Страници

събота, 21 май 2016 г.

От сексуална зависимост към свобода

Обяздване дракона на страстта (от филма "Аватар")
 От сексуална зависимост към свобода

В статията си „Да подчиниш лъжата на истината“, доразвих теорията и практиката по справяне със зависимостите. Обобщих четирите стъпки от предните си размисли до три, всяка предходна предпоставяща следващата, а всяка следваща надграждаща и включваща в себе си предходните: 1) Разум, 2) Смирена воля, 3) Стабилна трезвеност/ майндфулнес.

В тази си статия ми се иска без излишно теоретизиране, изцяло практически, да се спра конкретно на тези три стъпки при преодоляване на сексуалната зависимост при мъже - практически. В текста обединявам в единно работещо цяло трите стъпки, маркирани като (1), (2) или (3).

И все пак, една "щипка" теоретична обосновка:

Мотивиращо когнитивно реструктуриране – преобразуване на обсебващите автоматизирани мисли и базисни вярвания, идващи от зависимите, силно емоционално и либидно наситени несъзнавани и полусъзнавани програми. Нахлуващите в съзнанието, идващи от либидно – емоционалните програми автоматизирани когниции, са отчетливо регистрируеми – вербални и образни. В някои случаи са досъзнателни, на ръба между съзнанието и несъзнаваното – в такива случаи, за да бъдат регистрирани, е нужно съзнателната способност да бъде разширена чрез птактика на самонаблюдение и себеанализ, В много по-обширна степен такова разширяване на съзнанието се случва в медитацията. При интроспективно проследяване динамичните процеси на навика на ниво базисни вярвания/убеждения/ програми, зад външно възникващите образни и вербални мисли. се наблюдават не диференцирани когниции, а само недиференцирана маса от нагонно, емоционално и чувствено наситени импулси. Тази именно недиференцирано – нагонна, прекогнитивна природа на зависимия навик, е която тласка повторяемостта на изпълнението му и го поддържа. Като част от осъзнаването на чисто емоционално-нагонната природа на зависимостта, според мен добра стъпка е транслирането на посланията ѝ в когнитивен израз. В по-голямата част от долните примери правя именно такъв превод на емоция в мисловен израз. Друга част от примерите съдържат съзнателно регистрируеми автоматични мисли, а трета и по-малка такава, комбинация от автоматични мисли, реална социална ситуация и транслирани базисни вярвания. В последните няколко страници на текста, някои от мислите в подчертано представляват извадки от книгата на Йоан Лествичник - Лествица, от глава/ стъпало 15, посветена на работата със сексуалната страст.

Най-важна част от преработката на зависимостта, се състои именно в работата с въпросните базисни убеждения. В първа стъпка тя е опознавателна, през функцията на мозъчната кора – интелекта, през по-бавният мозъчен път: импулс->таламус->съзнателна корова функция->емоционална кора, лимбична система->поведение. Във втора и трета стъпка работата преминава от когнитивни, в прекогнитивни методи, засягащи директния, бърз път на процесиране на мозъчната информация: импулс->таламус->лимбична система->поведение. Този именно прекогнитивен път е по който се случва порочният навик и именно методи, кореспондиращи с него, имат силата да го променят.

Първата, през рационалната когниция стъпка, е подготвителна, околовръстна, но също важна, тъй като работи през човешката интелектуална функция. Тя е познанието за пътя на промяната, за смисъла на извървяването му. Първа стъпка дава убедената интелектуална мотивация за продължаването и неотклоняването от пътя на справяне със зловредния навик, трасира стъпките и осветява посоката. Както и сама по себе си представлява известно придвижване. 

Останалите две стъпки са самото вървене по пътеката на свободата. Втора стъпка представлява собствените ни усилия, а трета, така да се каже, помощта на безкрая, потенциала – бил той виждан като чисто мозъчен или душевен. Медитативно - съзерцателната трета стъпка става все по-важна, когато първите две са дълбоко утвърдени, себевладеенето вече стабилно, свободата налична – тогава първите две стъпки присъстват имплицитно в третата, съзерцателната, превърнали са се в нов навик. Създадена е нова процедурна памет, поддържаща свободата, а в мозъка са установени нови невронни връзки – пътечки! 

В началото на пътя по справяне важни са основно първите две стъпки, а с течение на следване сподвижническия път към свободата, третата. Дори след справянето с маладаптивния навик, молитвата и медитацията остават като постоянен житейски фон – ако не толкова формално, то като състояние на съзнанието. Порокът по този начин се е превърнал в гориво на огъня на духа, в храна за разбирането, волята, любовта и свободата!
………………………………
Трите елемента от практическия процес (разум, смирена воля и стабилна трезвеност/ майндфулнес) обединявам в единно работеща сплав. Ако на теоретично ниво те са разделени, на практическо се преливат така, както системите на двигателя работят заедно или клетките на организма насочват дейността си към ползата на цялото. В случая, целостта на свободата! С таг (1), (2) или (3) маркирам към коя стъпка се отнася съответното послание, метод или реструктуриращо внушение. В черен шрифт са автоматизираните мисли и базисни убеждения, поддържащи П.М.З.
……………………………………………….

 Как да ползвам тази статия:

- Чети редовно текстове (1) с разбиране.
- Ползвай текстове (2) и (3) в подходяща, спокойна обстановка, като релаксираш и разширяваш кръга на съзнанието до несъзнаваното чрез съответните смислови, визуални, аудиални и кинестетични насоки. Помни - това не е механична работа - изисква се дълбоката ти мотивация, разбиране, вътрешен плътен синхрон с предаваните послания от текстовете.
- Остави интуицията да те води при текстове (3).
- Направи си аудио записи, с твоя собствен глас, на няколко части. Не ползвай записите, когато шофираш или работиш с машини. Подходящо време за съзнателното им, медитативно прослушване и резониране с посланията им, са: статичните медитативни сесии, по време на предварителните, преди медитативните сесии дихателни практики, спортните монотонни тренировки като джогинга (да, 4-6 разовите седмично тренировки, по 60-90 мин., на предпочитан от теб, интензивно и натоварващо практикуван спорт, са задължително контекстуално условие), домашните неангажиращи задължения... Примерно 5-10 аудио сесии, направени чрез спокойно и с вяра прочитане на последователни откъси от текста и слушани упорито, мотивирано, в състояние на трансово/ медитативно, разширено съзнание.

--- Ползвай четенето и слушането на текстовете колкото се може по-често, мотивирано и съзнателно качествено, като свързваш посланията със собствените си, вече проникновени разбирания, висока мотивация и все по-разширяваща се и естествена свобода!

....................................................................................................

Практика:

-           „Порното и мастурбацията ме карат да се чувствам силен, мъжествен, способен, успешен с жените и в обществото, потентен, налагащ се самец, проспериращ финансово, щастлив и блажен, екстатично доволен, силен…!“

(1)    Да, силен и мъжествен в илюзията на лъжата, докато гледаш и мастурбираш.  Ако продължиш обаче, започваш да осъзнаваш как навикът те прави истински слаб, жалък, страхлив, неспокоен и свръхчувствителен, свръхраним и раздразнителен, затворен в себе си, избягващ общуване и предизвикателства, нерешителен и импотентен. Порно и мастурбация зависимостта (П.М.З.)/ сексуалната зависимост всъщност те прави неспособен за истински любовно – сексуални отношения с реална жена. Прави те неспособен както сексуално, така и сърдечно. Изпива както либидото ти, така и душевния ти пламък, духа и силата ти. Изглежда като безвреден навик, но всъщност е напълно сравним с хероиновата, амфетаминова, хазартна и алкохолна зависимости. Ако не и по-силен. Порното обещава чудеса от щастие, сила, мъжественост. Но истината е, че не само, че не ги дава, но ги взема! Докато зяпаш втренчено и с преактивирана лимбична система порното и си го правиш, подсъзнанието милото, безусловно вярва, че си един страхотен мощен самец, успяващ във всички житейски сфери – партньорска – любовна, сексуална, финансова, професионална. Вярва, че си харесван и обожаван мъжкар, желан и търсен от жените, алфа мъж, истински харизматичен, свръхинтелигентен, заливащ с чара си… Какво да правиш с 90-тте% подсъзнание, когато сега с 10-тте% съзнание разбираш илюзията, в която то сляпо вярва. Илюзия, която обаче вкарва живота ти като духовно, социално, професионално, партньорско същество в трета глуха и практически съсипва, изпива потенциала ти от креативност, радост, вдъхновение, обич?! Да го бориш и потискаш ли? Пробвал си много пъти – ако понякога си успявал, е било за малко, а всъщност колкото по-усилено си отричал навика, а така и самото подсъзнание заедно с него, всичко се е завръщало отново и отново с още по-голяма настървеност и обсебваща сила… Така ли е? Но, ако не се бориш с този навик, не му ли се отдаваш и затвърждаваш? Не, ако вървиш по трети път. Този на разбирането, здравото усилие, свързването с потенциала. Не можеш да победиш несъзнаваното си – то е 90% от цялото ти същество. То е по-голямата и съвършена част от теб – съдържа както навика на подсъзнанието, така и ресурсите на свръхсъзнанието ти. Няма и нужда да побеждаваш. Колкото повече се бориш, колкото по-близо си мислиш, че си до победата, по-откъснат си от Себе си всъщност. Защото по механизма на изтласкването така се стремиш да изолираш, да потиснеш навика и самото подсъзнание, но единственото, което този подход постига, е още и още подхранване на порока. Можеш обаче да ползваш здравия си разум, силата на молитвата, хипнотичната работа с транс и медитацията. Така се научаваш не да потискаш, а да общуваш с подсъзнанието си. Сега то е силно убедено в смисъла от продължаването на обсесивното гледане на порно и компулсивната мастурбация. Убедено е и е сигурно, че така получава хиляди печалби – сила, мощ, потентност, любов, секс, успех, надмощие, уважение, харизма… Дори и да работиш само с тази първа стъпка, както прави примерно рационално емотивната терапия, пак можеш да се справиш с упорство, постоянство и здраво усилие на волята – но само при условие, че не бориш, не мразиш нито навика, нито подсъзнанието си, а ги разбираш и обичаш. Да, обичаш! Защото да обичаш никак не е равно на вплетена зависима и безумна страст. Да обичаш с приемащо, пълно със здраво усилие, насочено към комуникация с подсъзнанието, разграждане на старите му вярвания и изграждане на нови! При такова отношение, дори само тази първа стъпка може да бъде достатъчна, тъй като повторението е един от начините за свързване с подсъзнанието, за проникване и сприятеляване с него. Когато обаче добавиш и следващите две стъпки, успехът е сигурен!

(2)    Затова сега, четейки тези редове, можеш да притвориш очи, да вдишаш и издишаш няколко пъти дълбоко, след което да забавиш дишането до плавно, меко и релаксирано. Така вече би усетил как обичайното подскачане на ума притихва ведно с дъха и се обособява позицията на спокоен тих наблюдател, в която да прехвърлиш самосъзнателното си себевъзприятие. Виждаш, усещаш, долавяш телесните импулси, щения, усета, вътрешните възприятия, чувствата, можеш да видиш отстрани дори мислите си, някакси съзнавайки, че не си нито тялото, нито ума, нито чувствата, а именно този наблюдател. Да, зрителят, ти като душа. Сега, докато насочваш вниманието си към подсъзнанието, не знам дали можеш да осъзнаеш, че то си ти като дете, или да почувстваш, че тази твоя част е един мъдър, но не твърде свързан с реалността дивак. Отпусни вниманието на зрителя, между тази и другата мисъл, отвъд малките разсъждения и почувствай неговата вплетеност с древните механизми за оцеляване. Ти си 90% именно този дивак и от своята позиция вярваш, че порното и мастурбацията ти носят сила, власт, самки, социален успех. Да, разбери дивака в себе си – той живее в илюзията, че жените от екрана са реални, че луксът, в който там се случва сексът, че колите и скъпите имоти са реални и са твои. Този дивак автоматично се слива, идентифицира се с героите от монитора и наистина не прави разлика – за него всичко това е реалност. Да, колкото и странно това да се струва на съзнателната ти част, сега продължавайки да бъдеш в допир с този подсъзнателен дивак, се отпусни с разбиране в присъствието му – не съди, за да не бъдеш съден. Запознай се с него, с тази част от себе си. Поговори  – на неговия език, простичко, по детски, по-скоро с излъчвано от теб доверие и чак след това, с думи. Да, поговори му за илюзията на порното, за това че има и други начини да му е добре, през силен и дисциплиниран живот, свързващ подсъзнателния му свят, от една страна с един прекрасен и любящ, пълен с радост божествен свръхсъзнателен свят, а от друга, със света на съзнателния човек. Дивакът ще покима, но ще се наложи чрез разум, в молитва, нлп и медитация още и пак, да го свързваш със свръхсъзнателния и със социално реалния свят! Но, чудесно, вече си на правия път с точната стратегия и карта!

(2 и 3) Господи, сега се обръщам към Теб, мили Боже, с искрената молба да ми помогнеш в пътя ми на свързване с дивака в мен и неговите подсъзнателни заблуди. Сега, Боже, след като вече осъзнавам илюзиите му, нека с твоята истинна любов прегърна този дивак. Твоята блага мъдрост ми нашепва, че намеренията на подсъзнателния ми дивак за сила, власт, потентност и удоволствие са нормални, когато през потенциала на божественото, бъдат канализирани до себевладеене, власт над импулсите си и удоволствието от социалните, творческо – професионални и дълбоко интимни партньорски взаимоотношения. Научи ме, Боже, да издържам с благата ти и дълготърпелива обич щенията на дивака за директно задоволяване на нагона и с лекота да го пренасочвам към радостта от молитвата, медитацията, сливането с хармонията на природата, с Теб, Боже, в мен, в хората и всеки миг от живота ми! Амин

-          „Спирането ще ми отнеме смисъла на живота!

(2      ) Подсъзнанието наистина се е хванало за порното и мастурбацията като детенце за шоколад. Когато подусети, че някой или нещо може да му отнеме шоколада или въобще да не му го даде, то се ужасява, струва му се, че губи любимото си наслаждение. Точно като глезено детенце, научило родителите си да му угаждат, порно и мастурбация зависимостта вчернява живота ти, иска си своето, без да я интересува твоя свят и живот на зрял човек. Това детенце ще си остане детенце – такава е същността на подсъзнанието – едновременно изключително наситена с дълбочина от опита на предците и еволюцията, но и работещо именно през тези древни механизми, за които компютърният екран няма разлика от реалността, а мастурбацията от смисления и силен социален и духовен живот. Осъзнай и издръж плача и тръшкането на това подсъзнателно детенце. Именно защото го обичаш. Да, любовта понякога се проявява през твърда строгост и поставяне на здрави граници, дисциплина и ограничения. Казвайки твърдо НЕ на порното и мастурбацията, кажи твърдо ДА на силния и преливащ от обич социален, професионален и любовен живот. Ще ти се наложи да издържиш разглезения плач на подсъзнателното си дете. Не след дълго то ще престане и все повече ще се научи да получава удоволствието си през смисъла, идващ от духа и дисциплинирания ти живот. Не се залъгвай – то помни шоколада и много лесно пак ще пробва да го възжелава и се вкопчва в него. От теб зависи да го държиш настрани от него и да го храниш с красотата и любовта, през които вече живееш, нали?! Защото обсебеността на зависимостта ти има толкова общо със смисъла, колкото кока кола с амрита (нектарът на боговете, амброзия). Именно когато с дисциплинирана и настойчива обич превъзпиташ разглезеното си вътрешно дете и свържеш нуждата му от удоволствие с радостта от общуването с Бога и с успехите ти в социалната реалност – тогава заживяваш истински смислено, силно, красиво и проникновено щастливо!

 (2 ) Молитва за вътрешното дете

Господи, нека с отворено сърце и безусловна любов общувам с вътрешното си дете! Да го обичам безусловно, но да поставям здрави граници на желанията и поведението му! Именно защото провеждам твоята чиста, единствено истинна и освобождаваща любов, Боже, се радвам да слушам и изпълнявам посланията ѝ по свобода. Защото само Божията любов е любов и само любов, която освобождава, е истинска любов! Амин

(2 ) Сега самият ти си родител на себе си, на онази вкопчена към директното удоволствие, разглезена детска част в теб. Детето в теб крещи  -дай ми удоволствието, искам да гледам и изпитвам оргазми и възбуда, искам, искам… То се търкаля по земята на порока и го възжелава. Почувствай го в тялото си – да, тази тежест, това напрягане, това особено усещане за прекъсване на потока от енергия от взрива от желание. Почувствай стягането в гърдите, в слънчевия сплит, в мускулите, сякаш нещо те бронира, приковава като роб към оковите му. Обичай тези усещания – нека отношението ти към тях се промени от бягство от тях, в ясното им осъзнаване, с приемане. Да, приемащо обикване. Смирено, любящо приемане на мъчителните чувства, емоции и усещания по нагорния път към свободата – с любов и погалващо, прегръщащо, но и твърдо фокусирано в свободата отношение! Когато сега липсва умствено определяне, усещанията се превръщат в неутрални и съвсем поносими. Приеми, че ако е нужно, можеш да ги преживяваш още сто години и сто пъти по-силно, с благодарност и благословия към тях и детето зад тях. Виж го, прегърни го нежно, погали го по главицата. Когато то продължи да се тръшка и ти заповядва и проба да те манипулира, продължи със спокойна обич и неотклонно търпение да го милваш и издържаш агресията и манипулациите му, с твърдото съсредоточаване в свободата на силата, носеща щастието на себевладението! Можеш или да го обичаш безусловно, поставяйки му ясни граници, или правейки го, да наблюдаваш как щенията му се канализират в силата на духа, професионалния ти, партньорски и социален живот!С удивление ще осъзнаеш, че колкото повече постоянстваш в тази работа, детето само свиква и новият начин за получаване на удоволствие през цялостното себевладеене вече му харесва. Понякога то пак ще иска директният, „късо съединение“ път – бидейки буден, осъзнавай и нежно, но твърдо го погалвай и с усмивка насочвай импулсите му в посока силата на духа си! Основната част от този процес върши духа ти, Божественото присъствие в теб. Когато редовно ползваш тези насоки, все с по-голяма лекота духът ти прихваща силата на стария навик и я ползва в любовта, мъдростта и свободата си!

"Глезльо ли е, лигльо ли е в мен, но като пробвам да му поставя граници, не успявам. По-добре да му се отдам!"

(1) Понякога е глезльо, понякога е лигльо... А кой знае, ако не ти самият, дали не е нито глезльо, нито лигльо това вътрешно дете в теб, а е жадно за обич, страхуващо се от изоставяне и самота хлапе?! Страхове от самотна изоставеност, празнина жадуваща за изпълване с любов. Усещане за необичаност, вътрешна чувствена "дупка"... Това мъничко детенце в теб се е хванало за порочния навик като бебе за цицката на майка си, без да съзнава, че всъщност суче отровата на изчерпващата деградация, на добавянето на още празнина към липсата на бездната от безлюбен ужас...

(2) Ако чувстваш дълбоко в себе си този страх от безлюбна самота, тази незадоволена жажда за обич, разходи се из спомените си - назад, назад, назад. Проследи ситуациите, в които си се чувствал сам, изоставен, необичан. Премини през годините все по-назад, до първите си, най-ранни години или малко по-напред или по-назад. Виж се, почувствай се, усети се, чуй се, помириши и пипни мислено и емоционално тази или другата ситуация, вживей се в нея с клетките си. Можеш естесвено да осъзнаеш сегашното си аз като зрител на тогавашната ситуация сега. Влез в нея, представи се на малкия си аз - спечели му доверието. Опитай се и ти самият да му се довериш, докато съзнаваш, че подсъзнанието ти вече се отпуска в спокойно доверие. Поговори му, прегърни го, излъчи обич, закрила, пълно с наситена радост присъствие. Ето, очичките на малкото ти аз блесват, а сърчицето и клетките му преливат от усещане за любяща закрила, свързаност и благодат!

Прегърнал го до сърцето си, помоли се: Света Богиньо, Божия майко, моля те, нека е постоянно присъствието ти на гореща, майчина любов в това детенце!

Можеш да повикаш любимите си хора, да призовеш ангели, светци, пророци, духовния си Учител! Работейки с тази ситуация от миналото, почувствай как интересно и красиво се променя емоционалното ти усещане сега! Сканирай спомените си и премини по такъв начин през още някои подобни ситуации. Можеш да спреш н апауза, пак да пуснеш, да промениш донякъде самата ситуация, но преди всичко, отношението си, превърнало се в наситено с блажена и сигурна любов! Чувствай как след преработката на всяка ситуация, настоящото ти себеусещане става все по-сигурно, самоуверено, харизматично, светло и радостно.

Така свързан с цялата вселена, пусни потока на любовта да протече през фонтанелата ти надолу. Минавайки през сърцето, вече познаваш преживяването на любовта, нали?! Импрегнирай всяка една своя клетчица с тази стабилна, любяща самоувереност. Излъчи я към Вселената - като енергийна молитва, послание за сила и любящ, светъл смисъл! Сега ясно долавяш свързаността и единството си с Живота, през които любовта е постоянно просъстваща, а социалната ѝ проява през личността ти вече е самостойна и стабилна! 

-        
  „Ужасно е трудно да го спра. Не мога да го спра. Разбирам илюзията, в която съм, но не мога да спра. Навик е, сякаш само се случва – въпреки работата с автоматичните мисли и вярвания, въпреки молитвата, въпреки медитацията. Безсилен съм, сякаш ме е обсебил този навик и нищо не мога да направя!“

(2 ) „Колко чудесна е тази зависимост – каква удивителна храна на духа ти дава тя! Както сеячът посява житното зрънце под калната, но пълна с условия за растеж почва, така и сега свободата ти е закопана под благодатната кал на зависимостта ти. Не знам дали знаеш или просто чувстваш как ти, сеячът – творец, сега се радваш на чудесните възможности, скрити под калта на зависимостта ти.  Ето, зрънцето е посято. Ако прекалено дълго просто бъде затрупано от пръстта, то загнива. Когато обаче то умре за стария си модел на съществуване, в него се случват мощни трансформации, именно благодарение на зависимото му, затрупано състояние. За да живееш за новото, е нужно да погине старото –метаморфоза. Както и при теб сега напрежението от преодоляване на зависимостта ти, индуцира раждането на един различен, свободен, обичащ и мъдър, радващ се на живота с всяка своя клетка човек, нали?! Ето, зрънцето все по-малко прилича на първоначалното си състояние – започва да губи стария си облик – покълва. Надолу все по-дълбоко се заземява стабилно с коренчетата си, а нагоре все по-целеустремено пробива зависимото си състояние и достига слънцето на свободата си. Както и ти сега, все повече стъпвайки на нозете на здравия разум, мотивирайки се за силен и радостен живот, пропукваш стария зависим модел с помощта на любомъдрата си воля, за да се огряваш толкова често и вече ежедневно и  ежеминутно под лъчите на слънцето на духа си, в това състояние на пълносъзнато присъствие, в което дори волевото усилие става минимално в полета на вдъхновението ти. Точно така – както житният клас ражда безброй житни зрънца, така и присъствието ти в този житейски клас в училището на живота, събужда разширен потенциал и творчески дух, превърнал се в част от теб, в самия теб, за да твориш безброй креативни идеи, които спокойно реализираш! Чудесно е това преобразуване на зависимостта в свободата на любовта ти, нали?! Понякога е нужно да продължиш, просто да продължиш да опитваш. Нормално е да падаш, а пътят към успеха не е права линия, а заплетена нишка, по която просто е нужно да продължаваш да вървиш - неотклонно. Когато ти се струва, че отиваш никъде и не стигаш до някъде, точно тогава си напреднал в следването на тази нишка на опита. В даден момент, сега когато знаеш, че го можеш, напипваш точната посока, количество и качество на вложените усилия, както и подходящите методи . Тогава последната капка на опита прелива чашата на ученето и всичко се променя – вече владееш живота си! Да!“

(2 ) Господи, моля те с цялата светлина на ума си, топлина на сърцето си и сила на волята си – да се прояви твоята виделина, обич и мощ през мен! Да обхване силата ти вехтия навик и от торта на тленното му гниене да покълне семето на духа ти, вложен в мен. Да възрасне присъствието на свръхсъзнанието в мен и стъблото на мъдростта да черпи енергия от почвата на греха. Стига робия, Боже – помогни ми в процеса на разцъфтяване присъствието ти в мен, за да бъдат плодовете на любомъдрата ти сила изобилни в живота ми! Боже, очисти мя и спаси мя! Да пребъде волята ти в живота ми – и нине и присно и вовеки веков! Амин

(3)      Когато стотици и хиляди пъти минаваш по новата пътечка на свободата с помощта на разума и смиреноволието, все по-естествено навътре в истинността си, отвъд всякакво разсъждение, чувстваш как автентично интуитивно се установява присъствието на духа, ти самият, нали?! Знание отвъд знанието, усилие отвъд усилието, бездействие в действието, когато медитацията обгърне живота ти, импулсите на стария навик с лекота се разтварят в океана на потенциала ти, захранвайки творчеството на същността ти! Безусилна автентичност, в която волевото усилие е подобно на морско течение, случващо се естествено по силата на законите на духа, дхарма!

-         
 „Когато се опитвам да спра, издържам известно време, но винаги падам“

(2) Нормално е да падаш, както и е нормално да ставаш. Когато осъзнаеш, че грешките са нормални долини по пътеката към още по-високи върхове на успехи, вече чувстваш как поредната долина – падане, вече е на много по-високо ниво от предишните – защото съзнаваш и падаш все по-спокойно и естествено, както и ставаш, в това вътрешно джудо на ученето ти, в което паданията са част от цялостната картина на земните ти уроци . А върховете на постиженията стават все по-високи и все за по-дълго се задържаш на тях, докато вече преминаваш на платото на устойчивата си, любяща свобода! Нямаше как да стигнеш до свободата си, ако не бе минал през тази именно поредица от върхове на успехи и погрешки – падания. Когато обаче сега осъзнаеш това, дори слизайки понякога в долините на еротичните изкушения, можеш вътрешно да продължаваш да бъдеш на платото на свободата си. Защото червените фенери на изкушенията  е нормално да се опитват да заслепяват слънцето на духа ти, както е нормално ти всеки път да избираш неотклонно да носиш светлината му, независимо от външните обстоятелства!

(2) Псалом 61

1.       Послушай, Боже, вика ми; внимавай на молението ми.
2.       От краищата на земята към Тебе ще викам, когато примира сърцето ми. Настави ме на канарата, която е премного висока за мене.
3.       Защото ти ми стана прибежище, стълб крепък пред врага.
4.       В скинията ти ще обитавам винаги; ще прибегна под покрива на Твоите крила.
5.       Защото Ти, Боже, си чул обричанията ми; дал си ми наследието на онези, които любят Името Ти.
6.       Ще притуриш дни върху дните на царя, годините му в род и род.
7.       Ще пребъде във век пред Бога. Повели да го пазят милостта и истината.
8.       Така ще песнопея винаги на Твоето Име, за да изпълнявам обричанията си всеки ден.

(3 ) Работата по разумното различаване, реструктуриране, смирена молитва, свързване с подсъзнателните програми и промяната им, здравото волево усилие, постепенно изграждат нови,, целесъобразни неврални пътечки, нов навик за силен, пълен с любов и творчество живот. Тогава първите две стъпки можеш да ползваш по-рядко. Сякаш имаш инерция, зададена от тях и вливана в безкрая от потенциал, в пълносъзнателното/ медитативно присъствие на духа ти. С течение на времето единственото, от което имаш нужда, е това молитвено/ медитативно присъствие на духа в ежедневието, във всеки миг от делника ти, както и в седящи, медитативни сесии сутрин, обед и вечер, ползвани като стълб за протичане на вдъхновението на духовния разум, отвъд каквото и да е операционално мислене! Подобно на птица, отначало пляскаш с криле, докато издигнал се в простора на боговдъхновения, благолепен ресурс, спокойно разтваряш криле, носен от течението на Бога!

-          „Не не, не мога да се справя, не е по силите ми, не става, не мога, слаб съм, няма смисъл да продължавам да опитвам. Ето, пак паднах, няма смисъл!“

(1)    Навикът става втора природа, когато е поддържан дълго време, с години и десетилетия. Затова промяната му се състои в изграждането и усвояването на нов навик – за силен и красив, щастлив живот. Хубавото е, че навикът за свобода е присъщ на изначалната ни природа и всяко усилие в тази посока се приветства от духа на здравето, мъдростта на Живота, от законите на Битието и Небето, от успеха в социалната реалност и все по-силното и постоянно чувство на стабилно щастие, около което свободата ти все по-плътно и центростремително се завърта.
 (2)     Да градиш навика да бъдеш свободен и щастлив, е като да се учиш да ходиш. Едновременно се учиш, но и ти е заложено и неизбежно. Да, както е заложено на едно бебе да ходи, но всяко усилие в тази посока представлява просто реализация на вече съществуващото и заложено умение да ходиш на нозете на свободата си. Ето, виж как това бебе надига глава, после тя пада. Минават месеци и то вече спокойно може да сяда. Когато пробва да стане, тупва на дупе и се усмихва весело. Пробва, пробва, пробва… не спира да опитва, водено от неимоверната творческа сила на тази програма, която сега и в теб знае, че зависимостта ти е само подтик за развитие нозете на любящата ти, автентична свобода на самоувереността ти. Ето, виж това бебе след месец или два – то се хваща за шкафа с книгите или за ръката на майка си както ти за мен и постоява неуверено на краката си. После пак тупва на земята и се ухилва весело. Но не спира да опитва… Започва да лази, да изучава възможностите и ресурсите си, още и пак и още… Докато един ден отново се придърпва с ръчичките си към някой стол и постоява така хванато право. Дори за малко пуска стола и постоява клатушкащо се на краченцата на свободната си воля. Пак пада. Но приема падането за нещо толкова нормално, колкото и задържанията право. Не спира да пробва, още и пак и още! Един ден, както се държи за леглото, дръпва ръчички и прави няколко нерешителни крачки, Какво гигантско усилие и огромно постижение е това само, както и ти все по-често успяваш да останеш в страха от незадоволеното изкушение и спокойно ползващ го като вятър по пътя на целостта ти, разтварящ платното на доверието в силата си. Ето го това същото детенце, след още само месец. То вече ходи цели няколко метра. Пада, всеки път пада. Но и продължава да опитва, с вдъхновено намерение, идващо от неотклонната решимост на една почти вездесъща упоритост и търпелива настоятелност. Така и ти не спираш да практикуваш с тези методи – проходилки и ето – вече, след само няколко сесии, знаеш и чувстваш, виждаш как всичко се променя, нали?!  Ха, ето детенцето ходи. От ден на ден, все по-уверено ходи, докато няма каквато и да е нужда да мисли как ходи, защото вече тича с радост и обич към живота. Да, както и ти вложи горивото на зависимостта в огъня на духа си и се превърна в решителен и смел човек. Красиво е да се живее, както сега преживяваш радостта от трансформацията си с всяка своя частица!“

-          „Порното ме зарежда!“

(2)    Както жаден пътник върви в пустинята, така и ти в пустинята на безлюбната си обсебеност, когато видиш кактус, в теб се ражда въжделение. Иска ти се да пиеш от соковете му, като си мислиш, че отровната му горчилка е жива вода. Не само, че не е, но докато пробваш да стигнеш до жадуваната вода, се набождаш на бодлите му и през тях в теб протича отровата на лъжата. Когато продължаваш да пробваш да стигнеш до жадуваната вода – любов, адските бодли проникват все по-дълбоко в теб. Не, не пиеш водата на любовта, а собствената си кървава нужда. Не те зарежда, изяжда те навикът на порно и мастурбация зависимост и съсипва животът ти. Вместо ти да пиеш от кактуса на зависимостта си, той изпива енергията ти. Но, впил се в теб с бодлите си и така свързал се с въжделението, ти дава фалшиви сигнали, че пиеш чистата изворна вода на любовта. Тези фалшиви сигнали са толкова заслепяващи и примамливи, че въпреки, че след всяко падане горчиво съжаляваш, потънал в гнойта на изчерпеността, като обсебен безумец те карат отново да се втурнеш към бодлите на въжделението, вливащи в теб отровната гной на лъжата и пиещи живеца ти. В замяна на силата и вдъхновението, зависимостта ти предлага лъжлива гной, която обаче те кара да виждаш и чувстваш като манна небесна. Единствено и нищо повече от лъжа. Илюзорната лъжа, че получаваш заряд, жизненост, сила, мъжество, обич, задоволство и щастие – докато всичко това всъщност ти е отнемано всеки път, когато като безумно зомби, повярваш на лъжливите сугестии.

