вторник, 27 август 2019 г.

Даване и получаване

"Когато някой ти дава "твърде много" (толкова, че да не можеш да върнеш) за теб остава гневът. Даващият много разгневява този, който не може да върне.
Ако не влезеш в гнева от унижението, може да си благодарен, ако са ти дали потребното.
Бъдете съзнателни за обмена!" 
Аксиния Бешева

Гневен е, ако не може да получава или ако не може да постави границите си. Защо не може? Дава ми -> значи съм длъжен да върна, но не мога--> виновен съм, потискам се и докато външно се усмихвам, вътрешно вече агресирам болно към даващия. Не задължително поради обективната недвусмислена реалност и него, а поради собствената си динамика...

А всъщност, хубаво е човек да може да дава - от сърце, искрено, без да очаква нещо даже, а самото даване да му бъде провеждане на благодат, която вече награждава. Хубаво е и да може да получава човек. Според мен, доколкото естествено може да дава великодушно и безусловно, дотолкова може и да получава. Тоест, когато са от любовта, всичко е наред.

Когато са от егото, нищо не е наред. Даването може да бъде манипулация през грижа, задължаване и създаване на вина, ако приемащият не се идентифицира с проекцията на болни, психопатни или невротични очаквания.

Получаването също може да е болно - оралното "длъжен си да ми запълваш безлюбната празнина, докато ти представям закачената си паразитно смучеща прилепналост за обич". Може да е "аз съм нещастна жертва и си ми длъжен, докато изнасям мазохистично отговорността за живота си в теб. Ако не ми даваш, ще избухна садистично, вменявайки ти вината "ти си отговорен за моята злощастност". ...

Когато е от спонтанна автентичност, от пълнота от любов - тогава и даването и получаването са естествени процеси.

...

Орлин Баев

Разписание на обучението в Естествена Психотерапия

2020-2021-ва год.


Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - първи модул: 10-11-ти октомври, 2020-та год. - 2-ра група

Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия - втори модул: 7-8 ноември, 2020-та год., втора група

Еволютивни фази и характерови структури: 5-6-ми декември, 2020-та год., 2-ра група

Психодинамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси (ЕКПТ 1-ви модул): 9-10-ти януари, 2021-та год., 2-ра група

Психоанализа на обектните отношения - гост лектор: 6-7-ти феврувари, 2021-ва год., 2-ра група

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия (ЕКПТ) - втори модул: 6-7-ми март, 2021-ва год., 2-ра група

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия (ЕКПТ) - трети модул: 10-11-ти април, 2021-та год., 2-ра група

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия  (ЕКПТ) - четвърти модул: 115-16-ти май, 2021-ва год., 2-ра група

Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия (ЕКПТ) - пети модул: 5-6-ти юни, 2021-ва год., 2-ра групаВтора година

Естествена Хипнотерапия - първи модул. 17-18-ти октомври, 2020-та год., 1-ва група

Психиатрия и психопатология - гост лектор. 21-22-ри ноември, 2020-та год., 1-ва група

Естествена Хипнотерапия - втори модул. 19-20 декември 2020-та год., 1-ва група

Психофармация - гост лектор. 23-24-ти януари, 2021-ва, 1-ва група

Естествена Хипнотерапия - трети модул. 20-21-ви февруари, 2021-ва год., 1-ва група

Невропсихология, ендокринология и психопатология - гост лектор. 20-21-ви март, 2021-ва год., 1-ва група

Естествена Хипнотерапия - четвърти модул.24-25-ти април, 2021-ва год., 1-ва група

Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожни р-ва. 29-30--ти май, 2021-ва год., 1-ва група

Хранене, спорт, йога, закаляване и психично здраве - гост лектор. 19-20-ти юни, 2021-ва год., 1-ва групаТрета година

Естествена Висинна Психотерапия - първи модул.

Естествена Висинна Психотерапия - втори модул. 

Естествена хипнотерапия - 5-ти модул

Естествена Хипнотерапия: 6-ти модул.

Иновативни НЛП и фокусирани в решения технологии - гост лектор.. - 7-ми модул хипнотерапия.

Естествена Висинна Психотерапия трети модул - 8-ми модул: молитвена хипнотерапия 

Детска психопатология - гост лектор.

Естествена Висинна Психотерапия - четвърти модул: медитативна хипнотерапия (9-ти модул хипнотерапия)

Естествена Психотерапия на социално тревожно р-во.Четвърта година

Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно р-во.

Сравнително религиоведение и митология: гост лектор.

Естествена Психотерапия при здравна тревожност.

Анализ и архетипна интерпретация на сънища - гост лектор.

Партньорска психотерапия - гост лектор.

Естествена Психотерапия при личностови р-ва (характеропатии).

Естествена Психотерапия при гранично личностово р-во.

Естествена Психотерапия при зависимости - гост лектор.

Естествената Психотерапия като професия, ситуирана в пазарна среда.

................................

Локация на провеждане: София, Коломан 1, до х-л Шампион, администрация на к-с Славия, ет. 3, кабинет 302. 

неделя, 25 август 2019 г.

