Страници

Естествена ХипнотерапияЕстествена Хипнотерапия - Лечебни Записи (Клик на заглавието за целия текст)
През пролетта на 2011-та година започнах да водя група йога нидра (хипноза и нлп). По молба на участниците, като на шега започнахме да правим записи на хипносесиите. Групата не след дълго прерасна в по-цялостна психотерапевтична, но със записите на хипнотичната част от нея продължихме. Натрупаха се доста сесии. Реших, че на 108-мата, което е свещено число от изтока, ще спра. Спрях със записите, но за малко. Хората ме помолиха да продължа - направих втора серия от 108 записани сесии, а по-късно и трета - 324 записа хипноза и нлп, оформени в три плейлиста от 108 сесии. Записването на тези 324 сесии отне точно 10 години - без бързане, бавно и спокойно. Когато приключих и с третия плейлист от 108 сесии, седнах пред екрана и систематизирах записите тематично в отделни възпроизвеждащи списъци (плейлисти). Във всяка от сесиите са вложени немалко ноу хау, искрена сърдечност и хипнотерапевтични умения, водещи в целебна посока. 

Според когнитивната наука феноменът хипноза може да се определи като "влизане в роля чрез отговор на очакване". Тоест съзнателното, с вяра очаквано и желано приемане на ролята на хипнотизиран водят до хипнотизиране, до потъване в реален хипнотичен транс. Казано по друг начин, случването на хипноза се учи и за да стане това е нужно тя да бъде желана, очаквана, а към самия феномен на хипнозата и към личността на терапевта да има пълно доверие и приемане. Както се казва, всяка хипноза е автохипноза. Хипнотерапевтът само асистира процеса, като най-важното условие за ефективността му е твоето собствено доверие в Себе си, изразяващо се в доверие към терапевта и хипнозата, която той използва. Защото терапевтът и самата хипноза са просто едно отражение на желанието ти за промяна, щастие и спокойствие.
Терапевтът е само един квалифициран добър помощник в осъществяването на желанието ти за щастие и мир. Доверявайки се на добър квалифициран терапевт и на хипнотерапията, провеждана от него, ти се доверяваш на Себе си! Хипнотерапевтът е застанал пред теб, за да ти помогне! Помогни на тази помощ като кооперираш в процеса на случване на хипнозата, релаксацията, следването на визуализацията и медитацията. Искай да бъдеш в хипноза и с всяка следваща сесия по хипнотерапия все по-дълбоко, по-цялостно и по-бързо приемай ролята на хипнотизиран. Тя се учи така, както се учи плуването или шофирането.

Довери се на състоянието на транс. То е нещо много по-обикновено, реално, безобидно, приятно, простичко и естествено, отколкото си чувал, чел или гледал по телевизията. То е просто едно приятно и целебно състояние на отпускане на тялото и ума, при което именно ти си в пълен контрол над всичко ставащо. Твоите емоционални, ментални и поведенчески трудности, които са те довели в кабинета, сами по себе си представляват състояние на добре научена, затвърдена и послушно подхранвана от страха, вината и несъзнаваната ти вяра в тях хипноза...(Клик на заглавието за текста)

Ще ме завладее, това е опасно, ще ми промие мозъка, ще остана постоянно в хипноза, ще бъда подвластна на командите му, ще стана зависима, ще бъда кукла на конци, ще правя неща ротив волята си, ще си спомня всичко ярко и точно като в онзи филм, той хипнотерапевтът притежава специални сили и затова хипнотизира, филмите точно показват какво е това хипноза, истинската хипноза е като в тези филми, в тази страна няма такива истински хипнотисти, но в другите има, аз не мога да бъда в хипноза, защото постоянно контролирам, не можеш да ме хипнотизираш, защото съм в контрол над себе си и няма да ти се дам, аз съм неподвластен на такива неща, хипнозата е сън, а аз бях будна, аз предпочитам водената визуализация/ йога нидра/ релаксацията и медитацията, но не и хипнозата – тя е нещо различно и много съмнително, аз обичам водената молитва, но не и хипнозата, защото не е от канона на правата вяра...

- 108 youtube сесии естествена хипнотерапия - първа серия

- 108 youtube сесии естествена хипнотерапия - втора серия
(Клик за текста)

Когато решавах да се гмурна в някой от тях, мигновено ме заливаше отначало главният му енергиен заряд, акорд или дискорд. Когато потъвах още повече, мощно се вживявах в конкретиката от чувства, образи, миризми, усещания, радости и скърби, болка и удоволствие, ситуации и събития. През цялото време между дадената личност и мен душата, течеше обмен, но не се губех в определения живот – вземах си уроците, ключовите опитности, грешките и задачите, и отново заставах в позицията на душа.


 Хипнотична лингвистика
(Кликни на заглавието за целия текст)


Нещо изключително важно - когато говоря или пиша през описваните по-долу хипнотични модели, го правя през вдъхновено - интуитивната си способност, а конкретно и формално операционалния ум и неговите познания ми служат единствено като формален инструмент за проява на въпросната интуитивност. Затова твърдя, че само едното механично познание на хипнотичния изказ не е достатъчно, тъй като то се явява само проводник на една по-висша когнитивна функция - интуицията. Аз самия, когато водя хипноза, нидра, медитация, се осланям предимно на паралелната, многоканална работа на ума си - а това е определението за интуиция на когнитивната наука. 

