо го море, където акулите на страховитите мисли заплашват да разкъсат него или близките, върху които пренася невротичната си загриженост. Тази когнитивна работа по преформулиране, реструктуриране, нормалииране и правилна визия за ставащото, е начална, отправна точка. Островчето на здравия съзнателен разум е твърде мъничко, а натрапливите вълни огромни, силово грабващи и завъртащи в страхуваното, бликащо от бездните на несъзнаваното. 


Бариева каша
(Клик за текста)

В никакъв случай не осъзнавай, че имаш да виждаш и трансформираш малко страхчета. Сакън, недей. По-добре е да продължаваш да ходиш по соматични механици, за да ти завинтят гайките. Така локализацията на контрола е външна и не че помагат биотехниците, ама поне се въртят наоколо ти, все е нещо, като другите не щат. А разбира се, че е прекрасно средата да ни се възхищава, да се върти около его сфинктера ни - какво ти порастване, какви ти вътрешни стабилност и самостойност, зарежи тея глупости... 
Глобулус Хистерикус - невротично стягане в гърлото - Насоки
(Кликни за прочитане на целия текст)

Горните практики определено не са механични, а имат многопластови нива на усвояване и реализация. Когато знаеш, че преживяваният симптом е тук не за да те мъчи, а за да те учи, с благодарност усвояваш нужните ментално емоционални промени и отношения. Тогава симптомът изчезва, но ти отдавна не си го гонил, а с доверие си се сприятелил с него и извлякъл ценните уроци, към които те е повел. :) :) :)  Кръвен тест за биполярно разстройство! - кликни на линка за прочитане на текста. :) :) :) 
 Принцесата и рицарят на обсесивния страх
(Кликни за целия текст)

...Минали дни, месеци, години... един от тъмничарите, когото всички наричали Терапевта, накрая се смилил над бедната душица и решил да подаде ръка на принцесата. Той не можел да отвори вратите на килията, но всяка нощ след залез слънце, когато целият затвор притихвал й разказвал приказка. В приказките се говорело за хора, успели по най-различен начин да избягат и да се спасят. Обяснявал й, че ако не положи усилия да се избави скоро нейният принц и деца й ще я забравят за винаги и след време няма да могат дори да си спомнят как изглежда. Тайничко й разкривал за слабите места на Страха и за начините, чрез които може да го надхитри. В началото думите на тъмничаря й се стрували врели-некипели, а приказките за избягалите затворници били пълна измислица. Тя не вярвала в тях и си мислела, че тъмничаря се опитва просто да я утеши. С времето, обаче започнала да премисля и анализира всяка една негова дума, видяла как съпруга й и синовете й започнали да идват на свиждане все по-рядко и по-рядко. Писмата се разредили и вероятността да бъде изоставена и забравена в тази тъмница ставала все по-истинска. Започнала да вярва на всичко казано от него и да гради своя план. Освен приказките, които разказвал Терапевтът показал на принцесата как да медитира и я научил как да релаксира. Така времето в омразния затвор минавало много по-бързо и неусетно. Също така Терапевтът тайно й носел книги, в които пишело за любов, приятелство, топлота, себеуважение, за тайнството на междуличностните връзки, за гнева и омразата, за измерението на времето и неговото възприятие от хората. Чрез книгите принцесата се научила да обича себе си и все повече да владее егото си. От тях тя разбрала, че вината и безпокойството не носят нищо добро след себе си. Разбрала, че за да се чувства добре първо трябва да мисли „добре“...


Обсесивно Компулсивно Разстройство - говорене в "Нощен хоризонт", БНР
(Кликни на заглавието за гледане на видеото)

Предаването е "Нощен хоризонт", с водеща Кармен Манукян. 
 Да впрегнеш огъня на "лошите" мисли в работа
(Кликни на заглавието за прочитане на целия текст)

...Вие някой път ще се уплашите от мислите си. Дошла някоя лоша мисъл и в дадения случай вие почнете да се безпокоите, но в дадения случай тая мисъл у вас е само като кибритена клечка. В тая кибритената клечка седи една възможност да запалиш огън, да направиш едно добро. С тая клечка, която имаш, можеш да направиш едно зло. Това зло можеш да го направиш съзнателно, а можеш да го направиш и несъзнателно. Ти можеш с нея да запалиш една плевня и да запалиш и да изгориш цяла къща. А пък с този огън можеш да направиш хиляди добрини, да го впрегнеш на работа. Зависи как ще употребиш клечката. Следователно в човешкия ум и човешкото сърце всякога има възможности. И там е човекът. Човек е онзи, който разбира възможностите. В дадения случай човек е онзи, който знае как да употребява клечката...
 Здравната тревожност като път към Себе си
(кликни на заглавието, за да прочетеш цялата статия)

