Страници

неделя, 11 януари 2015 г.

Алгоритми на автентичната самоувереност – текстове с ключови медитативни последователности

 Алгоритми на автентичната самоувереност – текстове с ключови медитативни последователности

Забележка (disclaimer): В ключовите алгоритми в тази статия ползвам познанията и собствения си преживелищен опит от медитативните системи на изтока (будизъм, даоизъм, йога), поведенческата и когнитивна терапии, невро лингвистичното програмиране, хипнозата и хипнотерапията, шаманизма, симорон, пренареждане на матрицата и пр. Последователността от стъпки, макар и преминала през опита ми с изброените системи, е пречупена през призмата на собствения ми творчески потенциал. Ползването на алгоритмите в самостоятелни медитативни сесии може да бъде фасилитиращ инструмент в развитието на себепознанието, в контекста на провежданата мъдра психотерапия. За качествено случване на алгоритмите са нужни разбиране, постъпателни, целенасочени и търпеливо повторяеми усилия. Нивата им на усвояване корелират пряко с разтварянето на личностния потенциал. Безопасната практика е гарантирана, когато е супервизирана от компетентен психотерапевт. Ползването на медитативните сесии от хора с психотични и психопатни проблематики, е забранено!


 Самоуверена сила

Ключов алгоритъм:

1) Представи си повтарящи се социални ситуации, в които се чувстваш тревожен. Виж как различните ситуации се завъртат около теб като няколко 6D (петте сетива и ума) филма. Виж как филмите са едновременно отделни, но колкото повече се доближават до тялото ти, започват да се преливат един в друг и в програмите в ума ти, сърдечните ти чувства, телесни усещания и поведения. Нека всички филми се движат и въртят около теб, като в същото време всички те протичат, движат се ярко и наситено визуално, с гласовете и звуците на хората и твоят собствен глас, с миризмите и допира. Продължи да проследяваш как тревожната ти реакция на сетивността във филмите се свежда до собствените ти базисни програми в главата ти, чувства в сърцето ти и усещания в тялото ти. Наблюдавай как филмите са свързани със собственото ти тяло, на тези условно разделени нива, чрез фини енергийни нишки от светлина. Колкото по-тревожни са ситуациите, толкова по-тъмна и опушена е светлината. Чувай и чувствай трептенето на тези нишки. Виж и почувствай как, като се свързват с програмите в мозъка, чувствата и усещанията в тялото ти, се завихрят като тъмни енергийни потоци, емоции в тялото ти. Забележи накъде се въртят, как пулсират, как са подчинили нервната, ендокринната и сърдечно - съдовите ти системи. Отново свържи филмите, през енергийните нишки, с въздействието им върху тялото си, през телесните ти системи и пак виж и почувствай как енергията на тези емоции се върти в тялото ти. Осъзнай, че тревожните преживявания във филмите са само проекция на тези тревожни програми и емоции, вече съществуващи в теб. Неколкократно спирай на пауза, задържай, осъзнавай преживелищно и отново пускай филмите, като преживяваш връзката им с тялото и ума си.  

2)  Спри филмите на пауза и почувствай как и в тялото ти въртенето на емоцията застива. Отпусни още и още, напълно тялото си и сякаш сърцето ти е ниагарски водопад от любов, залей емоциите в тялото си. Виж как пространственият им обхват и въздействието им силно намалява, почувствай облекчението, успокоението и светлината, която се ражда. Виж как нишките, които те свързват с филмите просветляват, а вибрирането им става по-приятно и радостно. Виж как самите филми, сега спрени на пауза, просветляват, а ситуациите сякаш променят значението си - вече не са така заплашителни, а интересни, вдъхновяващи. 

3) Пусни отново филмите, като продължиш да заливаш със сърдечна любов тялото, свързващите нишки и самите филми. Почувствай как старите ситуации продължават, промъква се тревожността, но вече присъства и светлина и спокойна обич, която меко залива и погалва тревожността, в тялото, свързващите нишки и самите филми. Съзнателно завърти емоцията в тялото си в посока противоположна на старата. Почувствай как родилото се спокойствие преминава през лъчистите нишки и залива филмите. Превърти филмите до края, докато изчезнат и видиш на тяхно място белота. Свържи тази белота с любовта в сърцето си и виж как цялото ти тяло, сърце и аура се заливат от тази чиста  и пълна с любов енергия. Почувствай спокойствието, отпусни се в него. Забрави всичко и се отпусни в съзерцателно наблюдение, отвъд ума. 

4) Почувствай любящото спокойствие в тялото и ума си и съзнателно излъчи пред себе си филм, в който се държиш автентично, спокойно и самоуверено. Естествена самоувереност, идваща от душата и сърцето ти. Погледай филма, порадвай му се. Чуй самоуверения си, спокоен глас, виж самоуверената си осанка и език на тялото, почувствай чара си, харесай се! Виж промяната и в другите по отношение на теб - има я, но не те интересува толкова, защото самооценката ти зависи предимно от теб самия - а ти се обичаш. Влез във филма, асоциирай се с него, почувствай своето истинско, автентично и силно аз - защото винаги си знаел, че това си ти, нали?!

 Повтори четирите стъпки няколко пъти. Ще почувстваш как колкото повече преминаваш през тях, толкова по-трудно е да се страхуваш, отколкото да обичаш светло и радостно, докато новият модел на възприятие, мислене и чувстване замени стария. 

 Мъдрецът в теб - избори

Ключов алгоритъм: 

1) Припомни си моментите, когато си бил в приятна или дълбока релаксация - на плажа, по време на практиката си на медитация, точно след събуждане или преди заспиване - забележи как самото припомняне кара тялото и ума ти да потънат в блажено спокойствие. Или просто остави потокът от радостна релаксация да те залее естествено. 

2) Визуализирай фината виделина 30-на минути преди изгрева и здрача малко след залеза. Почувствай връзката със състоянието веднага след събуждане сутрин и точно преди заспиване вечер. Тогава започваш да долавяш процепа между света на будното състояние и света на осъзнатия, медитативен сън.  