Хипнотичната лингвистика е неутрален инструмент. В „ръцете“ на чистия и високо нравствен човек, тя се превръща в особено силен помощник на терапевтичната промяна. Хипнотичната лингвистика е като нож – с него човек може да си отреже ябълка, хляб, да разтвори залепналите страници на книга, да направи дупчица в пръстта, за да засее цвете, да направи животоспасяваща операция, както и да навреди. Инструментът е чудесен, но за какво се употребява, зависи от ползващия го! Някои ползват хипнотичния език с цел манипулация - за мен това е незаслужаваща вниманието кауза... За себе си мога да кажа откровено, че съм изключително слаб манипулатор, а каквото знам и прилагам, се стремя да бъде в синхрон със сърдечния разум и Дхарма/ законите на Битието.Милтън Модел таблица 1
(Клик за целия текст)

в таблицата по-долу са представени текстове в т.н. в НЛП Милтън модел – език, заобикалящ логиката, объркващ, смълчаващ съзнателния ум, заплитащ обичайните съпротиви в собствените им механизми. Милтън Ериксоновият модел е утилизиращ, „четящ мисли“, даващ илюзия за избор, номинализиращ, одушевяващ, проникващ в подсъзнанието, задаващ внедрени команди, разкриващ потенциала, достатъчно общ е, така че несъзнаваното само да допълни и състави нужната му терапевтична нагласа и съдържания. Таблицата е предназначена за ползване от колеги-хипнотерапевти. Как? Фразата от съответната колонка може да бъде прочетена докрай, или не, докато погледът се плъзга свободно по редовете и другите колонки, за да може ресурсът на водещия да извлече качествен модел, съчетан с нужните конкретни за дадения клиент посока и смисъл. Таблицата се ползва от хипнотерапевта в собствено състояниена транс, като думите от нея само допълват собствения му хипнотичен скрипт, раждан на мига интуитивно, в съответствие със спецификите, потребни на водения.Милтън модел таблица 2
(Кликни за текста)

Чудя се дали знаеш, че хипнотичната и медитативна работа ще ти донесе огромно удоволствие, или може би не знаеш, че дълбоко в себе си вече го знаеш, докато практикувайки ежедневно това съзерцателно блаженство, прегръщащо и трудното и лекото поравно, стане част от живота и бита ти. Може би не знаеш, че знам, че винаги си знаел, че блаженството на любовта винаги те е зовяло и сега, правейки тези стъпки към него, то прави десетократно повече към теб, за да избухнеш във финия екстаз на Бога/ Дао. Дълбоко вътре в центъра си - в Бога/ Дао. Да!Милтън модел таблица 3
(Кликни за текста)

Може да не си забелязал как сега, седейки и плъзгайки очите си по екрана, в теб необратимо се пренареждат невронни връзки в посока брилянтна самоувереност. Не знам дали си забелязал, или промяната вече набелязва теб, набелязания да живееш смело!Милтън модел таблица 4

(Кликни за текста)

Всеки може да върви напред, да буксува или да регресира назад. Всичко е позволено в тактически план, а в стратегически посоката е само напред, по-бързо или по-бавно, но със сигурност напред. За да върви напред корабът, е нужен не само вятър, но и вдигнати платна!Милтън модел таблица 5: съзнание - подсъзнание
(Клик за текста на заглавието)
Двойната индукция е Милтън Ериксонов модел за прихващане и синхрониране със съзнателните съпротиви в привидна сепарация между съзнание и несъзнавано, а всъщност оцялостяващо експлициране на собствената способност за трансов потенциал, чрез внедрени команди, илюзия за избор (и т.н. лингвистични модели…), утилизация на всичко процесно случващо се в мига, както и на фалшивата дилема съзнателен – несъзнаван процес, до единството на трансформиращата здрава промяна. Статията е предназначена за колеги хипнотерапевти и психотерапевти, ползващи работата с транс като част от инструментариума си. Таблицата се ползва интуитивно, през собственото състояние на трансов и творчески, интуитивен потенциал. Ползването на двете колонки може да е последователно-едноредово, както и прескачащо от реда в първата колонка на друг такъв от втората, или частично ползване на едната и другата колонка, при добавяне на собствен хипнотичен скрипт, раждан на мига от собствения творчески ресурс, според конкретните нужди на клиента, настоящия момент от психотерапията му и следваните цели. Самоувереност - Милтън модел хипнотичен скрипт
(Кликни на заглавието за целия текст)

Би могъл да се запиташ дали можеш да започнеш изцелението си сега или след няколко секунди сега, когато се освободиш от тревожността, разрешавайки на спокойната самоувереност да те залее. Някои хора изпитват истинска лекота, когато осъзнаят свободата да избират щастието си сега, а други когато се изпълнят с хармонична вътрешна сила и мъдрост. Повечето хора се чувстват щастливи при отпускането в потенциала си от обич, сила и мъдрост, който вече осъзнаваш, дори и да не го знаеш. Разрешението на трудностите ти може да се разкрие още в този миг, когато си готов за това. Рано или късно, след време или сега, ще се сдобиеш с всички прозрения, нужни ти, за да се изцелиш напълно и да се чувстваш самоуверено сигурен в Себе си.Вълшебство
(Клик за текста)

Чудех се как ли би живял силно, творчески и смислено, когато сега чувайки гласа ми, стихваш, а потенциалът естествено залива страховете, преобразувайки ги до смела сила. Учудвам се колко лесно е да се довериш на любовта, сега раждаща това приказно самообладание, докато подсъзнанието прогресивно ти позволява да се отпуснеш в изчезването за невротичното стягане, докато осъзнаваш силата на духа си. Да, тази загуба на невротичното колебание ,за да бъдеш единен в смисъла си. Чудно ми е как с лекота безкраят те насища и колкото повече егото се опитва да контролира страха, толкова повече губи контрола, до пълното смирение на слънчевия човек, изгряващ между тази и другата мисъл. Не е нужно дори да си представяш блажената сила, докато тази приказна омая погалва всяка клетка от това ликуващо тяло, във виделината на пълнотата от наситеност с радост.Шин, Шин, Киокушин - Първичен Дух
(Кликни за прочитане на хипнотичния скрипт)