Съдържание на основните обучителни модули в Естествена Психотерапия


Автор на картината: Венета Дочева
Структурни принципи и основи на Естествената Психотерапия: 2 модула 

Мотивация при избора на професия психотерапевт.
Качества на естествения психотерапевт.
Емпатия.
Любовта, Мъдростта, Истината като централни принципи/ движения в естествената психотерапия.
Интегралност и Холистика. Творчески процес. Норма, талант и гениалност.
Себеактуализираща тенденция. Качества на себеактуализирания индивид.
Естетика и Етика в естествената психотерапия.
Мандала на човека 1.
Качествен подход.
Психотерапия и психофармакология.
Предиктори за успешна психотерапия.
Целева група на Естествената Психотерапия.
Първично интервю – разкриващи наличности и психодинамика въпроси.


Еволютивни фази и характерови структури: 1 модул

Еволютивни фази, травми, възпитателни стилове – до седем годишна възраст.
Еволютивни фази – от седем год. възраст до юношеството. Юношество – 13-21год.
Еволютивни фази – от 21г. възраст (пълнолетие) до края на жизнения цикъл.
Характерова таксономия: схема когнитивна психотерапия, психотелесна психотерапия, психоанализа, аналитична психология. Нива на съзнателността – висинна психология и психотерапия.
Понятие за астропсихологичната и човешки дизайн архетипна символика.
Мандала на човека 2.


Естествена Когнитивно Поведенческа Психотерапия: 5 модула

Когнитивна динамика, защитни механизми, когнитивни изкривявания, трансферни процеси
Когнитивни изкривявания, логически сривове, когнитивни уклони, грешки в процесирането на информацията.
Психични защитни механизми.
Позитивен и негативен трансфер, контратрансфер, естествен трансфер, трансферно удържане.
Психоаналитичната дълбинност – мит и реалност.
Любов и его.
Аналитичната психология – някои ключови жалони.
Терапия на петте движения – общ поглед.
..................
Ролята на психодинамичния подход в Естествената Психотерапия.

Когнитивна наука.
Основни презумции на научния подход и метод.
Редукция на когнитивните процеси до биологични корелати (embodiment) и независимостта им – отвъд фалшивата дилема яйцето или кокошката.
Когнитивен модел. От когнитивен невротичен цикъл, към спиралата на разтварящата се за потенциалите си съзнателност.
Качествен подход. Интроспективно-феноменологична когнитивна наука.
Когнитивна наука на религията – приложение в естествената психотерапия.
Памет – основни понятия. Иконична памет. Работна памет. Работна памет и внимание. Паметов буфер. Дългосрочна памет: епизодична, семантична, процедурна (праксис), емоционална, генетична...
Конструктивната памет в психотерапевтичния процес.
Конструктивната памет в психотерапевтичната регресия.
Зависима от контекста памет – психотерапевтично приложение при паметовата преработка.
Аналогия –терапевтични метафори, притчи, приказки и алегории.
Дедукция и индукция – рационално реструктуриране на когнитивния процес и сугестивно ползване на естествените байъси и изкривявания за терапевтични цели.
Представяне на случаи: оценка, формулировка, психотерапевтична преработка.
Когнитивно научна формулировка и понятие за страха. Обуславяне – видове. Разобуславяне.
Невропластичност. Невронни пътища. Top down символен, когнитивно-дедуктивен подход and bottom up поведенческо-индуктивно сформиране на неврални мрежи (emergence). Неврогенезис, страх и любов.
Автоматични мисли, базисни вярвания и когнитивни схеми/ сценарии.

Майндфулнес когнитивно поведенческа терапия – когнитивно обяснение и приложение в Естествената Когнитивна Психотерапия.
Когнитивна методология – теория и практика.
Поведенческа методология – теория и практика.
Поведенчески експерименти – теория и теренна работа/ практика in vivo.


Естествена Хипнотерапия: 9 модула

Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
Митове и заблуди за хипнотерапията.
Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.
Ефективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.
Естествена хипнотична лингвистика.
Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
Писане на хипнотични скриптове.
Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.
Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
Хипнотична прогресия.
Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
Прана (енергийна) хипнотерапия.
ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
Велики личности за хипнозата.
Практика!


Модул 1 (всеки е по два дни, един уикенд)

Въведение в хипнотерапията

Разбиране за хипнозата – като състояние; като обусловен отговор на очакване с влизане в роля.
Сугестия и контратрансфер – нееднозначни понятия.
От индукция на транс, към събуждане на собствения потенциал за творческо, ресурсно състояние на транс.
От хипнозата като внушение, към хипнотерапията като разкриване на собствените здрави отговори, посоки, решения и годности.
Шаманските и жречески мистерии и практики като хипнотерапия. Трансов шамански танц и въртене.
Мантра припяването или литургията като хипнотична практика.
Дихателните практики като разкриване на трансовия потенциал.
Хипноза – НЛП – Медитация – Йога: паралели. Хипнотерапията като разширяване, а не приспиване на съзнанието.
Митове и заблуди за хипнотерапията.
Класическа директивна (бащина) и индиректна мека (майчина) хипнотерапия – ползването им в Естествената Психотерапия.
Хипнотичен глас и присъствие. Собствено трансово състояние и „заразяване“ с него, хипнотичното му трансфериране в клиента.

Модул 2 и 3

Хипнотична лингвистикаЕстествена хипнотична лингвистика.
Хайку и зен коаните като хипнотичен език.
Писане на хипнотични скриптове.
Спонтанно водене през хипнотичната лингвистика, съобразявано със следваната целева посока при конкретния случай.