(1)    Но, ти просто си жаден, а древният еволюционен механизъм за продължаване на рода в теб не прави разлика между лъжата от екрана и любовта, получена в партньорски отношения, при адекватно социално включване и силен живот. В България вирее поговорката „Не е луд, който яде баницата, а който му я дава!“. В случая обаче не става дума за баница, а за „троянския кон“ на прикрита отрова. Поговорката тук би била: „Не е виновен, който поглъща прикритата отрова, а този, който му я дава!“. Не си виновен, че искаш любов, а през преобърнатата с главата надолу ценностна система, ползвайки естествения ти механизъм за продължаване на рода, болната социална система целенасочено пропагандира лъжата на порното и създава в теб зависимост. Нито си виновен за това, че власт имащите в световен мащаб умишлено развращават народа, с цел манипулацията му чрез така създаваното страхливо безсилие. Така виждайки ясно нещата, знаеш че няма нужда от вина, нито от обвинения. Вината става част от порочния кръг на поддържане на зловредния навик, а да искаш прекалено да променяш чрез външни средства системата, без да си променил себе си, е да проектираш неспособността си за собствена промяна и себевладеене.

Свети Георги - символ на овладяването на страстта!
 (2)    Защото е силен този, който побеждава другите, а е мощен този, който владее себе си. Защото докато е млад, човек иска да промени света, после държавата, семейството си, докато едва на смъртния си одър, при това само понякога стига до осъзнаването, че е трябвало да започне преди всичко от промяната на себе си. Започни от вътрешната си промяна сега! Когато знаеш и с всяка клетка на съществото си чувстваш, че стабилната самоувереност, щастие, смисъл и сила, които търсиш, идват от свръхсъзнателната ти, трансперсонална същност, частица от Бога, чрез работа с вътрешния диалог, молитва и медитация, можеш да задоволиш тези си нужди, черпейки от извора им. Влагайки удивителния, вдъхновено щастлив заряд, който заживява в теб, в силен социален, професионален и партньорски живот, знаеш че си способен да направиш това сега. Защото Ти като вечна същност винаги си го знаел, а преодоляването на зависимостта и превръщането ѝ в свобода, я прави ценно гориво в огъня на все по-разгарящия се творчески пламък на духа ти! Тогава, разбирайки, че няма нужда със светлината на вътрешния си огън да търсиш външни мъждиви пушеци, които само дават илюзия за пламък – тогава яденето на силата ти вече е сготвено!

 (3)    Знаейки това, можеш да полетиш в свободното реене между тази и другата мисъл. Да, не е нужно дори да ги квалифицираш като добри или не, а просто регистрирайки всяка автоматизирано пораждаща се когниция, да я оставиш да премине и се разтвори в тъканта на съзнанието, от което се е породила. Можеш или еднакво да се отнасяш към позитивните и негативните мисли, или докато живееш релаксирано, от сърце и душа, да се довериш на гласа на безмълвието, изпълнен с мъдролюбието на свободата ти. Свобода, сякаш засмукваща във вакуума на квантовата си природа стария навик, където зарядите му се преобразуват до импулсите на любящото творчество. Да, точно така! Вече е утвърден и все повече се утвърждава новият навик за себевладеене и всичко, което се изисква от теб, е да ползваш свободната воля на силата си. Има известно налягане и напрежение – нужни са в хода на преобразуване на графита на старото в диаманта на духа ти. Колкото повече това се случва, толкова повече можеш да се отпуснеш в доверието в автентичността на същностната природа извътре! Когато невъзможното се превърне в ежедневие, знаеш че невероятното за някого се изковава от свободната ти воля в подвига на смелостта да живееш като сътворец на Твореца! Не е нужно дори ти да можеш – духът ти го може. Господи, да бъде волята ти в живота ми! Отвъд, отвъд, отвъд мисълта, отвъд ума, където в слънцето на любомъдрието нагонът естествено захранва свободата на истината да бъдеш Себе си!

-          „Свърших веднъж. Чувствам се толкова раздразнен, изчерпен и слаб. Ще погледам малко порно и ще помастурбирам малко, за да ми мине. О, да – чувствам се толкова добре, докато го правя!“

(1)    Да, добре както когато някой си инжектира хероин, ни повече, ни по-малко. Склонни да приемат лъжата на зависимостта са хора, които имат дефицит на самостойна сигурност, обич, вътрешна радост, доверие в Себе си и смисъла на живота си. На мястото на тези дефицити заживява безлюбен страх, болезнена жажда и вкопчване във всеки евентуален, дори и болезнен или лъжлив източник на любов или псевдо любов, уж замазващи страховете и служещи за заместители на нуждата от автентична любов и смисъл. Но, колкото аспартамът и захаринът заместват меда, толкова и порното и мастурбацията заместват силата на обичта, самоувереността и смисъла. Както аспартамът всъщност е канцерогенна отрова, така и П.М.З. постепенно още повече подрива и прави все по-големи вече наличните характерови, емоционални и социално поведенчески дефицити и подхранва рака на болезнените страхове. Не са склонни към зависимост хора, дълбоко наситени с уважение и вяра в себе си. Хора, които живеят живота си силно и смислено, способни да дават и приемат любов и доверие, да се заявяват и светят с харизмата си, накъдето и да проправят житейската си пътечка. Не е ли странно красиво, че именно такъв човек те прави горивото на зависимостта ти, когато вървиш по пътя на свободата си?!

Когато с черната нафта на болната си зависимост пробваш да спираш адския огън на неудовлетвореността, причинен от самата нея, то е като с бензин да гасиш пожара на неовладения огън, излязъл от огнището на любомъдрата ти сила. Не, няма да го загасиш, а ще го разпалиш така този адски огън и раздразнената, пълна със страх и тъмна безполезност мъка ще експлодира в пушека на невежеството, още повече затъмняващ и замазващ огледалото на ума ти. Но, огънят сам по себе си не е лош. Просто е нужно са се върне в огнището на любовта, мъдростта и свободата ти!

(2)    Да, ти вече знаеш, че знам как крещящите гласове на порока те карат да купуваш пясък в пустинята на безлюбието, карайки те да виждаш прахта като свежа вода. Така различавайки блудната лъжа, сега можеш да дишаш спокойно и дълбоко, от корема до ключиците и обратно, релаксирано и с творческото съзнание на свободната си воля. Любоволя, прегръщаща напрежението с обичта на смиреното, но и твърдо решително, любящо приемане на тревожните пертурбации. Можеш да имаш настройката „Готов съм да издържа хиядократно по-силни щения на навика, колкото е нужно, с погалващо и състрадателно приемане да обичам това крещящо разглезено дете в мен!“. Можеш да бъдеш родител на самия себе си, обичащ безусловно личността на това дете на навика, но поставящ здрави граници на разглезения му порок. Казвайки спокойно и твърдо „не“ на блудния му навик, с безусловна любов и твърда бащина решимост насочи желанието му за директно удоволствие към безкрайно по-силния начин за получаването му – в смелия и силен живот, духовно сливане с Бога, социални и професионални постижения, партньорство наситено с благолепна хармония. Да, решително ‚да“ на любовта, мъдростта и свободата на силата! Така спокойно, релаксирано и с неотклонна решимост дишай! Ето, кънтящите мисли и образи на разглезеното дете, когато непривързано ги оставиш както се пораждат, така и да си отиват в безкрая, постепенно отстъпват място на широкото пространство от виделина и вдъхновение. А емоционалното напрежение на блудния навик – хм, колко е просто, когато осъзнаеш, че емоциите имат телесна репрезентация и почувстваш, че те създават известно, но не кой знае какво напрежение тук и там в тялото ти. Да, нищо особено – съвсем поносимо е, когато осъзнаеш това сега! Можеш дори да се възрадваш на това напрежение и да го видиш като едното нищо…  „О, това ли? Само толкова ли? Ха, мога да понеса много повече – харесва ми!“. Така спокойно дишайки биоенергийно (пълно йогийско) през телесните стягания, израз на емоционалните викове на глезльото в теб, ги погали с любовта, идваща от духовното ти сърце. Почувствай я – по-истинска е от въздуха, който дишаш и от външната светлина, през която създаваш зрителни образи в електрохимичните импулси на мозъка си. Дишайки през навика в тялото, спусни безусловната любов през дъха, почувствай енергията си. Завърти силата меко и благо, нагоре при вдишване, надолу при издишване. Виж как се променя цветът в благ и красив. Звукът от пищящи крясъци, в спокойна вибрация, а усещането от тягост, в трептящо, пълно с възнамеряване любоволие. Творчеството да съзидаваш себе си, чрез божественото, част от което си Ти, вечната същност. Ти като свободен дух и вечна душа, прегърнати в танца на благолюбието!

(2 ) Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния! Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя, грешния!

Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи, Исусе Христе, помилуй мя!

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!


 (3)    Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мя грешного! Господи, Исусе Христе, помилуй мя! Господи помилуй!

Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй!

Остави думите на молитвата да отекват в безкрая на боголюбието! Нека молитвата стане все по-тиха, все по-сърдечна. Да, точно както го осъзнаваш, молитвата се превръща в безмълвно съзерцание на красотата, силата, величието на Бога. Тази таворска светлина (виделина) е жива, пълна с любящата мъдрост на Бога.

Господи, да бъде любовта ти, виделината на мъдростта ти, силата на волята ти в живота ми!
Остани в тишината на безмълвието, която говори с езика на сърцето, през което преминава гласът на душата и силата на духа ти!

Кажи си няколко пъти: „Нека Божията сила води интуицията, ума, чувствата, решенията, усещанията и стъпките ми! Живей го! 

-        
Лъжата, която държи в плен принцесата на душата!
 
„Мастурбацията е като хормонална тренировка, подобно на спортната – колкото повече и по-постоянно се прави, толкова по- сексуален, издръжлив, потентен, енергичен, хормонално, телесно и психически здрав и силен ставам!“

(1)    Нерядко в ума на п.м.з.-ия се сформира убеждението, че макар и сега, всеки път след мастурбация да се чувства ужасно, това е само временно състояние, което ще става все по-слабо, а с течение на времето и „тренировките“, ще започне да се чувства все по-силен, спокоен, щастлив, потентен и уравновесен. Първоначално тази идея се е появила просто като предположение, тласкано от пожелателното му, субективно потвърждаващо желателността и рационализиращо съществуването на обсебеността му  мислене (wishful thinking, субективно потвърждение, рационализация). В последствие обаче, предположението е „потънало“ от съзнанието в подсъзнаниието, превърнало се е в устойчиво вкоренило се, автоматизирано вярване. То е истина, колкото е истина, че земята е плоска или че вселената се върти около нея. На зависимостта ѝ се иска ти да вярваш, че е вярно, за да продължиш да храниш плоската и тъмнина и да се въртиш около нея. Но е лъжа.

(2)    Зависимостта ти прилича на паразитна гъба, достатъчно манипулативно – хитра лъжкиня, за да те накара да се съобразяваш с нуждите ѝ, да вярваш, че ти е нужна и без нея не можеш. Нищо подобно – илюзията на нейното пагубно и отровно съществуване не може без теб. Тази паразитна гъба на зависимостта ти умело се свързва с древните и мощни, но не особено интелигентни по отношение на социалната ти и духовна личност и реалност нагонни импулси за репродукция, оцеляване и удоволствие. Тя умело създава несъзнавани вярвания за изключителната полза от съществуването си, за невероятната стойност от поддържане на навика, който според нея е източник на щастие, смисъл, вдъхновение, любов, сила… Самият сексуален нагон е чудесен – в продължение на милиони и милиарди години, той е подсигурявал продължаването и оцеляването на рода. Затова наистина е важен, добър и ценен. За да се осигури максимално сигурно, дори въпреки здравия разум, оцеляването и предаването на гените, природата е свързала сексуалния нагон с лимбичната система за удоволствено възнаграждение далеч повече и по-плътно, отколкото със съзнателното и волево човешко мислене. Истината е, че ако в процеса на справяне със зависимостта разчиташ единствено и само на рационалността, това е кауза пердута – зависимият навик, свързан с механизма на мощния драйв за предаване на гените и продължаване на вида, просто залива и размива тези индиректни и слаби спрямо директното и мощно действие на навика усилия. Рационалното разбиране е нужна, но начална стъпка в процеса на преодоляване на зависимостта. Когато е качествено обаче, повторението му по подходящ начин (първа стъпка от описвания метод), стига до подсъзнанието. Получава се общуване, отначало наситено с взаимни подозрения, но с все по-добронамерено настойчивите усилия, все по-приятелска и качествена комуникация, в която подсъананието започва да се убеждава, че има и много по-качествени,  духовно, социално, професионално и партньорски адаптивни начини за задоволяване нуждата от радост, любов, удоволствие, щастие, сила, доминиране, успех! При това както духовно, така и емоционално, когнитивно и социално реални начини. Постепенно, в процеса на повторяема работа с когнитивното реструктуриране (първа стъпка), когато то е правено чрез проникновено достигащ до подсъзнанието език, промяната се случва. Затова, когнитивното/ рационално реструктуриране има две нива: първо, фасилитира осъзнаване и разбиране и втора, служи като научен инструмент за свързване и общуване между съзнанието и подсъзнанието, между коровите волеви и лимбично нагонните мозъчни структури и процеси.

(2 ) Можеш да благодариш на паразитната гъба на зависимостта си! Да и благодариш, да - от все душа и сърце. Точно така, с ръка на сърцето си да и благодариш за това, че те учи на себеразбиране, разширяване на съзнанието, учи те да общуваш с подсъзнанието си, да различаваш естествените му импулси от натрапените от зависимостта сигнали, автоматични мисли и вярвания. Да различаваш, филтрираш и преобразуваш тези маладаптивни вярвания на когнитивно, а след това и на прекогнитивно ниво, научавайки се да спускаш и разширяваш както съзнанието до подсъзнанието, така и да въздигаш и свързваш подсъзнанието до съзнателността на социалната реалност. Нещо повече, от все безкрая на човечността като част от космическата си природа можеш да благодариш на зависимостта си, тъй като нужното за справянето с нея  разширение на съзнанието се случва двупосочно – както надолу към общуване с навика в подсъзнанието, така и нагоре, до потенциала на свръхсъзнанието, до трансперсоналната ти (над-личностна) божественост. При първата стъпка решаващи са повторението, рационалното реструктуриране, употребата на майсторски, общуващ с подсъзнанието език, редовната практика на работа с транс с ползване на подходяща сугестия – чрез запис на реструктуриращите послания, но и с образна, нлп и хипнотична работа. Дори само тази стъпка вече върши огромна част от работата по трансформиране на зависимостта в свобода! При втората и трета стъпки обаче, в процеса на молитва, трансова работа с потенциала и съзерцание, през теб започва да протича Бога – тоест, живата мъдрост, любов и виделина, вложените във всеки квант закони на Битието… Тогава истински се свързваш с вдъхновения си потенциал, творчески заряд, смисъл и щастие, които естествено задоволяват подсъзнателната нужда на сексуалния нагон чрез реално вплитане в активен и силен живот в партньорската, професионално - предприемаческата, творческата, приятелската и всяка една желана от теб социална сфера!

(3)    Постепенно разумното различаване поставя здрави граници в теб. Смирената молитва и подходящите внушения свързват съзнанието с илюзиите на подсъзнанието и то вече е убедено, че има социални, професионални, партньорски и интимно сексуални, любящи начини за задоволяване на нагона му! Тогава все по-непринудено, онази фина мъдрост, пълна със светлина и обич, обгръща все по-слабите импулси на стария навик и прокарва вдъхновението ти през новите неврални пътечки, отвъд каквито и да е методи, в оцялостеното възнамеряване на свободата ти, сега и във всяко сега, завинаги! Лампичката на ума става излишна, когато слънцето на интуицията нагажда към честотата си на трептене либидото така, че го слива с любовта! Сърдечен разум, отвъд тази и онази мисъл, сега!

-          „Горд съм, че поставих рекорд от 14 свършвания за денонощие. Колко съм потентен и силен само. Така тренирам организма си и ставам все по-способен. Някакси вярвам, че глупостите за вредата от мастурбацията не се отнасят до мен – аз съм изключение от правилото. Мисля да поставя нов рекорд и да свърша 22 пъти за денонощие – четох, че с хапчета и стимуланти някои са стигали до 20. Аз съм герой, аз съм шампион, специален съм и мога повече. Колко съм силен и специален само!“

(1)    Да си горд със злоупотребата със себе си е като да си горд с манипулацията и злоупотребата с другите. А това е болно, психопатно поведение. Защото само ползваш тялото – то е просто биологичен скафандър за проява на душата ти. Тялото ти, както и всичко земно, никога не е било и няма да бъде твое – на Живота е! Наранявайки тялото и ума си, нараняваш и всеки друг наоколо ти, както и самия Живот – защото си част от Живота и другите – на фино, несъзнавано ниво, в колективното несъзнавано, си като малка клетка от всеобщия организъм на цялото. Ти можеш да бъдеш добър или некадърен управител на ресурса, за който ти е гласувано доверие от Битието, нищо повече. Злоупотребявайки с тялото си – а с ексесивната мастурбация ти го правиш – така злоупотребяваш и с психиката си. Защото в живота ни през това тяло, психиката е въплътена (embodiment). Както психиката влияе директно върху тялото през психосоматиката, така и тялото влияе директно върху психиката през процеса на соматопсихика. С прекалената мастурбация (ако въобще има нормална) нараняваш половата,ендокринната, нервната и имунната си системи, а през соматопсихичния процес деградираш и тъпчеш психиката си. Не само, че не си герой, а когато си така обсебен от навика, се държиш като покорен и глупав роб на лош господар. Смукан и пит си, яден и пребиван си, а вярваш, че си почетен гост в дома на психопатния си господар – зависимостта си…

Не знам колко или как осъзнаваш, че илюзия е, че има полза или начин да намалиш вредата с лъжовното си вярване за полза, мислейки се за герой, както робът се мисли за велик, когато е успял да се доближи до незадоволимите изисквания на убиеца си – господар. Чувал ли си за Стокхолмския синдром? Да оправдаваш насилника си, обвивайки зловредните му дела и мотиви в илюзорен воал от облагородяващо го разбиране. Добра еволюционна стратегия за оцеляване, макар и мазохистична… Добра, когато се случва по отношение на външен, реален насилник, да. Когато несъзнаваното ти обаче автоматично прилага мазохистичното виждане на паразита – зависимост като към реален физически насилник и реагира по същия начин – създава рационализиращи, оправдаващи насилника извинения за смукането и пиенето на енергията, които той прилага върху теб – тогава се случва никак не красивия факт на изчерпването и погубването на живота ти. Тогава вампиристичните действия на насилника ти биват възприемани от съзнанието ти като благодетелни и полезни за теб. Нима и дали са такива?! Не са – порното и мастурбацията научно проследимо съсипва неврохимията, оттам психичната ти самоувереност, харизма, социален успех и накратко, живота ти!

(2)    Не, няма нужда от безумна битка, а от разбиращо усилие, поставящо здрава ограда в психичния ти, поведенчески и социален дом, в живота ти. Няма и мразене. Напротив, можеш да благодариш на този паразит, зависимостта си – какъв мощен стимул за себепознание е само. Какво дълбоко ниво на себеразбиране, разграничаване, осъзнаване и дезавтоматизиране се налага да осъществиш благодарение на този паразит – а това е прекрасно! Колко е красиво, когато сега съзнаваш, че казването на твърдо не и търпеливото продължаване на казването му е начало на ограждането ти със здравите стени на свободната ти, любяща воля. Начало, което прераства от казване на „не“ на навика, в смиреномъдро и търпеливо казване на „да“ на свободата ти! Възнамеряване на свобода, което прераства в молитвеното и призоваване, докато започва вече да бъде неотменна част от живота ти в медитативното сливане с потенциала – с Теб самия! Защото си истински само когато си вътрешно свободен!  Да, лечебните сокове на разбиращата, любомъдра воля развенчават вече осъзнатите митове, диктувани от паразитната зависимост, заливат те със силата на търпеливото постоянство, извираща от нарастващата все повече сила на любовта ти – докато се сливаш с нея. Тъй като винаги си бил Любовта, даваща свобода. А коя любов е любов, ако не дава свобода? Само Любовта, която освобождава, е Любов, нали така?!

-          „Мастурбацията ме освобождава от напрежението!“

(1 и 2) Освобождава както крадец те освобождава от златото, диамантите и ценните ти книжа, да. Когато нямаш напора на либидното налягане, имаш блатиста застоялост, раждаща тинята на невротичните, страхово наситени, малоценни програми, тъжната чернилка на липсващата светлина и зловонните мехурчета и изпарения на автоматичните мисли, пълни с мрака на раздразненото отчаяние. Умело лъжещ крадец , каращ те да вярваш, че лишавайки те от най-скъпоценната ти енергия на любовта, сякаш ти прави услугата да премахне ужасен товар от гърба ти. Толкова умел в лъжата крадец, че те кара сам да търсиш „услугите му по освобождаване“. Като хакер, проникнал в добрата, но примитивна система за удоволствено възнаграждение в мозъка ти, лъжата на зависимостта те кара да вярваш, че ти дава лекота и свобода, докато всъщност ги взема и те оставя празен, лишен от радостен заряд, изкормен от нагонен пълнеж, представляващ материализирана любяща сила, без която си черна дупка от мракобесна страхливост и кошмарно безлюбие. Да, от материализирания израз на Любовта те лишава зависимостта ти – от либидото, основа на пълния с щастие и креативност живот те лишава, а те кара да вярваш, че дава свобода. Не - взема свободата ти, открадва я!

(2      ) Красиво е да осъзнаваш свободата на избора си. Да знаеш, че в този и всеки следващ момент можеш да имаш това вече потънало в подсъзнанието ти разбиране за естествената радост и лекота, с които любящо – търпеливо и постоянно да заявяваш границите на свободата, до безграничността на потенциала си! Да, с лекото  и приятно усилие на свободната си, радостна и обичаща изкачването по склона на любомъдрието ти воля, можеш да се отпуснеш във все по-потъващото, все по-навътре в подсъзнанието ти разбиране за свободата да заявиш свободата си и живееш творчески, силно и решително устремено в партньорските си, професионални и социални дейности! Да обикнеш крадеца си и не само да му простиш, но пак и пак да му благодариш за възможностите по израстване и свобода, които носи в зародиш в себе си! Да простиш можеш едва когато решително заявяваш границите си и владееш психичния си дом. Тогава процъфтява безграничността на боговдъхновението в теб. С негова помощ прошката вече е истинска, дълбока и реална.Така разбирайки и все по-автоматично несъзнавано разбирайки зависимостта си като възможност за израстване в независимостта, в този момент дълбочината ти знае, че потенциалът ти знае, че няма нужда да знаеш съзнателно или да не знаеш, че вече познаваш с цялото си същество силата да си свободен, когато се довериш на диалога между безкрая и подсъзнанието ти, в които свободата е постоянен факт – чувстваш това, знам! Сега, дишайки доверието в здравото усилие от изкачването планината на свободолюбието, виж цялата красота, която се разкрива пред теб, когато подсъзнанието вече е дълбоко убедено в партньорските, професионални и харизматично – творчески печалби от трезвата независимост на свободата ти. Виж блясъка в погледа си, почувствай бълбукащата зареденост и творческия плам, силата на воина – победител, обуздаващ змея на страстта, превръщащ го в питомно и послушно създание – приятел на духа си, носещ го в просторите на истината да бъдеш свободен Човек!

(3)    Сега спокойно можеш да се понесеш в безкрая, отвъд ума, където спокойното притихване на доверието в любомъдрата сила кара умственото его смирено да застине, коленичило пред господаря си – мъдростта. Да, тази светла, благорадостна магия на любовта, която знае през притихналия ум, позволил си да не знае! Отвъд ума, над това и онова, добро или зло, черно или бяло – там, където се учиш от едното и другото. Спокойствието на силата ти! Навикът по смиреномъдро целомъдрие вече е там. Когато старият порок надигне гласа си, цялото ти тяло, душа и дух, от все сърце го прегръщат и задоволяват нуждата от обич директно, от извора на всяко щастие и смисъл – Бога! Тук вече не е нужно да правиш каквото и да е, а просто да оставиш здравото и радостно волево усилие да прихване старите импулси и да ги прокара през заложените от първа и втора стъпка нови неврални пътечки. Съзерцание!

-          „Всъщност какво толкова – със сигурност концепциите на религията, йога, духовността, пък и собствените ми усещания за ужасно сриване, са грешни и глупави. Със сигурност това са стари и ненужни разбирания. В крак с времето е да гледам порно, да мастурбирам, да ходя по проститутки, да сменям любовници, да отдавам цялата си енергия на безразборния секс, любовниците, порното и мастурбацията!“

(1)    Гледането на порно е силно хипнотично внушение, което повтаряно пак и пак, води до залагане на дълбоко развратни убеждения – сексът като самоцел, прелюбодейство, низвергване на любовта в името на похотта, издигане на въжделението в култ, промискуитета, изневярата, приемане за норма на извращения и перверзии, виждане на жената като курва… Порно „културата“, в която сме потопени действително превръща жените в блудници още от ранните юношески години. Девствеността преди брака, моногамието в брака, наличието на брак и партньорската лоялност в него,половите роли, идващи от принципите на самата вселена, които само допреди няколко десетилетия бяха желана норма, се превърнаха в сякаш излишно минало… Излишно, но за кого? За все по-легализирания и откровено пропагандиран разврат, не и за законите на любомъдрието. Истината е, че в системите за психо – духовно развитие, неслучайно сексът е умишлено канализиран и трансформиран. Той е съзидаваща във всяко едно отношение енергия, идваща от душевния източник на Любовта. Когато служи на Любовта в регулирана форма, в красиво и сърдечно партньорство, сексът балансира, взаимно обменя енергия, захранва с обич и хармонизира. Порното обаче превръща секса в култ сам по себе си – превръща го в религия на разврата, която за да бъде поддържана, черпи, подрива и прекъсва връзката с душата, взема от запасите от духовна сила. Зависимост, която се кредитира от енергията на бъдещето ни като вечни души, както и от бъдещето на поколенията ни. Порното директно води към мастурбация, тласка към безразборен секс, поддържането на любовници, към ползването на проститутки, към оргии, размяна на партньори, още и още мастурбация, употреба на стимуланти. Порното, освен изброените сексуално свързани зависимости, поради споделяната обща мозъчно неврална база, предпоставя  инициирането и поддържането и на сателитни зависимости – алкохол, храна, вещества, насилие над по-слабите, култ към властта и парите… Някои ценности и психо – биологични факти надхвърлят модните тенденции на една или друга деградираща цивилизация – защото са извечни. Не една и две предходни човешки цивилизации са загинали, опорочени от прелюбодействени сексуални култове, сриващи нравствените и истинно човешки ценности. Ако си в нормата на едно ненормално и болно общество, нормален ли си от позицията на божествеността си?!

(1)    Случайно ли православието нарича сексуалния разврат прелюбодейство, разврат практикуващите и предизвикващи разврат (съблазняващи, склоняващи към) блудници, а мастурбацията ръко – блудство? Не мисля! Действие против Любовта, защото енергийно, биохимично и поведенчески – социално смазва, изчерпва любовта – взема от запасите и, за да ги ползва за огромните енергийни изисквания на похотта. Защото развратът погребва любовта – кара практикуващият го да изчерпи душевния си резерв от светлина и любяща сила. Тогава, остава единствено мракът на гордостта, тщеславието, крайният егоизъм и индивидуализъм, загубата на преживелищното познание за единство и свързаност, заменено от алчност, сребролюбие, властолюбие… практикуващият разврат постепенно прекъсва връзката с душата си, превръща се в сенчеста марионетка, която за да продължи мрачното си съществуване и за да се захранва с енергия, трябва непременно да доминира, властва и наранява другите, хранейки се от енергията им. Сянка, лишена от енергията на душевния си източник… Знаейки, че сексът и агресията са основни и нормални нагони, когато са канализирани в системата на човечността и издигани до творчество, обич, мотивация и съзидателност, знаем и че, ползвани единствено в суров вид, сексът и агресията деградират човечността, смазват я и я принизяват до животинската природа, през която тя само се проявява, но е нещо далеч повече.
А защо блудство се именува развратът и блудници се наричат развратниците? Кога наричаме нещо блудкаво? Когато е развалено на вкус и пълно с развал. Думата блуд в славянските езици произлиза от за-блуд-а; лъжа. Тоест, в православието развратът и развратниците се наричат лъжци. Лъжци, защото лъжат човешкото в самите себе си, а с присъствието си в социума, лъжат или както православните казват, съблазняват и другите. Развратът е лъжа, тъй като представлява робия на похотта. А тъй като тя е базисен нагон, при откъсването му от висшите човешки принципи и същност и при взаимодействието му с другите базисни нагони, развратът подрива цялата човешка система. Превръща човека в слуга на мамона (социалната власт и парите), в алчен и скудоумен сърдечно маймун, в откъснала се от светлината си сянка. Сянка, която за да продължи съществуването си, автоматично преобръща човешката ценностна система, резонираща със законите на Битието (Дхарма), с главата надолу. Сексът се оказва на върха на такава диаболична пирамида. За да бъде подсигуряван, са му нужни властта и парите и постигането им с цената на каквито и да е, оправдавани от властовата си цел средства. Добре дошли в съвременния свят на безчовечност и насилие, на далечност между човека и човека, на безлюбие и следване на натрапени от болно общество илюзии. Илюзии, съсипващи както самото човешко общество, така и събратята земни обитатели – животни и растения, както и самото планетарно равновесие…

(1)    Но, нищо лошо в секса – той наистина е едно от най-прекрасните преживявания в този земен живот. Прекрасен е, когато е свързан с извора на енергията си – Любовта. Тогава той се превръща в част от вътрешния жизнен поток, циркулиращ така, че да подхранва, а не да засенчва любящата съзнателност. Когато е практикуван като част от потока на любовта, непривързано и регулирано, сексът разширява съзнанието, хармонизира и лекува, превръща се в … медитация. Да, в медитация, в сливане не само с партньорката, но със собствената си душа, анима (със собствения си дух, анимус, при жената). Такъв алхимичен процес  пряко резонира със законите на Битието, с ценностна система, в която божественият смисъл и човеколюбие са водещи принципи. Такова е разбирането за секса в системи като йога и тантра, даоизма, будистките ваджраяна принципи и практики. Но, такава сексуалност се практикува регулирано и овладяно, през дисциплинирана непривързаност и устрем към Бога/ Ишвара/ Буда природата/Духа… На запад, като чуем тантра, си представяме някакви необуздани оргии. Всъщност тантрите са относително млади текстове, наситени с практическа методология за вътрешна работа. Сексът е само малка част от тантра. А има и нейни клонове, при които целомъдрието е пълно, а въпросното сексуално/ полюсово сливане е изцяло вътрешно – единение с душата и духа си, единство между Шива и Шакти, между съзнание и енергия, в процеса на безбрачна (брамачари) медитация. Медитация, пренесена като цялостно присъствие в силен, дисциплиниран и отдаден на Бога живот. Сексът, практикуван като част от любовното единство, е регулиран и количествено – от веднъж седмично, до веднъж месечно и по-рядко. Предпоставката за практикуване на такава медитативна сексуалност са немалко предварителни, целомъдрени години на преданоотдадено служене на любовта, мъдростта и истината, в дисциплиниран и силен духовен живот. А тенденцията е партньорската сексуално – медитативна интимност, да премине изцяло в целомъдрено вътрешно сливане с … Бога.
Дали принципите, методите и разбиранията на хилядолетни системи като езотеричното християнство, будизма, йога, тантра и даоизма – дали закономерностите в тези издържали проверката на времето психодуховни системи са погрешни, просто защото се разминават с модните тенденции на едно все по-технологизирано, но и прогресивно подивяващо, оскотяващо и губещо смисъла на съществуването си човечество?! Това е риторичен въпрос.  
Не е нужно сляпо да вярваш – провери от собствен опит. Как се чувстваш след мастурбация – спокоен и смел ли си, мотивиран и радостен ли си, пълен с желание за общуване и преливащ от вдъхновена, хармонична сила ли си, или тридесетина минути след това в теб се ражда напрегната страхливост, компенсирана от безсилна, тъмна раздразнителност, подриващи както чувството ти за щастие, смисъл и хармония, така и социалното ти включване, превърнато в изключване?! 

