ОБУЧЕНИЕ

В тази страница ще споделям информация относно обученията, организирани от Българска Асоциация за Естествена Психотерапия
(Клик за текста)

От м. Март 2020г. Българска Асоциация за Естествена Психотерапия (БАЕП) е част от глобалното психотерапевтично семейство, бидейки организационен член (клик) на EUROTAS.


Обучение в Естествена Психотерапия - някои параметри
(Клик за целия текст)

Кои са препоръчителните качества за обучение в и практика на Естествена Психотерапия?

-          Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие
-          Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет
-          Способност за извършване на ядрени аналогии между отдалечени домейни и синтезиращо съвместяване на привидни противоречия
-          Вътрешно първенство на духовността като източник на всичко смислено в приключението на живота
-          Здраво стъпване на научната логика
-          Вдъхновена любознателност
-          Автентична спонтанност (забележи - не импулсивност, а спонтанност)
-          Изстрадана, смирена мъдрост, идваща от богат и нелек личен опит в житейския път
-          Способност за трансферно удържане в терапевтичния процес, самообладание
-          Преживяване на психотерапията като призвание
-          Постоянно себеусъвършенстване, преживелищно учене и равитие
-          Следване на пронизващ цялото същество себеактуализиращ вътрешен заряд
-          Висока мотивираност
-          Здрава дисциплина
-          Любящо търпение при систематична и неотклонна упоритост
-          Преливащо творчество, проявявано индивидуално като писане, танц, рисуване, визуални изкуства и др.
-          Известен вкус към психотеатъра и актьорското майсторство


   
     Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия
     (Кликни на заглавието за целия текст)

     ...Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул

Пари, духовност и психотерапия; За таксата на Естествения психотерапевт; Непринудената и сърцато-постоянна благотворителност в умерени граници, като част от автентичното социално ситуиране на естествения психотерапевт;  Психотерапията като пазарен продукт и призвание – балансът; Предварителна и по време на терапията способност за мотивиране и вдъхновяване; Целевата група на психотерапията – макимално широка при ниско предлагано качество, резониращо с тълпата, или оптимална, специфицирана спрямо ситуирането на Естествената Психотерапия като помощно средство, преобразуващо неврозата в част от индивидуацията, от оцялостяващия път на героя; Реклама и P.R. – защо, доколко, как, къде, по какъв начин?; Майсторски послания; Съобразяване с пазрната среда, но следване пътя със сърце!; За правото на психотерапевта да дава отказ; Етичният кодекс като здрави психотерапевтични граници в добрата практика; Правни, законови, счетоводни въпроси; Високо ниво P.R.; Безкористностната искреност като най-добрата реклама в Естествената Психотерапия; Реалната максимална успеваемост като оптимална реклама; Алтруистичният егоизъм и егоистичният алтруизъм в социалното присъствие;...
Разписание на обучението в Естествена Психотерапия
(Кликни на заглавието за самото разписание)

Първа година - 2019-2020-та год.


Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - първи модул: 26-27-ми октомври 2019-та год.

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - втори модул: 9-10-ти ноември, 2019-та год. 

Еволютивни фази и характерови структури: 7-8-ми декември, 2019-та год.

Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси: 18-19-ти януари, 2020-та год. 

Психоанализа - гост лектор: 15-16-ти феврувари, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - първи модул: 21-22-ри март, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - втори модул: 11-12-ти април, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - трети модул: 16-17-ми май, 2020-та год.

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия - четвърти модул: 13-14-ти юни, 2020-та год. ...


     

    За качествата на естествения психотерапевт
       (Клик за целия текст) 

Емпатия и остър интелект, способен да прозира зад привидните различия, зад завесата от външна противоположност, вътрешното единство. Емпатията, или любовта, е най-важната за Естествената Психотерапия способност. Да обичаш, да си речно русло, през което протича онази невидима и неописуема, но преживяема през тялото и душата субстанция, която единствена придава на живота реален смисъл, виделина, красота и хармония.

Остър ум, упражняван обаче на фона на дълбоко смирение. Надуем ли се като нарцистични балончета, топлийките и на най-малкото неприемане и несъгласие с нас, спукват този балон, активират ужасите от които сме бягали с надуванети му и задействат „ухаеща“ на нездравост агресия. Остър, но смирен ум, подчинен на любящото сърце, широкото великодушие, силния дух, на същинския вътрешен Човек.Иновативната Естествена Психотерапия
(Клик на линка за целия текст)


Най-важното качество на Естествената Психотерапия, е прагматичната ѝ ефективност. Докато се работи по преработката до хармонични характерови потенциали диалектично, в Естествената Психотерапия успоредно се следва дидактичен вектор, ефективен психотерапевтичен алгоритъм, водещ към реализация на имплицитно заложената в невротичното състояние учебна цел и характерово хармонизираща посока. Работи се едновременно по двата вектора, диалектичния и дидактичния (клик за статията). Опитът в практиката на Естествена Психотерапия показва, че такъв цялостен процес, при високата панорама на духовно ориентирания подход и здравото стъпване върху логиката на научната реалност, превръщат терапевтичния процес във възможно максимално ефикасен.Етичен кодекс на естествения психотерапевт
(Кликни за целия текст)
 Мотивация при създаването на психотерапевтична школа

   (Клик за целия текст)

  Тук разсъждението достига до привиден парадокс. От една страна, „Историята на психотерапията е преди всичко история на желанието на отделните психотерапевти да създадат своя школа.“ ( (4) Сосланд А., 1999, с. 18).  От друга страна, както казах, не е време за тази или онази школа, а за интегрална холистичност. Противоречието е привидно, тъй като дори и интегративните и холистични направления, се създават от личности. 

Какво стои в ядрото на мотивацията, в желанието на създателя на нова психотерапевтична модалност, зависи от качеството на съзнанието му. По-натам в този текст ще конкретизирам. А сега, да видим какво твърдят по въпроса цитираният вече Сосланд, както и действително големият в психотерапията, Джей Хейли:

„Създателите на нови психотерапевтични школи днес са изкушени далеч не само от героични и алтруистични мотиви, но и от желанието да превърнат своя метод от локална психотерапевтична практика, в цялостна идеологична система, със задължителните атрибути на сертифицираното обучение и супервизията. В най-успешните случаи, се стига до създаването на транснационални психотерапевтични империи, което прави такова начинание много привлекателно и печелившо.“ (Сосланд. А., 1999, с.2)

„Психотерапията отдавна не е само описваното в старото клише: изкуство и призвание. Тя е бизнес. Тя е оръжие с много сила.“ ((5) Джей Хейли, 1998, с. 67)
 
   

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук: http://www.beinsadouno.com/board/forums/forum/157-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/