Тази смела самоувереност, лееща се като Ниагара от безпредела на възнамеряването ти за сила и мощ. Силата на естествената мъдрост да обичаш, докато живееш от все душа и сърце, помитащо силно в целеустремения устрем към целите, така добре известни на теб, същинския Човек. Висока Себеоценка! Висока Себеоценка! … Това усещане за автентична самоувереност, да! Дълбоко в транса, мхм, още по-дълбоко в магията на блаженството да живееш истински, по любосилата на върховната експлозия, от миг на миг все по-постоянно проявяваща устойчивия си заряд в могъществото на непреклонната ти решимост. В тази сила на самоувереността, да! Обиквайки страха си, вече е преобразуван в силата на самоувереността ти!


Лечителят
(Клик за текста)

Той няма как да лекува случайни хора, които не са писани в списъка. Те - случайните - просто не го търсят, защото не вярват или защото капаците им са много плътни.

Говоря за истинско лечение. 
Знам, знам, че не знам, знам, че знам, не знам, че не знам
(Кликни на линка за прочитане на целия текст)


Аз не си мисля: „Аз го познавам добре!“ Аз и не зная, че не го познавам. Който сред нас го познава наистина, той не знае, че не го познава.

Който не може да осмисли Брахман, той го осмисля. Който го осмисля, той не го познава. Неразбираем е за онези, които (си мислят, че) го разбират. Разбираем е за тези, които не го разбират.

Когато човек се пробуди, за да го осъзнае, тогава се насища от смисъла му и постига безсъртие. Чрез Атман човек постига силата си. Чрез знанието (на Атман) постига безсмъртие.

Познаеш ли го, живееш във върховната истина. Не го ли познаеш, грандиозна разруха настава. Разпознавайки го във всяко живо същество, щом надхвърлиш визията на този свят, ставаш мъдрец и постигаш безсмъртие.Авторска позиция
(Клик за целия текст)

Да следваш пътя със сърце – познаваш го, когато сега слушайки гласа ми, все повече стихваш в шепота на безмълвието, лекуващ душевните ти рани с елея на благуването. Блаженство е в това смирение да осъзнаеш как притихвайки, шлюзът на любовта се отваря и протича, задействайки електроцентралата на смелостта да живееш смело, красиво, творчески и силно. Лесно е да не знаеш, позволявайки си да не знаеш, за да знаеш с вечността си. Загуби малкия контрол, за да живееш себевладеейки се – ти, Човекът...Досещане за величие
(Клик за целия текст)

Винаги си познавал тази сила, промъкваща се в един или друг, сега все по-разширяващи се мигове. Дали я искаш или си готов – кой знае? Малкото его човече никога не е готово – трепери пред неразбираемото за него величие на Богочовека, когото е призвано да провежда през смиреното си смълчаване. Смирено смълчаване, което дори егото ти все повече оценява и ще оценява, когато през него премине Боготишието на безкрая на силата. Любяща, мъдра сила, водеща към свободата на Богочовека – към Теб! Да, винаги си бил нещо повече и си се досещал за величието си – точно така!(Клик за текста)


Опитвал се да бъде щастлив, като издигал все по-високи огради, криейки се зад все по-големи имоти, пробвайки да избяга от тъмнината в себе си. В себе си той не я виждал – нямал виделината, с която да познава и различава. Проектирайки неосъзнаваното си, виждал лошотията наоколо си. Затова се стараел да бъде по-лош и по-силен, за да се защити. Слепците наоколо му правели същото, виждайки параноидната си разцепеност от любовта в света и братята си. Прокопи просто искал да бъде щастлив. Лъжел, за да постигне егоистичните си властови цели, за да може да се обгради още повече. Според него така един ден щял да бъде вече щастлив, да се разположи на мраморната си веранда с древногръцки орнаменти, да бъде обичан и да обича… Свободата, която жадуваш
(Клик за целия текст)

Някой може да се ре-обучи с лекотата, с която леярската пещ разтапя чугуна, за да превърне сместа в изцяло нова структурна система. Някои хора знаят, че точно освобождаването от робията на зависимите навици дава заряда на силата им. Всички хора притежават умението за тази промяна, призвани да я случат в живота си. Знаеш, че знам, че можеш, когато се доверяваш на естествената си, автентична природа на духа си. Точно тази топлина на любовта ти поражда мощта на възнамеряването ти за прихващане на робските навици и пренасочване на силата в тях към сместа на любящата свободна воля... Ericksonian hypnosis and psychotherapy
(click on the link above)

For the first time in Bulgaria, gathering aimed in the Ericksonian approach took place. It was wonderful three days training. The presenter Consuelo Casula (President of European Society of Hypnosis) astonished the audience with her authentic presence and energy. When she was asked what is the secret of maintaining such constant and high endurance, she answered: “Two hours sport daily, yoga, some vegetarian food, practice of meditation, good gene and disciplined way of life.” The complete dedication of the good practice was visible in each word, gesture and the very presence. In addition to the immense body of knowledge and skills, Consuelo was radiating stable, sweeping charisma. We all would be very happy to have second part of Ericksonian hypnosis, held in Sofia! Ericksonian psychotherapy training - brief review
(click above for the entire text)


...“We do not induce, but we elicit the trance in the patient!”