Тогава, изводът е, че порното, мастурбацията и развратът са лъжа, за-блуд-а - блудство.  Ръкоблудството е самозалъгване, тъй като създава илюзията, че осигурява щастие, обич, сигурност, взаимност, сливане, сила, мъжественност, екстаз, радост и стабилност, докато всъщност ги взема! Лъжа е, стимулирана и раздухвана от глобалния разпад на човешки ценности. Лъжа, изявена в симптома на порно индустрията, произлизащ от тази глобална деградация на човещината. Лъжа, внушавана от порно развала – лъжа, превръщаща се в самозалъгване, когато е приемана. Дори не е нужно съзнателно човек да я приема или не. Просто като застане пред монитора с порно, сублиминалното процесиране на лимбичните импулси за предаване на гените, приемат порното и диктуваните от него мастурбация, разврат, преобръщане на ценностната система и цялостна деградация за истинни. Автоматично този древен механизъм приема лъжата на порното, мастурбацията и разврата за чиста монета. Така че, самото заставане пред екрана с порно, вече води до директно закачане на древния, подсъзнателен механизъм за продължаване на рода и предаване на гените, с лъжата, диктувана от порното. Последиците са, както споменах – мастурбация, промискуитетен секс, непременен стремеж към любовници, склонност за посещение на проститутки и така подхранване на този бизнес, изневяра целенасочена или при всеки изгоден за пре-любо-действието случай, разврат и извращения, преобръщане на ценностовата система и цялостна човешка деградация.
Древният механизъм за предаване на гените обаче цели доброто ти, има добро намерение. Той самият е чудесен, когато е свързан с адекватен и силен социален и професионален живот, качествена и любяща партньорска връзка и сексуалност, творчески плам, вдъхновен гений и съзидателен устрем! Порното и мастурбацията се промъкват между този древен механизъм и адекватната му реализация. Не самият механизъм е крив, а лъжата, че порното и мастурбацията, развратът, дехуманизиращото оскотяване и разкъсване на земния живот от законите на душевно - вечния, до които те водят – лъжата, че те са о‘к и на мястото си, е крива!

(2)    Така все повече можеш да свързваш съзнание с подсъзнание, прониквайки в това чудесно състояние на транс, докато не е нужно да знаеш как повторението на тези послания така дълбоко проникват в подсъзнанието. Дълбоко, дълбоко, толкова дълбоко, чак до този прекрасен древен нагон за предаване на гените, където възхитата от силата му може или да залее убедеността ти в разкъсване мрежите на лъжата, или докато това се случва, сега свързването на нагона с любящото партньорство и силната социална и професионална реализация вече са реалност -, знаеш това, нали?! А нужно ли е да го знаеш, когато самият драйв за предаване на гените знае, че най-добрият начин за реализирането му е любящата партньорска връзка и интензивната професионална реализация?! Как красиво е да издържиш любящо – търпеливо всеки път, когато преди си изпълнявал навика, а сега с постоянство в благотърпението да прегърнеш раждащото се неудовлетворение. Да, защото то сега знае, че канализирането му в прекрасна партньорска сексуалност и мощна професионална реализация и социален успех са истинният начин за изявата му! Как красиво е и колко естествено е да останеш в това прекрасно напрежение – да, знам, че подсъзнанието ти знае, че аз знам колко ти харесва това удивително налягане все повече, както ходенето бавно и с удоволствие по планинския склон носи напрежение, но заредено с удоволствие и растежа в духа и силата на реализацията в свободата на любоволята ти! Боже, колко прекрасно е да преливаш от заряд, когато харизмата ти свети в това качествено партньорство, сексуалност и предприемаческия дух на професионалната ти реализация! Защото, когато сега съзнанието ти така се въздига във високата панорама на визията си, там където другите виждат трудности, ти откриваш купища от диамантите на възможностите! Старият навик за директно удоволствие понякога, все по-леко дърпа назад, но сега когато нагонът е така чудесно свързан с партньорската обич, сексуалност и професионалната ти, интензивна реализация, е лесно да го пренасочиш към тях. Дори е приятно, когато в този момент, превърнал се в целия ти живот, си се научил да се радваш на заряда си от нагонно напрежение и да го канализираш до духовност, партньорство и творческа реализация. Приятно, да! Как радостно е да превърнеш целия си живот в един спокоен, разстлан в ежедневието ти, тих и вдъхновен есктаз, пълен със смиреномъдра благодарност пред всяка тревичка, пред трудностите и радостите, пред предателствата и победите и учене и от едното и от другото, във всяко сега във виделината на ежедневието, превърнато в молитвата на сърцето, туптящо в ритъма на Живота!

(3)    Молитва, която става все по-тиха, естествена, като пулсацията на сърцето – едно постоянно богохваление и славене на духа без думи, в ритъма на боговдъхновената радост от творческия, зареден с енергията на Бога живот. Да съзерцаваш Бога – отвъд всякакви понятия, отвъд концепции и разбирания, но директно, през очите на духовното си сърце, през струните на душата си, широка колкото целия мултивърс, през силата на духа си, вливащ виделина в ума и клетките на тялото – сега, в тази чудна пулсация на тихата, безмълвна молитва, да! Сега, поглеждайки красивите жени в живота си, целият се изпълваш с благодарно вдъхновение пред цветята, творение на Любовта. Възхищение, което така естествено се влива в медитацията ти. Нагонът е прихванат, присаден е към потенциала. Реката на Любовта, слязла до либидото, отново е пречистена през сублимацията на филтрите на разума, здравата воля и смиреното, медитативно себепознание!

-          „Всички го правят!“

 (1)    Да, всички овце дори не осъзнават, че ги гледат за вълна, за да ги стрижат, нито че на тях гледат като на агнешко с ориз. Но вървят зад овчаря си автоматично, както и телетата по коридора на кланицата. Да приемаш дадени послания, посоки, факти и действия безкритично, само защото много други го правят, това е стадно невежо мислене.  Понякога изпълняваните от големи групи хора действия са резонни – например повечето хора се учат да четат, пишат, образоват се. Понякога обаче огромни маси хора вършат глупости, приемани за норма – например милиарди хора по цял свят гледат дебилни телевизионни предавания ежедневно в продължение на много часове. Други автоматично възприемат като свои безумно фанатични религиозни идеи, просто защото много други го правят. Много хора смятат, че обрязването на жените примерно е добра идея. Цели тълпи пък приемат, че натрапеният от компанията кока кола дядо мраз/ коледа, има нещо общо с рождество Христово. Много хора автоматично приемат техническото развитие за прогрес на човечността като цяло, а много други си мислят, че щом видът ни борави добре с интелекта и играчките му, е връх в еволюцията и има право да прави каквото си ще с планетата. Огромни тълпи от хора са уверени, че основната цел в живота им е потребитеството, все по-големите покупвателни способности, поставянето на телата им в по-голям имот, трупането на ресурси и подсигуряването. Други милиарди, водени от алчността на фармацевтичните гиганти – овчари, овче-мислено приемат за вярна тезата, че и при най-малките житейски или вътрешни предизвикателства, е нормално да се дрогират с легализирана дрога, притъпяваща способността им да се учат от ситуацията, дадена им от мъдростта на живота.  Дали всички тези милиони и милиарди люде имат самостойна трезвост в преценката си, самостоятелност в определяне посоката на житейската си мотивация, идваща от висока свободна визия, или споделят въпросното стадно, овчедушно мислене, това е добър въпрос?! Тоест, това че мнозина приемат за нормално и правят нещо, въобще не гарантира адекватността му.

Съзнателните, с висока визия и постоянно учещи се хора, имат смелостта да виждат ясно нещата и сами да определят ценностната си и стойностна система, смисъла и целите си, както и начина на постигането им, често различен от този на масите. Съзнателните хора обаче се водят освен от здраво стъпване на нозете на логиката, така и от достъпа си до висините на потенциала си!

(2)    Да осъзнаеш къде си, кой си и какво търсиш в този кратък и красив живот през скафандъра на физическия си носител – тяло. Да почувстваш радостта от следване призванието на духа си, за да пиеш вода от извора на себепознанието си. Тогава съзнаваш. Тогава си буден и виждаш манипулациите, внушавани ти от болния социум. Виждаш ли ги, различаваш чистата изворна вода от предлаганата ти, подсладена с канцерогени тиня на разврата. Да, точно това вродено познание в този момент и във всеки следващ миг от живота, така вдъхновено залива съществото ти, че изворът на щастието вече насища всяка клетчица с живата вода на себепознанието ти. Да, знаеш, точно така. Ти като жива душа знаеш как сексуалният нагон към сливане и цялостност може да бъде истински задоволен единствено в източника си – Любовта. Любовта ти към същество от другия пол, да. Но и Любовта към Богинята отвътре ти. Богинята на душата ти, с която когато се слееш в молитва, медитация, чист и силен живот, се възхищаваш на всяко нейно послание. Посланията на живата, разумна природа – част от законите на живота, да. Природата на нещата знае колко спокоен и вдъхновен си, когато естественият механизъм за предаване на гените бъде канализиран в духовност, молитва и медитация, активен и силен професионален, социален и партньорски живот, резониращи с Дхарма!

(2      ) Няма лошо да си овца, ако наистина си такава. Ако обаче всъщност си тигър, преливащ от мотивация и вдъхновение, но социостазно сугестиран и накаран да вярва, че е овца, родена за да бъде подстригвана, ядена и лъгана, докато безплодно блее – тогава си в плена на лъжата на болното общество. Порното е прекрасен инструмент за управление на масите в ръцете на световните манипулативни овчари. Опорочава, деградира, отнема силата, изкривява и преобръща с главата надолу ценностната система, лишава от творчество и вдъхновение, прави човека нещастен, откъсва от изконните нравствени ценности на душата, откъсва човека от Човека, от божественото, прави го зависим от калта на похотта, предполага цял куп сателитни зависимости, оскотява, промотира раздразненото насилие. Срязвайки връзката между социалното его и Човека, диаболизира любовта до похотта, мотивацията до насилието, креативността до суровата страст, човещината до взаимната омраза и ползване, съзнанието за единство в сляпа, индивидуалистична откъснатост, изобилието от вътрешни богатства до алчността на ненаситното осигуряване… Не, не само култът към разврата прави това – но е активен актьор в тази пиеса на фалша. Ако си овца, следвай бездушните си овчари, хранещи се с плътта на душата ти. Ако обаче си тигър, вече осъзнаваш как в теб тече промяна в разбирането, осъзнаването и отношението към порното и мастурбацията, нали така?! От дълбините ти все по-уверено изплува увереност в собствените сили. Да се разбереш, да почувстваш смелостта на възнамеряването да цениш силата си! Защото същата сила, която сега си спестяваш от преодоляването на порока, вече влагаш в мощта на силата си да живееш решително, градивно, да обичаш и пръскаш харизмата на лидерския си дух където и когато и да си! Колко лесно е да се отпуснеш в това осъзнаване на природата си на смел и могъщ тигър! Сега, когато тези думи проникват през все по-цялостния и естествен транс на природата ти на спокоен тигър, прегърни собствения си нагон и му благодари с тигровия си рев. Да, нагонът е добър, когато го разграничаваш от натрапените овцедушни внушения на порно зависимостта. Няма някаква кой знае каква битка. Защото сега в спокойствието на смелото ти сърце, вече можеш да се видиш в тихите води на умиротворения си ум. Там виждаш Себе си – духа си. Без да е нужно в този миг да правиш нещо, можеш да оставиш духа си да ти нашепне дълбоките си познания, през светлината на вдъхновението. Едва сега се познаваш. Да, сега можеш истински да обичаш сърцато – по тигърски! Да обичаш живота си, професията си, да предприемаш нужното, за да следваш посланията на духа си с куража на тигровото си сърце! Свободен си да бъдеш Себе си. Свободен, да свободен. Как се разширява панорамата на живота ти пред свободната, висока визия на любомъдрата ти смелост да живееш истински – цялото ти същество познава това състояние, когато сега си го спомниш. Да, просто да си го спомниш – защото то е естественото ти състояние!

-       
   „Разбиранията за порното и мастурбацията като за блудство, прелюбодейство и ръкоблудство, са смешни църковни атавизми!“

(1 и 2) Блудство означава заблуда, лъжа. Прелюбодейство – действие, престъпление против любовта. Съчетани, по отношение на порното и мастурбацията, се получава – лъжа, действаща против любовта. Може би не същността, а само словата са поостарели. Преведени на съвременен език, означават просто „лъжа, деградираща любовта“. Ако думичките са древни, съдържанието им е напълно актуално. Защото нито физиологията, нито душевната ни структура са помръднали и на йота от времето на казването им, преди хиляди години. Лъжата си е лъжа, когато и да я ползваш. Убийството на любовта чрез манипулативна лъжа, вклиняваща се в изначално естествения лимбичен механизъм за размножаване и буквално издояваща го до последната неврохимична капка, си е лъжа. Медът е чудесен, когато е чист и се ползва с мярка. Когато обаче в него се постави буца катран, целият мед се разваля. Когато огънят на сексуалността е поставен в огнището на любовта, стопля се цялата душевна, социална, партньорска и професионална сграда. Когато обаче лъжата на порното внушава, че това не е нужно, но може да бъде ползван директно, изгаря цялата тази многофункционална човешка сграда. Остават само овъглените димящи останки. Когато след часове или дни доставим още дърва – сурова сексуална енергия и вместо да ги поставим в огнището, ги запалим директно разпръснати по пода – отново горим и прегаряме в необузданата, подхранвана от порното похот, ползвайки потенциала си така, че да се лишим от топлината на любовта и силата на духа си.

(2      ) Притваряйки очи, влез в целостта на по-финото или по-наситено трансово състояние, пълно с ресурса на свободата да бъдеш жител на Вселената. Докато правиш това, можеш да усетиш похотта в долната част на тялото си. Вместо да гориш суровите и материали по средата на душевната си сграда, подпалвайки пожара на разрухата, можеш да я канализираш, нали?! Можеш да превърнеш зависимия си дух, роб на похотта, в неин господар. Горивото на похотта е добро, доколкото може да бъде прихванато от огъня на любовта, в горнилото на целокупния живот, светещ в земната тъмнина на невежеството. Доколкото въглищата на похотта могат да бъдат обхванати от пламъците на боголюбието, така че да бъде произведена виделината на силния, чист, преданоотдаден на Дхарма духовен, социален, професионален и партньорски живот, дотолкова тя е на мястото си – при това само докато е канализиран този огън в огнището на доброто. Когато естественият сексуален нагон бива обхванат от огъня на сърдечната любов, суровият материал подхранва духовния плам, партньорската хармония, професионалните и творчески успехи. Не е нужно да разбираш това съзнателно, докато цялото ти тяло и дух знаят и го живеят.

Ето, виж тази древна книга – даоска алхимия, в която се говори за кан и ли, огъня и водата. Водата на страстта е нужно да бъде поставена в съда на мъдроволието, докато огънят на любовта слезе под нея. Страстта се подгрява от любовта, къкри спокойно и овладяно, докато се сготви гозбата на еликсира, съчетаващ земното с небесното. Страстта се изпарява, превръщайки се във фината влага на по-висшето и цялостно чувствознание, познаването на красотата и възхищението пред смисъла на Битието.

-          „Астрални същества, пируващи с енергията на мастурбиращите, тласкани от порно порока? Ха хааа – какви ненаучни фантазми, породени от магическо мислене…“

(1)    О, да – преди време земята бе смятана за плосък център на вселената, поддържан от гигантски костенурки (слонове, великани и пр., според дадена митология)… Дори понастоящем мнозина учени не са убедени в способността на животните да чувстват (а немалко от тях дори и мислят и се самосъзнават, макар и в по-нисък порядък на тези способности), в това че в необятността на космоса има живот… Науката с малкия си научен метод  дори не познава разумността и цялостната свързаност и единство на Живота. Науката е резонна – просто е малка. Методът и, твърдящ че всичко, което не може да се измери, претегли и овеществи количествено, не съществува, обаче редуцира океана от дълбочина на познание, до локвичката на ограничената си слепота. Колко тежи любовта и може ли количествено измеримо да бъде измерено качеството? Ако и да бъдат проследени пространствено и количествено неврохимичните корелати на смисъла, могат ли те да обяснят качеството на съдържанието му, без да го сведат до безсмислен неврохимичен бульон?! Ето една прекрасна и смислена книга. Твърдо научният метод ще претегли тежината на мастилото, химическия състав на хартията, наклона на графемите, броя на страниците, обема на книгата – но няма да се допре и на милиметър до богатството от вложения витиеват и просторен смисъл. В това отношение твърдо научният метод е буквално имбецилен. По време на две годишното си магистърско обучение по когнитивна наука постоянно се сблъсквах с тези редуциращи опити безкрая на човешкия дух да бъде сведен до физиологията и … толкова. Твърдението, че такъв подход е единствено верния, е нито повече, нито по-малко фанатичен когнитивен филтър, субективно потвърждаващ предубедените изкривявания и ограниченията на съгласяващите се с него. Когато в обучението си повдигах този въпрос, в отговор получавах шизоидно мъпчание и аутистично игнориране от уж научните величия. А, в учебното заведение, в което учех, когнитивната наука се преподаваше на английски, организираха се летни школи с лектори и присъстващи от целия глобус…

Дали редукционистката, уж научна призма, когато е погледната от високата визия на една по-мащабна наука, е права по отношение на феномени, които нито разбира, нито познава, нито има методика и инструментариум за проследяването им?! Дали да питаме земния червей за смисъла на живота, устройството на Битието, нивата на съзнанието? Или да се допитаме до майския бръмбар за проникновенията в гениалността на шри Оробиндо? Интересно как твърдо научният метод обяснява когнитивния процес на Петър Дънов, баба Ванга, Слава Севрюкова, дядо Влайчо, преподобна Стойна, на Сергей Лазарев, на филипинските и бразилски лечители, проникващи в тялото и опериращи без разрез, болка и белег? Науката, такава каквато е, прилича на глухоням слепец, опитващ се да се учи и ориентира в света, докато е заобиколен от книгите на живата природа, съдържаща мъдрост, способна да му даде истини и закони, познания и закономерности, които той обаче нито чува, нито вижда. Глухонемият слепец измерва топлината, но не вижда светлината, която я поражда. Долавя вибрация, но не може да проследи целостта на симфонията, от която тя идва. Този слепец бавно стига до някои мънички познания, но засега не притежава нито сетивата, нито всеобхватността на съзнанието, за да обеме по-мащабни и извечни истини и нравствени закономерности. Да, именно нравствени, тъй като зад привидно неодушевената, а всъщност разумна материя и случвания, описвани през физичните и математически методи, стои жива разумност, която винаги без изключение е неслучайна, съзнателно и любящо мъдра. 

Невидимият, сложносъставен, с градираща разумност свят и населяващите го, са факти! Разумните, умеещи да виждат люде твърдят, че сексуалният разврат,  както и зависимостите като цяло, са диктувани от ниски по съзнанието си астрални същности (елементали, астрални паразити, елементарии), които внушават лъжата на илюзорните печалби от поддържане на зависимостта, за да могат да черпят от жизнените сили на донора си.

Тези познания, макар и жива реалност, трудно помагат при резултатното справяне със зависимостта, тъй като нерядко поставят локализацията на контрола извън личните усилия на стремящия се към свободата си, както и се явяват предпоставка за дисоциираща битка, вместо за здравите усилия на прегръщащата и действително променяща свободна воля. Затова, далеч по-ефективен е психотерапевтичният подход, който се фокусира в приемането на собствените усилия като централно важни. С помощта на Бога, на свръхсъзнанието, разбира се.

(2)    Астрални същества или просто собствени емоции, които владееш – когато оставиш доверието в Себе си като част от целостта да те води, знаеш че Ти – Творецът владееш процеса на себепроявление. В това спокойно доверие в Себе си, локализацията на мотивацията за промяна и контролът ѝ са вътре в теб самия. Да, Ти, свободната воля, част от Волята на Твореца, владееш положението. Можеш мислено да се пренесеш в живота си преди развиването на тази зависимост. Почувствай свободата, жизнерадостната сила, вдъхновената любознателност и чувство за надежда в бъдещето, подхранвано от вярата в Себе си в настоящето, живени в любовта във всеки смислен миг! Усети с клетките си свободата, пий от извора на силата, насити се с живата вода на мощта на мотивирания смисъл! Пренеси това чувство, усещане и преживяване сега, в настоящето си. Ето, когато навикът настъпва, вече отново имаш силата търпеливо, постъпателно решително да кажеш ДА на свободата си. Интересно, как красиво се задоволява либидото в силата на свободното творчество, в мощта на активния професионален и предприемачески дух, в любовта на отдаденото партньорство!

А сега, пренеси вниманието в бъдещето, когато скоро вече си свободен от робството на навика! Виж се как спокойно ходиш, почувствай светлината на радостното си настроение, преливащата мотивация на духа си, усещането за радост от предизвикателствата, вдъхновението от трудностите, виждането на възможности навсякъде, удоволствието от живота! … Отново пренеси това свободно преживяване, чувство и мислене сега, в живота си. Сега различаването сугестиите на стария навик се случва с лекота, а спокойното волево усилие по канализиране импулсите му в силния професионален, партньорски и творчески живот се случва с автентична естественост! Да, вече си свободен! Винаги си бил свободен – ти, вечната Същност! Сега просто го осъзнаваш отново, спомняш си го! Да, свобода!

-          „Ха ха – който погледнел жена с пожелание, вече прелюбодействал… Ха ха, в кой век сме?“
(1)    Да, факт е, че повечето мъже прелюбодействаме и виждайки красива жена, сме специализирали въображението си само за миг да я видим без дрехи, в различни позиции, да си се представим в сексуален акт с нея… Факт. Като цяло, това е донякъде естествена, диктувана от нагона представност. Естествено е животното, чието тяло ползваме, да я изпитва точно толкова, колкото е нормално Човекът, обитаващ временно това животно, да прихване нагонните импулси и представи и ги канализира до собственото си ниво на преживяване, в което похотта се прелива в любящото вдъхновение, а образността се слива с възхитата пред творението. Да, когато видиш красива жена и си се научил да съединяваш нагона с духа си, вече се поражда възхита, сърдечно въодушевление, преклонение пред красотата на женския принцип.

Дотук добре. Когато обаче съвременната деградираща цивилизация бълва директни сексуални внушения, раздухващи страстта, откъсната от любовта, тогава гледката на красива жена поражда не смирено преклонение пред и оценяване на красотата, а болна, свръхмерно преувеличавана и свръхстимулирана страст. Затова отношението към жената само като сексуален обект, като към ходеща пържола, е отклонение от пътя на човека. Отклонение е, тъй като поражда ментална настройка на откъсване от любовта, от душата и живот в името на преходността. А самият смисъл на живеене в този земен свят – училище, се състои в свързване на земното с небесното, в канализиране на телесните импулси до божествената ни същност. Похотливият поглед, отношение и емоция, когато не са въздигани и сублимирани до любяща възхита пред красотата, закономерно ‚слизат“ до съответните действия – разврат. При това бързо. Още веднъж – самият сексуален драйв е чудесен и нормален, още повече когато божествената човешка същност го въздигне до обожание на красотата и вдъхновен плам пред лицето на творението. Сексуалният драйв се превръща в порочен, когато поради свръхстимулирането му от съвременната преобърната нравственост и нейният дериват, порно културата, се откъсне от извора си – от любовта. Тогава похотливият поглед се превръща в част от ментално емоционалната настройка на разврата, бързо слизащ до поведенческото му осъществяване – порно и мастурбация, любовници, проститутки, както и цялата последваща от това верига от нравствена деградация в посока откъсната от Бога служба на илюзиите на мамона.

 (2)    А жената може да бъде видяна като цвете! Да, красивата жена е цвете. Ухайно, чисто и вдъхновяващо, пеещо тихата песен на доброто цвете. Цвете – жива картина, нарисувана от изумителния гений на разумната майка природа. Цвете, в което в синестезия се сливат красотата на образа, симфонията на хармонията, ароматът на мотивиращото вдъхновение, вкусът на щастието и допирът на сърдечната благост. Да спираш възхищението си пред красотата на жената е като да отричаш самия живот. Да, жената е красива – стимулиращо и вдъхновяващо прекрасна е. Поетът – мистик би видял всяка от формите и като съзвездие. Защото Вселената е жена. Да, жената е нищо без проникващата сила на духа, както и той самият обаче остава безплоден и сух без материята, през която се проявява. А тя е жена. Поразително мотивираща е енергията на жената. Когато имаш отворено сърце и духовно присъствие, тестостероновият и допаминов взрив на възбудата с лекота преминават в окситоциновия полет на божествената любов. Да не погледнеш красива жена с възхита е като да отвърнеш глава от красотата на живата природа – защото тя е жена. Всичко е наред, когато виждаш жената с очите на любомъдрието, на духа си!

(1)    Едно малко уточнение – възхищението пред жената може да се случва пред нормалните жени. До голяма степен от теб зависи как възприемаш и виждаш красотата. Но, самите жени също имат активно участие. С лекота можеш да сублимираш страстта си до въодушевлена възхита пред визията на чиста, духовна и добра жена. Няма как обаче дълго да случваш и поддържаш сублимацията на вдъхновението при образа на красива жена, докато гледаш порно, камери, клипове… Защото целта на жените там е не да вдъхновяват, а да поддържат и раздухват страстта ти. Да извиняваш гледането си на порно с рационализацията „те са красиви“, е като да пиеш водка, под предлога, че си жаден. Водката прилича на вода, само едно „к“ е в повече. Но е убиваща вода, която поразява с огъня на лъжата. Така и проститутките от екрана (каквито без изключение са!) – красиви са, но ползват чара си не за да въздигат, а за да погубват. Не за да вдъхновяват и подсилват, а за да деградират и отслабват духа на мъжа, сринат до раздухваната умишлено чрезмерна страст. Стой далеч от порното – защото е подриващо силата и смазващо мъжествеността ти лъжа!

-       
   „Лекарите препоръчват гледането на порно и мастурбацията като полезни!“

     (1)    Да, лекарите от преди петдесетина години, може би. Не и съвременните лекари обаче. Отдавна е известен фактът, че гледането на порно практически почти винаги е свързано с мастурбация – така че няма как да се разглежда самостоятелно. А ефектите от ексесивната мастурбация на биохимично и ендокринно ниво са проучени от години (виж подробно в книгата ми „Свещена сексуалност“). Социално поведенческите резултати са еректилна дисфункция, раздразнителна слабост, тревожни състояния, депресирана липса на мотивация, нерешителност в общуването и поведение на избягване, коморбидни зависимости… Изброените факти повлияват пагубно буквално всяка една сфера от живота на пристрастения към мастурбацията – социалната, професионалната, партньорската…

-          „Да, разбирам защо е добре да преодолея П.М.З. си. Именно затова сега ще го направя пак и пак!“ (умът има склонност да действа наобратно – т.н. реактивно съпротивление)

(1 и 2) Да, прав си – грубата воля без разбиране потиска, вместо да канализира, замита под килима на съзнанието, вместо да преобразува. Съответно зависимият навик с лекота обсебва рационалния ум и създава т.н. реактивно съпротивление, действие точно обратното на подходящото. Грубата воля освен това не лекува онова вътрешно дете, на което сега ти си родител. То има нужда от здравата бащина подкрепа на твърдата воля, но още повече от майчината прегръдка на разбиращата любов. Това дете е уплашено, страх го е, когато не задоволиш зависимостта. Свикнало е с нея като със сурогатен биберон, потопен в захарен сироп. Само че сиропът сега е собствените ти биохимични изчерпвания. Това детенце има нужда и от воля и от любов. То е несигурно, трудно му е да се довери на теб като съзнателен родител – затова се съпротивлява против авторитета ти, когато грубо искаш да му се наложиш. Когато към абсолютно нужната воля добавиш разбиране (цялата първа стъпка от тази статия), нежната майчина прегръдка на успокояващата, любяща сугестия (втора стъпка от тази статия), тогава това вътрешно детенце – подсъзнанието ти, се доверява и на мъжката решима воля! А когато автентичната любов, течаща свободно през съзерцанието (трета стъпка), го залее, то с удоволствие и радост следва посоката на свободната ти воля.

-          „Ето, жените от уеб камерите си го правят по цял ден, а са си все така блестящи и заредени! Аз сигурно също мога да се науча мастурбацията да не влияе на енергията и духа ми!“

(1)    Не можеш – мастурбацията винаги ще влияе подриващо на биохимията, енергията и емоциите ти. Както жената може да ражда, а мъжът не и както има биологично обусловени социални роли за двата пола, така и при преживяването на секса съществуват диаметрално противоположни разлики. В секса жената губи минимално количество енергия – не повече от при коя да е друга дейност. Докато мъжът отдава огромни количества жизнена сила. Жената е по-скоро рецептивна в секса – приема, обема, получава, съдържа, зарежда се от мъжката енергия. Мъжът е емисивен – отдава, губи, разрежда силата си в секса. Зад тези енергетични положения стои и мозъчна биохимия. Експлозиите от допамин, ендогенни опиати и пр., които мъжът преживява при сексуална стимулация от какъвто и да е вид, са огромни. При изявено оргазмените жени, които процентно никак не са много, такива експлозии също има – но в сравнение с тези при мъжа, с далеч по-ниски върхове и плата на оргазмите. Една оргазмена жена мое да има и десет оргазма и да изпитва чудесно удоволствие от секса – но оргазмите и са различни по интензивността си, в сравнение с мъжките. Приятни са, но въобще не са така изчерпващи. При това говоря за силно оргазмените жени, които в сравнение с по-спокойните сексуално, са по-скоро изключение. В народната мъдрост от хилядолетия, на практика винаги се е знаело, че „Мъжът с жената не може да се мери в секса!“. Жената е сексуално безкрайна, мъжът е сексуално краен. Жената е материя, „земя“ която може въобще да не бъде обработвана дълго време. Но когато е обработвана (секс), може също толкова дълго време да го прави, без да губи енергия повече, от при всяко друго действие. Докато мъжът определено губи огромно количество енергия в секса. Такава е природата на нещата. За жената по-важни от секса са топлите чувства и емоции и често тя предпочита един дълбоко интимен и пълен с разбиране разговор пред механичната сексуалност. За много жени един добър масаж е по-силно преживяване от сексуалното проникване. Маса жени несъзнавано поставят секса наравно с приятната разходка. Никак не са малко студените сексуално жени, които при липса на интерес  или възможност на партньора, спокойно могат да живеят без секс с години, без дори да им липсва.