Модул 4

Хипнотерапевтични аналогии и метафори

Писане на хипнотични приказки, притчи, алегории.
Интуитивно – спонтанно хипнотично говорене.
Интуитивно – спонтанно вербализиране на приказка.
Конкретизиране на хипнотичния език и ползвани техники според характеровата коалиция, маски, изкривявания, защитни механизми и симптоми на клиента, следвайки зададената имплицитно в състоянието му характерова преработка.

Модул 5

Динамична хипнотерапияЕфективна клинична комуникация в Естествената Психотерапия.

Ритуално трансова хипнотерапия и разговорно-майсторска хипнотерапия.
Психотеатърът като динамична, майсторска хипнотерапия.
Психотелесните опити като динамична хипнотерапия.

Модул 6 и 7

Хипнотични алгоритми, техники, методи


Хипнотични алгоритми, техники,НЛП методология.
Хипнотична регресия и конструктивна памет – преработка на паметови следи до адаптивни.
Хипнотична прогресия.
Разобуславящи невротичните модели и обуславящи здрави модели хипнотично-поведенчески последователности.
Водената молитва като целево ориентирана към решения хипнотерапия. Структура на психотерапевтичната молитва.
Прана (енергийна) хипнотерапия.
ТЕС като хипнотерапевтично кондициониране.
EMDR като хипнотерапевтично декондициониране.
Вибрационната интегрална (холистична) медицина като хипнотерапевтична сугестия.
Предварителните изисквания като създаване на хипнотерапевтичен синхрон.
Велики личности за хипнозата.

......................

Два трансперсонални естествено-хипнотерапевтични модула:

Модул 8

Молитвена хипнотерапия

Естествена молитвена хипнотерапия. Молитвата като когнитивно реструктуриране.
Ингредиенти и структура на лечебната молитва.
Молитвата в психотерапията - научна база.
Ползване на молитви и псалми - вмъкването им във водена хипнотерапия, с помощта на хипнотична лингвистика, при следване на целевата посока.
Писане на характерово реструктуриращи молитви спрямо различни нозологични единици, при отчитане характеровите им съдържания и динамики.
Спонтанно вербализиране при водена молитвена хипнотерапия.

Модул 9:

Медитативна хипнотерапия

Естествена медитативна хипнотерапия.
Същност и акценти при водената медитация. Разлики и място всред другите подходи.
Медитацията като смълчано фокусиране и интуитивно безмълвие - разтваряне на маската от невротичен свръхконтрол, премахване потискането, изтласкването, при автоматично експлициране и самообладано погасяване и трансформация на дълбоките, маладаптивни характерови съдържания.
Майндфул ходене, дишане, ядене, живеене...
Естествената йога/ медитация в терапията на отделните р-ва. 

...........................


Естествена Висинна (Трансперсонална) Психотерапия: : 4 модула (двата включени по-горе, в трансперсонална хипнотерапия)

Модул висинна (трансперсонална) психотерапия

Духовност и психотерапия.
Трансперсонална (висинна, духовно ориентирана) психотерапия
Псевдодуховността – духовният байпас през защитните механизми. Здрава духовност.
Холотропна, свещена сексуалност.
Заедност в различието.
Научна духовност и духовна наука.
Свободна воля
Единобожие (монотеизъм), безбожие (атеизъм), многобожие (политеизъм) и пътят на човека.Неврозата като стимул за Богопознание.
Реалност – социален консенсус за обективност. Реалност духовна. Реалност Божествена.
Духовност, вяра, гениалност, психоза – отношения.
...
Естествена Психотерапия – диалектика.
Диалектичният и дидактичен процеси в Естествената Психотерапия.
Качественият, диалектичен скок в психотерапията.
Любов и его.
Добро – зло – цялостност.
Катха упанишад – естествена психотерапевтична диалектика.
Катха упанишад – пътят на йога.

Випашяна – събуждащата (будистка) диалектика в практиката на Естествена Психотерапия.

...............

Модул Естествена Братска Психотерапия

Всемирно Бяло Братство – Естествена Братска Психотерапия.
Любовта, Мъдростта и Истината в Естествената Психотерапия.
Психотерапия на Човека.
Когнитивно поведенчески и рационално емотивни принципи в учението на Бялото Братство.
Животът и смъртта, доброто и злото в Естествената Психотерапия – глобални принципи, отношенческо и целево приложение в психотерапевтичния процес.
Пътят на ученика (център И.Д.Е.А.Л.- психотерапевтични паралели).
...
Десетте Божи заповеди – интерпретация.
Отвъд оцеляването.
Оздравяване на душата.
Сърце и ум. Мъдростта на сърдечния разум.
Психотерапевтични принципи в Евангелията.
Светогорски размисли.
Психотерапията и пътят към Бога.
Вярата, надеждата и любовта в психотерапията.
Да живееш Бога.
Велик ден – възкресение. Величието на малките неща в психотерапията.

Същността на християнството. Християнството като Естествена Психотерапия.
...
Йога психотерапия.
Автентична йога и „йога“ за западняци.
Изток – запад – медитация.
За опасностите в практиката на йога.
Триединството на Йога.
Дзогчен и Махамудра – Естествена Медитация.
Естествена Йога на Любовта, Мъдростта и Истината.
Естественият порядък на Дао.
Мъдростта на упанишадите – Естествената Психотерапия като част от пътеката на йога.