What is the difference? If we claim we induce trance, we are in authoritative position of power. As a matter of fact, it is very rude position, inevitably countertransfering attitudes and contents of the psychotherapist’s psyche into the patient. Such position cannot trigger significant and enduring changes, but is alike pill. It can work for a while, repressing the neurotic issue, but in the long run worsens the situation. When we elicit the trance, we are in position of aiding patients own innate potential, which knows well how to manage the neurotic issue. You see – it is not just matter of linguistic usage, but describes two completely different understandings and attitudes toward psychotherapy, valid through its entire process...  Core Competencies in Ericksonian Psychotherapy
(Click for the whole text)


Theory of progress

-          Nonlinear paradigm of learning
-          Transformation is paradoxical process that begins with acceptance.
-          Go backwards in order to move forward.
-          Gain control over involuntary behavior by doing it intentionally – prescription of the symptoms.
-          Failure is necessary for the sake of progress.

Confusion is necessary for learning.Posttraumatic Growth via Ericksonian Hypnosis
(Click for the text)

Ericksonian Psychotherapy is as much hypnotherapy, as therapy of opportunities toward the meaning.  Highly advanced and mildly transformative approach, in which iron hand of the intension for change is wearing the velvet glove of love and mastery. On the picture: educators from the Bulgarian Association of Hypnosis and Hypnotherapy (BAHH) are certifying 90 people attending the third training in Ericksonian Approach, lead by Dr. Casula in Sofia, Bulgaria. Ss always, Consuelo Casula gave us lots of know how and above that, example for overwhelming charisma and maturity of the character, creating radiating presence.


Събуждане за потенциала или хъркаща съноза
(Кликни за целия текст)

Майсторската хипноза, дали през ритуалното затваряне на очи, релаксиране и визуализация, или по-често в самия разговор, е заливащо с обичта си присъствие и състояние на съзнанието, спокойна и наситена с любящо приемане харизма, създаващи дълбоко взаимно доверие и сърдечно енергиен синхрон, особено, наситено с вибрантна приказност пространство на емпатийна съпричастност, разбиране, човещина. Хипнотерапевтът не толкова индуцира и внушава, колкото чрез собственото провеждане на любяща съзнателност, фасилитира събуждането, разкриването и извличането (eliciting) съзнателността на клиента. Сякаш един по-висок свят пропуква обичайното съзнание и вибрира в създаденото поле от транс. Поле от смисъл, обич, мъдро творческа свръхсъзнателност, смиряваща съзнателния его ум, лекувайки подсъзнателния.  Ошо - Хипнотерапевтът
(Кликни за целия текст)

Една трета от хората лесно се поддават на хипноза и те съвсем не са ниско интелигентни. Тези хора са много, много интелигентни, със силно въображение, креативни. От тези 33% идват великите учени, великите артисти, поети, художници, музиканти. Ако човек може да бъде хипнотизиран, това показва, че е много чувствителен. А точно обратното се говори: хората смятат, че само един глупав човек може да бъде хипнотизиран. Това е абсолютно погрешно. Почти невъзможно е да хипнотизираш един идиот, защото той не може да слуша и разбира, да се фокусира, неспособен е да си представя. Необходима е голяма сила на въображението. Хората си мислят, че само слабохарактерните могат да бъдат хипнотизирани. Абсолютно погрешно – само силните хора могат да бъдат хипнотизирани. Слабият човек е толкова отпуснат, в него няма никаква интеграция, няма център. А ако нямаш център в себе си, хипнотерапията не може да проработи, защото откъде ще тръгне, за да се разнесе п цялото тяло? Слабият човек е толкова несигурен за всичко, толкова неуверен в себе си, че не може да бъде хипнотизиран. Само хора със силен характер могат да бъдат хипнотизирани! Сергей Николаевич Лазарев за хипнозата
(Клик за целия текст)

Вярвайте - казвал Христос - и планината ще се помести. Хипнозата се реализира през естествения мозъчен механизъм на вярата, на плацебо ефекта - чрез самохипноза или с помощта на страничен човек. Колкото по-дълбоко в подсъзнанието навлезе нагласата, толкова по-голямо влияние оказва на околния свят... Вярно е, че за користния човек достъпът до подсъзнанието е смъртоносен, но това е отделен разговор...НИЩО
(Клик)

Въпросното фокусиране в шунята не е просто техника - цялостно преживяване е. Постави си за цел да бъдеш между и над мислите, докато в същото време живееш живота си, осъзнаваш протичащите когниции, нужни в ежедневието,в работата и общуването, но знаеш и преживяваш, че не си тях. Нищо, съдържащо всичко! 


Хипноза, която освобождава от хипнозата
(Кликни за целия текст)

Хипнозата, я която постоянно живее стадният човек... Или как хипнозата в психотерапевтичния кабинет разширява съзнанието и освобождава от социостазната хипноза, в която човек несъзнавано е дълбоко потопен! Защото хипнозата не е приспиване, а медитативен транс, в който съзнанието се разширява, допирът до потенциала става по-цялостен, а вършеното препрограмиране е изцяло любящо, съзнателно,като терапевтът се явява единствено гайд на собствения ресурс и намерение за себереализация!
 Сугестия и контратрансфер - нееднзначни понятия
(Кликни за прочитане на целия текст)

За сугестията и контрапреноса в терапията: при първата, на фона на вътрешна преработеност, фасилитираме собствените усилия на човека по промяна. При контрапреноса обаче пренасяме собствени нерешености, позиции, процеси в човека. Има разлика. Затова сугестивната терапия е както най-бързата и успешната, така и най-отговорната!(Кликни за целия текст)