(1)    Дали така стоят нещата при мъжа? При който и да е нормално сексуален мъж, когато не практикува секс повече от няколко дни, тестостеронът започва да алармира все по-силно, все по-силно, още по-силно. Да, нивата на тестостерона при двата пола са едно механично обяснение на голяма част от описваните полови разлики в мотивацията и поведението по отношение на секса. Тестостеронът започва да гори, да пържи мъжа отвътре, подобно на разгонен котарак, с тази разлика, че това разгонване при двуногата гола маймуна от мъжки пол продължава до живот. Метафората, която давам за описваните разлики е, че и мъжът и жената изпитват удоволствие при секса, той по-интензивно, тя по-фино, но мъжът „плаща сметката“ в ресторанта на сексуалното сливане. Това са естествени положения, дадени от мъдростта на природата. Ако мъжът е сексуално емисивен в секса, затова пък е емоционално рецептивен. Ако жената е сексуално рецептивна в секса, е емоционално емисивна. Затова, когато двамата се сливат сексуално, с обич и взаимно отдаване, преданост, вярност и дълбоко приемане, жената получава етерна енергия, приземена сигурност и зареждане. Мъжът на свой ред в секса е емоционално и чувствено рецептивен и докато отдава етерна енергия, получава от жената емоционален заряд, мотивираща го сърдечна, фина енергия. Затова се казва, че зад всеки велик мъж стои също така велика жена. Защото жената вдъхновява мъжа – в секса директно, но и със самото си присъствие. Вдъхновява го обаче ако тя самата има душевните качества на лоялност, чистота, красива обич, разтворено приемане, духовност и доброта. Когато жената е невярна, користна, пресметливо ползваща, замърсена енергийно, алчна и порочна, мотивацията която дава на мъжа, е от същия разред.

Не, няма как да се научиш да не отдаваш енергия при мастурбация. Винаги ще я губиш, ще се чувстваш празен и изкорубен отвътре след това. А жените от екрана – повечето симулират удоволствие, за да черпят финансова изгода. Малкото, които наистина го преживяват, отделят незначително количество енергия, а преувеличеното им преструване отново е лъжа и цели манипулативното изсмукване на ресурсите ти. Такива жени, изразено метафорично, са демони в тела на ангели… Стой далеч от тях!

(2)    Колко е хубаво, когато подсъзнанието ти сега осъзнае заблудата си, че получава щастие, радост, обич, сила и сигурност чрез порното и мастурбацията. Каква илюзия… Остани в осъзнаването ѝ, почувствай я. Сега, когато тези думи нежно стигат до него и го погалват с разбирането си, подсъзнанието ти вече знае колко е лесно, когато насочи вниманието си към красивата взаимност на партньорството, към професионалните успехи, към социалната реализация, към духовността и обичта на Бога. Чувстваш или не, но вършейки тази благодатна работа по прегръдка и разбиране, цялото ти тяло вече ликува, когато новите убеждения за трезва сила залеят всяка сфера от живота ти. Да, приятно е дори да вложиш това меко и плавно, постоянно волево усилие, насочено към силата на духа, проявена в живота на личността ти така, както и в живота на духа ти. Точно тази мощ на духа ти, именно. Насочи я към силен и интензивен, от Бога и за Бога живот! Или пък съзнавайки великата сила на творението, сега преминаваща през смирението на егото ти, можеш още в по-голяма степен да и се довериш така, че да те води в руслото на вдъхновената креативност!


-     
Грозотата на заблудата
    
„Чел съм от една жена тантристка как след няколко часа мастурбация на ден с обикновени свършвания, карала мъжете да я заглеждат, сякаш излъчвала силен чар. Когато увеличила часовете мастурбация с няколко на ден и я правила с прихващане и циркулиране на оргазма, с кобра дишане по каналите, мъжете започнали да се тълпят около нея на рояци, въпреки че външно не е особено красива. Тя препоръчва мастурбацията преди секс, след секс, по време на секс, по всяко време и навсякъде, колкото повече, толкова повече, като средство за енергиен, хормонален и духовен растеж и баланс! Следователно аз също мога да бъда като нея!“

Не, не можеш. Нито тя го може. Да, мастурбацията не изчерпва жената, но я прави…блатиста.  Чистата вода се пълни с отровните наноси на загрубелия материализъм и зловонните изпарения на лъжата. Замърсява я, изпълва я с невидимото гнойно-емоционално преливане от нисши земни страсти. Раздухваната похот е фино свързана с лъжата, алчността, стремежа към власт и крайния материализъм, откъснатостта от духа, от Бога, от целокупния живот и фиксирането в оправдаващите всякакви средства за постигането си илюзорни цели. Такива жени не се изчерпват директно енергийно, но изпразват целия си фино чувствен, наситен с духовност заряд. А на мястото му заживяват споменатите качества. Блудниците прерязват нишките между социалната си его личност и собствения си анимус/дух. Както и повличат мъжете, заслепени от омаята на красотата, примесена с лъжа. Повличат мъжете в загуба на връзката с висшата им анима/ душа. Заразяват с астралните болести на жертване на безкрая в името на илюзии, на духа в името на преходността.  Но, историята се повтаря от библейско време, от изяждането на райската ябълка от Ева. Изяждане, символизиращо напускане дървото на целокупния живот и слизането в бинарното училище: дървото на доброто и злото...

-          „Жените от уеб камерите свършват десетки и стотици пъти на ден и се чувстват отлично. Явно нещо ми убягва и затова се чувствам почти мъртъв след това. Но, ще променя нещата, сигурно има начин да свършвам като тях много пъти и да се чувствам прекрасно!“

(1)    Да, за жената да получи няколко оргазма е като за мъжа да се разходи в природата. Няма ги същата дълбочина и височина на биохимичните експлозии, отсъства разходът на енергия. Женското удоволствие от секса, макар и потенциално по-продължително като механика,  е далеч по-модерирано от мъжкото. За жената сексът е сравним и заменим от коя да е друга удовлетворяваща дейност. А при мъжкия пол това съвсем не е така – сексът си е секс и е от централна важност за кой да е нормален мъж. За жените, дори за неголемия процент завишено оргазмени жени първо, удоволствието от секса е сравнимо с удоволствието от допира, задушевния разговор, усещането за сигурност… За кой да е нормален мъж сексът е над всичко и е дълбоко мотивационен драйв. Стимулираната и показна женска сексуалност в съвремието в огромна степен е социално обусловена. През преобърнатата с главата надолу ценностна система и нравственост, е модерно жената да бъде … кучка. По-фино имплицитно или едва прикрито, до откровено и вулгарно експлицитно, в повечето филми, медийни предавания и рубрики, се отправят силни послания, сугестиращи разврата. А жената като цяло е по-зависима от социалните психични движения същество. По-свързана е с този свят на материя. Когато развратът е масово прокламиран и приеман като норма, жената просто се нагажда към тези послания, все повече превръщащи се в дълбоко заложени убеждения в дългосрочната ѝ памет. Когато дадена девойка изпълнява сексуално действие пред камера, първо липсва значимият енергиен теч, който се случва при мъжа (дори и при овладяване на оргазма и енергийна циркулация). Второ, огромна част от показваната емоционална възбуда и оргазменост, са симулация, преструвка, целяща задоволяване на очаквания и финансови облаги. Отново лъжа! Няма нужда да завиждаш нито за липсата на енергиен разход, нито за лъжата, на която проститутките са способни, драги читателю. Всяка лъжа се трупа в личната и родова карма,предава се в личната съдба и в поколенията. А що се отнася до отсъствието на изтощение при женската сексуалност – такива са законите на живата природа. Мъжът има много по-големи сексуални апетити, но е сексуално краен, докато нормалната неопорочена жена има много по-малки сексуални щения, но която и да е жена има безкрайни сексуални възможности.И ако жената при секс не отдава етерен заряд повече от при кое да е друго действие, то иска или не, отдава сърдечност. Докато има какво да отдава обаче. С времето на разврат, женската сърдечна емисивност при секс пресушава, прекъсва връзката с духа, а на мястото на любовта заживяват единствено груба алчност, маймунска похот, пресметливост, замърсена и сенчеста, груба емоционалност - лъжа. Ако мъжът губи директно сила при секса, жената губи фина сърдечност. Ако сексуалният обмен се случва при любящо, сакрално партньорство, всичко е на мястото си. Когато обаче е целенасочено профанно развратен, жената губи … духа си. На мястото на висшата ѝ духовност заживява мракобесна лъжа. Още нещо. При сексуална стимулация мъжът губи енергия, но самата му емисивна енергетична структура го предпазва от дълбоки информационни наслоявания. Докато при женската рецептивна сексуалност, заедно със зареждането с мъжка енергия, проникват устойчиво и мъжките информационни натрупвания. Дори това да не се случва в директен секс и жената е пред камера, за тази психична енергия разстояния няма, а хилядите мъжки похоти директно се лепят в енергийната и структура. Затова, жените упражняващи разврат, се наричат с не особено поетичните названия „парцал“, „пачавра“ – защото обърсаната в тях сексуална мъжка енергия устойчиво прикрепва психо-енергийни отлагания. На фона на загубата на фина духовност и утаяващите се в нея груби мъжки информационни програми, фактът че проститутката на екрана може да упражнява по-дълга сексуална стимулация (при която в по-голямата част от времето симулира оргазмичност), никак не е за завиждане. Тези информационни програми се предават на поколението на такава жена (виж телегония), а животът с такава трови мъжката душевност.

 (2)    Да се довериш на мъжествеността си! Онази сила, която излъчваш, когато си зареден и преливащ от живец. Именно тази сила на вдъхновена, волева твърдост, да. Защото си воин. С меча на свободната си, любяща воля, със здравата агресия на мъжката си воля можеш да осъзнаеш, че робството на навика лъже и да разсечеш заблуждаващите му възли – никакви предимства няма в следването му. Лъже и че преодоляването му е много трудно и нашепва „Продължавай да ме храниш, искам силата ти!“ Защото всъщност трудното е продължаването на робията на зависимостта… Колко лесно е всъщност да живееш преливащ от мъжествена, дисциплинирана сила, самоувереност и здрава, решителна агресия, вложена в социални, творчески и професионални постижения! Първите няколко седмици и месеци зависимият навик крещи, обещава чудеса от радост и безкрайно удоволствие, извърта се като змия и търси пролуки за проявата си. Обичай го! Да, обичай го с безусловната любов на мъдрото си сърце. А любовта освен сърдечно чувство е и здраво поставяне на граници – твърда, мъжествена воля! Само любовта, която дава свобода е любов! С любяща воля обичай, докато поставяш стабилните граници на спокойното издържане на „тръшкането“ на навика. Лесно е! Благословена работа е това – цялата Вселена стои зад любомъдрата воля на свободата ти! Постепенно гласчето на навика позатихва, а силата ти се нагнетява така красиво – чувстваш го, знам! Сега си истински, владеещ съдбата си мъж! Можеш всичко – което преди те е спирало, сега за теб е малка издатинка, която дори не забелязваш. Точно така – възможностите стават огромни, визията ти висока, радостта стабилна, издръжливостта устойчива, търпеливото следване на цел, идващо от вдъхновената обич, естествени! Старите невронни пътечки на пагубния навик понякога се обаждат отново и искат да бъдат активирани – когато живееш пълносъзнателно, си буден и осъзнаваш. Не е ли така приятно да погалиш желанието за щастие, всъщност вложено в стария навик с любоволието си и да го задоволиш по много по-прекрасните начини на боговдъхновения, силен живот?!

(3)    Да живееш от сърце и душа. Когато импулсите на похотта и агресията са прихванати от здравия разум и любящата свободна воля, при едно разширено съзнание, тогава всеки миг се явява съзерцание на Бога. Да обичаш през чистия си, спокоен ум. Да светиш с виделината на мира. Да живееш през духовния си, сърдечен разум, познаващ законите на Бога, спокойно преминаващи през притихналия малък его ум. Красиво е - силен живот!

-          „Ето, мъжете от уеб камерите изглеждат толкова свежи и заредени след часове секс, мастурбация и още секс всеки ден. Сигурно в мен е проблемът и просто трябва да се науча и аз да не ми влияе, но явно е нормално да се прави по цял ден, всеки ден и да се чувстваш добре!“

(1)    Изглеждат, защото лъжат. Нима си виждал реакциите на някой такъв мъжки проститут в социална среда, усещал ли си безсилното му раздразнение и тъмнилка в душата му и при най-малкото житейско предизвикателство?! А относно часовете секс или мастурбация всеки ден – силденафилът отдавна е евтин, макар и дългосрочните ефекти от употребата му никак да не са проучени…  Злоупотребяващият със себе си мъж на екрана е един вид актьор – докато играе ролята си, е длъжен да я изпълнява под маската на усмихнато щастие, каквото и да чувства всъщност зад временната сексуална възбуда. А тази възбуда си има цена – заплаща се със сила на волята, мотивация, уравновесено щастие в житейските бури, обич към трудностите… Заплаща се с най-скъпата валута – любящата психична енергия, извор на смисъл, живот, здраве, призвание, зареденост с творческо вдъхновение. На мястото на изцедения Живот заживява раздразнена, бягаща от бездната на отчаянието тъмнина. Докато мастурбира пред камерата, енергията се отделя и в ума му живее вярването, че е силен и мъжествен. Това е „мъжествеността“ на зависимия – наркоман, чувствайки се силен и спокоен, когато приеме дозата хероин или метаамфетамин и си помогне със солидна доза алкохол…  А, сексуалната зависимост, тъй като се случва от същата неврална  база, по същия биохимичен начин, директно стимулира отдаването и на други зависимости – храна, алкохол, дрога и т.н. В случая дрогата е сексуалната стимулация, не даваща, а директно погубваща най-важното в мъжа – силата на душата му! А докато я погубва, нашепва лъжата, че дава любов, сигурност, сила и смелост – само за да остави мастурбиращия празен откъм светлина, но пълен с тъмнина… Освобождаване от всичко, което носи радост и смисъл. „Освобождаващо“ поробване, надяващо хомота на ралото, което обсебеният влачи на нивата на тъмната зависимост.

(2)    Имаш ли смелостта да бъдеш мъж, да вземаш мъжки решения и ги отстояваш по мъжки?! Живееш в свят, в който много се говори за женски права, женска сила, женски подход. Чудесно, наистина. За да си мъж обаче, е нужно да бъдеш мъж, да живееш, чувстваш и възнамеряваш по мъжки! Ти познаваш тази сила в себе си. Воинът в теб никога не е бил другаде, а точно тук, в мощта на решителността, на дисциплинираното следване на мъдро решение. Ти познаваш тази сила, да. Именно до нея иска да се докосне съществото ти и в нея желаеш да бъдеш постоянно, дори и чрез навика, който я изстисква от теб и те кара да мислиш, че ти я дава, докато ти я взема. Няма нужда от обвинения… Когато съзнаваш това, цялото ти същество може да знае, че обсебеният навик всъщност наистина е сила в зародиш – когато го овладееш и преодолееш обаче! Той е като жълъд. Ако го изяждаш директно, робуваш на животинската си природа, подобно на прасе в гората. Знаеш, че няма случайности и силата в този жълъд на П.М.З. навика ти сега може да бъде поставена в почвата на любящото разбиране. Да, тогава жълъдът на навика започва да се променя. Разпуква се, набъбва от влагата на напиращата отвътре енергия – чувстваш го, знам. Прасето на низшата ти природа ще иска да го изяде директно. Погали това прасенце – почеши го по гръбчето. То е добро – просто иска щастие. Не го гони, обичай го, докато му поставиш твърди граници. Нямайки директен достъп до П.М.З., прасенцето се чувства странно, но някакси от самата земя, от трансформиращия се жълъд към него започва да струи енергия, която го засища много повече, далеч и несравнимо повече. Тогава жълъдът покълва, прониква и си пробива път все по-нагоре към Небесата на потенциала ти. Колкото повече продължава този процес, по-устойчив, здрав и силен става дъбът на изграденият нов навик – силен, чист и любящ партньорски, професионален и духовен живот! Старият навик е преобразуван в силата на мъжествеността ти. Дали да живееш силно, когато животът течащ през теб те живее могъщо?! Кой си ти – споменът за вече промененото старо или мощта на мъжествената жизненост, която красиво достига до висините на неограничените творчески ресурси – знам, че знаеш отговора! Силен живот!

(3)    Живеейки силно, си като птица, издигнала се нависоко, с широко разтворени криле. Просто течението на вдъхновението носи, а лекото потрепване крилата на свободата насочва към целите, идващи от теб, вечната същност! Умът се превръща в слуга на могъщ господар – божествената същност, Азът, същинският Ти! Можеш да ползваш малкия бинарен ум и подвластните му емоции, но във всеки миг можеш да го оставиш да затихне, бидейки в центъра си. И това е живот вечен, да познаваш Единаго, истинного Бога… Тези свещени думи от древната юдейска книга вече са нещо повече от думи – жив израз на неизразими нива на сила, познание и обич в играта на живота са!

-      
    „Уау, колко красиви са тези прекрасни момичета от порното – просто са богини! Ако спра да ги гледам, губя огромна, чисто естетическа красота! Мога просто да се порадвам за малко на изключителната, феноменална красота на жените от екрана – те могат да ме вдъхновяват, да ги виждам като красиви цветя! Нали се уча да трансформирам, всичко е възможно! Просто ще погледам за малко, без да си правя – само ще погледам тази удивителна красота, нищо повече!“

(1)    Да, красиви са, действително! Наистина представляват въплъщение на красотата на женския принцип в живата, разумна природа, на Богинята. Само че не позират, за да те вдъхновят и събудят потенциала ти, каквато е божествената роля на женската красота. Не, позират за да принизят потенциала ти до насочения надолу вектор на раздухваната похот, водеща до изчерпването му. Вместо да целят въздигането, те водят към загубата на живеца, на любовта, мъдростта и свободата ти. Не само, че няма нищо лошо в женската красота, но би било отвръщане от законите на Живота да не я оценяваш и да не и се възхищаваш! Обаче този процес е двустранно взаимодействие. Колкото и добри да са намеренията ти, посланията на жените от монитора са противоположни на възнамеряването ти. Дори и този или следващият път на гледане на порно да успееш да удържиш събудената похот и дори да успееш да я сублимираш до възхита и душевен заряд, не след дълго, при един от следващите пъти на гледане, силата на деградиращите послания, идващи от гледаното, се свързва с древния прокреиращ механизъм в теб и помита процеса на трансформация  - тогава пак падаш. Няма нужда да повтаряш това буксуване в ямата на лъжата до безкрай.

(2)    Не самият сексуален драйв е грешен – той е абсолютно нормален и естествен. Погрешни и лъжливи са сугестиите, подавани от порното. Когато си ги преобразувал, нямаш нужда да гледаш. Да, ти нямаш нужда да гледаш, защото възхитата ти е дълбоко задоволена чрез сливане с душата ти, с общуването с чисти и вдъхновяващи те жени, с обаянието да живееш от душа и сърце, преливащ от силата на духа си. А ако все още имаш нужда, това е чудесно – тъкмо сега е моментът да свържеш това осъзнаване на лъжата, през смирението на егото си, със силата на любовта на свръхсъзнанието си. Тогава убежденията в подсъзнанието спокойно, с усилие, но пълно с радост и спокоен възторг  усилие, се преобразуват до познание, че намерението за сливане, радост и сила се задоволява милиони пъти по-качествено, когато сега почувстваш как духовността, силният социален  и професионален живот, вдъхновението и онзи цветен и зареден със сила и равновесие поглед над света, те водят към блаженството на целостта ти!

(2) „Жените имат естествената тенденция да се разсъбличат, това въобще не ги притеснява. Когато посетих нудисткия лагер, аз видях съвсем млади момичета, които се показваха толкова откровено, че бях удивен. Те представляваха картина на невинност! Векове наред жената е била учена, че голотата е противоположна на скромността и чистотата, но тя никога не е била способна да възприеме тази идея. Тя се подчинява, но в дъното на сърцето си  не може да допусне тази идея, която не съответства на нейната най-дълбока Природа, която си остава честна и целомъдрена при цялата й голота. Жените обичат да се разсъбличат не поради това че са покварени и развратни, а защото се подчиняват на природата си и не виждат нищо лошо в това. Идеята, че това е нещо лошо, е била натрапена по-късно. Когато жените виждат колко слаби са мъжете, как тяхната голота им въздейства, те осъзнават, че биха могли да се възползват от това и да използват чара си, за да властват над мъжете, да ги експлоатират или да им отмъстят.

   Лоша е не естествената нужда на жената да се показва гола, а начина, по който тя използва голотата си. Сега е станало толкова повсеместно, че практически е невъзможно някъде на планетата да се намери жена, която да не използва съзнателно чара на физическото си тяло, за да води мъжа за носа. Ето защо една от задачите на нашето учение е да инструктира жените как да преоткрият истинската си невинност. Никой не може да отрече, че те са красиви и чаровни, но вместо да използва силите, дадени й от Природата, за да изкушава мъжа и да го кара да лази в калта, тя трябва да използва чара си, за да го вдъхновява и въздига. Силата на жената е необятна, както за добро, така и за лошо. Зависи от това как тя използва чара си, какви са целите и, какъв е нейният идеал.“ Любов и сексуалност 1, Омраам Михаил Иванов

(2 )   „В Езотеричната школа ученикът учи, че за да победи, трябва да има на своя страна помощта на висшата си природа, която да се сражава вместо него. Например, ако искате да устоите на съблазънта на сладко момиче, което седи пред вас в изкушаващо оскъдно облекло, ако разчитате на собствените си сили, колкото повече се борите против желанието, толкова повече ще искате да се нахвърлите върху нея. Докато, ако знаете как да гледате на нея като на аспект на Божията Майка, не само че няма да бъдете обзети от изкушение, но и така ще се въздигнете, че дни наред ще останете в поетически настроение на възхита. Мислете за всяко момиче, което се явява пред очите ви като за Божествената Майка, която ви прави честта да се покаже пред вас в една от нейните прояви, чрез лицето, погледа, усмивката на момичето … и й благодарете. Тогава вместо всяка девойка да бъде изкушение за вас, всички дъщери на Божията майка ще ви изпълват с неописуемо чувство на възхита и обогатяване. Където и да отидете, ще чувствате, че земята е пълна със създания, които радват сърцето ви и ви носят щастие …“ Любов и сексуалност 1, Омраам Михаил Иванов

-      
Купуване на илюзия за обич и лъжа вместо интимност
   
 „Тази компаньонка е толкова топла като човек и така ме разбира! Влюбен съм в нея и ще ходя пак и пак и пак – не мога без нея!“

     (1)    Топла е, докато си плащаш. Спри да си плащаш и виж какво се получава. Ако е добър търговец и знае, че ще и платиш по-късно, може и да се престори на „хрисима калудка“. Почувства ли обаче, че нямаш тази възможност, търговските ѝ умения наподобяващи сърдечност, странно как се изпаряват под жупела на сребролюбивата служба на мамона. Мислиш ли, че спи с клиентите си, защото наистина много ги обича, защото е добра самарянка? J А знаеш ли как коментира хората, с които спи и теб включително зад гърба ти? Но, нека не съдим, това е Божа работа… Дори да притежава известна характерова топлота, получаваш ли я, когато си в моменти на трудност, липса и провал в живота си? Може ли тази ѝ топлина да бъде истински и дълбоко преливаща се в любовта ти, когато тя я отдава на още стотици и хиляди мъже? Дали нужният фин синхрон на взаимното доверие, безкористност и безусловност на любовта, от които имаш нужда всъщност, се случват при платените ви срещи, в които получаваш илюзиите за внимание, грижа и съпричастност. Илюзии, да. Защото както имаш нужда да отдаваш сексуално енергията си, така имаш нужда да получаваш женската сърдечна топлота. Но, получаваш ли я или по-скоро, през лъжата на уменията ѝ за общуване, проектираш собствената си нужда от любов като истинска такава в нея?! Защото любовта не е търговия, а е истинска само когато е безусловна. Нека, въпреки казаното за обезлюбяващото емоционално изчерпване на блудницата, еквивалент на мъжкото отдаване на сила, да допуснем, че дадена проститутка в дадени моменти действително обича даден клиент – вероятно е възможно, макар и да звучи като оксимороните непорочно убийство или трезв алкохолик… Дали точно ти си този клиент всред стотиците такива (ако въобще такъв не живее само в презумпцията на проекцията на желанието ти да има такъв и ти да си този човек) или по-скоро ти се иска да бъдеш?!  А, когато през нощите имаш нужда да отдадеш любовта си и гушнеш любима, тя до теб ли е? Когато имаш температура, въпросната жена – клоака, бърсалка на хиляди мъжки похоти, носи ли ти чаша чай и завива ли те? Когато имаш финансови трудности, преминава ли с теб през тях?! Докато гледаш любим филм или четеш мъдра книга, тя съпреживява ли ги с теб?! Когато душата ти желае егото ти да помълчи, за да се прелее в душата на партньорката ти, тя с теб ли е?! Тя подарява ли ти вниманието и подаръка си за рождения ти ден?! Съпреживява ли с теб целите ти?! А, питайки с усмивка илюзията в пълните със самозалъгване, но налични в подсъзнанието ти вярвания: тя вярна ли ти е? А когато очевадно не е, как може плевелът на лъжата да ражда прасковите на любовта?! …

(2)    Прекрасна е междуполовата, партньорска любов. Дори да си отдал сърцето си на Богинята на душата си в духовен порив, естествено е да резонираш с партньорка от плът и кръв, да обменяш с нея противополюсната си енергия, да я обичаш като проява на Богинята, на Любовта! Да, твои деца са както творческите ти произведения, така и биологичните деца, създадени в акт на лоялна и взаимно отдадена любов с партньорката ти.  Какво по-нормално от това да искаш да даваш и получаваш вълшебството на любовта?! Когато преобразуваш порно и мастурбация зависимостта в независимата свобода на мъжествеността, радииращата от теб мъжка сила естествено привлича жените както магнитът на духа желязото на земната женственост. Да, чудесно е да погледнеш на порочния навик като на стълбица към силата, когато сега го овладяваш с помощта на решителния разум, смирената, твърда в приемането на напрежението мъжествена воля, за да се разгори огънят на естествената ти сила. Да бъдеш силен мъж. Знаеш, че нямаш нужда от смехотворни pick up технологии, когато диамантът на мъжествеността ти искри невидимо през аурата на мощта да владееш себе си! Да, когато хиляди пъти си падал и така приел слабостта си, сега знаеш, че имаш право да бъдеш силен, нали?!  Би могъл да си го повтаряш понякога: „Имам право да бъда силен! Имам право на мъжка твърдост! Имам право на здрава, разумна и любяща воля!“. А можеш и да осъзнаеш любовта си към временното напрежение по преодоляване на навика, знаейки че е нищожно пред мощта на силата ти, която вече живееш и познаваш през всяка клетка на тялото и емоционален заряд на неотклонната ти мотивация!

(3)    Сега усилието вече е автоматизирано. Превърнало се е в безусилното и здраво следване на навика за изгаряща мотивация, диамантена воля, огромната, но вложена в канала на мотивиращото себезаявяване мъжка агресия! Да, агресия, точно така! Защото си мъж и я имаш, а звярът в теб ръмжи и гледа с огнени очи. Преодолявайки порока, силата му се освобождава и влага в красиво партньорство, целеустремен живот по ръба на бръснача и скок по средата на огъня на смелостта! Точно така – тази сила е твое достояние – не е нужно да го знаеш съзнателно, когато цялото ти същество я познава и жадува като рождено право! Отвъд ума, между тази и другата мисъл – медитативно пространство, през което тихият зов на интуицията изпълва живота ти с любов, мъдрост. Свободата да бъдеш Себе си!

-          „Имам огромна нужда да обичам и да бъда обичан. Като ходя по проститутки, получавам и давам любов!“

(1)    Ти можеш да даваш всичко, основно парите и енергията си. Това, което получаваш обаче, е механично присъствие. Сексът с проститутка е като мастурбация, но с ползването на естествена вагина. Мастурбация в платено ползване на вагина – сякаш пускаш парички в автомат и когато времето изтече, услугата по платен секс – мастурбация в жена, се прекратява. Защото дори секс, иницииран от харизмата и уменията ти за междуполово общуване не е, камо ли любов. Такова даване на любов от твоя страна е като да обичаш проекцията на собствената си нужда от такава, тоест да се самозалъгваш, че я отдаваш в истинско любящо сливане. Толкова е истинско, колкото истинско е да мастурбираш в силиконова вагина, представяйки си, че е жена. Защото и получаването от страна на компаньонката е също толкова истинско  -лъжа е. Отдаваш реалната си енергия на нуждата си, подсъзнателно приемайки обекта – проститутка, за партньорка, каквато тя не е. Съответно получаваш… илюзия за партньорско сливане. Двустранна илюзия, при която обаче отдаването на енергия и пари от твоя страна са истински. Единственото истинско даване от страна на проститутката към теб, е евентуалното заразяване с венерическа болест…  Не, няма обвиняване – съвременният бум от проститутки при масов разпад на ценностовата система е неслучаен етап по сриване на старо и градене на ново, по-хармонично от старото. А най-тъмно е преди изгрева. Обвиняването е излишно – както на себе си, така и на който и да е. Вместо това, можеш спокойно да фокусираш вниманието си в процеса по свързване съзнанието с подсъзнанието и убеждаването му в задоволяване нуждите му от сила, обич и сигурност по достойни начини! Колко лесно е да живееш в чист и резониращ с Бога свят... Уви…  Колко по-трудно, но затова и по-ценно е да светиш в тъмнината на невежеството, разчитайки на вътрешния си ресурс, въпреки външните деградирали социални сугестии. Защото тогава нуждата от виделината ти е много по-голяма!

-          „Щом го има порното, значи е на мястото си, значи е част от божествеността на нещата. Ето, толкова е навлязло в културата вече навсякъде по света и всички го приемат за нормално, добро, полезно, зареждащо и съвсем на място – няма как толкова много хора да бъркат. Вероятно аз с моите глупави предразсъдъци, идващи от фантазиите на псевдодуховността ми, бъркам! Затова ще гледам и ще мастурбирам на воля, нормално е!

(2)    Всяко зло за добро и лъжата може да бъде слуга на истината – само когато имаш силата, любовта и познанието как да я подчиниш обаче! Порното и мастурбацията са инструменти по порастване – когато ги преодоляваш успешно. Изпитания за духа и мъжеството ти са. Когато съумееш да различиш лъжата от истината, да промениш пълните със заблуда убеждения и заложиш тези на свободата си чрез автосугестия, молитва, визуализационна работа с транс, здрава воля и съзерцание, само тогава порокът се явява слуга на целостта ти. Защото си се превърнал от роб в себевладеещ се господар. Понастоящем в света навлизат мощни нови енергии на светлина и мъдрост. В същото време, също така силна и организирана е и тъмнината. Когато чрез същината на божествеността си съумееш да се ползваш от динамичната сила, раждаща се при усилията да съвместиш противоречията си, да се ползваш от динамото на напрежението, раждащо се от устрема ти към доброто и тегленето назад от тъмнината на навика, тогава божествеността, която си ти самият, ползва злото като стълба към растежа ти – само тогава!