Имаш здравна тревожност – невротичен страх от болести, безпомощност и смърт?! А разбираш ли се? Съзнаваш ли, че случващото се с теб е неслучайно, че гордо раздутото ти и свръхконтролиращо его, вкопчило се в черупката на тялото, може да се излекува само чрез смирено доверие? Доверие в онази мъдрост и единство на живота, връзката с която си прекъснал тщеславно? Докато вярваш на страха си, ти губиш вярата в себе си като вечна същност, като част от вселената, свързана с любящата благост на битието. Докато си в плен на ирационалния и напълно субективен страх от болести, бягаш от решаването на реалния си вътрепсихичен конфликт между свръхнапрегнатата си битка от контрол над страха си от провал, несправедливост, нараняване, безлюбна изоставеност и самота... Само когато със смирена благодарност прегърнеш страховете си, те се преобразуват до самоуверена сила! Но, егото ти не може да приеме и прегърне – то няма истински капацитет за това. То може единствено да се смири, да си позволи да притихне и загуби илюзорния си контрол, за да се роди себевладеенето на присъствието на духа ти. Благодари на хипохондрията си, тази чудесна учителка, настойник водещ те към събуждане на изначалната ти мъдрост! Докато се плашиш от страха си, си сънуваща сянка, малко откъснато от ствола на дървото на живота листенце, подмятано беззащитно от бурите на тревожните илюзии. Спиш и сънуваш, че си беззащитен, сам и ако не се напрегнеш в така добре познатото ти състояние на свръх-нащрек, наситено с болезнено контролиращо мислене, ще изчезнеш, безследно смачкан и анихилиран от бездушната неопределеност на жестокия живот... Като удавник в океана на живота си, вкопчен в сламката на жалкия си его-контрол. Всъщност никога не си бил истински отделен от великото дърво на живота – само сънуваш, че си, дълбоко потопен в съня на страхливо и гордо раздутото си, уж защитаващо те его.Тълпата в човека - индивидуализираща екстракция
(Клик за целия текст)

Здрави граници: медиите внушават страх, като е мит, че информацията която подават, е винаги качествена и прецизно вярна. Съдържа елементи на истинност, преминаващи в ирационална ескалация, която повтаряна до безкрай, води до масова тревожна хипноза, ползвана от власт имащите. Поставете си здрави граници. Как? Спрете зомбивизора! Говоря сериозно. Удивителното при ползването му е, че гледаме "каквото дават". Тоест, изборът ни на гледано, дори да е измежду доста канали, сублиминално се свежда до обусловените и автоматизирани от нас като харесвани няколко. А през тях ни се "набутва" какво ли не. Ако искаме да бъдем съзнателни индивидуалности, а не част от стадна тълпа, блееща пред зомбивизора, ползването му е нужно да е силно ограничено.

ОКР или РОК

...Предаване, в смисъл прекратяване на борбата, смирено отстъпление пред мъдростта на живота, възраждане на доверието в него, вдъхновено справяне с ежедневните предизвикателства. Предаване, предшестващо приемането, което от своя страна представлява своеобразен завършек на борбата...


(Кликни на заглавието по-горе за отваряне на целия текст)

Забележка (Disclaimer): В този кратък текст засягам ядрения симптомопораждащ механизъм на обсесивно компулсивното разстройство, основавайки заключенията си от една страна върху еволюционната парадигма, а от друга, върху собствения си психотерапевтичен опит. Статията има пряко отношение към интрузивните мисли за остри предмети, насилие над близки и натрапчиви "самоубийствени" мисли при ОКР. Тоест, засяга разглежданата невротична обсесивно компулсивна психодинамика, но изключва психопатната и психотична такива, при които етиопатогенезата, клиничната картина, когнитивните, афективни, поведенчески и социални факти са качествено различни. В статията включвам когнитивно реструктуриране във вид на молитва. За ролята на молитвата в психотерапевтичния процес, моля виж линка в края на статията...(Кликни за целия текст)


 Ревността може да бъде видяна като обсесивно компулсивно разстройство (натрапчивата невроза) - същият механизъм на действие! Нетрансформираният сексуален нагон (нетрансформиран в по-висши прояви и стремежи) бива изтласкван в подсъзнанието, където образува устойчив комплекс, едно алтер его, което има свой собствен живот, несъобразяващ се с разума и независещ от интелигентността, образованието, културата... Този чисто животински по естеството си комплекс, така изтласкан, придобива многократно по-голяма сила, защото действа от сферата на подсъзнанието, обикновено неосъзнавана от средния човек. Какво представлява този комплекс? Силен нагон, превърнал се в типичното животинско териториално чувство – защита на собствената територия – и тази защита не се съобразява с никакъв морал или етични положения, тя е чиста агресия, желание за разкъсване на съперника/цата, за най-грубо и нямащо нищо общо с човещината налагане на своята територия! Във всеки от нас животното живее и има своето място и роля. Това, което е важно, е да умеем да поставим юзди на това животно, да впрегнем импулсите му, да ги сублимираме към по-висшите им еквиваленти. Не да се борим с тях, а да ги пренасочим и изтънчим като ги прекарваме през сублимиращият механизъм на самосъзнанието и ги насочваме към свръхсъзнанието си, към истински човешкото в нас!

