Страници

сряда, 11 май 2016 г.

Чиста логика

 " Logic is a feeble reed, friend. "Logic" proved that airplanes can't fly and that H-bombs won't work and that stones don't fall out of the sky. Logic is a way of saying that anything which didn't happen yesterday won't happen tomorrow." Робърт Хайнлайн
"Логиката е крехка опора, приятелю. Логиката е "доказала", че самолетите не могат да летят, водородните бомби няма да ги бъде и камъните няма как да падат отгоре надолу. Логиката е начин да кажеш, че нещо, което не се е случило вчера, няма да се случи и утре." Робърт Хайнлайн
"Логиката е начин да кажеш, че нещо, което не се е случило вчера, е невъзможно да се случи и утре... " - Логиката е просто свързване на познавателни единици и нули, на базата на вече събран индуктивен опит и дедуктивни заключения. Логиката по този начин практически изключва творческия пробив, таланта, гениалността. Добър инструмент е, докато е ползвана единствено като сечиво за обработка на реалността и здраво стъпване върху базата на опита. Лошо става, когато човекът я постави в позицията на господар, на определител за човещина, с която тя никога не е имала общо в механичността си. Защото над логическата конкретна и абстрактна операционалност. стоят нива и нива от все по-широка когниция: проницателна, архетипна, кентаврична, недуална... (ползвам податки от Кен Уилбър). Много повече логика има компютърът, изкуственият интелект. Колкото и да имитира обаче чувства, машинният интелект не може дори да се докосне до същински човешките когнитивни нива... Твърдя го!
Орлин Баев

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!