(1)    От една по-приземена, но свързана със законите на целокупния живот (Дхарма) позиция, порното, мастурбацията и въобще сексуалният разврат, ставащи все по-очевадни в света на технически напредващия, но нравствено деградиращ съвременен дивак, няма как да бъдат естествени и нормални. Самата проява на Човека през тялото на бозайника е свързана с конкретизиране на божествеността до земното, както и до овладяване и въздигане на земното до истински човешкото. Дори при животните сексуалността е регулирана от периоди на разгонване и далеч по-дълги периоди на сексуално спокойствие. Човешката природа на свой ред се явява част от божествеността и сексуалността има мястото си, само и доколкото е част от нея. Тоест, сексуалният разврат не е нормален нито за същинската ни природа, нито за тялото на бозайника, през което тя се проявява. Характерен е единствено за илюзията на лъжата, живееща в откъснатите от мъдростта на разумната природа вярвания, натрапвани от нравствения гнилоч на умиращата ни цивилизация. Умираща, за да даде път на едно ново, съзнателно и любящо човечество, свързано със законите на целокупния живот! Живеем във време разделно, в което зърното се пресява от плявата. Когато съзнателно ползваме това време за растеж, то се явява ценно, изключително ценно. Защото гнилият развал наоколо ни изисква много по-интензивни усилия от страна на съзнателността, за да запазим или възстановим здравето на душите си!

-          „Ето, с помощта на съвременните технологии вече става норма всяко момиче и момче на 18 и по-малко години, семейните двойки, партньорите и просто сексуално общуващите хора да си правят порно клипове и да се хвалят с тях. Никой не ги спира и сякаш дори се стимулира това поведение. Значи притесненията ми за порното и мастурбацията са неоснователни и мога да си правя постоянно. А мога и аз да потърся момиче, да си направя порно клипове и да ги пусна в интернет. Или да поработя с някоя разкрепостена симпатяга пред секс камери, като го правим постоянно!“

(1)    Живеем в свят на неконтролиран разврат, диктуван от преобърната с главата надолу ценностна система. Това е толкова факт, колкото факт е, че водата заблатясва, когато спре да тече и се движи към източника си – океана. Така и съвременният свят, спрял движението към източника на духа, е силно блатясал с пороците на алчността, гордостта, прелюбодейната похот, тщеславието,  безсърдечието и жестокостта… Свят, все по-откъснат от човешкото и човещината. А не е ли всяка хуманност част от и проявление на едно свързано с Бога съзнание?! Да, имаме свободна воля. Дали съвременният тотален разврат обаче е израз на свобода или на деградираща духа свободия, диктувана от модните, но пагубни за човешката цялост тенденции? Призивът към освобождаване от норми и разкрепостяване е добър, когато нормите са фалшиви. Има обаче норми, записани в самата природа на Битието – законите на Дхарма. По отношение на секса, те твърдят, че той е мощна съзидаваща сила, която впрегната и водена от юздите на духа, се превръща в наситена креативност, висока съзнателност, мъжествена решимост, силен интелект и одухотворен разум. Когато бива пилян безразборно обаче, води до … повече от оскотяване. Защото дори при животните сексуалността е регулирана от природни цикли, а често от качествата им съвременният човек може да се учи. Когато с експлозиите на сексуалното удоволствие се прекалява произволно, картината е като след ядрена война – опустошена, тъмна безжизненост. Снимащите се открито освен че покваряват самите себе си, съблазняват и повличат след себе си и милиони други, гледащи продуктите им. А някъде пишеше, перифразирам: „съблазанта е нужно да дойде, но горко на съблазняващите…“.

-          „Откакто по-редовно гледам порно, започна да ми се иска да правя секс с повече жени – сякаш моята партньорка не ми е достатъчна, а и определено не е така красива като жените от екрана! Ще се запозная с тази онази и ще ги вкарам в леглото – нали съм мъж, ловец, нормално е! А в нета има толкова сайтове за запознанства и е така лесно сега!“

(1 и 2) Да, лесно е. Пътят надолу е лесен в началото, но с течение на времето се превръща в жив ад. Лесно е да последваш порока. В началото е пълен с удоволствие. Но, удоволствие, което постепенно изпива заряда на вечната ти същност и прекъсва връзката с душата, с Теб самия. Тогава оставаш празна черупка, която няма достъп до вечността, до енергията на източника си. Его – черупка, която за да продължава съществуването си, трябва да наранява и смуче от другите, тъй като няма собствен източник на енергия. Его, което живее единствено в сенките на алчността, прелюбодейството, похотта, гордостта и тщеславието, но е лишено от смисъла на любовта. Еврейският мъдрец казва: „Който погледне жена с пожелание, вече прелюбодейства!“. Жените са красиви създания. Да ги гледаш без да им се възхитиш, е като да не оцениш неимоверната красота, вложена от Вселената в тях. Но, вдъхновяващото възхищение е едно, а похотливото пожелаване – друго. Красотата на жената може да вдъхновява и въздига, може и да принизява и смазва духа. Зависи от двете страни, участващи в процеса. От възприятието на гледащия и от посланията на жената. Когато човек живее чист, дисциплиниран и силен, резониращ с любовта живот, възприятието му на женската красота естествено се въздига до вълшебна възхита. Но, посланията на жената са също толкова важни. В порното вдъхновението е последното, което може да бъде търсено. Напротив, целта е раздухване на похотта, на суровата животинска страст, на желанието. Желанието обаче е причина за страданието, както е казал Сидхарта Гаутама (Буда). Тоест, порното директно фасилитира и предпоставя пожелаването на прелюбодейството. Пожелаване, което от емоция, бързо слиза до подтик за актуално действие. Появява се желание за секс с много и различни жени, любовници, проститутки. Желание, което отсъства при воденето на чист и смиреномъдър живот. Любовта в семейството се гради, подхранва, задълбочава с времето. Полива се като растение, изисква грижа, отдаденост, лоялна вярност. Защото тя е нещо далеч повече от страстта. Порното обаче пряко подрива семейните устои чрез прелюбодействените внушения, които устойчиво залага, когато е редовно и ексесивно гледано. А упадъчната и все по-деградираща нравственост на съвременния технологизиран дивак все повече се съгласява с тези сугестии и ги приема за норма… Да, партньорката ти не може да бъде вечно на 18 години, гърдите и задникът ѝ няма как да бъдат ту с такава, ту с онакава форма, малки, големи, стегнати или с онзи тургор и консистенция, който така те пленява в тази и онази порно звезда. Да, съпругата ти е просто жена – дори не е снимана през специални филтри, нито пък задължително е в такава идеална форма и кондиция като жените от екрана. При това е само една… Да, така е. Когато живееш живот, отдаден на призванието си на съзнателен човек, за теб далеч по-важно е уважението и взаимното разбиране, които от година на година растат в общото ви съжителство. Далеч по-важно е онова сърдечно приятелство, на фона на което дори мълчаливото ви присъствие един с друг е наситено с тишината на доверието и нежната хармония. Естествено е страстта да се въздигне до тази фина, тиха и постоянна любов, носеща смисъл и щастие. Неестествена е раздухваната до болка похот, която освен че задоволяване няма, носи все по-голяма неудовлетвореност и вътрешна празнина с течение на времето, посветено на напразни опити за удовлетворяването ѝ.

Един ученик попитал Буда: „Учителю, аз искам да бъда щастлив! Как да го постигна?“. Буда отговорил: „Премахни искам, после премахни аз и тогава, вече си щастлив!“.

-    
Овладяване на оковаващата лъжа. Победа, която носи свобода!
     
„Нови времена са, всичко се развива, човек се мени и израства. Мисля да предложа на съпругата/ партньорката ми да се включим в суинг парти, да си разменяме партньорите и партньорките! Защо не?!“

(2)    Защо не наистина? Правят го все повече хора. Все повече двойки решават да бъдат отворени семейства. Да, семейството губи устоите си пред очите ни. Държавниците вместо да внасят нравствена виделина в народите си, с мълчаливото си съгласие и бездействие спомагат пропагандирането на разврата и прелюбодейството. Масата църкви, затънали в плаващия пясък на тесногръдата си слепота и догми, не достигат до съвременния информиран  и мислещ човек. Затова бих се радвал този текст да достигне до дълбочината на разбирането на уважавания читател. Пътят на прелюбодейството е лесен – измамно лесен. Докато пътят на себепознанието и себеусъвършенстването изглежда нагорен и труден. Пътят на разврата обаче с течение на времето на следването му се превръща във все по-тъмен, трънлив и блатист – засмуква вървящия по него в тинята на тъмното безлюбие. Докато пътят на усъвършенстването в началото е труден, но колкото повече го върви човек, нозете на свободната воля укрепват, трудностите започват да се преодоляват със свещена радост, а панорамата става орлова и ангелска. Защото когато търсачът стигне върха на планината на познатото, продължава нагоре, към непознатото и непознаваемото на безкрая си от потенциал. Когато човек реши и успява да обуздае нагоните си, книгата на живата природа се разтваря пред взора му. Страниците ѝ преминават от най-малкия квант до най-голямата галактика, през мултивърса на Живота.В самата тъкан на Живота, на страниците на тази мъдра книга, преминаваща през съществото на духа ти, присъстват законите на Битието – Дхарма. Тогава знаеш, че когато вървиш по стъпките на призванието си на ученик в този време – пространствен тренажор на духа ти, се налага да впрегнеш нагонната си природа в колесницата на Човека. В противен случай божествената ти природа бива стъпкана в калта на нагонната природа на животното – бозайник, през което се проявяваш в този чертог на сенчести отражения, земния живот. Единици вървящи по пътя на духа са способни на истинско целомъдрие. За останалите здравите граници на семейното съжителство са пътят. А развратът – сладък в началото, с течение на времето води единствено до оскотяла деградация, лишена от светлината на Бога. Затова семейството е удачният избор в пътя на виделината!

-          „Да, много мастурбирам, но е нормално, всички го правят. Нещо напоследък ерекцията ми не е много добра и имам засечки с приятелката си. Обаче с проститутките по-малко се получават сякаш засечките - с тях не ми пука. Все повече ми харесва да ходя по проститутки – толкова е лесно, удобно, правят неща, за които даже не смея да кажа на моята, пък и по-евтино излиза от поддържането на любовница, а и мога да ги сменям всеки път, както при порното постоянно кликам и сменям!“

(1)    Да, механизмът е проучен. Допаминовите рецептори в зоните на удоволственото възнаграждение в мозъка се десензитизират. Съответно, за да има ерекция, са нужни все по-големи, различни и извратени стимули, които от нормална жена с естествени потребности няма как да бъдат получени. Истината е, че при поддържане на навика и напредване на въпросната десензитизация, скоро и разнообразието от проститутки и услугите им не помагат, а еректилната дисфункция се превръща във все по-постоянен факт. Не естествеността на партньорката ти е крива, а робията на порно – мастурбация зависимостта е, която поражда и увековечава все по-диаболични страсти и нужди. Потребността от все по-голямо разнообразие от женски обекти – самки е пряко стимулирана от порното. Обаче е противоположна на нуждата на духа ти от любящо сливане и все по-дълбоко единство с партньорката ти. Да, една партньорка, в моногамна връзка, резонираща със законите на Битието. Защото външният ти живот се явява отражение на вътрешния. Когато в теб самия единението със същността ти е цел, а още повече факт, тогава хармоничното единство с външната партньорка е естествено следствие от вътрешната ти зрелост.

(2)    Сега, когато всеки ден тренираш разширяването на съзнанието до подсъзнателните програми на навика си, познаваш нуждата си от страст, огън и сила. Колко прекрасно те се задоволяват, когато им поговориш от позицията на духа си. Тези същите нужди от огън, власт и сила, да. Те са толкова витални, нали?! Почувствай ги в тялото си, свържи се със зова на дивата природа. Огън, секс, агресия, страст, власт, сила, да! Подсъзнанието ти вече чувства, че порното отнема с лъжата си силата, страстта, агресията и очарованието – то някакси е помъдряло. Като гърмян заек е, като дивак, удрян многократно от светкавицата на страстите е… Една телесна мъдрост, която е готова да се довери на повика на по-висшата природа – на Човека! Можеш да си представиш как векторът на мотивацията и енергията ти, който по навик се спускаше надолу, към директното задоволяване на страстта, към късото съединение на изчерпването на силата – виж как същият този вектор на огнената ти мотивация трепти и се устремява решително нагоре, към духа ти, напред, към социалната ти реализация, настрани, към партньорската ти обич! Тогава от стремежа нагоре към духа, се ражда набожно присъствие, обагрящо телесните нагони в смисъла на потенциала. Агресията се превръща в мотивация, страстта в огъня на творчеството, а стремежът към власт в себевладеещата мощ на смисъла да си препълнен от смисъл и доволството на духа си. Тогава част от този вектор на силата ти спокойно се отправя напред, към социално-професионалната ти, решителна и пробивна реализация и настрани, към партньорската ти, лоялна и искрена обич. Обич, пълна с уважение, оценяване на малките жестове и уют в тишината на взаимното присъствие! Сега всичко е наред и аз знам, че всяка твоя клетка го знае!

(3)    Познавайки както страстта, така и овладяването ѝ от позицията на духа, би могъл да се запиташ: „Какво ми носи щастие и пълнота все по-силно в огъня на духа ми?“. Оставяйки този коан да проникне отвъд ума, отговорът идва от сърдечния разум на радостта и се спуска дълбоко към долния център в корема ти – хара. Изкуството да се уважаваш – Себе си, чистото проявление на мъжкия дух, изявен в най-малките ежедневни дела. Дзен, Исихия, Дзогчен – живот от позицията на духа – Ти! 

-          „Откакто повече, по-често и по-продължително гледам порно и мастурбирам, започна да ми се иска и да ми липсват нещата, които правят проститутките от екрана. Моята партньорка обаче не иска да прави всичките. А на мен започнаха да ми се искат все по-странни, разнообразни и според партньорката ми извратени неща. Но защо извратени – ето, жените от екрана ги правят! Като партньорката ми не иска, ще си намеря с коя!“

(1)    О, да, ще намериш и още как. Съвременната порно култура се отразява както на мъжкия, така и на женския пол. В културите, запазили връзката със законите на разумната природа, все още се цени девствеността преди брака (сключван на адекватна възраст), верността и лоялността в брака, развитието и подхранването на истинна партньорска и съпружеска обич и разбирателство. Съвременното западно (западнало) общество все повече се отдалечава от тези изконни принципи. Отдалечаване, превръщащо средния двуног в технологизиран дивак с примитивна, преобърната или въобще липсваща ценностна система. Научно проследим е спадът в глобален мащаб в нивото на когнитивните способности – внимание, памет, интелект, способност за абстрактно мислене, понятие за смисъл… Жената може да въздига, може и да принизява – според качеството на съзнанието, определящо поведението ѝ. В Индия и досега наричат жените „матаджи“ – свята майка. Къде обаче е светостта на еманципираната по един много погрешен, мъжки модел, западна жена? Модел, който повелява копиране на мъжкия патерн за реализиране на колкото се може повече бройки, при търсенето на още и още похот. Модел, превръщащ социално следвания в съвремието женски идеал в блудница…

Ето какво твърди дълбоката мъдрост на Соломоновите притчи:

(2) „Соломонови притчи, глава втора:
10. Кога мъдрост влезе в сърцето ти, и знанието бъде приятно на душата ти,
11. тогава разсъдливостта ще те брани, разумът ще те варди,
12. за да те спаси от зъл път, от човек, който говори лъжа,
13. от ония, които напущат правите пътеки, за да ходят по тъмни пътища;
14. от ония, които се радват, вършейки зло, които се възхищават от зла развала,
15. чиито пътища са криви, и които блуждаят по свои пътеки;
16. за да те спаси от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си,
17. която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог.
18. Домът й води към смърт, и пътеките й - към мъртъвци;
19. никой от влезлите при нея не се връща и не встъпя в пътя на живота.
20. Затова ходи по пътя на добрите и придържай се о пътеките на праведните;

Глава пета:
1.       Синко, внимавай на мъдростта ми и дай ухо към разума ми,
2. за да спазиш разсъдливост, и устата ти да завардят знание; не давай внимание на лъстива (развратна)жена;
3. защото мед тече от устата на чужда жена, и нейната реч е по-гладка от дървено масло;
4. но сетнините от нея са горчиви като пелин, остри като двуостър меч;
5. нозете й слизат към смъртта, стъпките й стигат до преизподнята.
6. Ако пожелаеш да проумееш пътеката на живота й, пътищата й са непостоянни, и ти не ще ги узнаеш.
7. И тъй, деца, слушайте ме и не отстъпвайте от думите на устата ми.
8. Дръж по-далеч от нея пътя си и не отивай близо до вратата на къщата й,
9. за да не дадеш на други здравето си и годините си на мъчител;
10. за да се не насищат чуждите от твоята сила, и трудовете ти да не бъдат за чужда къща.
11. И ще охкаш отпосле, кога плътта ти и тялото ти бъдат изтощени, -
12. и ще кажеш: "защо мразех поука, и сърце ми презираше изобличение,
13. защо не слушах гласа на моите учители, и не наклонявах ухо към наставниците си

Глава шеста:
23. защото заповедта е светило, и поуката - светлина, и назидателните поуки - път към живота,
24. за да те пазят от покварена жена, от лъстив език на чужда.
25. Не пожелавай хубостта й в сърцето си, (да не бъдеш уловен чрез очите си) и да не те увлече с клепките си,
26. защото поради блудница жена човек изпада до корица хляб, а жена прелюбодейка улавя многоценна душа.
27. Може ли някой да си тури огън в пазуха, без да изгорят дрехите му?
28. Може ли някой да ходи по живи въглени, без да опари нозете си?
29. Това същото бива и с оногова, който влиза при жената на ближния си: който се допре до нея, няма да остане без вина.
30. Не прощават на крадеца, ако краде да насити душата си, кога е гладен;
31. хванат ли го, той заплаща седморно, дава всичкия къщен имот.
32. Който пък прелюбодействува с жена, той ум няма; погубва душата си оня, който върши това:
33. бой и срам ще намери той, и безчестието му няма да се изглади.
Притчи Соломонови, глава седма:
4. Кажи на мъдростта: "ти ми си сестра!" и наречи разума твой сродник,
5. за да те пазят от жената на другиго, от чуждата, която подслажда думите си.
6. Ето, веднъж гледах от прозореца на къщата си, през моята решетка,
7. и видях между неопитните, забелязах между младежите един неразумен момък,
8. който прекрачваше стъгдата близо до нейния ъгъл и който вървеше по пътя към нейната къща,
9. по здрач, когато се свечеряваше, в нощната тъмнина и в мрака.
10. И ето, насреща му жена, натруфена като блудница, с коварно сърце,
11. бъбрива и необуздана, нозете й се не спират вкъщи:
12. ту на улицата, ту по стъгдите и при всеки ъгъл залага примки.
13. Тя го сграбчи, целуна го и с безсрамно лице му думаше;
14. "мирна жертва имам: днес изпълних оброците си;
15. затова и излязох насреща ти, за да те подиря, и намерих те;
16. с килими украсих леглото си, с разноцветни платове египетски;
17. спалнята си накадих със смирна, алой и дарчин;
18. дойди, ще се опиваме с нежности дозори, ще се насладим с любов,
19. защото мъж ми не е у дома: той замина на дълъг път;
20. кесия сребро взе със себе си; ще си дойде дома към пълнолуние."
21. С многото ласкави думи тя го увлече, с мазните си уста го завладя.
22. Веднага той тръгна подире й, както вол отива на клане (и както псе - на верига), както елен - на изстрел,
23. докле стрела не прониже черния му дроб, както птичка се хвърля в примка и не знае, че тя е за нейна гибел.
24. И тъй, деца, слушайте ме и внимавайте в думите на устата ми.
25. Да се не отклонява сърцето ти в нейния път, не скитай по пътеките й,
26. защото тя мнозина е свалила ранени, и мнозина юнаци са убити от нея:
27. нейният дом е път за преизподнята, който слиза във вътрешните жилища на смъртта.
Глава девета:
13. Жена безразсъдна, бъбрива, глупава и която нищо не разбира,
14. сяда при къщните си врата на стол, по високите места на града,
15. за да вика минувачите, които си вървят право по пътя:
16. "който е глупав, да свърне тука", и на малоумния казва:
17. "крадена вода е сладка, и укрит хляб - приятен".
18. И той не знае, че там са мъртъвци, и че поканените от нея са в дън преизподнята. Но ти се отдръпни, недей се бави на мястото, не спирай погледа си върху нея; защото по тоя начин ще минеш през чужда вода. Бягай от чужда вода и не пий от чужди извор, за да поживееш много време и да ти се прибавят години живот.

Глава 11:
16. Добронравна жена придобива слава (за мъжа, а жена, която мрази правда, е връх на безчестие. 

Глава 12:
4. Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му.

Глава 18:
23. Който е намерил (добра) жена, намерил е благо и получил е благодат от Господа. Който напъжда добра жена, напъжда щастие, а който поддържа прелюбодейка, безумен е и нечестив.

Глава 23:
27. защото блудницата е дълбока пропаст, и чужда жена - тесен кладенец;
28. тя като разбойник причаква и умножава законопрестъпниците между човеците.“
Да, в немалко съвременни жени дълбоко са заложени внушения, които те подобно на несъзнателни биороботи, приемат за свои. Но, това е техен избор или по-скоро неспособност за съзнателен избор. А как реагираш ти, това е твоя отговорност. Ето как мъдрецът вижда този въпрос в:

„Притчи Соломонови, глава пета:

18. Благословен да бъде източникът ти, и утешавай се с жената на своята младост,
19. с либавата кошута и прекрасната сърна: нейните гърди да те упояват всяко време, с любовта й се наслаждай постоянно.
20. И защо ти е, синко, да се увличаш от външна и да прегръщаш гърдите на чужда?
21. Защото пътищата на човека са пред очите на Господа, и Той измерва всичките му пътеки.
22. Беззаконника хващат собствените негови беззакония, и връзките на греха му го държат:
23. той умира без да бъде поучен, и от голямото си безумие се изгубва.

Глава 31:
10. Кой ще намери жена добродетелна? Нейната цена е по-висока от бисер;
11. сърцето на мъжа й е уверено в нея, и той не ще остане без печалба;
12. тя му отплаща с добро, а не със зло, през всички дни на живота си.
13. Набавя си вълна и лен, и на радо сърце работи с ръцете си.
14. Тя, както търговските кораби, отдалеч си набавя храна.
15. Тя става още през нощта и раздава храна в къщата си и уреченото на слугините си.
16. Намисли си за нива, и придобива я; от плода на ръцете си насажда лозе.
17. Препасва със сила кръста си и укрепва мишците си.
18. Тя чувства, че занятието й е добро, и светилото й не гасне нощем.
19. Протяга ръце към хурката, и пръстите й се хващат за вретеното.
20. Шепата си на сиромах отваря, и ръката си на нужделив подава.
21. Не се бои от студ за челядта си, защото цялата й челяд е облечена с двойни дрехи.
22. Тя си тъче килими; висон и пурпур е нейно облекло.
23. Мъжът й е известен при портите, кога седи със старейшините на страната.
24. Тя работи покривки и ги продава, доставя пояси на финикийските търговци.
25. Здравина и хубост е нейно облекло, и весело гледа на бъдещето.
26. С мъдрост отваря устата си, и кротка поука е на езика й.
27. Наглежда домакинството вкъщи и не яде хляба на празността.
28. Стават децата и я облажават, - мъжът, и той я хвали:
29. "много жени добродетелни е имало, но ти надмина всички".
Глава 25:
28. Каквото е разрушен град, без стени, такова е човек, който не владее духа си.“

(2) От теб зависи, приятелю. От твоя избор зависи дали да вярваш на примамливите, но плитки и заробващи внушения на потъващия в хаос и беззаконие свят (за законите на любовта, мъдростта и добродетелта говоря) или на ненатрапливия, тих и величествен шепот на душата си. Душата ти е като звезда, а сугестията на болното общество като червена лампа. Лампата изглежда ярка и завладяваща, а звездата далечна и слаба. Дали е така обаче? Когато послушаш зова на любомъдрието, тази вътрешна звезда се превръща в слънцето на вечността ти.


-          „Партньорката ми започна да се съгласява да прави всички неща, които започнаха да ми се искат, откакто ги гледам в порното. Обичам я, но въпреки това неспираемо започна да ми се иска да съм с други! Съзнавам, че така мога да разваля връзката си, но не мога да се спра“

(1 и 2) Дори на челна стойка да застане партньорката и единият ѝ крак да е на тавана, а другият в съседната стая ( J ), дори да е овладяла най-развратните орално – гърлени ласки, дори да е действително изумително красива и пленителна, обсебеният ум на порно зависимият няма как да бъде задоволен. Защото порното го програмира за разврат, невярност, промискуитет, секс заради секса, програмира го за нови и още нови и още партньорки. Мъжът принципно има такава склонност, заложена в него биологично. Съзнателният, живеещ от позицията на духа си мъж обаче умее да прихваща нагонните си подбуди и да ги сублимира до мощта на духовната си същност, до силен социален живот и професионални успехи. Порното обаче взаимодейства директно с биологично заложените импулси за репродукция, като ги стимулира до свръх извратени мащаби и желания. А, колкото повече желания, толкова повече страдания, казват мъдрите.

-          „Жена ми е в другата стая и ме чака. Но, нека пусна само за малко порно – със спрян звук. Е, как да не се пипна … О, станало два през нощта…“

(1)    То е като алкохолната зависимост – без едно питие може, но само едно не стига. Порното и породената от него зависимост от мастурбация са от една страна срамувана проблематика, за която не е прието да се говори под влияние на овехтели социални клишета, а от друга – все по-масови зависимости. Масови, но пренебрегвани под влияние именно на срама. А П.М З. има не по-малка деструктивна сила от хероиновата или амфетаминова, алкохолна или хазартна зависимости. Една от сферите, които страда, е съпружеският живот. Съпругата на П.М.З. човек може да е прекрасна, разбираща, топла и обичаща, сексуална и почти вълшебна във всяко едно отношение. П.М.З. обаче е закачен за дрогата си. Дрога, която изсмуква енергията му и вреди на всяка една житейска сфера. А конкретно на семейните отношения. Семейният секс престава да бъде интересен и желан от П.М.З. човек. А отвъд секса, мъжът става безволеви, плашлив, раздразнителен и нерешителен под влияние на биохимичните си сривове. Все по-често получавам едни и същи оплаквания и молби за помощ от съпруги: „Мъжът ми си пуска порно всяка свободна минута, когато си мисли, че не го гледам. Интересът му към мен като жена изчезна, а като човек се превърна в намусено, страхливо и раздразнително мекотело…“. При това не става дума за някакви дебеланки, а за прекрасно изглеждащи, чаровни и привлекателни жени.

(2)    Когато почувстваш обсесивния импулс да пуснеш порно, дори няма нужда да реструктурираш и интелектуално да пробваш да променяш илюзиите, да разубеждаваш неразумните автоматични мисли, базисни вярвания и въжделения зад тях – вече си го правил много пъти и рационално познаваш пагубността на обсебеността си. Сега можеш просто да се довериш на волята на духа си, на Бога в теб. Да се свържеш с онази любяща и светла виделина, която именно притежава качеството воля. Воля, водеща към свобода. Тази тиха, но мощна, любомъдра воля, която прегръща спокойно здравото усилие по незадоволяване на навика и казване твърдо  мъжко ДА на свободата. Наситена с обич воля, която смирява импулсите на навика и прегръща породеното напрежение и дискомфорт. Тази воля в различна от его ината. Тя е част от същината, от теб като истински Човек. Призови тази воля и доверявайки се на протичането ѝ през ума, чувствата и тялото ти, се зарадвай. Да, радвай се на нагорния път, водещ към чистия въздух. Там горе гледката е изумително красива, визията висока, себепознанието автентично. Така живеейки по призива на духа си, знаеш как социалните ти изяви, професионални успехи и вдъхновено творчество стават ежедневни в живота ти. Тогава си предприемач, взел нещата в ръцете на свободата си. Да, можеш и знаеш че можеш!

-          „Жена ми се досеща, че мастурбирам и гледам порно – по-рядко правим секс, ерекцията ми е по-слаба. Казва, че не се чувства желана, обичана, че сякаш не присъствам или съм станал някакси отнесен и постоянно раздразнителен!“

(1)    Да, досеща се и така се чувства, а за да бъдеш стойностен човек, мъж и съпруг, е нужно да се освободиш от робията на пагубния, пиещ от вечността ти навик!

(2)    Там, дълбоко навътре в това пространство, в което вече познаваш величието си, знаеш че виждаш партньорката си така, както и докъдето си стигнал във възприемането на собствената си вътрешна партньорка, душата ти! С все по-голяма лекота или просто спонтанно сега сублимирайки енергията на порока в сила на мощно, воинско социално присъствие, анимата (душата) ти се превръща във все по-чаровна, духовна, вдъхновяваща. Съответно дори без да искаш, започваш да оценяваш съпругата/ партньорката си – да я виждаш като богиня! Да, като богиня! Ти и тя сте скачени съдове – това е социално енергиен факт. Не знам дали знаеш или просто се случва така естествено, че душата ти вече го знае – партньорката ти действително започва да резонира със събудените качества на душата ти. Красиво е да владееш магията на вътрешната си алхимия, водеща живота ти по вълшебната пътека на очарованието!

-          „Жена ми/ партньорката ми влязла в лап-топа, след като съм забравил да изтрия историята… Вдигна ми скандал – каза ми, че отдавна знае, че гледам порно и мастурбирам. Каза: „Такъв мъж не искам! Или го преодолей, или сме дотук!“. Е да де, то и аз искам да го преодолея, пробвал съм много пъти, ама не мога, по-силно е от мен… Изчака ме няколко месеца и като видя, че съм безсилен да променя нещата, си взе багажа и се изнесе. Оф, я да се успокоя с малко порно…“

(1)    Честа ситуация в семействата на пристрастените, обсебени от порното и мастурбация хора. Ситуация, в която партньорката е напълно права в изискванията си за промяна. Ако продължава да търпи, би станала съзависима част от проблема, вместо от решението. Права е и в евентуалното си напускане, когато не вижда активни усилия, липса на търсене на помощ и реална мотивация за справяне. Порното буквално съсипва живота на обсебения от него – духовния, социален, професионален, партньорски, творчески и емоционален живот… Мастурбиращият дотолкова може да загуби свободата на волята си, че здравият разум да бъде „глас в пустиня“…

(2)    Няма граници за търпеливата и подходящо приложена, упорита мотивация! Там, където някой отдавна се е отказал да опитва, ти тепърва започваш и подобно на капка, разграждаш скалата на старото с непреклонната си, дълготърпелива мотивация! Относно гласчето, което твърди „Не мога…!“, запитай се, дали това е твоя или натрапена от стадното мислене фалшива мотивация?! Защото когато някой твърди, че нещо е невъзможно, нека не спира този, който вече го постига и стабилно се установява в различното съзнание! Да, спомни си за стотиците клипове в интернет, изпълнени със свидетелствата на млади мъже, постигнали свободата си! Когато приемеш, че паданията са част от все по-успешните и устойчиви усилия в пътя по продвижение към свободата ти, решителността на мъжествеността ти вече е постигнала освобождението!

(3)    Оставайки в разстоянието между тези две мисли, на фона на усилията от предходните две стъпки, инерцията от разумната, смирена воля така естествено се прелива в свободния, естествен полет на духа ти, който просто Е! Тогава няма нужда от нищо друго, освен от оставането в това балансирано състояние на присъствие на духа, пренесено сега и във всяко сега, във всеки миг от живота ти!