3) Сякаш при осъзнатото преминаване на мозъка ти в алфа и тета вълни и разширяването на съзнанието ти до различната реалност на сънното, медитативно състояние, в теб изниква образът на монах, потънал в молитва и медитация. Монах, спрял ума, за да отвори сърдечния си разум. Почувствай ядрото на духа си, което винаги си бил, ще бъдеш и си! 

4) Мъдростта на Живота те отнася на странно място - коридор с безброй врати, всяка от които представлява посока и избор в живота ти, както и една цяла паралелна реалност. Отвори няколко, погледни житейските си вариации и развои, почувствай от позицията на Себе ли вземаш решенията в живота си? Погледни нагоре и виж, че там има една специална врата, проход към духовната ти мъдрост. Оставяйки илюзията на ума да замлъкне, ставаш лек като перце и преминаваш през тази врата, в един по-фин, духовен свят. Виж, там те чака мъдрецът - няма значение как го наричаш, но сега, когато смирено се просваш пред нозете му, чуй отговорите на въпросите, които сърцето ти пита. Почувствай закрилата и обичта му! 

5) Излъчи като светъл лъч усещанията си на радост, обич и сигурност - виж как сега и във всеки миг от живота ти, се радваш на добрите трудности - стъпала на растежа ти. Сега, когато живееш в центриран доверие в Бога, те те вдъхновяват. Бавно се върни към ежедневното си съзнание, знаейки че оттук натам вече живееш от все душа и сърце, провеждайки волята Божия в живота си!


 Тигърът на смелостта

Ключов алгоритъм:

1) Докато естествено потъваш в медитативно състояние, виж магичната гора на несъзнаваното си. Дърветата на нагоните си, реките на емоциите си, ароматите на чувствата си. Виж вълците на страховете си, хиените на пристрастяванията ти, къртиците на тъгата ти. Виж и Себе си като тигър, господар на цялата гора. Чуй мощния си рев и почувствай силата на себевладеенето си.  

2) Ти, тигърът - цар на магичната гора на ума си, предизвикай вълците на страховете, хиените на зависимостите си - осъзнай силата си и виж как животните бягат и се съобразяват със свободната ти воля, като нагаждат поведението си по нейните повели. Дори си поиграй - позволи им да дойдат и да пробват да те ръфат - тогава почувствай как от дълбините ти се излъчва огнена сила на обич и спокойствие, които карат нападащите животни да се отдалечат и ти се подчинят! 

3) Седнал спокойно там, в магичната гора, осъзнай, че тя цялата и ти като величествения дух и сила на тигъра, се намираш в ума на монах. Монах, който е седнал в медитация и превърнал целия си живот в преживелищна свързаност с любовта, мъдростта, свободата, Бога. Почувствай се този напълно себевладеещ се монах. Виж светлината през неговите очи, почувствай спокойствието си, вдишай аромата на мира си!


 Човек, който те обича – пренос на състояние

Ключов алгоритъм:

1) Намери своя начин за влизане в релаксация и медитативно състояние на ума, в което тялото се е успокоило и изчезнало, а вниманието е насочено навътре фокусирано. Виж пред себе си човек, който те обича безусловно. Може да е приятел, партньор, близък. Влез в него и виж себе си през неговите очи. Почувствай любовта към себе си, лекотата в тялото му, когато те обича сърдечно и силно, радостта му. Попивайки отношението, чувствата, светлината и усещането му към теб, ги вземи със себе си, излез от него и ги пренеси в собственото си себевъзприятие, като отношение, чувства, светлина и усещания към самия себе си. Повтори три пъти. 

Забележка: тук ползвам поведенчески и нлп принципи от техника на Пол Макена


 Самостойна самоувереност

 Ключов алгоритъм:

1) Намери своя начин за влизане в релаксация и медитативно състояние на ума, в което тялото се е успокоило и изчезнало, а вниманието е насочено навътре фокусирано. Виж пред себе си човек, който те обича безусловно. Може да е приятел, партньор, близък. Влез в него и виж себе си през неговите очи. Почувствай любовта към себе си, лекотата в тялото му, когато те обича сърдечно и силно, радостта му. Попивайки отношението, чувствата, светлината и усещането му към теб, ги вземи със себе си, излез от него и ги пренеси в собственото си себевъзприятие, като отношение, чувства, светлина и усещания към самия себе си. Свържи тази обич с обичта си към Бога и Любовта му към теб. Почувствай се като част от божественото, за която пребиваването в любовта е най-естественото състояние! 

2) Виж пред себе си човек, който те мрази. Отдалечавай и приближавай образа му, докато намериш подходящото за теб разстояние. С помощта на безусловната обич към себе си (горната стъпка), го наблюдавай и чувствай гнева му към теб. Усети как любовта ти към себе си е като енергиен щит, който разтапя лъчите на злобата. Чувствайки спокойствието си, влез в човека и със силата на безусловната си любов и съчувствие, прошка и приемащо отношение, излъчи сърдечната си прегръдка, обгърни го с нея. Помоли се за него с обич и разбиране. Отново излез от него, отдалечи се и от мира и благодарността си за предизвикателството, го благослови смирено. Почувствай смирената си сила! 

3) Виж и човека, който те обича и човека, който те мрази, до себе си, от лявата и от дясната ти страна. Смени образите на единия с другия, като запазиш емоционалното отношение. Сякаш този, който те обичаше, сега те мрази, а този, който те мразеше, сега те обича. Почувствай любовта си към самия себе си, към божественото в теб и от тази позиция, излъчи еднаква обич, приемане и доверие и към двамата, без разлика.  

4) Отново размени местата на двамата - всеки става себе си. Излъчи любовта си и към двамата еднакво силно, еднакво спокойно и приемащо. Почувствай самостойността на себеоценката си. Заливайки и двамата със светлина, позволи им да се разтворят в нея. Остани сам, в любящо единение с Бога. Почувствай как самоувереността ти естествено извира от живото сливане с божествеността ти!  

Повтори горните стъпки три пъти, след което, ако интуицията ти го подскаже, потъни в безмълвна медитация, отвъд ума.