................Естествена Психотерапия при паническо и генерализирано тревожно р-ва: 1 модул

Ключови отношения; Характерови структури и комбинации, подлежащи паническото р-во и г.т. р-во; Характерова диалектична работа; Дидактична, заложена в самото състояние посока; Истински работещи алгоритми за преобразуване; Прегръщане, приемане, обикване – какво и как?; Самопомощ при п.р. и г.т.р. – доколко, как и докога?; Терапевтични метафори; Психоанализа при п.р. и г.т.р.; Поведенчески, психотелесен, хипнотичен и медитативен трансформативни подходи при п.р. и г.т.р.; Добрият стрес – кога и как?!; Сприятеляване и учене; От „жертва съм“, към „уча се с благодарност!“; Отношение и настройка към симптомите; Дишане, спорт, общ стрес мениджмънт; Неврозата като Гуру!; Диагноза отличник; Искано и непоискано добро; Светлина и сянка – интегриране на сенките; Път със сърце; За степента на споделяне със социума при п.р. ; Практика!


Естествена Психотерапия при обсесивно компулсивно разстройство: 1 модул

Неврална база и невропластичност при окр; Какво работи и какво не при терапията на окр? Валидни алгоритми за справяне – вариации според типа окр и личните особености; Когнитивен подход; Поведенчески подход; Хипнотерапия при окр; Медитация базирана терапия при окр; Характерови структури и психодинамика при окр – диалектичен вектор; Има ли място психоанализата при справяне с окр? Самостоятелна практика на медитация при окр; Защо натрапливите мисли се чувстват като толкова истински?; „Мога ли от окр да полудея?“; Разликите между окр, психоза и психопатия; Качествата на терапевта, изисквани за успешното справяне с окр; Специфични особености на терапевтичния подход при окр; Практика!


Естествена Психотерапия при социално тревожно разстройство: 1 модул

Социофобия – обзорен поглед; Планиране преобразуването на социалната тревожност до социална самоувереност; Естествена Хипнотерапия при социофобия; Асертивни убеждения; Естествена когнитивно поведенческа терапия при социофобия; Трасиране главните стъпки при справянето със социофобията; Градация от лична, групова психотерапия, интензивни работилници; Предизвикващ подход; Поведенчески експерименти при социофобия; Медитативен подход при социофобия; За степента на социално споделяне при социофобия; Сигурността на справянето; Специфични особености на Естествената Психотерапия при социално тревожно р-во; Конкретни максимално ефективни алгоритми при социофобия; Практика!


Естествена Психотерапия при здравна тревожност и конверзионно разстройство: 1 модул

Основни характерови структури, поддържащи здравна тревожност; Психодинамика; Защитният механизъм хипохондриаза; Характерови уроци – диалектичен подход; Ефективният алгоритъм при третиране на натраплива хипохондрия; Естествена когнитивно поведенческа психотерапия при хипохондрия; Психотеатър и психотелесна работа при хипохондрия; Фокусирани в решения и парадоксални подходи при здравна тревожност; Предизвикващ подход; Естествена хипнотерапия при хипохондрия; Естествена християнска, молитвена психотерапия при здравна тревожност; Медитативна Естествена Психотерапия при здравна тревожност;

Специфика на соматоформното конверзионно р-во; Психодинамика; От искам, но не може, към искам и си позволявам; Напускане комфортната невротична зона – зоната на възможностите; Социална изява на либидно-психичния заряд; Поведенческо-когнитивен подход; Изкуството на спонтанността; Творческа Естествена Психотерапия; Разширяване на ригидните интроекти в аз идеално до широка, творческа автентичност; Ролята на трансферния процес при Естествената Психотерапия на конверзионно р-во; Изисквания към личността на терапевта; Практика!


Естествена Психотерапия при зависимости: 1 модул

Системно разбиране и подход към зависимостите; Оралната компонента при зависимостите; Общности за зависимости; Групи за взаимопомощ при зависимости; Естествена когнитивна терапия при зависимости; Естествена Хипнотерапия при зависимости; Естествена Висинна Психотерапия при зависимости; Медитативна Естествена Психотерапия при зависимости; Воински дух, освобождаваща воля, воински боен спорт като комплементарна практика при третиране на зависимости; Нуждата от здраво усилие; Свободната воля при освобождаване от зависимостта; Коморбидност и комплексен подход; Практика!


Естествена Психотерапия при личностови разстройства (характеропатии) и психози в ремисия: 2 модула

Модул гранично личностово разстройство

Динамика, психични съдържания и процеси при гранично личностово р-во. Теория и практика.


Модул личностови р-ва (характеропатии)

Динамика, психични съдържания и процеси при всяко от личностовите р-ва. Теория и практика.

Кога повече е по-малко!; Естествен психотерапевтичен подход при работата с личностови р-ва и психози в ремисия – специфики; Психотерапевтично поведение и присъствие на Естествения Психотерапевт; Нуждата от характерова стабилност и трансферно удържане в терапията на характеропатии и психози в ремисия; Трансферно ориентирана Естествена Психотерапия; Диалектична Естествена Психотерапия; Продължителност на терапевтичния процес; Практика!