-    
      „Ще се пипна само малко, какво толкова!“

(1 и 2) Неврохимичната секреция прилича на лавина. В началото е безобидна, но не след дълго желанието става обсесивно неспираемо. Какво в теб искаш да запълниш с това самоизчерпващото действие и какво те кара да получаваш насладата от действително красивите богини/ жени реално, от тях самите? Не ли безлюбната слабост, празнина и липса, които се запълват обаче с мъжество, стабилност, сигурност, дисциплина и сърцатост, търсени и ценени от коя да е жена. Докато въпросното пипване неусетно прераства в погубващо потенциала и разширяващо липсата и празнината в теб действие... Липса на смелост, сигурност и мъжественост, които П.М.З. директно предизвиква. А жените имат способността да долавят мъжествеността или липсата ѝ. Тоест, уж се възхищаваш на гледаните жени и ти се струва, че ги искаш, но всъщност самото действие подрива решителността и силата ти, което те поставя в позицията на нежелан от всяка нормална жена, както и отнема харизмата, която е ключова при взаимоотношенията с другия пол. Харизма, съставена от сила и любяща решимост, която ако я имаш, те кара с лекота и радост да общуваш с жените на всяко ниво. Ако я нямаш обаче, никаква външна преструвка не може да скрие слабостта ти пред фините душевни възприятия на жените!

-          „Така както си седя тук сам и бездействам или пък сега, докато работя от в къщи на компютъра, защо да не си пусна малко порно и да си направя малко? Какво толкова, естествено е!“

(2      ) Естествено е да живееш силно, творчески, дисциплинирано и красиво. Естествено е да почувстваш прекрасната енергичност, зареденост и радостна мотивация, които започват да преливат от теб, когато освободиш сега окованата от порока сила. Сила, която освобождаваш с помощта на здравия разум, медитативното общуване с подсъзнанието, любящата воля/ възнамеряване и автентичното присъствие на Себе си в съзерцанието, превърнало се в неотменна част от живота ти – да! Когато сега така почувстваш помитащата мощ на вдъхновението, знаеш че изкушението се опитва да подмами, като ползва същата тази сила, но в посока деградация и изчерпване. Тогава осъзнаваш, че няма какво да губиш – напротив, доверявайки се на здравото усилие, мъжествеността се превръща от мит в преживелищен факт. Изкушението е нужно да дойде и ще идва. Заставайки в него с все повече оцялостената си индивидуалност, свързан с подсъзнанието си, сега то вече знае, че има прекрасни емоционални и поведенчески, социални и партньорски, приятелски и междуличностови начини за задоволяване на естественото му желание за щастие. Така живееш истински – свободен си. Няма жестока битка, но здраво и любящо, прихващащо усилие, заредено с дълбокото осъзнаване верността на посоката, идващо от правата мисъл и способността за комуникация със самия себе си, с подсъзнанието. Можеш, защото подсъзнанието ти го може, когато сега цялото ти същество го може в акорд с духа естествено – да!

-          „Сега като се излежавам сутринта в леглото, колко ми е приятно да пофантазирам, да си представя онази порно звезда, а после онова момиче от уеб камерите. Е, как да не си направи човек, толкова е приятно!“

(3)    Излежаването в компанията на милувките на партньорката ти е чудесно. Както и след дълги работни дни и месеци, в някоя неделна утрин, когато съзнанието ти присъства дори там, където сънят и будността се сливат в лекия или дълбок транс. Транс, свързан с безкрая на Бога, при който умът се е научил да следва господаря на сърдечния си разум. Дори тогава излежаването е изключение. Когато обаче си пристрастен затворник в тъмницата на порока, то е забранено, тъй като умът веднага тръгва в привичната посока на навика, който вярва, че му носи щастие – докато всъщност го отнема! Затова една-три минути след събуждането стани – просто стани, ползвайки здраво волево усилие!

-          „Днес съм сам у дома. Имам доста работа, но някакси ми се иска ей така, само за малко, да погледам порно, само за малко и после продължавам с работата!“

(1)    Звучи като „Аз спрях пиенето след години алкохолизъм, но сега ми се иска да обърна една чашка ракийка. Само една, какво толкова, полезно е…“ Ако никога не си бил алкохолик или зависим от порното и мастурбацията, действително понякога, в компания можеш да пийнеш и забравиш, а в случая с порното, да погледаш. Макар че, дори  тогава – не сам, а с любимата си жена  -възбужда, слива страст и любов до единството на взаимността. Ако обаче пробваш да разрешиш П.М.З. и евентуално си успял да си чист/ трезвен известно време, самата мисъл „Само малко, какво толкова!“ и кликането на тв дистанционното или влизането в порно сайта вече са гаранция за един много трудно спираем процес. Спираем е обаче, когато е хванат в зародиш. Чрез развитата вече в теб способност за метакогнитивно/ самосъзнателно наблюдение и регистриране на появяващата се автоматична мисъл. Когато я доловиш и преобразуваш с връзка с реалността и здрав разум, към нужното волево усилие можеш да добавиш умението си за убеждаване на самия себе си. Умението за общуване на съзнанието с подсъзнанието ти, при което любящата светлина на свръхсъзнанието (Божественото в теб, потенциала ти) одухотворява целия процес. Общуване (автохипнотерапия, медитация), при което подсъзнанието ти се убеждава в прекрасните нови посоки по творческо вдъхновение, които му носят огромна и блажена печалба!

-          „ Даосите, тантра на лявата ръка и в нео-тантра дори препоръчват мастурбацията, когато е без свършване и с енергийна циркулация по вътрешните канали!“

(1)    Техниката на правене на любов с овладяване на оргазма (свещена сексуалност – виж книгата ми на тази тема) е древна част от духовния път. Когато е правена с партньорка обаче. Дори усвояването ѝ става с партньорка, не и сам. На запад виреят нагодени към фалшиви вярвания митове за тантра и дао, свързвани единствено със секса. Всъщност това са цялостни психо духовни дисциплини. А, овладяването на сексуалността е част от тях както даден щрих от цялата картина, нищо повече. В тези духовни системи, сексът се ползва, но регулирано, дисциплинирано, овладяно, винаги съчетавайки мъжа и жената, не и сам. Самостоятелното съчетаване на полярностите се случва, но в чисто вътрешна, целомъдрена, надхвърлила секса практика. Твърденията на някои западни псевдо учители и заблудени практици нямат общо нито с духовността, нито с психичното и телесно здраве!

-          „Даосите препоръчват упражнението на елена – масаж на тестисите. Ахааа, копелетата от махалата му викат на това джобен пинг понг, ха хаааа. Значи е полезно! Оф, е как да не пипнеш и члена си и само малко да помастурбираш?!“

(1)    Здравият дух няма нужда от такава стимулация, както за здравото тяло масажът няма жизнено важно значение. Когато си П.М.З. човек, живеещ в деградиращ свят с преобърната ценностна система, гръмогласно тръбяща развратни внушения, уж полезно упражнение като разискваното автоматично се превръща в повод за задействане на блудния навик. Затова, когато човек чете, е добре да различава златото от ръждата, да пресява зърното на полезното от плявата на илюзиите.

-          „С тази колежка все се шегуваме, хвърляме си от онези погледи, флиртуваме – харесва ме, а и на мен ми харесва, много е секси, много! Като си мисля за нея и ръката ми сама отива към ципа на панталона…“

(1)    Когато ръката ти отива към ципа на панталона ти и се отдаваш на мастурбация, на следващия ден комуникацията с колежката вече не е същата. Нямаш енергийния заряд и брилянтността на отсроумието, смелостта и радииращата сила, която жената чувства в теб. Защото жената търси в мъжа преди всичко сигурност – енергийна, емоционална, всякаква. С мастурбацията губиш енергията, чара, наситеността на присъствието и мъжествеността си. Не поради твърденията на някакъв фалшив морал, а поради биохимичните сривове, свързани с хормоналните и в крайна сметка, психо – енергийни процеси, нагнетеност на силата или липсата ѝ в теб. Парадоксът е, че уж се стремиш към колежката, а сам пресичаш пътя си към нея. Защото никоя нормална жена не иска до себе си слаб мъж, неспособен да издържи на налягането на импулсите си, да отложи удоволствието и да вложи енергията си по подходящия начин в подходящите обекти. Правени са дългосрочни психологични изследвания. Пред група деца се поставя бонбон – пред всяко по един. Дава им се задача – „Сега, възрастният ще излезе от стаята, а вие не трябва да ядете бонбона. Ако след 15 минути, когато човекът се върне, не е изяден, получавате по още един и можете да изядете и двата!“. В течение на десетилетия, животът на децата е проследяван. Тези, които са успели да не изядат бонбона, в живота си неизменно постигат високи успехи във всяка една сфера. Докато останалите се превръщат в посредствени, сиви люде.

(2)    Дори само по себе си, въпросното отлагане на удоволствието вече носи силно присъствие на вътрешна радост – поради високото енергийно ниво, радииращo от теб. Сякаш се чувстваш в центъра на енергиен щит, който те предпазва, но и ти дава сила за живот, наслаждение от трудностите, ищах за постигане и уравновесена мъжественост. Никоя жена не може да устои на тези мъжки качества!


-          „ Да, уморявам се, но това е като при спорта – добра умора е и в дългосрочен план ставам по-силен! Мастурбацията е хормонален фитнес – добре е да я правя. Макар и след всеки път да се чувствам ужасно, със сигурност след време няма да е така, а организмът ми ще се е научил да бъде много по-силен!“

(1)    Такова разсъждение прилича на българската поговорка: „Тъкмо научих магарето да не яде и то взе, че умря!“… Не, аналогията с фитнеса тук не важи – нито науката, нито личната опитност на всеки мъж наоколо ти говори за такава връзка. Напротив, колкото повече мастурбация, толкова повече слабост. Все едно да си пускаш кръв и да чакаш да станеш по-силен. Или да нараняваш бъбреците си и да очакваш да станат по-здрави. Всред алкохолиците и наркоманите се шири подобен мит за „повече тренировка (употреба на алкохол, вещества…), повече издръжливост…“, което е пожелателно мислене, на фона на актуално самопогубване.

-          „Китайците казват, че ако не си свършил, не пилееш жизнена сила. Следователно ако мастурбирам без да свършвам, с циркулация на енергията, мога да го правя колкото си часове искам всеки ден и това няма да повлияе на енергията, мотивацията и живота ми никак, а само ще се чувствам прекрасно. Защо да го спирам тогава – така губя цялата тази оргазмична сила и блаженство!“

(1)    Китайците са прави – защото твърдението им се отнася до сливането в свещен сексуален съюз с обичана партньорка. В такъв съюз, при овладян оргазъм и работа с вътрешно меридианната, енергийна мрежа, енергията не се губи, а се сублимира до духовна, както и се обменя с тази на партньорката, а дори и с Небето,с енергията на светлите и възвишени същества. Защото такъв секс се превръща в свещена молитва, във фин медитативен акт, който въздига кондензираната сексуална енергия до първоизточника ѝ – любовта.  Дори тогава мъжът отделя енергия, тъй като е емисивен по природа, но това отдаване в свързано с баланс и обмяна. Докато в мастурбацията мъжът единствено губи – колкото повече, толкова по-зле и повече разхищение - факт… 

-          „Мога да превърна порното и мастурбацията в медитация – да, сякаш вече го правя, да!“

(1 и 2) Порното и мастурбацията са откровен продукт на диаболичния развал на този свят. Можеш да обуздаеш злото и ползваш силите му в служба на безкрая в теб, но не и да го победиш. Можеш да прихванеш сексуалността си и я вложиш в огъня на Любовта. Когато обаче я поливаш с керосина на порното, този и без това изискващ немалки усилия процес по вътрешна метаморфоза, става неуправляем и почти мигновено деградира до димните пушеци на обсебващата похот. Тоест, стремежът към трансформация от реален, се превръща в пожелателно извинение за отдаването на деградиращия разврат. Когато такава автоматизирана мисъл и импулс пресекат съзнанието ти, осъзнай я и меко я преработи с връзка с реалността и здраво волево усилие. А реалността е следната. Порното залива, помита и буквално обладава, отнема здравия разум и импулс към себевладеене, превръща човека в жалка пионка на страстта, изпиваща силата на любовта му. Страстта е нещо нормално, когато е ползвана като гориво на любовта. При П.М.З. обаче, се случва обратното – любящата душевна сила е ползвана като гориво на страстта. Отнемана е енергията на вечната ни душа, на бъдещето ни, на божественото в нас. Когато си зависим, да си мислиш, че можеш да превърнеш гледането на порно в медитация, е като да си мислиш, че приемането на метаамфетамини те води към любовта… Води те към тотална неврохимична, енергетична и социална деградация и провал.

-          „След толкова години П.М.З., вече почти не ми става с реална жена. Като си го правя по-често сам, се чувствам потентен. Затова продължавам да си го правя“

(1 и 2) Причината за все по-липсващата ерекция при дълго време поддържана П.М.З. е известна – намаляване чувствителността и функционалността на допаминовите рецептори в мозъчните допаминергични зони на удоволственото възнаграждение. Тази рецепторна чувствителност е напълно обратима в период на 2-6 месеца трезвеност (отвъд пагубния навик). Когато започнеш да практикуваш тази трезвеност, действително за няколко седмици или месец, се появява субективното усещане за импотентност, за липса на енергия и заряд в половата зона. То е един вид нормална почивка, постепенно но сигурно натрупване на енергия в тази зона, свързано с възстановяването на рецепторната възприемчивост. Добре е да знаеш, че това усещане е временно и напълно естествена част от възстановителния процес. В ума ти започват да минават мисли: „Не ми става вече, по-добре да си го направя, за да върна потентността си!“, „Като се самостимулирам, все пак имам някаква ерекция и възбуда, чувствам се силен и затова по-добре да преодолея това усещане с мастурбация!“…  Такива автоматични мисли пораждат импулс и за връщане към блудния навик. Но са заблуда. Когато с помощта на здравия разум, молитва, хипнотерапия, медитация и съзерцание, здрави волеви усилия, приложени в активен и силен живот, започнеш да преодоляваш ръкоблудието, въпросното усещане за слабост е нормална и временна част от възстановителния процес. Прекъснеш ли процеса, воден от лъжата на навика, проявявана в пълните с илюзии автоматизирани мисли, възникващи от несъзнаваното му представителство в теб, всичко се срива. Затова няма нужда да вярваш на тези мисли, а на устрема си към силата! Силата на чистотата. Силата на любовта. Силата на мъжествената решителност. Силата на приемането на слабостта, която чувстваш. Защото така се ражда силата ти! Не след дълго временното усещане за полова слабост, се променя в стабилно висока самооценка, повишено ниво на енергия, владяна от любовта мощна сексуалност, харизма, смелост, кураж и вдъхновена, ясна визия за теб и живота ти!

-      
    „С времето гледане на порно и самозадоволяване ми се иска да гледам все по-твърдо порно. В реалния живот също започна да ми се иска да правя странни неща в секса…!“

     (1)    Да, поради невралните процеси на биохимична десензитизация в мозъка, са нужни все по-големи стимули, за да се поддържа някакво ниво на възбуда и удоволствие. П.М.З. човек започва да гледа все по-странни и порочни, извратени порно жанрове. Тази деградация не остава на ниво гледане, а се пренася в живота. Ако все още има партньорка, зависимият започва да изисква от нея все по-извратени неща. Иска си ги и от проститутките, които посещава – защото нормалната жена до него естествено, че не винаги желае да се принизи до тъмните сенки на димящите зловония на крайния, диаболичен разврат. Всичко това изчезва буквално яко дим, когато човек започне да улавя и преобразува лъжите на похотта, да прихваща в процес на молитва, медитация,  хипнотерапия и съзерцание импулсите на порока и да ги насочва към силен, активен, вдъхновено – творчески партньорски, професионален и социален живот! Защото подсъзнанието поддържа навика, приемайки че той носи печалба. Когато с горните методи съзнанието се свърже с подсъзнанието, последното се убеждава, че има далеч по-силни печалби при живеенето на силен и чист живот. Трансформирането на навика в сила, извличането на енергията от него и влагането ѝ във все по-голяма енергия, е неизбежно!

(2)    Псалом 91
1.     Който живее под покрива на Всевишнаго, ще пребивае под сянката на Всемогущаго.
2.     Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя. Бог мой, на Него ще се надея.
3.     Защото Той ще те избавя от сетта на ловеца и от губителен мор.
4.     С перата Си ще те покрива и под крилата Му ще имаш прибежище: Неговата Истина е щит и всеоръжие.
5.     Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети дене,
6.     от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която запустява всред пладнина.
7.     Тисяща ще падат от страната ти и десет тисящи отдясно ти; но при тебе няма да се приближи.
8.     Само с очите си ще гледаш и ще видиш въздаянието на нечестивите.
9.     Понеже ти си направил Господа своего упование, вишнаго свое прибежище,
10. няма да ти се случи никакво зло и язва няма да се приближи при жилището ти.
11. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всите твои пътища:
12. на ръце ще те подигат да не би да препънеш о камик ногата си.
13. Ще настъпиш лъв и аспид: ще стъпчеш млад лъв и ламя.
14. Понеже положи в Мене любовта си, за то ще го избавя: ще го туря в безопасност, защото позна Името Ми.
15. Ще ме призове, и ще го послушам: с него ще съм, когато е в скърб: ще го избавя и ще го прославя.
16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението Си.

-          „Като си го правя сам, поне няма как да се заразя с венерически болести!“

(1)    Това е така. Обаче вече си заразен с невидимите вируси на прелюбодействието, на оковаващата робия на лъжата, превръщащи те в донор на енергия, засмуквана от бездната на тъмата. Мъдрите виждат и знаят какви астрални пиявици, какви отвратителни сенки и паразити живеят за сметка на поредната ти ръкоблудна оргия. Да, когато човек е зависим, е роб на лъжата. А лъжата ограбва, опорочава, деградира Човека. Това, че чрез мастурбация не можеш да се заразиш с предавана по полов път болест дори не е вярно – защото порното и мастурбацията мощно обуславят мозъка ти, подтикват към посещение на проститутки. Така че, да – директно чрез порно и мастурбация няма как да се заразиш, но чрез неминуемия резултат от тях – ползването на компаньонки, има. П.М.З-тта е като спусъкът на пистолета. Той самият не убива, но предпоставя действието на смъртоносен механизъм. По същия начин, порното не заразява тялото с венерическа болест директно, но задейства неспираемо желание за още и още, неконтролиран секс с компаньонки, които често са носители на такива болести.

-      
    „Какъв е смисълът да спирам порното и мастурбацията – толкова пъти съм опитвал и пак съм се връщал към навика. Невъзможно е, част от мен е, няма смисъл да пробвам. Омръзна ми да пробвам и все да не успявам. Ще си я карам така – просто съм си смотан и това е!“

(1 и 2) Дори и отрицателният опит е опит. Количествените усилия постепенно се преобразуват до качествено познание. Дори да си пробвал много пъти единствено с помощта на една голя воля и си се провалял – и това е добър опит да не спираш, да не се отказваш и там, където другите отдавна са се предали, ти тепърва да започваш да проявяваш скрития си потенциал и продължаваш. Да, само с помощта на волята е трудно. Макар и калената, еднонасочена, диамантена воля да е абсолютно нужен аксесоар в пътя по справяне със зависимостите, само тя не е достатъчна. Ако волята е двигателят на автомобила – нужно е той да е мощен. Но ако му липсва горивото на мъдростта и маслото на любовта, двигателят няма как да работи. От друга страна, маслото и горивото имат нужда от силен двигател, от силна воля, за да се проявят през нея. Ако не успяваш, вероятно пробваш само със силата на волята, но не успяваш мъдро да проникнеш до подсъзнанието си с помощта на молитва, хипнотерапия, медитация, за да го убедиш любящо и спокойно в ползите от силния социален, професионален и партньорски живот! Лесно е, когато съзнанието се разшири, свърже с несъзнаваното и се научи да общува с него. Тогава се научаваш да искаш промяната не само с връхчето на съзнателното си същество, а с целостта си. Тогава се получава. Волята е нужна дори тогава – но, когато комуникираш качествено и с обич с подсъзнанието си, тогава волята е подпомагана от вече автоматизираната посока към силата, възприета от едно вече убедено в нейните ползи подсъзнание. Няма напразни усилия, а неуспехите са част от по-глобалната картина на успеха!

(2)    Добрата молитва

Господи, Боже наш, благий ни Небесен Баща, Който Си ни подарил живот и здраве да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.
Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славословим винаги.
Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.
Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.
Живота ни, който посвещаваме на Тебе за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.
Помагай ни и ни съдействувай да растем във всяко познание и мъдрост; да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.
Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.
Храни душите ни с Небесния Си хляб, укрепвай ни със силата Си, да успяваме в живота си.
Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си да ни е вечен закон. Защото на Тебе принадлежи Царството, Силата и Славата за винаги.
Амин.

-          „Не мога да потърся помощ – това е срамно, как да си го призная?!“

(1)    Срамът представлява страх от мнението на значимия друг/и. Когато си порнохолик, ти имаш излъчване на слаб, на нерешителен и плашлив, на човек, поддържащ с ниско ниво на лична сила. Подсъзнанието на другите автоматично приема това излъчване и хората се отнасят с теб съответно – като към слаб страхливец. Тоест,  при П.М.З., страхът ти от мнението на другите става жива реалност. Но това е само началото. Когато си зависим, навикът така те обсебва, че ставаш все по-невнимателен. Порно сайтовете могат да бъдат посещавани и през телефона, а на компютъра е лесно да бъде проследено сърфирането ти, дори и да триеш историята или да сърфираш в режим инкогнито. Понякога дори на работа, в офиса си се изкушаваш да погледаш малко - а оттам до самозадоволяването има само една крачка. Не само през компютъра, но и реално шансът да бъдеш видян и „хванат“, е все по-голям и ти го знаеш. Когато си обсебен от навика си, лесно можеш да станеш жертва на интернет манипулация чрез запис – компромат и изнудван. Тоест, продължаването на подчинението на порока предполага случването не само на субективен, но на съвсем реален срам. Човекът, който може да те води по пътя ти на преодоляване на пагубния навик, е вещ психотерапевт, познаващ пътя на справяне. Бидейки специалист по ментално здраве, бъди сигурен, че се е наслушал на далеч по-срамни проблематики от зависимостта ти. Психотерапевтът върши работата си, защото това да помогне и види човека променен, живеещ с радост и блясък в погледа, е призванието му. Не добрият психотерапевт, а ти самият се съдиш и виждаш собственото си осъждане в другите и по-специално в психотерапевта. Всъщност той от цялото си сърце и душа иска да ти помогне. Ти избираш дали да му се довериш или познавайки силата на зависимостта си, да разрешиш на доверието в собствената си сила да ти помогне да потърсиш помощ. Защото именно на силата ти съдейства терапевтът. Силата на смелата ти, любяща мъжественост! Ако успяваш да се справиш сам, чудесно. Ако в продължение на месеци и години обаче това не се случва, а виждаш как зависимостта те пие и съсипва живота ти, интелигентното и мотивирано решение е да потърсиш професионална помощ!

(2)    Псалом 142
Господи, послушай молитвата ми! Дай ухо на моленията ми. Отвещай ми според истината Си, според правдата Си.
И не влезвай в съд с раба си, защото няма да се оправдае пред Тебе ни един жив человек.
Защото погна неприятелят душата ми, удари о земята живота ми, турил ме е да седя в тъмни места като онези, които са отдавна умрели.
За то духът ми примира вътре в мене, в мене сърцето ми е смутено.
Напомням си древните дни, преговарям всичките Твои дела, поучавам се в творенията на ръцете Ти.
Простирам ръцете си към Тебе. Душата ми жаднее за Тебе като безводна земя.
Скоро ме послушай, Господи, духът ми изчезнува. Не скривай Лицето Си от мене, за да се не уподобя на онези, които слазят в рова.
Направи ме да чуя рано милостта Ти, защото на Тебе съм уповал. Покажи ми пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе възнесох душата си.
Избави ме от враговете ми, Господи, към Тебе прибегнах.
Научи ме да правя Волята Ти, защото Ти Си Бог мой. Духът Твой благий да ме настави на права земя.
Заради Името Си, Господи, оживи ме. Заради Правдата Си, изведи душата ми из утеснението.
И заради Милостта Си, изтреби враговете ми. И погуби всичките, които враждуват против душата ми; защото аз съм раб Твой. 

-          „Никой не се е справил с отказването от порното и мастурбацията – това е кауза пердута!“

(1)    Нищо такова – справили са се хиляди и хиляди волеви, решителни и търпеливо последователни в прилагането на мотивацията си чрез подходящи стъпки хора. Можеш сам да провериш в интернет и да чуеш вълнуващите им истории. В тях те разказват за огромните промени в живота си след спирането на мастурбацията. За енергията, високата мотивация, радостта от живота, повишеният IQ, смелостта и харизмата, които са започнали да струят от тях. За това как неща, които преди са им са стрували невъзможни, сега правят с лекота. Разказват за естествено появилото се умение за чаровно общуване, на фона на много вдъхновение и удоволствие от преодоляване на предизвикателствата. Ако кажеш: „Аз обаче нямам нужната воля!...“, бих ти отговорил, че самите ти досегашни усилия, независимо дали са били подходящи или не толкова, вече са работили в посока изграждане на устойчива воля. Ащото волята се гради, подобно на мускулната сила. Докато в даден момент осъзнаеш, че няма нужда от кой знае какви собствени усилия, а просто от доверие във волята на потенциала ти.

(2)    Псалом 123
1.     Благославяй, душо моя, Господа, и всички вътренни мои, светото му Име.
2.     Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй всичките Му благодеяния.
3.     Който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести,
4.     избавя от тление живота ти, венчава те с милост и щедроти,
5.     насища с благости старостта ти; младостта ти се подновява като на орел.
6.     Господ прави правда и съд на всичките обиждани.
7.     Показа пътищата Си на Мойсея, Делата Си на израилевите синове.
8.     Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.
9.     Не ще е противен за всякога, нито ще държи гняв във век.
10. Не ни е сторил според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни.
11. Защото, колкото е небето високо от земята, толкоз е голяма милостта Му към онези, които Му се боят.
12. Колкото отстои изток от запад, толкоз е отдалечил от нас престъпленията ни.
13. Както жали отец чадата си, така жали Господ онези, които Му се боят.
14. Защото Той познава нашето създание, помни, че ние сме пръст.
15. Дните на человека са като трева, Като цвят на полето, така цъфти.
16. Защото преминава вятърът над него и няма го, и мястото му го не познава вече.
17. А милостта Господня е от века и до века връз онези, които Му се боят. И правдата Му връз синовете на синовете
18. на онези, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.
19. Господ постави престола Си на небето и Царството Му владее над всичко.
20. Благославяйте Господа, вси ангели Негови силни с крепост, които изпълнявате Словото Му, като слушате гласа на Словото Му.
21. Благославяйте Господа, всички сили Негови, слуги Негови, които изпълнявате Волята Му.
22. Благославяйте Господа, всички дела Негови, във всяко място на владичеството Му. Благославяй, душо моя, Господа.

-          „Мразя се – аз съм нищожество! Слабо жалко мекотело съм и никога няма да се справя!“

(1)    След неизбежните, често предостатъчно на брой сривания в ямата на навика, обикновено се появяват угризенията на вината и човек започва автоагресивно да се самобичува, да се мрази. Вината обаче спомага единствено за увековечаване на ставащото, тъй като се явява противоположната точка на движение на същото „махало“ на зависимостта. Изсмукващо и отнемащо заряда и живеца удоволствие < -- > автоагресивна вина. Махалото на порока се люшка между тези два противополюса, като подхранването на единия води до поддържането и на другия. Вината не помага, не разрешава проблема. Напротив, както казах, поддържа го. Другата страна на монетата на зависимостта е. Вместо вина, когато осъзнае нуждата от промяна, интелигентният ползва здрав разум и подходящи действия, невинно и спокойно. Няма нужда от вина, а от здрави и подходящи усилия в точната посока. В този текст е указана както посоката, така и нужните действия!

(2)    Псалом 23
1.     Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
2.     На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
3.     Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
4.     И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
5.     Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
6.     Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.

-          „След като си направя сякаш хората стават по-заплашителни! Иска ми се пак да си направя. Сякаш порното и мастурбацията са един остров на блаженство в този вълчи свят!“

(1)    Действително, скоро  след мастурбация, се повишава нивото на пролактина, динорфина и делта фосб. Невромедиатори, чиито емоционални характеристики могат да се обрисуват като депресивна потиснатост и раздразнено неудоволствие. Когато светът и другите бъдат видени през психичната призма на депресивната раздразненост, поведението им автоматично бива пречупвано като дразнещо, нараняващо и потискащо. Изходът е във високата лична енергия, наситена с качества като хармония, обич, стабилна самоувереност и висока самооценка. Придобиването им е свързано с преодоляването на зависимостта. Когато човек отново ѝ се отдаде, доизсмуква резервите си, като след това депресивната раздразненост и социална тревожност стават още по-силни! Докато си под влиянието на обсебеността си, ти се струва, че си силен, велик, могъщ, спокоен, радостен, тъй като през теб протича енергия – собствената ти енергия, черпена от резервите ти. Приключиш ли с действието обаче, се оказва, че енергийното ти ниво е още по-ниско, а състоянието на потисната депресивност и социална тревожност още по-силни. Съвсем другояче стоят нещата след секс с любима жена. Тогава се чувстваш хармонизиран, спокоен, отдал от заряда си, но и получил женска мекота, сърдечна зареденост, подхранваща самоувереността ти, балансираща те ин енергия. По подобен начин, но през известна сублимация, когато вложиш либидото си в социални контакти, приятелства и професионални успехи, задоволството от постиженията удовлетворява, превръща те в социално потентен, успешен човек. Когато вложиш нагона си в духовност – тогава и професионалните постижения и социалните приятелства и любящата интимност с партньорка придобиват различни визия, чувство, усещане и преживяване. Тези на любовта като състояние на съзнанието, сила и принцип!

(2)    Песента Фир Фюр Фен
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Тао Би Аумен, Тао Би Аумен,
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Фир-фюр-фен Тао Би Аумен,
Благославяй, душе моя Господа;
Благославяй и не забравяй.
Благославяй, благославяй,
Благославяй и не забравяй.

-          „Единственият изход от тази зависимост е да се свърши всичко – животът ми е съсипан!“

(1)    Преведена от езика на подсъзнанието, тази мисъл крещи в теб: „Искам да живея силно, радостно и самоуверено! Искам да бъда мъжествен и волеви, решителен и успешен с жените, в професията, във всяко едно отношение. Искам да преливам от енергия, мотивация и вдъхновение!“

(2)    Псалом 57
1.     Помилвай ме, о Боже, помилвай ме; защото на Тебе упова душата ми и на сянката на Твоите крила ще се надея, доде заминат злощастията.
2.     Ще викам към Бога Вишнаго, към Бога, моя благодетел.
3.     Ще проводи от небеса и ще ме избави, ако и да ме укорява зиналият да ме погълне. Бог ще проводи милостта Си и истината Си.
4.     Душата ми е всред лъвове: лежа между пламенни человеци, на които зъбите са копия и стрели и езикът им е остър меч.
5.     Възнеси се над небесата, Боже, славата Ти да бъде по всичката земя.
6.     Сет приготвиха за стъпките ми, душата ми се е навела да падне. Изкопаха пред мене яма, паднаха в нея.
7.     Утвърдено е сърдцето ми, Боже, Утвърдено е сърдцето ми: ще пея и песнопея.
8.     Събуди се, славо моя. Събуди се, псалтирю и китаро: ще се събудя рано.
9.     Ще Те похваля, Господи, между народите. Ще Ти песнопея между племената.
10. Защото се възвеличи до небето Твоята милост и до облаците Твоята истина.
11. Възнеси се, Боже, над небесата: славата Ти да бъде по всичката земя.