Опитът ми показва, че достъп до реален минал живот имат малцина, а регресията в 99% от случаите, когато се ползва, работи през въпросното конструиране на смисъл и сформиране на ресурс за справяне чрез по-широка и висока позиция. Наистина на малцина се позволява реално отиване в минал живот -  неслучайно съществува завеса между световете и мозъкът не помни. Нужно е човекът да е поработил доста, да е на причинно манастично (духовен разум) и будично (божествена любов) ниво – да е прехвърлил центъра си на самосъзнателност в безкрая на Богочовещината си. А това е рядкост - в останалите случаи на регресия се работи с паметовите механизми, придаване на смислен ресурс и донякъде, през симпатиите към една или друга нация и историческо време, с нагаждане на хипотезата, отново служеща.за добавяне на смислена стойност на сега преживяваното от една по-панорамна възприятийна перспектива. Поглед в поглед, сърце в сърце, душа в душа
(Кликни за прочитане на целия текст)

-Трябва да почувстваш смъртта - каза той - отдай й се, приеми я, остави я да те завладее, докато не усетиш онова дълбоко смирение и безусловна любов към съдбата си, живота и смъртта. Само когато се превърнеш в никой, спреш контрола на егото ти и то изчезне, ще успееш да потънеш в топлите, пълни с нежност ръце на Бога. Тогава всичко ще си дойде на мястото. Той не говореше за религиозната, църковна представа за Бог - ставаше въпрос за нещо много по-силно и истинско. Вяра. Когато пътя, по който си тръгнал, изглежда все едно си се изгубил в най-страшната и тъмна гора на света, знам, е толкова трудно да имаш доверие, че всичко което ти се случва е точно това, което трябва да се случи...  Дворецът на любящата самоувереност
(Кликни на линка за целия текст)

...„В скотобойната на любовта биват умъртвявани само най-читавите, не слабите или недъгавите. Не бягай от това умиране. Който не е убит от любовта, е мъртва плът!“. Оставяйки егото да изчезне сега в тишината на безмълвието, ти се струва, че умираш в нищото, докато всъщност се раждаш във всичкото на Духа си. За да живееш, е нужно да умреш, казват мъдрите. Тогава не обичаш, защото няма кой да го прави. Ставаш любовта. Не ти като личност обичаш, а ти си любовта, която преминава през руслото на смиреното его. А тя е светла, мъдра, истинна – освобождава те за същностната ти природа. Само тогава истински си вярваш, с вяра резонираща с неподправената автентичност на гения ти!... Шаманска трансформация
(Кликни на линка за прочитане на целия текст)

...Любовта е благост. Но е и решителна смелост. „Любовта идва с нож, а не с плах въпрос, нито със страхове за доброто име.“ Да почувстваш свободата на волята, подхранвана от любящото ти, смело сърце. Има ли по-голямо щастие от това? Да трансформираш смазващата страст до вдъхновението на любящото, отсичащо с меча на волята себезаявяване. Не е любов любовта, която не освобождава. Любовта носи истината. А тя е свобода от зависимост. Защото да победиш зависимостта е задача, за решението на която си струва да възраснеш. Тогава знаеш – любовта носи светлината на мъдростта, но и силата на свободата, Воля! Свободна воля! Намерение, намерение, намерение! Търпеливо, постъпателно, последователно и постоянно поддържано намерение. Воля, воля, воля! Любоволя!...

 
 Лоното на живота
(Кликни за целия текст)

„Обърни лице към собственото си лице. Освен теб, няма никого.“ Красив коан! Чувствайки или интуирайки красотата в посланието, все по-дълбоко в транса на потъване в съня, съзнателно извади Себе си от себе си, обърни се и се взри в лицето си. Виждаш само него, навсякъде, във всеки и всичко. Без да правиш каквото и да било, аналогията в метафората случва посланието… не разбирайки, знаеш как през себе си виждаш всеки и себе си отразяваш във всеки и всичко. Комарджия в любовта
(Клик за целия текст)


В тази необятност ничие его не може да те достигне и бъде с Теб, дори и твоето. Външна уж самота, а вътрешна слятост и пълнота на единството с организма на Бога. Самота, по-ценна от живота, свобода по-ценна от света. Безмерно по-ценен е този миг, в който си сам с Бога - Едно!  

Когато узнаеш това, в сърцето се запалва жив огън, жива връзка. Тук в света си, но знаеш – странник си. Странник, вече знаещ, че е странник в страноприемницата на тази бинарна школа, живот. Тази свещ в сърцето ти, готова да бъде запалена. Има празнина в душата ти, готова да бъде запълнена. Усещаш, нали?! (Кликни на линка за целия текст)
 "Хипнозата е преди всичко доверие между клиента и терапевтa!" Д-р Тодор Първанов, психиатър - психотерапевт

 Хипноза в съня
(Кликни за целия текст)

... Фонът на усмивката, така приятно погалващ всяка клетчица на това все по-приятно релаксиращо се с всяко издишване тяло, докато следвайки ритъма на сънното дишане, спиш в тази радостна усмивка, нарисувала живата картина на живота ти. Съзнаваш, че ти я рисуваш с четката на свободната си воля, в този така м,агично помитащ с вдъхновението на транса потенциал! Да, ти, творецът!...