Психотерапията като професия, ситуирана в пазарна среда: 1 модул

Пари, духовност и психотерапия; За таксата на естествения психотерапевт; Непринудената и сърцато-постоянна благотворителност в умерени граници, като част от автентичното социално ситуиране на естествения психотерапевт;  Психотерапията като пазарен продукт и призвание – балансът; Предварителна и по време на терапията способност за мотивиране и вдъхновяване; Целевата група на психотерапията – макимално широка при ниско предлагано качество, резониращо с тълпата, или оптимална, специфицирана спрямо ситуирането на Естествената Психотерапия като помощно средство, преобразуващо неврозата в част от индивидуацията, от оцялостяващия път на героя; Реклама и P.R. – защо, доколко, как, къде, по какъв начин?; Майсторски послания; Съобразяване с пазрната среда, но следване пътя със сърце!; За правото на психотерапевта да дава отказ; Етичният кодекс като здрави психотерапевтични граници в добрата практика; Правни, законови, счетоводни въпроси; Високо ниво P.R.; Безкористностната искреност като най-добрата реклама в Естествената Психотерапия; Реалната максимална успеваемост като оптимална реклама; Алтруистичният егоизъм и егоистичният алтруизъм в социалното присъствие;

.....................

Във всеки от горните модули, теорията се редува от практика. Психотерапевтичните симулации обаче, са посветени изцяло на преживелищната практика на Естествена Психотерапия. В защитената среда на терапевтичния кабинет, специализантите в Естествена Психотерапия имат възможността да се вживеят в симулиран или реален психотерапевтичен процес. Важна част от такава опитност, са доброжелателните, но изцяло искрени и откровени обратни връзки от участниците в симулациите. Такива симулации се правят в самия учебен процес, който оптимално съчетава теория с практика, както и в личния опит, придобиван по време на груповите сесии, осъществявани през всеки модул. 

..........................


Гостуващи лектори:

  •   Психиатрия и психопатология - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
  •      Психофармация - доцент д-р Владимир Велинов, психиатър: 1 модул
  •          Невропсихология, ендокринология и психопатология - доц. д-р тоян Везенков, невроучен, 1 модул
  •          Детска психопатология и психотерапия - д-р Албена Игнатова: 1 модул
  •          Хранителен режим, спорт, закаляване и психично здраве - Емил Златев: преподавател, спортен и йога инструктор, диетолог.: 1 модул
  •       Психоанализа - д-р Светлозар Василев, психиатър-психоаналитик: 1 модул
  •          Сравнително религиоведение и митология - Александра Найденова: сравнителна религия, психолог - юнгиански психотерапевт.: 1 модул
  •       Архетипен анализ и тълкуване на сънища - Александра Найденова, юнгиански психотерапевт.: 1 модул
  •           Партньорска психотерапия - Андрей Филипов, семеен терапевт и логотерапевт: 1 модул
  •       Иновативни НЛП (руска школа) и фокусирани в решения технологии - Мирослава Узунова, НЛП-ист: 1 модул

По-широко описание на съдържимото във водените от гост лекторите модули, ще бъде допълнително публикувано. По-детайлно описание на всеки от модулите, ще бъде обнародвано в бъдеще. 

...

Орлин Баев, естествен психотерапевт


сряда, 21 август 2019 г.

Иновативната Естествена ПсихотерапияЕстествената психотерапия е иновативна, прагматично ефективна, парадигмално креативна, трансформативно качествено различна, инспиративно творческа терапевтична система, която не отрича, а включва, но и далеч надхвърля предхождащите я терапевтични модалности! 

Какво означават горните думи?

Най-важното качество на Естествената Психотерапия, е прагматичната ѝ ефективност. Докато се работи по преработката до хармонични характерови потенциали диалектично, в Естествената Психотерапия успоредно се следва дидактичен вектор, ефективен психотерапевтичен алгоритъм, водещ към реализация на имплицитно заложената в невротичното състояние учебна цел и характерово хармонизираща посока. Работи се едновременно по двата вектора, диалектичния и дидактичния (клик за статията). Опитът в практиката на Естествена Психотерапия показва, че такъв цялостен процес, при високата панорама на духовно ориентирания подход и здравото стъпване върху логиката на научната реалност, превръщат терапевтичния процес във възможно максимално ефикасен.

Казано с други думи, Естествената Психотерапия работи. Естествената Психотерапия е практически постигаща целите си. Ефективността ѝ в придвижването на психичния процес на клиента от невротично към здраво функциониране в норма, е максимално висока.
...
В иновативния си творческия процес, Естествената Психотерапия интегрира съществуващите психотерапевтични системи и парадигми, като ги надхвърля трансформативно до нов продукт, качествено различен от сумата от частите си.

Естествената Психотерапия не е еклектична. Интегрално-холистична е (клик за статията).
Какво на практика означава интегрално-холистична? Означава, че терапевтичните модалности, които ползва Естествената Психотерапия работят в интегрална сплав, сформираща изцяло нова терапевтична система, вдъхновено творчески преобразуваща наличните подходи в уникално различен, високо резултатен метод.
...


Орлин Баев, естествен психотерапевт


вторник, 20 август 2019 г.