-         -  Сякаш целият ад изпълзява след като си направя – кошмари, хваща ме параноята, страх ме е от всичко… Пък и наистина ми се случват гадости след това.“

(1)    Чак целият ад… Но действително се случват хормонални и биохимични промени,  които вчерняват  психичното възприятие за себе си, света и другите. Появяват се тревожна, мрачна раздразнителност, тъжно съжаление за загубения живец, блясък, сила и обич. Всичко бива виждано през тяхната призма. А през т.н. самоизпълняваща се прогноза, тоест през склонността ти така да се държиш, че да изпълняваш присъстващото в теб, е възможно действително да си предизвикваш неприятности… Колко много се губи за толкова малко, представяно от илюзията на похотта за толкова много…

(2)    Псалом 25
1.     Към Тебе, Господи, възвисих душата си.
2.     Боже мой, на Тебе уповах, да се не посрамя, да се не зарадват враговете ми заради мене.
3.     Ей всички, които чакат Тебе, да се не посрамят. Да се посрамят, които правят престъпления без причина.
4.     Покажи ми, Господи, пътищата Си. Научи ме на стъпките Си.;
5.     Води ме в пътя на Истината Си и научи ме, защото Ти Си Бог на спасението ми. Тебе чакам вес ден.
6.     Помни, Господи, милосердията Си и милостите Си, защото са от века.
7.     Греховете на младостта ми и престъпленията ми да не помниш. Според милостта Си помни ме Ти, Господи, заради благостта Си.
8.     Господ е благ и прав, за това ще научи грешните на пътя Си.
9.     Ще води кротките в пътя на съд и ще научи кротките на пътя Си.
10. Всичките Господни пътища са милост и истина на онези, които пазят завета Му и свидетелствата Му.
11. Заради Твоето Име, Господи, прости беззаконието ми, защото е голямо.
12. Кой е този человек, който се бои от Господа? Нему ще покаже пътя, който ще избере.
13. Душата му ще обитава в покой и потомството му ще наследи земята.
14. Тайната Господня е с онези, които Му се боят и завета Си ще им обяви.
15. Очите ми са винаги към Господа, защото Той ще извади из примка нозете ми.
16. Погледни към мене и помилвай ме, защото останах сам и угнетен съм.
17. Скърбите на сърдцето ми се умножиха, изведи ме из утесненията ми.
18. Виж угнетението и труда ми. И прости всичките ми грехове.
19. Виж враговете ми, че се умножиха и с жестока ненавист ме възненавидяха.
20. Упази душата ми и избави ме, да се не посрамя, защото на Тебе уповах.
21. Незлобие и правота да ме съхраняват, защото Тебе чакам.
22. Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.

-         -  „Вече съм чист от две седмици. Какво толкова, ако погледам мъничко, само мъничко? Да, колко е възбуждащо, а аз вече мога да влагам страстта в чистата енергия на мъжествеността си  и просто малко ще погледам, без да мастурбирам! Да, какво толкова – те правилата са за глупаците, за мен не важат, аз мога да сублимирам възбудата в чиста жизненост и възхита от живота, както казват в тантра!“

(1)    Надали! Всички послания на порното са предназначени към разврата, падението, загубата на жизнеността ти. 99.99% от публиката на порноиндустрията се състои от мастурбиращи. Дори за няколко минути да успееш да сублимираш, сугестията на блудството залива и подобно на лавина, от малка снежна топка, скоро се превръща в помитаща, заливаща страст. Страст, не вдъхновение,а насочена към загуба на енергията ти желание. Знаеш ли, че в стария български и църковния език, думичката страст е равна на страдание? И досега църковната страстна седмица е еднозначна на страдалческа седмица! Страст = страдание, когато се употребява в чист, нетрансформиран в любящо вдъхновение вид. Не само в християнството. Целият будизъм говори за това, че страстта, желанието, са равни на страдание. Древна и извечна мъдрост е. А съвременният технологичен дивак ни на йота не е помръднал нито като когниция,нито като физиология и тази мъдрост е свръхвалидна в наши дни, във временана робия на порока. Както казват китайците: „Пожелавам ти да живееш в интересни времена!“. Е, в такива си. Ако никога не си бил закачен за порното и мастурбацията, би могъл понякога, заедно с партньорката си, да погледаш за малко. То е като пиенето – понякога, по малко, в социална среда, е о‘к. Но както и при него, ако веднъж си бил алкохолик, без една чашка можеш, но само с една не можеш. Без порно и мастурбация можеш, но само за малко да погледаш ей така, без да си правиш, не можеш. Защото в мозъка ти вече има изградени устойчиви неврални пътища, връзки. Те не се променят, но се изграждат нови – тези на трезвеността, на свободата от блудния навик. Както и при алкохола, дори и след десет години трезвеност, ако бившият алкохолик се подчини на автоматичната мисъл: „Е, какво пък, само мъничко…!“, хлъзгането по наклонената плоскост надолу е сигурно. Защото старите неврални връзки на зависимостта не са изчезнали, но просто не са ползвани. Внимавай, бъди буден, приятелю!

(2)    Псалом 31
1.     На Тебе, Господи, уповах, да се не посрамя във век, спаси ме с Правдата Си.
2.     Приклони към мене ухото Си, ускори да ме избавиш: бъди ми силна крепост, дом на утвърждение, за да ме спасиш.
3.     Защото Ти Си моя канара и твърдина и заради Името Си, ръководи ме и управяй ме.
4.     Изведи ме из сетта, която скрито поставиха за мене, защото Ти Си моя сила.
5.     В ръцете Ти предавам духа си: Ти Си ме избавил, Господи Боже на Истината.
6.     Възненавидях онези, които внимават на суетните идоли, но аз се надея на Господа.
7.     Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост; защото Си видял скръбта ми, познал Си душата ми като беше в утеснения
8.     и не Си ме затворил в ръката на врага: поставил Си на ширина нозете ми.
9.     Помилвай ме, Господи, понеже съм утеснен: изтая от скърб окото ми, душата ми и утробата ми.
10. Защото се изнури в тъга животът ми, и годините ми в стенания. От страданието ми изнемощя силата ми и костите ми изтаяха.
11. На всичките си врагове станах укор и най-вече на ближните си, и страх на познайниците си, които ме гледаха по улиците, бягаха от мене.
12. Забравен бидох от сърдцето на всичките като мъртъв. Станах като непотребен съсъд,
13. защото чух злословието на мнозина: отвсякъде страх, когато се наговориха против мене, намислиха да отнемат живота ми.
14. Но аз на Тебе, Господи, уповах. Рекох: „Ти Си Бог мой“.
15. В ръцете Ти са времената ми: избави ме от ръката на враговете ми и от тези, които ме гонят.
16. Направи да светне лицето Ти връз раба Ти. Спаси ме с милостта Си.
17. Господи, да се не посрамя, защото Те призвах. Да се посрамят нечестивите, да млъкнат в ад.
18. Да онемеят лъжливите устни, които говорят дързостливо против праведния с гордост и презрение.
19. Колко е голяма Твоята благост, която Си съхранил за онези, които Ти се боят, и която Си направил за онези, които се надеят на Тебе пред очите на человеческите синове!
20. Ще ги скриеш в покрова на присъствието Си от ухищренията на человеците. Ще ги скриеш в скиния от пререкатията на езици.
21. Благословен Господ, защото направи чудна милостта Си към мене в град укрепен.
22. А в смайването си аз бях рекъл: „Отхвърлен съм от Очите Ти“. Но Ти послуша гласа на моленията ми, когато извиках към Тебе.
23. Възлюбете Господа, всички преподобни Негови: Господ съхранява верните и въздава изобилно на онези, които се обхождат горделиво.
24. Имайте дързновение и да се укрепи сърдцето ви, всички, които се надеете на Господа.

-     
    - „Е, какъв спорт, това е трудно, а се чувствам толкова скапан от мастурбацията – пък и не мога да се отлепя от компютъра и си го правя всеки свободен момент…“

     (1)    Дори в най-съсипаното ти състояние, спортът събужда в теб силата на волята, мъжествената решителност и здрава агресия, неотклонно възнамеряване и търпеливо, постъпателно поддържане на добро усилие с радост. Любящата воля на воина в теб – ти самият! Мъжът е воин. Не е ли воин, не е мъж. Ако преди бойното поле е било с мечове, днес е работната среда, бизнесът, предприемачеството. Някой ще каже "време е за различни времена, за мир и обич!" и ще бъде прав. Защото и в един по-добър свят, качествата на мъжествеността, на духа, остават същите, но проявени по по-фин начин: неотклонно намерение, воля за победа при пълна готовност за приемане на провала и смях в очите на смъртта, победа над вътрешните страхове и страсти така, че смелостта да бъде не бягане от страх, а автентичност.
Много са факторите, които в този изкривен, с преобърната ценностна система свят, подриват мъжествеността. Объркани полови роли, социални внушения, липсващи здрави мъжки модели в разпадащата се семейна единица, майките амазонки, залагащи женственост в синовете, мъжественост в дъщерите си, което предполага търсене на подобен женски модел в съпругата... Много се говори за правата на жената, но по един имитиращ мъжа начин. Така и жената престава да бъде жена и мъжът става женчо в една унисекс халтура без магнит, способен да движи света.

Една от проявите на липсваща мъжка воля в живота, е именно зависимостта, робията на страстта. А спортът директно я събужда, укрепява, закалява и поддържа остра като самурайски меч. Затова спорт. Защото след него в теб заживява здраво борбен дух на обичаща усилието и напрежението емоционалност, каквато именно ти е нужна, за да издържиш усилието по преодоляване на навика – вдъхновено! Можеш!

-          - „Заряд и любов,енергии, менергии, духовност, муховност, душа, дух, карма, вземал съм от енергията на бъдещето, от поколенията и душата си – бля бля, тинтири минтири, това са пълни глупости. Нали да живеем на мига и сега – това и правя. Ето, идва ми импулс, пускам порното и си го правя!“

(1)    Да живееш в мига означава да живееш по повелята на духа си. А тя определено не е свързана със загубата на самия него при практикуването на ръкоблудство. Загубата на енергия, обич и вдъхновена воля при мастурбацията е толкова реална, колкото реална е загубата на кръв при нараняване. Нараняването тук е не външно телесно, но вътрешно, душевно, от заблудата на лъжата.

(2)    Псалом 32
1.     Блажен онзи, комуто е простено престъплението. комуто грехът е прикрит.
2.     Блажен онзи человек, комуто Господ не вменява беззаконие и на когото в духа няма лъст.
3.     Когато мълчех, овехтяха костите ми от стенанието на всеки ден,
4.     понеже ден и нощ тежеше Ръката Ти връз мене, влагата ми се обърна на лятна суша.
5.     Явих Ти греха си и беззаконието си не скрих. Рекох: „Господу ще изповядам престъпленията си“. И Ти Си простил беззаконието на греха ми.
6.     За то всеки преподобен ще Ти се моли на сгодно време. Наистина в потоп от много води водите няма да приближат при него.
7.     Ти Си покров мой. Ще ме съхраняваш от скръб. С веселие на избавление ще ме окружаваш.
8.     Аз ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, връз тебе ще бъде окото ми.
9.     Не бивайте като кон, като мъска, в които няма разум, на които устата трябва да се държат с оглавник и узда да не би се приближавали при тебе
10. много са злостраданията на нечестивия. А оногоз, който се надее на Господа, милост ще го окружи.
11. Веселете се в Господа и радвайте се, праведни, и викайте с радост, всички прави в сърце.

-         -  „Сигурно има и лесен начин да се спре това, сигурно има специални трикове и техники – просто трябва да ги намеря. А дотогава ще продължавам, няма как – твърде трудно е и с разбиране и с молитва и с хипноза и медитация и със здраво усилие и с прегръщане на напрежението и страха – не, не – това е трудно, а аз съм зависим вече от много години и не мога по обикновения начин, а и сигурно има специални  тайни техники!“

(1)    Да вярваш, че има специални, особени техники за справяне със зависимостта, означава да не познаваш Себе си. Защото методите, пособията и инструментите винаги са били не другаде, а в теб самия – разбирането ти, съзнателната ти работа с вътрешния диалог, любящата воля, работата с транс и въображение, изкуството на целенасочените, решителни, неотклонни малки стъпки, съзерцанието, в което ти, духът, започва да управлява процеса. Това са възможно най-мощните, брилянтни методи за овладяване на себе си от Себе си!
Да си мислиш, че има някакви външни патерици и да разчиташ прекалено на тях, е могъща заблуда. Защото именно на хвърлянето на патериците-заместители се учиш при преодоляването на вкопчената обсебеност и стъпване на нозете на свободата си! Ти си специалният метод!
Ти си вълшебството, ти си методът, ти си пътят, целта и постигането!

(2)    Глава пета от евангелието на Матея

(1) А като видя многото народ, възлезе на гората и щом седна пристъпиха до него учениците му. (2) И отвори устата си та ги поучаваше, и говореше: (3) Блажени нищите духом, защото е тяхно Царството Небесно. (4) Блажени нажалените, защото те ще се утешат. (5) Блажени кротките, защото те ще наследят земята. (6) Блажени, които гладуват и жадуват за Правдата, защото те ще се наситят. (7) Блажени милостивите, защото те помилвани ще бъдат. (8) Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога. (9) Блажени миротворците, защото те синове Божии ще се нарекат. (10)Блажени гонените заради Правдата, защото е тяхно Царството Небесно. (11) Блажени сте, когато ви похулят и ви изгонят, и върх вас рекат на лъжа всяка зла реч заради Мене. (12) Радвайте се и веселете се, защото е голяма на Небеса вашата заплата, понеже така изгониха пророците, които бяха преди вас.
(13) Вие сте солта на земята, и ако солта избезсолее, с какво ще се осоли? За нищо вече не струва освен да се изхвърли вън и да се тъпче от человеците. (14) Вие сте виделината на света: град поставен на гора не може да се укрие. (15) Нито запалят свещ и я турят под шиник, но на светилника, и свети на всички, които са в къщи. (16) Така да просветне вашата виделина пред человеците, за да видят добрите ваши дела, и да прославят Отца вашего, Който е на Небеса.
(17) Да не мислите, че аз дойдох да разруша Закона или пророците. Не дойдох да разруша, но да изпълня. (18) Защото истина ви казвам: Докле да премине Небето и земята, една реска или една точка от Закона няма да премине доде се всичко не сбъде. (19) И тъй, който наруши една от най - малките тези заповеди, и научи така человеците, най - малък ще се нарече в Царството Небесно; а който стори и научи, той ще велик да се нарече в Царството Небесно. (20) Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, няма да влезете в Царството Небесно.
(21) Чули сте, че е речено на старовременните: „Не убивай и който убие ще бъде провинен на съд“. (22) А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд, и който рече на брата си: „Рака“, повинен ще е за пред събора, а който му рече: „Безумне“, ще бъде повинен за пъкъла огнен. (23) И тъй, ако принесеш дара си на олтаря, и там се усетиш, че брат ти има нещо за тебе, (24) остави дара си там пред олтаря и иди първом се примири с брата си, и тогаз ела та принес дара си. (25) Спогодявай се с противника си скоро, доде си на пътя с него, да не би противникът ти да те предаде съднику, а съдникът те предаде на слугата и те хвърлят в тъмница.(26) Истина ти казвам: Няма да излезеш от там докле не отдадеш най - последния кадрант.
(27) Чули сте, че е речено на старовременните: „Не прелюбодействувай“. (28) Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, той е вече с нея в сърдцето си. (29) Ако ли дясното твое око те съблазнява, извади го и хвърли го от себе си, защото по-добре ти е да погине един от твоите удове, а не всичкото твое тяло да бъде хвърлено в пъкъла. (30) И ако дясната твоя ръка те съблазнява, отсечи я и хвърли я от себе си, защото по - добре ти е да погине един от твоите удове, и да не бъде всичкото твое тяло хвърлено в пъкъла.
(31) Речено е още: „Който си напусне жената, да ѝ даде разводно писмо“. (32) А пък аз ви казвам, че който напусне жена си, освен по причина на прелюбодеяние, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за напусната, прелюбодействува.
(33) Пак сте чули, че е речено на старовременните: „Не си пристъпвай клетвата, но да изпълниш клетвата си пред Господа“. (34) Но аз ви казвам: Никак да се не кълнете, нито с Небето, защото е престол Божий, (35) нито със Земята, защото е подножие на Нозете Му, нито с Ерусалим, защото е град на Царя великаго. (36) Нито с главата си недей се кълна, защото не можеш ни един косъм да направиш бял или черен. (37) Но да бъде речта ви: „Да, да, не, не“, а от това повечето от лукаваго е. (38 ) Чули сте, че е речено: „Око за око, зъб за зъб“. (39) А пък аз ви казвам: „Да се не противите злому, но който те плесне по дясната страна, обърни му и другата“. (40) И на тогози, който би поискал да се съди с тебе и да ти вземе ризата, остави му и връхната си дреха. (41) И който те понуди да идеш с него една миля, иди с него две. (42) Който проси от тебе, дай му, и който иска да заеме от тебе, недей се отвръща от него.
(43) Чули сте, че е речено: „Да любиш ближния си, и да ненавиждаш врага си“. (44) Но аз ви казвам: Любете враговете си, благославяйте тия, които ви кълнат, правете добро на тези, които ви ненавиждат, и молете се за тия, които ви правят пакост и ви гонят, (45) за да бъдете синове на Отца вашего, Който е на Небеса, защото Той повелява на Слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и неправедните. (46) Защото, ако любите любещите вас, коя заплата имате? Не правят ли това и митарите?(47) И ако поздравявате само братята си, що повече правите? Не правят ли така и митарите? (48) И тъй, бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, Който е на Небеса.

(3) „Под любов разбираме не някакво сетивно състояние, някаква сетивна напрегнатост при откриване на привличащ ни обект, а напрежение на по-висшата възнамерителна способност, наречена воля. Сетивната любов има своето място в нравствения и дори в религиозния живот, но то е второстепенно и нямаме право да ѝ отреждаме решаваща роля. Разумната, духовната любов, която преди всичко ни интересува в този случай, не е проява на чувствата, а е акт на волята!“ Яцек Воронецки, „Пълнотата на молитвата“, фондация „комунитас“, 2016г.

Само любовта, която носи свобода, е любов. Волята, свободата и любовта се свързват през моста на мъдростта, на духовния разум. Мъдростта се явява „дете“ на любовта и свободата на волята. Но, тези трите са едно, както качествата на огъня сила, топлина и светлина са част от пламъка му. Да поддържаш вътрепния си духовен огън горящ силно, светло и любещо – когато познаваш това състояние, думите са неспособни да го опишат. Когато не го познаваш, няма смисъл дори да пробваш да го обрисуваш. Имаш обаче възможността чрез силния си, отдаден на силата в теб живот, да го преживяваш!

-         - "Не мога да бъда чист. Аз съм си мръсен, страстен и не мога да бъда безстрастен!"

(2     ) Лествица, Свети Йоан Лествичник. Стъпало 15

За нетленната чистота и целомъдрие, което тленните
придобиват с труд и пот

1. Чистотата е усвояване на безтелесното естество. Чисто­
тата е силно желания Христов дом и земно небе на сърцето.
2. Чистотата е свръхестествено отричане от естеството и
наистина преславно съревнование на смъртното и тленно тяло с
безтелесните духове.
3. Чист е онзи, който отблъсква плътската любов с любов
божествена и е угасил телесния огън с огън невеществен.
4. Целомъдрието е всеобхватно название на всички доб­
родетели.
5. Целомъдрието е чистота на душата и тялото.

(1) Безстрастието и целомъдрието въобще не означават пълно сексуално въздържание, освен за неколцина монаси. Дори сред монасите, пълното целомъдрие е рядкост – някои „обръщат резбата“, а повечето ползват ръчните си удове доста активно J . Защото са просто хора. Когато либидото не бъде качествено и истински оползотворено, било то директно или през истинно влагане в пламъка на любящата духовност, то невротизира и води до перверзии. Процесът е добре проучен в психоанализата. Затова не отблъскване, а влагане е зрелият начин за работа с либидото. Влагане в духовност, преданоотдадено посвещаване на Бога във всяка мисъл, чувство и дело, професионално предприемачество, любящо партньорство и свещена сексуалност с обичана партньорка. Предприемачество, любящо партньорство и свещена сексуалност, отново като част от устрема към Бога и славата Му, нежели като его подскоци и гордост… Да вървиш мъдро към целта си (целомъдрие), е смирено да провеждаш Бога във всяко дело в живота си, както и с мислите, чувствата и делата си да правиш този свят по-близък до Божествения. Защото всяка друга цел се влага в горнилото на Богослуженето. Естествено е да правиш секс с обичаната си партньорка. Любовта ти го превръща в Богослужение! Говорим за поставянето на огъня на страстта в огнището на любовта, така че да топли цялата психодуховна сграда, вместо пожарите на похотта да изгарят душевните устои!

- "Оф, едва ли ще мога да се организирам, за да следвам всичко това ежедневно и упорито, последователно и настойчиво, с разбиране и цялостно вникване…"

(3) „Да бъдеш организиран означава да бъдеш жив, защото самият живот организира нещата. Оставете водата да върви по пътя си и тя ще организира пясъка и камъните по течението си. Позволете на живота да циркулира, на течението на живота и то ще организира всичко. Когато живота прекъсне движението си, всичко спира. През зимата, когато Слънцето не грее, нищо не расте. Но щом дойде пролетта с нейната светлина и топлина, животът започва да циркулира и всички растения почват да растат и кълнат. Как се отнася това към човека? Докато духовното слънце в него не свети, божественият живот в него не може да протича и семената, заложени в него не могат да прораснат.

   Всички, дори децата знаят, че Слънцето кара семената да растат, но те не са разбрали  това истински, защото ако бяха го разбрали, биха търсили духовното слънце, което грее с лъчи от Любов и Мъдрост и опложда добродетелите, талантите и качествата, които Господ им е дал. Ние се нуждаем от духовното Слънце толкова колкото и от физическото и благодарение на това Слънце реките текат, птиците пеят и дърветата цъфтят и дават плодове. Любовта организира всичко!“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 1

-        - " Е, какво от това, че губя енергия? Ами че тя си е за губене. Не ме интересува! Искам да ми е хубаво сега!"

(2 )   Добре е да си създадем навика ден и нощ да вибрираме, така че да даряваме на всички създания от Небето и земята нещо от себе си, прониквайки ги с Любов, както Бога. Точно това е и което Бог прави. Той постоянно преминава през всички творения, за да им предаде Любовта си, да ги изпълни с качествата си. Да, това е, което Господ върши, това Му е работата: да прониква през всички създания с безкрайната си Любов, която хармонизира различните течения и части от цялото в един акорд. Например, ако някой има болка в слънчевия си сплит или главата, може да постави там ръката си и да излъчи цялата си любов. При това всички частици, които са се разпръснали наоколо ще побързат отново да заемат мястото си поради Любовта, която им давате, докато всички вредни елементи, които са се настанили там, ще напуснат. Ако имате достатъчно силна и мощна Любов, ще получите резултати, ако ли не, безсмислено е да опитвате.

   Ако искате да сте живи, обичайте! “О, ясно”, казвате, “ значи трябва да намерим някой мъж или жена когото да обичаме!”  Не, не по този начин. Така ще привлечете само смъртта, смъртта на Духа. Ако безсмислено и глупаво изхвърляте тази квинтесенция, която принадлежи на мозъка, вие ще се изтощите и огрубите. А онези, които се потискат, не са по-добре, те се разболяват. Единственото разрешение е да излъчим Любовта си към Небесата, където тя може да живее и циркулира, а не да бъде възпирана, така че да разруши всички бентове и да наводни и потопи всичко. Това е причината, поради която трябва да обичаме, да обичаме ден и нощ и да изпращаме Любовта си на всички същества които се нуждаят от нея. Когато дойда тук в залата, аз ви пращам моята Любов, цялата си Любов, и дори ако не го чувствате, аз съм щастлив и доволен поради това. Защо още не сте разбрали значимостта на приятелския поздрав с Любов? Трябва да се научим да се поздравяваме така, че ангелите и Архангелите, които ни гледат, да кажат: “Какво величие, каква бляскава светлина! Нека да отидем при тях и да се присъединим към тези хора, които се поздравяват с такава Любов!” Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 1

(2 ) Ти си енергията си! Сега чувствайки как повишената енергия те свързва с красотата, любовта и вдъхновението, има ли нужда да знаеш, че само тогава животът е смислен, силен и радостен, когато всяка частица от теб знае че да служиш на красотата е велико. Тогава нуждите на подсъзнанието ти от удоволствие, щастие и сила се презадоволяват в мощта на духа, силата на разумния ти, многократно повишен интелект, а радостта дава истинско удоволствие, при това на цялото ти същество. Зареден си и ликуваш! Нуждата ти от социално включване и одобрение, които подсъзнанието ти жадува като териториален инстинкт, сега са задоволявани от принадлежността ти към обществото на ангелите, архангелите, девите, херувимите и серафимите – част от общността на безкрая си! А малките земни човеци – за тях си се превърнал във фар, който свети в чертога на сенките им, очертаващ посоката на потенциала им!


- "Това момиче, което видях на улицата, не ми излиза от главата! Прекрасна е! Искам я! Виждам я гола, в хиляди позиции – искам да спя с нея, искам, искам!"

(2)  „Ако видите възхитителна девойка, порадвайте й се и я оставете изпълнена с вашата признателност пред Божията Майка. От кого мислите на това момиче му е дадена такава красота? От самата нея? Ако беше така, тя щеше да се направи два пъти по-красива, но истината е ,че тя не може да добави и един косъм, нито да промени лицето си, макар и с милиметър. Какво знае тя за висшата математика, която е дала на тялото й такава хармония и баланс? Тя притежава красота, за която най-вероятно не е направила нищо, за да я заслужи. Нещо извън нейната интелигентност я е надарила с тази хубост, така че защо да не се преклоним пред тази интелигентност? Виждате ли, ако поставите нещата правилно, сте принудени да търсите Автора, Твореца, и казвате: “Божия Майко, как си съумяла да създадеш нещо толкова съвършено? Каква ли Интелигентност притежаваш, за да създадеш такива лъчисти, невинни и изразителни форми? Колко ти се възхищавам!” Ето така постойте до момичето за малко и общувайте с Божията Майка. През това време девойката вероятно ще си отиде, но не съжалявайте, защото не тя е, която си струва труда. Тя си е свършила работата да ви свърже със Съществото, от което е получила толкова много удивителни богатства. Момичето само по себе си не си заслужава вашата Любов и доверие и определено не трябва да се притеснявате, да изпадате в депресии и да сте готови да разбиете живота си заради нея.“ Любов и сексуалност 1, Омраам Михаил Иванов.

(2) Нормално е да се възхитиш на красотата! Да, естествено е да я събличаш с поглед – това е в природата на нещата. Всичко зависи обаче от начина ти на гледане и вектора на посоката на събудената енергия. Когато я насочиш към Божията майка, тя се превръща в прекрасна възхита, в молитвен екстаз и тих, медитативен възторг. Обърнеш ли вектора надолу, няма нужда да ти казвам в какво се превръща първоначално нормалната и неутрална енергия. Нормално и красиво е да се породи тази енергия – така работи този магнит на противополюсите. Да си в контакт с подсъзнанието си, да се познаваш, за да въздигнеш събудената красива енергия до вдъхновението на свръхсъзнанието си, това е умение, за което си струва да се живее! Защото само усвоил го, вкусваш истинския живот!

- "Това е огромен труд, непосилен за мен – смазва ме, чувствам се като Сизиф – камъкът на порочния навик и похот винаги ме премазва, колкото и както и да пробвам да го избутам до върха на свободата."

(2) Лествица, стъпало 15.

14. Който се бори с този съперник чрез телесни трудове и
пот, прилича на човек, който е вързал своя враг с тънка връв;
който воюва против него с въздържание и бдение, той прили­
ча на човек, който е вързал своя враг с железни окови; а който
се въоръжава със смиреномъдрие, безгневие и жажда, той при­
лича на човек, който е убил своя враг и го е заровил в пясъ­
ка. Под думата пясък разбирай смирението, защото то не да­
ва храна на страстите, но е земя и пепел.

(1)   Ето, Йоан Лествичник е описал пътеката по справяне с похотта още преди векове. Такива описания има в коя да е религия, орден и школа. Защото победата над страстта е основна задача на въплътения човек. Съвременният технологичен дивак странно как се приема за по-развит от предците си, докато не само че на йота не е помръднал в развитието си като Човек, а именно „благодарение“ на техническите играчки интелектът, вниманието, усещането за смисъл биват масово принизявани, което оскудява същината на живота. А коя е тя, ако не Бога? Нищо лошо в механичните развития на технологиите, когато са ползвани през адекватно продвижение в нравствеността, в смисъла, идващи от любовта. Защото тя е същината на живота – много повече от емоция е, но насища чувствата, емоциите и мислите, направлява волята качествено. Но е нещо повече. Любовта идва от Божествения свят, на който този вещественият се явява само отражение, тренажор за познаване на Себе си през себе си. Прихващането, овладяването на страстта, свързването ѝ с любовта, е основна, централна задача на това човешко учене в земното училище!

Ето, Йоан утвърждава важността на физическия труд при овладяването на похотта. Твърди, че е необходимо, но недостатъчно условие за справяне: „вързал е своя враг с тънка връв…“. Ако работиш физически труд, чудесно. Ако обаче работиш интелектуално, физическото усилие в съвремието ни се подсигурява от спорта. Нужна предпоставка е, контекст за по-дълбоката работа по преобразуване на горивото на страстта в огъня на любовта. Нужен фон е, тъй като създава волева готовност за издържане на напрежение, за упорито и последователно следване на добра цел. Готовност, която от спортната зала се прехвърля в психичната нагласа за приемано с охота и радост напрегнато усилие.

Като последващо ниво в трансформацията на страстта мъдрият поставя въздържанието и бдението. Бдението е способността за осъзнаване на протичащите интрапсихични процеси, а въздържанието е способността с помощта на здравия разум да бъдат удържани и направлявани  - първа стъпка от този текст. С помощта на развитата в самоанализ и медитация способност за самосъзнателност (метакогниция), възникващите автоматизирани мисли и базисни вярвания зад тях могат да бъдат регистрирани, променяни съзнателно и направлявани. Когато такава способност липсва, намерението просто потиска, което увековечава поддържането на импулсите на похотта, като добавя към тях невротизиране… В работата по съзнателно въздържание присъства известна здрава агресия, свещен гняв, усилие изпълнено с воинска решителност.

Като основна стъпка в процеса на справяне със страстта, Йоан Лествичник предлага смиреномъдрото безгневие, вложено в жаждата за Богопознание и познание на Себе си като неотделима част от Бога. С тези насоки единогласно резонират втора и трета стъпки от този текст. Умението за смирено свързване на съзнанието с подсъзнанието, чрез потенциала на свръхсъзнанието, през помощта на молитвата и медитацията. Смирението е безгневно, тихо, спокойно, доверяващо се на любовта и провеждащо я. Смирението е подчинение пред автентичната Божествена природа на същинския Човек. В него вече присъства не само знанието (първа стъпка), но и мъдростта. Постепенно смиреномъдрото и любящо погалване на страстната нужда от удоволствие, власт и сила все по-автоматизирано се задоволява чрез свещена сексуалност в добра партньорска връзка, силни професионални успехи и творчески плам. Тогава в съзерцанието (трета стъпка) канализирането на горивото на нагона в пламъка на вдъхновения и силен живот вече е факт!