Когнитивна наука на религията (Cognitive Science of Religion, CSR)

CSR е сравнително нова дисциплина – развива се едва от 20-на години. Понастоящен вече е обширно поле за провеждане на научни изследвания върху религията, с различни гледни точки и подполета. Ще се спра бегло само на някои от главните идеи на основателя на CSR, Barrett, които имат пряка връзка с тематиката на настоящата статия. Когнитивната наука на религията прави ясно разграничение между теологически и религиозни вярвания. Докато теологията се състои от разнообразни, комплицирани и често далеч от ординарната когниция презумпции и допускания (антиинтуитивност), то религиозните вярвания съществуват дори в децата и са продукт на естествената работа на когницията ни (минимална антиинтуитивност)! Етологията (наука за поведението на животните) стига още по-далеч и твърди, че подобни вярвания съществуват дори в животните. Звучи странно, но е факт. Според еволюционната парадигма в науката и по-специално според еволюционната психология, в далечно минало, във връзка с ефективното ни оцеляване като индивиди и като вид, в психофизиологията ни се е сформирала т.н. от когнитивните учени HADD (hyperactive agency detection device) – свръхактивен детектор за интенционалност (СДИ). Еволюционната психология обяснява появата на тази психична структура във връзка с оцеляването. При най-малките външни стимули, когнитивният апарат е проектирал в работната памет (съзнанието) на индивида образи и мисли за заплашващи агенти: агресивни животни, хора и природни стихии. Тази свръхчувствителна детекция и проекция на евентуална заплаха е била гаранция за оцеляването, въпреки че в огромния процент от задействането си е нямала връзка с реална заплаха. Чрез когнитивната структура СДИ ясно може да бъде проследено развитието както на религиозните вярвания, така и на психопатологията при тревожните разстройства... Хипнотерапевтични случаи
(кликни на заглавието за прочитане на целия текст)

Когато терапевтът преживява радостта да работи с човек с високо ниво на съзнателност, малките теоретични и приложни терапевтични определения и практики придобиват различно измерение – надхвърлят себе си. Така и хипнозата от техника и червена нишка, ползвана в резултатната психотерапия, в случая се превърна в разширено състояние на съзнанието. Състояние на повишена осъзнатост, при което дали като фон на терапевтичния разговор или в интенционално интравертно водена работа с транс, както в пациентката, така и в мен самия се индуцираше единно поле на променено творческо състояние. При това в случая хипнотерапията винаги бе диалогична. Пациентката умееше да вербализира преживяванията си, да поддържа връзката с мен и околната реалност, докато бе в дълбок транс. Колко типично за дълбокото творческото състояние!...


Първа национална конференция по хипноза и хипнотерапия


Личностови черти и податливост на хипноза

Димитрина представи изследването си, в което чрез използването на психологически инструменти – тестове, е достигнала до интересни резултати. Жените като цяло са малко по-хипнабилни. По-добро въображение, по-голяма хипнабилност. Интересни резултати имаме по скалите за екстраверия/ интроверсия и социална потентност/ импотентност. Противно на очакванията, по-социално потентните екстраверти са по-хипнабилни, а по-малко социално потентните интраверти са значително по-малко хипнабилни. По скалата за самоконтрол Димитрина получава амбивалентни резултати – 50/50% хипнабилност – тоест при висок самоконтрол, който винаги е показател за несъзнавани тревожни когнитивни схеми, хипнабилността зависи по-скоро не толкова от самия самоконтрол, но от други психически движения, например наличието или не на съпротиви към терапевта. Изследването на Димитрина Митрева беше проведено, систематизирано статистически и представено изключително високо научно и според всички международни изисквания за психологичен рисърч...


 Класическа хипноза - първи тренинг с Ельман Османов
(кликни за пълния текст)


Хипнотичното внушение (сугестия) заобикаля, промъква се между, отвъд и под съзнателната логика. В класическата хипнотерапия това се прави чрез авторитарна директивност, при която субектът се доверява на властовата позиция на терапевта. В майсторската, недирективна хипнотерапия, невротичните защити се ползват, „танцува се“ с тях меко, чрез хипнотична лингвистика, образност и дълбоко емпатийно сливане. Убеждението работи с логиката, докато внушението с несъзнаваната динамика и наличности. Втори БАХХ тренинг класическа хипноза
(Кликни за целия текст)

Забележка: в редовете на тази статия са записани спонтанно водени бележки от втория тренинг по класическа хипноза, организиран от Българска Асоциация по Хипноза и Хипнотерапия (БАХХ) , воден отново от Ельман Османов. Много силен психотерапевт е Ельман Османов, този азербайджански тюрк с руски статус, живеещ в Екатеринбург. Да, един от най-известните руски психотерапевти е, постоянно е по руските телевизии. Но извън външния блясък, умът му е остър, интуицията безпогрешна, а енергията пробивна, силна и почти неизчерпаема! Интересен е и фактът, че преди да се заеме изключително успешно с хипнотерапия, дълги години е бил способен лекар-хирург... Много колоритен човек, изключителен психотерапевт и завладяващ лектор! В бележките по-долу отразявам само някои щрихи от преминалия тренинг, без каквито и да е претенции за изчерпателност. Пренареждане на матрицата с ТЕС
(кликни на заглавието за целия текст)

В поп фолк психологията (популярно народното разбиране за такава...) битува магичното вярване (wishful thinking, subjective validation), че причината за дадена невроза е единично макро травматично събитие. Понякога наистина е такова, но по-скоро като изключение! В огромната част от случаите невротичният характер е подлежащата причина, която предпоставя преживяването на множество, с години акумулиращи се микротравми, в даден момент резултиращи в невроза.