 Единство

 Ключов алгоритъм:

1) Спри ума! Наблюдавай как усилията ти постепенно утихват и от фокусиране преминават в релаксирано регистриране на възникващите мисли и поражданите от тях чувства. Възникване, но и непривързаното им пропускане. Нито борба с тях, нито бягство. Просто осъзнаването им, без разлика дали са образни, звукови, езикови, без разлика дали съдържанието им е "добро" или друго. Няма оценки, няма категоризации. Спокойно съзерцание. Забележи как и тялото започва да се отпуска, да изчезва и дъхът да става все по-фин, незабележим, медитативен, докато започнеш да осъзнаваш самата тъкан на ума, отвъд мислите, чувствата и тялото. 

2) Оставайки в тишината, осъзнай как нещо се случва. От свързано с мислите, чувствата и тялото си его, което се опитва да наблюдава себе си, ставаш наблюдател, част от една всеобемна, космическа реалност - случва се качествен скок. Ти осъзнаваш себе си като безкрая от божествен потенциал, който наблюдава малките човешки механизми. Тогава започва чудото. В православието го наричат съзерцание на таворската светлина. В йога - самадхи. В дзен - сатори... От позицията на това божествено съзнание, част от което сега си, осъзнаваш свързаността си с всичко живо, потока на живота, мъдростта, любовта и съзнателната закономерност на божествеността. Съзнаваш, че хорското съзнание, включително на т.н. наука, е спящо, малко, една от милионите възможни гледни точки. Знаеш със сърцето си... В необятността на вдъхновената, фина радост, си част от Твореца - не на думи, но живееш това познание преживелищно. Преживяваш извора на творческите си импулси, все още неконкретизирани, а като наситена, пълна с хармония енергия. 

3) С течение на времето не ти като малка личност медитираш, а Ти като осъзната част от безкрая, превръщаш целия си живот в част от медитацията, от потока на Бога. Тогава в живота си се превръщаш в творец, независимо в коя област се изявяваш. Съзираш идеи и възможности за случване на реализация там, където другите виждат само трудни невъзможности. Живееш силно, с предприемачески дух, хранещ се н еот его амбиции, а от потенциала ти от неограниченост! 

Забележка: горните редове, които излагам като ключови стъпки, понякога изискват месеци и дори години и десетилетия на упорита медитативна практика за случването си. Но, любящата свързаност с Бога е най-естественото и близко до всеки преживяване. Не то е трудно, а откъснатостта на съвременния човек от законите на Живота, на Дхарма, е голяма... 


 Мъдростта на предците

 Ключов алгоритъм:

1) Използвай своя начин за постигане на релаксация. Когато почустваш, че тялото сякаш е изчезнало, дъхът е замрял, а мозъкът е забавил вълните си до алфа и тета, насочи вниманието към генограмата си. Усети и виж ДНК извивките си и ги свържи с родословното си дърво, Виж как паметта на дедите ти живее в теб като преживелищен, огромен опит. Някой чувства, усеща, а друг реално може да види лица и животи, преживени преди него. Каквото и да е, благодари. Заливай целия опит - и положителния и трудния, със смирена благодарност. Почувствай как цялата мъдрост на предците ти, десетки, стотици и хиляди генерации преди теб, пулсира в подсъзнанието ти.  

2) Осъзнавайки опита на предшествениците ти, можеш да доловиш как нещо странно красиво започва да се случва. Преживяванията им надхвърлят понятията добро и зло. Една фина, изстрадала, но много наситена и светла мъдрост започва да циркулира из теб, из гените и съзнанието ти. Освободил си потенциал. Сякаш всички спомени и възприятия се завъртат, стапят и оформят като множество светли нишки, които предат диаманта на опита, дълбоко в корема ти. От връзката с предците продължават да се изтеглят хиляди светли и вибрантни нишки, които се завъртат в корема ти. Постепенно всяка картина изчезва, а нишките формират енергийна сфера, диамант в коремно - поясната ти област, в хара центъра ти. Какво чувство на дълбока сигурност, самоувереност и заземена сила дава той - чувстваш го, нали!  

3) Фокусирай се върху нещо, което имаш да решаваш в живота си. Виж какво те спира в теб и около теб, почувствай собствените си колебания, терзания, илюзорната "полза" от поддържането на проблема. Свържи казуса си с опита на предците си, през енергийния диамант в корема си. Почувствай десетките възможни решения и различни начини за преминаване през трудността ти, идващи от опита на дедите ти. Ще намериш огромен склад от иновативност, съобразителност, схватлив и бърз ум, предприемчивост и спокойна сигурност, преминала през горнилото на хилядолетия и хилядолетия. Виждайки вариантите, излъчи мислено напред в живота си подходящите за теб. 


 Буда природа  - Бодхисатва

Ключов алгоритъм: 

1) Намери своя начин за потъване в релаксация. Когато забележиш, че дишането ти навлиза в сънно, както когато спиш, но осъзнаваш съня си, можеш да го последваш и навлезеш в съня - осъзнато. Телесната сетивност заспива, тялото натежава и сякаш изчезва, а вниманието се фокусира във вътрепсихичната феноменалност. Безусилно и спокойно наблюдавайки естествената работа на съня, ще осъзнаеш как умът ти пренарежда матрицата на съзнанието ти, препрограмира и естествено лекува, извлича смисъл, освобождава потенциали. Житейските ти преживявания, сякаш под въздействието на магическата пръчица на Бога на съня - Хипнос, се преобразуват в приказни архетипи, наситени с дълбок смисъл. Разрешавайки на осъзнаването да премине в едно по-всеобхватно, сърдечно себепознание, последвай вълшебната приказка на съня си. Или я наблюдавай все по-спокойно и отстранено, знаейки че можеш да си едновременно участник, но и Божествен зрител.  