(2)   15. Един е свързал този мъчител чрез подвизи, друг —
чрез смирение, а трети — чрез откровение Божие. Първият при­
лича на зорница, вторият — на пълна луна, а третият — на
светло слънце; но всички имат жителство на небесата. И както
призори се явява светлина, а след светлината изгрява слън­
цето, така и казаното можем да разберем и да видим това в
действителност.

(2 ) Да, нужно е да се заявиш, да поставиш здрави граници, дори да се разгневиш пред манипулацията на порока си. Ежедневният спорт силно способства за това здраво себезаявяване, пренася психичната настройка на харесване на здравото усилие и издържане на напрежението търпеливо и с радост в живота ти, в усилието ти по промяна на навика в свобода. Вече умееш да осъзнаваш и разграничаваш мислите, идващи от порока и да ги преобразуваш чрез здравия разум в резонни. Постепенно здравото усилие в умората от прилагането си надхвърля себе си и преминава в смиреномъдрото молитвено бдение, в общуването между съзнание и подсъзнание с обич и светлината на Бога. Тогава всичко, от което имаш нужда, е да бъдеш все по-постоянно в тази виделина, съдържаща цялата мъдрост, сила и обич на Бога! Ти – слънцето на радостта да живееш силно и творчески!

(2 ) Когато буташ този камък на промяната с помощта на разума, умората е силна. Но, когато смирено потънеш в себе си, любовта на прегръдката дава сили да продължиш. Докато почувстваш, че камъкът отдавна е на върха на планината на човечността ти – тогава знаеш, че камъкът е бил нужен, за да можеш сега да разтвориш заякналите криле на душата си, за да литнеш нагоре, над планината, в лъчите на потенциала ти!

-         "Лествица, стъпало 15 - 24. Не мисли да победиш беса на блудството с възраже­ния и доказателства; защото той има много убедителни оправ­дания, тъй като воюва против нас с помощта на нашето есте­ство."

(1)  Да, тънко е въженцето на справянето, когато се опитваш само с помощта на разума да разубедиш чувствата и емоциите и промениш посоката си на действие. Сам по себе си здравият разум е недостатъчен. Част е обаче от по-мащабен и цялостен процес, който води към трансформация на обсебеността в свобода!

-         "Лествица, стъпало 15. 32. Нека изпитаме, моля ви, кой е по-голям пред Господа: умрелият и възкръснал ли, или онзи, който никога не е уми­рал? Онзи, който ублажава последния, се лъже; защото Хри­стос умря и възкръсна; а онзи, който ублажава първия, уве­щава умиращите, т. е. падащите, да не се предават на отчая­ние."

(2 и 3) Паданията са долините по пътеката към още по-високите върхове на възхода! Да, можеш да падаш, докато все още се луташ, нормално е. Когато обаче вървиш по пътя на себепознанието, яхнал коня на точния метод и имайки картата с правилната посока, тогава дори пресичането на долините вече не е падане, а само издържане налягането на изкушението. Издържане, водещо до все по-високите вършини на себевладеенето! Да, изкушенията стават все по-изфинени и лукави, но и силата тио все по-светла и могъща, а връзката със светлината постоянна! Остави тази виделина да те води, дори отвъд ума, в тишината на боговдъхновението!

-         "Лествица, стъпало 15.39. Който иска да победи беса на блудството с преяждане и пресищане, той прилича на човек, който гаси пожар с масло!"

(1)  Хиперфагията (преяждането) е пряко свързана с изкуствено раздухване на сексуалното желание. Прекомерната консумация на месо, лютиви, кисели и сладки храни (раджас (страст), както се наричат в аюрведа), както и самата хиперконсумация, води до въпросното свръхстимулиране. Внимаването и здравото ограничение при количеството и качеството на храната тренира волята (въздържание) и създава предпоставки за качествена трансформация на зависимостта в свобода. Добра идея е един ден седмично да се прекарва в пост на вода, а още един, само на плодове. Примерно петък – воден, а понеделник, плодов ден!

-         "Лествица, стъпало15.59. Някой ми разказа за удивителна и най-висока степен на чистотата. Един брат, като видял веднъж необикновена женска красота, прославил за нея Твореца и само от това виждане пламнал от любов към Бога и пролял сълзи. Наистина, удивителна картина! Което за другиго могло да бъде яма за гибел, за него свръхестествено е послужило за получаване венеца на славата. Ако такъв човек в подобни случаи има винаги такова чувство и поведение, той е възкръснал нетленен преди общото възкресение. " 

(1)  Ще направя аналогия, през познанията си в сравнителната религия. В тибетския будизъм е известно следното степенуване на подхода към себепознанието: сутра (йога), тантра и дзогчен. В сутра най-важни са правилата, дисциплината, волевите усилия. В тантра важна е любовта, като главният принцип е трансформацията. Дзогчен включва и надхвърля и двете на принципа на медитативната спонтанност. Трите подхода са подобни на мъжа, жената и единението им. Подобни са на трите главни канали в енергийното тяло: пингала, ида и сушумна нади. За да присъства единението на мъжкото и женското, са нужни и двата подхода. Нужна е здрава дисциплина, разумно разграничаване, поставени ясни волеви граници. Едва тогава стават възможни любящото приемане и трансформация, за да се роди спонтанността на боговдъхновението.

Когато с помощта на неотклонната дисциплина на здравия разум (стъпка 1), с помощта на волеви усилия и здраво себезаявяване, активен всекидневен спорт и диета, психичният терен е подготвен, тогава смиреното общуване между съзнание и подсъзнание е възможно – чрез молитва, релаксация, визуализация, внушение (стъпка 2). Тогава идва на ход естественото, съзерцателно, боговдъхновено присъствие (стъпка 3).

(2)  Да се довериш на автентичната природа на духа си! Да, тогава вече имаш дисциплината, а подсъзнанието ти смирено влива виталността си във вдъхновението, творчеството, професионалната реализация и красивото партньорско общуване! Колко естествено е тогава да се възхитиш на красотата на жената! Жената – цвете!

 Жената може да бъде видяна като цвете! Да, красивата и цялостна в сърдечността си жена е цвете. Ухайно, чисто и вдъхновяващо, пеещо тихата песен на доброто цвете. Цвете – жива картина, нарисувана от изумителния гений на разумната майка природа. Цвете, в което в синестезия се сливат красотата на образа, симфонията на хармонията, ароматът на мотивиращото вдъхновение, вкусът на щастието и допирът на сърдечната благост. Да спираш възхищението си пред красотата на жената е като да отричаш самия живот. Да, жената е красива – стимулиращо и вдъхновяващо прекрасна е. Поетът – мистик би видял всяка от формите ѝ като съзвездие. Защото Вселената е жена. Да, жената е нищо без проникващата сила на духа, както и той самият обаче остава безплоден и сух без материята, през която се проявява. А тя е жена. Поразително мотивираща е енергията на жената. Когато имаш отворено сърце и духовно присъствие, тестостероновият и допаминов взрив на възбудата с лекота преминават в окситоциновия полет на божествената любов. Да не погледнеш красива жена с възхита е като да отвърнеш глава от красотата на живата природа – защото тя е жена. Всичко е наред, когато виждаш жената с очите на любомъдрието, на духа си!

-        " Лествица, стъпало 15.77. Когато след дълъг подвиг против беса на блудство­то, съмишленик на нашата тленна плът, ние го изгоним от сър цето си, като го изпонараним с камъните на поста и с меча на смирението,  тогава този окаяник, като някой червей, пропълзя­вайки в нашето тяло, ще се старае да ни оскверни, като ни под­стрекава към неуместни и непристойни движения…"

(1)  Когато си свободен от навика седмици и месеци, можеш да си помислиш: „О, аз вече съм напълно чист. Какво толкова, ако си пусна малко порно… Или пък да си помечтая малко за онази девойка…“. Не се залъгвай, приятелю! Когато веднъж вече си бил зависим, в мозъка ти има устойчиво изградени пътечки. С качествените и количествено настъпателни усилия си изградил нови пътища, но старите само дремят и с лекота биват събуждани, а електрохимичните сигнали започват да преминават през тях, като подхлъзването в старото е лесно. Затова, бъди внимателен. Помни това и дори свободен и трезв от дълго време, преминавай през трите стъпки на този текст понякога!

-         Лествица, стъпало 15 – завършек: "Който, бидейки в плът, е получил и на тази степен победна чест, той е умрял и възкръснал, и още тук е предвкусил началото на бъдещото нетление."

(2 и 3) Радостта, която се превръща в постоянно състояние на съзнанието, когато овладееш този навик и бъдеш трезв и свободен, е постоянна! Уподобява оргазъм, но въздигнал се до чувствата като постоянно благопожелателно чувство на сигурност, в емоциите като напираща мотивация за творчество,а в усещанията като дълбока самоувереност. Социални случвания, които преди са те ранявали, сега приемаш спокойно, някакси естествено знаейки, че и те са на мястото си, в по-голямата картина на мъдростта, през която виждаш всичко! Любяща мъдрост! Истината да бъдеш свободен те въздига до преживелищното случване на повишена съзнателност, от която струи многократно по-висок интелект, висока и широка мирогледна панорама, неподозирана емоционална устойчивост, енергийна наситеност и преливане от мощта на вдъхновения смисъл. Знаеш, че си едно цяло с Битието, с Бога. Знаеш, че всяка малка неслучайност е най-точната за теб във всеки момент. Обичаш истински. Познаваш мисията и призванието, за които си дошъл тук. Спомняш си, познаваш Себе си! Свободен си!

-         "Искам да имам всички жени на света!"

(2)  „Ще ви разкажа една приказка. Един ден докато се разхождал из царството си, царят видял на полето една крава. Тя му се сторила толкова красива, че той пожелал да я купи. Царят изпратил един от слугите си да говори със собственика на кравата. Собственика се оказал влъхва, мъдър старец и той отказал да я продаде, тъй като млякото което тя давала било единствената му храна. Слугата се върнал с отговора на мъдреца и тогава царят решил да постигне целта си със сила. Той изпратил няколко члена от свитата си да му доведат добичето, но светецът просто вдигнал ръката си и ги парализирал, след което ги пуснал да си вървят, като им заръчал: “Кажете на господаря си, че той няма нужда от моята крава, той е богат и влиятелен, така че нека остави мен и кравата ми на мира, тъй като тя е всичко, което имам.” Царят побеснял и пратил цяла армия да му отнеме кравата, но магът отново ги приковал на място и ги отпратил. Царят започнал да си мисли: “Този старец трябва да притежава необикновени познания, откъде иначе има тези сили? Ще отида и ще открадна тайните му.” Царят се дегизирал и се представил на мъдреца: “Уважаеми старецо”, казал той,”вие сте известен в цялата околност за вашата велика мъдрост и аз дойдох да се уча от вас. Моля ви, приемете ме за ваш ученик.” Разбира се, мъдрецът познал царя и прочел намеренията му, но не казал нищо и се съгласил да го приеме за ученик. Царят останал при него години, учил се да медитира, да се моли и диша, постил и се молил … и един ден, като си спомнил за кравата осъзнал, че повече няма никакво желание да я притежава! Самият той станал мъдрец.

Кажете си: “Искам да имам всички жени на света”, и направете всички възможни усилия да станете привлекателни, силни и мъжествени, упражнявайки се в медитация и молитва и накрая ще осъзнаете, че всички ваши желания са се разтворили пред откритията, които сте направили. Ще живеете във великолепен свят, който няма да искате да напуснете. Това е, което трябва да правим. Има някои хора които напълно са преодолели чувствеността, но те са рядкост. Това са Великите Посветени. Те могат да правят каквото си поискат, всичко им е разрешено, но те нямат никакво желание да се спуснат долу от висотите, които са достигнали!“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 1

-         "Влюбен съм в нея! Направо искам да я изям! Прекрасна е, искам я, още и още, пак и пак!"

(2      ) „Ако сте влюбени, това е чудесно, но опитайте се да не поглъщате обекта, на който сте се посветили, защото по средата на тези страхотни експлозии от емоции ще се уморите, ще се разочаровате, ще започнете да виждате лошите страни на партньора си и ще загубите вдъхновение. Защо трябва да се спускате толкова дълбоко в клоаката, да се свличате по целият път до Ада, за да се уверите в това от личен опит? Изпълнете се с Красота и Красотата никога няма да свърши. Но хората се подчиняват на слабостта си и разрушават всичко. Ето защо след известно време те губят вдъхновението си и дори не искат да чуят един за друг. Защото те са се виждали, вкусвали и яли прекалено много и сега са преситени. Това е краят на всичко, голямата любов е свършила. Любовта им е донесла всички благословения, самото Небе, но те са пожертвали всичко това за няколко минути наслаждение. Не биха ли могли да се въздържат колкото се може по-дълго, за да се възползват от това вдъхновение, от еликсира на безсмъртния живот, който пият? Но не, те бързат да стигнат до края. Само че този край няма да бъде добър. Дори ако се оженят, имат деца и живеят заедно, то ще е само по навик, заради хората, но вътрешно те отдавна са се разделили. Любовта се поддържа от фините чувства, които украсяват и удължават живота, които ни дават сила.“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 1

-          "Не ме интересува нищо! Искам секс! Искам много секс! Искам жени, още жени! Искам удоволствие и ако мастурбацията е начин, за да го имам, ще си го получавам пак и пак. Каква енергия, какви глупости – искам удоволствие, това!"

(3      ) “Ние си мислим, че всичко, което ни безпокои, е наш враг. Би трябвало да се спрем и да се запознаем с този враг. За първобитния човек огънят е бил враг, светкавиците, водата, вятърът, земята, животните са били врагове … всичко за него е било враг, той се борил против тях и умирал. С времето той се научил да опитомява тези сили и разбрал колко полезни могат да бъдат.

Човек научил нещо за елементите, което може да бъде приложено и в други области на живота, например в психическата сфера. Вместо да избягваме дадени неща които ни притесняват, като гнева, чувствеността, суетата и ревността и т.н., изследвайте ги, опитайте се да ги изучите и да разберете какво означават. Куража и смелостта, които ще придобиете по този начин ще ви помогнат да разберете, че това което сте приемали за зъл враг, всъщност е било приятел, който ви е носил подаръци. Задава се нова ера, когато хората ще възприемат различно отношение към злото, хората ще усвоят педагогически методи, които ще ги освободят от всички вътрешни ограничения. “

   Вече съм говорил доста по този предмет: как човек е променил отношението си към силите на природата, към водата, въздуха и електричеството и се е научил да ги използва за необикновени цели. Няма спор, че външно хората са спечелили големи победи над силите на природата. Тъй като за тях винаги външният свят е бил по-важен, те са открили средства и методи, с които да се развиват в тази посока. Това е чудесно. Но същите катастрофи, същите бедствия ги заплашват и във вътрешния им живот, но те не знаят това и не се интересуват.

   Аз често говоря с млади момчета и момичета, които се интересуват от въпросите за любовта и виждам, че никой от тях не може да разбере защо физическата страна на любовта може да бъде вредна. Според тях, напротив, физическото удоволствие и наслаждение ще ги направи здрави и богати. Но това съвсем не е така и аз се опитвам да им обясня защо: всички прояви са форма на горене. Когато мислите, когато говорите, вие изгаряте материя … това се отнася в още по-голяма степен за вашите емоции. Когато неочаквано изпитате голяма радост или скръб, вие изгаряте вещество и този процес води до загуби, смаляване и пепел, след което организмът бавно се възстановява по време на съня. Всяка проява, всяка емоция и всяко чувство стават за сметката на изгорена материя и енергия. Как хората могат да си въобразяват, че в кипежа на любовта не губят нищо, не плащат нищо? Цената на тези процеси е изключително висока и възстановяването е най-трудно. Toва са квинтесенции с друга природа, с друго качество, и дългата злоупотреба с тях води до загуба на красотата, интелигентността и финеса.

   Това не значи, че всичко трябва да бъде подтиснато и вие трябва да живеете без любов и нежност. Аз се учудвам, когато виждам как хората се валят във физическите удоволствия, без дори да се опитват да включат по-духовни елементи. Това е шокиращо, защото откъдето и да погледнем, това е огромна, страхотна загуба. Хората никога не си мислят, че по този начин губят нещо. Те разсъждават по този начин: “тези органи никога не се изтощават.” Да, това е така, но в същото време нещо от мозъка се губи, нещо се изтощава. Любовта е добра, защото ви вдъхновява, стимулира и дава съзидателни импулси, но е глупаво, когато се получава обратното. Повечето хора правят любов по същия начин както се хранят. Те се чувстват задължени да се хранят редовно, автоматично, дори и ако не чувстват нищо.“ Омраам Михаил иванов, Любов и сексуалност 1

-        " Искам секс! Искам секс! Искам секс сега! Искам удоволствието сега!"

(2 ) „Чели сте библейската история за Исая, който продал рожденото си право за една паница леща. За едно малко усещане, едно мимолетно чувство, удоволствие, той предал рожденото си право и Якоб се възползвал от това. Тази история никога не е била тълкувана правилно. Повечето хора са много добри в отказа си от най-ценното, което притежават в името на едно нищожно удоволствие. Те са големи специалисти в тази наука, това е забележително. Но духовният ученик трябва да се научи как да се освободи от определени удоволствия, за да придобие нещо много по-велико. Разбира се, аз не казвам че той трябва веднага да се откаже от всичко, но от него зависи да знае как малко по малко да се освободи от всичко, което го задържа по пътя на истинската еволюция.

   Мислите ли, че тези, които са станали Велики Учители на човечеството са прекарвали животите си всред удоволствия и пороци? Не, те са живели в отречение, самоотвержение и немилост. Но следствието от избора на пътеката на самолечението е бъдеще, което надхвърля живота и на най-славният принц. Повечето хора се ужасяват от такова самоотхвърляне, те не искат да се откажат от нищичко. Те отказват да се лишат от каквото и да е и упорстват в задоволяването на всяко желание, на всяка нужда. Хубаво, но така те сами си подготвят кошмарно бъдеще …“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 1

-          "Ами, обичам секса, какво да направя! Пък и целият свят е луднал по него и поощрява развратния и безразборен секс – защо да не си го набавям, какво толкова?!"

(2 ) „Това което хората погрешно вземат за любов често са само приятни усещания, силни емоции, вулканични изригвания. Не, всичко това са физиологични, анатомични, биологични или фантасмагорични манифестации, но те не и любов! Вие ще кажете: “Но тогава какво е любовта?” О, ако само знаех, щях веднага да ви кажа, но засега още не ми е известно! Цял живот търся любовта, и всеки ден си казвам: “О, най-накрая разбрах какво е любовта!” И на следващият ден намирам още мъничко повече и си казвам: “Това е то! Този път наистина разбрах.” Единственото което знам със сигурност е че любовта е безгранична и поради това никога не мога да твърдя че я познавам. Най-много мога да кажа, че съм се докосвам до нея. Това е всичко! Но вие знаете какво е любовта, нали така? Чудесно, поздравявам ви! Моля ви, бъдете така любезни да ми кажете, защото аз още не съм сигурен. Тя е толкова необятна, толкова богата и различна, толкова красива и мощна, че ще ми трябват още стотици и стотици години да я позная както трябва. Но защо, ако познавате любовта, все още сте нещастни, болни и намусени? Това показва че любовта която познавате не е нещо истинско.
Любовта носи със себе си подаръците на вечният живот, величие и светлина. Ако не притежавате тези неща, значи нищо не знаете за любовта. Любовта идва от много високо, защото истинската любов е самият Бог. Това е нещо, което хората не знаят: това което те наричат любов е само много ограничена, деформирана, брутална проява на енергията на любовта в определени части на тялото им: това не е истинската любов. Ако искате да познаете любовта, трябва да я потърсите в извора и, и този извор е Бог, а негов представител в нашата система е слънцето. Ето защо трябва да стигнем до слънцето и да намерим любовта, която е живот, любовта която храни цялото творение.

Низшият вид любов изисква само удоволствие, задоволяване, възбуда и приятни усещания. Всъщност това изобщо не е любов, а апетит, начин за обсебване на другия, и понякога дори форма на насилие. И все пак това е така наречената любов към която всеки се стреми. И то толкова, че прибягват до помощта на медицината, до хапчета и хормони, екстракти от някои жлези и така нататък, само и само да удължат сексуалната си активност колкото се може по-дълго, така че да могат да се държат като животни докато станат на деветдесет и девет години! Докато аз искам да ви заведа в области където наистина ще знаете какво е любовта. Източника, единственият извор на любов е самият Бог. Но слънцето също е необятен, щедър извор, тъй като то е образ на божественият Извор. Огледайте се около себе си! Вижте как цялото творение се възползва от слънцето. Любовта която се лее от слънцето втъкава живот в тревите, растенията и дърветата, които са постоянно изложени на слънцето, и ние на свой ред, черпим живот от тях. Ето защо ученикът, който иска да познае истинският живот, истинската, божествена любов, се обръща към източника, към слънцето. Като медитира върху него, като го гледа и обича, той го приема все по-дълбоко и по-дълбоко в себе си. Подобно на плод, изложен на слънчевата светлина, той абсорбира частици от слънчевата жизненост, за да може да ги предаде на събратята си, да ги съживи и просветли. Това е истинската любов. Когато мъжа и жената се прегръщат и спят заедно, това не е истинска любов. Това е сексуалната, чувствена любов за която всички говорят и пишат, възвеличават в песни и въздигат на пиедестал. Но тази форма на любовта руши и анихилира, тъй като тя е невероятно мощна дезинтегрираща сила. Когато започнете да горите в този огън, той започва да топи определени материали, най-ценните ни частици, тези на мозъка. Вие сигурно никога не сте мислили за секса по този начин, но половата любов е леярна. Чисто чувствената любов е дезинтегрираща сила, която разтапя мъжката квинтесенция. Това е адският огън. Докато другият вид огън, огъня на слънцето, не само няма да ви разруши, но ще ви изпълни с живот и светлина.

Всъщност лъчите които непрестанно се леят от слънцето и оплождат земята и всичко живо в слънчевата система са от същата квинтесенция като флуида с който мъжа опложда жената. Разликата е само че лъчите на слънцето са етерични и лъчисти, докато мъжката есенция е кондензирана. Но Посветените които са постигнали тайната на сублимацията и постоянно работят за да насочат енергиите си към Небесата, са стигнали дотам че могат да произвеждат и излъчват вибрации с честотата на слънцето. Ето защо е толкова важно да е живее чист, светъл, девствен живот. При това няма опасност извора на живота да пресъхне. Не, няма прекъсване на живота и активността. Напротив, всичко продължава, но по различен начин: човешката еманация става толкова фина и чиста, че човек става способен да прави добро на всички живи същества. Вие все още си нямате представа за силата на абсолютната чистота, как тя усилва ядрото на човешката сила и изтънчва еманациите му. Това обяснява защо те могат да бъдат изпразвани непрекъснато(точно както слънчевият разряд не спира никога), но разбира се, не на физическо ниво. Това което сега ви казвам заслужава пълното ви внимание и най-искреното ви уважение.

Очевидно сега слънцето не значи много за вас, но вие самите ще се убедите: след като сте пролели твърде много сълзи и сте се парили прекалено често, тогава ще се обърнете към слънцето за да потърсите любов която никога не наранява и ограбва, но само дава. Защо хората никога не се обръщат към слънцето? Защото слънцето никога не кара никого да страда, а те очевидно имат нужда да страдат! И къде намират това страдание? Във връзките си с мъжете и жените. Да, можете да бъдете сигурни че ще ви се наложи да страдате и да преживеете всякакви проблеми и нещастия с хората, но никога със слънцето … освен ако, разбира се, забравите да си сложите шапката: тогава може да получите слънчев удар!“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 2

-          "Постоянно падам, не успявам. А и толкова много обичам жените, че просто не издържам и искам да правя секс с тази и онази и с другата и още и пак…"

(1 и 2) „Когато Господ е създал мъжа и жената, той ги е екипирал с перфектна система от канали, проводници и разклонители, чрез които сексуалната енергия може да намери пътя си към по-високи нива ако знаят как да я управляват. Тази система е на мястото си. Всеки мъж и жена я притежават, но единственият проблем е че или е ръждясала, или е запушена или несвързана. Той е снабдил хората със система с такава сложност и съвършенство, че когато започнат да я изследват, учените ще бъдат поразени. Но засега единствените които могат да ги видят са ясновидците, тъй като каналите за които говоря са с флуидна природа и следователно дори по-фини и чувствителни от нервната система. Ясновидците могат да видят пътя който тези енергии следват започвайки от най-долу и водейки по целия път до мозъка.

Ако не успеете да трансформирате тези сили незабавно, не се обезкуражавайте. Никога не трябва да се предавате с извинението че е трудно. Трябва да се опитвате и опитвате упорито и без умора да повтаряте усилията си, както паяка плете мрежата си. Вятъра я къса за кой ли път, но паяка продължава да се опитва докато накрая вятъра спре и той успява да завърши работата си. Докато ако не успее от първият път, ученикът често се предава и се връща обратно към посредственият си живот … само защото не е успял веднага! Но провала е нещо нормално: трябва да се изправите на крака и да продължите!

Повечето хора се задоволяват да утолят апетита на телата си по време на любовта. Те не дават и пет пари за нуждите на душата и духа си. Хората отделят цялото си време и внимание на телата си, възхищавайки им се, говорейки им, прегръщайки ги … правейки всичко най-екстравагантно, само и само да изцедят от тях най-голямото възможно количество удоволствие. За тях няма значение ако в резултат на това душата и духът им страдат и тънат в мрак. Аз никога не съм ви казвал да не се обичате. Напротив, трябва да се обичате колкото се може повече, но на по-високо ниво, не само на физическо. Не само да се впускате във възбуда и задоволяване, а после да заспите! Но никой няма каквото и да е желание да се издигне до по-високо ниво. Вместо да се подготвят за сексуалният акт в пълна съзнателност за важността му, те винаги бързат, бързат да скочат и потънат в блатото. Те толкова бързат, че нямат време да спрат и помислят. Вижте само как повечето хора “правят любов”: припрени, трескави движения, горящи от похот очи. Мъжете мислят само да задоволят апетита си, да разкъсат и погълнат жертвата си … и жените са твърде щастливи с това положение на нещата, те се наслаждават на блясъка в мъжкият поглед, който издава низките им страсти! Ако те бяха по-чувствителни и фини, те биха се ужасили от този поглед, защото той показва само че мъжът е готов да граби и погубва. Но те точно това искат. Те се омайват от него. Всъщност, жените такива каквито са сега, не се радват твърде много когато мъжът ги уважава и им се възхищава, когато ги гледа със светлина и чистота в погледа си. Те си мислят: “Хм, какво ли мога да чакам от него!”, и го изоставят. Жената инстинктивно желае да се чувства като тесто в ръцете на хлебаря: тя иска да бъде контролирана изкъсо, да бъде ръководена и подтискана. Ето на какво се наслаждава съвременната жена. Да бъде гледана с уважение и небесна чистота не значи нищо за нея. Разбира се, има изключения, но говорейки като цяло, това е положението на нещата!

Ако решите да живеете в светлина и да използвате любовта си в служба на истински духовна работа, ако искате да пиете от чистите води на небесата, вместо от инфектираните застояли локви долу(говорейки символично), като гледате в очите на другия след като сте правили любов, ще бъдете толкова изпълнени със светлина и радост, че после дни наред ще бъдете в това извисено чувство и хармония.

За да постигнете това не трябва да правите удоволствието ваша цел. Вие ще кажете: “Ако няма удоволствие, тогава какво остава?” Истината е, че ще имате удоволствие и то безкрайно по-голямо от всичко което сте опитвали преди, но от много по-чист вид, и най-важното, няма да загубите силите си. Резултатът ще бъде твърде различен. Резултата ще бъде светлина, светлина и още повече светлина! Цялото Небе ще се радва на красотата на любовта ви!“ Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 2

-     
    "Какви енергии, какви фини тела, души, духове и смисъл? Това са просто глупости – искам секс и удоволствие, това е всичко!"

(2 ) "Някои Посветени от миналото са съветвали мъжете да избягват жените под претекста че те са въплъщение на злото, дъщери на Дявола. Може ли да се очаква от мъж който приема такова отношение към жените да събуди божествената любов в сърцето си? Той непрекъснато ще бъде разочарован, обезкуражен и отвратен от живота! Не е ли много по-добре вместо това да приемем че зад физическата проява на всяка жена стои скрита Богиня, че тя е просто преоблечена принцеса! Хората не знаят как да живеят в атмосферата на красотата. Тук, в това учение може да намерите начин на живот, който ако бъде следван подсигурява постоянно присъствие на красотата във вас. Мъжете и жените са постоянно толкова дълбоко потънали в тинята … как може да се очаква да бъдат щастливи? Те гледат един на друг като на струпване от органи, черва, плът и кости, нищо повече: те са слепи за скритата красота! Но това отношение ги води до катастрофални последици. Нека видим къде лежи истинската красота, тъй като само красотата може да ни спаси и да ни даде щастие. Ние имаме абсолютна нужда от красота.

Ако започнете да гледате на мъжете и жените като на духове и души, ще видите какви промени ще произведе това във вас, тъй като то задължително ще ви доведе до различно отношение и поведение към тях. Зад техните дрехи, физически тела и лица вие ще откриете техните дух и душа, скритите синове и дъщери на Бога. Ако се научите как да виждате хората като души и духове, ще откриете че всички тези които някога сте презирали, отхвърляли, напускали и недоразбирали, неочаквано ви стават изключително скъпи и близки. Небето, което ги е дегизирало в плът и ги е поставило на пътя ви, вижда в тях изключителни същества, носители на Божествеността.

За мен например няма разлика дали сте добре образовани, добре изглеждащи и богати или бедни, необразовани и скромно облечени. Единственото което има значение за мен е душата ви. Защо не търся приятелството на най-богатите, ерудирани и известни хора? Защото се интересувам единствено от душите на хората. Всъщност аз често бивам критикуван за това. Моите критици казват: “Защо за Бога той се е заобградил с всички тези хора които не могат да направят нищо за него, които нямат нито пари, нито блестящо образование, нито влияние в обществото? Какво очаква от тях?” Нима Исус е бил по-различен? Той е виждал в хората духът и душата им. Ако оценката ви за хората се основава само на богатството им, на позицията им в обществото, на образованието и физическата им красота, това значи че пропускате самата същност на въпроса. За мен са важни само духът и душата, защото знам че те са скритите зад физическата проява принцове и принцеси.

Когато започнете да приемате хората като духове и души, това значи че сте започнали да растете, защото сте разбрали единственото нещо което има значение. Когато видят това, Небесните същества ще дойдат да ви помогнат, защото ще видят че това си струва труда. Но ако сте приковани към светските механизми на възприятие и съдене за нещата, те ще ви оставят да се оправяте сами с думите: “Няма смисъл да се занимаваме с тези хора. Няма полза от тях!” Да виждате хората като души и духове вече е връзка с духовният свят и той няма да ви остави без помощта от която се нуждаете.

Да промениш начина си на възприятие, означава да промениш съдбата си. Аз съм избрал да виждам в жените души или дори по-добре: Богини. И от това отношение преди всичко се ползвам аз самият, защото то ме води до постоянно вдъхновение, очарование и ентусиазъм. Дори и най-вулгарните и отблъскващи жени са души и дъщери на Бога и аз мога да работя с тях. Когато помогна на душите им, аз помагам на самият Господ и така Той никога не ме напуска." Омраам Михаил Иванов, Любов и сексуалност 2Орлин Баев

1 коментар:

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!