 НЛП техника за работа със страха - визуално кинестетична дисоциация

(Кликни на заглавието по-горе за отваряне на целия текст)

В книгите на Кехоу има много истини, но и прекалености. Определено има закон на привличането, но в много по-различен вид от описваното от подобен тип автори. А това синхронично случване на събития зависи и от цялостната психична структура и движенията в нея, което съвсем се пропуска от подобни автори за масите с добри банкови сметки. Ако законът за привличането беше толкова директен и магично автоматичен, както захарно бонбонено го описват, всеки хипохондрик със силни мисли и страхове от болести щеше да ги има тези болести много скоро. Или човекът с натрапчиви катастрофични мисли би привлякъл ситуация на злополука скоро и бързо. Да, но не. Хипохондрикът цял живот може да си носи страховете, да умре на 120 и да бъде по-здрав от много оптимисти. Човекът Х с натрапчиви мисли може да ги има постоянно и те практически никога не се случват. Защото Вселената не е толкова глупава, колкото я представя Кехоу. Вселената, тази външната и собствената ни вътрешна такава, си има механизми, които много ясно се виждат в психотерапията. Познай себе си и ще познаеш всичко останало, се казваше някъде в Елада... Ефективна комуникация в психотерапията


(Кликни на заглавието по-горе за отваряне на целия текст)


Приема се, че пациентът има вродена автономност, притежава проницателност и решения - свои собствени. Избягва се фиксирането в диагнози, етикетирането, вкарването в рамки - търси се собствената независимост и ресурс на самия човек. Терапевтът не е гуру, за да дава директивни решения. Пациентът в хода на терапията намира собствената си себе-ефикасност! Тя се индуцира в процеса на терапията като стимулиране на самостоятелно търсене на решения, предписване на поведенчески експерименти, домашни задания и т.н. Целта на терапията не е временно успокояване и постоянно връщане на пациента с години – както например се практикува в атавистични направления като класическата психоанализа. Целта не е даване на рибка, която нахранва чувствата на пациента със спокойствие за деня, а връчването му на въдица, с която сам да се научи да лови рибата на щастието си. Въдицата на разширената метакогниция (самосъзнание), способност за спокоен самоанализ, оптимизъм и диамантено намерение, извиращи от събудената свободна воля!...


Хипнотични алгоритми на самоувереността

Да се отпуснеш… Звучи така лесно. Пробвай! Цял куп идентификации започват да се ослушват тревожно, страхувайки се от допира до смъртта си. Прилепналостта към тялото, социалния статус, менталните модели и спомени за себе си, разбиранията и вярванията ти… Когато си позволиш реката на ума ти да се успокои, тялото ти натежава приятно, вниманието се отдръпва навътре, към светлината на духа ти. Сега, когато умствените ти вълни и телесни усещания са се успокоили, можеш да я съзреш. Сякаш спокойно плаваш по течението на потока на онзи живот, който дълбоко в себе си винаги си жадувал и търсил в сенките на илюзиите на всичките си житейски стремежи. Уви, само за миг си го зървал, но винаги губил – такава е природата на грубата материална черупка и свят, през които живееш. Сега обаче това усещане за радост е с теб постоянно! Можеш да му се насладиш! То те води към сливане с … теб самия. Осъзнаваш, че там, през процепа между обичайното и това разширено съзнание, живее един цял огромен свят от сила и обич. Можеш да престъпиш през прага на ума си, прегърнал пазителя му – страховете си. Само тогава той отстъпва, научил те на смело вдъхновение! Да, там в този вътрешен безкрай сега си като малко дете. Спокойно можеш да посрещнеш мъдростта си. Когато наклониш глава към сърцето си, когато умът смирено спре вечното си бръщолевене, отново стигаш до сърдечния си разум. Когато преживяваш това самадхи, знаеш, че винаги имаш избор. Знаеш, че виждайки земния си живот от позицията на духа си, перипетиите, през които минаваш и ще минаваш, са нужни склонове, носещи на душата ти бисерите на опита. Когато в ежедневието си живееш от тази силна позиция на центъра си, психичната ти къща вече е построена на стабилната скала на доверието в Живота и Себе си!
Внимателното слушане на тази медитация активно способства за разцъфтяването на съзнанието ти до нови простори на интуиция, обич и свобода. В теб естествено заживява доверие в Себе си и житейските ти случвания, вече виждани като мъдри уроци по сила.


(Кликни на заглавието за прочитане на целия текст)

 „Когато видя същества, лоши по природа, притиснати от голям грях и порок, да се отнасям към тях като към нещо скъпо, сякаш съм открил безценно съкровище!... Когато някой поради завист ме обижда или клевети, да посрещна това със спокойно съчувствие и великодушно да му предложа победата!... Когато онзи, към когото съм се отнасял с голяма надежда, ме нарани много силно, да гледам на него като на върховен Гуру, изпращайки благополучие и щастие на него и всички чувстващи същества!...“  част от „Осем строфи за трениране на ума“, Лангри Тхангпа, XI век, Тибет...

Отделните ключови алгоритми от горната статия:

Самоуверена сила
- Мъдрецът е теб - избори
- Тигърът на смелостта
- Човек, който те обича
- Самостойна самоувереност
- Единство
- Мъдростта на предците
- Буда природа - Бодхисатва
- Писмо до Вселената - благодарствена трансформация
- Дом
- Бънджи скок - пренос на отношение на смелост
- Базирана на медитация работа с вътрешния диалог
- Мъдростта на Учителя - гуру йога
- Шаманска стълбица - пренареждане на матрицата
- Синестезия
- Парадоксално намерение - наводняване с отношенческо прерамкиране от позитивна самоирония/ абсурдна пародия/ смирена мъдрост


 Самоувереност - медитативен текст
(Кликни на заглавието за прочитане на целия текст)