2) Прехвърли себеидентификацията си още по-пълно и цялостно в наблюдателя на играта на ума. Ще видиш и усетиш как образите и емоционалните им пълнежи стават все по-маловажни и незначителни. Осъзнаването ти се прехвърля в чистото, необусловено пространство на съзерцаването на безкрая, на Бога. Погледнато от позицията на малкия човешки ум, то е нищо, необяснимо е. Но всъщност е наситено с една различна и жива виделина, мъдрост, обич и сила. От позицията на спрелия малък ум и разтворения сърдечен Разум, възнамери: Искам да придобия чистотата на дете! (x 3) 

3) Виж живота си като на длан и го залей с присъствието на Божествената светлина. Като благодариш и за приятните и за трудните преживявания, изпълнен с прошка и смиреномъдрие, бързо се върни до най-ранните си години и месеци, до детето в теб. Почувствай неговото любопитно и пълно със светлина и приказна обич световъзприятие. Каквото и да изплува, залей с прошката и обичта, извиращи от сърцето ти. Вживей се изцяло в това магично, приказно детско светоусещане. 

4) Бидейки дете, седни на твоето специално детско място, където се чувстваш абсолютно спокоен и потъни в медитация. Сякаш ставаш все по-малък и по-малък, докато се превърнеш в зародиш в утробата на майката Вселена. Постепенно нещо в теб се ражда и ти се превръщаш в различно същество. Будистите го наричат Бодхисатва - изначалната ти Буда природа. От тази позиция благослови всяко чувстващо същество на Земята и почувствай потока на живота, свързващ те с всичко и всеки в неделимо единство. Излъчвайки тази висока съзнателност напред в живота си на земен човек, възнамери да живееш според принципите на Дхарма - Любов, Мъдрост, Истина! 


 Писмо до Вселената – благодарствена трансформация

Ключов алгоритъм: 

1) Потъни в релаксация, докато дъхът стихне до медитативен, усещането за тялото почти се загуби, а вниманието се насочи навътре моноидеистично. Виж себе си, седнал на удобно писалище, как пишеш писмо - до Вселената. Буквите на това писмо са особени - всяка написана дума някакси попива в тази вълшебна хартия, преобразува се до чиста енергия, която се завихря наоколо ти и спираловидно, за миг стига до всяко кътче от целия мултивърс, едновременно, сега. Нека писмото е насочено не към искане, а към благодарност, прошка и сливане с волята на Безкрая. Можеш да почувстваш как всичко преживявано от теб - приятно или не, е част от нужните уроци в земното училище, живот.  

2) Виж реална ситуация от живота си, която повишава стреса и напрежението ти - на работа, на улицата, у дома... Сега, вместо да реагираш по обичайния си начин, насочи вниманието в дълбочината на подсъзнанието си, зад външното дразнене и напрягане. Виж, почувствай и осъзнай събудените емоции и програми, от които всъщност се пазиш във външното си раздразнение. Сега им се усмихни. Благодари на ситуацията и външния дразнител и със спокойна обич залей и прегърни собствените си базисни вярвания/ програми и произлизащите от тях емоции. Някои ги виждат визуално, като малко дете - ти самия като мъничък.  

3) Сега се виж в серия от трудни за теб житейски ситуации, като реагираш на тях с горещо прегръщане на събудените в теб самия страхове и програми. Всичко се променя, нали! Сега, когато си възлюбил трудностите, силата ти нараства неимоверно. Виж как с огнено сърце преминаваш през тях с вдъхновение! Преминал на съвсем различно ниво в играта на живота, ставаш творец на смисленото си щастие! 


 Дом

Ключов алгоритъм: 

1) Сякаш си в един особен трамвай. Той е уютен, спокоен, седялката в която си седнал, е учудващо удобна и някакси те тегли в спокойствието си, а потракването на колелата те кара да се унасяш в различно състояние на съзнателно отпускане...доверие в себе си и живота...приятен транс. Ето, в тази разширена съзнателност, можеш спокойно да моделираш, лекуваш и програмираш живота си в резонанс със силата на Любовта. Изрази творческата си благодарност в сърдечна молитва. Излъчи Любовта, която тече през божественото ти смирение както към Бога, така и към проявата му в ежедневния ти живот. 

2) Странно, молитвата те отнася до един различен свят, до дома на душата, царството, което всеки квант от истината в теб живее. Свят на братска обич, хармония, светла мъдрост и съзнателност. В този свят няма нужда от полиция, съдилища, армии. Хората естествено резонират със законите на битието, вписани в природата на любомъдрието им. Можеш да се разходиш из тази райска земя, да поговориш с обитателите и, да оставиш морната си душа да почине в уханието на радостта му или в живите води на високата съзнателност на хората му - ангели.  

3) Сега, наситен с аромата на Любовта на Дома си, пренеси съзнанието си отново в делничния си, ежедневен живот. Можеш да почувстваш как, живеейки, си постоянно свързан с Дома си - виж, усети и докосни силовите линии на любящата самоувереност, свързващи те с този чуден свят. Ето, тези светли нишки, излизащи от корема, цялото ти тяло, всяко живо същество и цялата ни планета, директно проникват в онзи вълшебен мир. Почувствай миг, в който емоционалната ти вплетеност в земното училище замъгляват или временно прекъсват тази жива свързаност. Когато успокоиш ума си в тиха, сърдечна молитва и медитация, свързващите нишки, през които протича Любовта, се появяват отново! Красив е животът, когато така, във всяко свое земно действие осъзнаваш и благодарно служиш на Бога! 


 Бънджи скок – пренос на отношение на смелост

Ключов алгоритъм:  

1) Три пъти стегни и отпусни тялото си, като като задържиш мускулите си контрахирани при вдишано положение за няколко секунди, а после при издишването релаксираш. След третата поредица, отпусни всичко напълно. Дори и ума си. Когато идват вербални или визуални мисли, спокойно ги наблюдавай от позицията на безпристрастен зрител. Без да се привързваш към добрите, нито да гониш другите. Без да ги определяш или категоризираш, просто ги остави да протекат и изчезнат там, откъдето са възникнали - от самата природа на ума. Съзерцание. Когато умът ти потъне в дълбоко медитативно състояние, а мозъкът ти забави честотата си до алфа и тела вълни, обикновените мисли ще имат склонност да преминават в сънни, архетипни, работещи на принципа на съня мисли. Осъзнай тези сънни образи, поиграй си за малко с тях, като помниш, че това е само сън. Тогава остави и тази менталност да затихне, като разрешиш на съня да ражда представността си, но ти я наблюдаваш спокойно, от позицията на ядрото на духа си, на Себе си. Тогава умът отново стихва и потъва в съзерцание на чистата реалност, такава каквато е - вече на по-дълбоко когнитивно ниво. В това състояние осъзнаваш, че живееш в Любовта, дишаш Любовта, знаеш чрез Любовта, изпълваш се със смисъл, извиращ от Любовта, която сега насища всеки квант от съзнанието ти. Просто биваш Себе си - а какво си ти, ако не част от енергията на Любовта?!  