Рецепта на лек при хипохондрия

(Кликни на заглавието по-горе за отваряне на целия текст)
Лекарство - разказ от Дж.К.Джером – чете се всеки ден в продължения на 17 дни, след това през ден още 13 дни и накрая 32 дни – през 4 дни. Тогава идва ефектът от него. Лекарството се чете в точната последователност и ред, като се разтваря в чашата на съзнанието ви с хумор на вкус! :) :) :)
.................................................................................

Бяхме четирима – Джордж, Уилям Самюел Харис, аз и Монтморенси. Седяхме в моята стая, пушехме и се окайвахме един пред друг – от гледна точка на здравето си, разбира се.
Всички се чувствахме неразположени и това почваше да ни плаши. Харис каза, че имал от време на време такова силно виене на свят, че просто не знаел какво върши. Тогава и Джордж каза, че и той понякога имал силни световъртежи и просто не знаел какво върши в такива моменти. Що се отнася до мен, нещо не бе наред с черния ми дроб. Знаех, че черният ми дроб не е наред, защото неотдавна бях прочел едно дълго упътване за някаква панацея срещу чернодробни болки, в което подробно бяха описани различните признаци, по които човек може да познае кога черният му дроб не е наред. Бях открил всички признаци в мен.
Невероятно наистина, но просто не мога да прочета някаква реклама за специално лекарство, без да стигна до неизбежното заключение, че страдам тъкмо от болестта, за която се разправя в нея, и то в най-злокачествената u форма. И във всеки отделен случай диагнозата сякаш съвпада напълно с всички усещания, които съм имал до ден днешен...

 Хипо - страх ме е - гордо контролирам - хондрия
(кликни на заглавието за прочитане на целия текст)

...Прочетете "Дон Кихот де ла Манча" още веднъж. Екипирайте се с подходящ леген за главата, тенекия за тялото. Е, вие вече си ги имате като невротични мускулни брони, но все пак... Намерете си съвременен Росинант - трабант и с него започнете да обикаляте из пустините на страховото безлюбие, белким някой доктор Дулсинео ви се върже... Не забравяйте, че умирате, само да спрете за миг невротичната въртележка и оооо, оооо кошмаааааар - тогава идват доверието и обичта. Но, те са много, много опасни, помнете го и стойте настрани от тях ... Дааа, не забравяйте да четете рицарските книги - да ровите из интернет за болести. Това не е кокошо чоплене и човъркане за невротично червейче, неее - така ще знаете къде са вятърните мелници! Тогава спокойно ще можете да се свръх-фокусирате в тях и да се повъртите във въртележката на гигантската битка с чудовищата на гадните и постоянно дишащи във врата ви болести! Точно така! ..

...

- Водени медитации, фокусирани в справянето с натрапливостите: Плейлист ОКР ( https://www.youtube.com/playlist?list=PL4Thvm2bZPcFurHTxl5ZucB4Bg6KeLTcm )


9 коментара:

 1. 20 години се"боря" с хипохондрията си.Ще има ли край?...

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Докато се борите, не - така наливате горивото на неразбиращото отричане в пушещия огън на страховете си. Когато осзънаете на какво ви учи здравната ви тревожност, спрете битката и започнете да се учите, тогава ученето започва да се случва!

   Изтриване
 2. Здравейте, от няколко месеца, посетих най-различни лекари, какви ли не изследвания, просто няма край, изписаха ми успокоителни и антидепресанти, които нямам особено желание да ги пия. Няколко пъти ходя при различни психиатри - ефект никакъв, напротив просто ми хранят страховете, справям се благодарение на вашият пост за паник атаките - почти овладяни, но непрестанният страх от заразяване с болести бавно ме съсипва, започнаха непрестанни кошмари, не мога да спя, не искам да си ходя в спалнята от непреодолим страх..
  Напълно разбирам, че нямам контрол над нищо, но продължава да ме мъчат натрапчиви мисли, че, ако не направя нещо в определен час няколко пъти някой близък ще умре.. Спрях да гледам телевизия, спрях да ходя на работа, защото има бактерии, микроби и т.н.
  Моля, Ви дайте ми съвет, в този град няма добър психотерапевт, психиатър или психолог..
  Не искам да живея в постоянен страх..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нужно е да се научите да посрещате страховете си. Да се излагате умишлено на страхувани стимули и да не отговаряте с ритуали, а вместо това да усвоите отношението на смирено доверие в Себе си, в Бога, в тялото си, в Живота! Това е пътят - ако можете сам, добре, ако ли не, обърнете се към вещ колега - психотерапевт. България е малка страна и пътуването не е проблем, когато придавате значимост на терапията!