Само дълбоко в сърцето си, когато социалният ум спре, можеш да доловиш гласа на Бога. Когато потънеш навътре в пълносъзнателността, образи и преживявания се преливат в една различна от обичайното будно състояние феерия, подвластна на законите на несъзнаваното. Една различна реалност. Бидейки в акорд с Бога, любовта му те залива. Единствено за това присъствие можеш да се хванеш, когато скочиш в страха си. При този скок нито хората, нито логиката, нито нещо познато може истински и цялостно да преобразува страха ти, освен любовта. А тя е самата божественост. Доверието в безкрая ти залива страха и го преобразува до смела и мотивирана сила. Силата на разумното ти сърце! Логиката на социалната ти личност е там, в стабилна връзка с консенсуса за реалност. Действията ти са социално и поведенчески адекватни. Но, сега си се научил да скачаш в потенциала на несъзнаваното си, който естествено превръща тревожността ти в сила. Силата на смелостта да бъдеш Себе си. Богът на съня, Хипнос, сега ти помага да пренасочиш невралните си мозъчни пътечки и промениш биохимията си в посока вдъхновена решителност. Решителност, която идва от дълбокото познание, че живееш в синхрон с потока на Духа на Живота. Мъдър живот, който прегръща житейските ти неслучайни случвания с любящия воал на доверието – в Себе си!...

Следващите цитати от Учителя могат пряко да бъдат съотнесени към принципите на психотерапията. Въображаемият  постепенен или директно имплозивен сблъсък с най-страхуваните ситуации в когнитивната наука се наричат съответно систематична десензитизация и излагане на стимули с превенция на отговор (наводняване). Ползва се принципът на парадоксалното намерение, добре описан в различни школи на психотерапията - например в логотерапията на Франкъл, както и в краткосрочните терапии и поведенческата терапия. В началото се практикува въображаемо, във водена визуализация (хипнотерапия, нлп), след което ин виво, в ролеви игри, психотеатър и поведенчески експерименти в реална среда. Извън главните похвати, Учителят говори и за промяна на отношението от бягство (avoidance behavior), в смирено, любящо приемане на страхуваното. Принципът и следващите от него многобройни хипнотични, медитативни, когнитивно поведенчески, психотелесни и т.н. многобройни техники, са приложими както при работа с монофобии, така и при тревожни разстройства, зависимости, гняв. При тревожните р-ва, след структуриран анализ на характеровите, автобиографични заложености, се установява, че зад външните маладаптивно компенсаторни защитни механизми, лежи тревожността на характерови базисни вярвания. Във водена визуализация/ транс, а впоследствие и в ролеви игри и поведенчески експерименти, тези вярвания се адресират чрез подходящо насочена работа по досег с тях и преобразуването им до адаптивни вярвания и афективна самоувереност. Хипнотерапевтът (разказ)Джон помоли човека да се отпусне на кушетката и заговори с отработения си хипнотичен глас, резонирайки с дишането, невербалния телесен и фин лицев език на тялото. Постепенно забави темпото на говора, а пациентът вече не можеше да помръдне… 

– Докато тялото ви натежава все повече с всяко издишване, можете да започнете да чувате симфонията на спокойствието или да я оставите радостно да ви залее като топъл благ водопад…


Някои текстове, сътворени в Милтън Ериксонов модел:

 Какво е психотерапия
- За буцата, влагата и прашинките


(кликни на линка за прочитане на целия текст)

-          ...Чести скандали между родителите.
-          Твърде авторитарен, деспотичен, свръхизискващ, непредсказуем или амбивалентен родителски стил на възпитание.
-          Директно нетолериране на речевите блокове на детето и вменяване на вина.

С родителите се провежда консултация, а ако е необходимо и колкото са нужни на брой терапевтични сесии, в които се анализира, но и работи фокусирано върху взаимоотношенията им и начина им на общуване с детето. Конкретно се настоява за забавяне на речевия темп и скорост на говорене както с детето, така и помежду им. Детето автоматично копира родителската реч и забавянето на говора им, съчетано с адекватно възпитание и отношение към заекването му, влияе силно положително върху говора му... Регресивната хипноза като психотерапевтичен инструмент
(Кликни на линка за целия текст)

Ползването на регресията е оправдано от:

-          Приложността и практическите ѝ психотерапевтични ефекти.
-          Обяснявана е научно чрез конструктивните свойства на паметта – лечебна фикция; чрез достъпа до личното и колективно несъзнавано и конкретизирането на информацията до предварително съществуващо и очаквано обяснение (предишен живот).
-          Някои учени предлагат обяснение за действеността на регресията чрез лечебната сила на отговора на въпроса „защо“, на намирането на причините за дадено настоящо преживяване, както и на преобразуващата способност на стимулираното въображение.
-          Утилизиране на вече съществуващите вярвания на пациента в клинично-терапевтична посока


Нидра на санскрит означава сън. Друга дума за сън е гърцизмът хипноза. Така проследявайки етимологията на понятието, спокойно можем да наречем йога нидра хипно-йога или осъзнато сливане със съня.

Йога Нидра е древна практика, която извън конкретния термин, е практикувана от древни времена в повечето школи и системи за психоемоционално развитие. Представлява осъзнато навлизане в съня. Съвременното популяризиране на системата прави Свами Сатянанда. Йога нидра (осъзнато сънуване, водена медитация) се състои от оттегляне на сетивата (пратяхара) в състояние на телесна релаксация, водено въображение (дхарана) и евентуално, съзерцание (дхияна). Изток - запад - медитация 
(Кликни на заглавието за прочитане на целия текст)

 Пиша този текст, провокиран както от собствения ми опит в практиката на медитация при непреработени и неканализирани характерови и нагонни несъзнавани наличности, така и на база наблюденията ми върху хора, при които медитативната практика отключва невротични и дори психотични разстройства...


- Първи плейлист 108 хипнотерапевтични сесии, втори плейлист 108 хипнотерапевтични сесии, трети плейлист 108 хипнотерапевтични сесии; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!