2) Представи си, че стоиш прав на парапета на моста "Витиня", с вързано бънджи въже за глезените ти. 150 метра са зейнали под теб. Знаеш рационално, че въжето е абсолютно сигурно, както и че мъжете от специализирания клуб за предоставяне на екстремни услуги познават добре работата си. Въпреки това подсъзнанието ти просто крещи в паника. Не можеш да се хванеш нито за приятелите си зад теб, нито за парапета, нито за собственото си мислене дори, пометено от вълната на страха. Можеш обаче да се довериш, със смирено любящо приемане да позволиш на Любовта да прегърне ужаса ти. За миг си спомни преживяването си на любящо единство от предната стъпка - съзерцание. Тогава, освободил всякакъв его - контрол, просто скочи... в сянката си. Политаш. Умът няма време да следва каквато и да е тромава логика - празен и свободен е. Единствено взривът от паника и съзерцателното сливане са там. Като проблясък на мълния, в теб нещо се случва - осъществява се качествена промяна. Светлината залива тъмнината. При смирен, изчезнал ум, свръхсъзнанието прегръща подсъзнанието. Почувствай това или просто му позволи да се случи. Страхът пак е там, но много по-малко и някакси различен. Сформира се смелостта ти!  
- Циркулирай между горните две стъпки неколкократно. 

3) След като неколкократно повториш горните две стъпки, потъни отново в съзерцание на Бога извътре ти. Тогава виж себе си дисоциирано, от позицията на спокоен наблюдател, във важни за теб житейски моменти на преживяване на тревожност: п.а., здравна тревожност, социална тревожност и т.н. От тази отстранена позиция, почувствай как ти, вътре в наблюдаваните сцени, сега реагираш различно - осмеляваш се да освободиш его - контрола си и "скочиш" в страха си. За малко остави ума си чист и свободен - нека за миг всичко се разтвори в съзерцателната обич. Тогава отново виж напрегнатата ситуация, но сега ти, бидейки самото любящо спокойствие, влез в нея и отново я преживей, асоциирано. Присъствието на Любовта залива жалкия его-контрол. Отпусни го, позволи му да се стопи в безкрая на светлината ти. Тогава тя залива страха и той метаморфозира до смирена смелост. 

4) Едно различно присъствие се ражда в живота ти. Виж себе си в различни социални ситуации, които сега преживяваш от позицията на любящата смелост. Забележи как се движиш различно, със самоуверена и релаксирана осанка и език на тялото, как говориш със спокоен, уверен и завладяващ тембър, как светят очите ти, преливащи от светлината на силата на любовта ти! Живей силно и решително! 


 Базирана на медитация работа с вътрешния диалог (mindfulness based cognitive restructuring)

Ключов алгоритъм: 

1) Спомни си за медитативното състояние, в което си бил - в статичен, символичен акт на медитацията, която практикуваш ежедневно или пък в моментите на задълбочено четене на книга, монотонно шофиране или потъване в приказен филм. Пренеси психотелесния си спомен от тези случвания в състоянието си сега. Мислено се превърни в йогин, седнал на брега на особена река. Реката на ума. Реката на съзнанието тече и носи в себе си дървесни трупи, съчки и клонки - мисли. Тези клонки - мисли на свой ред завличат в прегръдките си всякакви преплетени въжета - емоции. Някои мисли - дървета са красиви, съответно около тях разцъфтяват чудесни цветчета - чувства. Други са прогнили или пък трънести и бодливи, а омотаните в тях емоции са груби, смолисти и тъмни. Трети са неутрални. Без да правиш разлика, просто наблюдавай и пропускай и тези и другите - непривързано.Няма битка с мислите, няма бягство от тях, нито пък вплитане в тях. Все пак, последното често се случва. Когато осъзнаеш, че известно време дадена мисъл те е "засмукала" в себе си и повлякла във въртопите си, спокойно и леко се отдръпни от нея, докъдето и да си стигнал в развоя и, колкото и тя да твърди, че е важна и трябва да я мислиш. Когато неприлепналостта ти към мислите, чувствата, емоциите и телесните усещания се установи, менталните съдържания постепенно намаляват и изчезват. а пластичността на съзнанието превръща менталната река в тихо и спокойно езеро, качествено отразяващо слънцето на духа ти. Сякаш си седнал по средата на това тихо и слънчево ментално езеро, върху малкото, красиво островче на вниманието ти. Колкото повече съзерцаваш тишината на мира си, започваш да осъзнаваш, че ти, слънцето на Духа, наблюдаваш как малкото умствено внимание наблюдава умиротвореното съзнание. Центърът на себеидентификация естествено се прехвърля в духа, цялостната ти личност, Аза ти.  

2) От позицията на себесъзнанието, до която си достигнал, наблюдавай как на повърхността на езерото на ума ти възникват малките мехурчета на автоматичните мисли. Те на свой ред идват от базисните схеми/ програми от дълбините на менталното ти езеро, от подсъзнанието ти. Виж себе си в напрегната за теб ситуация в живота си, която поражда ирационални мисли в теб. Забележи как автоматичната ирационална мисъл поражда негативна емоция, която на свой ред напряга тялото ти. Скалирай силата на емоцията, като си представиш ярка вертикална скала, в която нула е най-малката, а десет, най-голямата сила на емоцията. Наблюдавайки слугата на ума си от позицията на духа и интуицията си, забележи кои когнитивни изкривявания са активирани в автоматичната мисъл. Нежно, безусилно ги преобразувай във вътрешния си диалог, като възстановиш връзката както с консенсуса за социална реалност, така и с реалността на духа си. Нека логиката бъде изчистена, лека и фина, спонтанно раждаща се от интуицията ти, служеща на безкрая ти. Когато мисълта бъде изчистена от "бъговете" на изкривяванията и защитните механизми*, забележи как силата на емоцията по скалата намалява чувствително с доста единици, а в тялото се пораждат спокойни и радостни усещания. 