Здрава Емпатия


Емпатийността е особено нужна в терапията, но прекалената е действително съсипваща. Защото преживяващият я става като чувствителна, трепкаща струна - всяка радост и красота, човешката душевна дълбочина и регистриран смисъл, водят до екстаз. Но и преживяването на грубостта, насилието и престъпването на сърдечните закони наоколо също хвърлят директно в ада... Преживявал съм такава прекомерна емпатия с години. 

Прекрасно, задушевно, изключително хуманно качество е - но, с мярка. Тази мярка не идва обаче от някакво само ментално решение, а от баланса с нещо, което съкратено мога да нарека...самобладание или дух. То е като в партньорските отношения - съчетават се полюсите на мъжа и жената. А любовта е колкото всеприемаща и безусловна (женска, майчина), толкова и поставяща здрави граници и здраво твърда, себезаявяваща се (мъжка, бащина). 

По-дълбоко от когнитивното проследяване, решение и работа, в посока такъв баланс работи медитацията. Говоря от преболял опит. В смълчаното безмълвие на ума, метакогнитивният зрител самообладано стига директно до несъзнаваните травматични наличности, съдържащи се не в някакво метафизично пространство, а в дългосрочната памет на тялото (embodiment, отелесеност). 

Това самообладано разширяване на съзнанието в медитативния процес е от спектъра на тази бащина, поставяща външни граници, а вътрешно приемаща любов. Феноменологичното (интроспективно) преживяване е за един здраво твърд воински дух, който свързва стимулите от външната реалност директно метакогнитивно със собствените дълбоки когнитивни схеми в несъзнаваното - съответно ги преобразува до адаптивните им потенциали, като част от това трансформиране е разтварянето на прекомерната им емпатийна болезненост до оптимална, здрава емпатия. 

Воински дух! 

Получава се един вид медитативна падаща стрела (когнитивна техника) - но, много по-дълбока от първоначално рационалната, аналитична такава. 

...

Орлин Баев, естествен психотерапевтпонеделник, 19 август 2019 г.

За качествата на естествения психотерапевт

Цветя. Автор: Венета Дочева


В статията си "Обучение в Естествена Психотерапия - някои параметри", споделих основните характерови качества, необходими в обучението и практиката на Естествена Психотерапия: 

-          Емпатия, голямо сърце, способност за искрена обич и великодушие
-          Достатъчно силен, прецизен и остър интелект, качествена памет
-          Способност за извършване на ядрени аналогии между отдалечени домейни и синтезиращо съвместяване на привидни противоречия
-          Вътрешно първенство на духовността като източник на всичко смислено в приключението на живота
-          Здраво стъпване на научната логика
-          Вдъхновена любознателност
-          Автентична спонтанност (забележи - не импулсивност, а спонтанност)
-          Изстрадана, смирена мъдрост, идваща от богат и нелек личен опит в житейския път
-          Способност за трансферно удържане в терапевтичния процес, самообладание
-          Преживяване на психотерапията като призвание
-          Постоянно себеусъвършенстване, преживелищно учене и равитие
-          Следване на пронизващ цялото същество себеактуализиращ вътрешен заряд
-          Висока мотивираност
-          Здрава дисциплина
-          Любящо търпение при систематична и неотклонна упоритост
-          Преливащо творчество, проявявано индивидуално като писане, танц, рисуване, визуални изкуства и др.
-          Известен вкус към психотеатъра и актьорското майсторство

…………………………………………

Автор: Венета Дочева
Няколко думи за горните качества. Аз, който съм ги описал, ги притежавам само в звестна степен. Всичко е относително. Хора сме – малки, обикновени твари сме и нищо не бива да се абсолютизира. Така че, описваните характерови черти и качества, е нужно да бъдат преживявани в някаква степен. По-важното е желанието да бъдат развивани и искрените усилия в тази посока. Човек цял живот извлича опит, пада, става, расте дори през погрешките си, служещи за храна на духа му, когато съзнателно се учи.  

И все пак, както казах, за обучението и практиката на Естествена Психотерапия, необходимо условие е искреният стремеж към разкриването на качествените характерови потенциали.
...

Емпатия и остър интелект, способен да прозира зад привидните различия, зад завесата от външна противоположност, вътрешното единство. Емпатията, или любовта, е най-важната за Естествената Психотерапия способност. Да обичаш, да си речно русло, през което протича онази невидима и неописуема, но преживяема през тялото и душата субстанция, която единствена придава на живота реален смисъл, виделина, красота и хармония.

Остър ум, упражняван обаче на фона на дълбоко смирение. Надуем ли се като нарцистични балончета, топлийките и на най-малкото неприемане и несъгласие с нас, спукват този балон, активират ужасите от които сме бягали с надуванети му и задействат „ухаеща“ на нездравост агресия. Остър, но смирен ум, подчинен на любящото сърце, широкото великодушие, силния дух, на същинския вътрешен Човек.

...

Духовност и научен фундамент. В Естествената Психотерапия приемаме изцяло съвременната когнитивна наука и стъпваме на стабилната ѝ, неоспорима база. В същото време осъзнаваме централната важност на вътрешната, качествена наука на любовта, мъдростта и истината. Духовност, но приземена, прагматична, изразяваща се в характерова стабилност, хуманна сърцатост, взаимопомощ, виждане на вътрешното единство при приемане външните различия, осъзнаване разумността на живота отвъд привидните му противоречия.
...