   Изтриване
 3. Здравейте, пиша Ви с последна надежда, от няколко месеца ме мъчи тежка хипоходрия, ходих на най-различни лекари - изследвания всичко, ходих при психатър - изписа ми лекарства - успокояват временно, психолог - само налива масло в огъня, психотерапевт - пак без успех. Съсипах спокойствието на всички около мен. Започнаха кошмари за трагични болести, престанах да спя, не искам дори да отида в спалнята си, постоянното мислене за болести и смърт ме карат да се съмнявам в психиката си.. Отлично разбирам, че имам проблем и се мъча по някакъв начин да го разреша, спрях да ходя на робата поради ужасен страх от бактерии, микроби и т.н. Моля, Ви дайте ми съвет, в този град отговорът на всеки психиатър е - болничко лечение, а психотерапевтът и психологът ме прехвърлят към психитар..

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Хипохондрията е път по себепознание! Започва се с кратък анализ на живота, опознават се характеровите наличности. Продължава се с психологична работа по промяна на мисленето - когнитивно. Поведенчески и през тялото се учите да предизвиквате страховете си, сам да си ги експлицирате, но с променено отношение на доверие. Да, доверие - в тялото, живота, в Бога и съдбата ви! На по-високо и ядрено ниво хипохондрията се лекува именно с доверие, с вяра в мъдростта на Битието и вие като част от Него. Понякога, когато има потиснат гняв и автоагресия, хипохондрията се явява като гръмоотвод на напрежението. Вижда се какво е във вас и активно се работи по справянето! Път е! Започнете да вървите по него, с помощта на мотивиран и успешен с тревожните и соматоформни състояния колега! Успехи!

   Изтриване
 4. Благодаря Ви, за бързият отговор!
  Ще опитам самостоятелно, но, ако не успея ще потърся.
  Прочетох, че сте психотерапевт на свободна практика. Приемате ли в София?

  ОтговорИзтриване
 5. Ако цялата дивотия в тази държава не ме е още накарала да емигрирам, приемам, да.

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте,
  Сина ми има натрапливи неприемливи мисли от м. март.
  Той е на 14 години.
  Започна се с мисли за нещо лошо към близките ,включително към мен и към майка му и брат му. Осъзнава ,че са лоши мисли и това го измъчва .Появяват се непрекъснато и му пречат в ежедневието .От известно време се появява и мисълта ,че е гей и това също го измъчва жестоко. Не иска да е така и се измъчва ,започва да плаче, лицето му се променя , понякога се удря и казва че повече така не може и не иска такъв живот. Говори за край.
  В момента проблема с уроците е страшен . С мисълта , че нещо ,което е написал не е перфектно , че има нещо задраскано не може въобще да почне да учи .Тази псевдо перфектност го сковава.
  Досега независимо, че начина му на учене не е бил много добър винаги е бил с отличен успех.
  Напоследък спортуваме по негово желание много с цел да е по-добре в часовете по спорт и в игрите след часовете. Но там вечно е неудовлетворен , защото не може да играе футбол. Имаме проблеми в общуването .
  Същевременно е много известен и тази известност понякога му пречи.
  Но проблемите в характера , неудовлетвореността , гнева , това че отлага нещата го съпътстват от преди това.
  Искаме помощ .
  Ходили сме при няколко психотерапевти , ако трябва ще ви напиша имената им , но засега не можем да усетим , че сме намерили човека .
  Знаем че няма да е лесно и процеса ще е дълъг .
  Не знаем и как трябва и ние да се държим към него , как да му помагаме ,къде са границите на нашето поведение , отстъпки , настойчивост .
  Иска да посещава психотерапевт и когато постигне контакт с човека си личи .
  Трябва ни помощ първо да разберем какво точно е основното с , което трябва да се справяме , ОКР или нещо друго и след това да тръгнем чрез психотерапия към промяна.
  Жена ми вчера е говорила с вас по телефона и сте и казали , че в момента не можете да го поемете ,да прочете неща от вашия форум и тогава да се обадим.
  Точно , защото съм прочел много неща от вашия форум ви моля за помощ и насоки.
  Нещата по състоянието му съм ги описал малко сухо , не мога да пресъздам всички нюанси ,затова мисля ,че консултация дори и онлайн ще ви даде повече яснота.
  Трябва да намерим добрия психотерапевт за него и да започнем дългия път.
  Очаквам отговор с надежда !


  ОтговорИзтриване

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!