- Повтори горните две стъпки неколкократно - толкова, колкото интуицията ти подсказва, така че силата на вътрешния метакогнитивен зрител, както и способността за регистриране на автоматичните мисли нарасне значително. 

* Статии: "Когнитивни изкривявания и защитни механизми": авторска и преводна


 Мъдростта на Учителя – Гуру Йога

Ключов алгоритъм: 

1) Намери своя начин за потъване в средно дълбок или още по-приятно дълбок транс. Някои хора предпочитат първо да отпуснат тялото, а след това ума, други да успокоят дишането, като и тялото и умът го следват и се отпускат във все по-спокойно състояние. Трети ползват кратка молитва - котва за релаксираното им, спокойно доверие, или пък пренасят съзнанието си в тяхното сигурно, защитено и уютно място на хармонията им, където все по-дълбоката релаксация залива с блаженството си. Четвърти се свързват с духовния си Учител, абсолютно доверявайки се в мъдрото му присъствие. Можеш да ползваш този или друг метод за бавно или все по-бързо потъване в радостна релаксация или пък, просто да си спомниш състоянието на дълбок транс, в което много пъти си бил и го пренесеш в тета вълните на невралната си активност сега.  

2) Почувствай енергията на духовния си Учител. От нея може да изкристализира образът на тялото, в което е или за последно е бил на тази земя. Усети колко реална е тази свързаност и живо е присъствието му. Аз не знам дали искаш да му се довериш изцяло или да разрешиш на вдъхновението, течащо сега през сърцето, да насити смисъла на битието ти. Когато смирено чуеш словата му, знаеш че той винаги е бил с теб. Да, редом с теб, духовният ти Учител - твоят най-добър приятел. Единствено облаците на илюзиите ти могат да те накарат да го забравиш. Но, дори и тогава, той е с теб, до теб. А, разсейвайки ги със слънцето на мъдростта, общението е така силно и взаимно, нали?! Сега знаеш, че случайности няма, не е имало и няма да има, а всяко случване, добро или друго, е най-подходящото за теб, във всеки миг от пребиваването ти в земния тренажор - училище. Така поглеждайки живота си като на длан, всичко се насища с особен, любящ смисъл, надхвърлящ обособената бинарност на земната преходност, до недуалното познание на духа ти. А кой си ти, ако не той?! 

3) Пренеси се в състояние на безсмъртна същност, душа, там в онази небесна стая, преди раждането си. Виж как избираш общите параметри на предстоящия ти живот. Да, този земен живот. Твоят Учител наблюдава и те напътства. Красиво е да погледнеш сцената на земния театър от такава любомъдра висота, нали?! Да, ти с помощта на Учителя си, сега избираш най-подходящата за теб партньорска двойка - родители, основните си житейски цели, посоки, главни случвания, призвание. На свободната ти воля и предстои да изкове детайлите на житейския ти път. Колкото по-синхронираща е тя с житейския ти план, толкова повече свобода имаш.  

4) Постоянно чувствайки присъствието на Учителя си, интуитивно бързо премини през целия си земен живот, сега насищайки го с прошка, благодарност, учене през призмата на духа си, което обединява житейските противоречия и противополюси до опита на сърдечната ти чаша. Премини с естествена лекота през деветте месеца в утробата на мама, раждането си, първите месеци и години... до настоящия момент от живота си. Спомените остават същите, но възприятието и чувството за всичко се променя до силата на любящата ти мъдрост. Някои моменти ще задържат повечко вниманието ти - насити ги с особеното присъствие на безкрая си. Няма зависимо привързване към удоволствието, нито мазохистично закачане за болката. Но няма и бягане от тях. Вместо това, виждайки битието през силата на любовта си, през смиреното притихване на социалните, его сугестии, всеки миг от житейската ти преживелищност се окрасява в багрите на естествената ти мъдрост.  

5) Излъчи напред в живота си виделината на постоянната молитва, на тази свързаност с Бога, която прави всяка мисъл, чувство и поведенчески акт в живота ти смислени. Почувствай Учителя си като жива връзка между земната ти преходност и Бога. Благодарейки на Учителя си от все сърце, нека присъствието ти в света носи благословията на Бога! 


 Шаманска стълбица – пренареждане на матрицата

Ключов алгоритъм:

1) След като съзнателно забавиш мозъчните си вълни до алфа и тета и се отпуснеш, пренеси съзнанието си в разширеното, медитативно присъствие на свръхсъзнанието, гмурни се потенциала си. Това състояние е така наситено със светла обич, че смисълът и мъдрото щастие заливат всеки квант от съществото ти. Затова имаш и силата да промениш онези програми в подсъзнанието, които сега, вместо да те спъват, вече ще служат като гориво на израстването ти.

2) Виж се в трудна за теб ситуация, която генерира автоматични ирационални мисли, наситени с негативна емоционалност. Долавяйки основната "тоналност", патерн от мисли, чувства и действия, запитай се: "Какво значи за мен тази ситуация?". Въпросът е насочен не към плитката, равнинна логика, а към чувствата, към подсъзнанието ти. Усетил как ставащото те кара да се чувстваш, облечи в няколко прости слова събудените емоции и преживявания - какво означават те за теб. Облечи усещането, емоцията и чувството в когнитивен израз - с няколко простички, но точни думи. Когато дадеш отговор, отново се запитай: "Какво значи.. (отговорът) .. за мен?" и отговори. Повтори толкова, колкото е нужно. Ако продължиш твърде надълбоко, би преминал границите на личното и би навлязъл в колективното несъзнавано. Затова два - пет отговора най-често са достатъчни. Сякаш по една шаманска стълбица, слизаш от съзнанието до подсъзнанието си, от средната, до долната земя. Като обобщиш разкритото, оголваш и осъзнаваш базисни програми/ вярвания, през които автоматично досега си пречупвал живота си като през криво огледало. Сега можеш да поработиш с тях, да ги преобразуваш и заложиш нови. (виж примерите по-долу).