Спонтанност и вкус към психотеатъра – спонтанността е умението да следваме автентичността на същината си, във всек ижитейски миг. В автентичността собственото ни мнение е важно не поради наглост, а защото умеем да смиряваме его наглостта, за да провеждаме смисъла. Доколкото го имаме в себе си, дотолкова го виждаме в другите и с него в тях общуваме. Когато получаваме градивна ритика, приемаме я благодарно. Когато обаче не е такава, поставяме спокойните си здрави граници.

В терапията често се вживяваме в тази динамична хипнотерапия, психотеатъра. Изразяваме субличности на клиента, изобразяваме и преработваме житейски събития от индивидуалната му история... Преживелищният психотеатър изисква характерова гъвкавост и умението да „скачаме“ в непознатото с доверие в Себе си, способност за импровизация и преливащ творчески заряд. Колкото в по-голяма степен сме преработили травмите, страховете, тъгите и вините си, толкова повече потенциалът протича през нас, а психотеатърът се превръща в истинско блаженство.

...

Търпение, дисциплина, мотивация, трансферно удържане. Търпеливо вдъхновени и мотивирани сме дотолова, доколкото умеем да обичаме. Обичаме доколкото сме премахнали маладаптивните си характерови бентове, за да минава през нас любовта. Ттрпението и вдъхновената мотивация с акачества на любовта. Без тях, търпението деградира до болезнен инат, а битийната творческа мотивация (по Маслоу), до болната дефицитарна амбиция, тласкана от страх.

Дисциплината е умението ни да си поставяме външни граници при следване на структура и добър ред. Здрави са, отново когато са мотивирани от вдъхновението на извиращата отвътре любов. Без нея дисциплината се превръща от смислено усилие, в садо-мазо насилие.

Трансферът е ключова тема в успешната психотерапия. Удържането и на позитивните идеализации, и на негативните девалюации на клиента, при осъзнаване и подходящо преобразуване на собствения контратрансфер, предствляват една стабилна „скала“, за която псиичният процес на клиента се залавя, докато преработва собствените дезадаптивни съдържания и процеси и интернализира въпросната характерова стабилност. Нелесна, но и изключително благословена е професията на психотерапевта!
...

Автор: Венета Дочева
Вдъхновена любознателност,  постоянно себеразвитие и учене, изстрадана мъдрост, психотерапията като призвание.

В душелечението сме ефективни с казуси, в противоречията на които самите ние сме се раздирали, понякога доста дълго време. Тегоби, които в достатъчна степен сме разрешили, за да водим потърсилите помощта ни дотам, докъдето самите ние сме стигнали. Този процес на постоянно вътрешно развитие и външно учене продължава докле сме живи – добре е да го знаем. 

Психотерапията е особено изискваща професия и в момента, в който спрем да реализираме това житейско учене и да „лежим на лаврите си“, животът започва да ни изплюва от потока на благоссловията на благодатта си.

Естествената Психотерапия е професия. Но и нещо повече – призвание е. Мнозина колеги в съвремието ни се подлъгват по модата да учат психология и психотерапия. Някакси е тренди и фенси...  

В реалността, работата е изключително изискваща, нелека, предполага пълна отдаденост, парите в сравнение с влаганите усилия са достатъчно, но далеч не толкова, колкото в други поприща при същите или по-малки усилия. С течение на времето отпадат фалшивите мотивации: модната, финансовата, имиджовата, социално натрапеният скалъпен образ за брилянтният холивудски терапевт... 

Остава нелекият процес на постоянно вплитане в човешката душевна болка, тегавина и скръб, който за да бъде издържан и преживяван като благословия, водеща динамиката до качествено терапевтично развитие при отделните казуси, е необходимо да бъде изпълнен с много и искрено човеколюбие. Человеколюбие, резултат отново от преизобилната любов, течаща през собствените ни души, превръщаща професията ни в призвание.

Такива са, казано най-общо, нужните качества, за да бъде практикувана Естествена Психотерапия. Разбира се, поне в зародиш, в развитие и в готовност за разкриването им по време на обучителния процес, личния терапевтичен, но и качествен, силен житейски опит.
...

Накратко, Естествената Психотерапия е нещо повече от професия – съдба е!


Орлин Баев, естествен психотерапевтпетък, 16 август 2019 г.

Жива Земя
Жива земя! Все още жива, все още неубита от безжизнеността в сърцето на плешивата маймуна.

Как така хомо сапиенс се превръща в и държи като хомо психопатикус ненормалис? Като загуби същината, която го прави Човек - като пререже с алчния си егоцентризъм връзката с любовта, с Бога. Губейки любовта отвътре, изчезва и онова естествено преживяване на свързаност и единство с Живота, с ближния, с флората и фауната, с планетата и космоса. Тогава малките човешки закони са врати в полето, а вътрешните отсъстват.

Някой почва да говори за политика и икономика... Те са следствие и фиксирайки се в следствието, не променяме причините, а преливайки пустословие в злободействие, създаваме нови.

В душичката на човека са причините. Има ли го там Човека, всичко е наред - законите на Живота са там, вътреприсъщи са, битието става жива радост, изпълва се със свещен смисъл, а планетата се превръща в царство на красотата и хармонията. Защото ги има отвътре.