3) Отново се върни на стресовата за теб ситуация, от която тръгна. Идентифицирал основните вярвания, заложени в нея, като по едно въженце от спомени, се спусни надолу, до други подобни, типични и наситени със същите негативни вярвания сцени от живота ти. Още по-надолу, още по-назад във времето, във все по-начални паметови следи и сцени в дългосрочната памет, сега. Защото миналото е само спомен в теб, сега, а бъдещето е единствено следствие от мислите, чувствата и действията ти, сега. Спри се на ситуация, максимално дълбока и близо до корена на идентифицираните маладаптивни програми. От позицията на спокоен зрител, дисоциирано, разгледай себе си, възприятието, реакциите си, телесните си усещания, мислите и чувствата си, почувствай енергията на преживяването. Отново почувствай и идентифицирай заложената тогава програма/ вярване. 

4) Влез в спомена. Бавно, с много любов и сърдечност, се приближи до тогавашното си аз. Представи му се, кажи му, че си ти от бъдещето и си там, за да му помогнеш. Поговори му с пълна вяра във възможностите му, или пък просто му влей самоувереност, идваща от опита ти. Можеш да поканиш на помощ потенциала на свръхсъзнанието си, Ангела си хранител, духове помощници, шаманските си животни на силата, силата на предците, уважаван от теб духовен учител, представител на Небесните сили или просто... Бога. Чувството на спокойна защитеност и неслучайност на преживяваната трудност спокойно изпълва съществото ти със светлата си мъдрост. Тогава остави ситуацията да се разиграе още веднъж, като ти от бъдещето и извиканите помощници сте там, даряващи сила, обич и закрила, но присъстващи фино, осезаемо само от тогавашния ти аз. Осъзнай как възприятието за спомена се променя в далеч по-спокойно, а присъстващата висока визия те кара, преработвайки опитността през призмата на потенциала си, да заложиш програма/ вярване за самоуверена сигурност. Така осъзнал, преработил и заложил адаптивни вярвания, премини и през останалите, по-късни спомени, като променяш реакцията и вярванията/ програмите си.  

5) Виж се в подобни ситуации в бъдещето. Осъзнай как спокойно и сигурно, мъдро и светло реагираш сега!
.............................................................................................................................................................................................................
Забележка: в горната техника ползвам похвати от когнитивната терапия, "нлп" и "пренареждане на матрицата".
Във втора стъпка ползвам когнитивната техника за идентифициране на базисни убеждения - "падаща стрела" (стълба към подсъзнанието, към дългосрочната памет). Ето кратко нейно описание от моя статия: "Към стресовата ситуация или възникналата в нея автоматична мисъл се прилагат въпросите (В): “Какво ще стане ако (мисълта)?” или “Какво значи за мен (мисълта)?”. Въпросите се задават на подсъзнанието, на дълбокия ти емоционален живот. Когато тази техника бъде научена, за мигове стигаш до дълбоките програми в подсъзнанието си. Имайки достъп до тях, получаваш възможността да работиш с тях и да ги неутрализираш.
Примери:
Мисъл: “полудявам” -> В (въпроси) -> ще се изложа -> В -> хората ще ме погледнат лошо - > В -> отхвърлят ме -> В -> провалям се ->В -> оставам сама ->В -> глупава, слаба и излишна съм  - трябва да се напрегна максимално никой да не разбере, че имам паник атаки и да се впиша на всяка цена ...
Мисъл: получавам инфаркт -> В-> ще умра-> В-> не вярвам на живота си, не вярвам на тялото си, не си вярвам и трябва постоянно да съм нашрек и да контролирам всичко, за да се защитя...
Тази техника прилича на прекопаване на психичната ти градина. Падащата стрела се спуска в психичната ти почва и вади на бял свят вредните програми. Така те могат да бъдат неутрализирани с помощта на здравия разум, връзката с реалността, оптимизма..."


 Синестезия*

Ключов алгоритъм: 

1) След като съзнателно релаксираш и потънеш в медитация или пренесеш опита си от работата с транс в тялото, усещанията, емоциите, чувствата и ума си сега или след малко, в процеса на визуализация, се отпусни все по-дълбоко, в безкрая на потенциала си! 

2) Пренеси се в ситуация, в която си се чувствал спокоен и самоуверен. Ситуация, в която всичко в теб и около теб е било хармонично и радостно. После в друга, в трета и още и още... А сега се пренеси в ситуация, в която си се чувствал спокоен и самоуверен, въпреки външните трудности. После в друга, трета и още и още... Почувствай енергията на самоувереността, усещането за релаксирана смелост. 

3) Запазвайки усещането и енергията на релаксираната смелост, отново започни да преминаваш през ситуациите, в които всичко около теб е било хармонично и радостно. Докато ги преживяваш асоциирано, вживял се дълбоко в тях, сега забележи колко наситени и ярки, светли и цветни, красиви и някакси излъчващи са цветовете в образите. Преживявай всичко живо, в движение. Някакси, към цветовете се добавят и аромати и звуци. Твоите любими аромати, които проникват дълбоко и директно в чувството ти за вибрантна хармония, под акомпанимента на звуците, галещи усещането ти за спокойствие. Не знам дали искаш съзнателно да докоснеш и почувстваш погалващото доверие, идващо от допира ти до природата и любимите ти същества, или да позволиш на сърдечната взаимност, раждаща се от този допир, да те залее с чувството на вдъхновена взаимност. Чувстваш вкуса на радостта, нали?!  ... Запазвайки и сливайки и петте сетивни модалности в едно общо чувство на спокойствие, пораждащо всичките, забележи как едното сетиво поражда преживявания и в другите, едновременно и в петте синестезия. Радостната гледка събужда звученето на симфонията на доверието, ароматите на взаимността, вкуса на сигурността и докосването на любовта. Отново почувствай енергията на вдъхновеното спокойствие в центъра и на петте си сетивни канала. А сега я пренеси в преживяването на ситуациите, в които си самоуверено спокоен, въпреки външните трудности и противоречия. Когато енергията е достатъчно наситена, усещането я за обич към трудностите, виждането им вече не като проблеми,  като възможности за развитие. Отново премини през нелеките ситуации, но сега вече с това прекрасно преживяване на обич, сила, вдъхновение. Ако зарядът на енергията се изчерпи, върни се отново в ситуациите със спокойна, външна хармония, поиграй си със сетивните модалности и тогава отново пренеси чувството за вибрантна енергия в предизвикващите ситуации. Чувстваш промяната, нали?!  