Понастоящем, казано къде метафорично, къде не, адът изпълзява и се настанява в душите и поведението на народа - оттам планетата се превръща в овъглено жесток ад.

Когато отвътре в човека има Бог, приматът метаморфозира до Богочовек, а Небето слиза на земята - планетата се превръща в земен рай.

...

Орлин Баев, естествен психотерапевт

понеделник, 12 август 2019 г.

Вътрешният страх

Беинса Дуно - Учителят


" Страхът е причина за големи злини в живота. Има два вида страх: външен и вътрешен. 

Външно човек може да се страхува от хора, от животни, от тайнствени неща, но този страх не причинява толкова злини и страдания на хората, колкото вътрешният страх.

За пример, някой е богат, страхува се, че утре може да осиромашее. Някой е здрав, страхува се, че може да се разболее. Някой е добър, страхува се, че може да изгуби добрината си, да стане лош. Някой е учен, страхува се да не изгуби знанието си, да стане невежа. Този е неестественият страх, от който хората трябва да се освободят. Мнозина намират като основа на този страх – страхът от Бога. Човек не трябва да се страхува от Онзи, Който го е създал. Достатъчно е да свържете мисълта си с Божията, за да изчезне всякакъв страх от вас.

Според мене, като основа на вътрешния страх в човека седи желанието му да се удоволствува в живота. Човек се страхува да не осиромашее и да няма, какво да яде и да пие. Той се страхува да не изгуби здравето си, да не може да използува живота с всички негови удоволствия. Той се страхува да не стане лош, за да не изгуби доброто мнение и разположение на хората."

Беинса Дуно "С человечески езици" 1935 г.

Учителят. Великият Учител на любящата мъдрост, Беинса Дуно. Поклон пред Учителя!

Има нормален страх и страхуване. Нормално е човек да го е страх от огъня, от височини, от външни фактори. С мярка, страхът е полезен – при нивото на съзнание, в което живее съвременният човек, страхът е нормален механизъм, спомен за болката е. Спомен, тлаксащ към оцеляване, развитие и промяна. 

Ще дойдат времена, когато човекът ще живее изцяло без страх. На негово място ще бъде любовта, духовният разум, мъдростта. Засега обаче, човекът е в забавачницата на живота – едва прохожда, пада, става, греши, напипва пътя си, невротизира се или като лошо дете, садистично и егоцентрично унищожава всичко по пътя си...

Ирационалният, невротичният вътрешен страх – когато човек дебилно бяга от уроците му, е злина, изпиваща силите, отнемаща огромна част от потенциала, смисъла и радостта му. Когато обаче се вслуша в посланията му по характерова хармонизация, вътрешният невротичен страх се трансформира от мъчител, в благодетел.

Благодетел, който чрез телесните си и психични симптоми пряко води към характеровите дисбаланси и преработката им до адаптивни, акордирани с ритъма на целокупния живот. Хипохондрикът се научава да се доверява на Бога, тялото, съдбата и Себе си. Социално тревожният усвоява здравото себезаявяване, като външно социална проява на вътрешното му, смирено прегръщане на страха му от отхвърляне. Обсесивно конпулсивният опознава работата на ума си, превръща се в себевладеещ се медитатор. Паникьорът обиква плачещата отвътре му самотна изоставеност, на мястото на която заживява самостойна обич, единна с тази на Живота. Генерализирано тревожният допуска загубата на невротичния си свръхконтрол, за да се понесе с приемащо доверие в потока на сърцатостта си, която вдъхновено заявява в живота си. На зависимия му се налага да се разбере, да ползва въображението и молитвено/ медитативно да се освободи сливайки свободната си воля с волята на Бога.

Такъв психотерапевтичен процес представлява целият човешки живот, в който най-добрият психотерапевт, синхроничната неслучайност на житейската мъдрост, постоянно се стреми да ни синхронира с пулса на любовта.

В защитената среда на психотерапевтичния кабинет, се ползват аналитични, когнитивни, поведенчески, психотелесни, психоенергийни, хипнотични и др. похвати. Необходимо, но недостатъчно условие са при 50-на процента от случаите. При едни около 30 други процента обаче, при всички взаимни старания, усилията „удрят на камък“, докато не се прибави невидимия, диалектичен елемент на по-високата, синтетична визия на любовта. А тя е другото име на Бога... Когато и при споменатите 50% имплицитно и ненатрапливо се добави този вълшебен елемент, към необходимите условия на терапевтичните годности, познания и умения, се присъединява магията на любящата благост, в чийто контекст ползваните прийоми сработват с пъти и пъти по-резултатно.

Както казва Учителят Беинса Дуно: „Достатъчно е да свържете мисълта си с Божията, за да изчезне всякакъв страх от вас.“.
...

Винаги съм се учудвал на призивите за страх от Бога. За мен това е странно, или в най-добрия случай, начало на началото на свързването и единението с великолепието на безкрая. Не страх, а любящо единство с Бога, е зрялата позиция на Човека, поел отговрност чрез свободната си воля, едно с тази на Бога. Защото човек без Бог е невеж и жесток примат, нежели същностното величие, което реално е.

...

Орлин Баев, естествен психотерапевт