4) Излъчи това наситено с нагнетена самоувереност и светла радост чувство напред в живота си. Виж как в бъдещи предизвикващи те моменти преминаваш със спокойно вдъхновение. Почувствай аромата на самоувереността си, чуй музиката на радостта си, докосни се до усещането си за сила, вкуси високото си самочувствие, виж се как ходиш, говориш, дишаш, държиш се самоуверено, спокойно и решително щастливо!
........................................................................................................................................................................................................................... 
*Синестезия: Синестезия (от гръцки syn„заедно“ и aishesisусещане) означава смесено възприятие. Това е състояние, при което възприятията се свързват едни с други. Едно сетивно възприятие или идейна представа предизвиква в съзнанието същевременно друга представа, от сетиво, което не е било стимулирано. 
Хората със синестезия се наричат синестети. Един синестет би могъл да вижда в съзнанието си музиката в цветове или форми, или пък представите му за числата и буквите да са оцветени в различни цветове. Цветовите асоциации са най-характерни, въпреки че има доста доказани случаи, в които се прави връзка със звук. Обичайно в съзнанието си синестетът вижда цифри, букви, но също и музика, емоции и хора в определен цвят или си ги представя по определен музикален начин.
Една основна форма на синестезия представлява свързването на цветове и графеми (цифри и букви). Най-разпространена е проявата на това състояние в детството. Въпреки, че синестезията се предава генетично, тя не се смята за заболяване, а по-скоро за явление. Синестетите възприемат всичко напълно адекватно и нормално, но от друга страна са надарени с много силна памет.
През 1666 година със своите изследвания, откриването на спектъра на цветовете и с конструкцията на окръжността на цветовете Исак Нютон повлиява на нашето днешно разбиране за въприятието и теорията на цветовете. Той се приема за първият откривател на явлението. По-късно, в средата на XX век, учените и главно психолозите продължават по-задълбоченото изследване на синестезията. Източник:Уикипедия


 Парадоксално намерение* - наводняване с отношенческо прерамкиране от позитивна самоирония/ абсурдна пародия/ смирена мъдрост

 Ключов алгоритъм:

1) С отношение на смирена мъдрост, прочети: „Когато видя същества, лоши по природа, притиснати от голям грях и порок, да се отнасям към тях като към нещо скъпо, сякаш съм открил безценно съкровище!... Когато някой поради завист ме обижда или клевети, да посрещна това със спокойно съчувствие и великодушно да му предложа победата!... Когато онзи, към когото съм се отнасял с голяма надежда, ме нарани много силно, да гледам на него като на върховен Гуру, изпращайки благополучие и щастие на него и всички чувстващи същества!...“  част от „Осем строфи за трениране на ума“, Лангри Тхангпа, XI век, Тибет.  

2) Като оставиш посланието на молитвата да отпуска тялото ти в смирено доверие в мъдростта на съдбата и живота ти, спокойно разреши на ума да потъне в медитативното състояние на потенциала ти.  

3) Виж ситуациите, в които преживяваш ирационални, невротични страхове. Сега, вместо да "извръщаш глава", се виж в центъра на случването им. Преувеличи, смело отпусни въображението си, като си позволиш добронамерено, от позицията на смиреното учене на духа си, да се шегуваш със социалната си личност. Стигни до пародия, докато с цялото си същество осъзнаеш абсурдността на страховете си. Така застанал в центъра им, доверил се на безкрая си от потенциал, те се спукват като сапунен мехур, какъвто винаги са били. Ражда се смирено любомъдрие, доверие в Бога и смисъла на всяка неслучайност в живота ти. Почувствай, че само когато егото ти е така смирено, живееш истински и заявяваш Себе си, Духа си!   

4) Преживявайки през телесното си спокойствие емоционалната наситеност на смиреното себезаявяване, излъчи го напред в живота си като особена светлина - виделината на радостното приемане на трудностите като съюзници на силата ти. Хармоничната сила на духа ти! 
............................................................................................................................................................................................................................................ 
*Обяснение на техниката на наводняване с прерамкиране от хумор и смирение: запазвайки чувството си за страничен наблюдател, погледни директно "в очите" страхуваните ситуации и влез в центъра им. Нека, макар и вътре във филма на страховете ти, остане едно вътрешно спокойно ядро от светла и любяща тишина, ти самия, който можеш всичко - радостен омнипотентен творец на живота си! Сякаш, макар и вътре в този филм, си отстранен от него в това ядро - подобно на спокойствието в окото на урагана. Наводни ставащото - умишлено пожелай още и още от случващото се, запазвайки смирената, любяща смелост на наблюдение в самото ядро на менталния си филм. Раздуй страховете си до абсурд, до мега пародия, позволи си да умираш и се раждаш, да си мъртъв и жив, да се видиш като отхвърлен и изоставен, сам и провален и още и до ултра абсурд. Запазвайки позитивната си нагласа на доверие в мъдростта на живота, развихри въображението си. А сега постави емоционална рамка на възприятие на този вътрешен филм от смирено приемане, обич и благодарност на Бога, Живота и Вселената. Кажи си: "Да бъде твоята воля, Господи за моя живот!". Смири се, приеми, допусни, премахни всяка следа от битка и отричане! Усети как парадоксалното намерение на позитивния хумор и абсурд в наводняването просто стапя сраха и рамката на възприяте от смирение го превръща в смелост. Адреналинът тласка синтеза на допамина, вместо на кортизола! 


 Орлин Баев
Няма коментари:

Публикуване на коментар

Здравейте, приятели! В случай, че желаете да ми зададете въпрос и очаквате отговор, моля пишете ми тук в коментарите!